Ovaj projekt
sufinancira
Europska unija
R.Br. Evidencijski broj programa Naziv programa Nositelj programa Planirani datum početka Planirani datum završetka Mjesto održavanja Trajanje programa (sati) Internetska stranica nositelja Status
1 2018-0247 Praksa DKOM-a, Primjeri ENP-a i nepravilnosti u javnoj nabavi u EU projektima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 14.03.2019 14.03.2019 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
2 2018-0248 Praksa DKOM-a, Primjeri ENP-a i nepravilnosti u javnoj nabavi u EU projektima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 07.11.2019 07.11.2019 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Otkazan
3 2018-0250 Javna nabava ICT proizvoda i usluga PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 27.03.2019 27.03.2019 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
4 2018-0251 Javna nabava ICT proizvoda i usluga PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 27.11.2019 27.11.2019 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Otkazan
5 2018-0253 Javna nabava na projektima financiranim iz sredstava Europske Unije i specifičnosti povezane s nepravilnostima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 04.04.2019 04.04.2019 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
6 2018-0254 Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije: kako postaviti uvjete sposobnosti i ENP kriterije te kako ocijeniti ponude kroz prizmu elemenata nepravilnosti PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 06.11.2019 06.11.2019 Projekt jednako razvoj d.o.o.Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
7 2018-0256 Nabava projektantskih usluga, nadzora i izvedbe radova, FIDIC ugovori te izvršenje Ugovora o radovima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 05.06.2019 05.06.2019 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
8 2018-0257 Nabava projektantskih usluga, nadzora i izvedbe radova, FIDIC ugovori te izvršenje ugovora o radovima: predmet nabave s osvrtom na Zakon o gradnji i Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje; ENP kriteriji i povezani rizici, provedba FIDIC ugovora, dozvoljene i nedozvoljene izmjene ugovora PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 28.11.2019 28.11.2019 Projekt jednako razvoj d.o.o.Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
9 2018-0259 Primjena ENP kriterija PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 09.05.2019 09.05.2019 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Otkazan
10 2018-0260 Primjena ENP kriterija PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 21.11.2019 21.11.2019 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Otkazan
11 2018-0262 Aktualna praksa DKOM-a, Primjeri ENP-a i nepravilnosti u javnoj nabavi u EU projektima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 06.02.2019 06.02.2019 Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci 8 www.pjr.hr Otkazan
12 2018-0293 Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Registar ugovora; Pravna zaštita i praksa DKOM-a Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 31.01.2019 31.01.2019 Dubrovnik, HGK 8 www.mingo.hr Odobren
13 2018-0321 Pravna zaštita u javnoj nabavi s najnovijom praksom DKOM-a Agencija APPA d.o.o. 21.02.2019 21.02.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
14 2018-0325 EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI, PREGLED I OCJENA PONUDA I PRAVNA ZAŠTITA Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 31.01.2019 31.01.2019 HGK Dubrovnik 8 www.mingo.hr Otkazan
15 2018-0349 SPECIFIČNOSTI PRILIKOM IZRADE DON U POSTUPCIMA FINANCIRANIM IZ EU SREDSTAVA I PRAKSA DKOM-A Hrvatski institut za financije Zagreb 13.06.2019 13.06.2019 Prostor Veleučilišta Vern, Iblerov trg 10, Zagreb 8 www.hif.hr Otkazan
16 2018-0368 Analiza tržišta i prethodno savjetovanje; Ispunjavanje ESPD obrasca s praksom DKOM-a; Elektronički ESPD obrazac MAPA ZNANJA d.o.o. 17.01.2019 17.01.2019 Hotel Sheraton, Zagreb 8 www.mapaznanja.hr Odobren
17 2018-0370 KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA, SKLAPANJE OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA, TE AŽURIRANJE REGISTRA UGOVORA TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 31.01.2019 31.01.2019 Zagreb, Hotel "I", Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
18 2018-0371 Pregled i ocjena ponuda, primjena članaka 293., 263. i 285., stavka 3. ZJN 2016 te sukob interesa; Pravna zaštita – praksa DKOM-a Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 16.01.2019 16.01.2019 Zagreb, Hotel "I", Ive Robića 2 8 www.edukacije.eu Odobren
19 2018-0372 Priprema tehničkih specifikacija - od koncepta do tendera; Značenje tehničkih specifikacija u evaluaciji ponuda; Zelena javna nabava i praksa; Praćenje izvršenja i izmjene ugovora/OS o javnoj nabavi TIM4PIN d.o.o. 31.01.2019 31.01.2019 Zagreb, Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10 8 www.tim4pin.hr Odobren
20 2018-0373 OBVEZA STRATEŠKOG PRISTUPA U JAVNOJ NABAVI S UPRAVLJANJEM RIZICIMA, AKTUALNA PRAKSA JAVNE NABAVE:ESPD,PREGLED I OCJENA PONUDA,MOGUĆNOSTI I ULOGE GOSPODARSKIH SUBJEKATA,POSEBNIUVJETI I ZAHTJEVI,ENP,ZELENA JAVNA NABAVA DIB Pametna rješenja d.o.o. 21.01.2019 21.01.2019 Hotel Panorama , Trg Krešimira Ćosića 9 ,10 000 Zagreb 8 www.javnanabava.com.hr Otkazan
21 2018-0374 Najnovija praksa DKOM-a s prikazom po institutima u sustavu javne nabave i ekonomski najpovoljnija ponuda s primjerima iz prakse i praksa DKOM-a DIB Pametna rješenja d.o.o. 22.01.2019 22.01.2019 Hotel Panorama , Trg Krešimira Ćosića 9 ,10 000 Zagreb 8 www.javnanabava.com.hr Otkazan
22 2018-0375 Statističko izvješće o javnoj nabavi, Jednostavna nabava u praksi i izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 24.01.2019 24.01.2019 Rijeka, Hotel "Jadran", Šetalište XIII. divizije 46 8 www.edukacije.eu Odobren
23 2018-0376 Registar ugovora i okvirnih sporazuma, jednostavna nabava, interni akt, dokumenti i obrasci u pripremi i provedbi jednostavne nabave APPA 365 d.o.o. Zagreb 29.01.2019 29.01.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
24 2018-0377 Predmet nabave, Rokovi u postupcima javne nabave, Praksa DKOM-a – osobito bitne povrede postupka javne nabave, Izmjene ugovora o javnoj nabavi APPA 365 d.o.o. Zagreb 30.01.2019 30.01.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
25 2018-0378 Najnovija praksa DKOM-a s prikazom po institutima u sustavu javne nabave i ekonomski najpovoljnija ponuda s primjerima iz prakse i praksa DKOM-a INŽENJERSKI BIRO d.d. 31.01.2019 31.01.2019 Heinzlova 4a, Zagreb 8 www.ingbiro.hr Odobren
26 2018-0379 Financijske korekcije u postupcima javne nabave projekata sufinanciranih iz EU fondova, Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, ESPD i ažurirani dokumenti, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata APPA 365 d.o.o. Zagreb 31.01.2019 31.01.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
27 2018-0380 NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI: Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse; Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške; Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 30.01.2019 30.01.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
28 2018-0381 JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE: Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu; Ponuda – kako pripremiti valjanu ponudu; Pregovarački postupak bez prethodne objave – od planiranja do izvršenja Temporis savjetovanje d.o.o. 31.01.2019 31.01.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
29 2018-0382 JAVNA NABAVA – PRAKSA I POGREŠKE: Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti; Jamstva – instrumenti osiguranja naručitelja i kako ih koristiti na ispravan način; Pregled i ocjena kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti Temporis savjetovanje d.o.o. 15.02.2019 15.02.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
30 2018-0383 NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI: Dokumentacija o nabavi – najčešće pogreške u izradi; Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške; Izvršenje ugovora o javnoj nabavi; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 28.02.2019 28.02.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
31 2018-0384 Primjena instituta Zakona o javnoj nabavi 2016. u praksi TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 14.02.2019 14.02.2019 Osijek, Hotel "Silver", Martina Divalta 84 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
32 2018-0385 Specifičnosti provedbe postupaka javne nabave u EU projektima TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 07.02.2019 07.02.2019 Zagreb, Hotel "I", Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
33 2018-0386 Javna nabava: Način dokazivanja uvjeta sposobnosti, Oslanjanje, zajednica i podugovaranje, Jamstvo za ozbiljnost ponude MAPA ZNANJA d.o.o. 21.02.2019 21.02.2019 Hotel Sheraton 8 www.mapaznanja.hr Odobren
34 2018-0387 Praktična radionica s vježbama, o provedbi postupaka javne nabave u ugovorima sufinanciranim bespovratnim EU sredstvima; Aktualnosti u sustavu javne nabave LURETI d.o.o. 04.02.2019 04.02.2019 Zagreb 8 www.lureti.hr Odobren
35 2018-0388 Pregled i ocjena ponuda uz primjenu članka 293. i 263. Zakona o javnoj nabavi uz pregled prakse DKOM-a, Elektronička komunikacija naručitelja i ponuditelja Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 08.02.2019 08.02.2019 Osijek, Hotel "Silver", Ul. Martina Divalta 84 8 www.edukacije.eu Odobren
36 2018-0389 Strateška javna nabava, postupci i tehnike nabave, aktualna praksa javne nabave: ESPD, pregled i ocjena ponuda, zelena nabava i LCC Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 08.02.2019 08.02.2019 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 8 www.edukacije.eu Odobren
37 2018-0390 Pregled i ocjena ponuda u postupku javne nabave-praktična radionica s vježbom LURETI d.o.o. 12.02.2019 12.02.2019 Osijek, HGK ŽK Osijek, Europske avenije 13 8 www.lureti.hr Odobren
38 2018-0391 Pregled i ocjena ponuda u postupku javne nabave-praktična radionica s vježbom LURETI d.o.o. 19.02.2019 19.02.2019 Hotel Turist Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, 42 000 Varaždin 8 www.lureti.hr Odobren
39 2019-0001 Strateški pristup javnoj nabavi s upravljanjem rizicima; Aktualna praksa javne nabave: ESPD, pregled i ocjena ponuda, ZELENA NABAVA i LCC Info Puls d.o.o. 15.02.2019 15.02.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
40 2019-0002 PRAKSA U EOJN RH, AKTUALNOSTI ELEKTRONIČKE JAVNE NABAVE U PRAKSI PONUDITELJA I NARUČITELJA Info Puls d.o.o. 08.03.2019 08.03.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
41 2019-0003 DIGITALIZACIJA POSTUPKA PRAVNE ZAŠTITE U JAVNOJ NABAVI, NOVA PRAKSA DKOM-A Info Puls d.o.o. 01.03.2019 01.03.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
42 2019-0004 JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: Pregled modula u EOJN-u za naručitelje i ponuditelje (Prethodno savjetovanje, e-Žalba, e-ESPD), provedba otvorenog postupka javne nabave kroz sve faze Info Puls d.o.o. 22.02.2019 22.02.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
43 2019-0005 AKTUALNA PRAKSA JAVNE NABAVE: Espd, pregled i ocjena ponuda; Zelena nabava i LCC; Strateški pristup javnoj nabavi s upravljanjem rizicima; postupci i tehnike nabave Info Puls d.o.o. 29.03.2019 29.03.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
44 2019-0007 KOMUNIKACIJA NARUČITELJA I PONUDITELJA KROZ EOJN, PREGLED I OCJENA PONUDA UZ PREGLED PRAKSE Info Puls d.o.o. 22.03.2019 22.03.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
45 2019-0008 AKTUALNA PRAKSA JAVNE NABAVE: Espd, pregled i ocjena ponuda, Strateški pristup javnoj nabavi s upravljanjem rizicima; ZELENA NABAVA i LCC Info Puls d.o.o. 12.04.2019 12.04.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
46 2019-0009 EOJN novosti za zajedničku nabavu, izradu Plana nabave i Registra ugovora i okvirnih sporazuma, Zajednička nabava, Okvirni sporazumi i realizacija okvirnih sporazuma APPA 365 d.o.o. Zagreb 15.02.2019 15.02.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
47 2019-0010 Javna nabava projektantskih usluga i stručnog/projektantskog nadzora građenja financiranih sredstvima ESI fondova, te nepravilnosti i financijske korekcije u korištenju EU fondova za financiranje projekata APPA 365 d.o.o. Zagreb 26.02.2019 26.02.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
48 2019-0011 Javna nabava izvedbe građevinskih i drugih radova financiranih iz EU fondova, najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja, financijske korekcije u korištenju EU fondova za projekte gradnje APPA 365 d.o.o. Zagreb 27.02.2019 27.02.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
49 2019-0012 Komunikacija između naručitelja i ponuditelja kroz module Elektroničkog oglasnika javne nabave i Nova praksa DKOM-a UČILIŠTE STUDIUM 18.02.2019 18.02.2019 Vinkovci 8 www.uciliste.net Odobren
50 2019-0013 Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, jednostavna nabava TIM4PIN d.o.o. 22.02.2019 22.02.2019 Zagreb, Hotel Palce, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10 8 www.tim4pin.hr Odobren
51 2019-0014 Javna nabava u EU fondovima MAPA ZNANJA d.o.o. 21.03.2019 21.03.2019 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb 8 www.mapaznanja.hr Odobren
52 2019-0015 NAJČEŠĆE POGREŠKE NARUČITELJA U FAZI DOKUMENTACIJE TE PREGLEDA I OCJENE PONUDA, IZMJENE I RASKID UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 21.02.2019 21.02.2019 Zagreb, Hotel "I", Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
53 2019-0016 Pregled i ocjena ponuda u postupku javne nabave-praktična radionica s vježbom LURETI d.o.o. 26.02.2019 26.02.2019 Sisak, Lovačka kuća Brezovica, Kutinska bb, Novo selo Palanječko 8 www.lureti.hr Odobren
54 2019-0017 NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI: Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse; Ponuda – kako pripremiti valjanu ponudu; Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 22.02.2019 22.02.2019 Grand hotel 4 opatijska cvijeta, Ul. Viktora cara Emina 6, Opatija 8 www.temporis.hr Odobren
55 2019-0018 Javna nabava radova u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova, specifičnosti izrade dokumentacije o nabavi, odluka o odabiru, sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova, najčešće pogreške i financijske korekcije, praksa DKOM-a Info Puls d.o.o. 15.03.2019 15.03.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
56 2019-0019 Priprema i provedba postupka javne nabave kroz ključne faze (istraživanje tržišta, izrada dokumentacije o nabavi, e-ESPD, pregled i ocjena ponuda uz pravilnu primjenu članka 263. i 293. ZJN 2016) Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 26.02.2019 26.02.2019 Zagreb, Hotel "I", Ive Robića 2 8 www.edukacije.eu Odobren
57 2019-0020 JEDNOSTAVNA NABAVA, PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 30.01.2019 30.01.2019 Zagreb 4 www.rif.hr Odobren
58 2019-0021 EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA, OKVIRNI SPORAZUM I DINAMIČKI SUSTAV NABAVE, TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE PONUDA HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 06.02.2019 06.02.2019 Zagreb 4 www.rif.hr Odobren
59 2019-0022 Provedba otvorenog postupka javne nabave u praksi uz primjenu svih modula u EOJN (prethodno savjetovanje, e-ESPD, dohvat dokaza iz registara, e-Certis, e-Žalba) te smjernice o izbjegavanju najčešćih pogrešaka kod naručitelja i ponuditelja, primjena zelene javne nabave (ZeJN) Info Puls d.o.o. 24.05.2019 24.05.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
60 2019-0023 Postupanje ponuditelja i naručitelja kroz EOJN (prethodno savjetovanje, e-ESPD, e-Žalba, e-ponuda, postupak otvaranja, pregled i ocjena ponuda, donošenje odluka) uz pregled relevantne prakse, primjena zelene javne nabave (ZeJN) Info Puls d.o.o. 19.04.2019 19.04.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
61 2019-0024 Opće obveze naručitelja prema ZJN 2016, Pregled i ocjena ponuda; Nabava društvenih i drugih posebnih usluga LEXPERA d.o.o. 01.03.2019 01.03.2019 Zagreb, Tuškanova 37, konferencijska dvorana 8 www.ius-software.com.hr Odobren
62 2019-0025 Okvirni sporazum ili ugovor o javnoj nabavi s predviđenim (okvirnim) količinama; Pravna zaštita – praksa DKOM-a eMarker d.o.o. 05.03.2019 05.03.2019 Zagreb, Hotel "I", Ive Robića 2 8 edukacije.eu Odobren
63 2019-0026 Okvirni sporazum ili ugovor o javnoj nabavi s predviđenim (okvirnim) količinama te izmjene ugovora o javnoj nabavi eMarker d.o.o. 06.03.2019 06.03.2019 Zadar, Konferencijska dvorana-Inovativni Zadar, Grgura Budislavića 99 8 edukacije.eu Odobren
64 2019-0027 Okvirni sporazum ili ugovor o javnoj nabavi s predviđenim (okvirnim) količinama te izmjene ugovora o javnoj nabavi eMarker d.o.o. 07.03.2019 07.03.2019 Rijeka, Hotel "Continental", Šetalište Andrije Kačića Miošića 1 8 edukacije.eu Odobren
65 2019-0028 Pravna zaštita pred DKOM-om TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 28.02.2019 28.02.2019 Zagreb, Hotel "I", Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
66 2019-0029 PRAKSA I NAJVAŽNIJE AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI S NAGLASKOM NA PREGLED I OCJENU PONUDE PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 26.02.2019 26.02.2019 Zagreb, Hotel Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9 8 www.pjr.hr Odobren
67 2019-0030 Najčešće pogreške i dvojbe naručitelja s posebnim osvrtom na 263. i 293. EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 13.05.2019 13.05.2019 Rovinj 1 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
68 2019-0031 Najčešće pogreške i dvojbe naručitelja s posebnim osvrtom na 263. i 293. EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 05.04.2019 05.04.2019 Zagreb 1 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
69 2019-0032 Jednostavna nabava te ključne faze postupka javne nabave sa primjerima obrazaca EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 12.04.2019 12.04.2019 Karlovac 1 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
70 2019-0033 Jednostavna nabava, Registar ugovora i OS te dopuštene izmjene i raskid ugovora EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 14.05.2019 14.05.2019 Hotel LONE, L. Adamovića 31, 52210 Rovinj 1 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
71 2019-0034 JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE: Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja; Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti; Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način; Pravna zaštita – praksa DKOM-a Temporis savjetovanje d.o.o. 08.03.2019 08.03.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
72 2019-0035 Okvirni sporazum ili ugovor o javnoj nabavi s predviđenim (okvirnim) količinama te izmjene ugovora o javnoj nabavi. Učilište MONEO Slavonski Brod 21.03.2019 21.03.2019 Osijek, Hotel Silver, Martina Divalta 84, Osijek 8 www.uciliste-moneo.hr Odobren
73 2019-0036 Provođenje pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje i dodjela ugovora za društvene i posebne usluge, TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 07.03.2019 07.03.2019 Hotel "Silver", Osijek, Martina Divalta 84 8 www.tpt-edukacije.hr Otkazan
74 2019-0037 Provođenje pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje i dodjela ugovora za društvene i posebne usluge, TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 14.03.2019 14.03.2019 Hotel "I", Zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Otkazan
75 2019-0038 Sudjelovanje ponuditelja u postupcima javne nabave- izrada ESPD odgovora, ponuda i ažurirani popratni dokumenti LURETI d.o.o. 06.03.2019 06.03.2019 Hotel Lug, Šandora Petefija 64, Lug 8 www.lureti.hr Odobren
76 2019-0039 Korak po korak do uspješne javne nabave IVULA d.o.o. 08.03.2019 08.03.2019 DOM SPORTOVA MATE PARLOV, TRG KRALJA TOMISLAVA 7, PULA 8 www.ivula.hr Odobren
77 2019-0040 Javna nabava i nepravilnosti u provedbi EU financiranih projekata Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 10.04.2019 10.04.2019 Zagreb 8 www.uep.hr Otkazan
78 2019-0041 Izmjene ugovora o javnoj nabavi u provedbi projekata financiranih iz fondova EU Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 24.04.2019 24.04.2019 Zagreb 8 www.uep.hr Otkazan
79 2019-0042 Izmjene ugovora o javnoj nabavi u provedbi projekata financiranih iz fondova EU Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 11.12.2019 11.12.2019 Zagreb 8 www.uep.hr Otkazan
80 2019-0043 Kriteriji za odabir ponude- od dokumentacije o nabavi do izvršenja ugovora LURETI d.o.o. 14.03.2019 14.03.2019 Dubrovnik, Hotel Adria, Radnička ulica 46, 20 000 Dubrovnik 8 www.lureti.hr Odobren
81 2019-0044 NAJNOVIJA PRAKSA DKOMA-a u PRIMJENI ZJN 2016. LURETI d.o.o. 13.03.2019 13.03.2019 Dubrovnik, Hotel Adria, Radnička ulica 46, 20 000 Dubrovnik 8 www.lureti.hr Odobren
82 2019-0045 Zajednička nabava i EOJN novosti, ažuriranje Registra ugovora i načini postupanja po okvirnim sporazumima sa izmjenama EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 15.03.2019 15.03.2019 Zagreb - Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 1 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
83 2019-0046 Javna nabava na projektima financiranim iz sredstava Europske unije UČILIŠTE STUDIUM 25.03.2019 25.03.2019 Ljudevita Gaja 18, Vinkovci 8 www.uciliste.net Otkazan
84 2019-0047 EOJN novosti, Obvezna izvješća i objave naručitelja, Okvirni sporazumi i središnja nabava Agencija APPA d.o.o. 13.03.2019 13.03.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Otkazan
85 2019-0048 Registar ugovora i okvirnih sporazuma, jednostavna nabava, interni akt, dokumenti i obrasci u pripremi i provedbi jednostavne nabave Agencija APPA d.o.o. 12.03.2019 12.03.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
86 2019-0049 Priprema i provođenje otvorenog postupka javne nabave Agencija APPA d.o.o. 14.03.2019 14.03.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
87 2019-0050 DON i eESPD, Tijek pregleda i ocjene ponuda, Sklapanje ugovora o javnoj nabavi i jamstva Agencija APPA d.o.o. 15.03.2019 15.03.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
88 2019-0051 JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE: Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja; Ponuda – što je valjana ponuda u postupcima javne nabave; Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške; Pravna zaštita – praksa DKOM-a Temporis savjetovanje d.o.o. 15.03.2019 15.03.2019 Zadar, hotel Kolovare, Bože Peričića 14 8 www.temporis.hr Odobren
89 2019-0052 Kriteriji za odabir ponude- od dokumentacije o nabavi do izvršenja ugovora LURETI d.o.o. 20.03.2019 20.03.2019 Karlovac, konferencijska dvorana restorana Kristal, M.Laginje 1, Karlovac 8 www.lureti.hr Odobren
90 2019-0053 Izrada Statističkog izvješća o javnoj nabavi, plan nabave i Registar ugovora; Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi te kako ispraviti pogreške u pregledu i ocjeni ponuda uz prikaz relevantne prakse eMarker d.o.o. 14.03.2019 14.03.2019 Osijek, Hotel "Silver", Ul. Martina Divalta 84 8 edukacije.eu Odobren
91 2019-0054 Izrada Statističkog izvješća o javnoj nabavi, plan nabave i Registar ugovora; Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi te kako ispraviti pogreške u pregledu i ocjeni ponuda uz prikaz relevantne prakse eMarker d.o.o. 15.03.2019 15.03.2019 Zagreb, Hotel "I", Ive Robića 2 8 edukacije.eu Odobren
92 2019-0055 Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude TIM4PIN d.o.o. 22.03.2019 22.03.2019 Hotel Central, Branimirova 3, 10000 Zagreb 8 www.tim4pin.hr Odobren
93 2019-0056 Otvoreni postupak javne nabave, dokazivanje nekažnjavanosti, ekonomski najpovoljnija ponuda, sukob interesa i kaznena odgovornost Novi informator d.o.o. 21.03.2019 21.03.2019 Zagreb 8 www.novi-informator.net Odobren
94 2019-0057 Korak po korak do uspješne javne nabave sa osvrtom na najčešće pogreške prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 24.04.2019 24.04.2019 Zagreb 8 www.uep.hr Otkazan
95 2019-0058 Javna nabava i financijske korekcije Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 18.02.2019 18.02.2019 Karlovac 4 www.uep.hr Odobren
96 2019-0059 Postupak nabave elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 21.03.2019 21.03.2019 Zagreb 8 www.teb.hr Odobren
97 2019-0060 Revizija postupaka javne nabave EU projekata, Pravna zaštita u javnoj nabavi, Provedba ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 22.03.2019 22.03.2019 Zagreb 8 www.teb.hr Odobren
98 2019-0061 POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA, AŽURIRANI DOKUMENTI, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 19.03.2019 19.03.2019 ZAGREB 8 www.rif.hr Odobren
99 2019-0062 POJAŠNJENJE I UPOTPUNJAVANJE PONUDA, AŽURIRANI DOKUMENTI, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA 20.03.2019 20.03.2019 RIJEKA, HOTEL BONAVIA, DOLAC BB 8 www.rif.hr Otkazan
100 2019-0063 REGISTAR UGOVORA, UPRAVNI NADZOR, UPRAVLJANJE UGOVORIMA PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 18.03.2019 18.03.2019 Zagreb, Hotel Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9 8 www.pjr.hr Otkazan
101 2019-0064 IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA PREDMET NABAVE IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I IZRADA I PREDAJA E-PONUDE PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 19.03.2019 19.03.2019 Zagreb, Hotel Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9 8 www.pjr.hr Odobren
102 2019-0065 Odabir ekonomski najpovoljnije ponude Državna škola za javnu upravu 04.04.2019 04.04.2019 Zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
103 2019-0066 Nabava medicinske opreme kroz praksu DKOM-a eMarker d.o.o. 12.04.2019 12.04.2019 Zagreb, Hotel "I", Ive Robića 2 4 edukacije.eu Odobren
104 2019-0067 Nabava medicinske opreme kroz praksu DKOM-a eMarker d.o.o. 15.11.2019 15.11.2019 Zagreb, Hotel "I", Ive Robića 2 4 edukacije.eu Otkazan
105 2019-0068 Specifičnosti u provedbi postupaka JN na projektima financiranim od strane EU eMarker d.o.o. 10.04.2019 10.04.2019 Zadar, Hotel "Kolovare", Ul. Bože Peričića 14, Zadar 8 edukacije.eu Otkazan
106 2019-0069 Statističko izvješće, Planiranje i priprema jednostavne nabave, Registar Ugovora, Pregled i ocjena ponuda u otvorenom postupku, Praksa DKOM-a, Mišljenja središnjeg tijela Ustanova za obrazovanje odraslih Matura plus 25.03.2019 25.03.2019 Vinkovci 8 www.uoo-maturaplus.hr Odobren
107 2019-0070 REGISTAR UGOVORA, UPRAVNI NADZOR, UPRAVLJANJE UGOVORIMA PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 15.04.2019 15.04.2020 Zagreb, Hotel Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9 8 www.pjr.hr Odobren
108 2019-0071 Javna nabava na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i specifičnosti povezane s nepravilnostima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 16.04.2019 16.04.2019 Zagreb, Hotel Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9 8 www.pjr.hr Odobren
109 2019-0072 Kriteriji za odabir ponude- od dokumentacije o nabavi do izvršenja ugovora LURETI d.o.o. 27.03.2019 27.03.2019 Koprivnica, Hotel Podravina, Hrvatske državnosti 9, Koprivnica 8 www.lureti.hr Odobren
110 2019-0073 Bitne povrede postupaka javne nabave – pregled prakse DKOM-a Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 22.02.2019 22.02.2019 Karlovac 4 www.uep.hr Odobren
111 2019-0074 STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI, IZRADA PLANA NABAVE U EOJN RH, REGISTAR UGOVORA, OPĆI AKT O JEDNOSTAVNOJ NABAVI, POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE, JEDNOSTAVNA NABAVA U PRAKSI, PRIMJERI IZ PRAKSE INŽENJERSKI BIRO d.d. 26.03.2019 26.03.2019 Heinzelova 4a, Zagreb 8 www.ingbiro.hr Odobren
112 2019-0075 Registar ugovora i okvirnih sporazuma, jednostavna nabava, interni akt, dokumenti i obrasci u pripremi i provedbi jednostavne nabave Agencija APPA d.o.o. 26.03.2019 26.03.2019 Zadar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
113 2019-0076 Financijske korekcije u postupcima javne nabave projekata sufinanciranih iz EU fondova, Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, ESPD i ažurirani dokumenti, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata Agencija APPA d.o.o. 27.03.2019 27.03.2019 Zadar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
114 2019-0077 Odabir ekonomski najpovoljnije ponude Državna škola za javnu upravu 04.07.2019 04.07.2019 Zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
115 2019-0078 JAVNA NABAVA U KONTEKSTU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA, pregled i ocjena ponuda, donošenje odluke o odabiru/poništenju, sklapanje i dopuštene izmjene ugovora o javnoj nabavi, recentna praksa DKOM-a, kontrola i financijske korekcije za nabavu koja se financira iz EU fondova Info Puls d.o.o. 05.04.2019 05.04.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
116 2019-0079 PRIPREMA I PROVEDBA OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE I AKTUALNA PRAKSA DKOM-a ANGELA d.o.o. Varaždin 26.02.2019 27.02.2019 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA,Bana Josipa Jelačića 22, 40 000 Čakovec 16 www.angela.hr Odobren
117 2019-0080 Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova te inženjerskih usluga financiranih iz sredstava EU i najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja eMarker d.o.o. 27.03.2019 27.03.2019 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 8 edukacije.eu Odobren
118 2019-0081 Registar ugovora i okvirnih sporazuma, jednostavna nabava, interni akt, dokumenti i obrasci u pripremi i provedbi jednostavne nabave Agencija APPA d.o.o. 27.03.2019 27.03.2019 Split 8 www.agencija-appa.hr Odobren
119 2019-0082 Predmet nabave, Rokovi u postupcima javne nabave, Praksa DKOM-a – osobito bitne povrede postupka javne nabave, Izmjene ugovora o javnoj nabavi Agencija APPA d.o.o. 28.03.2019 28.03.2019 Split 8 www.agencija-appa.hr Odobren
120 2019-0083 Financijske korekcije u postupcima javne nabave projekata sufinanciranih iz EU fondova, Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, ESPD i ažurirani dokumenti, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata Agencija APPA d.o.o. 29.03.2019 29.03.2019 Split 8 www.agencija-appa.hr Odobren
121 2019-0084 PRIPREMA POSTUPKA, JEDNOSTAVNA NABAVA, PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA PREGLED I OCJENA PONUDA, ZELENA NABAVA I LCC, ENP FORUM POSLOVNI MEDIJI d.o.o. 26.04.2019 26.04.2019 Zagreb 8 https://fpm.hr/ Otkazan
122 2019-0085 Dinamički sustav javne nabave, Pregled i ocjena ponuda, Provedba okvirnog sporazuma TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 29.03.2019 29.03.2019 Hotel "I", Zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
123 2019-0086 Provedba postupaka javne nabave financiranih iz sredstava Europske unije SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 04.03.2019 04.03.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284C, Zagreb 8 www.safu.hr Odobren
124 2019-0087 Specifičnosti provedbe postupaka javne nabave u EU projektima TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 04.04.2019 04.04.2019 "Grand Hotel Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
125 2019-0088 Provođenje pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje i dodjela ugovora za društvene i posebne usluge TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 05.04.2019 05.04.2019 "Grand Hotel Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
126 2019-0089 JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE: Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja; Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse; Ponuda – što je valjana ponuda u postupcima javne nabave; Pravna zaštita – praksa DKOM-a Temporis savjetovanje d.o.o. 05.04.2019 05.04.2019 Osijek, hotel Osijek, Šamačka 4 8 www.temporis.hr Odobren
127 2019-0090 PRIPREMA POSTUPKA JN; DOKUMENTACIJA O NABAVI; e-ESPD; PONUDA – POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 22.03.2019 22.03.2019 HGK Sisak 8 www.mingo.hr Odobren
128 2019-0091 DOKUMENTACIJA O NABAVI , KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE – ENP; EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI; SKLAPANJE, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 28.03.2019 28.03.2019 HGK Split 8 www.mingo.hr Odobren
129 2019-0092 DOKUMENTACIJA O NABAVI , KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE – ENP; EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI; SKLAPANJE, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 04.04.2019 04.04.2019 HGK Zadar 8 www.mingo.hr Odobren
130 2019-0093 KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE – ENP, KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA, EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI, SKLAPANJE, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 16.04.2019 16.04.2019 HGK Rijeka 8 www.mingo.hr Odobren
131 2019-0094 DOKUMENTACIJA O NABAVI; e-ESPD; PONUDA – IZRADA I DOSTAVA; EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 07.05.2019 07.05.2019 HGK Osijek 8 www.mingo.hr Odobren
132 2019-0095 DOKUMENTACIJA O NABAVI; e-ESPD; PONUDA – IZRADA I DOSTAVA; EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 16.05.2019 16.05.2019 HGK Pula 8 www.mingo.hr Otkazan
133 2019-0096 PREGLED I OCJENA PONUDA; EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI; SKLAPANJE, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 22.05.2019 22.05.2019 HGK Šibenik 8 www.mingo.hr Odobren
134 2019-0097 PLANIRANJE I PRIPREMA POSTUPKA JAVNE NABAVE, PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA, JEDNOSTAVNA NABAVA Info Puls d.o.o. 31.05.2019 31.05.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 4 www.info-puls.hr Odobren
135 2019-0098 Kriteriji za odabir ponude- od dokumentacije o nabavi do izvršenja ugovora LURETI d.o.o. 04.04.2019 04.04.2019 Rijeka, Hotel JADRAN, Šetalište XIII divizije 46, 51000 Rijeka 8 www.lureti.hr Odobren
136 2019-0099 Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova te inženjerskih usluga financiranih iz sredstava EU i najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja eMarker d.o.o. 08.04.2019 08.04.2019 Rijeka, Hotel "Jadran", Šetalište XVIII. divizije 46 8 edukacije.eu Odobren
137 2019-0100 Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova te inženjerskih usluga financiranih iz sredstava EU i najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja eMarker d.o.o. 09.04.2019 09.04.2019 Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora, Trumbićeva obala 4, Split 8 edukacije.eu Odobren
138 2019-0101 Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova te inženjerskih usluga financiranih iz sredstava EU i najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja eMarker d.o.o. 16.04.2019 16.04.2019 Osijek, Hotel "Silver", Ul. Martina Divalta 84 8 edukacije.eu Odobren
139 2019-0102 PREGLED I OCJENA PONUDA – PRAKSA I E-CERTIS, PRAVNA ZAŠTITA: Pregled i ocjena ponuda – primjeri iz prakse; Pregled i ocjena ponuda – primjena e-Certisa u praksi; Ponuda – što je valjana ponuda u postupcima javne nabave; Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka Temporis savjetovanje d.o.o. 11.04.2019 11.04.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
140 2019-0103 JEDNOSTAVNA NABAVA, SUKOB INTERESA, TROŠKOVNIK, ENP: Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja; Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost; Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti; ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi Temporis savjetovanje d.o.o. 12.04.2019 12.04.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
141 2019-0104 JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, SPOSOBNOST, E-CERTIS, FINANCIJSKE KOREKCIJE: Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija; Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti; Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse; Pregled i ocjena ponuda – primjena e-Certisa u praksi; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 18.04.2019 18.04.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
142 2019-0105 PRAVNA ZAŠTITA -POSTUPANJA IZ PRAKSE PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 13.05.2019 13.05.2019 Zagreb, Hotel Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9 8 www.pjr.hr Otkazan
143 2019-0106 POSEBNOSTI ODREDABA DOKUMENTACIJE O NABAVI I POSTUPKA PREGLEDA I OCJENE PONUDA NA PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZ SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE I PRIMJERI NAJČEŠĆIH POGREŠAKA PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 22.05.2019 22.05.2019 Zagreb, Hotel Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9 8 www.pjr.hr Odobren
144 2019-0107 OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA, REGISTAR UGOVORA I OSTALE NOVINE U EOJN TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 11.04.2019 11.04.2019 Hotel "I", Zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
145 2019-0108 Ex ante kontrola i financijske korekcije, Ponuda – pojašnjenje i upotpunjavanje, Oslanjanje na sposobnosti drugih subjekata, ESPD i ažurirani dokumenti, Realizacija i izmjene ugovora Agencija APPA d.o.o. 11.04.2019 11.04.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
146 2019-0109 Primjeri dobre prakse u provedbi postupaka javne nabave LURETI d.o.o. 08.05.2019 08.05.2019 Križevački poduzetnički centar d.o.o. Križevci, I. Zakmardija Dijankovečkog 12 8 www.lureti.hr Odobren
147 2019-0110 Sudjelovanje ponuditelja u postupcima javne nabave - izrada ESPD odgovora, ponuda i ažurirani popratni dokumenti LURETI d.o.o. 29.05.2019 29.05.2019 Veleučilište Vern Zagreb, Iblerov trg 10 8 www.lureti.hr Otkazan
148 2019-0111 Izmjene ugovora o javnoj nabavi u fazi provedbe projekta Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 14.03.2019 14.03.2019 Karlovac 4 www.uep.hr Odobren
149 2019-0112 Korak po korak do uspješne javne nabave sa osvrtom na najčešće pogreške prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 30.10.2019 30.10.2019 Zagreb 8 www.uep.hr Odobren
150 2019-0113 Analiza dokumentacije za javnu nabavu u provedbi EU projekata Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 15.04.2019 15.04.2019 Zagreb 4 www.uep.hr Odobren
151 2019-0114 Javna nabava i nepravilnosti u provedbi EU financiranih projekata Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 11.12.2019 11.12.2019 Zagreb 8 www.uep.hr Odobren
152 2019-0115 NOVA PRAKSA DKOM-A, NAJČEŠĆE GREŠKE NARUČITELJA I PONUDITELJA Info Puls d.o.o. 10.05.2019 10.05.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
153 2019-0116 Jednostavna nabava, obrasci i interni akt za jednostavnu nabavu, registar ugovora i središnja nabava Agencija APPA d.o.o. 12.04.2019 12.04.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
154 2019-0117 Upravni nadzor u javnoj nabavi, osobito bitne povrede postupka javne nabave, e-Certis i eESPD Agencija APPA d.o.o. 17.05.2019 17.05.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Otkazan
155 2019-0118 Otvoreni postupak i praksa DKOM-a Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 22.03.2019 22.03.2019 Karlovac 8 www.uep.hr Odobren
156 2019-0119 Javna nabava građevinskih radova i inženjerskih usluga u praksi TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 18.04.2019 18.04.2019 Hotel "Silver", Osijek, Martina Divalta 84 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
157 2019-0120 Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi inženjerskih usluga financiranih sredstvima ESI fondova, najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja, zelena javna nabava TIM4PIN d.o.o. 24.04.2019 24.04.2019 Osijek, Hotel Zoo, Sjevernodravska obala BB 8 www.tim4pin.hr Otkazan
158 2019-0121 Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova financiranih sredstvima ESI fondova, najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja, zelena javna nabava TIM4PIN d.o.o. 25.04.2019 25.04.2019 Osijek, Hotel Zoo, Sjevernodravska obala BB 8 www.tim4pin.hr Otkazan
159 2019-0122 Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi inženjerskih usluga financiranih sredstvima ESI fondova, najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja, zelena javna nabava TIM4PIN d.o.o. 23.05.2019 23.05.2019 Rijeka, Hotel Bonavia; Dolac 4 8 www.tim4pin.hr Otkazan
160 2019-0123 Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova financiranih sredstvima ESI fondova, najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja, zelena javna nabava TIM4PIN d.o.o. 24.05.2019 24.05.2019 Rijeka, Hotel Bonavia, Dolac 4 8 www.tim4pin.hr Otkazan
161 2019-0124 Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi inženjerskih usluga financiranih sredstvima ESI fondova, najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja, zelena javna nabava TIM4PIN d.o.o. 30.05.2019 30.05.2019 Zagreb, Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10 8 www.tim4pin.hr Odobren
162 2019-0125 Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova financiranih sredstvima ESI fondova, najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja, zelena javna nabava TIM4PIN d.o.o. 31.05.2019 31.05.2019 Zagreb, Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10 8 www.tim4pin.hr Odobren
163 2019-0126 JAVNA NABAVA U KONTEKSTU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA, specifičnosti izrade dokumentacije o nabavi, prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, pregled i ocjena ponuda, donošenje odluke o odabiru/poništenju, sklapanje i dopuštene izmjene ugovora o javnoj nabavi, financijske korekcije za nabavu koja se financira iz EU fondova Info Puls d.o.o. 17.05.2019 17.05.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
164 2019-0127 Upravljanje javnom nabavom u EU projektima VIZIJA I STRATEGIJA j.d.o.o. Zagreb 23.04.2019 23.04.2019 ZAGREB, HOTEL SHERATON 8 www.euradionice.eu Odobren
165 2019-0128 PRAKTIKUM JEDNOSTAVNE NABAVE ANGELA d.o.o. Varaždin 03.05.2019 03.05.2019 Hotel Varaždin, Kolodvorska 19, 42 000 Varaždin 8 www.angela.hr Odobren
166 2019-0129 Javna nabava građevinskih radova i inženjerskih usluga TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 09.05.2019 09.05.2019 Hotel "I", Zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
167 2019-0130 Pogreške naručitelja pri provedbi javnih nabava TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 26.04.2019 26.04.2019 "Grand Hotel Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
168 2019-0131 Javna nabava građevinskih radova i inženjerskih usluga u praksi TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 25.04.2019 25.04.2019 "Grand Hotel Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
169 2019-0132 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE ANGELA d.o.o. Varaždin 22.03.2019 22.03.2019 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ksaver 208, Zagreb -8 www.angela.hr Odobren
170 2019-0133 Novine u EOJN RH i primjena u praksi - osvrt sa strane naručitelja i ponuditelja NARODNE NOVINE d.d. 10.05.2019 10.05.2019 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6 8 www.nn.hr Odobren
171 2019-0134 EOJN za početnike, upoznavanje s radom u EOJN RH NARODNE NOVINE d.d. 17.05.2019 17.05.2019 Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6 8 www.nn.hr Odobren
172 2019-0135 Pravna zaštita u javnoj nabavi FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 25.04.2019 25.04.2019 Varaždin 4 http://www.foi.unizg.hr/hr/studiji/czvu/izobrazba-jn Odobren
173 2019-0136 Izrada dokumentacije o nabavi - pregled prakse FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 25.04.2019 25.04.2019 Varaždin 4 http://www.foi.unizg.hr/hr/studiji/czvu/izobrazba-jn Odobren
174 2019-0137 Provedba otvorenog postupka javne nabave građevinskih radova i inženjerskih usluga u praksi s osvrtom na izmijenjeno zakonodavstvo iz područja gradnje UČILIŠTE STUDIUM 23.04.2019 23.04.2019 Ljudevita Gaja 18, Vinkovci 8 www.uciliste.net Odobren
175 2019-0138 Javna nabava: Izrada ponude, Primjena čl. 293; 263; 289; 294 ZJN 2016, Praksa DKOM-a, e-Certis MAPA ZNANJA d.o.o. 09.05.2019 09.05.2019 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb 8 www.mapaznanja.hr Odobren
176 2019-0139 Upravljanje javnom nabavom u EU projektima VIZIJA I STRATEGIJA j.d.o.o. Zagreb 24.05.2019 24.05.2019 hotel Bonavia, Dolac 4, 51000, Rijeka 8 www.euradionice.eu Odobren
177 2019-0140 Upravljanje javnom nabavom u EU projektima VIZIJA I STRATEGIJA j.d.o.o. Zagreb 17.05.2019 17.05.2019 hotel Park, Hatzeov perivoj 3, 21000, Split 8 www.euradionice.eu Otkazan
178 2019-0141 Upravljanje javnom nabavom u EU projektima VIZIJA I STRATEGIJA j.d.o.o. Zagreb 31.05.2019 31.05.2019 hotel Osijek, Šamačka 4, 31000 Osijek 8 www.euradionice.eu Otkazan
179 2019-0142 Upravljanje javnom nabavom u EU projektima VIZIJA I STRATEGIJA j.d.o.o. Zagreb 07.06.2019 07.06.2019 ZAGREB, HOTEL SHERATON 8 www.euradionice.eu Odobren
180 2019-0143 Upravljanje javnom nabavom u EU projektima VIZIJA I STRATEGIJA j.d.o.o. Zagreb 14.06.2019 14.06.2019 hotel Park, Hatzeov perivoj 3, 21000, Split 8 www.euradionice.eu Otkazan
181 2019-0144 Izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi; Pravna zaštita-praksa DKOM-a eMarker d.o.o. 09.05.2019 09.05.2019 Lovran, Remisens hotel Excelsior, Ul. maršala Tita 15 8 edukacije.eu Odobren
182 2019-0145 Jamstva, njihova pojašnjenja i upotpunjavanje, (ne)primjena odredbi članka 293. s primjerima prakse DKOM-a te naplata eMarker d.o.o. 10.05.2019 10.05.2019 Lovran, Remisens hotel Excelsior, Ul. maršala Tita 15 4 edukacije.eu Odobren
183 2019-0146 Postupak pregleda i ocjene ponuda te sklapanje okvirnih sporazuma i načini sklapanja ugovora na temelju okvirnih sporazuma SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 01.04.2019 01.04.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284C, Zagreb 8 www.safu.hr Odobren
184 2019-0147 Dokumentacija o nabavi i projekti iz EU fondova, e-ESPD, e-Certis, ponude-pojašnjenja i upotpunjavanja, PRAKTIČNA PROVEDBA POSTUPKA nadzor, pravna zaštita, financijske korekcije – specifičnosti, rizici i preporuke EDUCATEAM d.o.o. 02.10.2019 02.10.2019 Osijek, Ul. Martina Divalta 84, hotel Silver 8 www.aducateam.hr Odobren
185 2019-0148 Dokumentacija o nabavi i projekti iz EU fondova, e-ESPD, e-Certis, ponude-pojašnjenja i upotpunjavanja, PRAKTIČNA PROVEDBA POSTUPKA nadzor, pravna zaštita, financijske korekcije – specifičnosti, rizici i preporuke EDUCATEAM d.o.o. 04.10.2019 04.10.2019 Opatija, hotel Savoy, Ul. Maršala Tita 129 8 www.aducateam.hr Odobren
186 2019-0149 IZAZOVI U PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE I PROJEKATA IZ EU FONDOVA Priprema postupka, izrada dokumentacije o nabavi i pondera s osvrtom na radove, arhitektonske, inženjerske i druge usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju, e-ESPD, e-Certis, pregled i odabir ponuda, izmjene ugovora, nadzor, pravna zaštita i financijske korekcije EDUCATEAM d.o.o. 05.06.2019 05.06.2019 Osijek, Ul. Martina Divalta 84, hotel Silver 8 www.aducateam.hr Otkazan
187 2019-0150 IZAZOVI U PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE I PROJEKATA IZ EU FONDOVA Priprema postupka, izrada dokumentacije o nabavi i pondera s osvrtom na radove, arhitektonske, inženjerske i druge usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju, e-ESPD, e-Certis, pregled i odabir ponuda, izmjene ugovora, nadzor, pravna zaštita i financijske korekcije EDUCATEAM d.o.o. 07.06.2019 07.06.2019 Opatija, hotel Savoy, Ul. Maršala Tita 129 8 www.aducateam.hr Otkazan
188 2019-0151 Uspješna priprema, provedba, sudjelovanje i ugovaranje u postupcima javne nabave i projektima financiranim iz EU fondova - za ponuditelje, obveznike i neobveznike ZJN – specifičnosti, rizici, preporuke EDUCATEAM d.o.o. 03.07.2019 03.07.2019 Osijek, Ul. Martina Divalta 84, hotel Silver 8 www.aducateam.hr Otkazan
189 2019-0152 Uspješna priprema, provedba, sudjelovanje i ugovaranje u postupcima javne nabave i projektima financiranim iz EU fondova - za ponuditelje, obveznike i neobveznike ZJN – specifičnosti, rizici, preporuke EDUCATEAM d.o.o. 05.07.2019 05.07.2019 Opatija, hotel Savoy, Ul. Maršala Tita 129 8 www.aducateam.hr Odobren
190 2019-0153 Dokumentacija o nabavi i projekti iz EU fondova, e-ESPD, e-Certis, ponude-pojašnjenja i upotpunjavanja, PRAKTIČNA PROVEDBA POSTUPKA nadzor, pravna zaštita, financijske korekcije – specifičnosti, rizici i preporuke EDUCATEAM d.o.o. 03.10.2019 03.10.2019 Zagreb, Rubetićeva ul. 16, Učilište Magistra 8 www.aducateam.hr Odobren
191 2019-0154 IZAZOVI U PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE I PROJEKATA IZ EU FONDOVA Priprema postupka, izrada dokumentacije o nabavi i pondera s osvrtom na radove, arhitektonske, inženjerske i druge usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju, e-ESPD, e-Certis, pregled i odabir ponuda, izmjene ugovora, nadzor, pravna zaštita i financijske korekcije EDUCATEAM d.o.o. 06.06.2019 06.06.2019 Zagreb, Rubetićeva ul. 16, Učilište Magistra 8 www.aducateam.hr Odobren
192 2019-0155 Uspješna priprema, provedba, sudjelovanje i ugovaranje u postupcima javne nabave i projektima financiranim iz EU fondova - za ponuditelje, obveznike i neobveznike ZJN – specifičnosti, rizici, preporuke EDUCATEAM d.o.o. 04.07.2019 04.07.2019 Zagreb, Rubetićeva ul. 16, Učilište Magistra 8 www.aducateam.hr Otkazan
193 2019-0156 Dokumentacija o nabavi i projekti iz EU fondova, e-ESPD, e-Certis, ponude-pojašnjenja i upotpunjavanja, PRAKTIČNA PROVEDBA POSTUPKA nadzor, pravna zaštita, financijske korekcije – specifičnosti, rizici i preporuke EDUCATEAM d.o.o. 10.09.2019 10.09.2019 Požega, Vučjak 22 (Praktikum d.o.o. škola za strane jezike) 8 www.aducateam.hr Odobren
194 2019-0157 IZAZOVI U PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE I PROJEKATA IZ EU FONDOVA Priprema postupka, izrada dokumentacije o nabavi i pondera s osvrtom na radove, arhitektonske, inženjerske i druge usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju, e-ESPD, e-Certis, pregled i odabir ponuda, izmjene ugovora, nadzor, pravna zaštita i financijske korekcije EDUCATEAM d.o.o. 04.06.2019 04.06.2019 Požega, Vučjak 22 (Praktikum d.o.o. škola za strane jezike) 8 www.aducateam.hr Odobren
195 2019-0158 Uspješna priprema, provedba, sudjelovanje i ugovaranje u postupcima javne nabave i projektima financiranim iz EU fondova - za ponuditelje, obveznike i neobveznike ZJN – specifičnosti, rizici, preporuke EDUCATEAM d.o.o. 02.07.2019 02.07.2019 Požega, Vučjak 22 (Praktikum d.o.o. škola za strane jezike) 8 www.aducateam.hr Odobren
196 2019-0159 OKVIRNI SPORAZUMI, JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, e-CERTIS, PRAVNA ZAŠTITA: Okvirni sporazumi; Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija; Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti; Uporaba e-Certisa tijekom pregleda i ocjene ponuda; Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka Temporis savjetovanje d.o.o. 09.05.2019 09.05.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
197 2019-0160 DINAMIČKI SUSTAV, JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, PRAVNA ZAŠTITA, FINANCIJSKE KOREKCIJE: Dinamički sustav; Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija; Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti; Pravna zaštita – praksa DKOM-a po fazama postupka; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 30.05.2019 30.05.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
198 2019-0161 NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI: Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse; Ponuda – kako pripremiti valjanu ponudu; Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške i kako ih ispraviti; Pregled i ocjena ponuda – primjena e-Certisa u praksi Temporis savjetovanje d.o.o. 31.05.2019 31.05.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
199 2019-0162 Pregled i ocjena ponuda i praksa DKOM-a po fazama postupka javne nabave Pučko otvoreno učilište Mentor 16.05.2019 16.05.2019 Pula, Dobrilina ul. 4 8 www.uciliste-mentor.hr Otkazan
200 2019-0163 Pregled i ocjena ponuda i praksa DKOM-a po fazama postupka javne nabave Pučko otvoreno učilište Mentor 16.05.2019 16.05.2019 Dom hrvatskih branitelja, Pula, Dobrilina ul. 4 8 www.uciliste-mentor.hr Odobren
201 2019-0164 Nabava građevinskih radova i inženjerskih usluga u praksi Pučko otvoreno učilište Mentor 17.05.2019 17.05.2019 Dom hrvatskih branitelja, Pula, Dobrilina ul. 4, 8 www.uciliste-mentor.hr Odobren
202 2019-0165 Nabava građevinskih radova i inženjerskih usluga u praksi Pučko otvoreno učilište Mentor 17.05.2019 17.05.2019 Dom hrvatskih branitelja, Pula, Dobrilina ul. 4 8 www.uciliste-mentor.hr Otkazan
203 2019-0166 Jednostavna nabava te ključne faze postupka javne nabave sa primjerima obrazaca EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 24.05.2019 24.05.2019 Zagreb - Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 1 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
204 2019-0167 Aktualnosti za ponuditelje i naručitelje u EOJN, pregledu i ocjeni ponuda i žalbenom postupku EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 31.05.2019 31.05.2019 Zagreb - Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 1 www.educa-savjetovanje.hr Otkazan
205 2019-0168 NAJNOVIJA PRAKSA DKOMA-a u PRIMJENI ZJN 2016. LURETI d.o.o. 06.05.2019 06.05.2019 Osijek, Vikarijat Osijek, J.J.Strossmayera 58 8 www.lureti.hr Odobren
206 2019-0169 IZRADA I OBJAVA PLANA NABAVE U EOJN RH , OBJAVA I AŽURIRANJE REGISTRA UGOVORA, OPĆI AKT O JEDNOSTAVNOJ NABAVI, JEDNOSTAVNA NABAVA U PRAKSI INŽENJERSKI BIRO d.d. 07.05.2019 07.05.2019 Heinzlova 4a, Zagreb 8 www.ingbiro.hr Odobren
207 2019-0170 Specifičnosti provedbe postupaka javne nabave u Eu projektima TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 24.05.2019 24.05.2019 Hotel "Park", Split, Hatzeov perivoj 3 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
208 2019-0171 Postupci javne nabave: natjecateljski dijalog, partnerstvo za inovacije i natjecateljski postupak uz pregovore; Dinamički sustav javne nabave te postupanje kod pregleda i ocjene ponuda SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 23.05.2019 23.05.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284C, Zagreb 8 www.safu.hr Odobren
209 2019-0172 JEDNAKOVRIJEDNOST, TROŠKOVNIK, SPOSOBNOST, E-CERTIS, FINANCIJSKE KOREKCIJE: Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija; Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti; Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta – primjeri iz prakse; Primjena e-Certisa tijekom pregleda i ocjene ponuda; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 24.05.2019 24.05.2019 Split, hotel President, Starčevićeva 1 8 www.temporis.hr Odobren
210 2019-0173 JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: Ključne faze u pripremi i provedbi otvorenog postupaka javne nabave uz korištenje modula u EOJN-u za naručitelje i ponuditelje (Prethodno savjetovanje, e-Žalba, e-ESPD, Dohvat dokaza iz registara i evidencija, e-Certis); Jednostavna nabava i Pravilnik za provedbu postupka Info Puls d.o.o. 14.06.2019 14.06.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
211 2019-0174 Pregled i ocjena ponuda u postupku javne nabave-praktična radionica s vježbom IVULA d.o.o. 07.06.2019 07.06.2019 DOM SPORTOVA MATE PARLOV, TRG KRALJA TOMISLAVA 7, PULA 8 www.ivula.hr Odobren
212 2019-0175 Jednostavna nabava i Primjena članaka 263. i 293. ZoJN 2016. TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 11.06.2019 11.06.2019 Hotel "Silver", Osijek, Martina Divalta 84 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
213 2019-0176 Nepravilnosti i financijske korekcije u postupcima financiranim iz EU fondova EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 07.06.2019 07.06.2019 Zagreb - Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 1 www.educa-savjetovanje.hr Otkazan
214 2019-0177 Pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja kroz praksu DKOM-a, dokazivanje nekažnjavanja za strane državljanje te sukob interesa eMarker d.o.o. 15.05.2019 15.05.2019 Zagreb, Hotel "Academia", Ulica Ivana Tkalčića 88 8 edukacije.eu Otkazan
215 2019-0178 Pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja kroz praksu DKOM-a, dokazivanje nekažnjavanja za strane državljane te sukob interesa eMarker d.o.o. 12.09.2019 12.09.2019 Osijek, Hotel "Silver", Ul. Martina Divalta 84 8 edukacije.eu Odobren
216 2019-0179 Otvoreno o javnoj nabavi I. Agencija APPA d.o.o. 14.05.2019 14.05.2019 Zadar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
217 2019-0180 Sve što ste htjeli znati o otvorenom postupku II Agencija APPA d.o.o. 17.05.2019 17.05.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
218 2019-0181 Praktikum jednostavne nabave Agencija APPA d.o.o. 17.05.2019 17.05.2019 Dubrovnik 8 www.agencija-appa.hr Odobren
219 2019-0182 Otvoreno o javnoj nabavi Agencija APPA d.o.o. 15.05.2019 15.05.2019 Split 8 www.agencija-appa.hr Odobren
220 2019-0183 Praktikum jednostavne nabave Agencija APPA d.o.o. 15.05.2019 15.05.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
221 2019-0184 Otvoreno o javnoj nabavi II Agencija APPA d.o.o. 16.05.2019 16.05.2019 Split 8 www.agencija-appa.hr Odobren
222 2019-0185 Sve što ste htjeli znati o otvorenom postupku I Agencija APPA d.o.o. 16.05.2019 16.05.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
223 2019-0186 Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude TIM4PIN d.o.o. 17.05.2019 17.05.2019 Bjelovar, Pučko otvoreno učilište Bjelovar, V. Nazora 5b 8 www.tim4pin.hr Otkazan
224 2019-0187 Podzakonski propisi za ZJN 2016 i najnovija praksa DKOM-a Državna škola za javnu upravu 28.05.2019 28.05.2019 Zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
225 2019-0188 Javna nabava u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova, izrada dokumentacije o nabavi, dokazi sposobnosti, aktualna praksa DKOM-a, primjena okvirnog sporazuma u javnoj nabavi, planiranje, upravljanje i provedba jednostavne nabave Info Puls d.o.o. 07.06.2019 07.06.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
226 2019-0189 IZBOR AKTUALNOSTI: Javna nabava na projektima financiranim EU sredstvima- ex post provjera, nepravilnosti u javnoj nabavi, financijske korekcije, izmjene ugovora, praksa DKOM-a Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 30.05.2019 30.05.2019 Rijeka, 8 www.efri.hr Odobren
227 2019-0190 Najčešće pogreške ponuditelja prilikom izrade ponude Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 04.06.2019 04.06.2019 Double Tree by Hilton Zagreb, Ulica grada Vukovara 269a (Mimosa I) 4 www.mingo.hr Odobren
228 2019-0191 Načela i postupci javne nabave u projektima financiranim iz fondova EU Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih 27.05.2019 27.05.2019 Zagreb 4 www.uep.hr Odobren
229 2019-0192 Javna nabava medicinskih proizvoda MAPA ZNANJA d.o.o. 30.05.2019 30.05.2019 Hotel Sheraton, Zagreb 4 www.mapaznanja.hr Odobren
230 2019-0193 Nabava građevinskih radova i inženjerskih usluga u praksi TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 21.06.2019 21.06.2019 FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION BORIK, Zadar, Majstora Radovana 7 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
231 2019-0194 Bitne povrede postupka javne nabave prilikom izrade dokumentacije o nabavi te prikaz faza pregleda i ocjene ponuda uz pregled prakse DKOM-a eMarker d.o.o. 13.06.2019 13.06.2019 Rijeka, Hotel "Jadran", Šetalište XIII divizije 46 8 edukacije.eu Odobren
232 2019-0195 Najvažnije u javnoj nabavi za naručitelje i ponuditelje – postupanja kroz faze postupka nabave, ESPD s kriterijima za kvalitativan odabir, pregled i ocjena ponuda s praksom DKOM-a i Visokog upravnog suda eMarker d.o.o. 12.06.2019 12.06.2019 Zagreb, Hotel "Academia", Ulica Ivana Tkalčića 88 8 edukacije.eu Odobren
233 2019-0196 Najvažnija postupanja za naručitelje i ponuditelje - jednostavna nabava, rad s EOJN, eESPD, pravilan pregled i ocjena ponuda, e-Certis i odluke naručitelja eMarker d.o.o. 09.07.2019 09.07.2019 Zagreb, Hotel "Academia", Ulica Ivana Tkalčića 88 8 edukacije.eu Odobren
234 2019-0197 Pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja, dokazivanje nekažnjavanja za strane državljane te sukob interesa, s primjerima iz prakse DKOM-a i MINGO Učilište MONEO Slavonski Brod 05.06.2019 05.06.2019 Zagreb, Hotel "I", Ive Robića 2 8 www.uciliste-moneo.hr Otkazan
235 2019-0198 Priprema i provedba postupka javne nabave sukladno ZJN 2016 i najčešće pogreške te Pravna zaštita i novija praksa DKOM-a LINGUA d.o.o. 07.06.2019 07.06.2019 Osijek, Ivana Gundulića 5 8 www.lingua.hr Otkazan
236 2019-0199 Javna nabava za početnike TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 06.06.2019 06.06.2019 Hotel "I", Zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
237 2019-0200 Bitne povrede postupka javne nabave prilikom izrade dokumentacije o nabavi te prikaz faza pregleda i ocjene ponuda uz pregled prakse DKOM-a eMarker d.o.o. 04.07.2019 04.07.2019 Osijek, Hotel "Silver", Ul. Martina Divalta 84 8 edukacije.eu Odobren
238 2019-0201 Pregled i ocjena ponuda; Najčešće pogreške naručitelja u postupcima JN-e; Praksa DKOM-a; Novine u radu s EOJN RH Pučko otvoreno učilište POUKA 07.06.2019 07.06.2019 Karlovac, Bogoslava Šuleka 29 8 www.pouka.hr Odobren
239 2019-0202 Upravljanje javnom nabavom u EU projektima VIZIJA I STRATEGIJA j.d.o.o. Zagreb 08.05.2019 08.05.2019 Rijeka 8 www.euradionice.eu Otkazan
240 2019-0203 Nabava medicinske opreme i potrošnog medicinskog mazerijala TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 13.06.2019 13.06.2019 Hotel "I", Zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
241 2019-0204 NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI: Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija; Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti; Primjena e-Certisa tijekom pregleda i ocjene ponuda; Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse; Izvršenje ugovora o javnoj nabavi Temporis savjetovanje d.o.o. 14.06.2019 14.06.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
242 2019-0205 JAVNA NABAVA – ODGOVORI NA PITANJA I PROBLEME IZ PRAKSE: Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti; Ponuda – što je valjana ponuda u postupcima javne nabave; ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi; EOJN RH – aktualnosti u primjeni Temporis savjetovanje d.o.o. 13.06.2019 13.06.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
243 2019-0206 Praktikum jednostavne nabave Agencija APPA d.o.o. 12.06.2019 12.06.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
244 2019-0207 Sve što ste htjeli znati o otvorenom postupku I Agencija APPA d.o.o. 13.06.2019 13.06.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
245 2019-0208 Sve što ste htjeli znati o otvorenom postupku II Agencija APPA d.o.o. 14.06.2019 14.06.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
246 2019-0209 Isključenje gospodar subjekata iz postupka javne nabave, jednostavna nabava i pravna zaštita, sukob interesa Napredni poslovni sustavi d.o.o. 27.06.2019 27.06.2019 Zagreb 8 Odobren
247 2019-0210 NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a, presude Visokog upravnog suda RH, sve što trebate znati o žalbenom postupku Info Puls d.o.o. 28.06.2019 28.06.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
248 2019-0211 Javna nabava: Otvoreni postupak javne nabave radova MAPA ZNANJA d.o.o. 04.07.2019 04.07.2019 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb 8 www.mapaznanja.hr Odobren
249 2019-0212 JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE – ključne faze pripreme i provedbe otvorenog postupka te priprema i predaja ponuda uz pregled relevantne prakse kako bi se izbjegle najčešće pogreške kod naručitelja i ponuditelja Info Puls d.o.o. 05.07.2019 05.07.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
250 2019-0213 PLANIRANJE I PRIPREMA POSTUPKA JAVNE NABAVE, PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA, JEDNOSTAVNA NABAVA Info Puls d.o.o. 12.07.2019 12.07.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Otkazan
251 2019-0214 Izmjene ugovora i okvirnih sporazuma, upotpunjenje i pojašnjenje ponuda, praksa DKOM-a LIBUSOFT CICOM d.o.o. 05.07.2019 05.07.2019 Zagreb 8 www.spi.hr Odobren
252 2019-0215 Izrada dokumentacije o nabavi s posebnim osvrtom na tehničke specifikacije kroz praksu DKOM-a, Pregled i ocjena ponuda – primjena e-certisa kroz praksu DKOM-a te registar ugovora i otvorena pitanja u primjeni EOJN RH TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 28.06.2019 28.06.2019 Hotel "I", Zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Otkazan
253 2019-0217 Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude TIM4PIN d.o.o. 02.07.2019 02.07.2019 Zagreb, Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10 8 www.tim4pin.hr Odobren
254 2019-0218 PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN 2016 ANGELA d.o.o. Varaždin 06.06.2019 06.06.2019 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ksaver 208, Zagreb -8 www.angela.hr Odobren
255 2019-0219 Pravna zaštita u području javne nabave; Greške u dokumentaciji o nabavi i prilikom pregleda i ocjene ponuda; Primjena kriterija ENP-a SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 10.06.2019 10.06.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284C, Zagreb 8 www.safu.hr Odobren
256 2019-0220 NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI: Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti; Jednakovrijednost kod tehničkih specifikacija; Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti; Primjena e-Certisa tijekom pregleda i ocjene ponuda; Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 12.07.2019 12.07.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
257 2019-0221 JEDNOSTAVNA NABAVA, TROŠKOVNIK, ENP: Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak po korak; Troškovnik – najčešće pogreške i kako ih ispraviti; ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi Temporis savjetovanje d.o.o. 11.07.2019 11.07.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
258 2019-0222 AKTUALNA PRAKSA DKOM-a ANGELA d.o.o. Varaždin 04.07.2019 04.07.2019 Grad Đurđevac Stjepana Radića 1 48 350 Đurđevac 8 www.angela.hr Odobren
259 2019-0223 Otvoreno o javnoj nabavi II Agencija APPA d.o.o. 26.07.2019 26.07.2019 Šibenik 8 www.agencija-appa.hr Odobren
260 2019-0224 Praktikum jednostavne nabave Agencija APPA d.o.o. 24.07.2019 24.07.2019 Šibenik 8 www.agencija-appa.hr Odobren
261 2019-0225 Otvoreno o javnoj nabavi I. Agencija APPA d.o.o. 25.07.2019 25.07.2019 Šibenik 8 www.agencija-appa.hr Odobren
262 2019-0226 Kako izbjeći bitne povrede postupka javne nabave i nepravilnosti u postupcima financiranim iz EU fondova? EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 26.09.2019 26.09.2019 Karlovac – Hrvatska obrtnička komora, Jurija Haulika 14, 47000 Karlovac 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
263 2019-0227 Određivanje tehničkih specifikacija te ugovaranje jednostavne nabave, Registar ugovora sa izmjenama ugovora EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 27.09.2019 27.09.2019 Varaždin – Park Boutique Hotel, J. Habdelića 6, 42000 Varaždin 1 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
264 2019-0228 Praktična upotreba e-Certisa sa detaljnim prikazom pregleda i ocjene ponuda kroz primjere EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 04.10.2019 04.10.2019 Zadar – Falkensteiner Club Funimation Borik, Ulica majstora Radovana 7, 23000 Zadar 1 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
265 2019-0229 jednostavna nabava CENTAR ZA KULTURU I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA 10.09.2019 10.09.2019 Split 8 www.zlatnavrata.hr Odobren
266 2019-0230 Bitne povrede postupka javne nabave i najnovija praksa DKOM-a CENTAR ZA KULTURU I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA 09.09.2019 09.09.2019 Split 8 www.zlatnavrata.hr Odobren
267 2019-0231 provedba otvorenog postupka CENTAR ZA KULTURU I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA 20.09.2019 20.09.2019 Split 8 www.zlatnavrata.hr Odobren
268 2019-0232 Upravljanje javnom nabavom u EU projektima VIZIJA I STRATEGIJA j.d.o.o. Zagreb 25.10.2019 25.10.2019 ZAGREB, HOTEL SHERATON 8 www.euradionice.eu Odobren
269 2019-0233 Upravljanje javnom nabavom u EU projektima VIZIJA I STRATEGIJA j.d.o.o. Zagreb 23.08.2019 23.08.2019 ZAGREB, HOTEL SHERATON 8 www.euradionice.eu Otkazan
270 2019-0234 Upravljanje javnom nabavom u EU projektima VIZIJA I STRATEGIJA j.d.o.o. Zagreb 24.09.2019 24.09.2019 ZAGREB, HOTEL SHERATON 8 www.euradionice.eu Odobren
271 2019-0235 Upravljanje javnom nabavom u EU projektima VIZIJA I STRATEGIJA j.d.o.o. Zagreb 13.12.2019 13.12.2019 ZAGREB, HOTEL SHERATON 8 www.euradionice.eu Odobren
272 2019-0236 Otvoreni postupak javne nabave uz primjenu svih modula u EOJN – priprema, tijek i provođenje SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 09.07.2019 09.07.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284C, Zagreb 8 www.safu.hr Odobren
273 2019-0237 Upravljanje javnom nabavom u EU projektima VIZIJA I STRATEGIJA j.d.o.o. Zagreb 23.07.2019 23.07.2019 ZAGREB, HOTEL SHERATON 8 www.euradionice.eu Odobren
274 2019-0238 Priprema i provedba postupka javne nabave sukladno ZJN 2016 i najčešće pogreške te Pravna zaštita i novija praksa DKOM-a LINGUA d.o.o. 05.07.2019 05.07.2019 Osijek, I. Gundulića 5 8 www.lingua.hr Odobren
275 2019-0239 Najnoviji primjeri iz prakse Državne komisije, ENP kroz praksu DKOMa, Praksa Visokog upravnog suda Info Puls d.o.o. 13.09.2019 13.09.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
276 2019-0240 RADIONICA JAVNE NABAVE: PRIPREMA I PROVEDBA POSTUPKA OD POČETKA DO KRAJA – JEDNOSTAVNA NABAVA I JAVNA NABAVA Info Puls d.o.o. 20.09.2019 20.09.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
277 2019-0241 JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE, NARUČITELJE I PONUDITELJE – ključne faze pripreme i provedbe otvorenog postupka te priprema i predaja ponuda korak po korak uz prikaz modula u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN RH) Info Puls d.o.o. 27.09.2019 27.09.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
278 2019-0242 Ekonomski najpovoljnija ponuda, plan nabave i registar ugovora, priprema postupka javne nabave, rad s e-ESPD obrascem, obveze i mogućnosti kod pripreme ponuda, pregled i ocjena ponuda, e-Certis, provedba jednostavne nabave Info Puls d.o.o. 18.10.2019 18.10.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
279 2019-0243 Prikaz najčešćih pogrešaka naručitelja i ponuditelja u svim fazama provedbe otvorenog postupka javne nabave uz pregled prakse DKOM-a; Primjena zelene javne nabave (ZeJN) Info Puls d.o.o. 25.10.2019 25.10.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
280 2019-0244 PRAVNA ZAŠTITA U OTVORENOM POSTUPKU NABAVE, NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a Info Puls d.o.o. 11.10.2019 11.10.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
281 2019-0245 Sklapanje i izvršavanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 19.09.2019 19.09.2019 Hotel "Silver", Osijek, Martina Divalta 84 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
282 2019-0246 Izrada dokumentacije o nabavi s posebnim osvrtom na tehničke specifikacije kroz praksu DKOM-a, Pregled i ocjena ponuda – primjena e-certisa kroz praksu DKOM-a te registar ugovora i otvorena pitanja u primjeni EOJN RH TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 10.10.2019 10.10.2019 Hotel "I", Zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
283 2019-0247 Javna nabava za početnike TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 18.10.2019 18.10.2019 Hotel "Grand Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
284 2019-0248 Pogreške naručitelja pri provedbi postupaka javne nabave TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 03.10.2019 03.10.2019 Hotel "Donat", Zadar, Majstora Radovana 7 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
285 2019-0249 Sklapanje i izvršenje ugovora o JN i okvirnih sporazuma, Kriteriji za kvalitativni odabir GS TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 04.10.2019 04.10.2019 Hotel "Donat", Zadar, Majstora Radovana 7 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
286 2019-0250 NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a IVULA d.o.o. 20.09.2019 20.09.2019 DOM SPORTOVA MATE PARLOV, TRG KRALJA TOMISLAVA 7, PULA 8 www.ivula.hr Odobren
287 2019-0251 Javna nabava vozila, električnih vozila i hibrida eMarker d.o.o. 03.09.2019 03.09.2019 Zagreb, Hotel "Academia", Ulica Ivana Tkalčića 88 8 edukacije.eu Odobren
288 2019-0252 Prikaz pregleda i ocjene ponuda kroz primjere iz prakse SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 22.10.2019 22.10.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284C, Zagreb 8 www.safu.hr Odobren
289 2019-0253 Ex ante i Ex post provjera i Izvršavanje ugovora o javnoj nabavi TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 12.09.2019 12.09.2019 Hotel "I", zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
290 2019-0254 Ex ante i Ex post provjera i Izvršavanje ugovora o javnoj nabavi TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 17.10.2019 17.10.2019 Hotel "Grand Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
291 2019-0255 Revizija, nepravilnosti i financijske korekcije u postupcima javne nabave EU projekata / Aktualnosti u javnoj nabavi s osvrtom na praksu Državne komisije i Visokog upravnog suda RH TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 16.09.2019 16.09.2019 Rijeka 8 www.teb.hr Odobren
292 2019-0256 Revizija, nepravilnosti i financijske korekcije u postupcima javne nabave EU projekata / Aktualnosti u javnoj nabavi s osvrtom na praksu Državne komisije i Visokog upravnog suda RH TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 17.09.2019 17.09.2019 Split 8 www.teb.hr Odobren
293 2019-0257 Revizija, nepravilnosti i financijske korekcije u postupcima javne nabave EU projekata / Aktualnosti u javnoj nabavi s osvrtom na praksu Državne komisije i Visokog upravnog suda RH TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 19.09.2019 19.09.2019 Zagreb 8 www.teb.hr Odobren
294 2019-0258 Revizija, nepravilnosti i financijske korekcije u postupcima javne nabave EU projekata / Aktualnosti u javnoj nabavi s osvrtom na praksu Državne komisije i Visokog upravnog suda RH TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. 20.09.2019 20.09.2019 Osijek 8 www.teb.hr Odobren
295 2019-0259 Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata TIM4PIN d.o.o. 27.09.2019 27.09.2019 Zagreb, Hotel Palce, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10 8 www.tim4pin.hr Odobren
296 2019-0260 Pravna zaštita i Najčešće greške u fazi dokumentacije o nabavi te postupka pregleda i ocjene ponuda TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 26.09.2019 26.09.2019 Hotel "I", Zagreb, Ive Robića 2 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
297 2019-0261 Usavršavanje iz područja javne nabave, provedba programa o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupaka javne nabave Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 06.09.2019 06.09.2019 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 8 www.edukacije.eu Odobren
298 2019-0262 Usavršavanje iz područja javne nabave, provedba programa o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupaka javne nabave Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 10.09.2019 10.09.2019 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 8 www.edukacije.eu Odobren
299 2019-0263 Usavršavanje iz područja javne nabave, provedba programa o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupaka javne nabave Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 11.09.2019 11.09.2019 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 8 www.edukacije.eu Odobren
300 2019-0264 Usavršavanje iz područja javne nabave, provedba programa o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupaka javne nabave Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 19.09.2019 19.09.2019 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 8 www.edukacije.eu Odobren
301 2019-0265 Usavršavanje iz područja javne nabave, provedba programa o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupaka javne nabave Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 17.09.2019 17.09.2019 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 8 www.edukacije.eu Odobren
302 2019-0266 Usavršavanje iz područja javne nabave, provedba programa o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupaka javne nabave Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 18.09.2019 18.09.2019 Hotel Silver, Ulica Martina Divalta 84, Osijek 8 www.edukacije.eu Odobren
303 2019-0267 Usavršavanje iz područja javne nabave, provedba programa o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupaka javne nabave Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 25.09.2019 25.09.2019 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 8 www.edukacije.eu Odobren
304 2019-0268 Usavršavanje iz područja javne nabave, provedba programa o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupaka javne nabave Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 09.10.2019 09.10.2019 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 8 www.edukacije.eu Odobren
305 2019-0269 Usavršavanje iz područja javne nabave, provedba programa o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupaka javne nabave Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 25.09.2019 25.09.2019 Hotel Kolovare, Ul. Bože Peričića 14, Zadar 8 www.edukacije.eu Odobren
306 2019-0270 Usavršavanje iz područja javne nabave, provedba programa o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupaka javne nabave Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 10.10.2019 10.10.2019 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 8 www.edukacije.eu Odobren
307 2019-0271 Usavršavanje iz područja javne nabave, provedba programa o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupaka javne nabave Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 11.10.2019 11.10.2019 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 8 www.edukacije.eu Odobren
308 2019-0272 Usavršavanje iz područja javne nabave, provedba programa o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupaka javne nabave Obrt za informatiku i dizajn „Marker“ vl. Vinko Markanović 15.10.2019 15.10.2019 Hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46, Rijeka 8 www.edukacije.eu Odobren
309 2019-0273 Javna nabava građevinskih radova – od projektiranja do nadzora Agencija APPA d.o.o. 28.08.2019 28.08.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
310 2019-0274 Javna nabava građevinskih radova – od projektiranja do nadzora Agencija APPA d.o.o. 29.08.2019 29.08.2019 Split 8 www.agencija-appa.hr Odobren
311 2019-0275 Otvoreni postupak Agencija APPA d.o.o. 29.08.2019 29.08.2019 Zadar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
312 2019-0276 Otvoreni postupak Agencija APPA d.o.o. 30.08.2019 30.08.2019 Split 8 www.agencija-appa.hr Odobren
313 2019-0277 Javna nabava građevinskih radova – od projektiranja do nadzora Agencija APPA d.o.o. 30.08.2019 30.08.2019 Zadar 8 www.agencija-appa.hr Odobren
314 2019-0278 NAJNOVIJA PRAKSA DKOMA-a u PRIMJENI ZJN 2016. LURETI d.o.o. 19.09.2019 19.09.2019 KRIŽEVCI, Poduzetnički centar, Franje Tuđmana 20 8 www.lureti.hr Odobren
315 2019-0279 Izbor iz Rješenja DKOM-a s osvrtom na Odluke Visokog upravnog suda RH EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 22.11.2019 22.11.2019 Zagreb – Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
316 2019-0280 JAVNA NABAVA U KONTEKSTU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA, izrada dokumentacije o nabavi, dokazi sposobnosti, aktualna praksa DKOM-a, ex post kontrola i financijske korekcije, izazovi pregleda i ocjene ponuda, ponovno rangiranje ponuda nakon donošenja odluke o odabiru Info Puls d.o.o. 04.10.2019 04.10.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
317 2019-0281 UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: postupak javne nabave od pripreme, pregleda i ocjene ponuda te ugovaranja s osvrtom na specifičnosti vezane uz JN na EU sufinanciranim projektima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 11.12.2019 11.12.2019 Zagreb, Petrovaradinska 1 8 www.pjr.hr Odobren
318 2019-0282 JEDNOSTAVNA NABAVA, ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA, PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA, e-ESPD POSTUPANJA, e-CERTIS, PREGLED I OCJENA PONUDA, ODLUKE NARUČITELJA PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 24.10.2019 24.10.2019 Hotel Panorama , Trg Krešimira Ćosića 9 ,10 000 Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
319 2019-0283 Javna nabava za početnike, izrada Dokumentacije o nabavi s posebnim osvrtom na tehničke specifikacije te primjena e-Certisa LIBUSOFT CICOM d.o.o. 25.09.2019 25.09.2019 Panorama Zagreb hotel, Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb 8 www.spi.hr Odobren
320 2019-0284 EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA, LCC, ZELENI KRITERIJI, PREGLED I OCJENA PONUDA – osnove ENP kriterija; primjena zelenih kriterija i troška životnog vijeka te pregled i ocjena ponuda sukladno postavljenim kriterijima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 07.11.2019 07.11.2019 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
321 2019-0285 NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I PRIMJERI IZ PRAKSE: Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta; ENP kriteriji; pogreške prilikom pregleda i ocjene ponuda; najčešće pogreške u troškovnicima PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 21.11.2019 21.11.2019 Projekt jednako razvoj d.o.o. Petrovaradinska 1, Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
322 2019-0286 Otvoreni postupak javne nabave, priprema i provedba postupka kroz sve faze, praktični primjeri i razmjena iskustva sa polaznicima u otklanjanju svih nedoumica LURETI d.o.o. 18.09.2019 18.09.2019 Varaždin, Hotel Turist, Aleja kralja Zvonimira 1 8 www.lureti.hr Odobren
323 2019-0287 Kako pravilno primijeniti odredbe ZJN 2016 u postupku javne nabave? LURETI d.o.o. 10.09.2019 10.09.2019 Osijek, Vikarijat Osijek, J.J.Strossmayera 58 8 www.lureti.hr Odobren
324 2019-0288 Javna nabava: Otvoreni postupak - ePonuda, Tijek pregleda i ocjene ponuda, Sklapanje ugovora, E-žalba MAPA ZNANJA d.o.o. 19.09.2019 19.09.2019 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb 8 www.mapaznanja.hr Odobren
325 2019-0289 Javna nabava medicinskih proizvoda MAPA ZNANJA d.o.o. 28.11.2019 28.11.2019 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb 8 www.mapaznanja.hr Odobren
326 2019-0290 Kako pravilno primijeniti odredbe ZJN 2016 u postupku javne nabave LURETI d.o.o. 24.09.2019 24.09.2019 Karlovac, dvorana restorana Kristal, M.Laginje 1 Karlovac 8 www.lureti.hr Odobren
327 2019-0291 Specifičnosti izrade dokumentacije o nabavi, kontrola i financijske korekcije za nabavu koja se financira iz EU fondova, aktualna praksa DKOM-a, dopuštene izmjene ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – pregled najčešćih situacija LURETI d.o.o. 02.10.2019 02.10.2019 RIJEKA, Hotel JADRAN, Šetalište XIII divizije 46, 51000 Rijeka 8 www.lureti.hr Odobren
328 2019-0292 PLANIRANJE, JEDNOSTAVNA NABAVA, ENP: Planiranje javne nabave za 2020; Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak po korak; ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi Temporis savjetovanje d.o.o. 26.09.2019 26.09.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
329 2019-0293 DOKUMENTACIJA O NABAVI, PREGLED I OCJENA PONUDA, PRAVNA ZAŠTITA: Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu; Pregled i ocjena ponuda kroz praksu – najčešće pogreške; Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 13.11.2019 13.11.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
330 2019-0294 NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI: Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti; Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti; Primjena ESPD-a u praksi; Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način Temporis savjetovanje d.o.o. 07.11.2019 07.11.2019 Opatija, Grand hotel 4 opatijska cvijeta, Ul. Viktora cara Emina 6 8 www.temporis.hr Odobren
331 2019-0295 UVJETI SPOSOBNOSTI, ESPD, PRAVNA ZAŠTITA: Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti; Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti; Primjena ESPD-a u praksi; Pravna zaštita, odluke DKOM-a i Visokog upravnog suda RH – analiza prakse Temporis savjetovanje d.o.o. 27.09.2019 27.09.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
332 2019-0296 PLANIRANJE, SUKOB INTERESA, JEDNOSTAVNA NABAVA: Planiranje javne nabave za 2020; Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost; Jednostavna nabava – od planiranja do izvršenja, korak po korak Temporis savjetovanje d.o.o. 17.10.2019 17.10.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
333 2019-0297 NAJČEŠĆE POGREŠKE U JAVNOJ NABAVI I KAKO IH ISPRAVITI: Popis radova, isporuka robe i usluga kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti; Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti; Primjena ESPD-a u praksi; Jamstva – kako ih koristiti na ispravan način Temporis savjetovanje d.o.o. 03.10.2019 03.10.2019 Split, hotel President, Starčevićeva 1 8 www.temporis.hr Odobren
334 2019-0298 UVJETI SPOSOBNOSTI, ESPD, ENP I ZELENA NABAVA, FINANCIJSKE KOREKCIJE: Stručnjaci kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti; Primjena ESPD-a u praksi; Novine u ENP-u i zelena javna nabava u praksi; Financijske korekcije i javna nabava Temporis savjetovanje d.o.o. 18.10.2019 18.10.2019 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 8 www.temporis.hr Odobren
335 2019-0299 PLANIRANJE I PRIPREMA POSTUPKA JAVNE NABAVE, JEDNOSTAVNA NABAVA, PLAN NABAVE I REGISTAR UGOVORA INŽENJERSKI BIRO d.d. 25.09.2019 25.09.2019 Heinzelova 4a, Zagreb 8 www.ingbiro.hr Odobren
336 2019-0300 Utvrđene nepravilnosti u ex-ante i ex-post provjerama postupaka javne nabave s primjerima iz prakse EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 25.10.2019 25.10.2019 Zagreb – Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
337 2019-0301 Praktikum jednostavne nabave - osnove i važni detalji Agencija APPA d.o.o. 18.09.2019 18.09.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
338 2019-0302 Otvoreni postupak I - osnove i EOJN procedura Agencija APPA d.o.o. 19.09.2019 19.09.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
339 2019-0303 Otvoreni postupak II - za iskusne praktičare Agencija APPA d.o.o. 20.09.2019 20.09.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
340 2019-0304 UPRAVLJANJE RIZICIMA U JAVNOJ NABAVI S NAGLASKOM NA EU PROJEKTE (ex-ante i ex-post provjere) ANGELA d.o.o. Varaždin 22.11.2019 22.11.2019 HOTEL VARAŽDIN Kolodvorska 19, 42 000 Varaždin 8 www.angela.hr Odobren
341 2019-0305 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE – NAJČEŠĆE POGREŠKE NARUČITELJA; KRATKI LANCI NABAVE- ENP Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 18.09.2019 18.09.2019 Koprivnica, HGK Koprivnica 8 www.mingo.hr Odobren
342 2019-0306 PLANIRANJE U SUSTAVU JN; OBJAVE JAVNE NABAVE I STATISTIČKA IZVJEŠĆA; PRAVNA ZAŠTITA U SUSTAVU JN; SKLAPANJE, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA O JN Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 03.10.2019 03.10.2019 Osijek, HGK Osijek 8 www.mingo.hr Odobren
343 2019-0307 Ugovori i izmjene ugovora u postupcima javne nabave FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 03.10.2019 03.10.2019 Varaždin 4 http://www.foi.unizg.hr/hr/studiji/czvu/izobrazba-jn Odobren
344 2019-0308 Ponuda: zaprimanje, otvaranje, pregled i ocjena FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 03.10.2019 03.10.2019 Varaždin 4 http://www.foi.unizg.hr/hr/studiji/czvu/izobrazba-jn Odobren
345 2019-0309 UPRAVLJANJE RIZICIMA U JAVNOJ NABAVI S NAGLASKOM NA EU PROJEKTE (ex-ante i ex-post provjere) IVULA d.o.o. 08.11.2019 08.11.2019 DOM SPORTOVA MATE PARLOV, TRG KRALJA TOMISLAVA 7, PULA 8 www.ivula.hr Odobren
346 2019-0310 Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda i oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 10.12.2019 10.12.2019 Hotel Panorama , Trg Krešimira Ćosića 9 ,10 000 Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
347 2019-0311 Pregled i ocjena ponuda u postupku javne nabave-praktična radionica s vježbom LURETI d.o.o. 17.10.2019 17.10.2019 DUBROVNIK, Hotel Adria, Radnička ulica 46, 20000 Dubrovnik 8 www.lureti.hr Odobren
348 2019-0312 PRIPREMA I OBJAVA OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE LURETI d.o.o. 16.10.2019 16.10.2019 DUBROVNIK, Hotel Adria, Radnička ulica 46, 20000 Dubrovnik 8 www.lureti.hr Odobren
349 2019-0313 Izrada plana nabave za 2020. godinu i izvršavanje ugovora TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 30.10.2019 30.10.2019 Hotel "Silver", Osijek, Martina Divalta 84 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
350 2019-0314 Podzakonski propisi za ZJN 2016 i najnovija praksa DKOM-a Državna škola za javnu upravu 16.10.2019 16.10.2019 Zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
351 2019-0315 Provedba pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje, postupanje u elektorničkom oglasniku javne nabave i najčešće nepravilnosti kod provođenja navedenog postupka javne nabave prema rješenjima DKOM-a i presudama Visokog upravnog suda PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 19.11.2019 19.11.2019 Hotel Panorama , Trg Krešimira Ćosića 9 ,10 000 Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
352 2019-0316 Ključni izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu DKOM-a PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 20.11.2019 20.11.2019 Hotel Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9, 10 000 Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
353 2019-0317 Izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi; Jamstva – pojašnjenje, upotpunjavanje i naplata TIM4PIN d.o.o. 18.10.2019 18.10.2019 Zagreb, hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10 8 www.tim4pin.hr Odobren
354 2019-0318 Opće obveze naručitelja prema ZJN_2016, što je postupanje DKOM-a po službenoj dužnosti i primjeri, poslovna tajna u postupcima javnu nabave PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. 25.10.2019 25.10.2019 Hotel Panorama , Trg Krešimira Ćosića 9 ,10 000 Zagreb 8 www.pjr.hr Odobren
355 2019-0319 Odabir ekonomski najpovoljnije ponude Državna škola za javnu upravu 14.11.2019 14.11.2019 Zagreb 8 www.dsju.hr Odobren
356 2019-0320 Praktična upotreba e-Certisa sa detaljnim prikazom pregleda i ocjene ponuda kroz primjere EDUCA savjetovanje j.d.o.o. 29.11.2019 29.11.2019 Zagreb – Kongresni centar FORUM, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb 8 www.educa-savjetovanje.hr Odobren
357 2019-0321 Dokumentacija o nabavi, tehničke specifikacije i norme, jamstva, sposobnosti i kriterij za ENP Agencija APPA d.o.o. 17.10.2019 17.10.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
358 2019-0322 Dokumentacija o nabavi za radove, ugovaranje i izmjene ugovora tijekom njegova trajanja Agencija APPA d.o.o. 18.10.2019 18.10.2019 Zagreb 8 www.agencija-appa.hr Odobren
359 2019-0323 Planiranje javne nabave za 2020. godinu, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, Objava u EOJN, Fiskalna odgovornost naručitelja TIM4PIN d.o.o. 17.10.2019 17.10.2019 Zagreb, Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10 8 www.tim4pin.hr Odobren
360 2019-0324 NAJNOVIJA SUDSKA PRAKSA I PRAKSA DKOM-a; Predmet nabave – određivanje i podjela, opis i tehničke specifikacije; Izrada i pojašnjenje/upotpunjavanje ponude Info Puls d.o.o. 08.11.2019 08.11.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
361 2019-0325 PLANIRANJE JN I PLAN NABAVE, radionica javne nabave – priprema i provedba postupka po fazama Info Puls d.o.o. 29.11.2019 29.11.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
362 2019-0326 Pravila i načini provedbe jednostavne nabave, elektronička komunikacija u JN, plan nabave i registar ugovora, ispravan rad s espd obrascem, podugovaranje i oslanjanje, e-certis, pregled i ocjena ponuda Info Puls d.o.o. 20.12.2019 20.12.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
363 2019-0327 Kako pravilno primijeniti odredbe ZJN 2016 u postupku javne nabave LURETI d.o.o. 23.10.2019 23.10.2019 SISAK, , Lovačka kuća Brezovica, Kutinska bb, Novo selo Palanječko 8 www.lureti.hr Odobren
364 2019-0328 Granice postupanja DKOM-a, pravila dokazivanja i pravna zaštita-praksa DKOM-a eMarker d.o.o. 25.10.2019 25.10.2019 Osijek, Hotel "Silver", Ulica Martina Divalta 84 8 edukacije.eu Odobren
365 2019-0329 Provedba programa o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupaka javne nabave eMarker d.o.o. 21.11.2019 21.11.2019 Zagreb, Hotel "Academia", Ul. Ivana Tkalčića 88 8 edukacije.eu Odobren
366 2019-0330 Granice postupanja DKOM-a, pravila dokazivanja i pravna zaštita-praksa DKOM-a eMarker d.o.o. 26.11.2019 26.11.2019 Rijeka, Hotel "Jadran", Šetalište XIII. divizije 46 8 edukacije.eu Odobren
367 2019-0331 Granice postupanja DKOM-a, pravila dokazivanja i pravna zaštita-praksa DKOM-a eMarker d.o.o. 17.12.2019 17.12.2019 Zadar, Hotel "Kolovare", Ulica Bože Peričića 14 8 edukacije.eu Odobren
368 2019-0332 Granice postupanja DKOM-a, pravila dokazivanja i pravna zaštita-praksa DKOM-a eMarker d.o.o. 22.10.2019 22.10.2019 Hotel "I", Ive Robića 2, Zagreb 8 edukacije.eu Odobren
369 2019-0333 IZBOR AKTUALNOSTI: Jednostavna i javna nabava na projektima financiranim iz EU fondova, specifičnosti i aktualnosti Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 21.11.2019 21.11.2019 Rijeka, Ekonomski fakultet, Ivana Filipovića 4, dvorana Aneks 8 www.efri.hr Odobren
370 2019-0334 IZBOR AKTUALNOSTI: Izazovi pregleda i ocjene ponuda, sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova, dozvoljene izmjene Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 22.11.2019 22.11.2019 Rijeka, Ekonomski fakultet, Ivana Filipovića 4, dvorana Aneks 8 www.efri.hr Odobren
371 2019-0335 PLANIRANJE U JAVNOJ NABAVI ZA PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE ZA 2020. GODINU, PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU Info Puls d.o.o. 15.11.2019 15.11.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
372 2019-0336 PREGLED I OCJENA PONUDA uz prikaz relevantne prakse te prikaz najznačajnijih odluka Visokog upravnog suda RH (VUS) u postupcima javne nabave Info Puls d.o.o. 22.11.2019 22.11.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
373 2019-0337 AKTUALNOSTI JAVNE NABAVE RADOVA, pregled i ocjena ponuda, odluke naručitelja u postupku javne nabave, sklapanje i izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova, dozvoljene izmjene, praksa DKOM-a Info Puls d.o.o. 06.12.2019 06.12.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
374 2019-0338 OSOBITO BITNE POVREDE POSTUPKA JAVNE NABAVE te najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja u javnoj nabavi kroz 2019. godinu, Dohvat iz registra EOJN RH, e-Certis – primjena u praksi uz pregled rješenja DKOM-a Info Puls d.o.o. 13.12.2019 13.12.2019 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb 8 www.info-puls.hr Odobren
375 2019-0339 Proces javne nabave kroz praksu DKOM-a TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić 28.10.2019 28.10.2019 Hotel "Varaždin", Varaždin, Kolodvorska 19 8 www.tpt-edukacije.hr Odobren
376 2019-0340 Učinkovita nabava medicinske opreme kroz praksu DKOM-a eMarker d.o.o. 15.11.2019 15.11.2019 Zagreb, Hotel "I", Ive Robića 2 8 edukacije.eu Odobren
377 2019-0341 NEPRAVILNOSTI U JAVNOJ NABAVI U EU PROJEKTIMA I PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE EMDA d.o.o. 28.10.2019 29.10.2019 WYG SAVJETOVANJE d.o.o., Ul. grada Vukovara 269G, Zagreb 16 emda.hr Odobren
378 2019-0342 Jednostavna nabava – od plana nabave do načina provedbe MAPA ZNANJA d.o.o. 30.10.2019 30.10.2019 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb 8 www.mapaznanja.hr Odobren