Ovaj projekt
sufinancira
Europska unija
R.Br. Evidencijski broj programa Naziv programa Nositelj programa Planirani datum početka Planirani datum završetka Mjesto održavanja Trajanje programa (sati) Internetska stranica nositelja Status
1 2020-0263 Dokumentacija o nabavi i upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga Učilište APPA 11.01.2021 11.01.2021 WEBINAR 8 www.agencija-appa.hr Odobren
2 2020-0291 Posebnosti odredaba dokumentacije o nabavi i postupka pregleda i ocjene ponuda na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i primjeri najčešćih pogrešaka PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 19.05.2021 19.05.2021 Hotel Ambasador, Feliksa Peršića 5, Opatija 8 www.pjr.hr Odobren
3 2020-0316 Od planiranja do odabira ekonomski najpovoljnije ponude Učilište APPA 27.01.2021 27.01.2021 WEBINAR 8 www.agencija-appa.hr Odobren
4 2020-0382 Plan nabave za 2021. godinu sukladno izmjenama Pravilnika, izmjene plana za prethodnu 2020. godinu, Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na EOJN Učilište APPA 12.01.2021 12.01.2021 WEBINAR 8 www.agencija-appa.hr Odobren
5 2020-0383 Pregled i ocjena ponuda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, poništenje postupaka javne nabave, presude Visokog upravnog suda i ostali zakoni relevantni za područje javne nabave Učilište APPA 08.01.2021 08.01.2021 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
6 2020-0396 Nabava projektantskih usluga, nadzora i izvedbe radova, FIDIC ugovori te izvršenje ugovora o radovima: predmet nabave s osvrtom na Zakon o gradnji i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje; ENP kriteriji i povezani rizici, provedba FIDIC ugovora, dozvoljene i nedozvoljene izmjene ugovora PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 08.02.2021 08.02.2021 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
7 2020-0398 Pregovaranje oko ponude, dokazivanje nekažnjavanosti i plaćanja poreza, izrada tehničkih specifikacija i dopuštene izmjene ugovora EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 26.03.2021 26.03.2021 Zagreb - Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
8 2020-0403 Strateški pristup javnoj nabavi kroz organizaciju, planiranje, izvješća i praćenje te kako ispraviti pogreške u pregledu i ocjeni ponuda uz prikaz relevantne prakse eMarker d.o.o. 28.01.2021 28.01.2021 webinar 8 edukacije.eu Odobren
9 2020-0411 Javna nabava radova IVULA d.o.o. 19.02.2021 19.02.2021 HOTEL PULA,SISPLAC 31 ,PULA 8 www.ivula.hr Odobren
10 2020-0415 Jednostavna nabava, načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, ogledni primjer internog akta za jednostavnu nabavu, novi modul na EOJN Učilište APPA 05.03.2021 05.03.2021 WEBINAR 8 www.agencija-appa.hr Odobren
11 2020-0416 Dokumentacija o nabavi i Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova Učilište APPA 18.02.2021 18.02.2021 WEBINAR 8 www.agencija-appa.hr Odobren
12 2020-0417 Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga, aktualna rješenja DKOM i presude Visokog upravnog suda Učilište APPA 17.02.2021 17.02.2021 WEBINAR 8 www.agencija-appa.hr Odobren
13 2020-0418 Dokumentacija o nabavi, ključni kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ENP, prmjeri kriterija za ENP, pregled i ocjena ponuda, odluka o odabiru ili poništenju Učilište APPA 16.02.2021 16.02.2021 WEBINAR 8 www.agencija-appa.hr Odobren
14 2020-0423 Jednostavna nabava i priprema i provedba otvorenog postupka javne nabave do sklapanja ugovora/okvirnog sporazuma TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 19.02.2021 19.02.2021 Hotel "Silver", Osijek, Martina Divalta 84 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
15 2020-0429 Nabava projektantskih usluga, nadzora i izvedbe radova, FIDIC ugovori te izvršenje ugovora o radovima: predmet nabave s osvrtom na Zakon o gradnji i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje; ENP kriteriji i povezani rizici, provedba FIDIC ugovora, dozvoljene i nedozvoljene izmjene ugovora PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 10.03.2021 10.03.2021 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
16 2020-0431 Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i vezane nepravilnosti uz prikaz prakse DKOMa i Viskog upravnog suda vezano uz uvjete sposobnosti i ENP kriterije PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 24.02.2021 24.02.2021 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
17 2020-0435 -PLANIRANJE U SUSTAVU JAVNE NABAVE I REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA – s praktičnim primjerima; TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU I ZBIRNU NABAVU -OKVIRNI SPORAZUM -DINAMIČKI SUSTAV NABAVE -ELEKTRONIČKA DRAŽBA -ELEKTRONIČKI KATALOG -SUSTAV KVALIFIKACIJE -PONUDA – S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA -OBLIK I SADRŽAJ -ZAPRIMANJE I OTVARANJE -POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE PONUDA -DODJELA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJEGOVE IZMJENE TIJEKOM TRAJANJA INŽENJERSKI BIRO d.o.o. 21.01.2021 21.01.2021 Heinzelova 4a, Zagreb 8 www.ingbiro.hr Odobren
18 2020-0436 Provođenje postupaka jednostavne nabave Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 12.01.2021 12.01.2021 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb - WEBINAR 8 www.pjr.hr Odobren
19 2020-0437 UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: postupak javne nabave od pripreme, pregleda i ocjene ponuda te ugovaranja s osvrtom na specifičnosti vezane uz javnu nabavu na EU sufinanciranim projektima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 08.01.2021 08.01.2021 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
20 2020-0438 Plan nabave i izmjene plana nabave; istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje, poništenje i ponavljanje postupka javne nabave; prijevremeni raskid ugovora PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 27.01.2021 27.01.2021 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
21 2020-0439 PROVEDBA PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE, POSTUPANJE U ELEKTORNIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE I NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI KOD PROVOĐENJA NAVEDENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE PREMA RJEŠENJIMA DKOM-a I PRESUDAMA VISOKOG UPRAVNOG SUDA PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 10.02.2021 10.02.2021 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
22 2020-0443 Javna nabava u 2020. Kroz rješenja DKOM-a i pogled prema 2021. eMarker d.o.o. 11.01.2021 11.01.2021 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
23 2020-0446 Zelena javna nabava i kriteriji za odabir ENP za očuvanje okoliša, Javna nabava u EU projektima i i fnancijske korekcije, Upravljanje ugovorima Učilište APPA 28.01.2021 28.01.2021 WEBINAR 8 www.agencija-appa.hr Odobren
24 2020-0447 Plan nabave za 2021. godinu sukladno izmjenama Pravilnika, izmjene plana za prethodnu 2020. godinu, Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na EOJN Učilište APPA 29.01.2021 29.01.2021 WEBINAR 8 www.agencija-appa.hr Odobren
25 2020-0448 Plan nabave i registar ugovora/okvirnih sporazuma -zakonske i prekršajne odredbe za obveznike javne nabave Učilište APPA 05.02.2021 05.02.2021 WEBINAR 8 www.agencija-appa.hr Odobren
26 2020-0449 Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta - obveze i mogućnosti uz prikaz najnovije prakse DKOM-a i VUS-a; Provedba postupka jednostavne nabave uz korištenje modula u EOJN-u Info Puls d.o.o. 29.01.2021 29.01.2021 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
27 2020-0451 Dokumentacija o nabavi za naručitelje i ponuditelje - vodič kroz propise i praksu TIM4PIN d.o.o. 21.01.2021 21.01.2021 Webinar 8 www.tim4pin.hr Odobren
28 2020-0452 Javna nabava za početnike TIM4PIN d.o.o. 25.02.2021 25.02.2021 Webinar 8 www.tim4pin.hr Odobren
29 2020-0457 NAJNOVIJI PRIMJERI IZ PRAKSE DKOM-a i VUS-a: KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GS; OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GS; SVE ZAMKE PREGLEDA I OCJENE PONUDA i PRAKTIČNA PRIMJENA ENP-a Info Puls d.o.o. 22.01.2021 22.01.2021 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
30 2020-0458 Jednostavna nabava i priprema i provedba otvorenog postupka javne nabave do sklapanja ugovora/okvirnog sporazuma TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 29.01.2021 29.01.2021 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
31 2020-0459 PRAKTIČNA STRANA JAVNE NABAVE: VAŽNOST DOKUMENTACIJE O NABAVI S KLJUČNIM TOČKAMA, PREGLED I OCJENA PONUDA S NAGLASKOM NA TRENUTNO NAJSPORNIJE DIJELOVE, OSLANJANJE I PODUGOVARANJE, EKONOSMKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA, PRAKTIČNI RAD S VJEŽBAMA Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 18.01.2021 18.01.2021 Webinar 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
32 2020-0462 Plan nabave i Registar ugovora i okvirnih sporazuma u 2021. TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 20.01.2021 20.01.2021 Webinar 4 www.teb.hr Odobren
33 2020-0463 Komunikacija i rokovi u javnoj nabavi TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 21.01.2021 21.01.2021 Webinar 4 www.teb.hr Odobren
34 2020-0464 OTVORENI POSTUPAK, PREGLED I OCJENA, UGOVOR O JAVNOJ NABAVI: Otvoreni postupak javne nabave; Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti; Izvršenje ugovora o javnoj nabavi Temporis savjetovanje d.o.o. 21.01.2021 21.01.2021 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
35 2020-0465 Okvirni sporazum i ugovor o javnoj nabavi – upravljanje, izmjene, raskid, registar; Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata s praktičnim primjerima Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 25.01.2021 25.01.2021 Webinar 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
36 2020-0466 Pregled najčešćih pogrešaka prilikom izrade dokumentacije o nabavi te pregleda i ocjene ponuda s osvrtom na praksu DKOM-a i VUS-a UČILIŠTE STUDIUM 15.02.2021 15.02.2021 Ljudevita Gaja 18, Vinkovci 8 www.uciliste.net Odobren
37 2020-0467 Izvršenje ugovora o javnoj nabavi UČILIŠTE STUDIUM 25.01.2021 25.01.2021 Ljudevita Gaja 18, Vinkovci 8 www.uciliste.net Odobren
38 2020-0468 Javna nabava u projektima EU fondova iz perspektive ex post kontrole i financijskih korekcija LURETI d.o.o. 26.01.2021 26.01.2021 WEBINAR 8 www.lureti.hr Odobren
39 2020-0469 PRAVNA ZAŠTITA PONUDITELJA I POSTUPANJE NARUČITELJA U ŽALBENOM POSTUPKU ZA JAVNU NABAVU, KAKO BITI USPIJEŠAN U ŽALBENOM POSTUPKU JN? Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 08.02.2021 08.02.2021 Webinar 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
40 2020-0470 PRAKTIČNA STRANA JAVNE NABAVE: TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNICI, OSLANJANJE I PODUGOVARANJE, STRUČNJACI U JAVNOJ NABAVI, STATISTIČKO IZVJEŠĆE JAVNE NABAVE, PRAKTIČNI RAD S VJEŽBAMA Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 15.02.2021 15.02.2021 Webinar 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
41 2020-0471 Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja i Zelena javna nabava NARODNE NOVINE d.d. 27.01.2021 27.01.2021 WEBINAR 4 www.nn.hr Odobren
42 2020-0472 Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, primjena instituta iz članka 263. i 293. te kako utvrditi izuzetno niske ponude EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 12.03.2021 12.03.2021 Zagreb - Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
43 2020-0473 Najčešće pogreške u žalbenom postupku, definiranje kriterija za odabir gospodarskog subjekta te pregled ažuriranih popratnih dokumenata EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 11.06.2021 11.06.2021 Zagreb - Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
44 2020-0474 Izbor iz Rješenja DKOM-a s osvrtom na Odluke Visokog upravnog suda RH EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 12.02.2021 12.02.2021 Karlovac – Hotel Korana Srakovčić, Perivoj Josipa Vrbanića 8, 47000 Karlovac 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
45 2020-0475 Pregled i ocjena ponuda; Sklapanje, izvršenje i izmjene ugovora o JN; Praksa Visokog upravnog suda RH – Odluke VUS-a u odnosu na Rješenja DKOM-a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 29.01.2021 29.01.2021 HGK Dubrovnik - webinar 8 www.mingo.hr Odobren
46 2020-0476 ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH – Provođenje postupaka javne nabave TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 04.02.2021 04.02.2021 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
47 2020-0477 Uspješno izvršenje ugovora o javnoj nabavi i ugovora o bespovratnim sredstvima eMarker d.o.o. 18.02.2021 18.02.2021 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
48 2020-0478 TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE Info Puls d.o.o. 12.02.2021 12.02.2021 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
49 2020-0479 GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA – PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ: Građevinski radovi i javna nabava; Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave; Izvršenje ugovora o javnoj nabavi Temporis savjetovanje d.o.o. 29.01.2021 29.01.2021 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
50 2020-0480 ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, ENP, JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK: Istraživanje tržišta – obveza ili potreba naručitelja; ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi, od istraživanja tržišta do izvršenja ugovora; Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija; Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti Temporis savjetovanje d.o.o. 28.01.2021 28.01.2021 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
51 2020-0481 KLJUČNI DIJELOVI DOKUMENTACIJE S POVEZNICOM NA FAZU PREGLEDA I OCJENE PONUDA; UPRAVLJANJE UGOVOROM I OKVIRNIM SPORAZUMIMA; AKTUALNA PRAVNA PRAKSA S PRIMJENOM U PRAKSI Info Puls d.o.o. 30.04.2021 30.04.2021 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
52 2020-0482 NOVOSTI U SUSTAVU PLANIRANJA, VOĐENJA REGISTARA UGOVORA I PRETHODNOG SAVJETOVANJA U JAVNOJ NABAVI; PREGLED I OCJENA PONUDA UZ PRIKAZ NAJNOVIJE PRAKSE DKOM-A Info Puls d.o.o. 26.02.2021 26.02.2021 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
53 2020-0483 DON I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE; OSLANJANJE / PODUGOVARANJE / DOKAZIVANJE IZVRŠENJA; NAJVAŽNIJA PRAVNA PRAKSA I ŠTO TO ZNAČI U PRAKSI Info Puls d.o.o. 19.02.2021 19.02.2021 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
54 2020-0484 KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR I OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH GS, MOGUĆA OGRANIĆENJA OSLANJANJA (ROBE,USLUGE,RADOVI) NAJNOVIJI PRIMJERI IZ PRAKSE DKOM-A I VUS-a, SVE ZAMKE PREGLEDA I OCJENE PONUDA, PRAKTIČNA PRIMJENA ENP-a U JAVNOJ NABAVI Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 22.02.2021 22.02.2021 Webinar 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
55 2020-0485 Uspješna provedba postupka javne nabave eMarker d.o.o. 19.02.2021 19.02.2021 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
56 2020-0486 ESPD – provjera informacija i ažuriranje; žalba u javnoj nabavi na primjerima iz prakse uz prikaz presuda VUS-a i rješenja DKOM-a eMarker d.o.o. 05.03.2021 05.03.2021 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
57 2020-0487 RADIONICA JAVNE NABAVE ZA POČETNIKE I ONE KOJI ŽELE PONOVITI KLJUČNO ZNANJE: KORACI U PROVEDBI POSTUPKA JAVNE NABAVE - PRAKTIČNI RAD S VJEŽBAMA, PROVEDBA JEDNOSTAVNE NABAVE Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 15.03.2021 15.03.2021 Webinar 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
58 2020-0488 NAČELA JAVNE NABAVE, OPĆE UPRAVLJANJE NABAVOM I USTROJSTVO JAVNE NABAVE KOD NARUČITELJA, PLANIRANJE U SUSTAVU JAVNE NABAVE I REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA – S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA, TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU I ZBIRNU NABAVU - OKVIRNI SPORAZUM, POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU I ODLUKE O PONIŠTENJU, ROK MIROVANJA – S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA, DODJELA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJEGOVE IZMJENE TIJEKOM TRAJANJA- POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE PONUDA INŽENJERSKI BIRO d.o.o. 10.03.2021 10.03.2021 Webinar 8 www.ingbiro.hr Odobren
59 2020-0489 Utvrđene nepravilnosti u ex-ante i ex-post provjerama postupaka javne nabave s primjerima iz prakse EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 28.05.2021 28.05.2021 Zagreb - Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
60 2020-0490 TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU I ZBIRNU NABAVU, DODJELA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJEGOVE IZMJENE TIJEKOM TRAJANJA, KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKATA – S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA, OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKATA INŽENJERSKI BIRO d.o.o. 10.02.2021 10.02.2021 Webinar 8 www.ingbiro.hr Odobren
61 2020-0491 Aktualnosti u pravnoj zaštiti pred DKOM-om TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 11.02.2021 11.02.2021 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
62 2020-0492 Ugovor o javnoj nabavi- izrada, izmjene i upravljanje LURETI d.o.o. 11.02.2021 11.02.2021 KRIŽEVCI, Poduzetnički centar, Franje Tuđmana 20 8 www.lureti.hr Odobren
63 2020-0493 Postupci i uvjeti ugovaranja javne nabave za krizne situacije Agencija APPA d.o.o. 10.03.2021 10.03.2021 webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
64 2020-0494 Statističko izvješće i Registar ugovora i narudžbenica, Javna nabava prehrambenih proizvoda u kriznoj situaciji COVID 19 Agencija APPA d.o.o. 11.02.2021 11.02.2021 webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
65 2020-0495 Postupci i uvjeti ugovaranja javne nabave za krizne situacije Agencija APPA d.o.o. 10.02.2021 10.02.2021 webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
66 2020-0496 JEDNOSTAVNA NABAVA, TROŠKOVNIK, JAMSTVA, UGOVOR O JAVNOJ (JEDNOSTAVNOJ) NABAVI: Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, uz primjenu EOJN-a RH, korak po korak; Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti; Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način; Upravljanje izvršenjem ugovora – jednostavne nabave Temporis savjetovanje d.o.o. 18.02.2021 18.02.2021 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
67 2021-0001 AKTUALNOSTI IZ JAVNE NABAVE KROZ PRIMJERE IZ PRAKSE WEBINAR ANGELA d.o.o. Varaždin 25.02.2021 25.02.2021 WEBINAR 8 www.angela.hr Odobren
68 2021-0002 KRITERIJ ENP-a KROZ PRIMJERE IZ PRAKSE WEBINAR ANGELA d.o.o. Varaždin 26.02.2021 26.02.2021 WEBINAR 8 www.angela.hr Odobren
69 2021-0003 Provedba postupka javne nabave kroz praksu i odluke relevantnih institucija LURETI d.o.o. 18.02.2021 18.02.2021 Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1 8 www.lureti.hr Odobren
70 2021-0004 Pregovaranje i izmjena ponude; Dokazivanje plaćanja poreza i drugih davanja SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 26.01.2021 26.01.2021 webinar https://safu.webex.com/safu/j.php?MTID=m459384ca738b88f5c5588d84c83a334c 4 www.safu.hr Odobren
71 2021-0005 Okvirni sporazumi; Jamstva u javnoj nabavi SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 28.01.2021 28.01.2021 webinarhttps://safu.webex.com/safu/j.php?MTID=m057f2b0cebe5452ee62a8172a1533f7f 4 www.safu.hr Odobren
72 2021-0006 Pregled i ocjena ponuda - osnovna načela, primjena instituta iz članaka 293.i 263. ZJN 2016, ažurirani popratni dokumenti te institut oslanja na sposobnost drugog subjekta TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 26.03.2021 26.03.2021 Hotel "Kolovare", Zadar, Bože Peričića 14 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
73 2021-0007 Aktualnosti u pravnoj zaštiti pred DKOM-om TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 04.03.2021 04.03.2021 Hotel "Bonavia", Rijeka, Dolac 4 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
74 2021-0008 JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ ESI FONDOVA, I. DIO: Otvoreni postupak javne nabave; Dokumentacija o nabavi – kako izraditi zakonitu i kvalitetnu dokumentaciju o nabavi Temporis savjetovanje d.o.o. 02.02.2021 02.02.2021 WEBINAR 4 www.temporis.hr Odobren
75 2021-0009 JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ ESI FONDOVA, II. DIO: Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 03.02.2021 03.02.2021 WEBINAR 4 www.temporis.hr Odobren
76 2021-0010 Postupanje s ponudama i donošenje odluka TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 25.02.2021 25.02.2021 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
77 2021-0011 Postupanje s ponudama i donošenje odluka TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 25.03.2021 25.03.2021 Hotel "Kolovare", Zadar, Bože Peričića 14 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
78 2021-0012 DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE – vodič kroz propise i praksu, korak po korak Temporis savjetovanje d.o.o. 25.02.2021 25.02.2021 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
79 2021-0013 GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA – PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ: Građevinski radovi i javna nabava; Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti Temporis savjetovanje d.o.o. 05.03.2021 05.03.2021 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
80 2021-0014 PRAVNA ZAŠTITA KORISNIKA U ODNOSU NA ODLUKE SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE U VEZI NEPRAVILNOSTI U PROVEDBI EU FINANCIRANIH PROJEKATA U SEGMENTU JAVNE NABAVE Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 16.03.2021 16.03.2021 Webinar 8 www.uep.hr Odobren
81 2021-0015 POSTUPCI JAVNE NABAVE, PRAVNA ZAŠTITA I FINANCIJSKE KOREKCIJE: Otvoreni postupak javne nabave; Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje; Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 26.02.2021 26.02.2021 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
82 2021-0017 NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI: Kako zakonito i kvalitetno opisati predmet nabave (tehničke specifikacije i troškovnik) – propisi i praksa u javnoj nabavi; Sposobnost gospodarskog subjekta i kako se dokazuje; Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave; Javna nabava kroz presude Visokog upravnog suda RH Temporis savjetovanje d.o.o. 12.03.2021 12.03.2021 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
83 2021-0018 Javna nabava u projektima EU fondova iz perspektive ex post kontrole i financijskih korekcija LURETI d.o.o. 26.02.2021 26.02.2021 Osijek, Vikarijat Osijek, J.J.Strossmayera 58 8 www.lureti.hr Odobren
84 2021-0019 Javna nabava u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova za naručitelje i ponuditelje, uloga stručnog povjerenstva za javnu nabavu, istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, specifičnosti dokumentacije o nabavi, tijek pregled i ocjena ponuda, elektronički ESPD (e-ESPD), razlika u primjeni članka 263. i 293. ZJN 2016, vrste i sadržaj odluka naručitelja, praksa DKOM-a Info Puls d.o.o. 12.03.2021 12.03.2021 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
85 2021-0020 PRAVNA ZAŠTITA U BROJKAMA I IZBOR ODLUKA DKOM-a; DOKUMENTACIJA O NABAVI - primjeri iz prakse DKOM-a i VUS-a; PREGLED I OCJENA PONUDA Info Puls d.o.o. 05.03.2021 05.03.2021 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
86 2021-0021 Aktualnosti u pravnoj zaštiti pred DKOM-om TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 19.03.2021 19.03.2021 Vikarijat Osijek, Osijek, J. J. Strossmayera 58 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
87 2021-0022 JEDNOSTAVNA NABAVA I PREDNOSTI KORIŠTENJA MODULA U EOJN-U; NAJVAŽNIJE FAZE U PROVEDBI OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE UZ PRIMJERE NAJNOVIJE PRAKSE DKOM-A Info Puls d.o.o. 23.04.2021 23.04.2021 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
88 2021-0023 PREGLED I OCJENA PONUDA UZ PRIKAZ NAJNOVIJE PRAKSE DKOM-A; INSTITUT OSLANJANJA NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA TE SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE Info Puls d.o.o. 19.03.2021 19.03.2021 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
89 2021-0024 Revizija, nepravilnosti i financijske korekcije u postupcima javne nabave EU projekata s posebnim osvrtom na bid rigging i sukob interesa TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 09.03.2021 09.03.2021 Webinar 4 www.teb.hr Odobren
90 2021-0025 Pravna zaštita u javnoj nabavi TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 10.03.2021 10.03.2021 Webinar 4 www.teb.hr Odobren
91 2021-0026 Priprema i provedba postupaka javne nabave radova i povezanih usluga TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 11.03.2021 11.03.2021 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
92 2021-0027 Pregled i ocjena ponuda, donošenje odluke o odabiru/poništenju, okvirni sporazum u javnoj nabavi, registar ugovora i okvirnih sporazuma, elektronička komunikacija ponuditelja i naručitelja, elektronička žalba, praksa DKOM-a Info Puls d.o.o. 21.05.2021 21.05.2021 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
93 2021-0028 Provedba postupka javne nabave kroz praksu i odluke relevantnih institucija LURETI d.o.o. 04.03.2021 04.03.2021 Rijeka, Hotel JADRAN, Šetalište XIII divizije 46, 51000 Rijeka. 8 www.lureti.hr Odobren
94 2021-0029 POSTUPANJA U ŽALBENIM POSTUPCIMA, NAJNOVIJA PRAVNA PRAKSA DKOM-a s posebnim naglaskom na specifičnostima u građevinskim radovima Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 22.03.2021 22.03.2021 Webinar 8 www.usavrsavanje.hr Odobren