Ovaj projekt
sufinancira
Europska unija
R.Br. Evidencijski broj programa Naziv programa Nositelj programa Planirani datum početka Planirani datum završetka Mjesto održavanja Trajanje programa (sati) Internetska stranica nositelja Status
1 2019-0391 Utjecaj prakse Visokog upravnog suda i DKOM-a na sustav javne nabave Hrvatski institut za financije Zagreb 29.01.2020 29.01.2020 Prostor Veleučilišta Vern, Iblerov trg 10, Zagreb 8 www.hif.hr Odobren
2 2019-0395 Dokumentacija o nabavi, ESPD zahtjev i ESPD odgovori za nositelje, članove zajednice i podugovaratelje, strane i domaće ponuditelje Agencija APPA d.o.o. 27.03.2020 27.03.2020 webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
3 2019-0406 Provedba postupaka nabave naručitelja i središnjih tijela nabave (zajednička nabava) financiranih iz sredstava naručitelja, Državnog proračuna i EU fondova - specifičnosti, rizici i preporuke - EDUCATEAM d.o.o. 23.01.2020 23.01.2020 Zagreb, Rubetićeva ul. 16, Učilište Magistra 8 www.educateam.hr Otkazan
4 2019-0407 Otvoreno o javnoj nabavi Agencija APPA d.o.o. 30.01.2020 30.01.2020 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
5 2019-0422 RADIONICA JAVNE NABAVE: PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA OD POČETKA DO KRAJA – jednostavna i javna nabava s planom nabave i registrom ugovora Info Puls d.o.o. 24.01.2020 24.01.2020 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
6 2019-0423 JEDNOSTAVNA NABAVA i OPĆI AKT; priprema statističkog izvješća; sve faze pregleda i ocjene ponuda; kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude Info Puls d.o.o. 21.02.2020 21.02.2020 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
7 2019-0424 EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA U PRAKSI; POSTUPANJE PONUDITELJA I UVJETI SPOSOBNOSTI; ZELENA NABAVA Info Puls d.o.o. 20.03.2020 20.03.2020 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
8 2019-0426 KLJUČNE FAZE KOD PRIPREME I PROVEDBE OTVORENOG POSTUPKA javne nabave te izbjegavanje najčešćih pogrešaka kod naručitelja i ponuditelja uz prikaz primjera iz prakse Info Puls d.o.o. 31.01.2020 31.01.2020 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
9 2019-0427 UPRAVLJANJE RIZICIMA U JAVNOJ NABAVI S NAGLASKOM NA EU PROJEKTE (ex-ante i ex-post provjere) Info Puls d.o.o. 07.02.2020 07.02.2020 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
10 2019-0428 JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE, NARUČITELJE I PONUDITELJE - Postupanje ponuditelja i naručitelja (prethodno savjetovanje, e-ESPD, e-Žalba, e-ponuda, postupak otvaranja, pregled i ocjena ponuda, donošenje odluka) korak po korak uz prikaz modula u Elektroničkom ogla Info Puls d.o.o. 28.02.2020 28.02.2020 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
11 2019-0429 ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA NARUČITELJA I PONUDITELJA KROZ PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZUMA uz primjenu svih modula u EOJN te smjernice o izbjegavanju najčešćih pogrešaka Info Puls d.o.o. 27.03.2020 27.03.2020 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
12 2019-0430 Javna nabava na projektima financiranim iz sredstava Europske unije UČILIŠTE STUDIUM 09.01.2020 09.01.2020 Vinkovci 8 www.uciliste.net Odobren
13 2019-0431 Javna nabava na projektima financiranim iz sredstava Europske unije UČILIŠTE STUDIUM 10.01.2020 10.01.2020 Osijek 8 www.uciliste.net Otkazan
14 2019-0432 Ključni izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu DKOM-a PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 28.05.2020 28.05.2020 Hotel Panorama , Trg Krešimira Ćosića 9 ,10 000 Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
15 2019-0433 Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude TIM4PIN d.o.o. 24.01.2020 24.01.2020 Zagreb, Hotel Central, Branimirova 3 8 www.tim4pin.hr Odobren
16 2019-0434 PRAKSA U JAVNOJ NABAVI: PREGLED I OCJENA PONUDA, EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA, UGOVOR I OS, POSTUPANJE PO RJEŠENJIMA I PRESUDAMA, PRAKTIČNI RAD S VJEŽBAMA Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 27.01.2020 27.01.2020 Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9, Hotel Panorama 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
17 2019-0435 PRAKSA U JAVNOJ NABAVI: PREGLED I OCJENA PONUDA, PROBLEMATIKA STRUČNJAKA, PRAVNA PRAKSA DKOM-a I VUS-a, PRAKTIČNI RAD S VJEŽBAMA Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 24.02.2020 24.02.2020 Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9 Hotel Panorama 8 www.usavrsavanje.hr Otkazan
18 2019-0436 UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: postupak javne nabave od pripreme, pregleda i ocjene ponuda te ugovaranja s osvrtom na specifičnosti vezane uz JN na EU sufinanciranim projektima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 25.02.2020 25.02.2020 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
19 2019-0437 Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016 PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 08.04.2020 08.04.2020 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
20 2019-0438 Izbor iz Rješenja DKOM-a s osvrtom na Odluke VUS-a i Suda EU EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 21.02.2020 21.02.2020 Zagreb – Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
21 2019-0439 Osnovni koraci kroz provedbu postupaka javne nabave - za početnike EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 31.01.2020 31.01.2020 Zagreb – Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
22 2019-0440 Dokumentacija o nabavi te pregled i ocjena ponuda – praksa DKOM-a i presude Visokog upravnog suda RH TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 23.01.2020 23.01.2020 Hotel "I", Zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
23 2019-0441 PLANIRANJE U SUSTAVU JN; OBJAVE JAVNE NABAVE I STATISTIČKA IZVJEŠĆA; DOKUMENTACIJA O NABAVI; PONUDA – PREGLED I OCJENA; SKLAPANJE, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 04.02.2020 04.02.2020 HGK ŽK Dubrovnik 8 www.mingo.hr Odobren
24 2019-0442 EU Projekti, javna nabava i najčešće pogreške naručitelja Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 28.01.2020 28.01.2020 Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9, Hotel Panorama 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
25 2019-0444 PLAN NABAVE: DONOŠENJE, USVAJANJE, OBJAVA, IZMJENE PLANA NABAVE, ODREĐIVANJE PREDMETA NABAVE NA PRIMJERIMA IZ PRAKSE; REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OBVEZNI SADRŽAJ, OBJAVA I AŽURIRANJE OKVIRNI SPORAZUM VRSTE I TIPOVI, SKLAPANJE UGOVORA NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA, RAZLIKE I SLIČNOSTI S DINAMIČKIM SUSTAVOM NABAVE, PRAKSA DKOM-a I VISOKOG UPRAVNOG SUDA VEZANA UZ OKVIRNE SPORAZUME PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 05.02.2020 05.02.2020 Hotel Panorama , Trg Krešimira Ćosića 9 ,10 000 Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
26 2019-0445 Pregled i ocjena ponuda - primjena e-Certis sustava za provjeru uvjeta sposobnosti; eESPD i praksa DKOM-a; dohvat dokaza iz registara i evidencija te provjera ponuditelja PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 25.03.2020 25.03.2020 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb - webinar 8 www.pjr.hr Odobren
27 2019-0446 Utjecaj izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje na postupke javne nabave radova i inženjerskih usluga TIM4PIN d.o.o. 14.02.2020 14.02.2020 Zagreb, hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10 8 www.tim4pin.hr Odobren
28 2019-0447 NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a i praktični primjeri Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 20.01.2020 20.01.2020 Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9, Hotel Panorama 8 www.usavrsavanje.hr Otkazan
29 2019-0448 Registar ugovora/ narudžbenica i okvirnih sporazuma, praktikum jednostavne nabave za sve naručitelje Agencija APPA d.o.o. 31.01.2020 31.01.2020 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
30 2019-0449 Žalbeni postupak, Sastavljanje DON-a, Pregled i ocjena ponuda, ENP i praksa VUS-a TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 07.02.2020 07.02.2020 Hotel "Bonavia", Rijeka, Dolac 4 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
31 2019-0450 Utvrđene nepravilnosti u ex-ante i ex-post provjerama postupaka javne nabave s primjerima iz prakse EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 24.04.2020 24.04.2020 Zagreb – Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
32 2019-0451 Provođenje postupaka jednostavne nabave, Kako ocijeniti ekonomski najpovoljniju ponudu - Pregled i ocjena ponuda Osnove ugovora u javnoj nabavi PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 07.04.2020 07.04.2020 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
33 2019-0452 Zakon o obveznim odnosima, sukob interesa i fiskalna odgovornost u javnoj nabavi TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 30.01.2020 30.01.2020 Hotel "Silver", Osijek, Martina Divalta 84 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
34 2019-0453 Zakon o obveznim odnosima, sukob interesa i fiskalna odgovornost u javnoj nabavi TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 13.02.2020 13.02.2020 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
35 2019-0454 DOKUMENTACIJA O NABAVI, AŽURIRANI DOKUMENTI, FINANCIJSKE KOREKCIJE: Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu; Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 29.01.2020 29.01.2020 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
36 2019-0455 Izrada Statističkog izvješća o javnoj nabavi, plan nabave i Registar ugovora; Prikaz najčešćih pogrešaka prilikom pregleda i ocjena ponuda uz prikaz prakse DKOM-a i najznačajnijih odluka Visokog upravnog suda RH (VUS) u postupcima javne nabave eMarker d.o.o. 29.01.2020 29.01.2020 Zagreb, Hotel "I", Ive Robića 2 8 edukacije.eu Odobren
37 2019-0456 Izrada Statističkog izvješća o javnoj nabavi, plan nabave i Registar ugovora; Prikaz najčešćih pogrešaka prilikom pregleda i ocjena ponuda uz prikaz prakse DKOM-a i najznačajnijih odluka Visokog upravnog suda RH (VUS) u postupcima javne nabave eMarker d.o.o. 30.01.2020 30.01.2020 Rijeka, Hotel "Jadran", Šetalište XIII. divizije 46 8 edukacije.eu Odobren
38 2019-0457 Izrada statističkog izvješća za 2019. godinu, izrada i ažuriranje Registra ugovora sa prikazom izrade Dokumentacije o nabavi EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 28.02.2020 28.02.2020 Zagreb – Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
39 2019-0458 NAJNOVIJI PRIMJERI IZ PRAKSE DRŽAVNE KOMISIJE, ENP KROZ PRAKSU DKOMA, PRAKSA VISOKOG UPRAVNOG SUDA Info Puls d.o.o. 06.03.2020 06.03.2020 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
40 2019-0459 Upravljanje postupkom nabave za manje iskusne PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 10.01.2020 10.01.2020 Grad Umag, Trg Slobode 7, 52470 Umag 8 www.pjr.hr Odobren
41 2019-0460 PRAKTIČNA RADIONICA S VJEŽBOM - Otvoreni postupak javne nabave kroz praksu Visokog upravnog suda LURETI d.o.o. 04.02.2020 04.02.2020 Rijeka, Hotel JADRAN, Šetalište XIII divizije 46, 51000 Rijeka 8 www.lureti.hr Otkazan
42 2019-0461 Novosti u javnoj nabavi i nepravilnostima u provedbi EU financiranih projekata Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 05.02.2020 05.02.2020 Zagreb 8 www.uep.hr Odobren
43 2019-0462 JEDNOSTAVNA NABAVA, SUKOB INTERESA, FINANCIJSKE KOREKCIJE: Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak po korak; Sukob interesa u javnoj nabavi; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 07.02.2020 07.02.2020 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
44 2019-0463 JAVNA NABAVA – ODGOVORI NA PITANJA I PROBLEME IZ PRAKSE: Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti; Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave; Novine u ENP-u i zelena javna nabava u praksi; Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 14.02.2020 14.02.2020 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
45 2019-0464 Korigirane vrijednosti EU pragova, Registar ugovora, Središnja i zajednička nabava, e-Certis, e-Žalba MAPA ZNANJA d.o.o. 27.02.2020 27.02.2020 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb 8 www.mapaznanja.hr Odobren
46 2019-0465 Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova Agencija APPA d.o.o. 06.02.2020 06.02.2020 Zadar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
47 2019-0466 Otvoreni postupak – priprema i provedba – sve u 1 Agencija APPA d.o.o. 07.02.2020 07.02.2020 Zadar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
48 2019-0467 : Utjecaj izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje na postupke javne nabave radova i inženjerskih usluga te najčešće pogreške u opisu predmeta nabave radova i troškovnika eMarker d.o.o. 06.02.2020 06.02.2020 Zagreb, Hotel "I", Ive Robića 2 8 edukacije.eu Odobren
49 2019-0468 Javna nabava za početnike (planiranje i provedba postupka) NARODNE NOVINE d.d. 21.02.2020 21.02.2020 Zagreb 8 www.nn.hr Odobren
50 2019-0469 Javna nabava radova - praktična radionica s vježbom LURETI d.o.o. 11.02.2020 11.02.2020 OSIJEK, Hotel ZOO, Sjevernodravska obala, 31000, Osijek 8 www.lureti.hr Odobren
51 2019-0470 Javna nabava radova - praktična radionica s vježbom LURETI d.o.o. 12.02.2020 12.02.2020 OSIJEK, Hotel ZOO, Sjevernodravska obala, 31000 Osijek 4 www.lureti.hr Odobren
52 2019-0471 STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI, PRIKAZ U ELEKTRONIČKOM OGLASNIKU JAVNE NABAVE, NAJČEŠĆI PROPUSTI NARUČITELJA U PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE, UVJETI ZA DOPUŠTENE IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA INŽENJERSKI BIRO d.d. 12.02.2020 12.02.2020 Heinzelova 4a, Zagreb 8 www.ingbiro.hr Odobren
53 2019-0473 Proces postupka javne nabave kroz praksu DKOM-a TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 28.02.2020 28.02.2020 Hotel "Silver", Osijek, Martina Divalta 84 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
54 2019-0474 SPECIFIČNOSTI IZRADE DOKUMENTACIJE O NABAVI, EX-ANTE I EX-POST KONTROLA I FINANCIJSKE KOREKCIJE ZA NABAVU KOJA SE FINANCIRA IZ EU FONDOVA, aktualna praksa DKOM-a, vrste i postupak određivanja financijske korekcija, izmjene ugovora o javnoj nabavi i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – pregled najčešćih situacija Info Puls d.o.o. 14.02.2020 14.02.2020 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
55 2019-0475 NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a i praktični primjeri iz prakse Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 17.02.2020 17.02.2020 Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9 Hotel Panorama 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
56 2020-0001 Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova Agencija APPA d.o.o. 21.02.2020 21.02.2020 Split 8 www.agencija-appa.hr Odobren
57 2020-0002 Registar ugovora/ narudžbenica, Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu, Jednostavna nabava i interni akti o jednostavnoj nabavi Agencija APPA d.o.o. 26.02.2020 26.02.2020 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
58 2020-0003 Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga Agencija APPA d.o.o. 23.04.2020 23.04.2020 Rijeka 8 www.agencija-appa.hr Odobren
59 2020-0004 Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova Agencija APPA d.o.o. 28.02.2020 28.02.2020 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
60 2020-0005 Opće obveze naručitelja vezano uz sukob interesa, registar ugovora, izvješće o javnoj nabavi, produljenje roka za dostavu ponuda, zahtjeve za pojašnjenje te poslovnu tajnu; primjeri iz prakse DKOM-a PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 19.02.2020 19.02.2020 Hotel Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9 ,10 000 Zagreb 8 www.pjr.hr Otkazan
61 2020-0006 NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a u PRIMJENI ZJN 2016. LURETI d.o.o. 18.02.2020 18.02.2020 Karlovac, Hotel Korana Srakovčić, Perivoj Josipa Vrbanića 8, 47000 Karlovac 8 www.lureti.hr Odobren
62 2020-0007 Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi; oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata NARODNE NOVINE d.d. 05.03.2020 05.03.2020 Zagreb 8 www.nn.hr Odobren
63 2020-0008 OSNOVE IZRADE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA I TROŠKOVNIKA SUKLADNO ZJN 2016, PRAKTIČNI PRIMJERI I PRAKSA DKOM I VISOKOG UPRAVNOG SUDA PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 05.03.2020 05.03.2020 Hotel Panorama , Trg Krešimira Ćosića 9 ,10 000 Zagreb 8 www.pjr.hr Otkazan
64 2020-0009 Novosti u javnoj nabavi i nepravilnostima u provedbi EU financiranih projekata Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 22.04.2020 22.04.2020 Zagreb 8 www.uep.hr Odobren
65 2020-0010 Jednostavna nabava, Kriteriji za odabir GS, Izvršenje ugovora uz praksu DKOM-a I VUSRH TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 25.02.2020 25.02.2020 Hotel "I", Zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
66 2020-0011 Provedba otvorenog postupka javne nabave kroz ključne faze te priprema i predaja ponuda uz prikaz modula u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN RH) Stir UP d.o.o. 27.02.2020 27.02.2020 Ulica Matije Gupca 64 Zabok 8 www.stirup.hr Odobren
67 2020-0012 Analiza dokumentacije za javnu nabavu u provedbi EU projekata Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 27.02.2020 27.02.2020 Zagreb 4 www.uep.hr Odobren
68 2020-0013 Načela i postupci javne nabave u projektima financiranim iz fondova EU Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 28.02.2020 28.02.2020 Zagreb 4 www.uep.hr Odobren
69 2020-0014 Kako izbjeći najčešće pogreške u opisu predmeta nabave i kriterijima za odabir koje nose financijske korekcije ll eMarker d.o.o. 05.03.2020 06.03.2020 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 16 edukacije.eu Odobren
70 2020-0015 Kako izbjeći najčešće pogreške u DON-u koje posljedično nose financijske korekcije l eMarker d.o.o. 27.02.2020 28.02.2020 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 16 edukacije.eu Odobren
71 2020-0016 Nabava u području investicija: prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Zakoni i propisi iz područja graditeljstva eMarker d.o.o. 06.03.2020 06.03.2020 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 4 edukacije.eu Odobren
72 2020-0017 Planiranje, Izvršenje ugovora – izmjena ugovora/OS, raskid; Javna nabava kroz praksu Visokog upravnog suda RH Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 25.02.2020 25.02.2020 Zagreb, Hotel Panorama, Krešimira Ćosića 9, Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Otkazan
73 2020-0018 NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a IVULA d.o.o. 15.05.2020 15.05.2020 DOM SPORTOVA MATE PARLOV, TRG KRALJA TOMISLAVA 7, PULA 8 www.ivula.hr Odobren
74 2020-0019 Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga Agencija APPA d.o.o. 27.02.2020 27.02.2020 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
75 2020-0020 GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA – PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ: Građevinski radovi i javna nabava – kako izraditi dokumentaciju o nabavi i provesti postupak javne nabave sukladno propisima i praksi u RH; Primjena ESPD-a u praksi; Izvršenje ugovora o javnoj nabavi Temporis savjetovanje d.o.o. 27.02.2020 27.02.2020 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
76 2020-0021 UVJETI SPOSOBNOSTI, AŽURIRANI DOKUMENTI, JAMSTVA, FINANCIJSKE KOREKCIJE: Tehnička i stručna sposobnost – propisi i praksa; Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave; Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 28.02.2020 28.02.2020 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
77 2020-0022 PRAKTIČNA RADIONICA kroz odluke DKOM-a i VUS-a Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 28.02.2020 28.02.2020 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
78 2020-0023 Zelena nabava i Partnerstvo za inovacije s naglaskom na intelektualno vlasništvo SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 30.01.2020 30.01.2020 Zagreb 8 www.safu.hr Odobren
79 2020-0024 Podzakonski propisi za ZJN 2016 i najnovija praksa DKOM-a Državna škola za javnu upravu 13.02.2020 13.02.2020 Zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
80 2020-0025 Podzakonski propisi za ZJN 2016 i najnovija praksa DKOM-a Državna škola za javnu upravu 12.02.2020 12.02.2020 Zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
81 2020-0026 Provedba postupka JN u projektima financiranima iz EU fondova TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 17.03.2020 17.03.2020 Hotel "Kolovare", Zadar, Bože Peričića 14 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
82 2020-0027 Žalbeni postupak, Sastavljanje DON-a, Pregled i ocjena ponuda, ENP i praksa VUS-a TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 18.03.2020 18.03.2020 Hotel "Kolovare", Zadar, Bože Peričića 14 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
83 2020-0028 Jednostavna nabava, kriteriji za odabir GS, Izvršenje ugovora uz praksu DKOM-a I VUSRH TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 12.03.2020 12.03.2020 Hotel "Bonavia", Rijeka, Dolac 4 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
84 2020-0029 Sastavljanje i izjavljivanje žalbe, odgovora na žalbu te pregled najnovijih Rješenja DKOM-a i VUS-a EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 22.04.2020 22.04.2020 Zagreb – Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
85 2020-0030 Nepravilnosti i financijske korekcije, Upravni spor, Otvoreni postupak javne nabave, Podnošenje statističkog izvješća i osnove za isključenje gospodarskog subjekta Novi informator d.o.o. 18.03.2020 18.03.2020 ZAGREB 8 www.novi-informator.net Otkazan
86 2020-0031 Priprema i provedba otvorenog postupka javne nabave do sklapanja ugovora/okvirnog sporazuma TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 05.03.2020 05.03.2020 Hotel "I", Zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
87 2020-0032 Javna nabava radova - praktična radionica s vježbom LURETI d.o.o. 04.03.2020 04.03.2020 SPLIT, Hotel Mondo (bivša Dalmina) Kopilica 5, 21000 Split 8 www.lureti.hr Odobren
88 2020-0033 Javna nabava radova - praktična radionica s vježbom LURETI d.o.o. 05.03.2020 05.03.2020 SPLIT, Hotel Mondo (bivša Dalmina) Kopilica 5, 21000 Split 4 www.lureti.hr Odobren
89 2020-0034 Odabir ekonomski najpovoljnije ponude Državna škola za javnu upravu 12.03.2020 12.03.2020 Zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
90 2020-0035 RADIONICA JAVNE NABAVE ZA POČETNIKE I ONE KOJI ŽELE PONOVITI KLJUČNO ZNANJE: KORACI U PROVEDBI POSTUPKA JAVNE NABAVE-PRAKTIČNI RAD S VJEŽBAMA,PROVEDBA JEDNOSTAVNE NABAVE Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 23.03.2020 23.03.2020 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
91 2020-0036 Provedba otvorenog postupka javne nabave s primjerima iz prakse UČILIŠTE STUDIUM 16.04.2020 16.04.2020 Ljudevita Gaja 18, Vinkovci 8 www.uciliste.net Odobren
92 2020-0037 Pregled i ocjena ponuda s praktičnim primjerima i praksom DKOM-a UČILIŠTE STUDIUM 09.03.2020 09.03.2020 Ljudevita Gaja 18, Vinkovci 8 www.uciliste.net Odobren
93 2020-0038 GRAĐEVINSKI RADOVI, SPOSOBNOST, AŽURIRANI DOKUMENTI I PRAVNA ZAŠTITA: Građevinski radovi i javna nabava, Tehnička i stručna sposobnost – propisi i praksa, Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave, Odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 05.03.2020 05.03.2020 Osijek, hotel Osijek, Šamačka 4 8 www.temporis.hr Odobren
94 2020-0039 Javna nabava na projektima financiranim iz sredstava Europske unije UČILIŠTE STUDIUM 08.06.2020 08.06.2020 Ljudevita Gaja 18, Vinkovci 8 www.uciliste.net Odobren
95 2020-0040 Sukob interesa u javnoj nabavi UČILIŠTE STUDIUM 11.05.2020 11.05.2020 Ljudevita Gaja 18, Vinkovci 8 www.uciliste.net Odobren
96 2020-0041 Provedba pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje, postupanje u elektorničkom oglasniku javne nabave i najčešće nepravilnosti kod provođenja navedenog postupka javne nabave prema rješenjima DKOM-a i presudama Visokog upravnog suda PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 12.03.2020 12.03.2020 Hotel Panorama , Trg Krešimira Ćosića 9 ,10 000 Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
97 2020-0042 Pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja kroz praksu DKOM-a, dokazivanje nekažnjavanja za strane državljane te sukob interesa TIM4PIN d.o.o. 08.05.2020 08.05.2020 Zagreb, hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10 8 www.tim4pin.hr Odobren
98 2020-0043 Najčešće pogreške pri izradi Dokumentacije o nabavi i pregledu i ocijeni ponuda u postupcima sufinanciranih iz ESI fondova i najnovija praksa DKOM-a i VUS-a LIBUSOFT CICOM d.o.o. 09.03.2020 09.03.2020 Zagreb 1 www.spi.hr Odobren
99 2020-0044 Otvoreni postupak javne nabave kroz praksu Visokog upravnog suda - PRAKTIČNA RADIONICA S VJEŽBOM LURETI d.o.o. 12.03.2020 12.03.2020 Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1, 42000 Varaždin 8 www.lureti.hr Odobren
100 2020-0045 JAVNA NABAVA ZA REVIZORE: Planiranje u sustavu javne nabave; Upravljanje jednostavnom nabavom – od planiranja do izvršenja; Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi; Pravna zaštita po fazama postupka – analiza prakse; Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma; Učinkovitost javne nabave u RH Temporis savjetovanje d.o.o. 13.03.2020 13.03.2020 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
101 2020-0046 GRAĐEVINSKI RADOVI, ENP I ZELENA JAVNA NABAVA, PREGLED I OCJENA PONUDA: Građevinski radovi i javna nabava; ENP, građevinski radovi i zelena javna nabava u praksi; Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti Temporis savjetovanje d.o.o. 18.03.2020 18.03.2020 Opatija, hotel Milenij, Maršala Tita 109 8 www.temporis.hr Otkazan
102 2020-0047 JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19): Građevinski radovi i javna nabava; Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u postupku javne nabave; Što su to izuzetno niske ponude – primjeri iz prakse; Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave Temporis savjetovanje d.o.o. 17.04.2020 17.04.2020 webinar 8 www.temporis.hr Odobren
103 2020-0048 IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA RADOVE, PROJEKTANTSKE USLUGE I USLUGE STRUČNOG NADZORA SUKLADNO IZMJENAMA POSEBNIH PROPISA IZ PODRUČJA GRADNJE, pregled i ocjena ponuda s posebnim osvrtom na nabave financirane iz fondova EU kroz praksu, odluke naručitelja u postupku javne nabave, sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova, praksa DKOM-a Info Puls d.o.o. 03.04.2020 03.04.2020 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
104 2020-0049 KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (osnove za isključenje, uvjeti sposobnosti); obveze i mogućnosti uz prikaz relevantne prakse DKOM-a i VUS-a Info Puls d.o.o. 15.05.2020 15.05.2020 webinar 8 www.info-puls.hr Odobren
105 2020-0050 KLJUČNI DIJELOVI DOKUMENTACIJE S POVEZNICOM NA FAZU PREGLEDA I OCJENE PONUDA; UPRAVLJANJE UGOVOROM I OKVIRNIM SPORAZUMIMA; AKTUALNA PRAVNA PRAKSA (DKOM, VUS i EUROPSKI SUD PRAVDE) S PRIMJENOM U PRAKSI Info Puls d.o.o. 24.04.2020 24.04.2020 webinar 8 www.info-puls.hr Odobren
106 2020-0051 JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE, NARUČITELJE I PONUDITELJE - Uspješno postupanje ponuditelja i naručitelja kroz sve faze provedbe otvorenog postupka javne nabave korak po korak (prethodno savjetovanje, e-ESPD, e-Žalba, e-ponuda, postupak otvaranja, pregled i ocjena ponuda, donošenje odluka) uz dostupan prikaz modula u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN RH) Info Puls d.o.o. 19.06.2020 19.06.2020 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
107 2020-0052 PRAKSA U JAVNOJ NABAVI: PREGLED I OCJENA PONUDA, PROPISIVANJE STRUČNJAKA, KLJUČNA PRAVNA PRAKSA DKOM-a I VUS-a Info Puls d.o.o. 03.07.2020 03.07.2020 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
108 2020-0053 JEDNOSTAVNA NABAVA; KLJUČNI DIJELOVI DOKUMENTACIJE O NABAVI S PREGLEDOM I OCJENOM PONUDA, ZAPISNIK O PREGLEDU S ODLUKAMA; OKVIRNI SPORAZUMI U PRAKSI Info Puls d.o.o. 22.05.2020 22.05.2020 webinar 8 www.info-puls.hr Odobren
109 2020-0054 SMJERNICE O IZBJEGAVANJU NAJČEŠĆIH POGREŠAKA KOD NARUČITELJA I PONUDITELJA kod provedbe otvorenog postupka javne nabave u praksi uz primjenu svih modula u EOJN Info Puls d.o.o. 10.07.2020 10.07.2020 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
110 2020-0055 Obveze naručitelja i ponuditelja kod provedbe postupka javne nabave prema ZJN 2016; PREGLED NOVITETA U EOJN RH Info Puls d.o.o. 17.04.2020 17.04.2020 webinar 8 www.info-puls.hr Odobren
111 2020-0056 Praktikum javne nabave Agencija APPA d.o.o. 13.03.2020 13.03.2020 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Otkazan
112 2020-0057 Statističko izvješće o javnoj nabavi, registar ugovora, središnja nabava, ESPD zahtjev - povezivanje odredbi iz DON sa ESPD zahtjevom Agencija APPA d.o.o. 12.03.2020 12.03.2020 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
113 2020-0058 NAJNOVIJI PRIMJERI IZ PRAKSE DRŽAVNE KOMISIJE, ENP KROZ PRAKSU DKOMA, PRAKSA VISOKOG UPRAVNOG SUDA ANGELA d.o.o. Varaždin 09.04.2020 09.04.2020 HOTEL VARAŽDIN Kolodvorska ul. 19, 42000, Varaždin 8 www.angela.hr Otkazan
114 2020-0059 RADIONICA „ZELENE“ JAVNE NABAVE ANGELA d.o.o. Varaždin 05.06.2020 05.06.2020 HOTEL VARAŽDIN Kolodvorska ul. 19, 42000, Varaždin 8 www.angela.hr Odobren
115 2020-0060 AKTUALNOSTI IZ JAVNE NABAVE KROZ PRIMJERE PROVEDENIH POSTUPAKA JAVNE NABAVE ANGELA d.o.o. Varaždin 23.10.2020 23.10.2020 HOTEL VARAŽDIN Kolodvorska ul. 19, 42000, Varaždin 8 www.angela.hr Odobren
116 2020-0061 PDV u javnoj nabavi, Osnove za isključenje, Jamstva u javnoj nabavi TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 17.03.2020 17.03.2020 Zagreb 8 www.teb.hr Otkazan
117 2020-0062 Javna nabava radova - praktična radionica s vježbom LURETI d.o.o. 07.05.2020 07.05.2020 DUBROVNIK, Hotel Adria, Radnička ulica 46, 20000 Dubrovnik 4 www.lureti.hr Odobren
118 2020-0063 Javna nabava radova - praktična radionica s vježbom LURETI d.o.o. 06.05.2020 06.05.2020 DUBROVNIK, Hotel Adria, Radnička ulica 46, 20000 Dubrovnik 8 www.lureti.hr Odobren
119 2020-0064 Izmjene ugovora o javnoj nabavi te usporedba vrsta javne nabave – presjek po zemljama članicama SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 20.02.2020 20.02.2020 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284C, Zagreb 8 www.safu.hr Odobren
120 2020-0065 Priprema i provođenje otvorenog postupka javne nabave - korak po korak od pripreme do izvršenja LINGUA d.o.o. 21.05.2020 21.05.2020 Lingua d.o.o, I. Gundulića 5/III, 31 000 Osijek 8 www.lingua.hr Odobren
121 2020-0066 Prikaz ključnih koraka naručitelja i ponuditelja u svim fazama postupaka javne nabave uz prikaz prakse DKOM-a eMarker d.o.o. 20.03.2020 20.03.2020 Obrtničko učilište POUKA, Bjelovarska cesta 75a, Koprivnica 8 edukacije.eu Otkazan
122 2020-0067 Provedba postupaka javne nabave u projektima financiranim iz EU fondova TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 26.03.2020 26.03.2020 Hotel "Silver", Osijek, Martina Divalta 84 8 www.tpt-edukacije.hr Otkazan
123 2020-0068 Najnovija praksa DKOM-a s posebnim naglaskom na specifičnosti u građevinskim radovima Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 30.03.2020 30.03.2020 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
124 2020-0069 Praksa Europskog suda pravde; najčešće primjedbe posredničkih tijela u EU financiranim projektima; praksa DKOM-a i bitne povrede postupka javne nabave te praksa Visokog upravnog suda Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 24.03.2020 24.03.2020 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
125 2020-0070 Financijske korekcije i revizija u postupcima javne nabave sufinanciranih iz EU fondova Agencija APPA d.o.o. 25.03.2020 25.03.2020 webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
126 2020-0071 Utjecaj izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje na postupke javne nabave radova i inženjerskih usluga te najčešće pogreške u opisu predmeta nabave radova i troškovnika eMarker d.o.o. 25.03.2020 25.03.2020 Osijek, Hotel Zoo, Sjevernodravska obala bb 8 edukacije.eu Otkazan
127 2020-0072 Utjecaj izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje na postupke javne nabave radova i inženjerskih usluga te najčešće pogreške u opisu predmeta nabave radova i troškovnika eMarker d.o.o. 01.04.2020 01.04.2020 Rijeka, hotel "Jadran", Šetalište XIII. divizije 46 8 edukacije.eu Otkazan
128 2020-0073 Utjecaj izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje na postupke javne nabave radova i inženjerskih usluga te najčešće pogreške u opisu predmeta nabave radova i troškovnika eMarker d.o.o. 22.04.2020 22.04.2020 webinar 8 edukacije.eu Odobren
129 2020-0074 GRAĐEVINSKI RADOVI I JAVNA NABAVA – PRAKSA U REPUBLICI HRVATSKOJ: Građevinski radovi i javna nabava; ENP u nabavi građevinskih radova; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 26.03.2020 26.03.2020 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Otkazan
130 2020-0075 NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI: Postupak javne nabave kroz presude Visokog upravnog suda RH; Novine u ENP-u i zelena javna nabava u praksi; Odluke DKOM-a po fazama postupka javne nabave; Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i tehnička podrška Temporis savjetovanje d.o.o. 27.03.2020 27.03.2020 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Otkazan
131 2020-0076 Interni akt za jednostavnu nabavu, središnja i zajednička nabava kroz EOJN Agencija APPA d.o.o. 26.03.2020 26.03.2020 webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
132 2020-0077 Statističko izvješće i Registar ugovora, dopuna i izmjena Plana nabave, pregled i ocjena ponuda kroz DKOM rješenja i Odluke Visokog upravnog suda Agencija APPA d.o.o. 26.03.2020 26.03.2020 webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
133 2020-0078 Statističko izvješće i Registar ugovora, dopuna i izmjena Plana nabave, pregled i ocjena ponuda kroz DKOM rješenja i Odluke Visokog upravnog suda Agencija APPA d.o.o. 07.05.2020 07.05.2020 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
134 2020-0079 Aktualna praksa DKOM-a po fazama postupaka JN; Sklapanje, izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 13.03.2020 13.03.2020 HGK Sisak 8 www.mingo.hr Otkazan
135 2020-0080 Dokumentacija o nabavi – tehničke specifikacije, podugovaratelj; Ponuda – s praktičnim primjerima; Pravna zaštita u sustavu javne nabave Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 02.04.2020 02.04.2020 HGK Virovitica 8 www.mingo.hr Odobren
136 2020-0081 Novosti u javnoj nabavi i nepravilnostima u provedbi EU financiranih projekata Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 03.04.2020 03.04.2020 Zagreb 4 www.uep.hr Odobren
137 2020-0082 Novosti u javnoj nabavi i nepravilnostima u provedbi EU financiranih projekata Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 26.06.2020 26.06.2020 Zagreb 4 www.uep.hr Odobren
138 2020-0083 Novosti u javnoj nabavi i nepravilnostima u provedbi EU financiranih projekata Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 04.09.2020 04.09.2020 Zagreb 4 www.uep.hr Odobren
139 2020-0084 Novosti u javnoj nabavi i nepravilnostima u provedbi EU financiranih projekata Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 18.12.2020 18.12.2020 Zagreb 4 www.uep.hr Odobren
140 2020-0085 Statističko izvješće i Registar ugovora, dopuna i izmjena Plana nabave, pregled i ocjena ponuda kroz DKOM rješenja i Odluke Visokog upravnog suda Agencija APPA d.o.o. 22.05.2020 22.05.2020 Split 8 www.agencija-appa.hr Odobren
141 2020-0086 Podzakonski propisi za ZJN 2016 i najnovija praksa DKOM-a Državna škola za javnu upravu 13.05.2020 13.05.2020 Zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
142 2020-0087 EOJN - Provođenje postupaka javne nabave TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 02.04.2020 02.04.2020 Hotel "I", Zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Otkazan
143 2020-0088 Proces postupka javne nabave kroz praksu DKOM-a TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 05.06.2020 05.06.2020 Hotel "Grand Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
144 2020-0089 Javna nabava za početnike TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 04.06.2020 04.06.2020 Hotel "Grand Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
145 2020-0090 PONUDA – PREGLED I OCJENA; SKLAPANJE, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI; PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 30.03.2020 30.03.2020 HGK Zadar 8 www.mingo.hr Odobren
146 2020-0091 SPECIFIČNOSTI PRIPREME I PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE I PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA U NABAVAMA SUFINANCIRANIM EU SREDSTVIMA Info Puls d.o.o. 29.05.2020 29.05.2020 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
147 2020-0092 Pravna zaštita – Kako (ne)poznavanje prakse DKOM-a može utjecati na postupak javne nabave eMarker d.o.o. 07.04.2020 07.04.2020 Zagreb, Hotel "I", Ive Robića 2 8 edukacije.eu Odobren
148 2020-0093 DOKUMENTACIJA O NABAVI S NAGLASKOM NA PROPISIVANJE STRUČNJAKA, PREGLED I OCJENA PONUDA, UGOVORI I OKVIRNI SPORAZUM S IZVRŠENJEM, PRAVNA PRAKSA S NAGLASKOM NA PRAKSU SUDA EU SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 12.03.2020 12.03.2020 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284C, Zagreb 8 www.safu.hr Odobren
149 2020-0094 NAJNOVIJI PRIMJERI IZ PRAKSE DRŽAVNE KOMISIJE, ENP KROZ PRAKSU DKOMA, PRAKSA VISOKOG UPRAVNOG SUDA Info Puls d.o.o. 08.05.2020 08.05.2020 webinar 8 www.info-puls.hr Odobren
150 2020-0095 NABAVA MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME U KONTEKSTU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA, specifičnosti izrade dokumentacije o nabavi, pregled i ocjena ponuda, praksa DKOM-a Info Puls d.o.o. 05.06.2020 05.06.2020 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
151 2020-0096 Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude TIM4PIN d.o.o. 23.04.2020 23.04.2020 Zagreb, hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10 8 www.tim4pin.hr Odobren
152 2020-0097 POSEBNOSTI ODREDABA DOKUMENTACIJE O NABAVI I POSTUPKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA NA PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZ SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE I PRIMJERI NAJČEŠĆIH POGREŠAKA PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 27.05.2020 27.05.2020 Hotel Ambasador, Feliksa Peršića 5, Opatija 8 www.pjr.hr Odobren
153 2020-0098 Pregled i ocjena ponuda, Jamstva i Partnerstvo za inovacije s naglaskom na prava intelektualnog vlasništva PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB 21.04.2020 21.04.2020 Zagreb 8 www.pou.hr Odobren
154 2020-0099 Najčešće pogreške pri izradi Dokumentacije o nabavi te u pregledu i ocjeni ponuda EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 05.06.2020 05.06.2020 Zagreb – Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
155 2020-0100 Interni akt za jednostavnu nabavu, planiranje nabave i registar ugovora / narudžbenica kroz EOJN, središnja i zajednička nabava kroz EOJN Agencija APPA d.o.o. 12.05.2020 12.05.2020 webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
156 2020-0101 Interni akt za jednostavnu nabavu, planiranje nabave i registar ugovora / narudžbenica kroz EOJN, središnja i zajednička nabava kroz EOJN Agencija APPA d.o.o. 21.04.2020 21.04.2020 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
157 2020-0102 Upravljanje ugovom o javnoj nabavi roba i usluga Agencija APPA d.o.o. 24.04.2020 24.04.2020 Split 8 www.agencija-appa.hr Odobren
158 2020-0103 Izbor iz Rješenja DKOM-a s osvrtom na Odluke Visokog upravnog suda RH EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 07.05.2020 07.05.2020 Zagreb – Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
159 2020-0104 Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije: kako postaviti uvjete sposobnosti i ENP kriterije te kako ocijeniti ponude kroz prizmu elemenata nepravilnosti PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 21.05.2020 21.05.2020 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
160 2020-0105 NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I PRIMJERI IZ PRAKSE: Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta; ENP kriteriji; pogreške prilikom pregleda i ocjene ponuda; najčešće pogreške u troškovnicima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 07.05.2020 07.05.2020 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
161 2020-0106 POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA, EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA, ZELENA NABAVA, POPUNJAVANJE REGISTRA SKLOPLJENIH UGOVORA IZVRŠENJEM JEDNOSTAVNE NABAVE HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 29.04.2020 29.04.2020 SLAVONSKI BROD 8 www.rif.hr Odobren
162 2020-0107 Analiza dokumentacije za javnu nabavu u provedbi EU projekata Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 30.04.2020 30.04.2020 Zagreb 4 www.uep.hr Odobren
163 2020-0108 Načela i postupci javne nabave u projektima financiranim iz fondova EU Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 04.05.2020 04.05.2020 Zagreb 4 www.uep.hr Odobren
164 2020-0109 Otvoreni postupak javne nabave kroz praksu Visokog upravnog suda-Praktična radionica s vježbom LURETI d.o.o. 23.04.2020 23.04.2020 Sisak, Hotel Panonija, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, 44000 Sisak 8 www.lureti.hr Odobren
165 2020-0110 JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19): Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje; Provjera informacija navedenih u ESPD-u (primjena članka 262. ZJN-a); Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave (primjena članka 263. ZJN-a) Temporis savjetovanje d.o.o. 24.04.2020 24.04.2020 webinar 4 www.temporis.hr Odobren
166 2020-0111 SVE ZAMKE NABAVE MEDICINSKIH PROIZVODA, OPREME I LIJEKOVA KROZ PRAKSU DKOM-a TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 23.04.2020 23.04.2020 Hotel "I", Zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
167 2020-0112 POSTUPANJA U ŽALBENIM I UPRAVNIM POSTUPCIMA, PRAVNA PRAKSA DKOM-a Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 28.04.2020 28.04.2020 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
168 2020-0113 Izrada Dokumentacije o nabavi s osvrtom na nepravilnosti nabave u EU projektima, izrada i dostava ponude te najnovija praksa DKOM-a EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 22.05.2020 22.05.2020 Karlovac - Hotel Korana Srakovčić, Perivoj Josipa Vrbanića 8, 47000 Karlovac 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
169 2020-0114 Aktualnosti u javnoj nabavi, Registar ugovora i narudžbenica, Plan nabave i izmjene u 2020., Jednostavna nabava, Dokumentacija i interni akt za jednostavnu nabavu Agencija APPA d.o.o. 29.04.2020 29.04.2020 Zadar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
170 2020-0115 Dokumentacija o nabavi i ESPD, aktualna praksa DKOM-a i presude Visokog upravnog suda Agencija APPA d.o.o. 30.04.2020 30.04.2020 Zadar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
171 2020-0116 FINANCIJSKE KOREKCIJE U EU PROJEKTIMA – KAKO POSTUPITI TIJEKOM EX-POST KONTROLE I ŠTO NAKON ZAPRIMLJENE ODLUKE O UTVRĐENOJ NEPRAVILNOSTI Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 27.04.2020 27.04.2020 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
172 2020-0118 Otvoreni postupak javne nabave kroz praksu Visokog upravnog suda - Praktična radionica s vježbom LURETI d.o.o. 28.04.2020 28.04.2020 KRIŽEVCI, Poduzetnički centar, Franje Tuđmana 20 8 www.lureti.hr Odobren
173 2020-0119 POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA, EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA, ZELENA NABAVA, POPUNJAVANJE REGISTRA SKLOPLJENIH UGOVORA IZVRŠENJEM JEDNOSTAVNE NABAVE HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 28.04.2020 28.04.2020 ZAGREB 8 www.rif.hr Odobren
174 2020-0120 Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje, uvjeti sposobnosti) uz prikaz relevantne prakse DKOM-a i VUS-a eMarker d.o.o. 07.05.2020 07.05.2020 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 8 edukacije.eu Odobren
175 2020-0121 Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje, uvjeti sposobnosti) uz prikaz relevantne prakse DKOM-a i VUS-a eMarker d.o.o. 08.05.2020 08.05.2020 Hotel "ZOO", Sjevernodravska obala bb, Osijek 8 edukacije.eu Odobren
176 2020-0122 JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19): Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak po korak; Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti; Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način; Upravljanje izvršenjem ugovora – jednostavne nabave Temporis savjetovanje d.o.o. 28.04.2020 28.04.2020 webinar 8 www.temporis.hr Odobren
177 2020-0123 AKTUALNA PRAKSA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ANGELA d.o.o. Varaždin 30.03.2020 30.03.2020 GRADSKA KNJIŽNICA ĐURĐEVAC Trg Svetog Jurja 1, 48350 Đurđevac 8 www.angela.hr Otkazan
178 2020-0124 Pogreške naručitelja pri provedbi postupaka javne nabave TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 30.04.2020 30.04.2020 Hotel "Silver", Osijek, Martina Divalta 84 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
179 2020-0125 EOJN - Provedba postupaka javne nabave TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 21.05.2020 21.05.2020 Hotel "I", Zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
180 2020-0126 Dinamički sustav javne nabave, Pregled i ocjena ponuda i Provedba okvirnog sporazuma TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 07.05.2020 07.05.2020 Hotel "I", Zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
181 2020-0127 Priprema i provedba postupaka javne nabave radova i povezanih usluga TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 11.05.2020 11.05.2020 Hotel "Kolovare", Zadar, Bože Peričića 14 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
182 2020-0128 IZVRŠENJE, IZMJENE I RASKID UGOVORA O JAVNOJ NABAVI, JAMSTVA-POJAŠNJENJA, UPOTPUNJAVANJA I NAPLATA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU 13.05.2020 13.05.2020 Osijek 8 www.efos.hr Odobren
183 2020-0129 NAJČEŠĆE POGREŠKE TIJEKOM PREGLEDA I OCJENE PONUDA KROZ PRAKTIČNE PRIMJERE, UTJECAJ PRAKSE DKOM-A I VUS-A SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU 20.05.2020 20.05.2020 Osijek 8 www.efos.hr Odobren
184 2020-0130 PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE I DRUŠTVENE I DRUGE POSEBNE USLUGE SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU 12.05.2020 12.05.2020 Osijek 8 www.efos.hr Odobren
185 2020-0131 PRIPREMA I PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE U SKLOPU PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ FONDOVA EU SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU 05.05.2020 05.05.2020 Osijek 8 www.efos.hr Odobren
186 2020-0132 Priprema i provedba postupaka javne nabave radova i povezanih usluga TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 29.05.2020 29.05.2020 Hotel "Silver", Osijek, Martina Divalta 84 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
187 2020-0133 EKONOMSKI KRITERIJI PRIMJENJIVI ZA NABAVU RADOVA, ROBE I USLUGA, TE BODOVANJE PREMA KRITERIJIMA NA PRIMJERIMA IZ PRAKSE SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU 19.05.2020 19.05.2020 Osijek 8 www.efos.hr Odobren
188 2020-0134 UTJECAJ IZMIJENJENOG ZAKONODAVSTVA IZ PODRUČJA GRADNJE NA POSTUPKE JAVNE NABAVE RADOVA I INŽENJERSKIH USLUGA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU 06.05.2020 06.05.2020 Osijek 8 www.efos.hr Odobren
189 2020-0135 Žalbeni postupak, Sastavljanje DON-a, Pregled i ocjena ponuda, ENP i praksa VUS-a TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 12.05.2020 12.05.2020 Hotel "Kolovare", Zadar, Bože Peričića 14 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
190 2020-0136 10 najčešćih pogrešaka u provedbi infrastrukturnih projekata financiranih iz fondova EU-a Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 05.05.2020 05.05.2020 Webinar 8 www.uep.hr Odobren
191 2020-0137 JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19): Otvoreni postupak javne nabave; Pregovarači postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje Temporis savjetovanje d.o.o. 14.05.2020 14.05.2020 Zagreb 4 www.temporis.hr Odobren
192 2020-0138 JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19): Pregled i ocjena ponuda; Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i tehnička podrška Temporis savjetovanje d.o.o. 15.05.2020 15.05.2020 Zagreb 4 www.temporis.hr Odobren
193 2020-0139 JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19): Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak po korak Temporis savjetovanje d.o.o. 28.05.2020 28.05.2020 webinar 4 www.temporis.hr Odobren
194 2020-0140 JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19): Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti Temporis savjetovanje d.o.o. 29.05.2020 29.05.2020 webinar 4 www.temporis.hr Odobren
195 2020-0141 JAVNA NABAVA U DOBA PANDEMIJE (COVID-19): Građevinski radovi i javna nabava; Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave Temporis savjetovanje d.o.o. 21.05.2020 21.05.2020 webinar 4 www.temporis.hr Odobren
196 2020-0142 Interni akt za jednostavnu nabavu, planiranje i registar ugovora/narudžbenica i središnja i zajednička nabava kroz EOJN Agencija APPA d.o.o. 12.05.2020 12.05.2020 WEBINAR 8 www.agencija-appa.hr Odobren
197 2020-0143 Planiranje nabave, Istraživanje tržišta i prethodna savjetovanja, tehničke konzultacije, izrada DON sa posebnim osvrtom na kriterije za odabir GS i ENP Agencija APPA d.o.o. 13.05.2020 13.05.2020 WEBINAR 8 www.agencija-appa.hr Odobren
198 2020-0144 Poništenje postupka javne nabave, izmjene ugovora o javnoj nabavi, aneksi i raskid ugovora sukladno ZJN i ZOO Agencija APPA d.o.o. 14.05.2020 14.05.2020 WEBINAR 8 www.agencija-appa.hr Odobren
199 2020-0145 Pravna praksa DKOM i VUS za fazu pregleda i ocjene ponuda u javnoj nabavi Agencija APPA d.o.o. 15.05.2020 15.05.2020 WEBINAR 8 www.agencija-appa.hr Odobren
200 2020-0146 UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: postupak javne nabave od pripreme, pregleda i ocjene ponuda te ugovaranja s osvrtom na specifičnosti vezane uz JN na EU sufinanciranim projektima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 14.05.2020 14.05.2020 Zagreb, Petrovaradinska 1, webinar 8 www.pjr.hr Odobren
201 2020-0147 Nabava projektantskih usluga, nadzora i izvedbe radova, FIDIC ugovori te izvršenje ugovora o radovima: predmet nabave s osvrtom na Zakon o gradnji i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje; ENP kriteriji i povezani rizici, provedba FIDIC ugovora, dozvoljene i nedozvoljene izmjene ugovora PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 04.06.2020 04.06.2020 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
202 2020-0148 Prikaz ključnih koraka naručitelja i ponuditelja u svim fazama postupaka javne nabave uz prikaz prakse DKOM-a eMarker d.o.o. 03.06.2020 03.06.2020 webinar 8 edukacije.eu Odobren