Ovaj projekt
sufinancira
Europska unija
R.Br. Evidencijski broj programa Naziv programa Nositelj programa Planirani datum početka Planirani datum završetka Mjesto održavanja Trajanje programa (sati) Internetska stranica nositelja Status
1 2022-0195 Intenzivni trening primjene javne nabave u praksi - dan 1. PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 09.02.2023 09.02.2023 Hotel Trakošćan, Trakošćan 5, 42 253 Bednja, Hrvatska 8 www.pjr.hr Odobren
2 2022-0196 Intenzivni trening primjene javne nabave u praksi - dan 2. PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 27.04.2023 27.04.2023 Hotel Trakošćan, Trakošćan 5, 42 253 Bednja, Hrvatska 4 www.pjr.hr Odobren
3 2022-0431 Provedba jednostavne nabave, plan i registar za jednostavnu nabavu Učilište APPA 13.01.2023 13.01.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
4 2022-0434 Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016 - interaktivna radionic Učilište APPA 11.01.2023 11.01.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
5 2022-0435 Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - interaktivna radionica Učilište APPA 12.01.2023 12.01.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
6 2022-0452 Prikaz najnovije praksa DKOM-a kroz 2022. godinu i pogled prema 2023. eMarker d.o.o. 11.01.2023 11.01.2023 Zagreb, Hotel "Diplomat", Horvatova ul. 35B, Zagreb 8 edukacije.eu Otkazan
7 2022-0456 Prikaz najnovije praksa DKOM-a kroz 2022. godinu i pogled prema 2023. eMarker d.o.o. 11.01.2023 11.01.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
8 2022-0461 NAJČEŠĆI PROPUSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, IZRADA ODGOVORA NA ŽALBU I NAČELA JAVNE NABAVE Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 24.02.2023 24.02.2023 webinar 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
9 2022-0512 Sudionici u javnoj nabavi; Načela javne nabave u praksi; Isključenje gospodarskih subjekata iz javne nabave; Aktualnosti i promjena prakse kroz odluke DKOM-a i VUS-a u 2022. godini LURETI d.o.o. 25.01.2023 25.01.2023 KOPRIVNICA, Dvorana Obrtničke komore Koprivničko -Križevačke županije, Bjelovarska cesta 75 a, 48000 Koprivnica 8 www.lureti.hr Odobren
10 2022-0515 Klizne skale i promjenjivost cijena u javnoj nabavi građevinskih radova i preporuke za nove ugovore prema Zaključku Vlade RH (NN 71/2022) eMarker d.o.o. 25.01.2023 25.01.2023 Zagreb, Hotel "Diplomat", Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
11 2022-0516 Klizne skale i promjenjivost cijena u javnoj nabavi građevinskih radova i preporuke za nove ugovore prema Zaključku Vlade RH (NN 71/2022) eMarker d.o.o. 25.01.2023 25.01.2023 Online 8 edukacije.eu Odobren
12 2022-0517 JAVNA NABAVA RADOVA - DON, postupak pregleda i ocjene ponuda, kako dovršiti postojeće i pripremiti nove ugovore o javnoj nabavi radova u okolnostima poremećaja na tržištu, izmjena cijena građevinskih materijala i proizvoda te uvođenja EUR-a Info Puls d.o.o. 13.01.2023 13.01.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
13 2022-0518 JEDNOSTAVNA NABAVA S PROBLEMIMA I PRIJEDLOZIMA; PREGLED I OCJENA PONUDA, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA S UZANCAMA O GRAĐENJU OPĆI I POSEBNI UVJETI I SPECIFIČNOSTI DOKUMENTACIJE O NABAVI S POGREŠKAMA U TROŠKOVNICIMA I TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA Info Puls d.o.o. 17.02.2023 17.02.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
14 2022-0519 Novine u sustavu javne nabave: Izmjena i dopuna ZJN 2016, sustav e-Žalbe, Pravilnik o elektroničkoj žalbi, uvođenje EUR-a i javna nabava, novosti u EOJN RH; Smjernice uprave za politiku javne nabave; Pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja uz prikaz najnovije prakse DKOM-a Info Puls d.o.o. 27.01.2023 27.01.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
15 2022-0520 STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI ZA 2022., PLAN NABAVE i REGISTAR UGOVORA, novosti u EOJN RH - smjernice o potrebnim aktivnostima uvođenjem EUR-a; JEDNOSTAVNA NABAVA - Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave, primjeri iz prakse (Opći akt, priprema i provođenje postupka) Info Puls d.o.o. 24.02.2023 24.02.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
16 2022-0521 Analiza dokumentacije za javnu nabavu u provedbi EU projekata Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 09.01.2023 09.01.2023 Webinar 4 www.uep.hr Odobren
17 2022-0522 Načela i postupci javne nabave u projektima financiranim iz fondova EU Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 04.01.2023 04.01.2023 Webinar 4 www.uep.hr Odobren
18 2022-0525 Jednostavna nabava – od pravilnika do provedbe, nepravilnosti u javnoj nabavi pri izradi dokumentacije i pregledu i ocjeni ponuda s prikazom ključnih kompetencija ProcurCompEU PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 19.01.2023 19.01.2023 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
19 2022-0526 Prioriteti politike organizacije – planiranje nabave i procjena potreba PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 09.03.2023 09.03.2023 Webinar 8 www.pjr.hr Odobren
20 2022-0527 Uvođenje eura (utjecaj na postupke javne i jednostavne nabave), Izmjene i dopune ZJN 2016 te kako izbjeći raskid ugovora, odnosno poništenje nadmetanja uslijed povećanja cijena u današnje vrijeme FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 23.01.2023 23.01.2023 Varaždin, Pavlinska 2 8 http://www.foi.unizg.hr/hr/studiji/czvu/izobrazba-jn Odobren
21 2022-0528 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNICI, PREGLED I OCJENA PONUDA KROZ KRITIČNE TOČKE, IZVRŠENJE UGOVORA S IZMJENAMA CIJENA NA TRŽIŠTU, STATISTIČKO IZVJEŠĆE JAVNE NABAVE I VJEŽBE Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 10.02.2023 10.02.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
22 2022-0529 PRIKAZ ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, IZVRŠAVANJE UGOVORA I OS NAKON UVOĐENJA EUR-a, SMJERNICE ZA PROVEDBU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE, EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 27.01.2023 27.01.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
23 2022-0530 Sklapanje i izvršavanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 17.02.2023 17.02.2023 Vikarijat Osijek, Osijek, J. J. Strossmayera 58 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
24 2022-0531 Dinamički sustav nabave kao odgovor na izvanredne okolnosti u javnoj nabavi; Utjecaj izvanrednih okolnosti na postupke javne nabave – gdje nastaju problemi i koja su moguća rješenja Info Puls d.o.o. 20.01.2023 20.01.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
25 2022-0532 Utjecaj izmjena i dopuna ZJN 2016 na pravnu zaštitu, promjenjivost cijena u ugovorima o javnoj nabavi te novine u jednostavnoj nabavi-smjernice eMarker d.o.o. 09.02.2023 09.02.2023 Osijek, Vikarijat, Ulica JJ Strossmayera 58 8 edukacije.eu Odobren
26 2022-0533 Utjecaj izmjena i dopuna ZJN 2016 na pravnu zaštitu, promjenjivost cijena u ugovorima o javnoj nabavi te novine u jednostavnoj nabavi-smjernice eMarker d.o.o. 09.02.2023 09.02.2023 Online 8 edukacije.eu Odobren
27 2022-0534 Što je novo u javnoj nabavi, pregled i ocjena ponuda s osvrtom na izvršenje ugovora TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 22.02.2023 22.02.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
28 2022-0535 100 PITANJA 100 ODGOVORA: Javna i jednostavna nabava – utjecaj izmjena Zakona o javnoj nabavi i uvođenja EUR-a na sustav javne nabave u RH; Dokumentacija o nabavi i postupci javne nabave (otvoreni, pregovarački); Pregled i ocjena ponuda; Praksa DKOM-a i VUS-a Temporis savjetovanje d.o.o. 20.01.2023 20.01.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
29 2022-0536 JAVNA NABAVA U 2023. GODINI – NOVINE U SUSTAVU: Istraživanje tržišta – od planiranja do izvršenja ugovora; Planiranje javne nabave i Registar ugovora o javnoj nabavi – novine u sustavu; Priprema dokumentacije o nabavi – korak po korak kroz propise i praksu; ENP – što još uvijek ne razumijemo i gdje griješimo? Temporis savjetovanje d.o.o. 19.01.2023 19.01.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
30 2022-0537 Izmjena ZJN te najčešće pogreške naručitelja pri pripremi postupka javne nabave, pregleda i ocjene ponuda s prikazom praktičnih primjera iz najnovije prakse DKOM RH i VUS RH EU INŽENJERSKI BIRO d.o.o. 24.01.2023 24.01.2023 Webinar 8 www.ingbiro.hr Odobren
31 2022-0538 OSLANJANJE NA TUĐU SPOSOBNOST, NABAVA SUKLADNO PRAVILNIKU O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA POSTUPKE OBNOVE Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 31.03.2023 31.03.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
32 2022-0539 Uvjeti sposobnosti uz prikaz praktične primjene; nabava sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 26.01.2023 26.01.2023 Gradišćanska ulica 24, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
33 2022-0540 Uvjeti sposobnosti uz prikaz praktične primjene; nabava sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 26.01.2023 26.01.2023 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
34 2022-0541 Javna nabava u RH kroz praksu DKOM-a i VUS-a TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 09.02.2023 09.02.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
35 2022-0542 NAJNOVIJA PRAKSA NA PODRUČJU JAVNE NABAVE I KORAK PO KORAK KROZ EX-POST KONTROLU POSTUPKA NABAVE Info Puls d.o.o. 03.02.2023 03.02.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
36 2022-0543 UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE - PRIKAZ PRIPREME I PROVEDBE POSTUPKA JAVNE NABAVE Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 09.06.2023 09.06.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
37 2022-0544 Javna nabava u RH kroz praksu DKOM-a i VUS-a TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 02.03.2023 02.03.2023 Hotel "Jadran", Rijeka, Šetalište XIII divizije 46 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
38 2022-0545 JAVNA NABAVA – PROPISI I PRAKSA ZA 2023: Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda (primjena članka 293. ZJN-a); Provjera informacija navedenih u ESPD-u (primjena članka 262. ZJN-a); Ažurirani dokumenti u postupku javne nabave (primjena članka 263. ZJN-a); Dinamički sustav – odgovor na promjene na tržištu; Okvirni sporazumi – za naručitelje i ponuditelje; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 27.01.2023 27.01.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
39 2022-0546 Jednostavna nabava – Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave (MINGOR); Ispravite pogreške na vrijeme – revizija sustava javne (jednostavne) nabave kod naručitelja; Sukob interesa u javnoj nabavi – kako učinkovito spriječiti, prepoznati i ukloniti? Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH, korak po korak Temporis savjetovanje d.o.o. 26.01.2023 26.01.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
40 2022-0547 AKTUALNA PRAKSA NA PODRUČJU JAVNE NABAVE I PROVJERE POSTUPAKA JAVNE NABAVE OD STRANE POSREDNIČKIH TIJELA Info Puls d.o.o. 03.03.2023 03.03.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
41 2022-0548 NAJČEŠĆE POGREŠKE PRI PROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE – PRIPREMA POSTUPKA, IZRADA DON-a TE PREGLED I OCJENA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKA U POSTUPKU JAVNE NABAVE S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA IZ PRAKSE DKOM-a I VUS RH TE NOVINE ZJN S OSVRTOM NA POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE Info Puls d.o.o. 10.02.2023 10.02.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
42 2022-0549 Najbolje prakse definiranja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, zamjena stručnjaka u fazi pregleda i ocjene ponuda, izuzetno niske ponude s osvrtom na presude VUS-a i DKOM rješenja Info Puls d.o.o. 17.03.2023 17.03.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
43 2022-0550 UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: od pripreme do ugovaranja kroz kompetencije ProcurCompEU s osvrtom na specifičnosti vezane uz javnu nabavu na EU sufinanciranim projektima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 08.02.2023 08.02.2023 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
44 2022-0551 Plan nabave i Registar ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura, značajni rokovi, zajednička nabava Učilište APPA 25.01.2023 25.01.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
45 2022-0552 Pravna zaštita za naručitelje i ponuditelje i upravljanje ugovorom o javnoj nabavi Učilište APPA 27.01.2023 27.01.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
46 2022-0553 Javna nabava nakon izmjena ZJN 2016 i podzakonskih propisa Učilište APPA 26.01.2023 26.01.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
47 2022-0554 Izmjene ugovora o javnoj nabavi; Podugovaranje – Oslanjanje na sposobnost; Izmjene dokumentacije o nabavi tijekom roka za dostavu ponuda SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 26.01.2023 26.01.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 8 www.safu.hr Odobren
48 2022-0555 Priprema i provedba postupaka javne nabave radova i povezanih usluga TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 08.03.2023 08.03.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
49 2022-0556 POGREŠKE NARUČITELJA PRI PROVEDBI JAVNIH NABAVA TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 16.03.2023 16.03.2023 Vikarijat Osijek, Osijek, J. J. Strossmayera 58 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
50 2022-0557 Postupanje DKOM-a i bitne povrede postupka; Pregled i ocjena ponuda s praktičnim primjerima te prikazom najčešćih pogrešaka uz pregled najnovije prakse DKOM-a; Smjernice MINGOR-a Info Puls d.o.o. 24.03.2023 24.03.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
51 2022-0558 PREGLED I OCJENA PONUDA PREMA REDOSLIJEDU IZ ČLANKA 291. ZJN 2016 S POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMJENU E-CERTIS-a TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 24.03.2023 24.03.2023 Hotel "Kolovare", Zadar, Bože Peričića 14 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
52 2022-0559 KAKO IZRADITI ZAKONITU DOKUMENTACIJU O NABAVI S PRIKAZOM NAJČEŠĆIH POGREŠKA KROZ PRAKSU DKOM-A I VUS TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 23.03.2023 23.03.2023 Hotel "Kolovare", Zadar, Bože Peričića 14 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
53 2022-0560 Webinar: Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i vezane nepravilnosti uz prikaz prakse DKOMa i Visokog upravnog suda vezano uz uvjete sposobnosti i ENP kriterije PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 02.03.2023 02.03.2023 webinar 8 www.pjr.hr Odobren
54 2022-0561 Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i vezane nepravilnosti uz prikaz prakse DKOMa i Visokog upravnog suda vezano uz uvjete sposobnosti i ENP kriterije PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 02.03.2023 02.03.2023 Gradišćanska ulica 24 8 www.pjr.hr Odobren
55 2022-0562 Sudionici u javnoj nabavi; Načela javne nabave u praksi; Isključenje gospodarskih subjekata iz javne nabave; Jednostavna nabava LURETI d.o.o. 31.01.2023 31.01.2023 Karlovac, dvorana restorana Kristal, M.Laginje 1 Karlovac 8 www.lureti.hr Odobren
56 2022-0563 Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i žalbeni postupak TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 30.03.2023 30.03.2023 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
57 2022-0564 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE OD „A“ DO „Ž“ ZA POČETNIKE: Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda; Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora; Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH); Izvršenje ugovora o javnoj nabavi, kroz propise i praksu Temporis savjetovanje d.o.o. 02.02.2023 02.02.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
58 2022-0565 GRADNJA – USLUGE I RADOVI, PRAKSA DKOM-a/VUS-a, IZVRŠENJE UGOVORA: Usluge u gradnji i javna nabava (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom); Građevinski radovi i javna nabava – korak po korak kroz propise i praksu; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a; Izvršenje ugovora – financijske korekcije, ENP, promjena cijena Temporis savjetovanje d.o.o. 03.02.2023 03.02.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
59 2022-0566 Sudionici u javnoj nabavi; Načela javne nabave u praksi; Isključenje gospodarskih subjekata iz javne nabave; Jednostavna nabava LURETI d.o.o. 03.03.2023 03.03.2023 Varaždin, Hotel Varaždin, Trg kralja Petra Svačića 1 A, 42000 Varaždin 8 www.lureti.hr Odobren
60 2022-0567 Javna nabava za ponuditelje: odredbe o ponudi, ESPD obrazac i pravna zaštita MAPA ZNANJA d.o.o. 09.02.2023 09.02.2023 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb 8 www.mapaznanja.hr Odobren
61 2022-0568 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE (priprema, definiranje i ocjena) i uspješna realizacije predmeta javne nabave Info Puls d.o.o. 10.03.2023 10.03.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
62 2022-0569 Pregled dobre prakse i najčešćih pogrešaka u javnoj i jednostavnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a. LURETI d.o.o. 10.02.2023 10.02.2023 Osijek, ZOO HOTEL, Sjevernodravska obala 1, 31000 Osijek 8 www.lureti.hr Odobren
63 2022-0570 NOVOSTI U PRAKSI JAVNE NABAVE U 2023. GODINI Info Puls d.o.o. 22.02.2023 22.02.2023 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
64 2022-0571 JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA – SPECIFIČNOSTI U 2023. GODINI: Jednostavna nabava – nove Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR-a); Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini; Pregled i ocjena ponuda – pojašnjenje, upotpunjavanje i provjera informacija, ažurirani dokumenti (primjena članaka 293, 262. i 263. ZJN-a) Temporis savjetovanje d.o.o. 10.02.2023 10.02.2023 Osijek, hotel Osijek, Šamačka 4 8 www.temporis.hr Odobren
65 2022-0572 Statističko izvješće i Registar ugovora i narudžbenica, Aktualnosti u javnoj nabavi Učilište APPA 08.02.2023 08.02.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
66 2022-0573 Od planiranja nabave do odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude prema aktualnim izmjenama Zakona o javnoj nabavi Učilište APPA 09.02.2023 09.02.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
67 2022-0574 Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata i primjeri za kriterije zelene nabave Učilište APPA 10.02.2023 10.02.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
68 2022-0575 OSLANJANJE NA TUĐU SPOSOBNOST, NABAVA SUKLADNO PRAVILNIKU O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA POSTUPKE OBNOVE Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 31.03.2023 31.03.2023 Webinar 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
69 2022-0576 NAJČEŠĆI PROPUSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE, IZRADA ODGOVORA NA ŽALBU I NAČELA JAVNE NABAVE Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 24.02.2023 24.02.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
70 2022-0577 Pregled dobre prakse i najčešćih pogrešaka u javnoj i jednostavnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a LURETI d.o.o. 17.02.2023 17.02.2023 RIJEKA, Hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46, 51000 Rijeka 8 www.lureti.hr Odobren
71 2023-0001 OD DOKUMENTACIJE DO UGOVORA – KAKO IZBJEĆI ŽALBENI POSTUPAK I FINANCIJSKE KOREKCIJE: Dokumentacija o nabavi i otvoreni postupak – specifičnosti u 2023. godini; Pregled i ocjena ponuda – pojašnjenje, upotpunjavanje i provjera informacija, ažurirani dokumenti (primjena članaka 293, 262. i 263. ZJN-a); Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a; Izvršenje ugovora i financijske korekcije Temporis savjetovanje d.o.o. 17.02.2023 17.02.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
72 2023-0002 JEDNOSTAVNA NABAVA – PRIPREMA, PROVOĐENJE I UGOVARANJE: Jednostavna nabava – aktualna pitanja u 2023. godini i Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR-a); Jednostavna nabava – primjena EOJN-a RH; Sukob interesa i javna nabava; Izvršenje ugovora i financijske korekcije Temporis savjetovanje d.o.o. 24.02.2023 24.02.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
73 2023-0003 JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE: Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje; Dinamički sustav – odgovor na promjene na tržištu; Okvirni sporazumi – za naručitelje i ponuditelje; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a Temporis savjetovanje d.o.o. 16.02.2023 16.02.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
74 2023-0004 Sudionici u javnoj nabavi; Načela javne nabave u praksi; Isključenje gospodarskih subjekata iz javne nabave; Jednostavna nabava LURETI d.o.o. 23.02.2023 23.02.2023 SISAK, Lovačka kuća Brezovica, Kutinska bb, Novo selo Palanječko 8 www.lureti.hr Odobren
75 2023-0005 RJEŠAVANJE PROBLEMATIČNIH TOČAKA U OKVIRU DOKUMENTACIJE O NABAVI; OSLANJANJE I PODUGOVARANJE / DOKAZIVANJE SUDJELOVANJA U IZVRŠENJU / POPUNJAVANJE ESPD-a; TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, TROŠKOVNICI, NORME; OBVEZA PROVEDBE ZELENE NABAVE Info Puls d.o.o. 31.03.2023 31.03.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
76 2023-0006 Recentna praksa na području javne nabave i korak po korak kroz ex-post kontrolu postupka nabave na EU projektima Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 17.03.2023 17.03.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
77 2023-0007 Recentna praksa na području javne nabave i korak po korak kroz ex-post kontrolu postupka nabave na EU projektima Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 17.03.2023 17.03.2023 Webinar 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
78 2023-0008 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE – izazovi u definiranju, pregledu i ocjeni kroz aktualnu praksu SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 28.02.2023 28.02.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 8 www.safu.hr Odobren
79 2023-0009 Aktualno o DON, ESPD obrascu i pregledu i ocjeni ponuda sukladno novim zakonskim izmjenama u području javne nabave APPA 365 d.o.o. Zagreb 23.02.2023 23.02.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
80 2023-0010 Plan nabave i Registar ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica s osvrtom na uvođenje eura, Statističko izvješće za 2022. godinu, Ograničeni postupak i DSN za nove izazove u nabavi APPA 365 d.o.o. Zagreb 24.02.2023 24.02.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
81 2023-0011 Uvođenje eura i javna nabava, planiranje za 2023 godinu i jednostavna nabava i izmjene ZJN 2016 EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 07.02.2023 07.02.2023 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
82 2023-0012 KLJUČNE TOČKE I PROBLEMI OKO DOKUMENTACIJE O NABAVI ISPRAVNA PRIPREMA I PREGLED TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA, TROŠKOVNIKA, NORMI PREGLED I OCJENA PONUDA, NAJČEŠĆE POGREŠKE NARUČITELJA I PONUDITELJA Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 14.04.2023 14.04.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
83 2023-0013 Praktikum jednostavne nabave, interni akt s uvođenjem eura, DON i obrasci za jednostavnu nabavu APPA 365 d.o.o. Zagreb 22.02.2023 22.02.2023 Webinar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
84 2023-0014 Statističko izvješće o javnoj nabavi, smjernice za jednostavnu nabavu i planiranje u 2023. godini INŽENJERSKI BIRO d.o.o. 01.03.2023 01.03.2023 Webinar 8 www.ingbiro.hr Odobren
85 2023-0015 AKTUALNOSTI U SUSTAVU JAVNE NABAVE I NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-A Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 28.04.2023 28.04.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
86 2023-0016 Posebnosti odredaba dokumentacije o nabavi i postupka pregleda i ocjene ponuda na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i primjeri najčešćih pogrešaka PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 10.05.2023 10.05.2023 Opatija, Feliksa Peršića 5, hotel Ambasador 8 www.pjr.hr Odobren
87 2023-0017 Nabava sukladno pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove – priprema i provedba nabave sa praktičnim primjerima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 16.03.2023 16.03.2023 Gradišćanska ulica 24, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
88 2023-0018 Kako ispravno odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti za nabavu radova, robe i usluga NARODNE NOVINE d.d. 28.02.2023 28.02.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
89 2023-0019 Dokumentacija o nabavi i ESPD zahtjev sa osvrtom na primjenu novousvojenih izmjena i dopuna ZJN 2016 - interaktivna radionica APPA 365 d.o.o. Zagreb 08.03.2023 08.03.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
90 2023-0020 Analiza ponuda i ESPD odgovora, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - interaktivna radionica APPA 365 d.o.o. Zagreb 09.03.2023 09.03.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
91 2023-0021 Ograničeni postupak i diinamički sustav nabave - pravni i operativni aspekt na EOJN APPA 365 d.o.o. Zagreb 07.03.2023 07.03.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
92 2023-0022 Provedba jednostavne nabave, plan i registar za jednostavnu nabavu - interaktivna radionica APPA 365 d.o.o. Zagreb 10.03.2023 10.03.2023 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
93 2023-0023 JAVNA NABAVA ZA REVIZORE – NOVINE U SUSTAVU JAVNE NABAVE RH: Upravljanje javnom nabavom od planiranja do izvršenja – izmjene ZJN-a, nove Smjernice MINGOR-a za jednostavnu nabavu, uvođenje eura; Otvoreni postupak javne nabave i dokumentacija o nabavi – izmjene ZJN-a, uvođenje eura; Aktualna praksa DKOM-a i VUS-a – analiza najčešćih propusta; Izvršenje ugovora – upravljanje ugovorima i izmjene ugovora; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 02.03.2023 02.03.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
94 2023-0024 PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA NABAVE – PREPORUKE IZ PRAKSE: Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na kvalitetan i zakonit način; Tehničke specifikacije i jednakovrijednost – zahtjevi iz ZJN-a i preporuke iz prakse; Troškovnik – najčešće pogreške i rješenja za ispravak; Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – za naručitelje i ponuditelje; Zelena nabava – primjeri iz prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 03.03.2023 03.03.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
95 2023-0025 Pregled i ocjena ponuda - specifičnosti i savjeti na primjerima provedenih postupaka javna nabave NARODNE NOVINE d.d. 15.03.2023 15.03.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
96 2023-0026 Dokumentacija o nabavi i Pregled i ocjena ponuda usklađena s izmjenama Zakona o javnoj nabavi, rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 CRYSTAL CONSULT d.o.o. 03.03.2023 03.03.2023 Dubrovnik, Hotel Adria, Radnička ulica 46, Dubrovnik 8 www.crystalconsult.hr Odobren
97 2023-0027 OSNOVE ZA ISKLJUČENJE I UVJETI SPOSOBNOSTI KROZ PRAKSU DKOM-A I VUS-A; SVE ZAMKE PREGLEDA I OCJENE PONUDA,KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA 12.05.2023 12.05.2023 Zagreb 8 www.usavrsavanje.hr Odobren
98 2023-0028 Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016. Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda. Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016 PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 04.04.2023 04.04.2023 online 8 www.pjr.hr Odobren
99 2023-0029 Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016. Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda. Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016 PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 04.04.2023 04.04.2023 Gradišćanska ulica 24, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
100 2023-0030 Pregled dobre prakse i najčešćih pogrešaka u javnoj i jednostavnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a LURETI d.o.o. 10.03.2023 10.03.2023 BIOGRAD N AMORU, Hotel ILIRIJA Ul. Tina Ujevića 7, 23210, Biograd na Moru 8 www.lureti.hr Odobren
101 2023-0031 Sve što ste htjeli znati o praksi javne nabave u Republici Hrvatskoj , a niste se usudili pitati ! IVULA d.o.o. 24.03.2023 24.03.2023 Hotel Pula,Sisplac 31 ,Pula 8 www.ivula.hr Odobren
102 2023-0032 Ključni dijelovi ugovornog odnosa naručitelja i ponuditelja u javnoj nabavi TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 09.03.2023 09.03.2023 Webinar 4 www.teb.hr Odobren
103 2023-0033 Administracija javne nabave (planiranje, vođenje registra ugovora i statističko izvješćivanje) TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 08.03.2023 08.03.2023 Webinar 4 www.teb.hr Odobren
104 2023-0034 Priprema tehničkih specifikacija i uvjeta sposobnosti te uspjeh u žalbenom postupku eMarker d.o.o. 16.03.2023 16.03.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
105 2023-0035 Priprema tehničkih specifikacija i uvjeta sposobnosti te uspjeh u žalbenom postupku eMarker d.o.o. 16.03.2023 16.03.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
106 2023-0036 Praksa DKOM-a i VUS RH u pogledu pripreme postupka i izrade DON-a te praksa DKOM-a i VUS RH u pogledu pregleda i ocjene ponuda NARODNE NOVINE d.d. 10.03.2023 10.03.2023 webinar 4 www.nn.hr Odobren
107 2023-0037 NAČELA, ULOGE SUBJEKATA U PONUDI I UGOVORU, PRAVNA ZAŠTITA, FINANCIJSKE KOREKCIJE: Načela javne nabave – primjena u praksi; Uloge subjekata u ponudi i ugovoru – zajednica, podugovaranje i oslanjanje; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 10.03.2023 10.03.2023 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
108 2023-0038 Usavršavanje: Najčešće pogreške u provedbi infrastrukturnih projekata financiranih iz fondova EU-a Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 08.02.2023 09.02.2023 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Karlovac 16 www.uep.hr Odobren
109 2023-0039 Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave – izmjene ZJN-a, uvođenje eura, izmjene dokumentacije o nabavi i okvirni sporazumi, sklapanje i izvršavanje Info Puls d.o.o. 22.03.2023 22.03.2023 WEBINAR 8 www.info-puls.hr Odobren
110 2023-0040 Klizne skale i promjenjivost cijena u javnoj nabavi građevinskih radova i preporuke za nove ugovore eMarker d.o.o. 19.04.2023 19.04.2023 Webinar 8 edukacije.eu Odobren
111 2023-0041 Klizne skale i promjenjivost cijena u javnoj nabavi građevinskih radova i preporuke za nove ugovore eMarker d.o.o. 19.04.2023 19.04.2023 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, 8 edukacije.eu Odobren
112 2023-0042 Kako pripremiti i provesti otvoreni postupak javne nabave TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 13.04.2023 13.04.2023 Hotel "Grand Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
113 2023-0043 Što je novo u javnoj nabavi, pregled i ocjena ponuda s osvrtom na izvršenje ugovora TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 14.04.2023 14.04.2023 Hotel "Grand Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
114 2023-0044 Javna nabava u EU projektima Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 01.03.2023 01.03.2023 Centar tehničke kulture Rijeka - Webinar 6 www.uep.hr Odobren
115 2023-0045 Tehničke specifikacije predmeta nabave i provedba postupka jednostavne nabave u praksi LURETI d.o.o. 16.03.2023 16.03.2023 SPLIT, Hotel Mondo, Kopilica 5, 21000 Split 8 www.lureti.hr Odobren
116 2023-0046 SVE O PRAKSI DKOM-a, Odgovori na sva bitna pitanja LURETI d.o.o. 17.03.2023 17.03.2023 SPLIT, Hotel Mondo, Kopilica 5, 21000 Split 8 www.lureti.hr Odobren
117 2023-0047 NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI: Osnove za isključenje gospodarskog subjekta; Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) i ESPD; ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi; Pravna zaštita – aktualne odluke DKOM-a i VUS-a Temporis savjetovanje d.o.o. 16.03.2023 16.03.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
118 2023-0048 ZA POČETNIKE: PLAN NABAVE, OTVORENI POSTUPAK, REGISTAR UGOVORA, STATISTIČKO IZVJEŠĆE: Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda; Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora; Otvoreni postupak (III. dio) – primjena Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH); Od planiranja, preko registra ugovora do dostave statističkog izvješća – korak po korak kroz dokumente i zadanu proceduru Temporis savjetovanje d.o.o. 17.03.2023 17.03.2023 WEBINAR 8 www.temporis.hr Odobren
119 2023-0049 Promjene u sustavu pravne zaštite i žalbenog postupka; Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022.; Nužne izmjene Pravilnika o jednostavnoj nabavi i pravna zaštita u jednostavnoj nabavi NARODNE NOVINE d.d. 23.03.2023 23.03.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
120 2023-0050 Nabava usluga u području gradnje uspostavljanjem dinamičkog sustava nabave NARODNE NOVINE d.d. 30.03.2023 30.03.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
121 2023-0051 Dinamički sustav nabave; uspostavljanje i provedba zasebnih nabava NARODNE NOVINE d.d. 05.04.2023 05.04.2023 webinar 8 www.nn.hr Odobren
122 2023-0052 Izbor rješenja DKOM i presuda VUS / Pregled 2022. - 1. dio; Izbor rješenja DKOM i presuda VUS / Pregled 2022. - 2. dio NARODNE NOVINE d.d. 19.04.2023 20.04.2023 webinar 16 www.nn.hr Odobren
123 2023-0053 Interaktivna radionica Aktualnosti iz javno-nabavne prakse ANGELA d.o.o. Varaždin 24.03.2023 24.03.2023 Tehnološki park Varaždin Zagrebačka ul. 89 42000 Varaždin 8 www.angela.hr Odobren
124 2023-0054 Interaktivna radionica Aktualnosti iz javno-nabavne prakse ANGELA d.o.o. Varaždin 16.06.2023 16.06.2023 Tehnološki park Varaždin Zagrebačka ul. 89 42000 Varaždin 8 www.angela.hr Odobren
125 2023-0055 Interaktivna radionica Aktualnosti iz javno-nabavne prakse ANGELA d.o.o. Varaždin 29.09.2023 29.09.2023 Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka ul.89, 42000 Varaždin 8 www.angela.hr Odobren
126 2023-0056 Interaktivna radionica Aktualnosti iz javno-nabavne prakse ANGELA d.o.o. Varaždin 01.12.2023 01.12.2023 Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka ul.89, 42000 Varaždin 8 www.angela.hr Odobren
127 2023-0057 NAJNOVIJA RJEŠENJA DKOM-a U SVIM FAZAMA POSTUPKA JAVNE NABAVE UZ NAGLASAK NA PREGLED I OCJENU PONUDA ZA USPJEŠAN ZAVRŠETAK POSTUPKA; SMJERNICE UPRAVE ZA POLITIKU JAVNE NABAVE ZA POTICANJE SUDJELOVANJA MSP-OVA NA TRŽIŠTU JAVNE NABAVE Info Puls d.o.o. 21.04.2023 21.04.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
128 2023-0058 Dinamički sustav nabave kao potpuno elektronički proces nabave; Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu: Specifičnosti provedbe povremene zajedničke nabave na temelju okvirnog sporazuma Info Puls d.o.o. 28.04.2023 28.04.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
129 2023-0059 Dinamički sustav nabave – prednosti i izazovi; Pregled i ocjena ponuda uz prikaz najnovije prakse DKOM-a Info Puls d.o.o. 26.05.2023 26.05.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
130 2023-0060 Dokumentacija o nabavi i Pregled i ocjena ponuda usklađeni s izmjenama Zakona o javnoj nabavi, rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 CRYSTAL CONSULT d.o.o. 23.03.2023 23.03.2023 Dvorana Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb 8 www.crystalconsult.hr Odobren
131 2023-0061 Dokumentacija o nabavi i Pregled i ocjena ponuda usklađeni s izmjenama Zakona o javnoj nabavi, rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 CRYSTAL CONSULT d.o.o. 24.03.2023 24.03.2023 Webinar 8 www.crystalconsult.hr Odobren
132 2023-0062 Dokumentacija o nabavi i Pregled i ocjena ponuda usklađeni s izmjenama Zakona o javnoj nabavi, rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 CRYSTAL CONSULT d.o.o. 24.03.2023 24.03.2023 Sveučilište u Splitu, Kopilica 5, 21000 Split 8 www.crystalconsult.hr Odobren
133 2023-0063 Dokumentacija o nabavi i Pregled i ocjena ponuda usklađeni s izmjenama Zakona o javnoj nabavi, rješenjima DKOM-a, presudama VUS-a i mišljenjima PT2 CRYSTAL CONSULT d.o.o. 31.03.2023 31.03.2023 Hotel Kolovare, Bože Peričića 14, 23000 Zadar 8 www.crystalconsult.hr Odobren
134 2023-0064 Izvršenje ugovora o javnoj nabavi, aktualna praksa DKOM-a i VUS-a vezano za dokumentaciju o nabavi, te postupak pregleda i ocjene ponuda Info Puls d.o.o. 14.04.2023 14.04.2023 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
135 2023-0065 Tehničke specifikacije predmeta nabave i provedba postupka jednostavne nabave u praksi LURETI d.o.o. 23.03.2023 23.03.2023 DUBROVNIK, Hotel Adria, Radnička ulica 46, 20 000 Dubrovnik 8 www.lureti.hr Odobren
136 2023-0066 Pregled dobre prakse i najčešćih pogrešaka u javnoj i jednostavnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a LURETI d.o.o. 24.03.2023 24.03.2023 DUBROVNIK, Hotel Adria, Radnička ulica 46, 20 000 Dubrovnik 8 www.lureti.hr Odobren