Ovaj projekt
sufinancira
Europska unija
R.Br. Evidencijski broj programa Naziv programa Nositelj programa Planirani datum početka Planirani datum završetka Mjesto održavanja Trajanje programa (sati) Internetska stranica nositelja Status
1 2022-0195 Intenzivni trening primjene javne nabave u praksi - dan 1. PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 26.04.2023 26.04.2023 Hotel Trakošćan, Trakošćan 5, 42 253 Bednja, Hrvatska 8 www.pjr.hr Otkazan
2 2022-0196 Intenzivni trening primjene javne nabave u praksi - dan 2. PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 27.04.2023 27.04.2023 Hotel Trakošćan, Trakošćan 5, 42 253 Bednja, Hrvatska 4 www.pjr.hr Otkazan
3 2022-0431 Provedba jednostavne nabave, plan i registar za jednostavnu nabavu Učilište APPA 13.01.2023 13.01.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
4 2022-0434 Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016 - interaktivna radionic Učilište APPA 11.01.2023 11.01.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
5 2022-0435 Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - interaktivna radionica Učilište APPA 12.01.2023 12.01.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
6 2022-0452 Prikaz najnovije praksa DKOM-a kroz 2022. godinu i pogled prema 2023. eMarker d.o.o. 11.01.2023 11.01.2023 Zagreb, Hotel "Diplomat", Horvatova ul. 35B, Zagreb 8 edukacije.eu Otkazan
7 2022-0456 Prikaz najnovije praksa DKOM-a kroz 2022. godinu i pogled prema 2023. eMarker d.o.o. 11.01.2023 11.01.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
8 2022-0461 NAJČEŠĆI PROPUSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, IZRADA ODGOVORA NA ŽALBU I NAČELA JAVNE NABAVE Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 24.02.2023 24.02.2023 webinar 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
9 2022-0512 Sudionici u javnoj nabavi; Načela javne nabave u praksi; Isključenje gospodarskih subjekata iz javne nabave; Aktualnosti i promjena prakse kroz odluke DKOM-a i VUS-a u 2022. godini LURETI d.o.o. 25.01.2023 25.01.2023 KOPRIVNICA, Dvorana Obrtničke komore Koprivničko -Križevačke županije, Bjelovarska cesta 75 a, 48000 Koprivnica 8 www.lureti.hr Odobren
10 2022-0515 Klizne skale i promjenjivost cijena u javnoj nabavi građevinskih radova i preporuke za nove ugovore prema Zaključku Vlade RH (NN 71/2022) eMarker d.o.o. 25.01.2023 25.01.2023 Zagreb, Hotel "Diplomat", Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
11 2022-0516 Klizne skale i promjenjivost cijena u javnoj nabavi građevinskih radova i preporuke za nove ugovore prema Zaključku Vlade RH (NN 71/2022) eMarker d.o.o. 25.01.2023 25.01.2023 Online 8 edukacije.eu Odobren
12 2022-0517 JAVNA NABAVA RADOVA - DON, postupak pregleda i ocjene ponuda, kako dovršiti postojeće i pripremiti nove ugovore o javnoj nabavi radova u okolnostima poremećaja na tržištu, izmjena cijena građevinskih materijala i proizvoda te uvođenja EUR-a Info Puls d.o.o. 13.01.2023 13.01.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
13 2022-0518 JEDNOSTAVNA NABAVA S PROBLEMIMA I PRIJEDLOZIMA; PREGLED I OCJENA PONUDA, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA S UZANCAMA O GRAĐENJU OPĆI I POSEBNI UVJETI I SPECIFIČNOSTI DOKUMENTACIJE O NABAVI S POGREŠKAMA U TROŠKOVNICIMA I TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA Info Puls d.o.o. 17.02.2023 17.02.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
14 2022-0519 Novine u sustavu javne nabave: Izmjena i dopuna ZJN 2016, sustav e-Žalbe, Pravilnik o elektroničkoj žalbi, uvođenje EUR-a i javna nabava, novosti u EOJN RH; Smjernice uprave za politiku javne nabave; Pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja uz prikaz najnovije prakse DKOM-a Info Puls d.o.o. 27.01.2023 27.01.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
15 2022-0520 STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2022., PLAN NABAVE i REGISTAR UGOVORA, novosti u EOJN RH - smjernice o potrebnim aktivnostima uvođenjem EUR-a; JEDNOSTAVNA NABAVA - Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave, primjeri iz prakse (Opći akt, priprema i provođenje postupka) Info Puls d.o.o. 24.02.2023 24.02.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
16 2022-0521 Analiza dokumentacije za javnu nabavu u provedbi EU projekata Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 09.01.2023 09.01.2023 Webinar 4 www.uep.hr Odobren
17 2022-0522 Načela i postupci javne nabave u projektima financiranim iz fondova EU Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 04.01.2023 04.01.2023 Webinar 4 www.uep.hr Odobren
18 2022-0525 Jednostavna nabava – od pravilnika do provedbe, nepravilnosti u javnoj nabavi pri izradi dokumentacije i pregledu i ocjeni ponuda s prikazom ključnih kompetencija ProcurCompEU PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 19.01.2023 19.01.2023 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
19 2022-0526 Nabava sukladno pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove – priprema i provedba nabave sa praktičnim primjerima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 28.04.2023 28.04.2023 Webinar 8 www.pjr.hr Otkazan
20 2022-0527 Uvođenje eura (utjecaj na postupke javne i jednostavne nabave), Izmjene i dopune ZJN 2016 te kako izbjeći raskid ugovora, odnosno poništenje nadmetanja uslijed povećanja cijena u današnje vrijeme FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 23.01.2023 23.01.2023 Varaždin, Pavlinska 2 8 http://www.foi.unizg.hr/hr/studiji/czvu/izobrazba-jn Odobren
21 2022-0528 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNICI, PREGLED I OCJENA PONUDA KROZ KRITIČNE TOČKE, IZVRŠENJE UGOVORA S IZMJENAMA CIJENA NA TRŽIŠTU, STATISTIČKO IZVJEŠĆE JAVNE NABAVE I VJEŽBE Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 10.02.2023 10.02.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Otkazan
22 2022-0529 PRIKAZ ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, IZVRŠAVANJE UGOVORA I OS NAKON UVOĐENJA EUR-a, SMJERNICE ZA PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE, EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 27.01.2023 27.01.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
23 2022-0530 Sklapanje i izvršavanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 17.02.2023 17.02.2023 Vikarijat Osijek, Osijek, J. J. Strossmayera 58 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
24 2022-0531 Dinamički sustav nabave kao odgovor na izvanredne okolnosti u javnoj nabavi; Utjecaj izvanrednih okolnosti na postupke javne nabave – gdje nastaju problemi i koja su moguća rješenja Info Puls d.o.o. 20.01.2023 20.01.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
25 2022-0532 Utjecaj izmjena i dopuna ZJN 2016 na pravnu zaštitu, promjenjivost cijena u ugovorima o javnoj nabavi te novine u jednostavnoj nabavi-smjernice eMarker d.o.o. 09.02.2023 09.02.2023 Osijek, Hotel Millennium, Ulica kralja Petra Svačića 12 8 edukacije.eu Odobren
26 2022-0533 Utjecaj izmjena i dopuna ZJN 2016 na pravnu zaštitu, promjenjivost cijena u ugovorima o javnoj nabavi te novine u jednostavnoj nabavi-smjernice eMarker d.o.o. 09.02.2023 09.02.2023 Online 8 edukacije.eu Odobren
27 2022-0534 Što je novo u javnoj nabavi, pregled i ocjena ponuda s osvrtom na izvršenje ugovora TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 22.02.2023 22.02.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
28 2022-0535 100 PITANJA 100 ODGOVORA: Javna i jednostavna nabava – utjecaj izmjena Zakona o javnoj nabavi i uvođenja EUR-a na sustav javne nabave u RH; Dokumentacija o nabavi i postupci javne nabave (otvoreni, pregovarački); Pregled i ocjena ponuda; Praksa DKOM-a i VUS-a Temporis savjetovanje d.o.o. 20.01.2023 20.01.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
29 2022-0536 JAVNA NABAVA U 2023. GODINI – NOVINE U SUSTAVU: Istraživanje tržišta – od planiranja do izvršenja ugovora; Planiranje javne nabave i Registar ugovora o javnoj nabavi – novine u sustavu; Priprema dokumentacije o nabavi – korak po korak kroz propise i praksu; ENP – što još uvijek ne razumijemo i gdje griješimo? Temporis savjetovanje d.o.o. 19.01.2023 19.01.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
30 2022-0537 Izmjena ZJN te najčešće pogreške naručitelja pri pripremi postupka javne nabave, pregleda i ocjene ponuda s prikazom praktičnih primjera iz najnovije prakse DKOM RH i VUS RH EU INŽENJERSKI BIRO d.o.o. 24.01.2023 24.01.2023 Webinar 8 www.ingbiro.hr Odobren
31 2022-0538 OSLANJANJE NA TUĐU SPOSOBNOST, NABAVA SUKLADNO PRAVILNIKU O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA POSTUPKE OBNOVE Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 31.03.2023 31.03.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Otkazan
32 2022-0539 Uvjeti sposobnosti uz prikaz praktične primjene; nabava sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 26.01.2023 26.01.2023 Gradišćanska ulica 24, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
33 2022-0540 Uvjeti sposobnosti uz prikaz praktične primjene; nabava sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 26.01.2023 26.01.2023 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
34 2022-0541 Javna nabava u RH kroz praksu DKOM-a i VUS-a TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 09.02.2023 09.02.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
35 2022-0542 NAJNOVIJA PRAKSA NA PODRUČJU JAVNE NABAVE I KORAK PO KORAK KROZ EX-POST KONTROLU POSTUPKA NABAVE Info Puls d.o.o. 03.02.2023 03.02.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
36 2022-0543 E-žalba, oslanjanje na tuđu sposobnost, pregled i ocjena ponuda s naglaskom na čl. 263. I 293. ZJN 2016 Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 16.06.2023 16.06.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
37 2022-0544 Javna nabava u RH kroz praksu DKOM-a i VUS-a TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 02.03.2023 02.03.2023 Hotel "Jadran", Rijeka, Šetalište XIII divizije 46 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
38 2022-0545 JAVNA NABAVA – PROPISI I PRAKSA ZA 2023: Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda (primjena članka 293. ZJN-a); Provjera informacija navedenih u ESPD-u (primjena članka 262. ZJN-a); Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave (primjena članka 263. ZJN-a); Dinamički sustav – odgovor na promjene na tržištu; Okvirni sporazumi – za naručitelje i ponuditelje; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 27.01.2023 27.01.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
39 2022-0546 Jednostavna nabava – Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave (MINGOR); Ispravite pogreške na vrijeme – revizija sustava javne (jednostavne) nabave kod naručitelja; Sukob interesa u javnoj nabavi – kako učinkovito spriječiti, prepoznati i ukloniti? Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH, korak po korak Temporis savjetovanje d.o.o. 26.01.2023 26.01.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
40 2022-0547 AKTUALNA PRAKSA NA PODRUČJU JAVNE NABAVE I PROVJERE POSTUPAKA JAVNE NABAVE OD STRANE POSREDNIČKIH TIJELA Info Puls d.o.o. 03.03.2023 03.03.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
41 2022-0548 NAJČEŠĆE POGREŠKE PRI PROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – PRIPREMA POSTUPKA, IZRADA DON-a TE PREGLED I OCJENA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKA U POSTUPKU JAVNE NABAVE S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA IZ PRAKSE DKOM-a I VUS RH TE NOVINE ZJN S OSVRTOM NA POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE Info Puls d.o.o. 10.02.2023 10.02.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
42 2022-0549 Najbolje prakse definiranja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, zamjena stručnjaka u fazi pregleda i ocjene ponuda, izuzetno niske ponude s osvrtom na presude VUS-a i DKOM rješenja Info Puls d.o.o. 17.03.2023 17.03.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
43 2022-0550 UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: od pripreme do ugovaranja kroz kompetencije ProcurCompEU s osvrtom na specifičnosti vezane uz javnu nabavu na EU sufinanciranim projektima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 08.02.2023 08.02.2023 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
44 2022-0551 Plan nabave i Registar ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura, značajni rokovi, zajednička nabava Učilište APPA 25.01.2023 25.01.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
45 2022-0552 Pravna zaštita za naručitelje i ponuditelje i upravljanje ugovorom o javnoj nabavi Učilište APPA 27.01.2023 27.01.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
46 2022-0553 Javna nabava nakon izmjena ZJN 2016 i podzakonskih propisa Učilište APPA 26.01.2023 26.01.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
47 2022-0554 Izmjene ugovora o javnoj nabavi; Podugovaranje – Oslanjanje na sposobnost; Izmjene dokumentacije o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 26.01.2023 26.01.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 8 www.safu.hr Odobren
48 2022-0555 Priprema i provedba postupaka javne nabave radova i povezanih usluga TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 08.03.2023 08.03.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
49 2022-0556 POGREŠKE NARUČITELJA PRI PROVEDBI JAVNIH NABAVA TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 16.03.2023 16.03.2023 Vikarijat Osijek, Osijek, J. J. Strossmayera 58 8 www.tpt-edukacije.hr Otkazan
50 2022-0557 Postupanje DKOM-a i bitne povrede postupka; Pregled i ocjena ponuda s praktičnim primjerima te prikazom najčešćih pogrešaka uz pregled najnovije prakse DKOM-a; Smjernice MINGOR-a Info Puls d.o.o. 24.03.2023 24.03.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
51 2022-0558 PREGLED I OCJENA PONUDA PREMA REDOSLIJEDU IZ ČLANKA 291. ZJN 2016 S POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMJENU E-CERTIS-a TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 24.03.2023 24.03.2023 Hotel "Kolovare", Zadar, Bože Peričića 14 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
52 2022-0559 KAKO IZRADITI ZAKONITU DOKUMENTACIJU O NABAVI S PRIKAZOM NAJČEŠĆIH POGREŠKA KROZ PRAKSU DKOM-A I VUS TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 23.03.2023 23.03.2023 Hotel "Kolovare", Zadar, Bože Peričića 14 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
53 2022-0560 Webinar: Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i vezane nepravilnosti uz prikaz prakse DKOMa i Visokog upravnog suda vezano uz uvjete sposobnosti i ENP kriterije PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 02.03.2023 02.03.2023 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
54 2022-0561 Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i vezane nepravilnosti uz prikaz prakse DKOMa i Visokog upravnog suda vezano uz uvjete sposobnosti i ENP kriterije PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 02.03.2023 02.03.2023 Gradišćanska ulica 24 8 www.pjr.hr Odobren
55 2022-0562 Sudionici u javnoj nabavi; Načela javne nabave u praksi; Isključenje gospodarskih subjekata iz javne nabave; Jednostavna nabava LURETI d.o.o. 31.01.2023 31.01.2023 Karlovac, dvorana restorana Kristal, M.Laginje 1 Karlovac 8 www.lureti.hr Odobren
56 2022-0563 Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i žalbeni postupak TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 07.06.2023 07.06.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
57 2022-0564 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE OD „A“ DO „Ž“ ZA POČETNIKE: Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda; Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora; Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH); Izvršenje ugovora o javnoj nabavi, kroz propise i praksu Temporis savjetovanje d.o.o. 02.02.2023 02.02.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
58 2022-0565 GRADNJA – USLUGE I RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA: Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom); Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a; Izvršenje ugovora – financijske korekcije, ENP, promjena cijena Temporis savjetovanje d.o.o. 03.02.2023 03.02.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
59 2022-0566 Sudionici u javnoj nabavi; Načela javne nabave u praksi; Isključenje gospodarskih subjekata iz javne nabave; Jednostavna nabava LURETI d.o.o. 03.03.2023 03.03.2023 Varaždin, Hotel Varaždin, Trg kralja Petra Svačića 1 A, 42000 Varaždin 8 www.lureti.hr Odobren
60 2022-0567 Javna nabava za ponuditelje: odredbe o ponudi, ESPD obrazac i pravna zaštita MAPA ZNANJA d.o.o. 09.02.2023 09.02.2023 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb 8 www.mapaznanja.hr Odobren
61 2022-0568 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE (priprema, definiranje i ocjena) i uspješna realizacije predmeta javne nabave Info Puls d.o.o. 10.03.2023 10.03.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
62 2022-0569 Pregled dobre prakse i najčešćih pogrešaka u javnoj i jednostavnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a. LURETI d.o.o. 10.02.2023 10.02.2023 Osijek, ZOO HOTEL, Sjevernodravska obala 1, 31000 Osijek 8 www.lureti.hr Odobren
63 2022-0570 NOVOSTI U PRAKSI JAVNE NABAVE U 2023. GODINI Info Puls d.o.o. 22.02.2023 22.02.2023 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
64 2022-0571 JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA – SPECIFIČNOSTI U 2023. GODINI: Jednostavna nabava – nove Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR-a); Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini; Pregled i ocjena ponuda – pojašnjenje, upotpunjavanje i provjera informacija, ažurirani dokumenti (primjena članaka 293, 262. i 263. ZJN-a) Temporis savjetovanje d.o.o. 10.02.2023 10.02.2023 Osijek, hotel Osijek, Šamačka 4 8 www.temporis.hr Odobren
65 2022-0572 Statističko izvješće i Registar ugovora i narudžbenica, Aktualnosti u javnoj nabavi Učilište APPA 08.02.2023 08.02.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
66 2022-0573 Od planiranja nabave do odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema aktualnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi Učilište APPA 09.02.2023 09.02.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
67 2022-0574 Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata i primjeri za kriterije zelene nabave Učilište APPA 10.02.2023 10.02.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
68 2022-0575 OSLANJANJE NA TUĐU SPOSOBNOST, NABAVA SUKLADNO PRAVILNIKU O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA POSTUPKE OBNOVE Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 31.03.2023 31.03.2023 Webinar 8 www.usavrsavanje.hr Otkazan
69 2022-0576 NAJČEŠĆI PROPUSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, IZRADA ODGOVORA NA ŽALBU I NAČELA JAVNE NABAVE Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 24.02.2023 24.02.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
70 2022-0577 Pregled dobre prakse i najčešćih pogrešaka u javnoj i jednostavnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a LURETI d.o.o. 17.02.2023 17.02.2023 RIJEKA, Hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46, 51000 Rijeka 8 www.lureti.hr Odobren
71 2023-0001 OD DOKUMENTACIJE DO UGOVORA – KAKO IZBJEĆI ŽALBENI POSTUPAK I FINANCIJSKE KOREKCIJE: Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini; Pregled i ocjena ponuda – pojašnjenje, upotpunjavanje i provjera informacija, ažurirani dokumenti (primjena članaka 293, 262. i 263. ZJN-a); Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a; Izvršenje ugovora i financijske korekcije Temporis savjetovanje d.o.o. 17.02.2023 17.02.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
72 2023-0002 JEDNOSTAVNA NABAVA – PRIPREMA, PROVOĐENJE I UGOVARANJE: Jednostavna nabava – aktualna pitanja u 2023. godini i Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR-a); Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH; Sukob interesa i javna nabava; Izvršenje ugovora i financijske korekcije Temporis savjetovanje d.o.o. 24.02.2023 24.02.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
73 2023-0003 JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE: Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje; Dinamički sustav – odgovor na promjene na tržištu; Okvirni sporazumi – za naručitelje i ponuditelje; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a Temporis savjetovanje d.o.o. 16.02.2023 16.02.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
74 2023-0004 Sudionici u javnoj nabavi; Načela javne nabave u praksi; Isključenje gospodarskih subjekata iz javne nabave; Jednostavna nabava LURETI d.o.o. 23.02.2023 23.02.2023 SISAK, Lovačka kuća Brezovica, Kutinska bb, Novo selo Palanječko 8 www.lureti.hr Odobren
75 2023-0005 RJEŠAVANJE PROBLEMATIČNIH TOČAKA U OKVIRU DOKUMENTACIJE O NABAVI; OSLANJANJE I PODUGOVARANJE / DOKAZIVANJE SUDJELOVANJA U IZVRŠENJU / POPUNJAVANJE ESPD-a; TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, TROŠKOVNICI, NORME; OBVEZA PROVEDBE ZELENE NABAVE Info Puls d.o.o. 31.03.2023 31.03.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
76 2023-0006 Recentna praksa na području javne nabave i korak po korak kroz ex-post kontrolu postupka nabave na EU projektima Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 17.03.2023 17.03.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
77 2023-0007 Recentna praksa na području javne nabave i korak po korak kroz ex-post kontrolu postupka nabave na EU projektima Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 17.03.2023 17.03.2023 Webinar 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
78 2023-0008 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE – izazovi u definiranju, pregledu i ocjeni kroz aktualnu praksu SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 28.02.2023 28.02.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 8 www.safu.hr Odobren
79 2023-0009 Aktualno o DON, ESPD obrascu i pregledu i ocjeni ponuda sukladno novim zakonskim izmjenama u području javne nabave APPA 365 d.o.o. Zagreb 23.02.2023 23.02.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
80 2023-0010 Plan nabave i Registar ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura, Statističko izvješće za 2022. godinu, Ograničeni postupak i DSN za nove izazove u nabavi APPA 365 d.o.o. Zagreb 24.02.2023 24.02.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
81 2023-0011 Uvođenje eura i javna nabava, planiranje za 2023 godinu i jednostavna nabava i izmjene ZJN 2016 EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 07.02.2023 07.02.2023 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
82 2023-0012 KLJUČNE TOČKE I PROBLEMI OKO DOKUMENTACIJE O NABAVI ISPRAVNA PRIPREMA I PREGLED TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA, TROŠKOVNIKA, NORMI PREGLED I OCJENA PONUDA, NAJČEŠĆE POGREŠKE NARUČITELJA I PONUDITELJA Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 24.04.2023 24.04.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
83 2023-0013 Praktikum jednostavne nabave, interni akt s uvođenjem eura, DON i obrasci za jednostavnu nabavu APPA 365 d.o.o. Zagreb 22.02.2023 22.02.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
84 2023-0014 Statističko izvješće o javnoj nabavi, smjernice za jednostavnu nabavu i planiranje u 2023. godini INŽENJERSKI BIRO d.o.o. 01.03.2023 01.03.2023 Webinar 8 www.ingbiro.hr Odobren
85 2023-0015 AKTUALNOSTI U SUSTAVU JAVNE NABAVE I NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-A Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 28.04.2023 28.04.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
86 2023-0016 Posebnosti odredaba dokumentacije o nabavi i postupka pregleda i ocjene ponuda na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i primjeri najčešćih pogrešaka PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 10.05.2023 10.05.2023 Opatija, Feliksa Peršića 5, hotel Ambasador 8 www.pjr.hr Odobren
87 2023-0017 Nabava sukladno pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove – priprema i provedba nabave sa praktičnim primjerima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 28.04.2023 28.04.2023 Gradišćanska ulica 24, Zagreb 8 www.pjr.hr Otkazan
88 2023-0018 Kako ispravno odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti za nabavu radova, robe i usluga NARODNE NOVINE d.d. 28.02.2023 28.02.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
89 2023-0019 Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016 - interaktivna radionica APPA 365 d.o.o. Zagreb 08.03.2023 08.03.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
90 2023-0020 Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - interaktivna radionica APPA 365 d.o.o. Zagreb 09.03.2023 09.03.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
91 2023-0021 Ograničeni postupak i diinamički sustav nabave - pravni i operativni aspekt na EOJN APPA 365 d.o.o. Zagreb 07.03.2023 07.03.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
92 2023-0022 Provedba jednostavne nabave, plan i registar za jednostavnu nabavu - interaktivna radionica APPA 365 d.o.o. Zagreb 10.03.2023 10.03.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
93 2023-0023 JAVNA NABAVA ZA REVIZORE – NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE RH: Upravljanje javnom nabavom od planiranja do izvršenja – izmjene ZJN-a, nove Smjernice MINGOR-a za jednostavnu nabavu, uvođenje eura; Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi – izmjene ZJN-a, uvođenje eura; Aktualna praksa DKOM-a i VUS-a – analiza najčešćih propusta; Izvršenje ugovora – upravljanje ugovorima i izmjene ugovora; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 02.03.2023 02.03.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
94 2023-0024 PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA NABAVE – PREPORUKE IZ PRAKSE: Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na kvalitetan i zakonit način; Tehničke specifikacije i jednakovrijednost – zahtjevi iz ZJN-a i preporuke iz prakse; Troškovnik – najčešće pogreške i rješenja za ispravak; Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – za naručitelje i ponuditelje; Zelena nabava – primjeri iz prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 03.03.2023 03.03.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
95 2023-0025 Pregled i ocjena ponuda - specifičnosti i savjeti na primjerima provedenih postupaka javna nabave NARODNE NOVINE d.d. 15.03.2023 15.03.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
96 2023-0026 Dokumentacija o nabavi i Pregled i ocjena ponuda usklađena s izmjenama Zakona o javnoj nabavi, rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 CRYSTAL CONSULT d.o.o. 10.03.2023 10.03.2023 Dubrovnik, Hotel Adria, Radnička ulica 46, Dubrovnik 8 www.crystalconsult.hr Otkazan
97 2023-0027 OSNOVE ZA ISKLJUČENJE I UVJETI SPOSOBNOSTI KROZ PRAKSU DKOM-A I VUS-A; SVE ZAMKE PREGLEDA I OCJENE PONUDA,KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 12.05.2023 12.05.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Otkazan
98 2023-0028 Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016. Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda. Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016 PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 04.04.2023 04.04.2023 online 8 www.pjr.hr Odobren
99 2023-0029 Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016. Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda. Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016 PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 04.04.2023 04.04.2023 Gradišćanska ulica 24, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
100 2023-0030 Pregled dobre prakse i najčešćih pogrešaka u javnoj i jednostavnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a LURETI d.o.o. 10.03.2023 10.03.2023 BIOGRAD N AMORU, Hotel ILIRIJA Ul. Tina Ujevića 7, 23210, Biograd na Moru 8 www.lureti.hr Odobren
101 2023-0031 Sve što ste htjeli znati o praksi javne nabave u Republici Hrvatskoj , a niste se usudili pitati ! IVULA d.o.o. 24.03.2023 24.03.2023 Hotel Pula,Sisplac 31 ,Pula 8 www.ivula.hr Odobren
102 2023-0032 Ključni dijelovi ugovornog odnosa naručitelja i ponuditelja u javnoj nabavi TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 09.03.2023 09.03.2023 Webinar 4 www.teb.hr Odobren
103 2023-0033 Administracija javne nabave (planiranje, vođenje registra ugovora i statističko izvješćivanje) TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 08.03.2023 08.03.2023 Webinar 4 www.teb.hr Odobren
104 2023-0034 Priprema tehničkih specifikacija i uvjeta sposobnosti te uspjeh u žalbenom postupku eMarker d.o.o. 16.03.2023 16.03.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
105 2023-0035 Priprema tehničkih specifikacija i uvjeta sposobnosti te uspjeh u žalbenom postupku eMarker d.o.o. 16.03.2023 16.03.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
106 2023-0036 Praksa DKOM-a i VUS RH u pogledu pripreme postupka i izrade DON-a te praksa DKOM-a i VUS RH u pogledu pregleda i ocjene ponuda NARODNE NOVINE d.d. 10.03.2023 10.03.2023 webinar 4 www.nn.hr Otkazan
107 2023-0037 NAČELA, ULOGE SUBJEKATA U PONUDI I UGOVORU, PRAVNA ZAŠTITA, FINANCIJSKE KOREKCIJE: Načela javne nabave – primjena u praksi; Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 10.03.2023 10.03.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
108 2023-0038 Usavršavanje: Najčešće pogreške u provedbi infrastrukturnih projekata financiranih iz fondova EU-a Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 08.02.2023 09.02.2023 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Karlovac 16 www.uep.hr Odobren
109 2023-0039 Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave – izmjene ZJN-a, uvođenje eura, izmjene dokumentacije o nabavi i okvirni sporazumi, sklapanje i izvršavanje Info Puls d.o.o. 22.03.2023 22.03.2023 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
110 2023-0040 Klizne skale i promjenjivost cijena u javnoj nabavi građevinskih radova i preporuke za nove ugovore eMarker d.o.o. 19.04.2023 19.04.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
111 2023-0041 Klizne skale i promjenjivost cijena u javnoj nabavi građevinskih radova i preporuke za nove ugovore eMarker d.o.o. 19.04.2023 19.04.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
112 2023-0042 Kako pripremiti i provesti otvoreni postupak javne nabave TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 13.04.2023 13.04.2023 Hotel "Grand Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
113 2023-0043 Što je novo u javnoj nabavi, pregled i ocjena ponuda s osvrtom na izvršenje ugovora TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 14.04.2023 14.04.2023 Hotel "Grand Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
114 2023-0044 Javna nabava u EU projektima Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 08.03.2023 08.03.2023 Centar tehničke kulture Rijeka - Webinar 6 www.uep.hr Odobren
115 2023-0045 Tehničke specifikacije predmeta nabave i provedba postupka jednostavne nabave u praksi LURETI d.o.o. 16.03.2023 16.03.2023 SPLIT, Hotel Mondo, Kopilica 5, 21000 Split 8 www.lureti.hr Odobren
116 2023-0046 SVE O PRAKSI DKOM-a, Odgovori na sva bitna pitanja LURETI d.o.o. 17.03.2023 17.03.2023 SPLIT, Hotel Mondo, Kopilica 5, 21000 Split 8 www.lureti.hr Odobren
117 2023-0047 NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI: Osnove za isključenje gospodarskog subjekta; Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD; ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a Temporis savjetovanje d.o.o. 16.03.2023 16.03.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
118 2023-0048 ZA POČETNIKE: PLAN NABAVE, OTVORENI POSTUPAK, REGISTAR UGOVORA, STATISTIČKO IZVJEŠĆE: Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda; Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora; Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH); Od planiranja, preko registra ugovora do dostave statističkog izvješća – korak po korak kroz dokumente i zadanu proceduru Temporis savjetovanje d.o.o. 17.03.2023 17.03.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
119 2023-0049 Promjene u sustavu pravne zaštite i žalbenog postupka; Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022.; Nužne izmjene Pravilnika o jednostavnoj nabavi i pravna zaštita u jednostavnoj nabavi NARODNE NOVINE d.d. 23.03.2023 23.03.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
120 2023-0050 Nabava usluga u području gradnje uspostavljanjem dinamičkog sustava nabave NARODNE NOVINE d.d. 30.03.2023 30.03.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
121 2023-0051 Dinamički sustav nabave; uspostavljanje i provedba zasebnih nabava NARODNE NOVINE d.d. 05.04.2023 05.04.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
122 2023-0052 Izbor rješenja DKOM i presuda VUS / Pregled 2022. - 1. dio; Izbor rješenja DKOM i presuda VUS / Pregled 2022. - 2. dio NARODNE NOVINE d.d. 19.04.2023 20.04.2023 webinar 16 www.nn.hr Odobren
123 2023-0053 Interaktivna radionica Aktualnosti iz javno-nabavne prakse ANGELA d.o.o. Varaždin 24.03.2023 24.03.2023 Tehnološki park Varaždin Zagrebačka ul. 89 42000 Varaždin 8 www.angela.hr Odobren
124 2023-0054 Interaktivna radionica Aktualnosti iz javno-nabavne prakse ANGELA d.o.o. Varaždin 16.06.2023 16.06.2023 Tehnološki park Varaždin Zagrebačka ul. 89 42000 Varaždin 8 www.angela.hr Odobren
125 2023-0055 Interaktivna radionica Aktualnosti iz javno-nabavne prakse ANGELA d.o.o. Varaždin 29.09.2023 29.09.2023 Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka ul.89, 42000 Varaždin 8 www.angela.hr Otkazan
126 2023-0056 Interaktivna radionica Aktualnosti iz javno-nabavne prakse ANGELA d.o.o. Varaždin 01.12.2023 01.12.2023 Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka ul.89, 42000 Varaždin 8 www.angela.hr Odobren
127 2023-0057 NAJNOVIJA RJEŠENJA DKOM-a U SVIM FAZAMA POSTUPKA JAVNE NABAVE UZ NAGLASAK NA PREGLED I OCJENU PONUDA ZA USPJEŠAN ZAVRŠETAK POSTUPKA; SMJERNICE UPRAVE ZA POLITIKU JAVNE NABAVE ZA POTICANJE SUDJELOVANJA MSP-OVA NA TRŽIŠTU JAVNE NABAVE Info Puls d.o.o. 21.04.2023 21.04.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
128 2023-0058 Dinamički sustav nabave kao potpuno elektronički proces nabave; Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu: Specifičnosti provedbe povremene zajedničke nabave na temelju okvirnog sporazuma Info Puls d.o.o. 28.04.2023 28.04.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
129 2023-0059 Dinamički sustav nabave – prednosti i izazovi; Pregled i ocjena ponuda uz prikaz najnovije prakse DKOM-a Info Puls d.o.o. 26.05.2023 26.05.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
130 2023-0060 Dokumentacija o nabavi i Pregled i ocjena ponuda usklađeni s izmjenama Zakona o javnoj nabavi, rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 CRYSTAL CONSULT d.o.o. 23.03.2023 23.03.2023 Dvorana Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb 8 www.crystalconsult.hr Otkazan
131 2023-0061 Dokumentacija o nabavi i Pregled i ocjena ponuda usklađeni s izmjenama Zakona o javnoj nabavi, rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 CRYSTAL CONSULT d.o.o. 24.03.2023 24.03.2023 Webinar 8 www.crystalconsult.hr Odobren
132 2023-0062 Dokumentacija o nabavi i Pregled i ocjena ponuda usklađeni s izmjenama Zakona o javnoj nabavi, rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 CRYSTAL CONSULT d.o.o. 24.03.2023 24.03.2023 Sveučilište u Splitu, Kopilica 5, 21000 Split 8 www.crystalconsult.hr Odobren
133 2023-0063 Dokumentacija o nabavi i Pregled i ocjena ponuda usklađeni s izmjenama Zakona o javnoj nabavi, rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 CRYSTAL CONSULT d.o.o. 31.03.2023 31.03.2023 Hotel Kolovare, Bože Peričića 14, 23000 Zadar 8 www.crystalconsult.hr Odobren
134 2023-0064 Izvršenje ugovora o javnoj nabavi, aktualna praksa DKOM-a i VUS-a vezano za dokumentaciju o nabavi, te postupak pregleda i ocjene ponuda Info Puls d.o.o. 14.04.2023 14.04.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
135 2023-0065 Tehničke specifikacije predmeta nabave i provedba postupka jednostavne nabave u praksi LURETI d.o.o. 23.03.2023 23.03.2023 DUBROVNIK, Hotel Adria, Radnička ulica 46, 20 000 Dubrovnik 8 www.lureti.hr Odobren
136 2023-0066 Specifičnosti nabave robe, radova i usluga sukladno praksi DKOM-a i VUS-a LURETI d.o.o. 24.03.2023 24.03.2023 DUBROVNIK, Hotel Adria, Radnička ulica 46, 20 000 Dubrovnik 8 www.lureti.hr Odobren
137 2023-0067 Plan nabave i Registar ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura i izmjene zakonskih propisa, istraživanje tržišta i check lista aktivnosti za pripremu postupka nabave Učilište APPA 22.03.2023 22.03.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
138 2023-0068 Od Dokumentacije o nabavi do sklapanja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa izmjenama zakona i pravnom praksom DKOM i VUS Učilište APPA 23.03.2023 23.03.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
139 2023-0069 Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi i pravna zaštita za ponuditelje i naručitelje Učilište APPA 24.03.2023 24.03.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
140 2023-0070 NOVOSTI U PRIPREMI I PROVEDBI POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA, POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE PONUDA, DONOŠENJE ODLUKA U POSTUPKU JAVNE NABAVE, IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I UVOĐENJE EUR-A, REGISTAR UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA Info Puls d.o.o. 07.04.2023 07.04.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
141 2023-0071 JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA – SPECIFIČNOSTI U 2023. GODINI: Jednostavna nabava – nove Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR-a); Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini; Pregled i ocjena ponuda – pojašnjenje, upotpunjavanje i provjera informacija, ažurirani dokumenti (primjena članaka 293, 262. i 263. ZJN-a); Zelena nabava – primjeri iz prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 24.03.2023 24.03.2023 Split, hotel President, Ul. Ante Starčevića 1 8 www.temporis.hr Odobren
142 2023-0072 JAMSTVA, ENP, PREGLED I OCJENA PONUDA, PRAVNA ZAŠTITA: Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način; ENP – što još uvijek ne razumijemo i gdje griješimo? Pregled i ocjena ponuda – pojašnjenje, upotpunjavanje i provjera informacija, ažurirani dokumenti (primjena članaka 293, 262. i 263. ZJN-a); Pravna zaštita – ENP i izuzetno niske ponude u odlukama DKOM-a i VUS-a Temporis savjetovanje d.o.o. 30.03.2023 30.03.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
143 2023-0073 GRADNJA – USLUGE I RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA: Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom); Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a; Izvršenje ugovora – financijske korekcije, ENP, promjena cijena Temporis savjetovanje d.o.o. 31.03.2023 31.03.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
144 2023-0074 Aktualnosti iz javno-nabavne prakse IVULA d.o.o. 02.06.2023 02.06.2023 Hotel Pula,Sisplac 31 ,Pula 8 www.ivula.hr Odobren
145 2023-0075 JEDNOSTAVNA NABAVA – PLANIRANJE, PROVOĐENJE POSTUPAKA, EOJN RH, IZVRŠENJE, SUKOB INTERESA I FINANCIJSKE KOREKCIJE: Jednostavna nabava – planiranje, provođenje postupka, izvršenje i registar ugovora; Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH; Sukob interesa i javna nabava; Izvršenje ugovora i financijske korekcije Temporis savjetovanje d.o.o. 20.04.2023 20.04.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
146 2023-0076 PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA NABAVE – PREPORUKE IZ PRAKSE: Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na kvalitetan i zakonit način; Tehničke specifikacije i jednakovrijednost – zahtjevi iz ZJN-a i preporuke iz prakse; Troškovnik – najčešće pogreške i rješenja za ispravak; Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – za naručitelje i ponuditelje; Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način; Zelena nabava – primjeri iz prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 21.04.2023 21.04.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
147 2023-0077 PRIMJENA NAČELA U DOKUMENTACIJI O NABAVI I OTVORENOM POSTUPKU, ULOGE SUBJEKATA U PONUDI I UGOVORU, PRAVNA ZAŠTITA: Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini; Načela javne nabave – primjena u praksi; Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a Temporis savjetovanje d.o.o. 27.04.2023 27.04.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
148 2023-0078 JAVNA NABAVA ZA PONUDITELJE U KORACIMA LURETI d.o.o. 28.03.2023 28.03.2023 Osijek, ZOO HOTEL, Sjevernodravska obala 1, 31000 Osijek 8 www.lureti.hr Odobren
149 2023-0079 AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - UVOĐENJE EURA I UTJECAJ NA IZRADU STATISTIČKOG IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2022.G., REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA, PLAN NABAVE TE JEDNOSTAVNU NABAVU Ustanova za obrazovanje odraslih Matura plus 28.03.2023 28.03.2023 Vinkovci 8 www.uoo-maturaplus.hr Odobren
150 2023-0080 JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA U EU PROJEKTIMA, IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U OKOLNOSTIMA POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU, NEPRAVILNOSTI I FINANCIJSKE KOREKCIJE U EU PROJEKTIMA Info Puls d.o.o. 05.05.2023 05.05.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
151 2023-0081 Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave; specifičnosti u 2023.godini; Aktualnosti u otvorenom postupku nabave prema zakonskim izmjenama iz 2022. Pojašnjenja, upotpunjavanja i provjera informacija iz ponude e-žalba i obveze naručitelja, praksa relevantnih institucija Info Puls d.o.o. 12.05.2023 12.05.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
152 2023-0082 JAVNA NABAVA ZA PONUDITELJE U KORACIMA LURETI d.o.o. 30.03.2023 30.03.2023 ZAGREB, KRAŠ Auditorium, Ravnice 48, 10 000 Zagreb 8 www.lureti.hr Odobren
153 2023-0083 Pitanja ex poste kontrole i najčešće pogreške u postupcima javne nabave te odluke o financijskim korekcijama na primjerima iz prakse eMarker d.o.o. 30.03.2023 30.03.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
154 2023-0084 Pitanja ex poste kontrole i najčešće pogreške u postupcima javne nabave te odluke o financijskim korekcijama na primjerima iz prakse eMarker d.o.o. 30.03.2023 30.03.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
155 2023-0085 PREGLED I OCJENA PONUDA; ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZJN 2016 Državna škola za javnu upravu 28.02.2023 28.02.2023 Zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
156 2023-0086 Načela i postupci javne nabave u projektima financiranim iz fondova EU Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 31.03.2023 31.03.2023 Webinar 4 www.uep.hr Odobren
157 2023-0087 Analiza dokumentacije za javnu nabavu u provedbi EU projekata Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 03.04.2023 03.04.2023 Webinar 4 www.uep.hr Odobren
158 2023-0088 SPORNA PITANJA U PRAKSI DKOM-a eMarker d.o.o. 14.04.2023 14.04.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Otkazan
159 2023-0089 SPORNA PITANJA U PRAKSI DKOM-a eMarker d.o.o. 14.04.2023 14.04.2023 Webinar 8 edukacije.eu Otkazan
160 2023-0090 SPECIFIČNOSTI PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU FONDOVA, NAJVAŽNIJI INSTITUTI PREGLEDA I OCJENE PONUDA S NAGLASKOM NA DOKAZIVANJE OSNOVA ZA ISKLJUČENJE (PRIMJERI IZ PRAKSE) HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 03.04.2023 03.04.2023 SLAVONSKI BROD, HGK, MATIJE MESIĆA 9 8 www.rif.hr Odobren
161 2023-0091 Jednostavna i javna nabava za početnike - za naručitelje i poduditelje MAPA ZNANJA d.o.o. 30.03.2023 31.03.2023 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb 16 www.mapaznanja.hr Odobren
162 2023-0092 Novosti u javnoj nabavi uz najnoviju praksu DKOM-a i VUS-a LIBUSOFT CICOM d.o.o. 04.04.2023 04.04.2023 Zagreb, hotel Antunović 8 www.spi.hr Odobren
163 2023-0093 PRAĆENJE IZVRŠENJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI – KORAK PO KORAK: Postupak javne nabave i izvršenje ugovora; Upravljanje izvršenjem ugovora, korak po korak; Izmjene ugovora o javnoj nabavi (predmet, cijena, ostalo); Izvršenje ugovora – financijske korekcije Temporis savjetovanje d.o.o. 15.03.2023 15.03.2023 Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Frana Galovića 7d 8 www.temporis.hr Odobren
164 2023-0094 PLAN NABAVE, ODREĐIVANJE PREDMETA NABAVE – PODJELA NA GRUPE; SKLAPANJE, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA I OKVIRNOG SPORAZUMA O JAVNOJ NABAVI Državna škola za javnu upravu 03.03.2023 03.03.2023 Zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
165 2023-0095 Online: Istraživanje tržišta i najčešće pogreške kod izrade tehničkih specifikacija i uvjeta sposobnosti kroz praksu DKOM-a PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 20.04.2023 20.04.2023 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
166 2023-0096 Istraživanje tržišta i najčešće pogreške kod izrade tehničkih specifikacija i uvjeta sposobnosti kroz praksu DKOM-a PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 20.04.2023 20.04.2023 Gradišćanska ulica 24, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
167 2023-0097 Pregled i ocjena ponuda kroz praktičan rad i prikaz najčešćih pogrešaka kroz praksu DKOM-a PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 18.05.2023 18.05.2023 Gradišćanska ulica 24, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
168 2023-0098 Online: Pregled i ocjena ponuda kroz praktičan rad i prikaz najčešćih pogrešaka kroz praksu DKOM-a PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 18.05.2023 18.05.2023 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
169 2023-0099 Pravilna primjena Zakona o javnoj nabavi kroz usporedni prikaz pogrešaka u dokumentaciji o nabavi, pregledu i ocjeni ponuda, kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude uz praksu DKOM-a i VUS-a eMarker d.o.o. 27.04.2023 27.04.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
170 2023-0100 Svi izazovi i zamke javne nabave kroz praksu DKOM-a; Koraci ex post kontrole kroz primjenu ex post ček liste za posrednička tijela; Praćenje izvršenja ugovora te izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi eMarker d.o.o. 18.05.2023 19.05.2023 Opatija, Grand Hotel Adriatic, Ul. Maršala Tita 200 // Dvorana 2 16 edukacije.eu Otkazan
171 2023-0101 Što znači priprema postupka za naručitelja, a što za ponuditelja, gdje su se kriju potencijalne greške? Kako odlučiti koju tehniku ugovaranja koristiti - okvirnog sporazuma vs. dinamičkog sustava nabave? Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 22.09.2023 22.09.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Otkazan
172 2023-0102 Što znači priprema postupka za naručitelja, a što za ponuditelja, gdje su se kriju potencijalne greške? Kako odlučiti koju tehniku ugovaranja koristiti - okvirnog sporazuma vs. dinamičkog sustava nabave Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 22.09.2023 22.09.2023 Webinar 8 www.usavrsavanje.hr Otkazan
173 2023-0103 DOZVOLJENE IZMJENE I UPRAVLJANJE IZVRŠENJEM UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 24.04.2023 24.04.2023 Vikarijat Osijek, Osijek, J. J. Strossmayera 58 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
174 2023-0104 POGREŠKE NARUČITELJA PRI PROVEDBI JAVNIH NABAVA TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 27.04.2023 27.04.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
175 2023-0105 USAVRŠAVANJE: Izrada Dokumentacije o nabavi sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022) Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 13.04.2023 13.04.2023 Webinar 8 www.uep.hr Odobren
176 2023-0106 USAVRŠAVANJE : Pregled i ocjena ponuda sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022) Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 03.05.2023 03.05.2023 Webinar 8 www.uep.hr Odobren
177 2023-0107 USAVRŠAVANJE: Javna nabava za početnike Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 11.05.2023 11.05.2023 Webinar 8 www.uep.hr Odobren
178 2023-0108 USAVRŠAVANJE: Izmjene Zakona o javnoj nabavi i pravna zaštita Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 25.05.2023 25.05.2023 Webinar 8 www.uep.hr Odobren
179 2023-0109 Promjenljivost jediničnih cijena u javnoj nabavi građevinskih radova, klizna skala, izmjene ugovora o radovima i uslugama SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 21.03.2023 21.03.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 8 www.safu.hr Odobren
180 2023-0110 Jednostavna nabava – aktualna pitanja u 2023. godini i Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR-a) Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, mogućnosti i izazovi, prikaz najčešćih pogrešaka Info Puls d.o.o. 24.05.2023 24.05.2023 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
181 2023-0111 Jednostavna nabava, sukob interesa, Izmjene i dopune ZJN 2016 Učilište APPA 29.05.2023 29.05.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
182 2023-0112 Jednostavna nabava, sukob interesa, Izmjene i dopune ZJN 2016 Učilište APPA 13.04.2023 13.04.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
183 2023-0113 Check lista – od imenovanja stručnog povjerenstva do sklapanja ugovora o javnoj nabavi Učilište APPA 14.04.2023 14.04.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
184 2023-0114 Oslanjanje na tuđu sposobnost, pojašnjavanje i upotpunjavanje ponude te e Žalba INŽENJERSKI BIRO d.o.o. 09.05.2023 09.05.2023 Webinar 8 www.ingbiro.hr Odobren
185 2023-0115 Tehničke specifikacije predmeta nabave i provedba postupka jednostavne nabave u praksi LURETI d.o.o. 14.06.2023 14.06.2023 Varaždin, Hotel Varaždin, Trg kralja Petra Svačića 1 A, 42000 Varaždin 8 www.lureti.hr Odobren
186 2023-0116 PROVJERA OSNOVA ZA ISKLJUČENJE KROZ PRAKSU DKOM-A I PRAKSU U RH, NOVOSTI U PRAKSI i RESTRIKTIVNI KRITERIJI U DOKUMENTACIJI O NABAVI Info Puls d.o.o. 26.04.2023 26.04.2023 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
187 2023-0117 Svi izazovi i zamke javne nabave kroz praksu DKOM-a eMarker d.o.o. 18.05.2023 18.05.2023 Opatija 8 edukacije.eu Odobren
188 2023-0118 Svi izazovi i zamke javne nabave kroz praksu DKOM-a eMarker d.o.o. 18.05.2023 18.05.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
189 2023-0119 OSNOVE ZA ISKLJUČENJE I UVJETI SPOSOBNOSTI; OSLANJANJE I PODUGOVARANJE / DOKAZIVANJE SUDJELOVANJA U IZVRŠENJU / POPUNJAVANJE ESPD-a; TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, TROŠKOVNICI, NORME; Info Puls d.o.o. 19.05.2023 19.05.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
190 2023-0120 UČINKOVITA JAVNA NABAVA- KORAK PO KORAK DO USPJEŠNOSTI PREGLED I OCJENA PONUDA KAO KLJUČ USPJEHA I KAKO USPJETI U ŽALBENOM POSTUPKU LURETI d.o.o. 20.04.2023 21.04.2023 BIOGRAD NA MORU, Hotel Ilirija, Ul.Tina Ujevića 7, 23 210 Biograd na moru 8 www.lureti.hr Odobren
191 2023-0121 METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA RAZLIKE U CIJENI KOD UGOVORA O JAVNOJ NABAVI LURETI d.o.o. 21.04.2023 21.04.2023 BIOGRAD NA MORU, Hotel Ilirija, Ul.Tina Ujevića 7, 23 210 Biograd na moru 4 www.lureti.hr Otkazan
192 2023-0122 Oslanjanje na tuđu sposobnost, pojašnjavanje i upotpunjavanje ponude te e Žalba INŽENJERSKI BIRO d.o.o. 09.05.2023 09.05.2023 Webinar 8 www.ingbiro.hr Odobren
193 2023-0123 METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA RAZLIKE U CIJENI KOD UGOVORA O JAVNOJ NABAVI LURETI d.o.o. 21.04.2023 21.04.2023 BIOGRAD NA MORU, Hotel Ilirija, Ul.Tina Ujevića 7, 23 210 Biograd na moru 4 www.lureti.hr Odobren
194 2023-0124 AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 20.04.2023 20.04.2023 VODICE, HOTEL OLYMPIA, DVORANA OLYMPIA 4 www.rif.hr Odobren
195 2023-0125 AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 20.04.2023 20.04.2023 VODICE, HOTEL OLYMPIA, DVORANA RIVA - LIVE STREAM 4 www.rif.hr Odobren
196 2023-0126 AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 20.04.2023 20.04.2023 VODICE, HOTEL OLYMPIA, DVORANA DELTA - LIVE STREAM 4 www.rif.hr Odobren
197 2023-0127 AKTUALNOSTI U PROJEKTIMA SUFINANCIRANIM SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 21.04.2023 21.04.2023 VODICE, HOTEL OLYMPIA, DVORANA RIVA - LIVE STREAM 4 www.rif.hr Odobren
198 2023-0128 AKTUALNOSTI U PROJEKTIMA SUFINANCIRANIM SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 21.04.2023 21.04.2023 VODICE, HOTEL OLYMPIA, DVORANA DELTA - LIVE STREAM 4 www.rif.hr Odobren
199 2023-0129 AKTUALNOSTI U PROJEKTIMA SUFINANCIRANIM SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 21.04.2023 21.04.2023 VODICE, HOTEL OLYMPIA, DVORANA OLYMPIA 4 www.rif.hr Odobren
200 2023-0130 Aktualnosti Zakona o javnoj nabavi, Dokumentacija o nabavi i pregled i ocjena ponuda, Jednostavna nabava I. dio i II. dio CRYSTAL CONSULT d.o.o. 20.03.2023 20.03.2023 Korčula, Županijska uprava 8 www.crystalconsult.hr Odobren
201 2023-0131 Ograničeni postupak i dinamički sustav nabave - pravni i operativni aspekt na EOJN APPA 365 d.o.o. Zagreb 20.04.2023 20.04.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
202 2023-0132 Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016 APPA 365 d.o.o. Zagreb 21.04.2023 21.04.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
203 2023-0133 Javna nabava radova i povezanih usluga - provedba postupka javne nabave s naglaskom na izvršenje ugovora SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 26.04.2023 26.04.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 8 www.safu.hr Odobren
204 2023-0134 Koraci ex post kontrole kroz primjenu ex post ček liste za posrednička tijela; Praćenje izvršenja ugovora te izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi eMarker d.o.o. 19.05.2023 19.05.2023 Opatija, Grand Hotel Adriatic, Ul. Maršala Tita 200 8 edukacije.eu Odobren
205 2023-0135 Koraci ex post kontrole kroz primjenu ex post ček liste za posrednička tijela; Praćenje izvršenja ugovora te izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi eMarker d.o.o. 19.05.2023 19.05.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
206 2023-0136 SVI IZAZOVI U PRAKSI JAVNE NABAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ Tedus, obrt za obrazovanje 28.04.2023 28.04.2023 Osijek 8 https://www.facebook.com/tedusedukacije Otkazan
207 2023-0137 AKTUALNA PRAKSA NA PODRUČJU JAVNE NABAVE I PROVJERE POSTUPAKA JAVNE NABAVE OD STRANE POSREDNIČKIH TIJELA Info Puls d.o.o. 28.06.2023 28.06.2023 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
208 2023-0138 Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i vezane nepravilnosti uz prikaz prakse DKOMa i Visokog upravnog suda vezano uz uvjete sposobnosti i ENP kriterije PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 14.06.2023 14.06.2023 Gradišćanska ulica 24, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
209 2023-0139 Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i vezane nepravilnosti uz prikaz prakse DKOMa i Visokog upravnog suda vezano uz uvjete sposobnosti i ENP kriterije PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 14.06.2023 14.06.2023 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
210 2023-0140 Izmjene ZJN 2016 i izbor iz rješenja DKOM-a i presuda VUS-a - pregled i ocjena ponuda TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 11.05.2023 11.05.2023 Hotel "Kolovare", Zadar, Bože Peričića 14 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
211 2023-0141 Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i žalbeni postupak TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 12.05.2023 12.05.2023 Hotel "Kolovare", Zadar, Bože Peričića 14 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
212 2023-0142 Aktualnosti u pravnoj zaštiti pred DKOM-om TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 04.05.2023 04.05.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Otkazan
213 2023-0143 Priprema za javnu i jednostavnu nabavu – planiranje nabave, istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje, uloga povjerenstva i prekršajne odgovornosti članova povjerenstva, Registar ugovora za javnu i jednostavnu nabavu APPA 365 d.o.o. Zagreb 26.04.2023 26.04.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
214 2023-0144 Dokumentacija o nabavi, analiza ponuda i upravljanje ugovorom o javnoj nabavi u uvjetima promjene cijena APPA 365 d.o.o. Zagreb 27.04.2023 27.04.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
215 2023-0145 Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata i primjeri za kriterije zelene nabave APPA 365 d.o.o. Zagreb 28.04.2023 28.04.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
216 2023-0146 Aktualan presjek prakse DKOM-a UČILIŠTE STUDIUM 22.05.2023 22.05.2023 Vinkovci 8 www.uciliste.net Odobren
217 2023-0147 Naziv programa usavršavanja: NATJECATELJSKI DIJALOG; PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE; ZELENI KRITERIJI U KONTEKSTU ENP Državna škola za javnu upravu 02.05.2023 02.05.2023 Zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
218 2023-0148 AKTUALNOSTI IZ PRAKSE JAVNE NABAVE ANGELA d.o.o. Varaždin 14.04.2023 14.04.2023 GRAD ĐURĐEVAC Gradska knjižnica u Đurđevcu, Trg svetog Jurja 1 8 www.angela.hr Odobren
219 2023-0149 Odabir odgovarajućeg postupka nabave, jednostavna nabava i otvoreni postupak javne nabave, okvirni sporazum, primjena članka 263. i 293. i primjeri iz prakse Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 15.09.2023 15.09.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
220 2023-0150 Odabir odgovarajućeg postupka nabave, jednostavna nabava i otvoreni postupak javne nabave, okvirni sporazum, primjena članka 263. i 293. i primjeri iz prakse Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 08.05.2023 08.05.2023 Webinar 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
221 2023-0151 Izmjene i dopune ZJN 2016 i podzakonskih propisa, sukob interesa i jednostavna nabava Učilište APPA 18.04.2023 18.04.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
222 2023-0152 O izradi Dokumentaciji za nadmetanje i kriterija za odabir gospodarskih subjekata i ekonomski najpovoljniju ponudu - interaktivna radionica Učilište APPA 11.05.2023 11.05.2023 Brijuni 8 www.agencija-appa.hr Odobren
223 2023-0153 Analiza i pregled ponuda i ESPD odgovora, rangiranje i odabir ekonomski najpovoljnije ponude sa izradom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda - interaktivna radionica Učilište APPA 12.05.2023 12.05.2023 Brijuni 8 www.agencija-appa.hr Odobren
224 2023-0154 DOKUMENTACIJA O NABAVI– TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, PODUGOVARATELJI; e-ESPD; KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI); SKLAPANJE, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI Državna škola za javnu upravu 05.04.2023 05.04.2023 Online (za djelatnike organizacije HAMAG-BICRO) 8 www.dsju.hr Odobren
225 2023-0155 Najveći izazovi i rizici u pripremi i provedbi postupaka jednostavne i javne nabave TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 18.05.2023 18.05.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
226 2023-0156 Izbjegnite najčešće pogreške u jednostavnoj i javnoj nabavi - sve što može poći po krivu od donošenja pravilnika do izrade tehničkih specifikacija i troškovnika Apsolon strategija d.o.o. 13.06.2023 13.06.2023 Apsolon strategija d.o.o., Jurišićeva 3, 10000 Zagreb 8 www.apsolon.com Otkazan
227 2023-0157 Vodič kroz rješenja DKOM i presude VUS-a, greške u izradi dokumentacije i postupku pregleda i ocjene ponuda za naručitelje i ponuditelje, pravni lijek u DON prema izmjenama ZJN 2016 APPA 365 d.o.o. Zagreb 18.05.2023 18.05.2023 Zadar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
228 2023-0158 Uspostava Dinamičkog sustava nabave u razdoblju povećanja cijena, Jednostavna nabava i interni akt za jednostavnu nabavu sukladno izmjenama ZJN 2016 APPA 365 d.o.o. Zagreb 19.05.2023 19.05.2023 Zadar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
229 2023-0159 ZA POČETNIKE: PLAN NABAVE, OTVORENI POSTUPAK, REGISTAR UGOVORA, EOJN RH: Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda; Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora; Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH); Od planiranja do registra ugovora – korak po korak kroz dokumente i zadanu proceduru Temporis savjetovanje d.o.o. 10.05.2023 10.05.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
230 2023-0160 NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI: Osnove za isključenje gospodarskog subjekta; Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD; ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi; Pravna zaštita – ENP i izuzetno niske ponude u odlukama DKOM-a i VUS-a Temporis savjetovanje d.o.o. 11.05.2023 11.05.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
231 2023-0161 JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA – SPECIFIČNOSTI U 2023. GODINI: Jednostavna nabava – Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR-a); Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini; Pregled i ocjena ponuda – pojašnjenje, upotpunjavanje i provjera informacija, ažurirani dokumenti (primjena članaka 293, 262. i 263. ZJN-a); Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a Temporis savjetovanje d.o.o. 12.05.2023 12.05.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
232 2023-0162 Izmjena ponude i postupak sklapanja dodatka ugovora NARODNE NOVINE d.d. 24.05.2023 24.05.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
233 2023-0163 Tehnička i stručna sposobnost NARODNE NOVINE d.d. 15.06.2023 15.06.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
234 2023-0164 Aktualnosti iz javno-nabavne prakse NARODNE NOVINE d.d. 17.05.2023 17.05.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
235 2023-0165 Prijenos iskustva iz prakse u procesu definiranja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, zamjena stručnjaka u fazi pregleda i ocjene ponuda, problematika izuzetno niskih ponuda s osvrtom na presude VUS-a i DKOM rješenja NARODNE NOVINE d.d. 14.06.2023 14.06.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
236 2023-0166 SVE O PRAKSI DKOM-a, ODGOVORI NA SVA BITNA PITANJA LURETI d.o.o. 17.05.2023 17.05.2023 Osijek, ZOO HOTEL, Sjevernodravska obala 1, 31000 Osijek 8 www.lureti.hr Odobren
237 2023-0167 JAVNA NABAVA ZA PONUDITELJE U KORACIMA LURETI d.o.o. 19.05.2023 19.05.2023 RIJEKA, Hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46, 51000 Rijeka 8 www.lureti.hr Odobren
238 2023-0168 Nabava IT usluga, usluga održavanja, savjetovanja, nadogradnje i razvoja programske opreme (softvera) Učilište APPA 17.05.2023 17.05.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
239 2023-0169 Nabava građevinskih radova za naručitelje i izvođače, financijske korekcije u EU projektima Učilište APPA 18.05.2023 18.05.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
240 2023-0170 OGRANIČENI POSTUPAK, OKVIRNI SPORAZUM, DINAMIČKI SUSTAV, ZELENA NABAVA: Ograničeni postupak javne nabave – propisi i praksa; Okvirni sporazumi – za naručitelje i ponuditelje; Zelena nabava – primjeri iz prakse; Dinamički sustav – odgovor na promjene na tržištu Temporis savjetovanje d.o.o. 18.05.2023 18.05.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
241 2023-0171 100 PITANJA 100 ODGOVORA – OD PRIPREME DO IZVRŠENJA JAVNE NABAVE: Priprema dokumentacije o nabavi i provođenje postupaka javne nabave (otvoreni, pregovarački); Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost u javnoj nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a Temporis savjetovanje d.o.o. 19.05.2023 19.05.2023 webinar 8 www.temporis.hr Odobren
242 2023-0172 GRADNJA – USLUGE I RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA: Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom); Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a; Izvršenje ugovora – financijske korekcije, ENP, promjena cijena Temporis savjetovanje d.o.o. 25.05.2023 25.05.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
243 2023-0173 Od ideje do realizacije predmeta nabave – otvoreni postupak u praksi TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 18.05.2023 19.05.2023 Opatija 16 www.teb.hr Odobren
244 2023-0174 AKTUALNOSTI U SUSTAVU JAVNE NABAVE – ZAKONODAVNE NOVINE I PRIKAZ NOVINA U PRAKSI DKOM-a i VUS RH LEXPERA d.o.o. 02.06.2023 02.06.2023 Zagreb, Hotel Sheraton 8 www.ius-info.hr Odobren
245 2023-0175 Nabave usluge projektanta, usluge stručnog nadzora i usluge voditelja projekta za naručitelje i ponuditelje, zelena javna nabava Učilište APPA 19.05.2023 19.05.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Otkazan
246 2023-0176 Izazovi u određivanju kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude te definiranju i ocjeni tehničkih specifikacija Info Puls d.o.o. 02.06.2023 02.06.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
247 2023-0177 OSNOVE ZA ISKLJUČENJE I UVJETI SPOSOBNOSTI; OSLANJANJE I PODUGOVARANJE / DOKAZIVANJE SUDJELOVANJA U IZVRŠENJU / POGREŠKE ESPD-a; PREGLED I OCJENA PONUDA S KORACIMA IZRADE ZAPISNIKA; ENP I STRUČNJACI U JAVNOJ NABAVI Info Puls d.o.o. 09.06.2023 09.06.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
248 2023-0178 DOKUMENTACIJA O NABAVI I OTVORENI POSTUPAK – SPECIFIČNOSTI U 2023. GODINI, IZMJENE ZJN-A, ODREĐIVANJE KRITERIJA ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE, POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE PONUDA, DONOŠENJE ODLUKA U POSTUPKU JAVNE NABAVE, DOPUŠTENE IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI, IZVRŠENJE SKLOPLJENIH UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA Info Puls d.o.o. 23.06.2023 23.06.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
249 2023-0179 Pregled najčešćih pogrešaka naručitelja i ponuditelja u svim fazama provedbe postupka javne nabave te smjernice u izbjegavanju osobito bitnih povreda postupanja, uz prikaz najnovije prakse DKOM-a SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 18.05.2023 18.05.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 8 www.safu.hr Odobren
250 2023-0180 PREGLED PRAKSE U JAVNOJ NABAVI TIJEKOM 2023. Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 15.12.2023 15.12.2023 webinar 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
251 2023-0181 Izazovi u provedbi postupaka nabave na europskim projektima te novine u zakonodavnom okviru i praktični primjeri rada s novim EOJN RH portalom Apsolon strategija d.o.o. 28.09.2023 28.09.2023 Apsolon strategija d.o.o., Jurišićeva 3, 10000 Zagreb 8 www.apsolon.com Otkazan
252 2023-0182 Najveći izazovi i rizici u pripremi i provedbi postupaka jednostavne i javne nabave TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 15.06.2023 15.06.2023 Hotel "Grand Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
253 2023-0183 Izazovi u procesu definiranja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te kod pregleda i ocjene nedostataka u ponudama iskustva iz prakse s osvrtom na presude VUS-a i DKOM rješenja TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 16.06.2023 16.06.2023 Hotel "Grand Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
254 2023-0184 Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu – Okvirni sporazum, Dinamički sustav nabave, e-Dražba, e-Katalog Pregled i ocjena ponuda i prikaz najčešćih pogrešaka uz pregled najnovije prakse DKOM-a; Smjernice MINGOR-a Info Puls d.o.o. 16.06.2023 16.06.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
255 2023-0185 Najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja u svim fazama provođenja postupka javne nabave; Aktualnosti u EOJN-u RH te prikaz primjene izmjena i dopuna ZJN 2016 Info Puls d.o.o. 07.07.2023 07.07.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
256 2023-0186 IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ I JEDNOSTAVNOJ NABAVI, NEUOBIČAJENO NISKA PONUDA, RELEVANTNA PRAKSA DKOM-a i VUS-a RH PRILIKOM IZRADE DON-a, PREGLEDA I OCJENE PONUDA Info Puls d.o.o. 30.06.2023 30.06.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
257 2023-0187 Ugovor o javnoj nabavi u projektima EU fondova iz perspektive ex post kontrole i financijskih korekcija LURETI d.o.o. 20.06.2023 20.06.2023 Karlovac, dvorana restorana Kristal, M.Laginje 1 Karlovac 8 www.lureti.hr Odobren
258 2023-0188 Plan nabave i Registar ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura i izmjene zakonskih propisa, istraživanje tržišta i check lista aktivnosti za pripremu postupka nabave APPA 365 d.o.o. Zagreb 24.05.2023 24.05.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
259 2023-0189 Od Dokumentacije o nabavi do sklapanja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa izmjenama zakona i pravnom praksom DKOM i VUS APPA 365 d.o.o. Zagreb 25.05.2023 25.05.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
260 2023-0190 Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi i pravna zaštita za ponuditelje i naručitelje APPA 365 d.o.o. Zagreb 26.05.2023 26.05.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
261 2023-0191 Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i žalbeni postupak TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 26.05.2023 26.05.2023 Vikarijat Osijek, Osijek, J. J. Strossmayera 58 8 www.tpt-edukacije.hr Otkazan
262 2023-0192 Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i žalbeni postupak Državna škola za javnu upravu 09.06.2023 09.06.2023 Zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
263 2023-0193 Okvirni sporazum i Dinamički sustav nabave; Pregled i ocjena ponuda uz Izbor iz najnovijih rješenja DKOM-a UČILIŠTE STUDIUM 13.10.2023 13.10.2023 Ante Šupuka 10, Šibenik 8 www.uciliste.net Otkazan
264 2023-0194 Smjernice za provedbu jednostavne nabave; Primjena okvirnih sporazuma i izmjene ugovora o javnoj nabavi UČILIŠTE STUDIUM 22.09.2023 22.09.2023 Ante Šupuka 10, Šibenik 8 www.uciliste.net Otkazan
265 2023-0195 Dinamički sustav nabave te Izbor iz najnovijih rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda eMarker d.o.o. 21.09.2023 21.09.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
266 2023-0196 Dinamički sustav nabave te Izbor iz najnovijih rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda eMarker d.o.o. 21.09.2023 21.09.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
267 2023-0197 Javna nabava za ponuditelje: odredbe o ponudi, ESPD obrazac i pravna zaštita MAPA ZNANJA d.o.o. 07.06.2023 07.06.2023 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb 8 www.mapaznanja.hr Odobren
268 2023-0198 Najčešće pogreške naručitelja i recentna praksa posredničkih tijela u provjerama eMarker d.o.o. 20.10.2023 20.10.2023 Opatija, Grand hotel Adriatic 8 edukacije.eu Odobren
269 2023-0199 Granice postupanja DKOM-a, izazovi i zamke eMarker d.o.o. 20.10.2023 20.10.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
270 2023-0200 Granice postupanja DKOM-a - Izazovi i zamke eMarker d.o.o. 19.10.2023 19.10.2023 Opatija, Grand hotel Adriatic 8 edukacije.eu Odobren
271 2023-0201 Granice postupanja DKOM-a - Izazovi i zamke eMarker d.o.o. 19.10.2023 19.10.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
272 2023-0202 Javno nabavne aktivnosti kod Naručitelja – Aktualnosti i recentna praksa Centar za obrazovanje odraslih Pramac 03.07.2023 03.07.2023 Sesvete 8 www.centar-pramac.hr Otkazan
273 2023-0203 Klizne skale i promjenjivost cijena u javnoj nabavi građevinskih radova i preporuke za nove ugovore eMarker d.o.o. 18.10.2023 18.10.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
274 2023-0204 Klizne skale i promjenjivost cijena u javnoj nabavi građevinskih radova i preporuke za nove ugovore eMarker d.o.o. 15.09.2023 15.09.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
275 2023-0205 Kako pripremiti i provesti otvoreni postupak javne nabave TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 27.06.2023 27.06.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
276 2023-0206 UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: od pripreme do ugovaranja kroz kompetencije ProcurCompEU s osvrtom na specifičnosti vezane uz javnu nabavu na EU sufinanciranim projektima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 14.12.2023 14.12.2023 Gradišćanska ulica 24, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
277 2023-0207 UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: od pripreme do ugovaranja kroz kompetencije ProcurCompEU s osvrtom na specifičnosti vezane uz javnu nabavu na EU sufinanciranim projektima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 14.12.2023 14.12.2023 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
278 2023-0208 Ugovor o javnoj nabavi u projektima EU fondova iz perspektive ex post kontrole i financijskih korekcija LURETI d.o.o. 16.05.2023 16.05.2023 PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije Florijanski trg 4 48000 Koprivnica 8 www.lureti.hr Odobren
279 2023-0209 JEDNOSTAVNA NABAVA – PLANIRANJE, PROVOĐENJE POSTUPAKA, EOJN RH, IZVRŠENJE, SUKOB INTERESA I FINANCIJSKE KOREKCIJE: Jednostavna nabava – planiranje, provođenje postupka, izvršenje i registar ugovora; Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH; Sukob interesa i javna nabava; Izvršenje ugovora i financijske korekcije Temporis savjetovanje d.o.o. 13.06.2023 13.06.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
280 2023-0210 PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA NABAVE – PREPORUKE IZ PRAKSE; Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na kvalitetan i zakonit način; Tehničke specifikacije i jednakovrijednost – zahtjevi iz ZJN-a i preporuke iz prakse; Troškovnik – najčešće pogreške i rješenja za ispravak; Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – za naručitelje i ponuditelje; Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način; Zelena nabava – primjeri iz prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 14.06.2023 14.06.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
281 2023-0211 PRIMJENA NAČELA U DOKUMENTACIJI O NABAVI I OTVORENOM POSTUPKU, ULOGE SUBJEKATA U PONUDI I UGOVORU, PRAVNA ZAŠTITA: Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini; Načela javne nabave – primjena u praksi; Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a Temporis savjetovanje d.o.o. 15.06.2023 15.06.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
282 2023-0212 Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016 APPA 365 d.o.o. Zagreb 14.06.2023 14.06.2023 Šibenik 8 www.agencija-appa.hr Odobren
283 2023-0213 Priprema za javnu i jednostavnu nabavu – planiranje nabave i usklađivanje sa proračunom, istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje, uloga povjerenstva i prekršajne odgovornosti članova povjerenstva, Registar ugovora za javnu i jednostavnu nabavu APPA 365 d.o.o. Zagreb 14.06.2023 14.06.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
284 2023-0214 Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda APPA 365 d.o.o. Zagreb 15.06.2023 15.06.2023 Šibenik 8 www.agencija-appa.hr Odobren
285 2023-0215 Dokumentacija o nabavi, pregled i ocjena ponuda, odluka o odabiru i sklapanje ugovora o javnoj nabavi APPA 365 d.o.o. Zagreb 15.06.2023 15.06.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
286 2023-0216 Provedba jednostavne nabave, plan i registar za jednostavnu nabavu APPA 365 d.o.o. Zagreb 16.06.2023 16.06.2023 Šibenik 8 www.agencija-appa.hr Odobren
287 2023-0217 Kriteriji za zelenu javnu nabavu, Ograničeni postupak i DSN, sukob interesa prema novim pravilima, financijske korekcije za javnu nabavu u EU projektima APPA 365 d.o.o. Zagreb 16.06.2023 16.06.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
288 2023-0218 Aktualnosti u praksi i postupanju DKOM-a EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 19.09.2023 19.09.2023 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
289 2023-0219 Upravljanje ugovorima o javnoj nabavi, ENP te nabava prema Zakonu o obnovi (obnavljanje zgrada oštećenih u potresu) eMarker d.o.o. 16.06.2023 16.06.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Otkazan
290 2023-0220 Upravljanje ugovorima o javnoj nabavi, ENP te nabava prema Zakonu o obnovi (obnavljanje zgrada oštećenih u potresu) eMarker d.o.o. 16.06.2023 16.06.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
291 2023-0221 Najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja u svim fazama provedbe postupka javne nabave kroz 2023. godinu uz prikaz najnovijih rješenja DKOM-a; Sustav e-Žalbe, Pravilnik o elektroničkoj žalbi, aktualnosti u EOJN RH Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 06.10.2023 06.10.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
292 2023-0222 Pitanja izvršenja ugovora o javnoj nabavi uz kontekst EU financiranja FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 30.06.2023 30.06.2023 Varaždin, Pavlinska 2 8 http://www.foi.unizg.hr/hr/studiji/czvu/izobrazba-jn Odobren
293 2023-0223 Od Dokumentacije o nabavi do sklapanja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa izmjenama zakona i pravnom praksom DKOM i VUS APPA 365 d.o.o. Zagreb 21.06.2023 21.06.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
294 2023-0224 OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA; KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) I ESPD; AKTUALNA RJEŠENJA DKOM-A VEZANO UZ PREGLED I OCJENU PONUDA POSTUPANJA SUKLADNO ODREDBAMA ČLANAKA 263. I 293. ZJN 2016 Državna škola za javnu upravu 05.07.2023 05.07.2023 Zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
295 2023-0225 DOKUMENTACIJA O NABAVI; OSLANJANJE I PODUGOVARANJE / DOKAZIVANJE SUDJELOVANJA U IZVRŠENJU / POPUNJAVANJE ESPD-A; TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, TROŠKOVNICI, NORME; ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA, SUKOB INTERESA, SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I ETIKA U SUSTAVU JAVNE NABAVE Državna škola za javnu upravu 11.07.2023 11.07.2023 Zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
296 2023-0226 Praksa utvrđivanja značajnih nedostataka na prethodnim ugovorima i profesionalni propust, recentna praksa u žalbama i poteškoće pri pripremi i provedbi ugovora o javnoj nabavi usluga eMarker d.o.o. 28.09.2023 28.09.2023 Opatija, Grand hotel Adriatic 8 edukacije.eu Odobren
297 2023-0227 Praksa utvrđivanja značajnih nedostataka na prethodnim ugovorima i profesionalni propust, recentna praksa u žalbama i poteškoće pri pripremi i provedbi ugovora o javnoj nabavi usluga eMarker d.o.o. 28.09.2023 28.09.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
298 2023-0228 Praksa DKOM-a u nabavi radova, institut oslanjanja i podugovaranja te žalba u javnoj nabavi eMarker d.o.o. 29.09.2023 29.09.2023 Opatija, Grand hotel Adriatic 8 edukacije.eu Odobren
299 2023-0229 Praksa DKOM-a u nabavi radova, institut oslanjanja i podugovaranja te žalba u javnoj nabavi eMarker d.o.o. 29.09.2023 29.09.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
300 2023-0230 Od planiranja nabave do odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema aktualnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi APPA 365 d.o.o. Zagreb 27.10.2023 27.10.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
301 2023-0231 Praksa utvrđivanja značajnih nedostataka na prethodnim ugovorima i profesionalni propust, recentna praksa u žalbama i poteškoće pri pripremi i provedbi ugovora o javnoj nabavi usluga Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 03.07.2023 03.07.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
302 2023-0232 Izrada dokumentacije o nabavi, primjena članka 293 ZJN 2016 i oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata kroz praksu DKOM-a i VUS-a SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 12.06.2023 12.06.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 4 www.safu.hr Odobren
303 2023-0233 Plan nabave i Registar ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura i izmjene zakonskih propisa, istraživanje tržišta i check lista aktivnosti za pripremu postupka nabave APPA 365 d.o.o. Zagreb 06.09.2023 06.09.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
304 2023-0234 Od Dokumentacije o nabavi do sklapanja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa izmjenama zakona i pravnom praksom DKOM i VUS APPA 365 d.o.o. Zagreb 07.09.2023 07.09.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
305 2023-0235 Izrada ugovora i dodataka ugovoru u postupcima javne nabave CRYSTAL CONSULT d.o.o. 07.07.2023 07.07.2023 Split 8 www.crystalconsult.hr Odobren
306 2023-0236 ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK, UGOVOR, FINANCIJSKE KOREKCIJE (UPUTA SAFU-a): Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda; Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora; Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH); Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma; Financijske korekcije i javna nabava (Nova Uputa SAFU-a) Temporis savjetovanje d.o.o. 05.07.2023 05.07.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
307 2023-0237 VI PITATE – MI ODGOVARAMO: NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI: Osnove za isključenje gospodarskog subjekta; Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD; ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi; Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a Temporis savjetovanje d.o.o. 06.07.2023 06.07.2023 Webinar 8 www.temporis.hr Odobren
308 2023-0238 Jednostavna nabava, sukob interesa, Izmjene i dopune ZJN 2016 APPA 365 d.o.o. Zagreb 08.09.2023 08.09.2023 webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
309 2023-0239 Javna nabava u okviru EU fondova i provjera od strane posredničkih tijela MAPA ZNANJA d.o.o. 06.09.2023 06.09.2023 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb 8 www.mapaznanja.hr Odobren
310 2023-0240 Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i vezane nepravilnosti uz prikaz prakse DKOMa i Visokog upravnog suda vezano uz uvjete sposobnosti i ENP kriterije PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 31.08.2023 31.08.2023 Gradišćanska ulica 24, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
311 2023-0241 Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i vezane nepravilnosti uz prikaz prakse DKOMa i Visokog upravnog suda vezano uz uvjete sposobnosti i ENP kriterije PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 31.08.2023 31.08.2023 online 8 www.pjr.hr Odobren
312 2023-0242 Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016 Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016 PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 21.09.2023 21.09.2023 Gradišćanska ulica 24, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
313 2023-0243 Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016 Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016 PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 21.09.2023 21.09.2023 online 8 www.pjr.hr Odobren
314 2023-0244 PREGLED I OCJENA PONUDA PREMA REDOSLIJEDU IZ ČLANKA 291. ZJN 2016 S POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMJENU E-CERTIS-a TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 08.09.2023 08.09.2023 Opatija, Grand Hotel Adriatic, Maršala Tita 200 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
315 2023-0245 KAKO IZRADITI ZAKONITU DOKUMENTACIJU O NABAVI S PRIKAZOM NAJČEŠĆIH POGREŠKA KROZ PRAKSU DKOM-A I VUS TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 07.09.2023 07.09.2023 Opatija, Grand Hotel Adriatic, Maršala Tita 200 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
316 2023-0246 Izazovi u procesu definiranja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te kod pregleda i ocjene nedostataka u ponudama iskustva iz prakse s osvrtom na presude VUS-a i DKOM rješenja TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 14.09.2023 14.09.2023 Zagreb, Hotel "Antunović", Zagrebačka Avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
317 2023-0247 Jednostavna nabava i priprema i provedba otvorenog postupka javne nabave do sklapanja ugovora/okvirnog sporazuma TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 20.09.2023 20.09.2023 Osijek, "Vikarijat Osijek", Strossmayerova 58 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
318 2023-0248 USAVRŠAVANJE: Javna nabava za početnike i zelena javna nabava Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 11.07.2023 11.07.2023 Webinar 8 www.uep.hr Odobren
319 2023-0249 Usavršavanje iz područja javne nabave CRYSTAL CONSULT d.o.o. 12.06.2023 13.06.2023 Split 16 www.crystalconsult.hr Odobren
320 2023-0250 Izmjena i dopuna ZJN, Uvođenje EUR-a i javna nabava, ESPD te Ppregled i ocjena ponuda CRYSTAL CONSULT d.o.o. 14.06.2023 14.06.2023 Split 8 www.crystalconsult.hr Odobren
321 2023-0251 Izvršavanje ugovora o javnoj nabavi, izmjene i dopune ugovora sukladno ZJN 2016 i ZOO za naručitelje i ponuditelje Učilište APPA 13.07.2023 13.07.2023 on-line 8 www.agencija-appa.hr Odobren
322 2023-0252 GRAĐEVINSKI RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA, FINANCIJSKE KOREKCIJE, REVIZIJA SUSTAVA: Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave, korak po korak kroz propise i praksu; Pravna zaštita – odluke DKOM-a i VUS-a vezane za područje gradnje; Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma; Financijske korekcije i javna nabava (Nova Uputa SAFU-a); Revizija sustava javne nabave – od Plana nabave do Registra ugovora Temporis savjetovanje d.o.o. 13.07.2023 13.07.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
323 2023-0253 JEDNOSTAVNA NABAVA, SUKOB INTERESA , ENP I JAMSTVA: Jednostavna nabava – opći akt, planiranje, provođenje postupka, izvršenje i registar ugovora; Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH; Sukob interesa i javna nabava; ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi; Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način Temporis savjetovanje d.o.o. 14.07.2023 14.07.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
324 2023-0254 Od pripreme otvorenog postupka do sklapanja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa izmjenama zakona i pravnom praksom DKOM i VUS Učilište APPA 12.07.2023 12.07.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
325 2023-0255 Izrada ugovora i dodataka ugovoru u postupcima JN; Dodjela ugovora i njegove izmjene tijekom trajanja u postupcima JN CRYSTAL CONSULT d.o.o. 14.07.2023 14.07.2023 Split 8 www.crystalconsult.hr Odobren
326 2023-0256 Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije Učilište APPA 14.07.2023 14.07.2023 On-line 8 www.agencija-appa.hr Odobren
327 2023-0257 NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE: Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave; Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU; ProcurCompEU (Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu) – uvođenje u sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj – pravo ili obveza; Zelena nabava – primjeri iz prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 19.07.2023 19.07.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
328 2023-0258 NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE: Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave; Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU; ProcurCompEU (Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu) – uvođenje u sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj – pravo ili obveza; Zelena nabava – primjeri iz prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 20.07.2023 20.07.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Otkazan
329 2023-0259 Istraživanje tržišta i najčešće pogreške kod izrade tehničkih specifikacija i uvjeta sposobnosti kroz praksu DKOM-a PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 26.10.2023 26.10.2023 Gradišćanska ulica 24, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
330 2023-0260 Istraživanje tržišta i najčešće pogreške kod izrade tehničkih specifikacija i uvjeta sposobnosti kroz praksu DKOM-a PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 26.10.2023 26.10.2023 online 8 www.pjr.hr Odobren
331 2023-0261 Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske - prikaz otvorenog postupka javne nabave SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 26.06.2023 26.06.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 4 www.safu.hr Odobren
332 2023-0262 IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI I POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE PONUDA KROZ PRAKSU DKOM-A I VUS-A SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 06.07.2023 06.07.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284 (objekt C), 10 000 Zagreb, Hrvatska 8 www.safu.hr Odobren
333 2023-0263 Jednostavna nabava i priprema i provedba otvorenog postupka javne nabave do sklapanja ugovora/okvirnog sporazuma TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 28.09.2023 28.09.2023 Falkensteiner Club Funimation Borik, Zadar, Majstora Radovana 7 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
334 2023-0264 Izrada plana nabave za 2024. godinu i izvršavanje ugovora TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 29.09.2023 29.09.2023 Falkensteiner Club Funimation Borik, Zadar, Majstora Radovana 7 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
335 2023-0265 Javna nabava za početnike TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 05.10.2023 05.10.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Otkazan
336 2023-0266 Zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 06.07.2023 06.07.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
337 2023-0267 Učinkovita i ekonomična javna nabava uz pravilno postupanje naručitelja i ponuditelja (prethodno savjetovanje, e-ESPD, e-Žalba, e-ponuda, pregled i ocjena ponuda, donošenje odluka) uz prikaz najnovije prakse Info Puls d.o.o. 08.09.2023 08.09.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
338 2023-0268 Aktualni izazovi u javnoj nabavi – kako ih uspješno savladati; Sukob interesa u području javne nabave; Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje Info Puls d.o.o. 15.09.2023 15.09.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
339 2023-0269 OSNOVE ZA ISKLJUČENJE – ZNAČAJNI NEDOSTACI I PROFESIONALNI PROPUST I NOVOSTI U PRAKSI Info Puls d.o.o. 27.09.2023 27.09.2023 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
340 2023-0270 VALJANA PRIPREMA DON S KRITERIJIMA ZA KVALITATIVNI ODABIR; ISPRAVNO POPUNJAVANJE I ISPRAVAN PREGLED ESPD-a UZ INSTITUTE OSLANJANJA I PODUGOVARANJA; PREGLED I OCJENA PONUDA S KORACIMA IZRADE ZAPISNIKA; ENP I ANALIZA BODOVANJA S PRIMJERIMA IZ PRAKSE I PRAKTIČNIM RJEŠENJIMA Info Puls d.o.o. 29.09.2023 29.09.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
341 2023-0271 Najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja u svim fazama javne nabave uz prikaz najnovije prakse DKOM-a Uspostava dinamičkog sustava i provođenje zasebnih nabava- izazovi i prednosti Info Puls d.o.o. 20.10.2023 20.10.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
342 2023-0272 ZAMKE PRI IZRADI TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA I OPISA POSLOVA I MONITORING/PRAĆENJE IZVRŠENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (U SKLOPU UGOVORA O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA) Info Puls d.o.o. 25.10.2023 25.10.2023 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
343 2023-0273 KVALITETNA PRIPREMA POSTUPKA NABAVE – KAKO POSTUPA NARUČITELJ, A KAKO PONUDITELJ I KAKO IZBJEĆI GREŠKE; TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNICI U POSTUPKU – RJEŠAVANJE NAJČEŠĆIH GREŠAKA I POSTUPANJE PRIJE / POSLIJE; PREGLED I OCJENA PONUDA S NAGLASKOM NA RAZLOGE ODBIJANJA PONUDA / ISKLJUČENJA PONUDITELJA; IZMJENA UGOVORA I SKLAPANJE ANEXA Info Puls d.o.o. 24.11.2023 24.11.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
344 2023-0274 Dinamički sustav nabave kao potpuno elektronički proces nabave, zelena javna nabava i kriteriji za očuvanje okoliša; Jednostavna nabava- aktualnosti; Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi Info Puls d.o.o. 06.10.2023 06.10.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
345 2023-0275 Pregled i ocjena ponuda kroz praktičan rad i prikaz najčešćih pogrešaka kroz praksu DKOM-a PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 09.11.2023 09.11.2023 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
346 2023-0276 Od ideje do realizacije predmeta nabave – otvoreni postupak u praksi TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 14.09.2023 15.09.2023 Zagreb 16 www.teb.hr Odobren
347 2023-0277 Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a IVULA d.o.o. 15.09.2023 15.09.2023 Hotel Pula,Sisplac 31 ,Pula 8 www.ivula.hr Odobren
348 2023-0278 Bez financijskih korekcija do uspješnog izvršenja ugovora o javnoj nabavi eMarker d.o.o. 30.08.2023 30.08.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Otkazan
349 2023-0279 Bez financijskih korekcija do uspješnog izvršenja ugovora o javnoj nabavi eMarker d.o.o. 30.08.2023 30.08.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
350 2023-0280 Istraživanje tržišta u javnoj nabavi te izrada dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave, tijek otvorenog postupka javne nabave ; Pregled i ocjena ponuda, donošenje odluka u postupku javne nabave, dopuštene i značajne izmjene ugovora o javnoj nabavi, nepravilnosti kod provedbe ugovora sufinanciranih iz EU fondova Info Puls d.o.o. 22.09.2023 22.09.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
351 2023-0281 Tehnička i stručna sposobnost NARODNE NOVINE d.d. 07.09.2023 07.09.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
352 2023-0282 Javna nabava u gradnji: projektiranje, izvođenje radova, stručni nadzor, praćenje izvršenja ugovora i sklapanje dodataka ugovora NARODNE NOVINE d.d. 14.09.2023 14.09.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
353 2023-0283 Izmjene ponude; Žalbeni postupak - o sudionicima i granicama postupanja sudionika u žalbenom postupku NARODNE NOVINE d.d. 05.10.2023 05.10.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
354 2023-0284 Dinamički sustav nabave; uspostavljanje, provedba zasebnih nabava, odgovarajući akti i objave, izvršenje predmeta nabave NARODNE NOVINE d.d. 12.10.2023 12.10.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
355 2023-0285 Projektiranje u postupcima javne nabave: prvi korak u postupcima nabave izvođenja radova NARODNE NOVINE d.d. 16.11.2023 16.11.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
356 2023-0286 Kako se snaći s ESPD obrascem i što treba ispuniti po pojedinim točkama? Koliko je zaista važno pravilno pripremiti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i što je namjera zakonodavca kod pojedinih točaka zapisnika? Je li bitno što i kako mijenjamo u ugovoru i na koji način ispravno pripremiti anex ugovoru? Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 13.10.2023 13.10.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Otkazan
357 2023-0288 EOJN – SVE ŠTO MORATE ZNATI O KORIŠTENJU NOVOG OGLASNIKA Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 27.11.2023 27.11.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
358 2023-0289 PLANIRANJE; (ne)JEDNOSTAVNA NABAVA – POSTUPAK I EOJN RH; SUKOB INTERESA: Planiranje javne nabave za 2024. godinu; (ne)Jednostavna nabava, 1. DIO – upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja, kroz faze nabave i obrasce; (ne)Jednostavna nabava, 2. DIO – primjena EOJN-a RH od planiranja do izvršenja; Sukob interesa i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 07.09.2023 07.09.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
359 2023-0290 ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK, UGOVOR, FINANCIJSKE KOREKCIJE (UPUTA SAFU-a): Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda; Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora; Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH); Javna nabava – izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma; Financijske korekcije i javna nabava (Nova Uputa SAFU-a) Temporis savjetovanje d.o.o. 08.09.2023 08.09.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
360 2023-0291 JAVNA NABAVA – PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA NABAVE, PREPORUKE IZ PRAKSE: Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na kvalitetan i zakonit način; Tehničke specifikacije i jednakovrijednost – zahtjevi iz ZJN-a i preporuke iz prakse; Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU; Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – za naručitelje i ponuditelje; ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi; Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način; Pravna zaštita i javna nabava – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a Temporis savjetovanje d.o.o. 14.09.2023 14.09.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
361 2023-0292 NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE: Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave; Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU; ProcurCompEU (Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu) – uvođenje u sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj – pravo ili obveza; Zelena javna nabava – primjeri iz prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 15.09.2023 15.09.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
362 2023-0293 Izrada dokumentacije o nabavi uz primjenu prakse DKOM-a i VUS RH LIBUSOFT CICOM d.o.o. 27.09.2023 27.09.2023 Zagreb, hotel Antunović 8 www.spi.hr Odobren
363 2023-0294 Planiranje, Jednostavna nabava uz primjer općeg akta, Upravljanje ugovorima - izmjene ugovora i okvirnih sporazuma, raskid Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 01.12.2023 01.12.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
364 2023-0295 Upravljanje postupkom nabave za manje iskusne kroz propise, praksu DKOM-a, VUS-a Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 30.10.2023 30.10.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Otkazan
365 2023-0296 Izazovi u određivanju kriterija za odabir ponude te definiranju i ocjeni tehničkih specifikacija TIM4PIN d.o.o. 13.09.2023 13.09.2023 WEBINAR 8 www.tim4pin.hr Odobren
366 2023-0297 Izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu relevantnih institucija u RH TIM4PIN d.o.o. 11.10.2023 11.10.2023 WEBINAR 8 www.tim4pin.hr Odobren
367 2023-0298 Prijenos iskustva iz prakse u procesu definiranja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, zamjena stručnjaka u fazi pregleda i ocjene ponuda, problematika izuzetno niskih ponuda s osvrtom na presude VUS-a i DKOM rješenja Info Puls d.o.o. 10.11.2023 10.11.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
368 2023-0299 Javna nabava od planiranja do izmjena ugovora tijekom izvršenja Info Puls d.o.o. 13.10.2023 13.10.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
369 2023-0300 Neuobičajeno niska cijena - kroz praksu DKOM-a i VUS RH; ENP - određivanje u DON te u pregledu i ocjeni ponuda kroz praksu DKOM-a i VUS RH; Isključenje ponuditelja iz postupka javne nabave zbog nedostatka iz prethodnih ugovora; Poništenje postupka javne nabave prije i nakon dostave ponuda; Aneksiranje ugovora o javnoj nabavi Info Puls d.o.o. 27.10.2023 27.10.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
370 2023-0301 PLANIRANJE U JAVNOJ NABAVI ZA 2024. GODINU, ANALIZA TRŽIŠTA I PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA, REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA, IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ/JEDNOSTAVNOJ NABAVI, NEPRAVILNOSTI KOD PROVEDBE UGOVORA ZA NABAVE FINANCIRANE IZ EU FONDOVA Info Puls d.o.o. 03.11.2023 03.11.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
371 2023-0302 Kako izbjeći tipične žalbe u postupcima javne nabave usluga, roba i radova? Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 03.11.2023 03.11.2023 Webinar 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
372 2023-0303 PROJEKTNI ZADATAK NARUČITELJA KAO SASTAVNI DIO DOKUMENTACIJE O NABAVI Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 20.09.2023 20.09.2023 RIJEKA 8 www.uep.hr Otkazan
373 2023-0304 NOVOSTI U JAVNOJ NABAVI I NEPRAVILNOSTIMA U PROVEDBI EU FINANCIRANIH PROJEKATA Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 27.09.2023 27.09.2023 RIJEKA 8 www.uep.hr Odobren
374 2023-0305 Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave, načela javne nabave u EU projektima i jednostavnoj nabavi, provedba jednostavne nabave i interni akt Učilište APPA 21.09.2023 21.09.2023 Zadar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
375 2023-0306 Ograničeni postupak vs otvoreni postupak za naručitelje i ponuditelje Učilište APPA 22.09.2023 22.09.2023 Zadar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
376 2023-0307 Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave, načela javne nabave u EU projektima i jednostavnoj nabavi, provedba jednostavne nabave i interni akt Učilište APPA 14.09.2023 14.09.2023 Split 8 www.agencija-appa.hr Odobren
377 2023-0308 Ograničeni postupak i Dinamički sustav nabave za naručitelje i ponuditelje Učilište APPA 15.09.2023 15.09.2023 Split 8 www.agencija-appa.hr Odobren
378 2023-0309 PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI U PRAKSI JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE LURETI d.o.o. 12.09.2023 12.09.2023 RIJEKA, Hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46, 51000 Rijeka 8 www.lureti.hr Odobren
379 2023-0310 Najčešće pogreške i primjeri dobre prakse kroz relevantna rješenja DKOM-a i presude VUS-a LURETI d.o.o. 19.09.2023 19.09.2023 Osijek, ZOO HOTEL, Sjevernodravska obala 1, 31000 Osijek 8 www.lureti.hr Odobren
380 2023-0311 Najčešće pogreške i primjeri dobre prakse kroz relevantna rješenja DKOM-a i presude VUS-a LURETI d.o.o. 22.09.2023 22.09.2023 KOPRIVNICA, Dvorana Obrtničke komore Koprivničko -Križevačke županije, Bjelovarska cesta 75 a, 48000 Koprivnica 8 www.lureti.hr Odobren
381 2023-0312 VI PITATE – MI ODGOVARAMO: NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI: Osnove za isključenje gospodarskog subjekta; Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD; ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi; Javna nabava i jamstva – kako ih koristiti na ispravan način; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a Temporis savjetovanje d.o.o. 21.09.2023 21.09.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
382 2023-0313 JAVNA NABAVA – GRAĐEVINSKI RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA, FINANCIJSKE KOREKCIJE, REVIZIJA SUSTAVA: Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave, korak po korak kroz propise i praksu; Pravna zaštita – odluke DKOM-a i VUS-a vezane za područje gradnje; Javna nabava – izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma; Financijske korekcije i javna nabava (Nova Uputa SAFU-a); Revizija sustava javne nabave – od Plana nabave do Registra ugovora Temporis savjetovanje d.o.o. 22.09.2023 22.09.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
383 2023-0314 NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE: Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave; Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU; ProcurCompEU (Europski okvir kompetencija za stručnjake za javnu nabavu) – uvođenje u sustav javne nabave u Republici Hrvatskoj – pravo ili obveza; Zelena javna nabava – primjeri iz prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 29.09.2023 29.09.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
384 2023-0315 Dokumentacija o nabavi te žalba u javnoj nabav za naručitelje i ponuditelje eMarker d.o.o. 15.09.2023 15.09.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
385 2023-0316 Izrada plana nabave za 2024. godinu i Jednostavna nabava TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 20.10.2023 20.10.2023 Rijeka, Hotel "Jadran", Šetalište XIII divizije 46 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
386 2023-0317 JAVNA NABAVA – USLUGE U GRADNJI, UPUTE PROJEKTANTIMA, PRAVNA ZAŠTITA, UGOVOR, NOVINE: Javna nabava i usluge u gradnji (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom); Upute za projektante – kako ispraviti najčešće propuste tijekom projektiranja u području javne nabave; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a vezane za područje gradnje; Javna nabava – izvršenje ugovora kroz ZOO i ZJN (ENP i promjena cijena); Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave; Bilten javne nabave u RH – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU Temporis savjetovanje d.o.o. 28.09.2023 28.09.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
387 2023-0318 Pregovarački postupak, zajednica ponuditelja i karteli u javnoj nabavi, izrada kvalitetne dokumentacije o nabavi, Pregled i ocjena ponuda, Prikaz prakse DKOM-a kroz praktične primjere Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 17.11.2023 17.11.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Otkazan
388 2023-0319 NOVI EOJN RH, ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, PLANIRANJE, UPRAVLJANJE: Istraživanje tržišta – od planiranja do izvršenja ugovora; Planiranje javne nabave za 2024. godinu; Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH); Javna nabava i prilagodljivost promjenama – upravljanje nabavom kroz godine Odabrani treneri ili stručne osobe: Temporis savjetovanje d.o.o. 06.10.2023 06.10.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
389 2023-0320 PLANIRANJE; JEDNOSTAVNA NABAVA – POSTUPAK I EOJN RH; NOVI EOJN RH: Planiranje javne nabave za 2024. godinu; (ne)Jednostavna nabava, 1. DIO – upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja, kroz faze nabave i obrasce; (ne)Jednostavna nabava, 2. DIO – primjena EOJN-a RH od planiranja do izvršenja; Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) Temporis savjetovanje d.o.o. 11.10.2023 11.10.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
390 2023-0321 JAVNA NABAVA I EU FONDOVI – UJEDNAČAVANJE POSTUPANJA NARUČITELJA SA STAVOVIMA INSTITUCIJA: Upute za projektante – kako ispraviti najčešće propuste tijekom projektiranja u području javne nabave; Osnove za isključenje gospodarskog subjekta i ESPD – javna nabava i EU fondovi; Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD – javna nabava i EU fondovi, Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 13.10.2023 13.10.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
391 2023-0322 Provedba postupka javne nabave, Tehničke specifikacije, troškovnici i norme, Zelena javna nabava INŽENJERSKI BIRO d.o.o. 28.09.2023 28.09.2023 webinar 8 www.ingbiro.hr Odobren
392 2023-0323 Javna nabava u EU projektima i financijske korekcije te kako ih izbjeći Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 26.09.2023 26.09.2023 Zagreb 8 www.uep.hr Odobren
393 2023-0324 Kako izbjeći greške u izradi tehničkih specifikacija Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 24.10.2023 24.10.2023 Zagreb 8 www.uep.hr Odobren
394 2023-0325 USAVRŠAVANJE: Primjena FIDIC ugovora u postupcima javne nabave na velikim infrastrukturnim projektima Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 27.11.2023 27.11.2023 Zagreb 8 www.uep.hr Otkazan
395 2023-0326 Izazovi u određivanju kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, institut pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 31.08.2023 31.08.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 8 www.safu.hr Odobren
396 2023-0327 Najčešće pogreške i primjeri dobre prakse kroz relevantna rješenja DKOM-a i presude VUS-a LURETI d.o.o. 26.09.2023 26.09.2023 SISAK, Lovačka kuća Brezovica, Kutinska bb, Novo selo Palanječko 8 www.lureti.hr Odobren
397 2023-0328 ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH – Pravilna primjena i korištenje, korak po korak TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 12.10.2023 12.10.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
398 2023-0329 Zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 06.09.2023 06.09.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
399 2023-0330 Zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 06.09.2023 06.09.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
400 2023-0331 Nabava različitih vrsta usluga, tipične žalbe i kako ih izbjeći; Praćenje ugovora o javnoj nabavi – izmjene ugovora o javnoj nabavi i izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Info Puls d.o.o. 15.11.2023 15.11.2023 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
401 2023-0332 Aktualnosti u javnoj nabavi uz pregled prakse DKOM-a, te prikaz hodograma aktivnosti za uspješnu provedbu postupka uz što manje pogrešaka od strane naručitelja i ponuditelja; Dokumentacija o nabavi;ESPD; Pregled i ocjena ponuda; Dohvat iz Registra EOJN RH, E-CERTIS Info Puls d.o.o. 17.11.2023 17.11.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
402 2023-0333 Recentna praksa u pripremi i provedbi postupaka javne nabave u EU financiranim projektima Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 03.10.2023 03.10.2023 Zagreb 4 www.uep.hr Odobren
403 2023-0334 Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016 Učilište APPA 04.10.2023 04.10.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
404 2023-0335 Pregled i ocjena ponuda sa izradom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Učilište APPA 05.10.2023 05.10.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
405 2023-0336 Praktikum jednostavne nabave, plan nabave i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu Učilište APPA 06.10.2023 06.10.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
406 2023-0337 Najčešće pogreške i primjeri dobre prakse kroz relevantna rješenja DKOM-a i presude VUS-a LURETI d.o.o. 04.10.2023 04.10.2023 DUBROVNIK, Hotel Adria, Radnička ulica 46, 20 000 Dubrovnik 8 www.lureti.hr Odobren
407 2023-0338 Pregled i ocjena ponuda u koracima- praktična radionica s vježbom LURETI d.o.o. 05.10.2023 05.10.2023 DUBROVNIK, Hotel Adria, Radnička ulica 46, 20 000 Dubrovnik 8 www.lureti.hr Odobren
408 2023-0339 Prijenos iskustva iz prakse u procesu definiranja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, zamjena stručnjaka u fazi pregleda i ocjene ponuda, problematika izuzetno niskih ponuda s osvrtom na presude VUS-a i DKOM rješenja Državna škola za javnu upravu 11.09.2023 11.09.2023 Online (za djelatnike organizacije HAMAG-BICRO) 8 www.dsju.hr Odobren
409 2023-0340 OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA; KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) I ESPD; AKTUALNA RJEŠENJA DKOM-A VEZANO UZ PREGLED I OCJENU PONUDA POSTUPANJA SUKLADNO ODREDBAMA ČLANAKA 263. I 293. ZJN 2016 Državna škola za javnu upravu 31.10.2023 31.10.2023 zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
410 2023-0341 DOKUMENTACIJA O NABAVI– TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, PODUGOVARATELJI; e-ESPD; KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI); SKLAPANJE, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI Državna škola za javnu upravu 08.11.2023 08.11.2023 zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
411 2023-0342 PLAN NABAVE, ODREĐIVANJE PREDMETA NABAVE – PODJELA NA GRUPE; SKLAPANJE, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA I OKVIRNOG SPORAZUMA O JAVNOJ NABAVI Državna škola za javnu upravu 09.10.2023 09.10.2023 zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
412 2023-0343 NATJECATELJSKI DIJALOG; PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE; ZELENI KRITERIJI U KONTEKSTU ENP Državna škola za javnu upravu 21.11.2023 21.11.2023 zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
413 2023-0344 Webinar: Jednostavna nabava – od pravilnika do provedbe, nepravilnosti u javnoj nabavi pri izradi dokumentacije i pregledu i ocjeni ponuda s prikazom ključnih kompetencija ProcurCompEU PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 23.11.2023 23.11.2023 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
414 2023-0345 Webinar: Nepravilnosti i financijske korekcije u projektima koji su sufinancirani sredstvima EU u odnosu na pripremu i provedbu postupka javne nabave – primjeri i praksa PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 30.11.2023 30.11.2023 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
415 2023-0346 Pregled i ocjena ponuda u koracima- praktična radionica s vježbom LURETI d.o.o. 10.10.2023 10.10.2023 SPLIT, Hotel Mondo, Kopilica 5, 21000 Split 8 www.lureti.hr Odobren
416 2023-0347 PRAKTIČNA PITANJA I ODGOVORI U PRAKSI JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE LURETI d.o.o. 11.10.2023 11.10.2023 SPLIT, Hotel Mondo, Kopilica 5, 21000 Split 8 www.lureti.hr Odobren
417 2023-0348 Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016 Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016 PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 07.12.2023 07.12.2023 Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
418 2023-0349 Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016 Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016 PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 07.12.2023 07.12.2023 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
419 2023-0350 Izrada plana nabave i Jednostavna nabava TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 02.11.2023 02.11.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
420 2023-0351 Izrada plana nabave za 2024. godinu i izvršavanje ugovora TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 08.11.2023 08.11.2023 Vikarijat Osijek, Osijek, J. J. Strossmayera 58 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
421 2023-0352 Planiranje nabave, definiranje predmeta nabave, priprema tehničkih specifikacija, jednakovrijednost, registar ugovora i narudžbenica APPA 365 d.o.o. Zagreb 10.10.2023 10.10.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
422 2023-0353 Uloga povjerenstva u definiraju kriterija za odabir ENP, sukob interesa i prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja APPA 365 d.o.o. Zagreb 11.10.2023 11.10.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
423 2023-0354 Od Dokumentacije o nabavi do sklapanja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa izmjenama zakona i pravnom praksom DKOM i VUS APPA 365 d.o.o. Zagreb 12.10.2023 12.10.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
424 2023-0355 Jednostavna nabava, realizacija ugovora o javnoj i jednostavnoj nabavi APPA 365 d.o.o. Zagreb 13.10.2023 13.10.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
425 2023-0356 Provođenje postupaka jednostavne nabave, izrada Plana nabave za 2024. godinu te prikaz osnovnih značajki nove platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH UČILIŠTE STUDIUM 21.11.2023 21.11.2023 Stjepana Radića 25, Osijek 8 www.uciliste.net Odobren
426 2023-0357 Nepravilnosti i financijske korekcije u postupcima javne nabave u EU projektima, specifičnosti revizije postupaka javne nabave u NPOO projektima, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta i ekonomski najpovoljnije ponude, oslanjanje na sposobnost drugih GS kroz prikaz prakse DKOM-a i VUS-a, sukob interesa u javnoj nabavi, osnove za isključenje gospodarskih subjekata, relevantna praksa tijela koja pružaju pravnu zaštitu u postupcima javne nabave Novi informator d.o.o. 12.10.2023 12.10.2023 Online 8 www.novi-informator.net Otkazan
427 2023-0358 NOVI EOJN RH – praktični prikaz rada NARODNE NOVINE d.d. 18.10.2023 18.10.2023 webinar 8 www.nn.hr Otkazan
428 2023-0359 Javna nabava od planiranja do izmjena ugovora tijekom izvršenja NARODNE NOVINE d.d. 15.11.2023 15.11.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
429 2023-0360 Nova platforma Elektroničkog oglasnika javne nabave RH Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 17.11.2023 17.11.2023 DoubleTree by Hilton (Dvorana Mimosa) Zagreb 4 www.mingo.hr Odobren
430 2023-0361 KORAK PO KORAK DO USPJEŠNE JAVNE NABAVE U EU SUFINACIRANIM PROJEKTIMA LURETI d.o.o. 19.10.2023 19.10.2023 BIOGRAD NA MORU, Hotel Kornati, Ul.Tina Ujevića 7, 23 210 Biograd na moru 8 www.lureti.hr Odobren
431 2023-0362 KORAK PO KORAK DO USPJEŠNE JAVNE NABAVE U EU SUFINACIRANIM PROJEKTIMA LURETI d.o.o. 19.10.2023 19.10.2023 BIOGRAD NA MORU, Hotel Ilirija, Ul.Tina Ujevića 7, 23 210 Biograd na moru 8 www.lureti.hr Otkazan
432 2023-0363 JAVNA NABAVA – pregled prakse LURETI d.o.o. 20.10.2023 20.10.2023 BIOGRAD NA MORU, Hotel Ilirija, Ul.Tina Ujevića 7, 23 210 Biograd na moru 4 www.lureti.hr Odobren
433 2023-0364 JAVNA NABAVA – pregled prakse LURETI d.o.o. 20.10.2023 20.10.2023 BIOGRAD NA MORU, Hotel Ilirija, Ul.Tina Ujevića 7, 23 210 Biograd na moru 4 www.lureti.hr Otkazan
434 2023-0365 Nabava IT usluga, usluga održavanja, savjetovanja, nadogradnje i razvoja programske opreme (softvera), Opće upravljanje nabavom – primjena pravila uredskog poslovanja na postupke javne nabave Učilište APPA 19.10.2023 19.10.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
435 2023-0366 Izmjene ugovora o javnoj nabavi prema ZJN 2016 i Zakonu o obveznim odnosima, upravljanje ugovorom o javnoj nabavi radova, praksa DKOM i Visokog upravnog suda Učilište APPA 20.10.2023 20.10.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
436 2023-0367 AKTUALNA RJEŠENJA DKOM-A VEZANO UZ PREGLED I OCJENU PONUDA POSTUPANJA SUKLADNO ODREDBAMA ČLANAKA 263. I 293. ZJN 2016; OKVIRNI SPORAZUM I POSTUPANJE DKOM-A VEZANO UZ BITNE POVREDE POSTUPKA Državna škola za javnu upravu 20.10.2023 20.10.2023 zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
437 2023-0368 PROVEDBA OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE KROZ SVE FAZE Ustanova za obrazovanje odraslih Matura plus 20.10.2023 20.10.2023 Vinkovci 8 www.uoo-maturaplus.hr Odobren
438 2023-0369 NOVINE U SUSTAVU – JAVNA NABAVA: Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave; Bilten javne nabave u RH – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU; Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje; Pravna zaštita – novine, primjeri iz prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 18.10.2023 18.10.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
439 2023-0370 JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK KROZ ZJN I NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH (EOJN RH): Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda; Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora; Otvoreni postupak (III. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH); Otvoreni postupak (IV. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH) Temporis savjetovanje d.o.o. 19.10.2023 19.10.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
440 2023-0371 Zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 20.09.2023 20.09.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
441 2023-0372 Zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 20.09.2023 20.09.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
442 2023-0373 Zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 27.09.2023 27.09.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
443 2023-0374 Zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 04.10.2023 04.10.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
444 2023-0375 Zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 05.10.2023 05.10.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
445 2023-0376 Zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 05.10.2023 05.10.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
446 2023-0377 Zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 27.09.2023 27.09.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
447 2023-0378 Zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 04.10.2023 04.10.2023 Rijeka, hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46 8 edukacije.eu Odobren
448 2023-0379 Svi trikovi i zamke javne nabave u Republici Hrvatskoj sa naglaskom na nabavu radova EKVILIBRIS SAVJETOVANJE I INŽENJERING, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Sandra Matuhina 24.10.2023 24.10.2023 on-line 8 www.ekvilibris.hr Otkazan
449 2023-0380 Javna nabava u EU fondovima i provjera od strane posredničkih tijela Centar za obrazovanje odraslih Pramac 13.12.2023 13.12.2023 Sesvete 8 www.centar-pramac.hr Odobren
450 2023-0381 Izbor iz rješenja DKOM-a s osvrtom na Odluke VUS-a Centar za obrazovanje odraslih Pramac 07.11.2023 07.11.2023 Sesvete 8 www.centar-pramac.hr Odobren
451 2023-0382 Dokumentacija o nabavi i Pregled i ocjena ponuda usklađeni s izmjenama Zakona o javnoj nabavi, rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 CRYSTAL CONSULT d.o.o. 26.10.2023 26.10.2023 Split 8 www.crystalconsult.hr Odobren
452 2023-0383 Jednostavna nabava, Plan nabave, Registar ugovora, Izrada ugovora i dodataka ugovoru u postupcima JN; Dodjela ugovora i njegove izmjene tijekom trajanja u postupcima JN CRYSTAL CONSULT d.o.o. 27.10.2023 27.10.2023 Trogir 8 www.crystalconsult.hr Odobren
453 2023-0384 Izrada plana nabave za 2024. godinu, priprema postupka, registar ugovora. Najčešće pogreške kod izrade dokumentacije o nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a Veleučilište u Karlovcu 27.10.2023 27.10.2023 Karlovac 8 www.vuka.hr Odobren
454 2023-0385 Tehnička i stručna sposobnost NARODNE NOVINE d.d. 23.11.2023 23.11.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
455 2023-0386 Javna nabava u gradnji: planiranje, izvođenje radova, stručni nadzor, praćenje izvršenja ugovora i sklapanje dodataka ugovora NARODNE NOVINE d.d. 30.11.2023 30.11.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
456 2023-0387 Podugovaranje – oslanjanje na sposobnost u postupcima javne nabave SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 29.09.2023 29.09.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 4 www.safu.hr Odobren
457 2023-0388 Od planiranja nabave do odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema aktualnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi APPA 365 d.o.o. Zagreb 26.10.2023 26.10.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
458 2023-0389 ISKLJUČENJA, SPOSOBNOST, ESPD, NOVI EOJN RH, ZELENA NABAVA: Osnove za isključenje gospodarskog subjekta; Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD; Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH); Zelena javna nabava – primjeri iz prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 25.10.2023 25.10.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
459 2023-0390 JAVNA NABAVA – USLUGE U GRADNJI, UPUTE PROJEKTANTIMA, GRAĐEVINSKI RADOVI, PRAVNA ZAŠTITA: Javna nabava i usluge u gradnji (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom); Upute za projektante – kako ispraviti najčešće propuste tijekom projektiranja u području javne nabave; Građevinski radovi i javna nabava (dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave) – korak po korak kroz propise i praksu; Pravna zaštita – odluke DKOM-a i VUS-a vezane za područje gradnje Temporis savjetovanje d.o.o. 26.10.2023 26.10.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
460 2023-0391 Javna nabava za ponuditelje: odredbe o ponudi, ESPD obrazac i pravna zaštita MAPA ZNANJA d.o.o. 14.12.2023 14.12.2023 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb 8 www.mapaznanja.hr Odobren
461 2023-0392 Tehničke specifikacije v.s. sposobnost GS, ENP, Ugovor o JN- izvršenje i izmjene- mogućnosti temeljem ZJN 2016 i ZOO eMarker d.o.o. 08.12.2023 08.12.2023 Zagreb, Hotel "Diplomat", Horvatova ul. 35B, Zagreb 8 edukacije.eu Odobren
462 2023-0393 Tehničke specifikacije v.s. sposobnost GS, ENP, Ugovor o JN- izvršenje i izmjene- mogućnosti temeljem ZJN 2016 i ZOO eMarker d.o.o. 08.12.2023 08.12.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
463 2023-0394 Provođenje otvorenog postupka javne nabave s naglaskom na pregled i ocjenu pristiglih ponuda te sklapanje i izvršenje ugovora/okvirnih sporazuma UČILIŠTE STUDIUM 30.10.2023 30.10.2023 Stjepana Radića 25, Osijek 8 www.uciliste.net Odobren
464 2023-0395 Zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 17.10.2023 17.10.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
465 2023-0396 Zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 17.10.2023 17.10.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
466 2023-0397 Zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 25.10.2023 25.10.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
467 2023-0398 Zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 25.10.2023 25.10.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
468 2023-0399 Aktualna praksa DKOM-a s osvrtom na presude VUS-a TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 23.11.2023 23.11.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
469 2023-0400 Zelena javna nabava s troškovima životnog ciklusa; Sklapanje, izvršenje i izmjene ugovora uključujući i povećanje cijena uzance o građenju SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 05.10.2023 05.10.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 4 www.safu.hr Odobren
470 2023-0401 Javna nabava u okviru EU fondova i provjera od strane posredničkih tijela MAPA ZNANJA d.o.o. 24.11.2023 24.11.2023 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb 8 www.mapaznanja.hr Odobren
471 2023-0402 Jednostavna i javna nabava za početnike MAPA ZNANJA d.o.o. 05.12.2023 06.12.2023 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb 16 www.mapaznanja.hr Odobren
472 2023-0403 POSTUPCI JAVNE NABAVE NA EU SUFINANCIRANIM PROJEKTIMA Ex Cathedra 30.10.2023 31.10.2023 Zadar 16 www.excathedra.hr Odobren
473 2023-0404 Izrada plana nabave za 2024. godinu i postupak pregleda i ocjene ponuda u otvorenom postupku javne nabave FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 10.11.2023 10.11.2023 Varaždin 8 http://www.foi.unizg.hr/hr/studiji/czvu/izobrazba-jn Odobren
474 2023-0405 Uloga stručnog povjerenstva u definiranju tehničkih specifikacija, opisa predmeta nabave, jednakovrijednosti, planiranja nabave i evidencije u registru ugovora, O.S. i narudžbenica Učilište APPA 07.11.2023 07.11.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
475 2023-0406 Javna nabava – otvoreni postupak javne nabave – priprema i provedba do ugovora USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH MAESTRO 14.11.2023 14.11.2023 Webinar 8 www.uciliste-maestro.hr Otkazan
476 2023-0407 Izrada tehničkih specifikacija, dopuštene izmjene ugovora s pregledom aktualnosti u praksi i postupanju DKOM-a EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 27.11.2023 27.11.2023 SPLIT 8 www.educa-savjetovanje.hr Otkazan
477 2023-0408 Jednostavna nabava – opći akt i postupanje USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH MAESTRO 29.11.2023 29.11.2023 Webinar 8 www.uciliste-maestro.hr Odobren
478 2023-0409 Usavršavanje iz područja javne nabave - Jednostavna nabava, Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja u postupcima javne nabave robe, radova ili usluga CRYSTAL CONSULT d.o.o. 10.10.2023 10.10.2023 Dubrovnik 8 www.crystalconsult.hr Odobren
479 2023-0410 AKTUALNOSTI IZ PODRUČJA JAVNE NABAVE ANGELA d.o.o. Varaždin 18.10.2023 18.10.2023 JAVNA USTANOVA ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REDEA Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec 8 www.angela.hr Odobren
480 2023-0411 Javna nabava od planiranja do izmjena ugovora tijekom izvršenja ANGELA d.o.o. Varaždin 27.10.2023 27.10.2023 GRAD ĐURĐEVAC Stjepana Radića 1 Đurđevac 8 www.angela.hr Odobren
481 2023-0412 Najčešće pogreške i primjeri dobre prakse kroz relevantna rješenja DKOM-a i presude VUS-a LURETI d.o.o. 09.11.2023 09.11.2023 Karlovac, dvorana restorana Kristal, M.Laginje 1 Karlovac 8 www.lureti.hr Odobren
482 2023-0413 JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU: Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a; Financijske korekcije i javna nabava (nova Uputa SAFU-a) Temporis savjetovanje d.o.o. 09.11.2023 09.11.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
483 2023-0414 PRIPREMA ZA 2024. GODINU: NOVI EOJN RH, ISTRAŽIVANJE, PLANIRANJE, JEDNOSTAVNA NABAVA: Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH); Istraživanje tržišta – od planiranja do izvršenja ugovora; Planiranje javne nabave za 2024. godinu; Jednostavna nabava – upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja, kroz faze nabave i obrasce Temporis savjetovanje d.o.o. 10.11.2023 10.11.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
484 2023-0415 Definiranje kriterija za odabir ENP, sukob interesa, prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja Učilište APPA 08.11.2023 08.11.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
485 2023-0416 Provedba postupka javne nabave sukladno izmjenama ZJN 2016, nesklad između niskih ponuda i procjenjene vrijednosti nabave Učilište APPA 09.11.2023 09.11.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
486 2023-0417 Kriteriji za zelenu javnu nabavu, Ograničeni postupak i DSN, sukob interesa prema novim pravilima, Javna nabava u EU projektima i financijske korekcije Učilište APPA 10.11.2023 10.11.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
487 2023-0418 Postupak nabave po grupama predmeta nabave, najčešći propusti u postupcima javne nabave, objedinjeni iznos, jednakovrijednost, neuobičajeno niska cijena i žalbeni postupak Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 08.12.2023 08.12.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
488 2023-0419 ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH – Pravilna primjena i korištenje, korak po korak TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 15.11.2023 15.11.2023 Hotel "Kolovare", Zadar, Bože Peričića 14 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
489 2023-0420 ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH – Pravilna primjena i korištenje, korak po korak TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 30.11.2023 30.11.2023 Hotel "Jadran", Rijeka, Šetalište XIII divizije 46 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
490 2023-0421 ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH – Pravilna primjena i korištenje, korak po korak TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 08.12.2023 08.12.2023 Vikarijat Osijek, Osijek, J. J. Strossmayera 58 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
491 2023-0422 Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016 APPA 365 d.o.o. Zagreb 15.11.2023 15.11.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
492 2023-0423 Kriteriji za zelenu javnu nabavu, Ograničeni postupak i DSN, sukob interesa prema novim pravilima, Javna nabava u EU projektima i financijske korekcije APPA 365 d.o.o. Zagreb 16.11.2023 16.11.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
493 2023-0424 Praktikum jednostavne nabave, plan nabave i registar ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu APPA 365 d.o.o. Zagreb 17.11.2023 17.11.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
494 2023-0425 NOVI EOJN s aspekta korisnika eMarker d.o.o. 15.11.2023 15.11.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
495 2023-0426 NOVI EOJN s aspekta korisnika eMarker d.o.o. 15.11.2023 15.11.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
496 2023-0429 Ključni elementi za uspjeh u žalbenom postupku za naručitelje i ponuditelje eMarker d.o.o. 23.11.2023 23.11.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Otkazan
497 2023-0430 Ključni elementi za uspjeh u žalbenom postupku za naručitelje i ponuditelje eMarker d.o.o. 23.11.2023 23.11.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
498 2023-0431 Praksa utvrđivanja značajnih nedostataka na prethodnim ugovorima i profesionalni propust, recentna praksa u žalbama i poteškoće pri pripremi i provedbi ugovora o javnoj nabavi usluga eMarker d.o.o. 22.11.2023 22.11.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Otkazan
499 2023-0432 Praksa utvrđivanja značajnih nedostataka na prethodnim ugovorima i profesionalni propust, recentna praksa u žalbama i poteškoće pri pripremi i provedbi ugovora o javnoj nabavi usluga eMarker d.o.o. 22.11.2023 22.11.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
500 2023-0433 PRAVNI INTERES ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE TE ZNAČAJNIJI PROPUSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVE (praktični primjeri kroz praksu DKOM-a i VUS-a RH) LEXPERA d.o.o. 24.11.2023 24.11.2023 Ul. kneza Borne 2 Zagreb, Hotel Sheraton 8 www.ius-info.hr Odobren
501 2023-0434 Javna nabava za početnike Državna škola za javnu upravu 16.11.2023 16.11.2023 Zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
502 2023-0435 Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 11.12.2023 11.12.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
503 2023-0436 NOVI EOJN s aspekta korisnika eMarker d.o.o. 06.12.2023 06.12.2023 Osijek, Vikarijat, Ulica JJ Strossmayera 58 8 edukacije.eu Odobren
504 2023-0437 NOVI EOJN s aspekta korisnika eMarker d.o.o. 06.12.2023 06.12.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
505 2023-0440 NOVI EOJN s aspekta korisnika eMarker d.o.o. 14.12.2023 14.12.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B 8 edukacije.eu Odobren
506 2023-0441 NOVI EOJN s aspekta korisnika eMarker d.o.o. 14.12.2023 14.12.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
507 2023-0442 NOVI EOJN s aspekta korisnika eMarker d.o.o. 13.12.2023 13.12.2023 Rijeka, hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46 8 edukacije.eu Odobren
508 2023-0443 NOVI EOJN s aspekta korisnika eMarker d.o.o. 13.12.2023 13.12.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
509 2023-0444 Najčešće pogreške i primjeri dobre prakse kroz relevantna rješenja DKOM-a i presude VUS-a LURETI d.o.o. 21.11.2023 21.11.2023 Varaždin, Hotel Varaždin, Trg kralja Petra Svačića 1 A, 42000 Varaždin 8 www.lureti.hr Odobren
510 2023-0445 SPECIFIČNOSTI PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU FONDOVA, NAJVAŽNIJI INSTITUTI PREGLEDA I OCJENE PONUDA S NAGLASKOM NA DOKAZIVANJE OSNOVA ZA ISKLJUČENJE (PRIMJERI IZ PRAKSE) HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 23.11.2023 23.11.2023 Zagreb 8 www.rif.hr Otkazan
511 2023-0446 PROJEKTNI ZADATAK NARUČITELJA KAO SASTAVNI DIO DOKUMENTACIJE O NABAVI Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 26.10.2023 26.10.2023 RIJEKA 8 www.uep.hr Otkazan
512 2023-0447 PLANIRANJE U JAVNOJ NABAVI ZA 2024. GODINU, ANALIZA TRŽIŠTA I PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA, REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA, IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ/JEDNOSTAVNOJ NABAVI, NEPRAVILNOSTI KOD PROVEDBE UGOVORA ZA NABAVE FINANCIRANE IZ EU FONDOVA Info Puls d.o.o. 01.12.2023 01.12.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
513 2023-0448 Izazovi u određivanju kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude; Institut pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda; Zajednica ponuditelja, podugovaranje, oslanjanje na sposobnost drugog subjekta; Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti Info Puls d.o.o. 08.12.2023 08.12.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
514 2023-0450 Uloga stručnog povjerenstva u definiranju tehničkih specifikacija, opisa predmeta nabave, jednakovrijednosti kriterija APPA 365 d.o.o. Zagreb 22.11.2023 22.11.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
515 2023-0451 Od pripreme Dokumentacije o nabavi do sklapanja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa izmjenama zakona i pravnom praksom DKOM i VUS APPA 365 d.o.o. Zagreb 23.11.2023 23.11.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
516 2023-0452 Praktikum jednostavne nabave, interni akt, DON i obrasci za jednostavnu nabavu APPA 365 d.o.o. Zagreb 24.11.2023 24.11.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
517 2023-0453 NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK (EOJN RH) – RAD U EOJN-u RH: Osnove za isključenje gospodarskog subjekta i ESPD; Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD; Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje; Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za ponuditelje Temporis savjetovanje d.o.o. 22.11.2023 22.11.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
518 2023-0454 NOVI EOJN RH, ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, PLANIRANJE ZA 2024: Istraživanje tržišta – od planiranja do izvršenja ugovora; Planiranje javne nabave za 2024. godinu; Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje Temporis savjetovanje d.o.o. 23.11.2023 23.11.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
519 2023-0455 NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK (EOJN RH) – OTVORENI POSTUPAK, KORAK PO KORAK KROZ PRAKTIČNI RAD U EOJN-u RH, GRAĐEVINSKI RADOVI I PRAVNA ZAŠTITA: Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje; Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave, korak po korak kroz propise i praksu; Pravna zaštita – odluke DKOM-a i VUS-a vezane za područje gradnje Temporis savjetovanje d.o.o. 24.11.2023 24.11.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
520 2023-0456 Izrada ugovora i dodataka ugovoru u postupcima JN; Dodjela ugovora i njegove izmjene tijekom trajanja u postupcima JN CRYSTAL CONSULT d.o.o. 23.11.2023 23.11.2023 Dubrovnik, Hotel Adria, Radnička ulica 46, Dubrovnik 8 www.crystalconsult.hr Otkazan
521 2023-0457 Jednostavna nabava, Plan nabave, Registar ugovora, Promjenjive jedinične cijene i nova platforma EOJN za Naručitelje i Ponuditelje CRYSTAL CONSULT d.o.o. 24.11.2023 24.11.2023 Dubrovnik, Hotel Adria, Radnička ulica 46, Dubrovnik 8 www.crystalconsult.hr Otkazan
522 2023-0458 Izazovi u provedbi postupaka jednostavne nabave i planiranju javne i jednostavne nabave TIM4PIN d.o.o. 24.11.2023 24.11.2023 WEBINAR 8 www.tim4pin.hr Odobren
523 2023-0459 Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 25.10.2023 25.10.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
524 2023-0460 Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu: Dinamički sustav nabave, e-Dražba, e-Katalog, Okvirni sporazum; Pregled ključnih funkcionalnosti na novom EOJN RH SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 26.10.2023 26.10.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 8 www.safu.hr Odobren
525 2023-0461 NOVI EOJN RH - praktički prikaz rada NARODNE NOVINE d.d. 19.12.2023 19.12.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
526 2023-0462 NOVI EOJN RH - praktički prikaz rada NARODNE NOVINE d.d. 12.12.2023 12.12.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
527 2023-0463 Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 28.11.2023 28.11.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
528 2023-0464 Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 04.12.2023 04.12.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
529 2023-0465 Nove mogućnosti i funkcionalnosti na novoj platformi EOJN RH uz pregled općih informacija i uputa o EOJN RH za naručitelje i ponuditelje; Novine u javnoj nabavi kroz 2023. Info Puls d.o.o. 15.12.2023 15.12.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
530 2023-0466 „JAVNA NABAVA U GRADNJI“ ANGELA d.o.o. Varaždin 02.11.2023 02.11.2023 Hotel Turist, Aleja Kralja Zvonimira 1, 42000 Varaždin 8 www.angela.hr Odobren
531 2023-0467 Pregled i ocjena ponuda u koracima- praktična radionica s vježbom LURETI d.o.o. 28.11.2023 28.11.2023 Osijek, ZOO HOTEL, Sjevernodravska obala 1, 31000 Osijek 8 www.lureti.hr Odobren
532 2023-0468 Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 27.10.2023 27.10.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
533 2023-0469 Jednostavna nabava, Plan nabave, Registar ugovora, Novi EOJN za Naručitelje i Ponuditelje CRYSTAL CONSULT d.o.o. 01.12.2023 01.12.2023 Split, Kopilica 5 8 www.crystalconsult.hr Odobren
534 2023-0470 Jednostavna nabava, Plan nabave, Registar ugovora, Novi EOJN za Naručitelje i Ponuditelje CRYSTAL CONSULT d.o.o. 01.12.2023 01.12.2023 Webinar 8 www.crystalconsult.hr Odobren
535 2023-0471 Jednostavna nabava, Plan nabave, Registar ugovora, Novi EOJN za Naručitelje i Ponuditelje CRYSTAL CONSULT d.o.o. 08.12.2023 08.12.2023 Zadar, Hotel Kolovare,Bože Peričića 14 8 www.crystalconsult.hr Odobren
536 2023-0472 Jednostavna nabava, Plan nabave, Registar ugovora, Novi EOJN za Naručitelje i Ponuditelje CRYSTAL CONSULT d.o.o. 13.12.2023 13.12.2023 Zagreb, Ravnice 48, 10000 Zagreb 8 www.crystalconsult.hr Odobren
537 2023-0473 ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH – Pravilna primjena i korištenje, korak po korak TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 14.12.2023 14.12.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
538 2023-0474 Priprema Plana nabave za 2024. godinu Učilište APPA 29.11.2023 29.11.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
539 2023-0475 Registar ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica Učilište APPA 30.11.2023 30.11.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
540 2023-0476 NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE U RH (EOJN RH); UPUTE PROJEKTANTIMA I GRAĐEVINSKI RADOVI: Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje; Upute za projektante – kako ispraviti najčešće propuste tijekom projektiranja u području javne nabave; Građevinski radovi i javna nabava (dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave) – korak po korak kroz propise i praksu Temporis savjetovanje d.o.o. 29.11.2023 29.11.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
541 2023-0477 NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK (EOJN RH) – RAD U EOJN-u RH: Novi EOJN RH – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje; Novi EOJN RH – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za ponuditelje; Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave; Bilten javne nabave u RH – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU; Pravna zaštita – novine, primjeri iz prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 30.11.2023 30.11.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
542 2023-0478 Dinamički sustav nabave za naručitelje i ponuditelje Učilište APPA 01.12.2023 01.12.2023 Šibenik 8 www.agencija-appa.hr Odobren
543 2023-0479 Pregled i ocjena ponuda prema redoslijedu iz članka 291. ZJN kroz prikaz aktualne praksa DKOM-a i VUS-a EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 05.12.2023 05.12.2023 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
544 2023-0480 Najčešće pogreške Naručitelja pri izradi Dokumentacije o nabavi te u pregledu i ocjeni ponuda EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 19.12.2023 19.12.2023 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
545 2023-0481 Planiranje, jednostavna nabava i otvoreni postupak javne nabave- aktualnosti i recentna praksa Centar za obrazovanje odraslih Pramac 11.12.2023 11.12.2023 Sesvete 8 www.centar-pramac.hr Odobren
546 2023-0482 Nova platforma Elektroničkog oglasnika javne nabave RH Aktualnosti u javnoj nabavi uz pregled prakse DKOM-a Centar za obrazovanje odraslih Pramac 15.12.2023 15.12.2023 Sesvete 8 www.centar-pramac.hr Odobren
547 2023-0483 JAVNA NABAVA U NOVOM EOJN Info Puls d.o.o. 22.12.2023 22.12.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
548 2023-0484 Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 09.11.2023 09.11.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
549 2023-0485 Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 30.11.2023 30.11.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
550 2023-0486 Nabava javnih radova - dokumentacija o nabavi - predaja ponude - izvršenje ugovora TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 07.12.2023 07.12.2023 Opatija 8 www.teb.hr Otkazan
551 2023-0487 Nova platforma EOJN RH / Plan nabave za 2024. godinu TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 07.12.2023 07.12.2023 Opatija 8 www.teb.hr Odobren
552 2023-0488 Nabava javnih radova - dokumentacija o nabavi - predaja ponude - izvršenje ugovora TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 08.12.2023 08.12.2023 Opatija 8 www.teb.hr Odobren
553 2023-0489 Nova platforma EOJN RH / Plan nabave za 2024. godinu TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 08.12.2023 08.12.2023 Opatija 8 www.teb.hr Otkazan
554 2023-0490 PREGLED PRAKSE NA PODRUČJU JAVNE NABAVE U 2023. GODINI I PRIPREMA POSTUPKA I IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (U SKLOPU UGOVORA O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA) Info Puls d.o.o. 20.12.2023 20.12.2023 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
555 2023-0491 Posebnosti odredaba dokumentacije o nabavi i postupka pregleda i ocjene ponuda na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i primjeri najčešćih pogrešaka PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 20.12.2023 20.12.2023 Gradišćanska ulica 24, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
556 2023-0492 Webinar: Posebnosti odredaba dokumentacije o nabavi i postupka pregleda i ocjene ponuda na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i primjeri najčešćih pogrešaka PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 20.12.2023 20.12.2023 online 8 www.pjr.hr Odobren
557 2023-0493 JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK KROZ ZJN I NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH (EOJN RH): Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda; Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora; Otvoreni postupak (III. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH); Otvoreni postupak (IV. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH) Temporis savjetovanje d.o.o. 06.12.2023 06.12.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
558 2023-0494 PLANIRANJE 2024, JEDNOSTAVNA NABAVA, NOVI EOJN RH, SUKOB INTERESA: Planiranje javne nabave za 2024. godinu; Jednostavna nabava – provođenje postupaka i upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja; Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH); Sukob interesa i javna nabava – primjeri iz prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 07.12.2023 07.12.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
559 2023-0495 JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU RH: Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – ZA NARUČITELJE; Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – ZA PONUDITELJE; Pravna zaštita – nova praksa DKOM-a i VUS-a; Financijske korekcije i javna nabava (nova Uputa SAFU-a) Temporis savjetovanje d.o.o. 08.12.2023 08.12.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
560 2023-0496 Planiranje nabave, definiranje predmeta nabave, priprema tehničkih specifikacija i troškovnika, jednakovrijednost, upute za korištenje nove platforme EOJN za planiranje nabave Učilište APPA 05.12.2023 05.12.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
561 2023-0497 Uloga povjerenstva u definiraju kriterija za odabir gospodarskog subjekta i ENP, sukob interesa i prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja, te vanjskih suradnika Učilište APPA 06.12.2023 06.12.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
562 2023-0498 Priprema i objavljivanje postupka javne nabave na novoj platformi EOJN Učilište APPA 07.12.2023 07.12.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
563 2023-0499 Upute za korištenje nove platforme novog EOJN RH Učilište APPA 08.12.2023 08.12.2023 Poreč 8 www.agencija-appa.hr Odobren
564 2023-0500 Tehničke specifikacije predmeta nabave i troškovnik, jamstva, sudionici u javnoj nabavi te aktualnosti u javnoj nabavi kroz praksu DKOM-a UČILIŠTE STUDIUM 30.11.2023 30.11.2023 Stjepana Radića 25, Osijek 8 www.uciliste.net Odobren
565 2023-0501 PROJEKTNI ZADATAK NARUČITELJA KAO SASTAVNI DIO DOKUMENTACIJE O NABAVI Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 21.11.2023 21.11.2023 RIJEKA 8 www.uep.hr Odobren
566 2023-0502 Praktični prikaz rada nove platforme EOJN RH LURETI d.o.o. 08.12.2023 08.12.2023 RIJEKA, Hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46, 51000 Rijeka 8 www.lureti.hr Odobren
567 2023-0503 Praktični prikaz rada nove platforme EOJN RH LURETI d.o.o. 12.12.2023 12.12.2023 Osijek, Vikarijat, J.J.Strossmayera 58 8 www.lureti.hr Odobren
568 2023-0504 Pregled rješenja DKOM-a u 2023. godini TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 21.12.2023 21.12.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
569 2023-0505 Javno nabavne aktivnosti kod Naručitelja – Aktualnosti i recentna praksa Centar za obrazovanje odraslih Pramac 15.12.2023 15.12.2023 Sesvete 8 www.centar-pramac.hr Odobren
570 2023-0506 Održiva i zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 12.12.2023 12.12.2023 Zagreb 8 edukacije.eu Odobren
571 2023-0507 Održiva i zelena javna nabava s praktičnim primjerima eMarker d.o.o. 12.12.2023 12.12.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
572 2023-0508 Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 23.11.2023 23.11.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
573 2023-0509 Praktični prikaz rada nove platforme EOJN RH LURETI d.o.o. 15.11.2023 15.11.2023 DUBROVNIK, Hotel Adria, Radnička ulica 46, 20 000 Dubrovnik 8 www.lureti.hr Odobren
574 2023-0510 NOVI EOJN RH, ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, PLANIRANJE ZA 2024.: Istraživanje tržišta – od planiranja do izvršenja ugovora; Planiranje javne nabave za 2024. godinu; Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje Temporis savjetovanje d.o.o. 13.12.2023 13.12.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
575 2023-0511 NOVI EOJN RH, JAVNA NABAVA – USLUGE U GRADNJI, GRAĐEVINSKI RADOVI: Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, ZA NARUČITELJE; Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, ZA PONUDITELJE; Javna nabava i usluge u gradnji (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom); Građevinski radovi i javna nabava (dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave) – korak po korak kroz propise i praksu Temporis savjetovanje d.o.o. 14.12.2023 14.12.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
576 2023-0512 NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE U RH (EOJN RH); GRAĐEVINSKI RADOVI; REVIZIJA SUSTAVA JAVNE NABAVE I PRIPREMA ZA 2024.: Novi EOJN RH – korak po korak kroz EOJN RH – za naručitelje; Novi EOJN RH – korak po korak kroz EOJN RH – za ponuditelje; Građevinski radovi i javna nabava (dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave) – korak po korak kroz propise i praksu; Revizija sustava javne nabave i priprema za 2024. godinu – od Plana nabave do Registra ugovora Temporis savjetovanje d.o.o. 15.12.2023 15.12.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
577 2023-0513 Praktični prikaz rada nove platforme EOJN RH LURETI d.o.o. 15.12.2023 15.12.2023 WEBINAR 8 www.lureti.hr Odobren
578 2023-0517 Nova platforma EOJN RH TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 30.11.2023 30.11.2023 Zagreb 8 www.teb.hr Odobren
579 2023-0519 Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 20.11.2023 20.11.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
580 2023-0525 Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 18.12.2023 18.12.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
581 2023-0526 Najčešće nepravilnosti u postupcima javna nabave – kroz aktualnu praksu nadležnih tijela u 2023. SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 28.11.2023 28.11.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 8 www.safu.hr Odobren
582 2023-0527 Praktični prikaz rada nove platforme EOJN RH LURETI d.o.o. 01.12.2023 01.12.2023 SPLIT, Hotel Mondo, Kopilica 5, 21000 Split 8 www.lureti.hr Odobren
583 2023-0532 Priprema za javnu i jednostavnu nabavu – planiranje nabave i istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje, check lista za pripremu nabave, Jednostavna nabava APPA 365 d.o.o. Zagreb 27.11.2023 27.11.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
584 2023-0533 Priprema Dokumentacije o nabavi, provedba postupka javne nabave, ugovaranje i upravljanje ugovorom o javnoj nabavi APPA 365 d.o.o. Zagreb 21.12.2023 21.12.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
585 2023-0535 Provedba postupka javne nabave - tumačenja i praksa DKOM-a i VUS-a SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 05.12.2023 05.12.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 8 www.safu.hr Odobren
586 2023-0536 Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 13.12.2023 13.12.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
587 2023-0553 DoN, Pregled i ocjena ponuda, Ugovor o javnoj nabavi i Okvirni sporazum, Primjena zelene javne nabave u tehničkim specifikacijama CRYSTAL CONSULT d.o.o. 12.12.2023 12.12.2023 Zagreb, Vlaška 95 8 www.crystalconsult.hr Odobren
588 2023-0558 Dinamički sustav nabave, Pregovarački postupak bez prethodne objave i Okvirni sporazumi APPA 365 d.o.o. Zagreb 22.12.2023 22.12.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren