R.Br. Evidencijski broj programa Trajanje i razina Naziv programa Nositelj programa Planirani datum početka Mjesto održavanja Status
1 2023-0287 8 sati
Pregled općih informacija i uputa na novom EOJN RH uz praktičan prikaz prijenosa podataka kroz sve faze javne nabav
Ishodi učenja:
Teme:
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
29.01.2024 Zagreb Otkazan
2 2023-0427 8 sati
Fakultativni i obvezni razlozi isključenja iz postupka nabave i recentna praksa
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
10.01.2024 Webinar Otkazan
3 2023-0428 8 sati
Fakultativni i obvezni razlozi isključenja iz postupka nabave i recentna praksa
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
10.01.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B Otkazan
4 2023-0438 8 sati
NOVI EOJN s aspekta korisnika
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
09.01.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B Odobren
5 2023-0439 8 sati
NOVI EOJN s aspekta korisnika
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
09.01.2024 Webinar Odobren
6 2023-0449 8 sati
Nepoznat
Praktikum jednostavne nabave, planiranje i registar ugovora o jednostavnoj nabavi
Ishodi učenja:
Teme:
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
10.01.2024 Webinar Odobren
7 2023-0506 8 sati
Praktični koraci kroz NOVI EOJN
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
25.01.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Odobren
8 2023-0507 8 sati
Praktični koraci kroz NOVI EOJN
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
25.01.2024 Webinar Odobren
9 2023-0514 8 sati
Webinar: Jednostavna nabava – od pravilnika do provedbe, nepravilnosti u javnoj nabavi pri izradi dokumentacije i pregledu i ocjeni ponuda s prikazom ključnih kompetencija ProcurCompEU
Ishodi učenja:
Teme:
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
09.01.2024 webinar Odobren
10 2023-0515 8 sati
Nepoznat
UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: od pripreme do ugovaranja kroz kompetencije ProcurCompEU s osvrtom na specifičnosti vezane uz javnu nabavu na EU sufinanciranim projektima
Ishodi učenja:
Teme:
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
29.02.2024 webinar Odobren
11 2023-0516 8 sati
Nepravilnosti i financijske korekcije u projektima koji su sufinancirani sredstvima EU u odnosu na pripremu i provedbu postupka javne nabave – primjeri i praksa
Ishodi učenja:
Teme:
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
10.01.2024 webinar Odobren
12 2023-0518 8 sati
Webinar: Prioriteti politike organizacije – planiranje nabave i procjena potreba
Ishodi učenja:
Teme:
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
11.01.2024 webinar Odobren
13 2023-0520 8 sati
Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u
Ishodi učenja:
Teme:
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
15.01.2024 Zagreb Odobren
14 2023-0521 8 sati
Klizne skale i promjenjivost cijena u javnoj nabavi građevinskih radova i preporuke za nove ugovore
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
10.04.2024 Zagreb Odobren
15 2023-0522 8 sati
Klizne skale i promjenjivost cijena u javnoj nabavi građevinskih radova i preporuke za nove ugovore
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
10.04.2024 Webinar Odobren
16 2023-0523 8 sati
JAVNA NABAVA U NOVOM EOJN PREGLED I OCJENA PONUDA S KORACIMA IZRADE ZAPISNIKA IZMJENA UGOVORA I SKLAPANJE ANEXA
Ishodi učenja:
Teme:
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
12.01.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Otkazan
17 2023-0524 8 sati
Novi EOJN RH – praktični prikaz prijenosa unesenih podataka kroz sve faze za naručitelje i ponuditelje
Ishodi učenja:
Teme:
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
26.01.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
18 2023-0525 8 sati
Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u
Ishodi učenja:
Teme:
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
10.01.2024 Zagreb Odobren
19 2023-0528 8 sati
Novi EOJN - korak po korak uz pregled i ocjenu ponuda
Ishodi učenja:
Teme:
Veleučilište u Karlovcu
www.vuka.hr
24.01.2024 Karlovac Odobren
20 2023-0529 8 sati
Nepoznat
Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016 Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016
Ishodi učenja:
Teme:
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
13.06.2024 Zagreb Odobren
21 2023-0530 8 sati
Nepoznat
Online: Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016 Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016
Ishodi učenja:
Teme:
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
13.06.2024 webinar Odobren
22 2023-0531 8 sati
Novi EOJN RH – korak po korak uz pregled i ocjenu ponuda
Ishodi učenja:
Teme:
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
10.01.2024 Zagreb - ZAGREBTOWER Odobren
23 2023-0533 8 sati
Nepoznat
Priprema Dokumentacije o nabavi, provedba postupka javne nabave, ugovaranje i upravljanje ugovorom o javnoj nabavi
Ishodi učenja:Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
24.01.2024 Zagreb Odobren
24 2023-0534 8 sati
ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH – Pravilna primjena i korištenje, korak po korak
Ishodi učenja:
Teme:
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
18.01.2024 Opatija, Grand Hotel Adriatic, Maršala Tita 200 Odobren
25 2023-0537 8 sati
ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH – Pravilna primjena i korištenje, korak po korak
Ishodi učenja:
Teme:
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
25.01.2024 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 Odobren
26 2023-0538 8 sati
Nepoznat
NAJČEŠĆE POGREŠKE NARUČITELJA KOD PREGLEDA I OCJENE PONUDA PREMA REDOSLIJEDU IZ ČLANKA 291. ZJN 2016 - PRIKAZ AKTUALNE PRAKSE DKOM-A I VUS RH
Ishodi učenja:
Teme:
Hrvatski institut za financije Zagreb
www.hif.hr
11.01.2024 webinar Odobren
27 2023-0539 8 sati
Nepoznat
Plan nabave, registar ugovora i statističko izvješće za 2023., Pravilnik o jednostavnoj nabavi, zelena javna nabava
Ishodi učenja:
Teme:
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
22.02.2024 webinar Odobren
28 2023-0540 8 sati
Nepoznat
Novi Pravilnik o izobrazbi, Uloga stručnog povjerenstva u definiranju kriterija za odabir ENP, sukob interesa, prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja
Ishodi učenja:
Teme:
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
11.01.2024 Webinar Odobren
29 2023-0541 8 sati
Nepoznat
Od Dokumentacije o nabavi do sklapanja ugovora o javnoj nabavi sukladno izmjenama zakona i pravnom praksom DKOM i VUS
Ishodi učenja:
Teme:
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
12.01.2024 webinar Odobren
30 2023-0542 8 sati
Nepoznat
PREGLED I OCJENA PONUDA KROZ SVE TOČKE ZAPISNIKA SKLAPANJE I IZMJENE UGOVORA S UZANCAMA O GRAĐENJU
Ishodi učenja:
Teme:
Centar za obrazovanje odraslih Pramac
www.centar-pramac.hr
08.04.2024 Sesvete Otkazan
31 2023-0543 8 sati
Aktualna i značajna praksa DKOM-a i relevantne presude VUS-a
Ishodi učenja:
Teme:
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
19.01.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Otkazan
32 2023-0544 8 sati
Nepoznat
PREGLED I OCJENA PONUDA KROZ SVE TOČKE ZAPISNIKA SKLAPANJE I IZMJENE UGOVORA S UZANCAMA O GRAĐENJU
Ishodi učenja:
Teme:
Centar za obrazovanje odraslih Pramac
www.centar-pramac.hr
08.04.2024 WEBINAR Otkazan
33 2023-0545 8 sati
Priprema javne nabave, tehničkih specifikacija, kriterija za kvalitativni odabir, troškovnika, ENP-a i jamstava
Ishodi učenja:
Teme:
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
23.01.2024 webinar Odobren
34 2023-0546 8 sati
Upravljanje ugovorima o javnoj nabavi, ENP te nabava prema Zakonu o obnovi (obnavljanje zgrada oštećenih u potresu)
Ishodi učenja:
Teme:
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
30.01.2024 webinar Odobren
35 2023-0547 8 sati
Praktična upotreba EOJN RH – korak po korak uz pregled prakse u dijelu pregleda i ocjene ponuda
Ishodi učenja:
Teme:
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
30.01.2024 Rijeka Odobren
36 2023-0548 8 sati
Praktična upotreba EOJN RH – korak po korak uz pregled prakse u dijelu pregleda i ocjene ponuda
Ishodi učenja:
Teme:
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
01.02.2024 Zadar Odobren
37 2023-0549 8 sati
Praktična upotreba EOJN RH – korak po korak uz pregled prakse u dijelu pregleda i ocjene ponuda
Ishodi učenja:
Teme:
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
02.02.2024 Split Odobren
38 2023-0550 8 sati
Nepoznat
Praktična upotreba EOJN RH – korak po korak uz pregled prakse u dijelu pregleda i ocjene ponuda
Ishodi učenja:
Teme:
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
11.04.2024 Zagreb – ZAGREBTOWER Odobren
39 2023-0551 8 sati
Praktična upotreba EOJN RH – korak po korak uz pregled prakse u dijelu pregleda i ocjene ponuda
Ishodi učenja:
Teme:
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
07.02.2024 Varaždin Odobren
40 2023-0552 8 sati
Javna nabava u RH kroz praksu DKOM-a i VUS-a
Ishodi učenja:
Teme:
UČILIŠTE STUDIUM
www.uciliste.net
22.01.2024 I. G. Kovačića 3, Vukovar Odobren
41 2023-0554 8 sati
Novi EOJN za naručitelje – radionica na računalu
Ishodi učenja:
Teme:
CRYSTAL CONSULT d.o.o.
www.crystalconsult.hr
12.01.2024 Hotel Lero, Ul. Iva Vojnovića 14, Dubrovnik Otkazan
42 2023-0555 8 sati
Novi EOJN za naručitelje – radionica na računalu
Ishodi učenja:
Teme:
CRYSTAL CONSULT d.o.o.
www.crystalconsult.hr
19.01.2024 Zadar Odobren
43 2023-0556 8 sati
Nepoznat
Novi EOJN za naručitelje – radionica na računalu
Ishodi učenja:
Teme:
CRYSTAL CONSULT d.o.o.
www.crystalconsult.hr
26.01.2024 Split Odobren
44 2023-0557 8 sati
Novi EOJN za naručitelja i novi EOJN za ponuditelje.
Ishodi učenja:
Teme:
CRYSTAL CONSULT d.o.o.
www.crystalconsult.hr
26.01.2024 Webinar Otkazan
45 2023-0558 8 sati
Nepoznat
Dinamički sustav nabave, Pregovarački postupak bez prethodne objave i Okvirni sporazumi
Ishodi učenja:
Teme:
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
25.01.2024 Zagreb Odobren
46 2023-0559 8 sati
NOVI EOJN RH - praktički prikaz rada
Ishodi učenja:
Teme:
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
31.01.2024 webinar Odobren
47 2023-0560 8 sati
Nova platforma Elektroničkog oglasnika javne nabave RH Aktualnosti u javnoj nabavi uz pregled prakse DKOM-a
Ishodi učenja:
Teme:
Centar za obrazovanje odraslih Pramac
www.centar-pramac.hr
15.02.2024 WEBINAR Otkazan
48 2023-0561 8 sati
NOVI EOJN - praktični prikaz rada iz uloge naručitelja
Ishodi učenja:
Teme:
Hrvatski institut za financije Zagreb
www.hif.hr
16.01.2024 Zagreb Odobren
49 2023-0562 8 sati
Žalbeni postupak, pregled i ocjena ponuda, ESPD (provjera i ažuriranje) s paralelnim prikazom prakse VUS-a i DKOM-a
Ishodi učenja:
Teme:
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
07.02.2024 webinar Odobren
50 2023-0563 8 sati
Nepoznat
Izrada Dokumentacije o nabavi na novoj plaformi EOJN
Ishodi učenja:Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha provođenja postupka javne nabave od odabira primjerenog postupka javne nabave, njegovog provođenja (elektronička sredstva komunikacije, dokumentacija, objave, rokovi, zapisnici, odluke, pravna zaštita), sastavljanje dokumentacije o nabavi na novoj platformi EOJN, prikaz aktivnosti u izradi općeg dijela Dokumentacije zajedno sa ESPD zahtjevom za ponuditelje. Pravni aspekt za određivanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta i ekonomski najpovoljnije ponude.
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
18.01.2024 Zagreb Odobren
51 2023-0564 8 sati
Nepoznat
Registracija korisnika EOJN i Priprema Plana nabave za 2024. godinu na novoj platformi EOJN
Ishodi učenja:Planiranje nabave, određivanje predmeta nabave i podjela predmeta nabave na grupe te pripadajuće procijenjene vrijednosti, izrada plana nabave na novoj platformi EOJN za 2024. godinu. Prezentiranje novih aktivnosti na platformi EOJN, od početne registracije, dodjele uloga, upisa novih korisnika i definiranje novih uloga korisnika unutar EOJN.
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
17.01.2024 Zagreb Odobren
52 2023-0565 8 sati
Nepoznat
Od otvaranja ponuda do unosa ugovora u Registar ugovora na novoj plaformi EOJN
Ishodi učenja:Pripremi i sadržaj dokumentacije o nabavi, objava poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Rad u novoj platformi EOJN za početak postupka i stavljanje dokumentacije o nabavi na raspolaganje gospodarskim subjektima.
Teme:Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
19.01.2024 Zagreb Odobren
53 2023-0566 8 sati
OPĆENITI PREGLED PRAKSE NA PODRUČJU JAVNE NABAVE 2023./2024. i KONKRETNI SLUČAJEVI NARUŠAVANJA TRŽIŠNOG NATJECANJA (PRAKSA U RH)
Ishodi učenja:
Teme:
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
02.02.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Otkazan
54 2023-0567 8 sati
Nepoznat
JAVNA NABAVA ZA PONUDITELJE – KORAK PO KORAK KROZ NOVI EOJN RH I PRAVNA ZAŠTITA: Novi EOJN RH za ponuditelje – pretraživanje, predaja ponuda, žalbeni postupak: Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse; Bilten javne nabave u RH – pretraživanje prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
Ishodi učenja:
Teme:
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
17.01.2024 WEBINAR Odobren
55 2023-0568 8 sati
NOVI EOJN RH I PRIMJENA U PRAKSI; NEPRAVILNOSTI U SUSTAVU I RJEŠENJA: Novi Elektronički oglasnik javne nabave RH (EOJN RH) – otvoreni postupak; Tehničke specifikacije i jednakovrijednost; Troškovnik; Jamstva; Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD); Uvjeti i dokazi sposobnosti
Ishodi učenja:
Teme:
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
18.01.2024 WEBINAR Odobren
56 2023-0569 8 sati
NOVI EOJN RH – OTVORENI POSTUPAK, KORAK PO KORAK KROZ PRAKTIČNI RAD U EOJN-u RH, GRAĐEVINSKI RADOVI I PRAVNA ZAŠTITA: Novi EOJN RH – otvoreni postupak, korak po korak za naručitelje i ponuditelje; Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave, korak po korak kroz propise i praksu; ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi; Javna nabava i jamstva – kako ih koristiti na ispravan način
Ishodi učenja:
Teme:
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
19.01.2024 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 Odobren
57 2023-0570 8 sati
Jednostavna nabava i priprema i provedba otvorenog postupka javne nabave do sklapanja ugovora/okvirnog sporazuma
Ishodi učenja:
Teme:
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
07.02.2024 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 Otkazan
58 2023-0571 8 sati
Jednostavna nabava i priprema i provedba otvorenog postupka javne nabave do sklapanja ugovora/okvirnog sporazuma
Ishodi učenja:
Teme:
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
16.02.2024 Vikarijat Osijek, Osijek, J. J. Strossmayera 58 Odobren
59 2023-0572 8 sati
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i žalbeni postupak
Ishodi učenja:
Teme:
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
22.02.2024 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 Otkazan
60 2023-0573 8 sati
Nepoznat
JEDNOSTAVNA NABAVA, REVIZIJA JAVNE NABAVE, NOVI EOJN RH, SUKOB INTERESA: Jednostavna nabava – provođenje postupaka i upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja; Revizija sustava javne nabave i priprema za 2024. godinu – od Plana nabave do Registra ugovora; Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH); Sukob interesa i javna nabava – primjeri iz prakse
Ishodi učenja:
Teme:
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
25.01.2024 WEBINAR Odobren
61 2023-0574 8 sati
JAVNA NABAVA – NOVINE U SUSTAVU RH: Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – ZA NARUČITELJE; Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – ZA PONUDITELJE; Pravna zaštita – nova praksa DKOM-a i VUS-a; Financijske korekcije i javna nabava (nova Uputa SAFU-a)
Ishodi učenja:
Teme:
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
26.01.2024 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 Odobren
62 2023-0575 8 sati
KLJUČNI ELEMENTI IZRADE DOKUMENTACIJE O NABAVI - prepoznavanja rizika nejasne i nepotpune dokumentacije o nabavi s ciljem provedbe postupka javne nabave koji dovodi do sklapanja ugovora s pouzdanim i kvalitetnim ponuditeljem
Ishodi učenja:
Teme:
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
08.03.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Otkazan
63 2023-0576 8 sati
PRAVNI INTERES ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE TE ZNAČAJNIJI PROPUSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVE (praktični primjeri kroz praksu DKOM-a i VUS-a RH); POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE; PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE PRIJE I NAKON DOSTAVE PONUDA
Ishodi učenja:
Teme:
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
23.02.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Otkazan
64 2023-0577 8 sati
DOKUMENTACIJA O NABAVI KROZ NOVI EOJN – kako ispravno popuniti obrazac u novom EOJN
Ishodi učenja:
Teme:
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
09.02.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
65 2023-0578 8 sati
Otvoreni postupak javne nabave – kako uspješno provesti postupak u svim fazama kroz novo sučelje EOJN RH, za naručitelje i ponuditelje
Ishodi učenja:
Teme:
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
16.02.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
66 2023-0579 8 sati
Nepoznat
DOKUMENTACIJA O NABAVI KROZ NOVI EOJN – kako ispravno popuniti obrazac u novom EOJN
Ishodi učenja:
Teme:
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
15.03.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
67 2023-0580 8 sati
Nepoznat
SVE O PONUDI – kako pripremiti i predati valjanu ponudu te pregled i ocjena ponuda kroz novu platformu EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
22.03.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
68 2023-0581 8 sati
Nepoznat
Aktualnosti u svezi Dokumentacije o nabavi, te pregledu i ocjeni ponuda do sklapanja ugovora o javnoj nabavi
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja. 2. Postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. 3. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. 4. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. 5. Dodjela ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem.e.
Teme:
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
26.04.2024 webinar Odobren
69 2023-0582 8 sati
Priprema i provedba postupka javne nabave na novom EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
31.01.2024 Zagreb Odobren
70 2023-0583 8 sati
Nepoznat
Praktična upotreba EOJN RH – korak po korak uz pregled prakse u dijelu pregleda i ocjene ponuda
Ishodi učenja:
Teme:
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
20.02.2024 Karlovac Otkazan
71 2023-0584 8 sati
PREGLED PRAKSE NA PODRUČJU JAVNE NABAVE 2024. i RECENTNA PRAKSA KONTROLNIH TIJELA TE ISKUSTVA IZ EX POST PROVJERA POSTUPAKA NABAVE
Ishodi učenja:
Teme:
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
01.03.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
72 2023-0585 8 sati
UPUTE KONTROLNIH TIJELA TE ISKUSTVA IZ EX POST PROVJERA POSTUPAKA NABAVE
Ishodi učenja:
Teme:
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
12.04.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Otkazan
73 2023-0586 4 sati
PRAKTIČAN PRIKAZ RADA S NOVIM EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
ANGELA d.o.o. Varaždin
www.angela.hr
26.01.2024 Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, 42000 Varaždin Otkazan
74 2023-0587 8 sati
Nepoznat
Aktualnosti iz javno-nabavne prakse s praktičnim prikazom rada na novom EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
ANGELA d.o.o. Varaždin
www.angela.hr
22.03.2024 Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, 42 000 Varaždin Odobren
75 2023-0588 8 sati
Nepoznat
Aktualnosti iz javno-nabavne prakse s praktičnim prikazom rada na novom EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
ANGELA d.o.o. Varaždin
www.angela.hr
14.06.2024 Varaždin Otkazan
76 2023-0589 8 sati
Nepoznat
Aktualnosti iz javno-nabavne prakse s praktičnim prikazom rada na novom EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
ANGELA d.o.o. Varaždin
www.angela.hr
29.11.2024 Varaždin Odobren
77 2023-0590 8 sati
Nepoznat
DKOM - aktualnosti u praksi i postupanju
Ishodi učenja:
Teme:
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
08.03.2024 Zagreb - ZAGREBTOWER Odobren
78 2023-0591 8 sati
Nova platforma Elektroničkog oglasnika javne nabave RH Aktualnosti u javnoj nabavi uz pregled prakse DKOM-a
Ishodi učenja:
Teme:
Centar za obrazovanje odraslih Pramac
www.centar-pramac.hr
15.02.2024 Sesvete Otkazan
79 2023-0592 8 sati
Nepoznat
ISKLJUČENJA, ENP, NOVI EOJN RH: Osnove za isključenje gospodarskog subjekta kroz propise, praksu i novi EOJN RH; ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda kroz propise i praksu; Novi Elektronički oglasnik javne nabave RH – otvoreni postupak, korak po korak kroz EOJN RH – za naručitelje; Novi Elektronički oglasnik javne nabave RH – otvoreni postupak, korak po korak kroz EOJN RH – za ponuditelje
Ishodi učenja:
Teme:
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
01.02.2024 WEBINAR Odobren
80 2023-0593 8 sati
NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK (EOJN RH) – RAD U EOJN-u RH: Otvoreni postupak, korak po korak kroz EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje; Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse; Bilten javne nabave u RH – pregled prakse DKOM-a, VUS-a i Suda EU
Ishodi učenja:
Teme:
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
02.02.2024 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 Odobren
81 2023-0594 8 sati
Nepoznat
Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016 Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016
Ishodi učenja:
Teme:
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
30.08.2024 Zagreb Odobren
82 2023-0595 8 sati
Webinar: Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016 Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016
Ishodi učenja:
Teme:
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
16.02.2024 webinar Odobren
83 2023-0596 8 sati
Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u
Ishodi učenja:
Teme:
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
30.01.2024 Zagreb Odobren
84 2023-0597 8 sati
Provedba otvorenog postupka nabave u novom EOJN RH uz prikaz ključnih koraka; Dinamički sustav nabave – prednosti i izazovi te definiranje svih parametara u novom EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
23.02.2024 Zagreb Odobren
85 2023-0598 8 sati
Upravljanje rizicima u postupcima javne nabave u odnosu na izradu dokumentacije o nabavi i postupak pregleda i ocjene ponuda
Ishodi učenja:
Teme:
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
14.02.2024 webinar Odobren
86 2023-0599 8 sati
Ugovori u javnoj nabavi - od pripreme do izmjene tijekom trajanja ugovora
Ishodi učenja:
Teme:
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
28.02.2024 webinar Odobren
87 2023-0600 8 sati
POGREŠKE NARUČITELJA PRI PROVEDBI JAVNIH NABAVA
Ishodi učenja:
Teme:
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
29.02.2024 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 Odobren
88 2023-0601 8 sati
Izazovi u pripremi i objavi dokumentacije o nabavi u novom EOJN RH ;Uloge subjekata u ponudi te izazovi u podnošenju ponuda u novom EOJN RH, Početno razdoblje primjene novog sustava – izazovi i rješenja iz prakse pri definiranju kriterija za odabir ponude te pregledu i ocjeni ponuda
Ishodi učenja:
Teme:
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
29.03.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Otkazan
89 2023-0602 8 sati
Nepoznat
JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK KROZ ZJN I NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH (EOJN RH): Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda; Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora; Otvoreni postupak (III. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH); Otvoreni postupak (IV. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
Ishodi učenja:
Teme:
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
07.02.2024 WEBINAR Odobren
90 2023-0603 8 sati
Nepoznat
NOVI EOJN RH, PREGLED I OCJENA, PRAVNA ZAŠTITA: Otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje; Pregled i ocjena ponuda kroz propise, praksu i novi EOJN RH; Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse
Ishodi učenja:
Teme:
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
08.02.2024 WEBINAR Odobren
91 2023-0604 8 sati
NOVI EOJN RH, JAVNA NABAVA – USLUGE U GRADNJI, GRAĐEVINSKI RADOVI: Novi EOJN RH – otvoreni postupak, ZA NARUČITELJE; Novi EOJN RH – otvoreni postupak, ZA PONUDITELJE; Javna nabava i usluge u gradnji (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom); Građevinski radovi i javna nabava (dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave) – korak po korak kroz propise i praksu
Ishodi učenja:
Teme:
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
09.02.2024 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 Odobren
92 2023-0605 8 sati
Najčešće pogreške naručitelja i recentna praksa posredničkih tijela u provjerama
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
09.02.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Otkazan
93 2023-0606 8 sati
Najčešće pogreške naručitelja i recentna praksa posredničkih tijela u provjerama
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
09.02.2024 Webinar Odobren
94 2023-0607 8 sati
Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u
Ishodi učenja:
Teme:
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
12.02.2024 Zagreb Odobren
95 2023-0608 8 sati
Nepoznat
Praktični prikaz provedbe postupka javne nabave kroz novo sučelje EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
22.02.2024 Webinar Odobren
96 2023-0609 8 sati
Nepoznat
Korak po korak kroz ex-post provjeru postupka javne nabave i izvršenja ugovora; Narušavanje tržišnog natjecanja (praksa u RH)
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
21.03.2024 Opatija, Grand hotel Adriatic Otkazan
97 2023-0610 8 sati
Nepoznat
Korak po korak kroz ex-post provjeru postupka javne nabave i izvršenja ugovora; Narušavanje tržišnog natjecanja (praksa u RH)
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
21.03.2024 Webinar Otkazan
98 2023-0611 8 sati
Nepoznat
Praktični prikaz provedbe postupka javne nabave kroz novo sučelje EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
22.02.2024 Zagreb Hotel Diplomat Odobren
99 2023-0612 8 sati
Nepoznat
Rizici i specifičnosti u postupcima javnih nabava iz područja gradnje te nabava prema zakonu o obnovi (obnavljanje zgrada oštećenih u potresu)
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
22.03.2024 Webinar Otkazan
100 2023-0613 8 sati
Sklapanje i izvršavanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
Ishodi učenja:
Teme:
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
22.03.2024 Vikarijat Osijek, Osijek, J. J. Strossmayera 58 Odobren
101 2023-0614 8 sati
Nepoznat
Koraci praktične primjene NOVOG EOJN u produkcijskom modulu
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
09.05.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Odobren
102 2023-0615 8 sati
Pravilna primjena Zakona o javnoj nabavi kroz usporedni prikaz pogrešaka u dokumentaciji o nabavi, pregledu i ocjeni ponuda, kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude uz praksu DKOM-a i VUS-a
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
18.04.2024 Zagreb Hotel Diplomat Otkazan
103 2023-0616 8 sati
Pravilna primjena Zakona o javnoj nabavi kroz usporedni prikaz pogrešaka u dokumentaciji o nabavi, pregledu i ocjeni ponuda, kriterijima za odabir ekonomski najpovoljnije ponude uz praksu DKOM-a i VUS-a
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
18.04.2024 Webinar Otkazan
104 2023-0617 8 sati
Nepoznat
Koraci praktične primjene NOVOG EOJN u produkcijskom modulu
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
09.05.2024 Webinar Odobren
105 2023-0618 8 sati
Nepoznat
Granice postupanja DKOM-a - Izazovi i zamke
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
09.04.2024 Webinar Odobren
106 2023-0619 8 sati
Nepoznat
Granice postupanja DKOM-a - Izazovi i zamke
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
09.04.2024 Zagreb Hotel Diplomat Odobren
107 2023-0620 8 sati
Pitanja ex poste kontrole i najčešće pogreške u postupcima javne nabave te odluke o financijskim korekcijama na primjerima iz prakse
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
12.07.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Otkazan
108 2023-0621 8 sati
Pitanja ex poste kontrole i najčešće pogreške u postupcima javne nabave te odluke o financijskim korekcijama na primjerima iz prakse
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
12.07.2024 Webinar Otkazan
109 2023-0622 8 sati
Nepoznat
Priprema i predaja ponude te pregled i ocjena ponuda kroz novo sučelje EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
27.06.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Otkazan
110 2023-0623 8 sati
Nepoznat
: Priprema i predaja ponude te pregled i ocjena ponuda kroz novo sučelje EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
27.06.2024 Webinar Otkazan
111 2023-0624 8 sati
Praksa DKOM-a u nabavi radova, institut oslanjanja i podugovaranja te žalba u javnoj nabavi
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
19.04.2024 Webinar Otkazan
112 2023-0625 8 sati
Praksa DKOM-a u nabavi radova, institut oslanjanja i podugovaranja te žalba u javnoj nabavi
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
19.04.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Otkazan
113 2023-0626 8 sati
Granice postupanja DKOM-a, izazovi i zamke
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
13.06.2024 Opatija, Grand hotel Adriatic Odobren
114 2023-0627 8 sati
Granice postupanja DKOM-a - Izazovi i zamke
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
13.06.2024 Webinar Odobren
115 2023-0628 8 sati
Nepoznat
Javna nabava usluga; nedostaci, propusti, recentna praksa u žalbama i provedbi ugovora
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
14.06.2024 Opatija, Grand hotel Adriatic Odobren
116 2023-0629 8 sati
Nepoznat
Priprema i predaja ponude te pregled i ocjena kroz novo sučelje EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
16.05.2024 Opatija, Grand hotel Adriatic Odobren
117 2023-0630 8 sati
Nepoznat
Priprema i predaja ponude te pregled i ocjena kroz novo sučelje EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
16.05.2024 Webinar Odobren
118 2023-0631 8 sati
Sklapanje i izvršavanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
Ishodi učenja:
Teme:
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
13.03.2024 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 Otkazan
119 2023-0632 8 sati
Nepoznat
Javna nabava usluga; nedostaci, propusti, recentna praksa u žalbama i provedbi ugovora
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
14.06.2024 Webinar Odobren
120 2023-0633 8 sati
Nepoznat
SPORNA PITANJA U PRAKSI DKOM-a
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
26.04.2024 Hotel Grand Opatija Otkazan
121 2023-0634 8 sati
SPORNA PITANJA U PRAKSI DKOM-a
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
26.04.2024 Webinar Otkazan
122 2023-0635 8 sati
Nepoznat
Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a, Svibanj, 2024.
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
17.05.2024 Opatija, Grand hotel Adriatic Odobren
123 2023-0636 8 sati
Nepoznat
Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a, Svibanj, 2024.
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
17.05.2024 Webinar Odobren
124 2023-0637 8 sati
Nepoznat
Ključne informacije o kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta kroz praksu kontrolnih tijela, DKOM-a, VUS-a i Suda EU s prikazom koraka na Novom EOJN za naručitelje i ponuditelje
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
25.04.2024 Opatija, Grand hotel Adriatic Otkazan
125 2023-0638 8 sati
Pitanja ex poste kontrole i najčešće pogreške u postupcima javne nabave te odluke o financijskim korekcijama na primjerima iz prakse
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
29.03.2024 Webinar Otkazan
126 2023-0639 8 sati
Nepoznat
Nabava medicinskih proizvoda kroz praksu naručitelja i ponuditelja
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
19.09.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Odobren
127 2023-0640 8 sati
Nepoznat
Nabava medicinskih proizvoda kroz praksu naručitelja i ponuditelja
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
19.09.2024 Webinar Odobren
128 2023-0641 8 sati
Nepoznat
NAJVAŽNIJI INSTITUTI PREGLEDA I OCJENE PONUDA S NAGLASKOM NA DOKAZIVANJE OSNOVA ZA ISKLJUČENJE (PRIMJERI IZ PRAKSE) UZ PRIMJENU ELEKTRONIČKIH ALATA JN
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
22.10.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Odobren
129 2023-0642 8 sati
Nepoznat
NAJVAŽNIJI INSTITUTI PREGLEDA I OCJENE PONUDA S NAGLASKOM NA DOKAZIVANJE OSNOVA ZA ISKLJUČENJE (PRIMJERI IZ PRAKSE) UZ PRIMJENU ELEKTRONIČKIH ALATA JN
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
22.10.2024 Webinar Odobren
130 2023-0643 8 sati
Granice postupanja DKOM-a - Izazovi i zamke
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
24.10.2024 Webinar Odobren
131 2023-0644 8 sati
Nepoznat
Izrada Dokumentacije o nabavi i ESPD zahtjeva na novoj plaformi EOJN - pravni i tehnički aspekt na EOJN
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Dodjela ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora.
Teme:
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
08.02.2024 Zagreb Odobren
132 2023-0645 8 sati
Javna nabava u okviru EU fondova i provjera od strane posredničkih tijela
Ishodi učenja:
Teme:
MAPA ZNANJA d.o.o.
www.mapaznanja.hr
22.02.2024 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb Odobren
133 2023-0646 8 sati
Nepoznat
Nova platforma EOJN - Upute za rad na novoj platformi EOJN
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Dodjela ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora.
Teme:
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
09.02.2024 Zagreb Odobren
134 2023-0647 16 sati
Nepoznat
Jednostavna i javna nabava za početnike - za naručitelje i ponuditelje
Ishodi učenja:
Teme:
MAPA ZNANJA d.o.o.
www.mapaznanja.hr
24.04.2024 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb Odobren
135 2023-0648 8 sati
Praktični prikaz rada nove platforme EOJN RH za PONUDITELJE
Ishodi učenja:
Teme:
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
25.01.2024 Osijek, ZOO HOTEL, Sjevernodravska obala 1, 31000 Osijek Odobren
136 2023-0649 8 sati
Praktični prikaz rada korak po korak nove platforme EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
23.01.2024 Ludbreg, Hotel AMALIA, Ul. bana Jelačića 5, 42230, Ludbreg Odobren
137 2023-0650 8 sati
Nabava medicinskih proizvoda kroz praksu naručitelja i ponuditelja
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
07.11.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Odobren
138 2023-0651 8 sati
Nabava medicinskih proizvoda kroz praksu naručitelja i ponuditelja
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
07.11.2024 Webinar Odobren
139 2023-0652 8 sati
Nabava medicinskih i laboratorijskih proizvoda i opreme kroz praksu DKOM-a i kontrolnih tijela
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
08.11.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Odobren
140 2023-0653 8 sati
Nabava medicinskih i laboratorijskih proizvoda i opreme kroz praksu DKOM-a i kontrolnih tijela
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
08.11.2024 Webinar Odobren
141 2023-0654 8 sati
Nepoznat
: Priprema i predaja ponude te pregled i ocjena ponuda kroz novo sučelje EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
12.09.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Odobren
142 2023-0655 8 sati
Nepoznat
Priprema i predaja ponude te pregled i ocjena ponuda kroz novo sučelje EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
12.09.2024 Webinar Odobren
143 2023-0656 8 sati
Najčešće pogreške naručitelja i recentna praksa posredničkih tijela u provjerama
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
26.09.2024 Opatija, Grand hotel Adriatic Odobren
144 2023-0657 8 sati
Najčešće pogreške naručitelja i recentna praksa posredničkih tijela u provjerama
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
26.09.2024 Webinar Odobren
145 2023-0658 8 sati
Praksa DKOM-a u nabavi radova, institut oslanjanja i podugovaranja te žalba u javnoj nabavi
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
27.09.2024 Opatija, Grand hotel Adriatic Odobren
146 2023-0659 8 sati
Praksa DKOM-a u nabavi radova, institut oslanjanja i podugovaranja te žalba u javnoj nabavi
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
27.09.2024 Webinar Odobren
147 2023-0660 8 sati
Nepoznat
Ključni elementi dokumentacije o javnoj nabavi i uspjeha u žalbi za naručitelje i ponuditelje
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
11.10.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Odobren
148 2023-0661 8 sati
Ključni elementi dokumentacije o javnoj nabavi i uspjeha u žalbi za naručitelje i ponuditelje
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
11.10.2024 Webinar Odobren
149 2023-0662 8 sati
Novi EOJN RH za naručitelje i ponuditelje / Aktualnosti iz postupaka pravne zaštite
Ishodi učenja:
Teme:
TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
www.teb.hr
12.02.2024 Split Otkazan
150 2023-0663 8 sati
Novi EOJN RH za naručitelje i ponuditelje / Aktualnosti iz postupaka pravne zaštite
Ishodi učenja:
Teme:
TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
www.teb.hr
13.02.2024 Rijeka Odobren
151 2023-0664 8 sati
Novi EOJN RH za naručitelje i ponuditelje / Aktualnosti iz postupaka pravne zaštite
Ishodi učenja:
Teme:
TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
www.teb.hr
14.02.2024 Zagreb Odobren
152 2023-0665 8 sati
Novi EOJN RH za naručitelje i ponuditelje / Aktualnosti iz postupaka pravne zaštite
Ishodi učenja:
Teme:
TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
www.teb.hr
15.02.2024 Varaždin Odobren
153 2023-0666 8 sati
Novi EOJN RH za naručitelje i ponuditelje / Aktualnosti iz postupaka pravne zaštite
Ishodi učenja:
Teme:
TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
www.teb.hr
08.02.2024 Osijek Otkazan
154 2023-0667 8 sati
Pitanja ex poste kontrole i najčešće pogreške u postupcima javne nabave te odluke o financijskim korekcijama na primjerima iz prakse
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
30.08.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Odobren
155 2023-0668 8 sati
Pitanja ex poste kontrole i najčešće pogreške u postupcima javne nabave te odluke o financijskim korekcijama na primjerima iz prakse
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
30.08.2024 Webinar Odobren
156 2023-0669 8 sati
Nepoznat
Rizici i specifičnosti u postupcima javnih nabava iz područja gradnje te nabava prema zakonu o obnovi (obnavljanje zgrada oštećenih u potresu)
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
22.03.2024 Opatija, Grand hotel Adriatic Otkazan
157 2023-0670 8 sati
Provedba postupka javne nabave- tumačenja i praksa DKOM-a i VUS-a
Ishodi učenja:
Teme:
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
23.02.2024 Karlovac, dvorana restorana Kristal, M.Laginje 1 Karlovac Odobren
158 2023-0671 8 sati
Provedba postupka javne nabave- tumačenja i praksa DKOM-a i VUS-a
Ishodi učenja:
Teme:
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
13.02.2024 Osijek, ZOO HOTEL, Sjevernodravska obala 1, 31000 Osijek Odobren
159 2023-0672 8 sati
Provedba postupka javne nabave- tumačenja i praksa DKOM-a i VUS-a
Ishodi učenja:
Teme:
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
16.02.2024 SISAK, Lovačka kuća Brezovica, Kutinska bb, Novo selo Palanječko Odobren
160 2023-0673 8 sati
SPORNA PITANJA U PRAKSI DKOM-a
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
13.12.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Odobren
161 2023-0674 8 sati
SPORNA PITANJA U PRAKSI DKOM-a
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
13.12.2024 Webinar Odobren
162 2023-0675 8 sati
Tehničke specifikacije v.s. sposobnost GS, ENP, Ugovor o JN- izvršenje i izmjene- mogućnosti temeljem ZJN 2016 i ZOO
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
05.12.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Odobren
163 2023-0676 8 sati
Tehničke specifikacije v.s. sposobnost GS, ENP, Ugovor o JN- izvršenje i izmjene- mogućnosti temeljem ZJN 2016 i ZOO
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
05.12.2024 Webinar Odobren
164 2023-0677 8 sati
Bez financijskih korekcija do uspješnog izvršenja ugovora o javnoj nabavi
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
25.10.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Odobren
165 2023-0678 8 sati
Bez financijskih korekcija do uspješnog izvršenja ugovora o javnoj nabavi
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
25.10.2024 Webinar Odobren
166 2023-0679 8 sati
Granice postupanja DKOM-a - Izazovi i zamke
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
24.10.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Odobren
167 2023-0680 8 sati
Pregled i ocjena ponuda, izjava o vlastitoj prikladnosti i sposobnosti (ESPD) -provjera i ažuriranje, te žalba u javnoj nabavi s paralelnim prikazom prakse DKOM-a i VUS-a
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
28.11.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Odobren
168 2023-0681 8 sati
Pregled i ocjena ponuda, izjava o vlastitoj prikladnosti i sposobnosti (ESPD) -provjera i ažuriranje, te žalba u javnoj nabavi s paralelnim prikazom prakse DKOM-a i VUS-a
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
28.11.2024 Webinar Odobren
169 2023-0682 8 sati
Klizne skale i promjenjivost cijena u javnoj nabavi građevinskih radova i preporuke za nove ugovore
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
29.11.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Odobren
170 2023-0683 8 sati
Klizne skale i promjenjivost cijena u javnoj nabavi građevinskih radova i preporuke za nove ugovore
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
29.11.2024 Webinar Odobren
171 2023-0684 8 sati
Praksa utvrđivanja značajnih nedostataka na prethodnim ugovorima i profesionalni propust, recentna praksa u žalbama i poteškoće pri pripremi i provedbi ugovora o javnoj nabavi usluga
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
06.12.2024 Zagreb, Hotel Diplomat, Horvatova ul. 35B, Odobren
172 2023-0685 8 sati
Praksa utvrđivanja značajnih nedostataka na prethodnim ugovorima i profesionalni propust, recentna praksa u žalbama i poteškoće pri pripremi i provedbi ugovora o javnoj nabavi usluga
Ishodi učenja:
Teme:
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
06.12.2024 Webinar Odobren
173 2023-0686 8 sati
Uloga stručnog povjerenstva u definiranju tehničkih specifikacija, opisa predmeta nabave, jednakovrijednosti, planiranja n. i evidencije u r. ugovora, O.S. i narudžbenica
Ishodi učenja:
Teme:
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
14.02.2024 webinar Odobren
174 2023-0687 8 sati
Nepoznat
Jednostavna nabava s primjerom općeg akta naručitelja EOJN – nova platforma
Ishodi učenja:
Teme:
Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike
http://www.foi.unizg.hr/hr/studiji/czvu/izobrazba-jn
15.02.2024 Varaždin, Pavlinska 2 Odobren
175 2023-0688 8 sati
Definiranje kriterija za odabir ENP, sukob interesa, prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja
Ishodi učenja:
Teme:
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
15.02.2024 Webinar Odobren
176 2023-0689 8 sati
Provedba postupka javne nabave, osobito bitne povrede postupka, nesklad između niskih ponuda i procjenjene vrijednosti nabave
Ishodi učenja:
Teme:
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
16.02.2024 Webinar Odobren
177 2023-0690 8 sati
Srednja
Kako ispravno pripremiti DON s prilozima i kako to provesti kroz novi EOJN 3.0 – ispravno popunjavanje obrasca unutar novog EOJN-a
Ishodi učenja:razumjeti korake, zadaće i postupke u životnom ciklusu javne nabave te način njihove međusobne interakcije ? predviđati rizike i poteškoće koji se mogu javiti između koraka ? obuhvatiti pouke iz prethodnih postupaka ? osigurati prijenos znanja između različitih faza ? utvrditi operativne nedostatke iz prethodnih postupaka nabave ? upotrebljavati dostupne sustave i alate za e-nabavu za provedbu postupaka javne nabave ? upotrebljavati ostale informatičke alate koji pomažu u osiguravanju veće transparentnosti i sprečavanju i/ili otkrivanju korupcije u javnoj nabavi ? prema potrebi upotrebljavati naprednije mogućnosti e-nabave ? analizirati i upotrebljavati podatke prikupljene sustavima za e-nabavu radi poboljšanja postupaka i procesa u organizaciji ? oblikovati pokazatelje e-nabave za organizaciju ? utvrditi nove informatičke alate koji bi mogli povećati učinkovitost nabave organizacije, uključujući dostupnost IKT- a ? odrediti strategiju i postupke organizacije za upotrebu e-nabave i drugih informatičkih alata ? točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi ? upotrebljavati relevantne predloške i modele dokumenata koji maksimalno povećavaju sudjelovanje gospodarskih subjekata u svrhu: a. pripreme kriterija za isključenje, uvjeta sposobnosti te kriterija za odabir ponude b. pripreme uputa za ponuditelje c. pripreme druge primjenjive dokumentacije za podnošenje ponuda ? objaviti obavijesti o nadmetanju ? uključiti tehničke, trgovačke i okolišne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi ? uključiti funkcionalne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi ? osmisliti strategiju za organizaciju u vezi s dokumentacijom o nabavi koja je usklađena s relevantnim pravnim okvirom ? preispitati usklađenost dokumentacije o nabavi. ? pristupati novim situacijama otvorenog uma ? učinkovito raditi i u neizvjesnim uvjetima ? upotrebljavati posebne metode koje pomažu u stjecanju samopouzdanja pri upotrebi različitih alata i postupaka ? primijeniti djelotvorne pristupe i alate za upravljanje promjenama ? prilagoditi vlastito ponašanje različitim situacijama ? upotrebljavati metode koje pridonose povećanju otpornosti ? provesti pristupe upravljanju promjenama koji pomažu u ostvarivanju ideja ? djelovati kao moderator upravljanja promjenama unutar organizacije ? utjecati na ključne dionike tijekom procesa promjena ? poticati i stvarati okružje koje pogoduje djelovanju, inovacijama i učenju ? izraditi strategiju organizacije za povećanje organizacijske otpornosti ? utvrditi nova kretanja i pristupe na tržištu kojima se potiče modernizacija ? razumjeti važnost kritičkog razmišljanja u rješavanju problema ? tumačiti podatke i utvrditi korelacije ? znati primijeniti načela javne nabave (tj. nediskriminaciju, transparentnost i jednako postupanje) u različitim komunikacijskim situacijama ? primjereno se usmeno i pismeno izražavati ? pripremiti podrobno i precizno priopćavanje rezultata ? primijeniti ključna etička načela i postupati u skladu s visokim standardima integriteta ? razumjeti važnost timskog rada za stvaranje vrijednosti ? razumjeti i iskoristiti vrijednost multidisciplinarnih timova ? razumjeti kulturu i važnost aktivnog slušanja ? upotrijebiti aktivno slušanje za suradnju s drugim članovima tima i za prikupljanje ulaznih informacija od drugih službi ? prilagoditi svoje ponašanje drugima ? sastavljati suradničke timove i mreže na temelju potreba i prave kombinacije kompetencija kako bi se podržala aktivnost kojom se stvara vrijednost ? upravljati multidisciplinarnim radnim timovima i maksimalno iskoristiti njihovu vrijednost ? djelovati kao moderator za razmjenu znanja među različitim funkcijama/odjelima organizacije
Teme:
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
26.04.2024 Zagreb Odobren
178 2024-0001 8 sati
Nepoznat
JAVNA NABAVA ZA PONUDITELJE – NOVI EOJN RH I PRAVNA ZAŠTITA (DKOM/VUS/SUD EU/BJN RH): Novi EOJN RH za ponuditelje – pretraživanje, predaja ponuda, žalbeni postupak; Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse; Praksa Suda EU za ponuditelje – presude iz područja javne nabave; Bilten javne nabave u RH – pretraživanje prakse DKOM/VUS/SUD EU
Ishodi učenja:
Teme:
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
15.02.2024 WEBINAR Odobren
179 2024-0002 8 sati
Nepoznat
JEDNOSTAVNA NABAVA – OD PLANA DO REGISTRA; OTVORENI POSTUPAK KROZ NOVI EOJN RH: Jednostavna nabava – plan nabave, postupak, registar ugovora; Otvoreni postupak javne nabave kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
Ishodi učenja:
Teme:
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
16.02.2024 WEBINAR Odobren
180 2024-0003 8 sati
Nepoznat
NOVI EOJN RH – KAKO PROVESTI OTVORENI POSTUPAK, PREDATI PONUDU TE IZVRŠITI PREGLED I OCJENU PONUDA? Otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje; Pregled i ocjena ponuda kroz propise, praksu i novi EOJN RH
Ishodi učenja:
Teme:
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
22.02.2024 WEBINAR Odobren
181 2024-0004 8 sati
Nepoznat
PRIPREMA DOKUMENTACIJE O NABAVI I PROVOĐENJE POSTUPKA SUKLADNO ZJN-U I NOVOM EOJN-U RH: Otvoreni postupak javne nabave kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje; Kako se priprema dokumentacija o nabavi sukladno ZJN-u i novom EOJN-u RH
Ishodi učenja:
Teme:
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
29.02.2024 WEBINAR Odobren
182 2024-0005 8 sati
Napredna
Novi EOJN - korak po korak uz pregled i ocjenu ponuda
Ishodi učenja:Upoznati se s funkcionalnostima i modulima novog EOJN sa aspekta naručitelja i ponuditelja. Izraditi plan nabave u organizaciji i objaviti ga u novom EOJN. Upoznati se sa svim koracima provedbe postupaka javne nabave u novom EOJN: prethodno savjetovanje, dokumentacija o nabavi, komunikacija naručitelja i ponuditelja, priprema i predaja ponude, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, registar ugovora, e-žalba.
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda
Veleučilište u Karlovcu
www.vuka.hr
05.03.2024 Karlovac Odobren
183 2024-0006 8 sati
Napredna
Praktična upotreba EOJN RH – korak po korak uz pregled prakse u dijelu pregleda i ocjene ponuda
Ishodi učenja:Upoznati se s funkcionalnostima i modulima novog EOJN sa aspekta naručitelja i ponuditelja. Izraditi plan nabave u organizaciji i objaviti ga u novom EOJN. Upoznati se sa svim koracima provedbe postupaka javne nabave u novom EOJN: prethodno savjetovanje, dokumentacija o nabavi, komunikacija naručitelja i ponuditelja, priprema i predaja ponude, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, registar ugovora, e-žalba
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
23.02.2024 Zagreb - ZAGREBTOWER Odobren
184 2024-0007 8 sati
Stručna
Uloga stručnog povjerenstva u pripremi i provedbi otvorenog postupka
Ishodi učenja:. Razumijevanje uloge stručnog povjeranstva u pripremi i provedbi otvorenog postupka. 2. Razrada aktivnosti za pripremu otvorenog postupka: od planiranja, izrade dokumentacije o nabavi i tehničkih specifikacija uz navođenje bitnih uvjeta ugovaranja; kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i ekonomski najpovoljnije ponude, bitni rokovi, uvjeti plaćanja. 3. Upoznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. 4. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda te donošenju odluke o odabiru/poništenju. 5. Obrada svih aktivnosti od planiranja do evidencije o registru ugovora.
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Prilagodljivost promjenama
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
11.04.2024 Zagreb Odobren
185 2024-0008 8 sati
Stručna
Priprema za javnu i jednostavnu nabavu – Plan nabave, istraživanje tržišta, Registar ugovora i narudžbenica, Statističko izvješće za 2023. godinu
Ishodi učenja:1. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave 2. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj. 3. Prikaz novih modela za bodovanje Ekonomski najpovoljnije ponude na novoj platformi EOJN RH. 4. Prikaz elektroničke komunikacije na novoj platformi EOJN RH.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
22.02.2024 Zagreb Odobren
186 2024-0009 8 sati
Stručna
Novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave, Elektroničko uredsko poslovanje u javnoj nabavi, Javna nabava u EU projektima
Ishodi učenja:1. Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom. 2. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja i drugi uvjeti bitni za ugovoranje nabave. 3. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave. 4. Izrada i pregled Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi kao preliminarnog dokaza da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj. 4. Razumijevanje kriterija za definiranje Ekonomski najpovoljnije ponude, pregled i ocjena ponuda do konačnog odabira. 5. Pregled aktivnosti pripreme i provedbe postupka javne nabave s pravnog aspekta.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
23.02.2024 Zagreb Odobren
187 2024-0010 8 sati
Stručna
POGREŠKE NARUČITELJA PRI PROVEDBI JAVNIH NABAVA
Ishodi učenja:Ažurniji pregled i rješavanje dokumentacije o o nabavi kao i kvalitetniji i promptniji postupak pregleda i ocjene ponuda.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
04.04.2024 Falkensteiner Club Funimation Borik, Zadar, Majstora Radovana 7 Odobren
188 2024-0011 8 sati
Stručna
POSTUPANJE S PONUDAMA I DONOŠENJE ODLUKA
Ishodi učenja:Lakša i jednostavnija provedba pregleda i ocjene ponuda, kao i kontrola dokumentacije o nabavi.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
05.04.2024 Falkensteiner Club Funimation Borik, Zadar, Majstora Radovana 7 Odobren
189 2024-0012 8 sati
Stručna
Praktični prikaz rada u EOJN RH, od pripreme postupka do predaje ponuda te pregleda i ocjene ponuda i izjavljivanja žalbe
Ishodi učenja:stjecanje znanje provođenja postupaka javne nabave (znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, kreiranje dokumenata i dr.) sukladno Zakonu o javnoj nabavi uz obvezno provođenje elektroničke javne nabave, odnosno korištenjem EOJN RH. Stjecanje praktičnih znanja rada u EOJN RH.
Teme:E-nabava
Hrvatski institut za financije Zagreb
www.hif.hr
28.02.2024 Zagreb Odobren
190 2024-0013 8 sati
Napredna
Praktična pitanja i odgovori u praksi javne nabave Republike Hrvatske
Ishodi učenja:polaznici će nakon stručnog usavršavanja; razumjeti sustav planiranja javne nabave radi učinkovitije kontrole korištenje EU sredstava, znati prepoznati dobar plan nabave korisnika, znati prepoznati nedostatke plana nabave korisnika, znati prepoznati dobru dokumentaciju o nabavi, znati prepoznati specifične nedostatke kod dokumentacije o nabavi radi kvalitetnijeg usmjeravanja i stručne podrške korisnicima, razumjeti bitne elemente kod izbora ekonomski najpovoljnije ponude (ENP), znati prepoznati najčešće greške u primjeni ENP u dokumentaciji o nabavi, znati izvršiti pregled i ocjenu ponuda, znati prepoznati kritične točke pregleda i ocjene ponuda, razumjeti odnos između pojma oslanjanja i podugovaranja, razumjeti specifičnosti u pojašnjenju i upotpunjavanju, znati moguće probleme kod dostave ažuriranih popratnih dokumenata, znati sadržaj Odluke o odabiri/poništenju postupka, znati specifičnosti kod izmjene ugovora, znati bitne aspekte i specifičnosti žalbenog postupka s aspekta žalitelja i naručitelja, znati tumačiti odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
www.safu.hr
25.01.2024 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Odobren
191 2024-0014 8 sati
Stručna
Najveći izazovi i rizici u pripremi i provedbi postupaka jednostavne i javne nabave
Ishodi učenja:Stjecanje novih saznanja i rutina pri provedbi postupaka javnenabave
Teme:Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
11.04.2024 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 Odobren
192 2024-0015 8 sati
Stručna
Kako pripremiti i provesti otvoreni postupak javne nabave
Ishodi učenja:Kvalitetnija i uspješnija provedba otvorenog postupka javne nabave
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
18.04.2024 Hotel "Grand Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 Odobren
193 2024-0016 8 sati
Stručna
Jednostavna nabava i priprema te sklapanje i izvršavanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Ishodi učenja:Dodatna znanja i vještine pri ugovaranju u postupcima javne nabave
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje ugovorima
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
19.04.2024 Hotel "Grand Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 Odobren
194 2024-0017 8 sati
Stručna
PRAKTIČNI PRIKAZ PRIPREME I PROVEDBE OTVORENOG POSTUPKA TE PODNOŠENJA PONUDA KROZ NOVU PLAFORMU EOJN RH
Ishodi učenja:1.Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. 2.Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda
IVULA d.o.o.
www.ivula.hr
15.03.2024 Pula, Dom sportova Mate Parlov, Trg kralja Tomislava 7 Odobren
195 2024-0018 8 sati
Srednja
PREGLED PRAKSE NA PODRUČJU JAVNE NABAVE 2024. i RECENTNA PRAKSA KONTROLNIH TIJELA TE ISKUSTVA IZ EX POST PROVJERA POSTUPAKA NABAVE
Ishodi učenja:• Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave • S razumijevanjem primjenjuju načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava. • Nauče prepoznati i primijeniti etičke elemente u području javne nabave kako bi se zaštitilo tržišno natjecanje, mitigirali rizici u pogledu sukoba interesa i spriječile potencijalne koruptivne radnje • Efikasno procijeniti i utvrditi potrebe naručitelj i izraditi plan nabave, odrediti predmet nabave i podijeliti na grupe u pripadajuće procijenjene vrijednosti • Naučiti kako izraditi analizu tržišta i provesti prethodno savjetovanje s tržištem kako bi se razumjele značajke tržišta, tržišnih uvjeta i kretanja na tržištu. • Uspješno i bez nepravilnosti pripremaju i provode postupke javne nabave (u svim fazama postupka) • Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevenciije financijskih korekcija • Steknu znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda. • Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor. • Steknu znanja o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu. • Steknu znanja o razlozima i uvjetima koji moraju biti ispunjeni kako bi se donijela odluka o odabiru ili odluka o poništenju postupka javne nabave te roku mirovanja. • Steknu znanja o upravljanju ugovorima kako bi se osiguralo izvršenje ugovora u skladu s odabranom ponudom kao i o uvjetima pod kojima se smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave. • Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata.
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Provjera računa i plaćanje; Etičko postupanje i usklađenost; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Upravljanje projektima; Upravljanje ugovorima; Životni ciklus nabave
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
22.03.2024 Zagreb Odobren
196 2024-0019 8 sati
Napredna
Praktični prikaz rada nove platforme EOJN RH za PONUDITELJE
Ishodi učenja:Stjecanje novih znanja Savladavanje rada u novom EOJN, Komunikacija između gospodarskih subjekata i naručitelja, Žalbeni postupak
Teme:Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
19.03.2024 DUBROVNIK, Hotel Adria, Radnička ulica 46, 20 000 Dubrovnik Odobren
197 2024-0020 8 sati
Srednja
NOVI EOJN RH; PRAVNA ZAŠTITA – DKOM/VUS; ENP; BJN: Otvoreni postupak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje; ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda kroz propise i praksu; Bilten javne nabave u RH – pretraživanje prakse DKOM/VUS/SUD EU; Pravna zaštita – ENP (kriterij za odabir ponude ENP) kroz praksu DKOM-a i VUS-a
Ishodi učenja:Za naručitelje – kako se koristi novi EOJN RH (objava poziva na nadmetanje, otvaranje ponuda, pregled i ocjena, objava odluke); Za ponuditelje – rad ponuditelja u novom sustavu EOJN-a RH (predaja ponude); Za naručitelje i ponuditelje – nova znanja vezana za kriterij ENP, s osvrtom na praksu DKOM-a, VUS-a i Suda EU.
Teme:E-nabava ; Procjena potreba; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
01.03.2024 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 Odobren
198 2024-0021 8 sati
Srednja
Priprema novih obrazaca Dokumentacije o nabavi – točka po točka - i kako to provesti kroz novi EOJN Ispravno popunjavanje obrasca unutar novog EOJN-a
Ishodi učenja:? razumjeti korake, zadaće i postupke u životnom ciklusu javne nabave te način njihove međusobne interakcije ? predviđati rizike i poteškoće koji se mogu javiti između koraka ? obuhvatiti pouke iz prethodnih postupaka ? osigurati prijenos znanja između različitih faza ? utvrditi operativne nedostatke iz prethodnih postupaka nabave ? razumjeti zakonodavstvo koje je povezano s javnom nabavom i snalaziti se u njemu ? utvrditi relevantnu sudsku praksu Suda Europske unije i RH i pozivati se na nju radi donošenja odluka tijekom postupka nabave ? razumjeti i predvidjeti moguće poteškoće u održivoj nabavi te očekivane koristi ? utvrditi prilike kad se ciljevi održivosti mogu prenijeti u postupke nabave ? upotrebljavati alate, metode i rješenja kojima se podupire održiva nabava, kao što su standardi, metode za izračun troška životnog ciklusa i oznake ? definirati kriterije za odabir i dodjelu koji pogoduju zelenoj javnoj nabavi, društveno odgovornoj javnoj nabavi te malim i srednjim poduzetnicima ? u dokumentaciju o nabavi uključiti odredbe o izvršenju ugovora i kriterije za dodjelu koji pogoduju zelenoj javnoj nabavi, društveno odgovornoj javnoj nabavi te malim i srednjim poduzetnicima ? razumjeti pravu ulogu i format tehničkih specifikacija u postupku nabave ? prilagoditi pristup izradi tehničkih specifikacija različitim potrebama i tržištima ? pratiti uspješnost, iz toga učiti, te izvući lekciju za buduća postupanja ? odrediti mjere uspješnosti koje treba koristiti u fazi upravljanja ugovorima ? osmisliti strategiju za organizaciju u vezi s dokumentacijom o nabavi koja je usklađena s relevantnim pravnim okvirom ? preispitati usklađenost dokumentacije o nabavi ? razumjeti ključne uloge i odgovornosti u postupku ocjene ponuda ? pripremiti relevantnu dokumentaciju za postupak ocjene ponuda ? sudjelovati u stručnom povjerenstvu za javnu nabavu ? osigurati da se ocjene provode pošteno, transparentno i sustavno ? razumjeti osnove ugovornog prava koje se primjenjuju na javnu nabavu ? organizirati i provesti sve korake u upravljanju ugovorom ? razumjeti posljedice izmjena ugovora na opseg, kvalitetu, rokove i proračun ? zaključiti ugovore ? pratiti administrativno postupanje s ugovorom i izvršavanje ugovora te upravljati njima ? mijenjati ugovor u skladu sa zakonom/ pravnim propisima ? razumjeti važnost kritičkog razmišljanja u rješavanju problema ? tumačiti podatke i utvrditi korelacije ? znati primijeniti načela javne nabave (tj. nediskriminaciju, transparentnost i jednako postupanje) u različitim komunikacijskim situacijama ? primjereno se usmeno i pismeno izražavati ? pripremiti podrobno i precizno priopćavanje rezultata ? primijeniti ključna etička načela i postupati u skladu s visokim standardima integriteta
Teme:Etičko postupanje i usklađenost; Održiva javna nabava; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima; Životni ciklus nabave
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
20.05.2024 Zagreb Odobren
199 2024-0022 8 sati
Srednja
UPUTE KONTROLNIH TIJELA TE ISKUSTVA IZ EX POST PROVJERA POSTUPAKA NABAVE
Ishodi učenja:Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave S razumijevanjem primjenjuju načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava. Nauče prepoznati i primijeniti etičke elemente u području javne nabave kako bi se zaštitilo tržišno natjecanje, mitigirali rizici u pogledu sukoba interesa i spriječile potencijalne koruptivne radnje Efikasno procijeniti i utvrditi potrebe naručitelj i izraditi plan nabave, odrediti predmet nabave i podijeliti na grupe u pripadajuće procijenjene vrijednosti Naučiti kako izraditi analizu tržišta i provesti prethodno savjetovanje s tržištem kako bi se razumjele značajke tržišta, tržišnih uvjeta i kretanja na tržištu. Uspješno i bez nepravilnosti pripremaju i provode postupke javne nabave (u svim fazama postupka) Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevenciije financijskih korekcija Steknu znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor Steknu znanja o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu. Steknu znanja o razlozima i uvjetima koji moraju biti ispunjeni kako bi se donijela odluka o odabiru ili odluka o poništenju postupka javne nabave te roku mirovanja. Steknu znanja o upravljanju ugovorima kako bi se osiguralo izvršenje ugovora u skladu s odabranom ponudom kao i o uvjetima pod kojima se smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave. Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata.
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Provjera računa i plaćanje; Etičko postupanje i usklađenost; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Upravljanje projektima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
30.09.2024 Zagreb Odobren
200 2024-0023 8 sati
Srednja
Javna nabava kroz praksu DKOM-a i VUS-a
Ishodi učenja:Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave Naučiti kako izraditi analizu tržišta i provesti prethodno savjetovanje s tržištem kako bi se razumjele značajke tržišta, tržišnih uvjeta i kretanja na tržištu Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevenciije financijskih korekcija Steknu znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor Steknu znanja o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu Steknu znanja o razlozima i uvjetima koji moraju biti ispunjeni kako bi se donijela odluka o odabiru ili odluka o poništenju postupka javne nabave te roku mirovanja Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Životni ciklus nabave
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
13.05.2024 Zagreb Otkazan
201 2024-0024 8 sati
Srednja
Javna nabava u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova – najčešće preporuke posredničkih tijela
Ishodi učenja:Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave S razumijevanjem primjenjuju načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava. Naučiti kako izraditi analizu tržišta i provesti prethodno savjetovanje s tržištem kako bi se razumjele značajke tržišta, tržišnih uvjeta i kretanja na tržištu Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevenciije financijskih korekcija Steknu znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor Steknu znanja o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu Steknu znanja o razlozima i uvjetima koji moraju biti ispunjeni kako bi se donijela odluka o odabiru ili odluka o poništenju postupka javne nabave te roku mirovanja Steknu znanja o upravljanju ugovorima kako bi se osiguralo izvršenje ugovora u skladu s odabranom ponudom kao i o uvjetima pod kojima se smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata.
Teme:Procjena potreba; Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
12.04.2024 Zagreb Otkazan
202 2024-0025 8 sati
Osnovna
JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK KROZ ZJN I NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH (EOJN RH): Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda; Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora; Otvoreni postupak (III. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH); Otvoreni postupak (IV. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – kako se priprema i provodi otvoreni postupak javne nabave sukladno ZJN-u, provedbenim propisima i odlukama relevantnih institucija. Za naručitelje – kako se koristi novi EOJN RH (objava poziva na nadmetanje, otvaranje ponuda, pregled i ocjena, objava odluke). Za ponuditelje – rad ponuditelja u novom sustavu EOJN-a RH (predaja ponude, e-žalba).
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
08.03.2024 WEBINAR Odobren
203 2024-0026 8 sati
Srednja
NOVI EOJN RH – OTVORENI POSTUPAK; NEPRAVILNOSTI U SUSTAVU I RJEŠENJA: Otvoreni postupak, korak po korak kroz novi EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje; Istraživanje tržišta – od planiranja do izvršenja ugovora; Tehničke specifikacije i jednakovrijednost; Troškovnik; Jamstva
Ishodi učenja:Za naručitelje – kako se koristi novi EOJN RH (objava poziva na nadmetanje, otvaranje ponuda, pregled i ocjena, objava odluke); Za ponuditelje – rad ponuditelja u novom sustavu EOJN-a RH (predaja ponude); Za naručitelje i ponuditelje – nova znanja vezana za istraživanje tržišta, tehničke specifikacije i jednakovrijednost, troškovnik, jamstva s osvrtom na praksu DKOM-a, VUS-a i dr. relevantnih institucija u sustavu javne nabave.
Teme:E-nabava ; Procjena potreba; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
07.03.2024 WEBINAR Odobren
204 2024-0027 8 sati
Napredna
Postupak javne nabave iz konteksta novog EOJN RH
Ishodi učenja:Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda. Znanje o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
23.04.2024 :Varaždin, Hotel Varaždin, Trg kralja Petra Svačića 1 A, 42000 Varaždin Odobren
205 2024-0028 8 sati
Napredna
Priprema dokumentacije o nabavi i provedba postupka javne nabave u novom EOJN RH
Ishodi učenja:Znanje o upravljanju ugovorima kako bi se osiguralo izvršenje ugovora u skladu s odabranom ponudom kao i o uvjetima pod kojima se smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave. Znanje o razumijevanju svih aspekata povezanih s ugovornim pravom i strategijama upravljanja ugovorom.
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
19.04.2024 KOPRIVNICA, Dvorana Obrtničke komore Koprivničko -Križevačke županije, Bjelovarska cesta 75 a, 48000 Koprivnica Odobren
206 2024-0029 8 sati
Stručna
ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH – Pravilna primjena i korištenje, korak po korak
Ishodi učenja:Kvalitetnija i brža uporaba EOJN-a RH
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
20.03.2024 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 Odobren
207 2024-0030 8 sati
Stručna
NOVI EOJN RH – praktični prikaz rada
Ishodi učenja:Stjecanje praktičnih znanja rada u novom EOJN RH. Upoznati se s osnovnim funkcionalnostima novog EOJN RH: objava prethodnih savjetovanja, objava plana nabave, priprema ESPD zahtjeva, objava postupka JN, javno otvaranje ponuda, zahtjev za pojašnjenjem i upotpunjavanjem ponude, objava Odluke o odabiru/poništenju, objava obavijesti o dodjeli ugovora, registar ugovora – ažuriranje registra, unos novih ugovora jednostavne nabave. Objava postupaka sklapanja okvirnog sporazuma kao središnje tijelo. E-žalba, postupanje naručitelja nakon zaprimljene e-žalbe.
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
12.03.2024 webinar Odobren
208 2024-0031 8 sati
Stručna
Registracija i nove uloga korisnika EOJN, planiranje nabave i priprema postupka javne nabave na novoj platformi EOJN
Ishodi učenja:Planiranje nabave, određivanje predmeta nabave i podjela predmeta nabave na grupe te pripadajuće procijenjene vrijednosti, izrada plana nabave na novoj platformi EOJN za 2024. godinu. Prezentiranje novih aktivnosti na platformi EOJN, od početne registracije, dodjele uloga, upisa novih korisnika i definiranje novih uloga korisnika unutar EOJN. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha provođenja postupka javne nabave od odabira primjerenog postupka javne nabave, njegovog provođenja (elektronička sredstva komunikacije, dokumentacija, objave, rokovi, zapisnici, odluke, pravna zaštita), sastavljanje dokumentacije o nabavi na novoj platformi EOJN, prikaz aktivnosti u izradi općeg dijela Dokumentacije zajedno sa ESPD zahtjevom za ponuditelje. Pravni aspekt za određivanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta i ekonomski najpovoljnije ponude.
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
06.03.2024 Zagreb Odobren
209 2024-0032 8 sati
Stručna
Automatsko otvaranje ponuda, sastavljanje elektroničkog Zapisnika o pregledu i ocjeni, izrada Odluke na EOJN i Registar ugovora na novoj plaformi EOJN
Ishodi učenja:Provođenje javnog otvaranja ponuda i generiranje zapisnika o otvaranju ponuda . Rad u novoj platformi EOJN od otvaranja ponuda, izrade i generiranja zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. IZvođenje odluke o odabiru na EOJN, generiranje registra ugovora.
Teme:E-nabava ; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
07.03.2024 Zagreb Odobren
210 2024-0033 8 sati
Stručna
Automatsko otvaranje ponuda, sastavljanje elektroničkog Zapisnika o pregledu i ocjeni, izrada Odluke na EOJN i Registar ugovora na novoj plaformi EOJN
Ishodi učenja: Razumijevanje i definiranje jednostavne nabave za koju nije obvezna primjena Zakona o javnoj nabavi za sve naručitelje. 2. Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. 3. Jasno definiranje obveza za planiranje nabave, kako javne tako i jednostavne, te tumačenje zakonskih obveza za jednostavnu nabavu uz prikaz izrade Plana nabave na novoj platformi EOJN RH. 4. Tumačenje zakonskih obveza za izradu Registra ugovora i narudžbenica za jednostavnu nabavu te transparentna objava relevantnih informacija o istome na novoj platformi EOJN RH.
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Komunikacija; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
08.03.2024 Zagreb Odobren
211 2024-0034 8 sati
Napredna
Dokumentacija o nabavi i pregled i ocjena ponuda - aktualna praksa DKOM-a i VUS-a
Ishodi učenja:Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevenciije financijskih korekcija Steknu znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor Steknu znanja o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata. S razumijevanjem primjenjuju načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava. Uspješna primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja u svrhu donošenja zakonite odluke o odabiru
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
05.04.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
212 2024-0035 8 sati
Srednja
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta i žalbeni postupak
Ishodi učenja:Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor. Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata S razumijevanjem primjenjuju načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava. Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave
Teme:Dokumentacija o nabavi; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
LEXPERA d.o.o.
www.ius-info.hr
15.03.2024 online Odobren
213 2024-0036 16 sati
Srednja
Dokumentacija o nabavi i ponuda na novoj platformi EOJN / Nepravilnosti u postupcima javne nabave i kako ih izbjeći
Ishodi učenja:Na kraju modula usavršavanja polaznici bi trebali razumjeti i/ili na željenoj razini stručnosti obavljati sljedeće: - koristiti se novom platformom EOJN-a i njenim funkcionalistima u pripremi dokumentacije o nabavi, vršenja komunikacije tijekom roka za dostavu ponuda kao i predajom ponude te ulogama gospodarskih subjekata u predaji ponude. - upotrebljavati dostupne sustave i alate za e-nabavu za provedbu postupaka javne nabave - upotrebljavati ostale informatičke alate (npr. registre ugovora, alat Arachne) koji pomažu u osiguravanju veće transparentnosti i sprečavanju i/ili otkrivanju korupcije u javnoj nabavi - razumjeti pravu ulogu i format tehničkih specifikacija u postupku nabave - razumjeti utjecaj pravila EU-a i nacionalnih pravila na pripremu tehničkih specifikacija - razviti tehničke specifikacije koje odražavaju ishode procjene potreba i analize tržišta - u tehničkim specifikacijama upotrebljavati izvedbene ili funkcionalne zahtjeve ili upućivati na norme i oznake - točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi - odrediti odgovarajući model ugovora - objaviti obavijesti o nadmetanju - preispitati usklađenost dokumentacije o nabavi - razumjeti ključne uloge i odgovornosti u postupku pregleda i ocjene ponuda - pripremiti relevantnu dokumentaciju za postupak pregleda i ocjene ponuda - utvrditi i ustrojiti stručno povjerenstvo za nabavu čiji članovi raspolažu s odgovarajućom razinom znanja i iskustva - sudjelovati u stručnom povjerenstvu za javnu nabavu - pružati povratne informacije ponuditeljima - provjeriti postoji li sukob interesa među članovima stručnog povjerenstva za nabavu - osigurati da se pregled i ocjena provode transparentno, odgovorno i sustavno - znati primijeniti načela javne nabave (tj. nediskriminaciju, transparentnost i jednako postupanje) u različitim komunikacijskim situacijama - primjereno se usmeno i pismeno izražavati kroz sve faze životnog ciklusa javne nabave - utvrditi i upotrebljavati različite komunikacijske kanale i alate
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije
TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
www.teb.hr
14.03.2024 Opatija Odobren
214 2024-0037 8 sati
Napredna
UPRAVLJANJE UGOVOROM
Ishodi učenja:Znanje o upravljanju ugovorima kako bi se osiguralo izvršenje ugovora u skladu s odabranom ponudom kao i o uvjetima pod kojima se smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave. Znanje o razumijevanju svih aspekata povezanih s ugovornim pravom i strategijama upravljanja ugovorom.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
14.03.2024 DUBROVNIK, Hotel Adria, Radnička ulica 46, 20 000 Dubrovnik Odobren
215 2024-0038 8 sati
Napredna
Postupak javne nabave iz konteksta novog EOJN RH
Ishodi učenja:Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda. Znanje o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
15.03.2024 DUBROVNIK, Hotel Adria, Radnička ulica 46, 20 000 Dubrovnik Odobren
216 2024-0039 8 sati
Stručna
JEDNOSTAVNA NABAVA, REVIZIJA JAVNE NABAVE, NOVI EOJN RH, SUKOB INTERESA: Jednostavna nabava – provođenje postupaka i upravljanje nabavom od planiranja do izvršenja; Revizija sustava javne nabave – od Plana nabave do Registra ugovora; Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH); Sukob interesa i javna nabava – primjeri iz prakse
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – što zahtijeva posebnu pažnju kod primjene novog EOJN RH; Za naručitelje i ponuditelje – nova znanja vezana za istraživanje tržišta, planiranje i provođenje postupaka (javne i jednostavne nabave), izvršenje ugovora, sukob interesa, prekršajnu i kaznenu odgovornost s osvrtom na praksu DKOM-a, VUS-a i dr. relevantnih institucija u sustavu javne nabave.
Teme:E-nabava ; Etičko postupanje i usklađenost; Procjena potreba; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
14.03.2024 WEBINAR Odobren
217 2024-0040 8 sati
Srednja
NOVI EOJN RH – DOKUMENTACIJA O NABAVI, PONUDA, PREGLED I OCJENA; FINANCIJSKE KOREKCIJE: Dokumentacija o nabavi – priprema i objava kroz novi EOJN RH; Ponuda – priprema i predaja ponude kroz novi EOJN RH; Pregled i ocjena ponuda kroz propise, praksu i novi EOJN RH; Financijske korekcije i javna nabava (nova Uputa SAFU-a)
Ishodi učenja:Za naručitelje – kako se koristi novi EOJN RH (objava poziva na nadmetanje, otvaranje ponuda, pregled i ocjena, objava odluke); Za ponuditelje – rad ponuditelja u novom EOJN-u RH (predaja ponude); Kako zakonito i kvalitetno upravljati postupcima i ugovorima te smanjiti rizik od financijskih korekcija.
Teme:E-nabava ; Procjena potreba; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
15.03.2024 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 Odobren
218 2024-0041 8 sati
Srednja
Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u
Ishodi učenja:• prikupljati i konsolidirati ulazne i povratne informacije različitih odjela, ovisno o njihovim funkcijama u organizaciji, a u svrhu utvrđivanja potreba i resursa • određivati prioritete tako da odgovaraju raspoloživim resursima, uz utvrđivanje mogućnosti za kombiniranje potreba i postizanje ekonomije razmjera • obavljati analizu prednosti, slabih točaka, prilika i prijetnji (SWOT analiza) iz perspektive organizacije i gospodarskih subjekata • procjenjivati je li nabava pravi izbor za ispunjavanje utvrđene potrebe i uskladiti postupke nabave s proračunom/financijskim planom organizacije • utvrditi moguće rizike u provedbi i pripremiti plan za smanjenje rizika • razviti i osmisliti planiranje nabave organizacije uz usmjeravanje na ishode politike i operativne rezultate • procjenjivati provedbu prethodnih planova nabave i izvještavati o njoj procjenjivati zrelost funkcije nabave / odjela za nabavu u organizaciji i predlagati viziju za budućnost i odgovarajuću strategiju razvoja. • razumjeti korake, zadaće i postupke u životnom ciklusu javne nabave te način njihove međusobne interakcije • provoditi različite faze u životnom ciklusu nabave, uz razumijevanje načina interakcije svake faze s ostalim fazama • iskoristiti prilike i predviđati rizike u ostalim koracima • predviđati rizike i poteškoće koji se mogu javiti između koraka • pratiti provedbu različitih koraka i izvještavatio njoj • obuhvatiti pouke iz prethodnih postupaka • osigurati prijenos znanja između različitih faza • utvrditi operativne nedostatke iz prethodnih postupaka nabave • oblikovati politike organizacije i unutarnje alate kako bi se iskoristile veze među fazama nabave u svrhu povećanja učinkovitosti • odrediti ciljeve i strategije organizacije za poboljšanje cijelog pristupa javnoj nabavi unutar organizacije. • upotrebljavati dostupne sustave i alate za e-nabavu za provedbu postupaka javne nabave • upotrebljavati ostale informatičke alate (npr. registre ugovora, alat Arachne) koji pomažu u osiguravanju veće transparentnosti i sprečavanju i/ili otkrivanju korupcije u javnoj nabavi • prema potrebi upotrebljavati naprednije mogućnosti e-nabave, kao što su sustavi upravljanja ponuditeljima (?), e- dražbe i e-katalozi • analizirati i upotrebljavati podatke prikupljene sustavima za e-nabavu radi poboljšanja postupaka i procesa u organizaciji • oblikovati pokazatelje e-nabave za organizaciju • utvrditi nove informatičke alate koji bi mogli povećati učinkovitost nabave organizacije, uključujući dostupnost IKT- a • odrediti strategiju i postupke organizacije za upotrebu e-nabave i drugih informatičkih alata. • provoditi prethodnu provjeru tržišta u skladu s načelima javne nabave • izraditi izvješće o procjeni angažiranja dobavljača a da se njih ne uključi u izradu izvješća • analizirati rezultate analize tržišta i postupka uključivanja te ih upotrijebiti za izradu tehničkih specifikacija • proaktivno utvrđivati prilike na tržištu za ispunjavanje trenutačnih i budućih potreba • izraditi strategiju analize tržišta i uključivanja tržišta koja će odražavati strategiju nabave • predvidjeti tržišne rizike za strategiju nabave • uskladiti strategiju nabave organizacije s tržišnim kretanjima • utjecati na tržišta dobavljača stalnim angažmanom na tržištu. • točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi • upotrebljavati relevantne predloške i modele dokumenata koji maksimalno povećavaju sudjelovanje gospodarskih subjekata u svrhu: a. pripreme kriterija za isključenje, uvjeta sposobnosti te kriterija za odabir ponude b. pripreme uputa za ponuditelje c. pripreme druge primjenjive dokumentacije za podnošenje ponuda • odrediti mjere uspješnosti koje treba koristiti u fazi upravljanja ugovorima • odrediti odgovarajući model ugovora • objaviti obavijesti o nadmetanju • uključiti tehničke, trgovačke i okolišne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi • uključiti funkcionalne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi • osmisliti strategiju za organizaciju u vezi s dokumentacijom o nabavi koja je usklađena s relevantnim pravnim okvirom • preispitati usklađenost dokumentacije o nabavi.
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Životni ciklus nabave
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
16.02.2024 Zagreb Odobren
219 2024-0042 8 sati
Srednja
Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u
Ishodi učenja:• prikupljati i konsolidirati ulazne i povratne informacije različitih odjela, ovisno o njihovim funkcijama u organizaciji, a u svrhu utvrđivanja potreba i resursa • određivati prioritete tako da odgovaraju raspoloživim resursima, uz utvrđivanje mogućnosti za kombiniranje potreba i postizanje ekonomije razmjera • obavljati analizu prednosti, slabih točaka, prilika i prijetnji (SWOT analiza) iz perspektive organizacije i gospodarskih subjekata • procjenjivati je li nabava pravi izbor za ispunjavanje utvrđene potrebe i uskladiti postupke nabave s proračunom/financijskim planom organizacije • utvrditi moguće rizike u provedbi i pripremiti plan za smanjenje rizika • razviti i osmisliti planiranje nabave organizacije uz usmjeravanje na ishode politike i operativne rezultate • procjenjivati provedbu prethodnih planova nabave i izvještavati o njoj procjenjivati zrelost funkcije nabave / odjela za nabavu u organizaciji i predlagati viziju za budućnost i odgovarajuću strategiju razvoja. • razumjeti korake, zadaće i postupke u životnom ciklusu javne nabave te način njihove međusobne interakcije • provoditi različite faze u životnom ciklusu nabave, uz razumijevanje načina interakcije svake faze s ostalim fazama • iskoristiti prilike i predviđati rizike u ostalim koracima • predviđati rizike i poteškoće koji se mogu javiti između koraka • pratiti provedbu različitih koraka i izvještavatio njoj • obuhvatiti pouke iz prethodnih postupaka • osigurati prijenos znanja između različitih faza • utvrditi operativne nedostatke iz prethodnih postupaka nabave • oblikovati politike organizacije i unutarnje alate kako bi se iskoristile veze među fazama nabave u svrhu povećanja učinkovitosti • odrediti ciljeve i strategije organizacije za poboljšanje cijelog pristupa javnoj nabavi unutar organizacije • upotrebljavati dostupne sustave i alate za e-nabavu za provedbu postupaka javne nabave • upotrebljavati ostale informatičke alate (npr. registre ugovora, alat Arachne) koji pomažu u osiguravanju veće transparentnosti i sprečavanju i/ili otkrivanju korupcije u javnoj nabavi • prema potrebi upotrebljavati naprednije mogućnosti e-nabave, kao što su sustavi upravljanja ponuditeljima (?), e- dražbe i e-katalozi • analizirati i upotrebljavati podatke prikupljene sustavima za e-nabavu radi poboljšanja postupaka i procesa u organizaciji • oblikovati pokazatelje e-nabave za organizaciju • utvrditi nove informatičke alate koji bi mogli povećati učinkovitost nabave organizacije, uključujući dostupnost IKT- a • odrediti strategiju i postupke organizacije za upotrebu e-nabave i drugih informatičkih alata • provoditi prethodnu provjeru tržišta u skladu s načelima javne nabave • izraditi izvješće o procjeni angažiranja dobavljača a da se njih ne uključi u izradu izvješća • analizirati rezultate analize tržišta i postupka uključivanja te ih upotrijebiti za izradu tehničkih specifikacija • proaktivno utvrđivati prilike na tržištu za ispunjavanje trenutačnih i budućih potreba • izraditi strategiju analize tržišta i uključivanja tržišta koja će odražavati strategiju nabave • predvidjeti tržišne rizike za strategiju nabave • uskladiti strategiju nabave organizacije s tržišnim kretanjima • utjecati na tržišta dobavljača stalnim angažmanom na tržištu. • točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi • upotrebljavati relevantne predloške i modele dokumenata koji maksimalno povećavaju sudjelovanje gospodarskih subjekata u svrhu: a. pripreme kriterija za isključenje, uvjeta sposobnosti te kriterija za odabir ponude b. pripreme uputa za ponuditelje c. pripreme druge primjenjive dokumentacije za podnošenje ponuda • odrediti mjere uspješnosti koje treba koristiti u fazi upravljanja ugovorima • odrediti odgovarajući model ugovora • objaviti obavijesti o nadmetanju • uključiti tehničke, trgovačke i okolišne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi • uključiti funkcionalne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi • osmisliti strategiju za organizaciju u vezi s dokumentacijom o nabavi koja je usklađena s relevantnim pravnim okvirom • preispitati usklađenost dokumentacije o nabav
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje ugovorima; Životni ciklus nabave
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
14.03.2024 Zagreb Odobren
220 2024-0043 8 sati
Napredna
Najčešće nepravilnosti u postupcima javne nabave – kroz aktualnu praksu nadležnih tijela
Ishodi učenja:Ishodi učenja: 1.Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. 2. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja u vezi s ponudama s izuzetno niskom cijenom. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
19.04.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Otkazan
221 2024-0044 8 sati
Napredna
Izazovi i rizici u pripremi i provedbi postupaka jednostavne i javne nabave
Ishodi učenja:1. Razumijevanje uloge stručnog povjerenstva u pripremi i provedbi postupaka javne i jednostavne nabave;utvrditi i ustrojiti stručno povjerenstvo za nabavu čiji članovi raspolažu s odgovarajućom razinom znanja i iskustva - sudjelovati u stručnom povjerenstvu za javnu nabavu - pružati povratne informacije ponuditeljima - provjeriti postoji li sukob interesa među članovima stručnog povjerenstva za nabavu - 2. Razumijevanje i definiranje jednostavne nabave za koju nije obvezna primjena Zakona o javnoj nabavi za sve naručitelje. Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. 3. Razumijevanje važnosti istraživanja tržišta te upoznavanje s alatima za istraživanje i analizu tržišta. Razumijevanje prave uloge i formata tehničkih specifikacija u postupku nabave - razvijanje tehničkih specifikacija koje odražavaju ishode procjene potreba i analize tržišta;u tehničkim specifikacijama upotrebljavati izvedbene ili funkcionalne zahtjeve ili upućivati na norme i oznake - točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi - odrediti odgovarajući model ugovora – 4. Upoznavanje s rješenjima iz prakse u cilju rješavanja izazova pri definiranju kriterija za odabir ponude te pregledu i ocjeni istih kroz novu platformu EOJN RH ( ručno rangiranje i automatsko rangiranje ponuda)
Teme:Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
TIM4PIN d.o.o.
www.tim4pin.hr
20.03.2024 Webinar-online edukacija Odobren
222 2024-0045 8 sati
Napredna
Početno razdoblje primjene novog sustava – izazovi i rješenja iz prakse pri definiranju kriterija za odabir ponude te pregledu i ocjeni ponuda
Ishodi učenja:1. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave 2. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja 3. Upoznavanje s rješenjima iz prakse u cilju rješavanja izazova pri definiranju kriterija za odabir ponude te pregledu i ocjeni istih kroz novu platformu EOJN RH ( ručno rangiranje i automatsko rangiranje ponuda)
Teme:Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
TIM4PIN d.o.o.
www.tim4pin.hr
16.05.2024 Webinar-online edukacija Odobren
223 2024-0046 8 sati
Napredna
Dokumentacija o nabavi s naglaskom na tehničke specifikacije i pregled i ocjena ponuda kroz prikaz najčešće pogreške
Ishodi učenja:Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda. Znanje o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor. Znanje o propisivanju oblika i sadržaja ponude, načinu izrade i dostave ponude, postupku zaprimanja i otvaranja te pregledu i ocjeni ponude u skladu s načelima javne nabave i uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
21.03.2024 online Odobren
224 2024-0047 8 sati
Srednja
Pregled recentne prakse u postupcima javne nabave – izrada dokumentacije o nabavi, dokazivanje uvjeta sposobnosti – pozicija naručitelja i ponuditelja
Ishodi učenja:Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor. Znanje o razlozima i uvjetima koji moraju biti ispunjeni kako bi se donijela odluka o odabiru ili odluka o poništenju postupka javne nabave te roku mirovanja.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
20.06.2024 webinar Odobren
225 2024-0048 8 sati
Napredna
Recentna praksa DKOM-a u postupcima JN sa osvrtom na javnu nabavu koja se provodi na projektima financiranim iz sredstava Europske unije te postupanja u novom EOJN
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje određenih uvjeta koji se odnose na pravilno provođenje postupka javne nabave a posebice na sastavljanje dokumentacije o nabavi na novoj platformi EOJN, prikaz aktivnosti u izradi Dokumentacije sa fokusom na nepravilnosti u javnoj nabavi. Pregled aktivnosti pripreme i provedbe postupka javne nabave s pravnog aspekta.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje projektima
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
22.05.2024 Opatija, Feliksa Peršića 5, hotel Ambasador Odobren
226 2024-0049 8 sati
Stručna
SUKOB INTERESA U JAVNOJ NABAVI – Pojam, uzroci i posljedice
Ishodi učenja:Izbjegavanje i najmanje mogućnosti pojave sukoba interesa u tijeku provedbe postupaka javne nabave.
Teme:Rješavanje sukoba i posredovanje; Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
09.05.2024 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 Odobren
227 2024-0050 8 sati
Srednja
Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016 Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016
Ishodi učenja:Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda. Znanje o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor. Znanje o upravljanju ugovorima kako bi se osiguralo izvršenje ugovora u skladu s odabranom ponudom kao i o uvjetima pod kojima se smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
11.04.2024 Webinar Odobren
228 2024-0051 8 sati
Srednja
JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE – NOVI EOJN RH, ENP, JAMSTVA, FINANCIJSKE KOREKCIJE: Otvoreni postupak kroz EOJN RH – za naručitelje; ENP – kroz propise i praksu; Javna nabava i jamstva – kako ih koristiti na ispravan način; Financijske korekcije i javna nabava (nova Uputa SAFU-a)
Ishodi učenja:Za naručitelje – kako se koristi novi EOJN RH (objava poziva na nadmetanje, otvaranje ponuda, pregled i ocjena, objava odluke); Stjecanje novih znanja vezanih za kriterij ENP, jamstva, financijske korekcije s osvrtom na praksu DKOM-a, VUS-a i Suda EU.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
20.03.2024 WEBINAR Odobren
229 2024-0052 8 sati
Srednja
NOVI EOJN RH – DOKUMENTACIJA O NABAVI I PONUDA; GRAĐEVINSKI RADOVI; UGOVOR O JAVNOJ NABAVI: Dokumentacija o nabavi – priprema i objava kroz novi EOJN RH; Ponuda – priprema i predaja ponude kroz novi EOJN RH; Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija i postupak javne nabave; Izvršenje ugovora o javnoj nabavi, kroz propise i praksu
Ishodi učenja:Za naručitelje – kako se koristi novi EOJN RH (objava poziva na nadmetanje, otvaranje ponuda); Za ponuditelje – rad ponuditelja u novom EOJN-u RH (predaja ponude); Građevinski radovi - ključne odredbe dokumentacije o nabavi i postupka; Kako zakonito i kvalitetno upravljati ugovorima te smanjiti rizik od lošeg izvršenja ugovora.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
21.03.2024 WEBINAR Odobren
230 2024-0053 8 sati
Stručna
USAVRŠAVANJE: Sve novosti u javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Ishodi učenja:- Upoznavanje sustava i sistema planiranja javne nabave radi učinkovitije kontrole korištenje EU sredstava - Ukazivanje na moguće kritične točke postupanja naručitelja kod pripreme dokumentacije o javnoj nabavi te podizanje razine stručnog znanja polaznika radi kvalitetnijeg usmjeravanja i stručne podrške korisnicima - Definiranje kritičnih točaka pregleda i ocjene ponuda - Lakše razlikovanje pojedinih instituta Zakona o javnoj nabavi - Isticanje bitnih odrednica žalbenog postupka i ukazivanje polaznicima na bitne aspekte žalbenog postupka i kako čitati i tumačiti odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Teme:
Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih
www.uep.hr
25.03.2024 Zagreb Otkazan
231 2024-0054 8 sati
Napredna
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023. Jednostavna nabava Plan nabave i registar ugovora
Ishodi učenja:Cjelovito upoznavanje sa Statističkim izvješćem za 2023. godinu.
Teme:
INŽENJERSKI BIRO d.o.o.
www.ingbiro.hr
19.03.2024 Webinar Odobren
232 2024-0055 8 sati
Stručna
Priprema i provedba postupka javne nabave na novom EOJN RH
Ishodi učenja:Planiranje nabave, izrada plana nabave na novoj platformi EOJN za 2024. godinu. Prezentiranje novih aktivnosti na platformi EOJN, od početne registracije, dodjele uloga, upisa novih korisnika i definiranje novih uloga korisnika unutar EOJN. Elektronička sredstva komunikacije između naručitelja i gospodarskih subjekata, sastavljanje dokumentacije o nabavi na novoj platformi EOJN, prikaz aktivnosti u izradi općeg dijela Dokumentacije zajedno sa ESPD zahtjevom za ponuditelje. Tehnički aspekt za određivanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta i ekonomski najpovoljnije ponude, objave, rokovi, zapisnici, odluke, pravna zaštita. Rad u novoj platformi EOJN za početak postupka i stavljanje dokumentacije o nabavi na raspolaganje gospodarskim subjektima, otvaranje ponuda, sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni, izrada odluke o odabiru / poništenju. Unos ugovora u Registar ugovora.
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
20.03.2024 Webinar Odobren
233 2024-0056 8 sati
Stručna
Izrada Dokumentacije o nabavi, kriteriji i dokazi za valjanost ponuda, otvaranje, pregled i ocjena ponuda, donošenje odluke o odabiru / poništenju i sklapanje ugovora
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Dodjela ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
21.03.2024 Webinar Odobren
234 2024-0057 8 sati
Stručna
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata, sukob interesa i zaštita tržišnog natjecanja
Ishodi učenja:Opće upravljanje nabavom pri korištenju bespovratnih sredstava iz EU fondova. Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom. Osiguranje procjene rizika u pogledu sukoba interesa i korupcije, naročito u pogledu postupanja osoba zaposlenih na poslovima nabave i gospodarskih subjekata koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem.
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje projektima
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
22.03.2024 Webinar Odobren
235 2024-0058 8 sati
Stručna
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023. i objava u EOJN Jednostavna nabava, Plan nabave i registar ugovora
Ishodi učenja:Stjecanje stručnih znanja u širokom spektru aktivnosti iz područja javne nabave
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Provjera računa i plaćanje; Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje ugovorima
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
26.03.2024 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 Odobren
236 2024-0059 8 sati
Napredna
Provjere postupaka javne nabave od strane tijela u sustavu EU projekata – najčešće pogreške i nepravilnosti
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave 2. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj. 3. Prikaz novih modela za bodovanje Ekonomski najpovoljnije ponude na novoj platformi EOJN RH. 4. Prikaz elektroničke komunikacije na novoj platformi EOJN RH.
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje projektima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
18.04.2024 Gradišćanska ulica 24, Zagreb Odobren
237 2024-0060 8 sati
Srednja
Jednostavna nabava – Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave (MINGOR); Ispravite pogreške na vrijeme – revizija sustava javne (jednostavne) nabave kod naručitelja
Ishodi učenja:Poznavanje postupanja i mogućnosti tržišta prilikom raspisivanja jednostavne nabave te određivanja uvjeta sposobnosti temeljem poznavanja tržišta. Razumijevanje mogućnosti ponuditelja da nude kombinaciju proizvoda. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda u sklopu jednostavne nabave može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Usmjerenost na rezultate; Prilagodljivost promjenama; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
09.05.2024 webinar Odobren
238 2024-0061 8 sati
Srednja
Postupak javne nabave iz konteksta novog EOJN RH
Ishodi učenja:Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda. Znanje o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
21.03.2024 RIJEKA, Hotel Continental, Šetalište Andrija Kačića Miočića 1 Odobren
239 2024-0062 8 sati
Srednja
Javna nabava za ponuditelje: odredbe o ponudi, ESPD obrazac i pravna zaštita
Ishodi učenja:Način funkcioniranja Elektroničkog oglasnika javne nabave i pravilima Zakona o javnoj nabavi - ZJN 2016 za pripremu i predaju ponude. Na seminaru ćete naučiti kako pravno primijeniti odredbe ZJN 2016, posebno u dijelu koji se odnosi na izradu, sastavljanje i dostavu ponude te prava i obveza ponuditelja u pojedinoj fazi postupka javne nabave. Popodnevni dio seminara daje prikaz popunjavanja Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD obrazac) te novine u sustavu pravne zaštite.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
MAPA ZNANJA d.o.o.
www.mapaznanja.hr
27.03.2024 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb Odobren
240 2024-0063 8 sati
Osnovna
Za početnike: otvoreni postupak od početka do kraja kroz praksu
Ishodi učenja:Poznavanje postupanja prilikom izrade Dokumentacije o nabavi, zaprimanja i otvaranja ponude, Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda te donošenju odluke o odabiru/poništenju
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
21.06.2024 Zagreb – ZAGREBTOWER Otkazan
241 2024-0064 8 sati
Osnovna
Za početnike: otvoreni postupak od početka do kraja kroz praksu
Ishodi učenja:POZNAVANJE POSTUPANJA PRILIKOM IZRADE DOKUMENTACIJE O NABAVI, ZAPRIMANJA I OTVARANJA PONUDE, RAZUMIJEVANJE PROVJERE NEPOSTOJANJE ILI POSTOJANJE OSNOVA ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA I OVLAŠTENIH OSOBA TE ISPUNJAVAJU LI GOSPODARSKI SUBJEKTI KRITERIJE ZA ODABIR PROPISANE U DOKUMENTACIJI O NABAVI. POZNAVANJE KADA SE TIJEKOM PREGLEDA I OCJENE PONUDA MOŽE ZAHTIJEVATI DOPUNA, RAZJAŠNJENJE, UPOTPUNJAVANJE ILI DOSTAVA NUŽNIH INFORMACIJA ILI DOKUMENTACIJE UZ POŠTIVANJE NAČELA JEDNAKOG TRETMANA I TRANSPARENTNOSTI. ZNANJE O IZRADI I SADRŽAJU ZAPISNIKA O PREGLEDU I OCJENI PONUDA TE DONOŠENJU ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
09.05.2024 Rijeka – GRAND HOTEL BONAVIA Odobren
242 2024-0065 4 sati
Srednja
PONUDA – priprema i predaja valjane ponude, postupanja u pregledu i ocjeni ponuda i e-žalba
Ishodi učenja:POZNAVANJE POSTUPANJA PRILIKOM IZRADE PONUDE TE POSTUPANJA U PROCESU PREGLEDA I OCJENE PONUDA OD STRANE PONUDITELJA, KAO I IZJAVLJIVANJE ŽALBE KROZ SUSTAV NOVOG EOJN RH
Teme:E-nabava ; Pregled i ocjena ponuda
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
21.06.2024 Zagreb - ZAGREBTOWER Otkazan
243 2024-0066 8 sati
Osnovna
Za početnike: otvoreni postupak od početka do kraja kroz praksu
Ishodi učenja:POZNAVANJE POSTUPANJA PRILIKOM IZRADE DOKUMENTACIJE O NABAVI, ZAPRIMANJA I OTVARANJA PONUDE, RAZUMIJEVANJE PROVJERE NEPOSTOJANJE ILI POSTOJANJE OSNOVA ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA I OVLAŠTENIH OSOBA TE ISPUNJAVAJU LI GOSPODARSKI SUBJEKTI KRITERIJE ZA ODABIR PROPISANE U DOKUMENTACIJI O NABAVI. POZNAVANJE KADA SE TIJEKOM PREGLEDA I OCJENE PONUDA MOŽE ZAHTIJEVATI DOPUNA, RAZJAŠNJENJE, UPOTPUNJAVANJE ILI DOSTAVA NUŽNIH INFORMACIJA ILI DOKUMENTACIJE UZ POŠTIVANJE NAČELA JEDNAKOG TRETMANA I TRANSPARENTNOSTI. ZNANJE O IZRADI I SADRŽAJU ZAPISNIKA O PREGLEDU I OCJENI PONUDA TE DONOŠENJU ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
12.07.2024 Zadar – FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION BORIK Otkazan
244 2024-0067 8 sati
Napredna
Aktualnosti u praksi DKOM-a, Izmjene DON-a tijekom roka za dostavu ponuda, Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje
Ishodi učenja:uspješna primjena zakonodavnog okvira u sustavu javne nabave, uspješna i bez nepravilnosti provedba i kontrola postupaka javne nabave u svim fazama, stjecanje znanja o pripremi i sadržaju DoN-a
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
www.safu.hr
27.02.2024 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Odobren
245 2024-0068 8 sati
Napredna
Pregovarački postupak bez prethodne objave i dinamički sustav nabave
Ishodi učenja:Razumijevanje provođenja pregovaračkog postupka javne nabave i nadogradnja znanja kroz primjere iz prakse drugih naručitelja, Stjecanje novih znanja vezano uz uspostavu dinamičkog sustava nabave i stjecanje iskustva kroz primjere iz prakse.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
04.06.2024 Zagreb – ZAGREBTOWER Otkazan
246 2024-0069 4 sati
Napredna
TRŽIŠNO NATJECANJE, SUKOB INTERESA, SUDJELOVANJE ZAJEDNICE PONUDITELJA I PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE S IZMJENAMA UGOVORA
Ishodi učenja:1. razumijevanje i obvezna primjena načela javne nabave, razumijevanje načela tržišnog natjecanja radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava, utjecaj načela tržišnog natjecanja na donošenje odluke o odabiru u postupku javne nabave, praktični primjeri narušavanja načela tržišnog natjecanja prilikom provođenja postupaka prema praksi DKOM-a i VUS-a; 2. razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi u pogledu sprječavanja i uklanjanja sukoba interesa, spoznaja o osiguranju procjene sukoba interesa za jednak tretman i mogućnosti svim gospodarskim subjektima, prezentiranje praktičnih primjera za prepoznavanje sukoba interesa; 3. prezentiranje razloga za udruživanje osoba u zajednicu ponuditelja, usvajanje znanja o davanju jamstva, dokazivanju uvjeta sposobnosti i solidarnoj odgovornosti članova zajednice ponuditelja, usvajanje pojedinačne i kumulativnih uvjeta sposobnosti, razumijevanje o potrebi prilaganja sporazuma ili izjave o zajedničkom nastupu i izvršenju ugovora o javnoj nabavi zajednice gospodarskih subjekata; 4. upoznavanje sa sprječavanjem kršenja načela tržišnog natjecanja kod provođenja pregovaračkog postupka bez prethodne objave kao najnetransparentnijim postupkom, razumijevanje provođenja postupka kod slanja poziva na pregovaranje većem broju gospodarskih subjekata, usvajanje opravdanosti primjene iznimne žurnosti, zaštite isključivih prava i okolnosti kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt, ocijeniti je li naručitelj sam skrivio situaciju za primjenu pregovaračkog postupka, razumijevanje pravila uz koja se može izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Rješavanje sukoba i posredovanje; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Usmjerenost na rezultate; Upravljanje ugovorima
HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
www.rif.hr
18.04.2024 POREČ, HOTEL PARENTIUM PLAVA LAGUNA, DVORANA LAGUNA I Odobren
247 2024-0070 4 sati
Napredna
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI – JAVNA NABAVA U EU, NOVA PLATFORMA EOJN, PRAVNA ZAŠTITA, NEPLAĆENI POREZI I DOPRINOSI KAO OSNOVA ZA ISKLJUČENJE
Ishodi učenja:1.Upoznavanje s funkcionalnostima i modulima novog EOJN sa aspekta naručitelja i ponuditelja. razumijevanje digitalizacije i automatizacije postupaka javne nabave na novoj IT platformi EOJN, spoznaja o prednostima nove platforme i poteškoće u primjeni; 2. razumijevanje postojanja obvezne osnove za isključenje zbog neplaćenih poreza i doprinosa u Zakonu o javnoj nabavi,- prepoznavanje situacija i slučajeva u kojima u dokumentaciji o nabavi ne postoji obveza određivanja obveznog razloga za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi,- samostalno pretraživanje sustava E-CERTIS i prepoznavanje dokaza i uvjeta kojima se u pojedinim zemljama EU dokazuje nepostojanje razloga za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi,- prepoznavanje načina na koji se za gospodarske subjekte s poslovnim nastanom u RH i osobe koje su državljani RH provjerava nepostojanje razloga za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi (DOHVAT IZ REGISTARA RH), - prezentacije novosti u novom EOJN vezanih uz DOHVAT IZ REGISTARA za gospodarske subjekte s poslovnim nastanom u RH i osobe koje su državljani RH, - prezentacija prakse DKOM-a i VUS vezane uz pregled i ocjenu ponuda u odnosu na obvezni razlog za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi,- razumijevanje kada su naručitelji obvezni tražiti dostavu ažuriranih popratnih dokumenata (radi dokazivanje nepostojanja osnove za isključenje), koji ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz o nepostojanju razloga za isključenja - neplaćeni porezi i doprinosi,- prepoznavanje situacija u kojima naručitelji nisu obvezni tražiti ažurirane popratne dokumente, primjena instituta objašnjenja i nadopune ažuriranih popratnih dokumenata u kontekstu ažuriranog popratnog dokumenta kojim se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi 3.stjecanje znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave, razumijevanje važnih odrednica žalbenog postupka, upoznavanje i razumijevanje različitih aspekata odluka DKOM-a u praksi, spoznati utjecaj učinkovitosti i predvidivosti odluka DKOM-a na praksu javne nabave u RH kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata, razumijevanje utjecaja stalnosti prakse na stabilnost sustava javne nabave, spoznaja o korelaciji između brzine i kvalitete odlučivanja; 4.razumijevanje upravljanja nabavom pri korištenju bespovratnih sredstava iz EU fondova, spoznaja o problematici i iskustvima primjene pravila javne nabave u različitim zemljama EU, spoznaja o komparativnom prikazu sustava javne nabave na razini EU sa naglaskom na različite sustave primjene jedinstvenih direktiva 24/2014. i 25/2025.
Teme:Rješavanje sukoba i posredovanje; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje i vođenje tima; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje projektima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
www.rif.hr
19.04.2024 POREČ, HOTEL PARENTIUM PLAVA LAGUNA, DVORANA LAGUNA I Odobren
248 2024-0071 8 sati
Napredna
Javna nabava radova – od pripreme i objave dokumentacije o nabavi do izvršenja ugovora
Ishodi učenja:1.Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. 2. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. 3.Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Razumijevanje odgovornosti za upravljenje ugovorima i pravila vezanih za izmjene ugovora tijekom njegova trajanja.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
26.04.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
249 2024-0072 4 sati
Napredna
TRŽIŠNO NATJECANJE, SUKOB INTERESA, SUDJELOVANJE ZAJEDNICE PONUDITELJA I PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE S IZMJENAMA UGOVORA
Ishodi učenja:1. prezentiranje razloga za udruživanje osoba u zajednicu ponuditelja, usvajanje znanja o davanju jamstva, dokazivanju uvjeta sposobnosti i solidarnoj odgovornosti članova zajednice ponuditelja, usvajanje pojedinačne i kumulativnih uvjeta sposobnosti, razumijevanje o potrebi prilaganja sporazuma ili izjave o zajedničkom nastupu i izvršenju ugovora o javnoj nabavi zajednice gospodarskih subjekata; 2. upoznavanje sa sprječavanjem kršenja načela tržišnog natjecanja kod provođenja pregovaračkog postupka bez prethodne objave kao najnetransparentnijim postupkom, razumijevanje provođenja postupka kod slanja poziva na pregovaranje većem broju gospodarskih subjekata, usvajanje opravdanosti primjene iznimne žurnosti, zaštite isključivih prava i okolnosti kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt, ocijeniti je li naručitelj sam skrivio situaciju za primjenu pregovaračkog postupka, razumijevanje pravila uz koja se može izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave 3. razumijevanje i obvezna primjena načela javne nabave, razumijevanje načela tržišnog natjecanja radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava, utjecaj načela tržišnog natjecanja na donošenje odluke o odabiru u postupku javne nabave, praktični primjeri narušavanja načela tržišnog natjecanja prilikom provođenja postupaka prema praksi DKOM-a i VUS-a; 4. razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi u pogledu sprječavanja i uklanjanja sukoba interesa, spoznaja o osiguranju procjene sukoba interesa za jednak tretman i mogućnosti svim gospodarskim subjektima, prezentiranje praktičnih primjera za prepoznavanje sukoba interesa
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Rješavanje sukoba i posredovanje; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Usmjerenost na rezultate; Upravljanje ugovorima
HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
www.rif.hr
18.04.2024 POREČ, HOTEL PARENTIUM PLAVA LAGUNA, DVORANA LAGUNA III Odobren
250 2024-0073 4 sati
Napredna
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI – JAVNA NABAVA U EU, NOVA PLATFORMA EOJN, PRAVNA ZAŠTITA, NEPLAĆENI POREZI I DOPRINOSI KAO OSNOVA ZA ISKLJUČENJE
Ishodi učenja:1.stjecanje znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave, razumijevanje važnih odrednica žalbenog postupka, upoznavanje i razumijevanje različitih aspekata odluka DKOM-a u praksi, spoznati utjecaj učinkovitosti i predvidivosti odluka DKOM-a na praksu javne nabave u RH kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata, razumijevanje utjecaja stalnosti prakse na stabilnost sustava javne nabave, spoznaja o korelaciji između brzine i kvalitete odlučivanja; 2.razumijevanje upravljanja nabavom pri korištenju bespovratnih sredstava iz EU fondova, spoznaja o problematici i iskustvima primjene pravila javne nabave u različitim zemljama EU, spoznaja o komparativnom prikazu sustava javne nabave na razini EU sa naglaskom na različite sustave primjene jedinstvenih direktiva 24/2014. i 25/2025.; 3.Upoznavanje s funkcionalnostima i modulima novog EOJN sa aspekta naručitelja i ponuditelja. razumijevanje digitalizacije i automatizacije postupaka javne nabave na novoj IT platformi EOJN, spoznaja o prednostima nove platforme i poteškoće u primjeni; 4. razumijevanje postojanja obvezne osnove za isključenje zbog neplaćenih poreza i doprinosa u Zakonu o javnoj nabavi,- prepoznavanje situacija i slučajeva u kojima u dokumentaciji o nabavi ne postoji obveza određivanja obveznog razloga za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi,- samostalno pretraživanje sustava E-CERTIS i prepoznavanje dokaza i uvjeta kojima se u pojedinim zemljama EU dokazuje nepostojanje razloga za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi,- prepoznavanje načina na koji se za gospodarske subjekte s poslovnim nastanom u RH i osobe koje su državljani RH provjerava nepostojanje razloga za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi (DOHVAT IZ REGISTARA RH), - prezentacije novosti u novom EOJN vezanih uz DOHVAT IZ REGISTARA za gospodarske subjekte s poslovnim nastanom u RH i osobe koje su državljani RH, - prezentacija prakse DKOM-a i VUS vezane uz pregled i ocjenu ponuda u odnosu na obvezni razlog za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi,- razumijevanje kada su naručitelji obvezni tražiti dostavu ažuriranih popratnih dokumenata (radi dokazivanje nepostojanja osnove za isključenje), koji ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz o nepostojanju razloga za isključenja - neplaćeni porezi i doprinosi,- prepoznavanje situacija u kojima naručitelji nisu obvezni tražiti ažurirane popratne dokumente, primjena instituta objašnjenja i nadopune ažuriranih popratnih dokumenata u kontekstu ažuriranog popratnog dokumenta kojim se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi
Teme:Rješavanje sukoba i posredovanje; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje i vođenje tima; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
www.rif.hr
19.04.2024 POREČ, HOTEL PARENTIUM PLAVA LAGUNA, DVORANA LAGUNA III Odobren
251 2024-0074 8 sati
Srednja
NATJECATELJSKI DIJALOG; PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE; ZELENI KRITERIJI U KONTEKSTU ENP
Ishodi učenja:Razumijevanje te poznavanje određenih uvjeta i svrha provođenja natjecateljskog dijaloga i pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje (elektronička sredstva komunikacije, dokumentacija, objave, rokovi, zapisnici, odluke, pravna zaštita) uz dijagramski prikaz. Razumijevanje što znači pojam održiva javna nabava te koje su specifičnosti zelene javne nabave, društveno odgovorne i inovativne javne nabave. Razumijevanje značaja provedbe održivih postupaka javne nabave u praski. Stjecanje znanja o načinu uključivanja održivih aspekata u pripremu i provedbu postupka, ali i važnosti praćenja rezultata. Znanje o dostupnosti javno razvijenih alata u sustavu javne nabave i njihova upotreba kada su isti primjenjivi za naručitelja
Teme:Zakonodavstvo iz područja javne nabave
Državna škola za javnu upravu
www.dsju.hr
28.03.2024 Zagreb Odobren
252 2024-0075 8 sati
Osnovna
Za početnike: otvoreni postupak od početka do kraja kroz praksu
Ishodi učenja:POZNAVANJE POSTUPANJA PRILIKOM IZRADE DOKUMENTACIJE O NABAVI, ZAPRIMANJA I OTVARANJA PONUDE, RAZUMIJEVANJE PROVJERE NEPOSTOJANJE ILI POSTOJANJE OSNOVA ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA I OVLAŠTENIH OSOBA TE ISPUNJAVAJU LI GOSPODARSKI SUBJEKTI KRITERIJE ZA ODABIR PROPISANE U DOKUMENTACIJI O NABAVI. POZNAVANJE KADA SE TIJEKOM PREGLEDA I OCJENE PONUDA MOŽE ZAHTIJEVATI DOPUNA, RAZJAŠNJENJE, UPOTPUNJAVANJE ILI DOSTAVA NUŽNIH INFORMACIJA ILI DOKUMENTACIJE UZ POŠTIVANJE NAČELA JEDNAKOG TRETMANA I TRANSPARENTNOSTI. ZNANJE O IZRADI I SADRŽAJU ZAPISNIKA O PREGLEDU I OCJENI PONUDA TE DONOŠENJU ODLUKE O ODABIRU/PONIŠTENJU
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
12.09.2024 Zagreb – ZAGREBTOWER Odobren
253 2024-0076 8 sati
Napredna
Pregled najnovije prakse Dkoma i VUSa uz najčešće pogreške pri izradi DoN te u pregledu i ocjeni ponuda
Ishodi učenja:Upoznavanje s aktualnostima u praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda kroz sve faze postupka javne nabave, Razumijevanje odluka i usvajanje novih znanja - od opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija do izmjena ugovora kroz primjere najznačajnih rješenja i praksu.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje ugovorima
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
07.06.2024 Split Otkazan
254 2024-0077 8 sati
Stručna
Rizici i specifičnosti u postupcima javnih nabava iz područja gradnje
Ishodi učenja:Razumijevanje zakonske regulative iz područja gradnje. Ispunjavanje uvjeta i zahtjeva sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima za inženjerske usluge kao i posebnim propisima ili stručnim pravilima za građenje. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom.
Teme:Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
22.04.2024 webinar Odobren
255 2024-0078 8 sati
Srednja
Planiranje javne nabave, otvaranje ponuda, pregled i ocjena, izvršnost odluke o odabiru i sklapanje ugovora o javnoj nabavi
Ishodi učenja:Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama. Razumijevanje uvjeta i razlika kod donošenja odluke o poništenju prije isteka roka za dostavu ponuda i nakon isteka roka za dostavu ponuda. Upoznavanje sa sadržajem odluka te propisivanje rokova za mirovanje i žalbu te uvjetima kada se rok mirovanja ne primjenjuje kao i pravnim učincima odluka. Poznavanje uvjeta za završetak postupka javne nabave.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Planiranje nabave; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
24.04.2024 webinar Odobren
256 2024-0079 8 sati
Srednja
ZELENA NABAVA U PROVEDBI EU PROJEKATA: Što je zelena nabava, korak po korak; DNSH načela i javna nabava; Zelena nabave kroz faze postupka javne nabave; Primjeri postupaka zelene nabave u RH
Ishodi učenja:Za naručitelje – stjecanje novih znanja vezanih za: kružno gospodarstvo i zelenu nabavu; planiranje, istraživanje tržišta i zelene nabave. Stjecanje znanja kako pripremiti dokumentaciju o nabavi za specifične predmete „zelene“ nabave.
Teme:Održiva javna nabava; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
13.03.2024 Bobovje 52/G, 49 000 Krapina Odobren
257 2024-0080 8 sati
Srednja
Priprema javne nabave, tehničkih specifikacija, kriterija za kvalitativni odabir, troškovnika, ENP-a i jamstava
Ishodi učenja:Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude.
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
08.05.2024 webinar Odobren
258 2024-0081 8 sati
Stručna
Priprema i provedba otvorenog postupka na novoj platformi EOJN
Ishodi učenja:I. Plan nabave – izrada i izmjena, te prijenos podataka u postupak na novoj platfomi EOJN. II. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na • oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi na novoj platformi EOJN • definiranje kriterija za odabir gospodarskog subjekta i kriterija za odabir ENP • objave javne nabave III. Postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave sa oglednim primjerom Zapisnika o otvaranju ponuda na novoj platofmi EOJN. IV. Postupanje prilikom pregleda i ocjene ponuda sa izradom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda na novoj platformi EOJN. Upoznavanje sa aktivnostima kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. V. Dodjela ugovora i objava u Registru ugovora.
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
12.04.2024 Zagreb Odobren
259 2024-0082 8 sati
Srednja
DOKUMENTACIJA O NABAVI; PREGLED I OCJENA PONUDA; AKTUALNA RJEŠENJA DKOM-A
Ishodi učenja:Na kraju modula usavršavanja polaznici bi trebali razumjeti i/ili na željenoj razini stručnosti obavljati sljedeće: točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi; upotrebljavati relevantne predloške i modele dokumenata koji maksimalno povećavaju sudjelovanje gospodarskih subjekata u svrhu: pripreme kriterija za isključenj i uvjeta sposobnosti te ESPD obrazac; razumjeti ključne uloge i odgovornosti u postupku pregleda i ocjene ponuda; pripremiti relevantnu dokumentaciju za postupak pregleda i ocjene ponuda i osigurati da se pregled i ocjena provode transparentno, odgovorno i sustavno.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda
Državna škola za javnu upravu
www.dsju.hr
05.04.2024 Zagreb Odobren
260 2024-0083 8 sati
Srednja
Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u
Ishodi učenja:• prikupljati i konsolidirati ulazne i povratne informacije različitih odjela, ovisno o njihovim funkcijama u organizaciji, a u svrhu utvrđivanja potreba i resursa • određivati prioritete tako da odgovaraju raspoloživim resursima, uz utvrđivanje mogućnosti za kombiniranje potreba i postizanje ekonomije razmjera • obavljati analizu prednosti, slabih točaka, prilika i prijetnji (SWOT analiza) iz perspektive organizacije i gospodarskih subjekata • procjenjivati je li nabava pravi izbor za ispunjavanje utvrđene potrebe i uskladiti postupke nabave s proračunom/financijskim planom organizacije • utvrditi moguće rizike u provedbi i pripremiti plan za smanjenje rizika • razviti i osmisliti planiranje nabave organizacije uz usmjeravanje na ishode politike i operativne rezultate • procjenjivati provedbu prethodnih planova nabave i izvještavati o njoj procjenjivati zrelost funkcije nabave / odjela za nabavu u organizaciji i predlagati viziju za budućnost i odgovarajuću strategiju razvoja. • razumjeti korake, zadaće i postupke u životnom ciklusu javne nabave te način njihove međusobne interakcije • provoditi različite faze u životnom ciklusu nabave, uz razumijevanje načina interakcije svake faze s ostalim fazama • iskoristiti prilike i predviđati rizike u ostalim koracima • predviđati rizike i poteškoće koji se mogu javiti između koraka • pratiti provedbu različitih koraka i izvještavatio njoj • obuhvatiti pouke iz prethodnih postupaka • osigurati prijenos znanja između različitih faza • utvrditi operativne nedostatke iz prethodnih postupaka nabave • oblikovati politike organizacije i unutarnje alate kako bi se iskoristile veze među fazama nabave u svrhu povećanja učinkovitosti • odrediti ciljeve i strategije organizacije za poboljšanje cijelog pristupa javnoj nabavi unutar organizacije. • upotrebljavati dostupne sustave i alate za e-nabavu za provedbu postupaka javne nabave • upotrebljavati ostale informatičke alate (npr. registre ugovora, alat Arachne) koji pomažu u osiguravanju veće transparentnosti i sprečavanju i/ili otkrivanju korupcije u javnoj nabavi • prema potrebi upotrebljavati naprednije mogućnosti e-nabave, kao što su sustavi upravljanja ponuditeljima (?), e- dražbe i e-katalozi • analizirati i upotrebljavati podatke prikupljene sustavima za e-nabavu radi poboljšanja postupaka i procesa u organizaciji • oblikovati pokazatelje e-nabave za organizaciju • utvrditi nove informatičke alate koji bi mogli povećati učinkovitost nabave organizacije, uključujući dostupnost IKT- a • odrediti strategiju i postupke organizacije za upotrebu e-nabave i drugih informatičkih alata. • provoditi prethodnu provjeru tržišta u skladu s načelima javne nabave • izraditi izvješće o procjeni angažiranja dobavljača a da se njih ne uključi u izradu izvješća • analizirati rezultate analize tržišta i postupka uključivanja te ih upotrijebiti za izradu tehničkih specifikacija • proaktivno utvrđivati prilike na tržištu za ispunjavanje trenutačnih i budućih potreba • izraditi strategiju analize tržišta i uključivanja tržišta koja će odražavati strategiju nabave • predvidjeti tržišne rizike za strategiju nabave • uskladiti strategiju nabave organizacije s tržišnim kretanjima • utjecati na tržišta dobavljača stalnim angažmanom na tržištu. • točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi • upotrebljavati relevantne predloške i modele dokumenata koji maksimalno povećavaju sudjelovanje gospodarskih subjekata u svrhu: a. pripreme kriterija za isključenje, uvjeta sposobnosti te kriterija za odabir ponude b. pripreme uputa za ponuditelje c. pripreme druge primjenjive dokumentacije za podnošenje ponuda • odrediti mjere uspješnosti koje treba koristiti u fazi upravljanja ugovorima • odrediti odgovarajući model ugovora • objaviti obavijesti o nadmetanju • uključiti tehničke, trgovačke i okolišne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi • uključiti funkcionalne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi • osmisliti strategiju za organizaciju u vezi s dokumentacijom o nabavi koja je usklađena s relevantnim pravnim okvirom • preispitati usklađenost dokumentacije o nabavi. • razumjeti ključne uloge i odgovornosti u postupku pregleda i ocjene ponuda • pripremiti relevantnu dokumentaciju za postupak pregleda i ocjene ponuda • utvrditi i ustrojiti stručno povjerenstvo za nabavu čiji članovi raspolažu s odgovarajućom razinom znanja i iskustva • sudjelovati u stručnom povjerenstvu za javnu nabavu • pružati povratne informacije ponuditeljima • provjeriti postoji li sukob interesa među članovima stručnog povjerenstva za nabavu • osigurati da se pregled i ocjena provode transparentno, odgovorno i sustavno • riješiti složene slučajeve sukoba interesa tijekom ocjenjivanja ponuda. • organizirati i podupirati funkcije vezane uz izvršenje ugovora u skladu s odredbama o opsegu, kvaliteti, rokovima i proračunu • razumjeti osnove ugovornog prava koje se primjenjuju na javnu nabavu • organizirati i provesti sve korake u upravljanju ugovorom • utjecati na strategije upravljanja rizikom i uspješnošću te primjenjivati te strategije • provjeriti jesu li roba i usluge usklađene s tehničkim specifikacijama • razumjeti posljedice izmjena ugovora na opseg, kvalitetu, rokove i proračun • zaključiti ugovore • upotrebljavati baze podataka / registre ugovora • upravljati inventarom i logistikom • pratiti administrativno postupanje s ugovorom i izvršavanje ugovora te upravljati njima • predvidjeti neočekivane promjene i reagirati na njih te osigurati fleksibilno upravljanje ugovorima • mijenjati ugovor u skladu sa zakonom/ pravnim propisima • definirati plan upravljanja ugovorima organizacije • donositi ključne zaključke o provedenom radu i preispitivati uspješnost i djelotvornost upravljanja ugovorima • pristupati novim situacijama otvorenog uma • učinkovito raditi i u neizvjesnim uvjetima • upotrebljavati posebne metode koje pomažu u stjecanju samopouzdanja pri upotrebi različitih alata i postupaka • primijeniti djelotvorne pristupe i alate za upravljanje promjenama • prilagoditi vlastito ponašanje različitim situacijama • upotrebljavati metode koje pridonose povećanju otpornosti • provesti pristupe upravljanju promjenama koji pomažu u ostvarivanju ideja • djelovati kao moderator upravljanja promjenama unutar organizacije • utjecati na ključne dionike tijekom procesa promjena • poticati i stvarati okružje koje pogoduje djelovanju, inovacijama i učenju • izraditi strategiju organizacije za povećanje organizacijske otpornosti • utvrditi nova kretanja i pristupe na tržištu kojima se potiče modernizacija • znati primijeniti načela javne nabave (tj. nediskriminaciju, transparentnost i jednako postupanje) u različitim komunikacijskim situacijama • sažeti ključne točke razgovora ili sastanka te o tome ostaviti revizorski trag • primjereno se usmeno i pismeno izražavati kroz sve faze životnog ciklusa javne nabave • utvrditi i upotrebljavati različite komunikacijske kanale i alate • razumjeti važnost verbalne i neverbalne komunikacije • smanjiti složenost verbalne komunikacije • aktivno slušati i primjenjivati odgovarajuće komunikacijske strategije u razgovorima ili na sastancima 103 • odgovarati gospodarskim subjektima na pitanja o zahtjevima u pogledu dokumentacije o nabavi • pripremiti podrobno i precizno priopćavanje rezultata • biti uvjerljivi i upotrebljavati učinkovite komunikacijske strategije • prilagoditi i provesti komunikacijsku strategiju • prilagoditi se različitim stilovima komunikacije • pisati razumljivim i profesionalnim stilom • stvarati otvoreno okružje u kojem vlada povjerenje radi iskrene komunikacije unutar organizacije • djelovati u složenim situacijama i pritom ostati emocionalno staloženi, usmjereni na činjenice i objektivni.
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; E-nabava ; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analitičko i kritičko razmišljanje; Prilagodljivost promjenama; Životni ciklus nabave
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
25.04.2024 Zagreb Odobren
261 2024-0084 8 sati
Srednja
Jednostavna nabava u 2024. godini - Planiranje i Registar ugovora/narudžbenica na novoj platformi EOJN, Interni akt za jednostavnu nabavu
Ishodi učenja:Razumijevanje i definiranje jednostavne nabave za koju nije obvezna primjena Zakona o javnoj nabavi za sve naručitelje. 2. Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. 3. Upoznavanje sa općim aktom za jednostavnu nabavu. 4. Digitalizacija jednostavne nabave na EOJN.
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; E-nabava ; Planiranje nabave; Komunikacija; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje i vođenje tima
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
10.04.2024 Zagreb Odobren
262 2024-0085 8 sati
Srednja
AKTUALNOSTI U PODRUČJU JAVNE NABAVE
Ishodi učenja:1. Upoznavanje s funkcionalnostima i modulima novog EOJN; razumijevanje automatizacije postupaka javne nabave na novoj IT platformi EOJN, spoznaja o prednostima nove platforme i poteškoće u primjeni. 2. Upoznavanje sa konceptom zelene tranzicije i spoznaja o primjeni iste u postupcima javne nabave u odnosu na ugovaranje sa specifičnostima u odnosu na sadržaj DON-i 3. Prepoznavanje rizika pri korištenju EU sredstava i razumijevanje upravljanja nabavom, spoznaja o problematici i iskustvima primjene pravila javne nabave 4. Upoznavanje i razumijevanje svih aspekata presude u praksi i utjecaj iste na dosadašnja tumačenja i praksu u odnosu na ugovore o javnoj nabavi
Teme:E-nabava ; Održiva javna nabava; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje projektima; Upravljanje ugovorima
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
11.04.2024 Novigrad u Istri, Hotel Amines Maestral, Terre 2, 52 466 Novigrad Odobren
263 2024-0086 8 sati
Srednja
Postupak javne nabave iz konteksta novog EOJN RH
Ishodi učenja:Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda. Znanje o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije; Upravljanje projektima
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
16.05.2024 SPLIT, Hotel Mondo, Kopilica 5, 21000 Split Odobren
264 2024-0087 8 sati
Stručna
Ograničeni postupak nabave i dinamički sustav nabave; mišljenja Uprave za trgovinu i politiku javne nabave; pravni formalizam u javnoj nabavi
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Razumijevanje značaja provedbe održivih postupaka javne nabave u praski. Stjecanje znanja o načinu uključivanja održivih aspekata u pripremu i provedbu postupka, ali i važnosti praćenja rezultata. Znanje o dostupnosti javno razvijenih alata u sustavu javne nabave i njihova upotreba kada su isti primjenjivi za naručitelja.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Strategija javne nabave; E-nabava ; Održiva javna nabava; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
11.04.2024 webinar Odobren
265 2024-0088 8 sati
Stručna
DIGITALIZACIJA JEDNOSTAVNE NABAVE: Planiranje jednostavne nabave; Postupak jednostavne nabave, korak po korak; Digitalizacija postupka jednostavne nabave; Izvršenje jednostavne nabave i digitalizacija
Ishodi učenja:Za naručitelje – nova znanja vezana za istraživanje tržišta, planiranje i provođenje postupaka jednostavne nabave te izvršenje ugovora. Kako naručitelj može digitalizirati proces jednostavne nabave.
Teme:E-nabava ; Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
11.04.2024 WEBINAR Odobren
266 2024-0089 8 sati
Stručna
OTVORENI POSTUPAK NA NOVOJ PLATFORMI ELEKTRONIČKOG OGLASNIKA JAVNE NABAVE RH – PRAKTIČNA RADIONICA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE
Ishodi učenja:upotrebljavati dostupne sustave i alate za e-nabavu za provedbu postupaka javne nabave • upotrebljavati ostale informatičke alate (npr. registre ugovora, alat Arachne) koji pomažu u osiguravanju veće transparentnosti i sprečavanju i/ili otkrivanju korupcije u javnoj nabavi • prema potrebi upotrebljavati naprednije mogućnosti e-nabave, kao što su sustavi upravljanja ponuditeljima (?), e- dražbe i e-katalozi • analizirati i upotrebljavati podatke prikupljene sustavima za e-nabavu radi poboljšanja postupaka i procesa u organizaciji • oblikovati pokazatelje e-nabave za organizaciju • utvrditi nove informatičke alate koji bi mogli povećati učinkovitost nabave organizacije, uključujući dostupnost IKT- a • odrediti strategiju i postupke organizacije za upotrebu e-nabave i drugih informatičkih alata.
Teme:E-nabava
Ustanova za obrazovanje odraslih Matura plus
www.uoo-maturaplus.hr
11.04.2024 Vinkovci Odobren
267 2024-0090 4 sati
Srednja
AKTUALNOSTI U PODRUČJU JAVNE NABAVE
Ishodi učenja:1. upoznavanje i razumijevanje različitih aspekata odluka DKOM-a i VUS-a u praksi, spoznati utjecaj učinkovitosti odluka DKOM-a na praksu javne nabave u RH, razumijevanje utjecaja odluka DKOM-a i VUS-a na stabilnost sustava javne nabave; 2. upoznavanje i razumijevanje primjene ProcurCompEU u svrhu određivanja budućih profesionalnih ciljeva; način utvrđivanja trenutačnog kapaciteta, znanja i vještina u području javne nabave.
Teme:Poznavanje organizacije; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje i vođenje tima
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
12.04.2024 Novigrad u Istri, Hotel Amines Maestral, Terre 2, 52 466 Novigrad Odobren
268 2024-0091 8 sati
Napredna
PREGLED PRAKSE U JAVNOJ NABAVI TIJEKOM 2024., ZNAČAJNI NEDOSTACI NA PRETHODNIM UGOVORIMA, PONIŠTENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE, UVJETI SPOSOBNOSTI I KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE (STUDIJA SLUČAJEVA)
Ishodi učenja:Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevenciije financijskih korekcija Steknu znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor Steknu znanja o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata. S razumijevanjem primjenjuju načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava. Uspješna primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja u svrhu donošenja zakonite odluke o odabiru
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Etičko postupanje i usklađenost; Procjena potreba; Održiva javna nabava; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Javna nabava u području inovacija ; Upravljanje ugovorima
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
29.05.2024 WEBINAR Odobren
269 2024-0092 8 sati
Stručna
Otklonjivi i neotklonjivi nedostaci ponude; pretjerani pravni formalizam u javnoj nabavi; sukob interesa; zelena javna nabava i kružno gospodarstvo
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi.
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Strategija javne nabave; Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave; Rješavanje sukoba i posredovanje; Etičko postupanje i usklađenost; Održiva javna nabava; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Usmjerenost na rezultate; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Prilagodljivost promjenama; Up
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
23.05.2024 webinar Odobren
270 2024-0093 8 sati
Stručna
Otklonjivi i neotklonjivi nedostaci ponude; pretjerani pravni formalizam u javnoj nabavi; sukob interesa; zelena javna nabava i kružno gospodarstvo
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi.
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Strategija javne nabave; Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave; Rješavanje sukoba i posredovanje; Etičko postupanje i usklađenost; Održiva javna nabava; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Usmjerenost na rezultate; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Prilagodljivost promjenama; Up
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
23.05.2024 webinar Otkazan
271 2024-0094 8 sati
Stručna
Jamstva u javnoj nabavi; mišljenja Uprave za trgovinu i politiku javne nabave; Pravilnik o jednostavnoj nabavi; Pretjerani pravni formalizam u javnoj nabavi
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom. Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Strategija javne nabave; Poznavanje organizacije; Rješavanje sukoba i posredovanje; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Usmjerenost na rezultate; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje projektima; Upravljanje ugovo
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
16.05.2024 webinar Odobren
272 2024-0095 8 sati
Stručna
Javna nabava u području gradnje (projektiranje, radovi, stručni nadzor) - specifičnosti, rizici, rješenja, uvjeti i zahtjevi sukladno posebnim propisima
Ishodi učenja:Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Provjera računa i plaćanje; Strategija javne nabave; Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave; Rješavanje sukoba i posredovanje; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Usmjerenost na rezultate; Razvoj i održavan
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
09.05.2024 webinar Odobren
273 2024-0096 8 sati
Stručna
Jednostavna nabava u praksi/provođenje postupka jednostavne nabave kroz platformu Elektroničkog oglasnika javne nabave
Ishodi učenja:Uspješna primjena zakonodavnog i institucionalnog okvira sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka jednostavne nabave; Stjecanje znanja koje sve bitne elemente treba sadržavati opći akt o jednostavnoj nabavi; Stjecanje znanja kako kvalitetno isplanirati postupke jednostavne nabave i unijeti ih u plan nabave bez namjere izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi; Stjecanje znanja kako provesti postupak jednostavne nabave - od pripreme poziva na dostavu ponuda, preko pregleda i ocjene ponuda do donošenja odluke; Stjecanje znanja koji su bitni elementi ugovora o jednostavnoj nabavi, kako mijenjati ugovor o jednostavnoj nabavi tijekom njegova trajanja te unos istog u Registar ugovora i okvirnih sporazuma; Stjecane znanja kako provesti postupak jednostavne nabave koristeći platformu Elektroničkog oglasnika javne nabave RH
Teme:Provjera računa i plaćanje; E-nabava ; Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima; Životni ciklus nabave
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
03.05.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
274 2024-0097 8 sati
Srednja
Izrada Dokumentacije o nabavi kroz novi EOJN RH s posebnim osvrtom na izradu tehničkih specifikacija
Ishodi učenja:RAZUMIJEVANJE I POZNAVANJE PRAVILA PRIPREME DOKUMENTACIJE O NABAVI, A SVE S POSEBNIM NAGLASKOM NA: OBLIK I SADRŽAJ DOKUMENTACIJE O NABAVI, OPIS PREDMETA NABAVE I SASTAVLJANJE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KOJI UKLJUČUJU MINIMALNE ZAHTJEVE UVEZI S PREDMETOM NABAVE RADI IZBJEGAVANJA NEPOTREBNOG OGRANIČAVANJA TRŽIŠNOG NATJECANJA, TE UPUĆIVANJE NA STANDARDE I OZNAKE KAKO BI SE OSIGURALO RAZUMIJEVANJE, TRANSPARENTNOST I JEDNAKO POSTUPANJE
Teme:Dokumentacija o nabavi; Tehničke specifikacije
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
13.06.2024 Zagreb – ZAGREBTOWER Otkazan
275 2024-0098 8 sati
Stručna
Upute posredničkih tijela u odnosu na provedbu postupaka jednostavne i javne nabave: od ex ante do ex post faze
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom. Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.
Teme:Provjera računa i plaćanje; Strategija javne nabave; Rješavanje sukoba i posredovanje; Etičko postupanje i usklađenost; Održiva javna nabava; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Usmjerenost na rezultate; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje projektima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe,
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
25.04.2024 webinar Odobren
276 2024-0099 8 sati
Stručna
Izvršavanje ugovora sklopljenog u postupku javne i jednostavne nabave: specifičnosti izvršavanja, sklapanje dodataka, raskid ugovora, pravna zaštita
Ishodi učenja:Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Provjera računa i plaćanje; Strategija javne nabave; Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave; Rješavanje sukoba i posredovanje; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Usmjerenost na rezultate; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Pr
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
18.04.2024 webinar Odobren
277 2024-0100 8 sati
Srednja
BIM, FIDIC, GRAĐEVINSKI RADOVI, PREGOVARANJE I MIRENJE: Digitalizacija u graditeljstvu (BIM) – korak naprijed; Javna nabava i FIDIC; Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija i postupak javne nabave; Pregovaranje i mirenje u javnoj nabavi, korak po korak
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – novine vezane za BIM u graditeljstvu; Kako se mogu primijeniti BIM, FIDIC i propisi iz područja gradnje – ključne odredbe dokumentacije o nabavi i postupka, te odrednice vezane za izvršenje ugovora; Što su pregovaranje i mirenje, te kako se mogu koristiti u javnoj nabavi.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje projektima; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
12.04.2024 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 Odobren
278 2024-0101 4 sati
Srednja
AKTUALNOSTI U PODRUČJU JAVNE NABAVE
Ishodi učenja:1. upoznavanje i razumijevanje različitih aspekata odluka DKOM-a i VUS-a u praksi, spoznati utjecaj učinkovitosti odluka DKOM-a na praksu javne nabave u RH, razumijevanje utjecaja odluka DKOM-a i VUS-a na stabilnost sustava javne nabave; 2. upoznavanje i razumijevanje primjene ProcurCompEU u svrhu određivanja budućih profesionalnih ciljeva; način utvrđivanja trenutačnog kapaciteta, znanja i vještina u području javne nabave.
Teme:Poznavanje organizacije; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje i vođenje tima
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
12.04.2024 Novigrad u Istri, Hotel Amines Maestral, Terre 2, 52 466 Novigrad Otkazan
279 2024-0102 8 sati
Stručna
Mišljenja Uprave za trgovinu i politiku javne nabave; recentna praksa DKOM I VUS: načela transparentnosti, tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, poništenje postupka, postupak pregleda i ocjena ponuda
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom. Poznavanje osobito bitnih povreda postupka javne nabave, način izjavljivanja žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije (sustav e-žalba), poznavanje rokova za izjavljivanje žalbe u pojedinoj fazi postupka javne nabave, odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenom postupku, naknada za pokretanje žalbenog postupka, sudske zaštite i građanskopravnih odredbi. Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora.
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Provjera računa i plaćanje; Strategija javne nabave; Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave; Poznavanje organizacije; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje i vođenje tima; Tehničke specifikacije; Usmjerenost na rezultate; Prilagodljivost promjenama;
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
07.06.2024 webinar Odobren
280 2024-0103 8 sati
Stručna
Mišljenja Uprave za trgovinu i politiku javne nabave; recentna praksa DKOM I VUS: oslanjanje i reference ponuditelja i podugovaratelja, porezni dug, tehnička i stručna sposobnost
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom. Primjena stečenih znanja o vlastitoj organizaciji radi adekvatnije i učinkovitije primijene strategija nabave kako bi se uzeli u obzir i iskoristili uvjeti predmeta nabave te definirala najprimjerenija i najučinkovitija nabava u svrhu ostvarivanja ciljeva organizacije i osiguranja tržišnog natjecanja. Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Provjera računa i plaćanje; Strategija javne nabave; Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave; Poznavanje organizacije; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje i vođenje tima; Tehničke specifikacije; Usmjerenost na rezultate; Prilagodljivost promjenama;
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
06.06.2024 webinar Odobren
281 2024-0104 8 sati
Stručna
Javna nabava u području gradnje (projektiranje, radovi, stručni nadzor) - specifičnosti, rizici, rješenja, uvjeti i zahtjevi sukladno posebnim propisima
Ishodi učenja:Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Provjera računa i plaćanje; Strategija javne nabave; Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave; Rješavanje sukoba i posredovanje; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Usmjerenost na rezultate; Razvoj i održavan
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
20.06.2024 webinar Odobren
282 2024-0105 8 sati
Stručna
Mišljenja Uprave za trgovinu i politiku javne nabave; recentna praksa DKOM I VUS: troškovnik, zajednica ponuditelja, zamjena referenci
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom. Primjena stečenih znanja o vlastitoj organizaciji radi adekvatnije i učinkovitije primijene strategija nabave kako bi se uzeli u obzir i iskoristili uvjeti predmeta nabave te definirala najprimjerenija i najučinkovitija nabava u svrhu ostvarivanja ciljeva organizacije i osiguranja tržišnog natjecanja. Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora.
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Provjera računa i plaćanje; Strategija javne nabave; Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave; Poznavanje organizacije; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje i vođenje tima; Tehničke specifikacije; Usmjerenost na rezultate; Prilagodljivost promjenama;
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
13.06.2024 webinar Odobren
283 2024-0106 8 sati
Stručna
Praktični prikaz rada u EOJN RH,od pripreme postupka do predaje ponuda te pregleda i ocjene ponuda i izjavljivanja žalbe te prikaz provedbe postupka jednostavne nabave u EOJN-u
Ishodi učenja:Stjecanje znanje provođenja postupaka javne nabave (znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, kreiranje dokumenata i dr.) sukladno Zakonu o javnoj nabavi uz obvezno provođenje elektroničke javne nabave, odnosno korištenjem EOJN RH. Stjecanje praktičnih znanja rada u EOJN RH.
Teme:E-nabava
Hrvatski institut za financije Zagreb
www.hif.hr
25.04.2024 webinar Otkazan
284 2024-0107 4 sati
Napredna
TRŽIŠNO NATJECANJE, SUKOB INTERESA, SUDJELOVANJE ZAJEDNICE PONUDITELJA I PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE S IZMJENAMA UGOVORA
Ishodi učenja:Ishodi učenja: 1. razumijevanje i obvezna primjena načela javne nabave, razumijevanje načela tržišnog natjecanja radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava, utjecaj načela tržišnog natjecanja na donošenje odluke o odabiru u postupku javne nabave, praktični primjeri narušavanja načela tržišnog natjecanja prilikom provođenja postupaka prema praksi DKOM-a i VUS-a; 2. razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi u pogledu sprječavanja i uklanjanja sukoba interesa, spoznaja o osiguranju procjene sukoba interesa za jednak tretman i mogućnosti svim gospodarskim subjektima, prezentiranje praktičnih primjera za prepoznavanje sukoba interesa; 3. prezentiranje razloga za udruživanje osoba u zajednicu ponuditelja, usvajanje znanja o davanju jamstva, dokazivanju uvjeta sposobnosti i solidarnoj odgovornosti članova zajednice ponuditelja, usvajanje pojedinačne i kumulativnih uvjeta sposobnosti, razumijevanje o potrebi prilaganja sporazuma ili izjave o zajedničkom nastupu i izvršenju ugovora o javnoj nabavi zajednice gospodarskih subjekata; 4. upoznavanje sa sprječavanjem kršenja načela tržišnog natjecanja kod provođenja pregovaračkog postupka bez prethodne objave kao najnetransparentnijim postupkom, razumijevanje provođenja postupka kod slanja poziva na pregovaranje većem broju gospodarskih subjekata, usvajanje opravdanosti primjene iznimne žurnosti, zaštite isključivih prava i okolnosti kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt, ocijeniti je li naručitelj sam skrivio situaciju za primjenu pregovaračkog postupka, razumijevanje pravila uz koja se može izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Rješavanje sukoba i posredovanje; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Usmjerenost na rezultate; Upravljanje ugovorima
HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
www.rif.hr
18.04.2024 POREČ, HOTEL PARENTIUM PLAVA LAGUNA, DVORANA ZELENA Otkazan
285 2024-0108 4 sati
Napredna
TRŽIŠNO NATJECANJE, SUKOB INTERESA, SUDJELOVANJE ZAJEDNICE PONUDITELJA I PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE S IZMJENAMA UGOVORA
Ishodi učenja:Ishodi učenja: 1. razumijevanje i obvezna primjena načela javne nabave, razumijevanje načela tržišnog natjecanja radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava, utjecaj načela tržišnog natjecanja na donošenje odluke o odabiru u postupku javne nabave, praktični primjeri narušavanja načela tržišnog natjecanja prilikom provođenja postupaka prema praksi DKOM-a i VUS-a; 2. razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi u pogledu sprječavanja i uklanjanja sukoba interesa, spoznaja o osiguranju procjene sukoba interesa za jednak tretman i mogućnosti svim gospodarskim subjektima, prezentiranje praktičnih primjera za prepoznavanje sukoba interesa; 3. prezentiranje razloga za udruživanje osoba u zajednicu ponuditelja, usvajanje znanja o davanju jamstva, dokazivanju uvjeta sposobnosti i solidarnoj odgovornosti članova zajednice ponuditelja, usvajanje pojedinačne i kumulativnih uvjeta sposobnosti, razumijevanje o potrebi prilaganja sporazuma ili izjave o zajedničkom nastupu i izvršenju ugovora o javnoj nabavi zajednice gospodarskih subjekata; 4. upoznavanje sa sprječavanjem kršenja načela tržišnog natjecanja kod provođenja pregovaračkog postupka bez prethodne objave kao najnetransparentnijim postupkom, razumijevanje provođenja postupka kod slanja poziva na pregovaranje većem broju gospodarskih subjekata, usvajanje opravdanosti primjene iznimne žurnosti, zaštite isključivih prava i okolnosti kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt, ocijeniti je li naručitelj sam skrivio situaciju za primjenu pregovaračkog postupka, razumijevanje pravila uz koja se može izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Rješavanje sukoba i posredovanje; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Usmjerenost na rezultate; Upravljanje ugovorima
HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
www.rif.hr
18.04.2024 POREČ, HOTEL PARENTIUM PLAVA LAGUNA, DVORANA LAGUNA II Odobren
286 2024-0109 4 sati
Napredna
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI – JAVNA NABAVA U EU, NOVA PLATFORMA EOJN, PRAVNA ZAŠTITA, NEPLAĆENI POREZI I DOPRINOSI KAO OSNOVA ZA ISKLJUČENJE
Ishodi učenja:1.Upoznavanje s funkcionalnostima i modulima novog EOJN sa aspekta naručitelja i ponuditelja. razumijevanje digitalizacije i automatizacije postupaka javne nabave na novoj IT platformi EOJN, spoznaja o prednostima nove platforme i poteškoće u primjeni; 2. razumijevanje postojanja obvezne osnove za isključenje zbog neplaćenih poreza i doprinosa u Zakonu o javnoj nabavi,- prepoznavanje situacija i slučajeva u kojima u dokumentaciji o nabavi ne postoji obveza određivanja obveznog razloga za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi,- samostalno pretraživanje sustava E-CERTIS i prepoznavanje dokaza i uvjeta kojima se u pojedinim zemljama EU dokazuje nepostojanje razloga za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi,- prepoznavanje načina na koji se za gospodarske subjekte s poslovnim nastanom u RH i osobe koje su državljani RH provjerava nepostojanje razloga za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi (DOHVAT IZ REGISTARA RH), - prezentacije novosti u novom EOJN vezanih uz DOHVAT IZ REGISTARA za gospodarske subjekte s poslovnim nastanom u RH i osobe koje su državljani RH, - prezentacija prakse DKOM-a i VUS vezane uz pregled i ocjenu ponuda u odnosu na obvezni razlog za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi,- razumijevanje kada su naručitelji obvezni tražiti dostavu ažuriranih popratnih dokumenata (radi dokazivanje nepostojanja osnove za isključenje), koji ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz o nepostojanju razloga za isključenja - neplaćeni porezi i doprinosi,- prepoznavanje situacija u kojima naručitelji nisu obvezni tražiti ažurirane popratne dokumente, primjena instituta objašnjenja i nadopune ažuriranih popratnih dokumenata u kontekstu ažuriranog popratnog dokumenta kojim se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi 3.stjecanje znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave, razumijevanje važnih odrednica žalbenog postupka, upoznavanje i razumijevanje različitih aspekata odluka DKOM-a u praksi, spoznati utjecaj učinkovitosti i predvidivosti odluka DKOM-a na praksu javne nabave u RH kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata, razumijevanje utjecaja stalnosti prakse na stabilnost sustava javne nabave, spoznaja o korelaciji između brzine i kvalitete odlučivanja; 4.razumijevanje upravljanja nabavom pri korištenju bespovratnih sredstava iz EU fondova, spoznaja o problematici i iskustvima primjene pravila javne nabave u različitim zemljama EU, spoznaja o komparativnom prikazu sustava javne nabave na razini EU sa naglaskom na različite sustave primjene jedinstvenih direktiva 24/2014. i 25/2025.
Teme:Rješavanje sukoba i posredovanje; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje i vođenje tima; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
www.rif.hr
19.04.2024 POREČ, HOTEL PARENTIUM PLAVA LAGUNA, DVORANA ZELENA Otkazan
287 2024-0110 4 sati
Napredna
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI – JAVNA NABAVA U EU, NOVA PLATFORMA EOJN, PRAVNA ZAŠTITA, NEPLAĆENI POREZI I DOPRINOSI KAO OSNOVA ZA ISKLJUČENJE
Ishodi učenja:1.Upoznavanje s funkcionalnostima i modulima novog EOJN sa aspekta naručitelja i ponuditelja. razumijevanje digitalizacije i automatizacije postupaka javne nabave na novoj IT platformi EOJN, spoznaja o prednostima nove platforme i poteškoće u primjeni; 2. razumijevanje postojanja obvezne osnove za isključenje zbog neplaćenih poreza i doprinosa u Zakonu o javnoj nabavi,- prepoznavanje situacija i slučajeva u kojima u dokumentaciji o nabavi ne postoji obveza određivanja obveznog razloga za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi,- samostalno pretraživanje sustava E-CERTIS i prepoznavanje dokaza i uvjeta kojima se u pojedinim zemljama EU dokazuje nepostojanje razloga za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi,- prepoznavanje načina na koji se za gospodarske subjekte s poslovnim nastanom u RH i osobe koje su državljani RH provjerava nepostojanje razloga za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi (DOHVAT IZ REGISTARA RH), - prezentacije novosti u novom EOJN vezanih uz DOHVAT IZ REGISTARA za gospodarske subjekte s poslovnim nastanom u RH i osobe koje su državljani RH, - prezentacija prakse DKOM-a i VUS vezane uz pregled i ocjenu ponuda u odnosu na obvezni razlog za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi,- razumijevanje kada su naručitelji obvezni tražiti dostavu ažuriranih popratnih dokumenata (radi dokazivanje nepostojanja osnove za isključenje), koji ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz o nepostojanju razloga za isključenja - neplaćeni porezi i doprinosi,- prepoznavanje situacija u kojima naručitelji nisu obvezni tražiti ažurirane popratne dokumente, primjena instituta objašnjenja i nadopune ažuriranih popratnih dokumenata u kontekstu ažuriranog popratnog dokumenta kojim se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje - neplaćeni porezi i doprinosi 3.stjecanje znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave, razumijevanje važnih odrednica žalbenog postupka, upoznavanje i razumijevanje različitih aspekata odluka DKOM-a u praksi, spoznati utjecaj učinkovitosti i predvidivosti odluka DKOM-a na praksu javne nabave u RH kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata, razumijevanje utjecaja stalnosti prakse na stabilnost sustava javne nabave, spoznaja o korelaciji između brzine i kvalitete odlučivanja; 4.razumijevanje upravljanja nabavom pri korištenju bespovratnih sredstava iz EU fondova, spoznaja o problematici i iskustvima primjene pravila javne nabave u različitim zemljama EU, spoznaja o komparativnom prikazu sustava javne nabave na razini EU sa naglaskom na različite sustave primjene jedinstvenih direktiva 24/2014. i 25/2025.
Teme:Rješavanje sukoba i posredovanje; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje i vođenje tima; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje projektima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA
www.rif.hr
19.04.2024 POREČ, HOTEL PARENTIUM PLAVA LAGUNA, DVORANA LAGUNA II Odobren
288 2024-0111 8 sati
Napredna
Definiranje kriterija za odabir ENP, sukob interesa, prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja
Ishodi učenja: 1. Procjena prikladnosti kriterija za odabir ponude sukladno opisu predmeta nabave i njegovom životnom ciklusu. 2. Pregled formula i metoda za automatsko rangiranje ponuda na novoj platformi EOJN. 3. Analiza postojanja sukoba interesa kod naručitelja i ponuditelja, poduzimanje aktivnosti za sprječavanje tih sukoba. 4. Definiranje uloga članova povjerenstva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave, kao i uloge ostalih dionika ključnih za ugovaranje nabave kod naručitelja
Teme:E-nabava ; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
20.06.2024 Webinar Odobren
289 2024-0112 8 sati
Srednja
: Prekršajna odgovornost povjerenstva i naručitelja, pregovarački postupak bez prethodne objave, definiranje kriterija za odabir ENP
Ishodi učenja:1. Razumijevanje provođenja pregovaračkog postupka javne nabave i nadogradnja znanja kroz primjere iz prakse drugih naručitelja 2. Upoznavanje sa ulogom stručnog povjeranstva u pripremi i provedbi otvorenog postupka, te ostalih sudionika u javnoj nabavi kod naručitelja sa aspekta prekršajne odgovornosti. 3. Definiranje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Životni ciklus nabave
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
18.04.2024 Webinar Odobren
290 2024-0113 8 sati
Srednja
PREGLED I OCJENA PONUDA KROZ EOJN RH, PROPISE I PRAKSU – KORAK PO KORAK: Pregled i ocjena ponuda kroz EOJN RH; Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – kako se koristi novi EOJN RH (pregled i ocjena, objava odluke); Kako zakonito i kvalitetno izvršiti pregled i ocjenu ponuda, te smanjiti rizik od potencijalnih žalbenih postupaka i financijskih korekcija.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
19.04.2024 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 Odobren
291 2024-0114 8 sati
Napredna
Izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi, podugovaranje vs oslanjanje i nova platforma EOJN RH
Ishodi učenja:Razumijevanje uvjeta i okolnosti za dozvoljene izmjene ugovora o JN/Okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja sukladno ZJN 2016 i Zakona o obveznim odnosima, Poznavanje instituta oslanjanja na sposobnost drugih GS i instituta podugovaranja te razlike između njih, Utvrđivanje procijenjenih vrijednosti predmeta nabave -ne/objedinjavanje predmeta, Upoznavanje s funkcionalnostima i modulima nove platforme EOJN i priprema dokumentacije o nabavi
Teme:E-nabava ; Procjena potreba; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje ugovorima
SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
www.safu.hr
25.03.2024 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Odobren
292 2024-0115 8 sati
Stručna
POGREŠKE NARUČITELJA PRI PROVEDBI JAVNIH NABAVA
Ishodi učenja:Ažurniji pregled i rješavanje dokumentacije o nabavi kao i kvalitetniji i promptniji postupak pregleda i ocjene ponuda.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
25.04.2024 Vikarijat Osijek, Osijek, J. J. Strossmayera 58 Odobren
293 2024-0116 8 sati
Srednja
Dinamički sustav nabave, Nabava IT usluga, Upravljanje ugovorom za javnu i jednostavnu nabavu
Ishodi učenja:1. Definiranje kriterija za odabir gospodarskih subjekata i odabir ponuda za nabavu IT usluga, te uvjeta za uspješnu realizaciju ugovora. 2. Razumjevanje dinamičkog sustava nabave i primjene ograničenog postupka javne nabave, te njihovih prednosti u odnosu na ostale postupke i tehnike, kako bi ih naručitelji primjenjivali za uobičajene predmete nabava u više navrata tijekom godine, te na taj način potpuno ispoštivali primjenu načela javne nabave. 3. Stjecanje znanja o upravljanju ugovorom o javnoj nabavi u praksi uvažavajući Zakon o javnoj nabavi, kao i temeljni zakon o obveznim odnosima.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
19.04.2024 Webinar Odobren
294 2024-0117 8 sati
Srednja
Zelena javna nabava i nabava inovativnih rješenja te nadzor izvršenja ugovora
Ishodi učenja:PO ZAVRŠETKU USAVRŠAVANJA, SVI POLAZNICI ĆE: poznavati odredbe ZJN 2016 o okolišnim uvjetima i zelenoj javnoj nabavi i primjeni tih odredbi u izradi dokumentacije o nabavi, znati koje postupke nabave se i na koji način može koristiti za nabavu inovativnih rješenja, poznavati odredbe ZJN 2016 o izvršenju ugovora i izmjenama ugovora, moći prepoznati glavne aspekte provjere zatraženih zahtjeva za izmjenu ugovora (vježba) te moći provjeriti nekoliko osnovnih vrsta izmjena ugovora (vježba).
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Etičko postupanje i usklađenost; Održiva javna nabava; Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Javna nabava u području inovacija ; Upravljanje ugovorima; Životni ciklus nabave
Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike
http://www.foi.unizg.hr/hr/studiji/czvu/izobrazba-jn
26.04.2024 Varaždin, Pavlinska 2 Odobren
295 2024-0118 8 sati
Srednja
JAVNA NABAVA ZA PONUDITELJE – NOVI EOJN RH I PRAVNA ZAŠTITA (DKOM/VUS/SUD EU/BJN RH): Novi EOJN RH za ponuditelje – pretraživanje, predaja ponuda, žalbeni postupak; Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse; Praksa Suda EU za ponuditelje – presude iz područja javne nabave; Bilten javne nabave u RH – pretraživanje prakse DKOM/VUS/SUD EU
Ishodi učenja:Za ponuditelje – predaja ponuda kroz novi EOJN RH (ponuditelj, zajednica ponuditelja, podugovaratelj i gospodarski subjekt na koga se oslanja ponuditelj); Žalbeni postupak – ulaganje e-žalbe kroz novi EOJN RH; Kako zaštititi prava u postupku javne nabave - praksa DKOM/VUS/SUD EU/BJN RH.
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; E-nabava ; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
24.04.2024 WEBINAR Odobren
296 2024-0119 8 sati
Stručna
Interaktivna radionica Aktualnosti iz javno-nabavne prakse s praktičnim prikazom rada na novom EOJN RH
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Poznavanje osobito bitnih povreda postupka javne nabave, način izjavljivanja žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije (sustav e-žalba), poznavanje rokova za izjavljivanje žalbe u pojedinoj fazi postupka javne nabave, odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenom postupku, naknada za pokretanje žalbenog postupka, sudske zaštite i građanskopravnih odredbi.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Pregled i ocjena ponuda
ANGELA d.o.o. Varaždin
www.angela.hr
29.03.2024 GRAD ĐURĐEVAC Stjepana Radića 1 Đurđevac Odobren
297 2024-0120 4 sati
Srednja
Aktualnosti u svezi izrade i objave Dokumentacije o nabavi i ESPD zahtjeva na novoj platformi EOJN
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi i ESPD zahtjeva na novoj platformi EOJN.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
05.06.2024 Šibenik Odobren
298 2024-0121 8 sati
Srednja
Dinamički sustav nabave sa pripremom Dokumentacije o nabavi za 1. i 2. fazu
Ishodi učenja:1. Stjecanje znanja i razrada aktivnosti za uspostavu i korištenje Dinamičkog sustava javne nabave sa svrhom promocije najbolje tehnike javne nabave u vremenu snažne oscilacije cijena
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
06.06.2024 Šibenik Odobren
299 2024-0122 8 sati
Srednja
Prekršajna odgovornost naručitelja i povjerenstva, Provedba jednostavne nabave, plan i registar za jednostavnu nabavu
Ishodi učenja:1. Stjecanje znanja kako planirati i provesti postupak jednostavne nabave - od plana nabave,pripreme poziva na dostavu ponuda, preko pregleda i ocjene ponuda do donošenja odluke i objave ugovora i/ ili narudžbenica. 2. Analiza odgovornosti i uloge članovapovjerenstva za javnu i jednostavnu nabavu, te odgovornosti naručitelja općenito.
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
07.06.2024 Šibenik Odobren
300 2024-0123 8 sati
Srednja
Postupak javne nabave iz konteksta novog EOJN RH
Ishodi učenja:Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda. Znanje o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
07.05.2024 Osijek, ZOO HOTEL, Sjevernodravska obala 1, 31000 Osijek Odobren
301 2024-0124 8 sati
Stručna
Prikaz pravilne izrade dokumentacije o nabavi na novoj platformi EOJN RH u otvorenom postupku javne nabave, te generiranje rezultata pregleda i ocjene ponuda, zapisnika i Odluka o odabiru/poništenju
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – uspješna provedba postupka javne nabave u svim koracima na novom sučelju EOJN RH (Provođenje prethodnog savjetovanja, elektronička sredstva komunikacije, dokumentacija, objave, rokovi, zapisnici, odluke). Kvalitetno provođenje postupka pregleda i ocjene, izrada zapisnika te upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama, kako bi prevenirali potencijalne žalbene postupke i uspješno završili postupak javne nabave.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
17.05.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Otkazan
302 2024-0125 8 sati
Stručna
DOKUMENTACIJA O NABAVI KROZ NOVI EOJN - kako ispravno popuniti obrazac u novom EOJN s uputama „gdje što navesti“
Ishodi učenja:- predviđati rizike i poteškoće koji se mogu javiti između koraka - obuhvatiti pouke iz prethodnih postupaka - osigurati prijenos znanja između različitih faza - prema potrebi upotrebljavati naprednije mogućnosti e-nabave - analizirati i upotrebljavati podatke prikupljene sustavima za e-nabavu radi poboljšanja postupaka i procesa u organizaciji - točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi - upotrebljavati relevantne predloške i modele dokumenata koji maksimalno povećavaju sudjelovanje gospodarskih subjekata u svrhu: a. pripreme kriterija za isključenje, uvjeta sposobnosti te kriterija za odabir ponude b. pripreme uputa za ponuditelje c. pripreme druge primjenjive dokumentacije za podnošenje ponuda -znati primijeniti načela javne nabave (tj. nediskriminaciju, transparentnost i jednako postupanje) u različitim komunikacijskim situacijama - primjereno se usmeno i pismeno izražavati - pripremiti podrobno i precizno priopćavanje rezultata
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije; Prilagodljivost promjenama; Životni ciklus nabave
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
10.05.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
303 2024-0126 8 sati
Stručna
Aktualnosti u javnoj nabavi – s praktičnim primjerima kroz sučelje EOJN RH; Priprema postupka i dokumentacije, Priprema i podnošenje ponude, Pregled i ocjena ponuda, odabir, Registar ugovora i Izvještaji o postupku; Jednostavna nabava na EOJN RH
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – razumijevanje provedbe postupka javne nabave na novom sučelju EOJN RH (dokumentacija, objave, rokovi, zapisnici, odluke, Registar ugovora). Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom provođenja postupka javne nabave. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Poznavanje uvjeta za završetak postupka javne nabave.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
14.06.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
304 2024-0127 8 sati
Stručna
Jednostavna nabava i koraci provođenja i postupanja na novom EOJN RH, Primjena EOJN RH kroz sve faze postupka javne nabave; Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu - dinamički sustav nabave kao potpuni elektronički proces te pravila provođenja na sučelju EOJN RH
Ishodi učenja:Primjena stečenih znanja o vlastitoj organizaciji radi adekvatnije i učinkovitije primijene strategija nabave kako bi se uzeli u obzir i iskoristili uvjeti predmeta nabave te definirala najprimjerenija i najučinkovitija nabava u svrhu ostvarivanja ciljeva organizacije. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha provođenja postupka javne i jednostavne nabave, od odabira primjerenog postupka javne nabave, njegovog provođenja (elektronička sredstva komunikacije, dokumentacija, objave, rokovi, zapisnici, odluke, pravna zaštita). Poznavanje tehnika i instrumenata javne nabave i pravila koja se pri tome primjenjuju, način provođenja, ukazivanje na njihove prednosti - dinamički sustav nabave kao potpuni elektronički proces tijekom cijelog trajanja nabave te pravila provođenja.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
05.07.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
305 2024-0128 8 sati
Stručna
Pregled i ocjena ponuda - analiza ponuda u novom EOJN RH, donošenje odluka u postupku javne nabave, dopuštene i značajne izmjene ugovora o javnoj nabavi, provedba jednostavne nabave, načela u javnoj nabavi, istraživanje tržišta, narudžbenice u jednostavnoj nabavi, evidencije jednostavne/javne nabave
Ishodi učenja:-točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi -upotrebljavati relevantne predloške i modele dokumenata koji maksimalno povećavaju sudjelovanje gospodarskih subjekata u svrhu: a. pripreme kriterija za isključenje, uvjeta sposobnosti te kriterija za odabir ponude b. pripreme uputa za ponuditelje c. pripreme druge primjenjive dokumentacije za podnošenje ponuda -objaviti obavijesti o nadmetanju - uključiti tehničke, trgovačke i okolišne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi - uključiti funkcionalne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi -osmisliti strategiju za organizaciju u vezi s dokumentacijom o nabavi koja je usklađena s relevantnim pravnim okvirom -znati primijeniti načela javne nabave (tj. nediskriminaciju, transparentnost i jednako postupanje) u različitim komunikacijskim situacijama -primjereno se usmeno i pismeno izražavati -pripremiti podrobno i precizno priopćavanje rezultata -upotrebljavati dostupne sustave i alate za e-nabavu za provedbu postupaka javne nabave -upotrebljavati ostale informatičke alate koji pomažu u osiguravanju veće transparentnosti i sprečavanju i/ili otkrivanju korupcije u javnoj nabavi -prema potrebi upotrebljavati naprednije mogućnosti e-nabave -analizirati i upotrebljavati podatke prikupljene sustavima za e-nabavu radi poboljšanja postupaka i procesa u organizaciji -oblikovati pokazatelje e-nabave za organizaciju
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
24.05.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
306 2024-0129 8 sati
Stručna
Aktualna pitanja iz prakse vezano za sadržaj i definiranje troškovnika te pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u dijelu troškovnika, uvjeta sposobnosti, osnova za isključenje, kriterija za odabir ponude, primjena članka 263. i članka 293. ZJN 2016
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme troškovnika, definiranje opisa predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje te kako bi se osiguralo podnošenje usporedivih ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Poznavanje okolnosti i situacija kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje i poznavanje pravila za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata te razumijevanje razlike u postupanjima temeljem članka 263. i članka 293., ZJN 2016.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
31.05.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Otkazan
307 2024-0130 8 sati
Srednja
Žalbeni postupak i aktualnosti u praksi Državne komisije
Ishodi učenja:Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevenciije financijskih korekcija Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata. S razumijevanjem primjenjuju načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava. Uspješna primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja u svrhu donošenja zakonite odluke o odabiru
Teme:Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
07.06.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
308 2024-0131 8 sati
Stručna
DOKUMENTACIJA O NABAVI U NOVOM EOJN - kako ispravno popuniti obrazac za jednostavnu nabavu, javnu nabavu i nabavu sukladno Pravilniku o obnovi
Ishodi učenja:- predviđati rizike i poteškoće koji se mogu javiti između koraka - obuhvatiti pouke iz prethodnih postupaka - osigurati prijenos znanja između različitih faza - prema potrebi upotrebljavati naprednije mogućnosti e-nabave - analizirati i upotrebljavati podatke prikupljene sustavima za e-nabavu radi poboljšanja postupaka i procesa u organizaciji - točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi - upotrebljavati relevantne predloške i modele dokumenata koji maksimalno povećavaju sudjelovanje gospodarskih subjekata u svrhu: a. pripreme kriterija za isključenje, uvjeta sposobnosti te kriterija za odabir ponude b. pripreme uputa za ponuditelje c. pripreme druge primjenjive dokumentacije za podnošenje ponuda -znati primijeniti načela javne nabave (tj. nediskriminaciju, transparentnost i jednako postupanje) u različitim komunikacijskim situacijama - primjereno se usmeno i pismeno izražavati - pripremiti podrobno i precizno priopćavanje rezultata
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije; Životni ciklus nabave
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
21.06.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Otkazan
309 2024-0132 8 sati
Srednja
Analiza i pojašnjenja ponuda s rangiranjem s osvrtom na pravnu zaštitu ponuditelja, donošenje odluke o odabiru / poništenju i sklapanje ugovora – pravni i tehnički aspekt na novoj platformi EOJN
Ishodi učenja:1. Razumijevanje i provjera osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba. 2. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. 3. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. 4. Dodjela ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. 5. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora.
Teme:E-nabava ; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
21.06.2024 webinar Odobren
310 2024-0133 8 sati
Napredna
Priprema i podnošenje ponude, Pregled i ocjena ponuda, Odluka o odabiru/poništenju, Jednostavna nabava na EOJN RH
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – uspješna provedba postupka javne nabave u svim koracima na novom sučelju EOJN RH (Provođenje prethodnog savjetovanja, elektronička sredstva komunikacije, dokumentacija, objave, rokovi, zapisnici, odluke). Kvalitetno provođenje postupka pregleda i ocjene, izrada zapisnika te upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama, kako bi prevenirali potencijalne žalbene postupke i uspješno završili postupak javne nabave.
Teme:E-nabava ; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
18.10.2024 Zagreb Odobren
311 2024-0134 8 sati
Napredna
Izbor iz rješenja DKOM-a s osvrtom na Odluke VUS-a
Ishodi učenja:Kroz praksu DKOM-a i VUS-a bit će obrađene najvažnije teme iz faze pripreme postupka te pregleda i ocjena ponuda. Poseban naglasak će biti i na novinama iz žalbenog postupka.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
Centar za obrazovanje odraslih Pramac
www.centar-pramac.hr
06.05.2024 Sesvete, Kralji 24 Odobren
312 2024-0135 8 sati
Srednja
Pregovarački postupak, zajednica ponuditelja i karteli u javnoj nabavi, postupak nabave po grupama predmeta nabave, najčešći propusti u postupcima javne nabave
Ishodi učenja:? poznavanje odredbi ZJN 2016 vezanih za nabavu po grupama predmeta nabave ? upoznavanje sa sprječavanjem kršenja načela tržišnog natjecanja kod provođenja pregovaračkog postupka bez prethodne objave kao najnetransparentnijim postupkom, ? razumijevanje provođenja postupka kod slanja poziva na pregovaranje većem broju gospodarskih subjekata, ? usvajanje opravdanosti primjene iznimne žurnosti, zaštite isključivih prava i okolnosti kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt, ? usvajanje znanja o skrivljenim situacijama naručitelja te nemogućnosti primjene pregovaračkog postupka, ? razumijevanje pravila uz koja se može izmijeniti ugovor o javnoj nabavi proizišao iz pregovaračkog postupku tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ? specifičnosti izrade dokumentacije o nabavi prilikom provođenja postupaka nabave po grupama predmeta nabave ? putem primjera iz prakse detektirati najčešće pogreške u izradi dokumentacije o nabavi ? usvajanje znanja o specifičnostima kod izrade dokumentacije o nabavi u pregovaračkom postupku javne nabave ? specifičnosti pregleda i ocjene ponuda prilikom provođenja postupaka nabave po grupama predmeta nabave ? putem primjera iz prakse detektirati najčešće pogreške u procesu pregled i ocjene ponuda ? razumijevanje načela tržišnog natjecanja radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava, ? prezentiranje obveza naručitelja za uočavanje kartela u javnoj nabavi i poštivanju načela zaštite tržišnog natjecanja, ? praktični primjeri narušavanja načela tržišnog natjecanja prilikom provođenja postupaka prema praksi DKOM-a i VUS-a ? prezentiranje razloga za udruživanje osoba u zajednicu ponuditelja, ? Ukazivanje na rizike udruživanja u zajednicu ponuditelja ? Ukazivanje na rizike i prednosti izvršenja ugovora od strane zajednice ponuditelja za naručitelje ? usvajanje znanja o davanju jamstva, dokazivanju uvjeta sposobnosti i solidarnoj odgovornosti članova zajednice ponuditelja, ? usvajanje znanja o dokazivanju pojedinačne i kumulativnih uvjeta sposobnosti zajednice, ? razumijevanje o potrebi prilaganja sporazuma ili izjave o zajedničkom nastupu i izvršenju ugovora o javnoj nabavi zajednice gospodarskih subjekata; ? Usvajanje znanja o ispravnom sadržaju punomoći zajednice ponuditelja za izjavljivanje žalbe i potpisivanje ugovora i dodataka ugovorima ? prezentiranje rizika trgovanja referencama d strane resursa ? prezentiranje rizika odnosa podugovaratelja i ugovaratelja
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
27.05.2024 Zagreb Otkazan
313 2024-0136 8 sati
Srednja
Javna nabava u EU sufinanciranim projektima, priprema i provedba postupaka jednostavne nabave
Ishodi učenja:Upoznati se s pravilima o financijskim korekcijama te načinima kontrole postupaka nabave u EU sufinanciranim projektima. Znati izraditi projektni plan nabave te provesti postupke jednostavne nabave u EU sufinanciranim projektima. Prepoznati najčešće pogreške u postupcima javne nabave u EU sufinanciranim projektima. Upoznati se sa specifičnostima javne nabave financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Poznavati proces planiranja nabave te provedbe postupaka jednostavne nabave temeljem općeg akta za provedbu postupaka jednostavne nabave.
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima
Veleučilište u Karlovcu
www.vuka.hr
17.05.2024 Karlovac Odobren
314 2024-0137 4 sati
Srednja
Pravna zaštita u postupcima javne nabave
Ishodi učenja:Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevenciije financijskih korekcija Steknu znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor Steknu znanja o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata. S razumijevanjem primjenjuju načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava. Uspješna primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja u svrhu donošenja zakonite odluke o odabiru
Teme:Strategija javne nabave; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
15.05.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Otkazan
315 2024-0138 8 sati
Stručna
USAVRŠAVANJE: Sve novosti u javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Ishodi učenja:- Upoznavanje sustava i sistema planiranja javne nabave radi učinkovitije kontrole korištenje EU sredstava - Ukazivanje na moguće kritične točke postupanja naručitelja kod pripreme dokumentacije o javnoj nabavi te podizanje razine stručnog znanja polaznika radi kvalitetnijeg usmjeravanja i stručne podrške korisnicima - Definiranje kritičnih točaka pregleda i ocjene ponuda - Lakše razlikovanje pojedinih instituta Zakona o javnoj nabavi - Isticanje bitnih odrednica žalbenog postupka i ukazivanje polaznicima na bitne aspekte žalbenog postupka i kako čitati i tumačiti odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Teme:
Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih
www.uep.hr
16.05.2024 Zagreb Otkazan
316 2024-0139 8 sati
Napredna
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, ESPD; SKLAPANJE, IZVRŠENJE I IZMJENE UGOVORA I OKVIRNOG SPORAZUMA O JAVNOJ NABAVI
Ishodi učenja:Znanje o sadržaju dokumentacije o nabavi, uključujući kriterije za isključenje, uvjete sposobnosti te kriterije za odabir ponude koji čine temelj za odluku o dodjeli ugovora te znanje o strategijama pregovaranja tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora, u skladu s načelima javne nabave.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Tehničke specifikacije
Državna škola za javnu upravu
www.dsju.hr
16.05.2024 zagreb Odobren
317 2024-0140 8 sati
Srednja
DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE – NOVI EOJN RH, PROPISI I PRAKSA: Dokumentacija o nabavi – priprema i objava kroz EOJN RH; Dokumentacija o nabavi – vodič kroz propise i praksu, korak po korak
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – kako se koristi novi EOJN RH (priprema i objava dokumentacije o nabavi; komunikacija naručitelja i ponuditelja tijekom roka za dostavu ponuda); Ključne odredbe dokumentacije o nabavi kroz propise i praksu relevantnih institucija.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
09.05.2024 WEBINAR Odobren
318 2024-0141 8 sati
Srednja
PREGLED I OCJENA PONUDA KROZ EOJN RH, PROPISE I PRAKSU – KORAK PO KORAK: Pregled i ocjena ponuda kroz EOJN RH; Pregled i ocjena ponuda kroz propise i praksu
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – kako se koristi novi EOJN RH (pregled i ocjena, objava odluke); Kako zakonito i kvalitetno izvršiti pregled i ocjenu ponuda, te smanjiti rizik od potencijalnih žalbenih postupaka i financijskih korekcija.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
10.05.2024 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 Odobren
319 2024-0142 8 sati
Srednja
Javna nabava za gospodarske subjekte - ponuditelje
Ishodi učenja:1. Prezentiranje novog EOJN za ponuditelje. 2. Komunikacija i postupanje naručitelja i gospodarskih subjekata – ponuditelja u provedbi postupka na novom EOJN. 3. Prikaz tražilica u EOJN korisnih za gospodarske subjekte. 4. Izrada i dostava elektroničke ponude sa opisom dopunskih radnji radi sudjelovanja u nadmetanju za dobijanje ugovora sa javnim sektorom. 5. Obrada primjera iz pravne zaštite – rješenja DKOM za fazu objave dokumentacije o nabavi i pregleda i ocjene ponuda. Naziv programa: Javna nabava za gospodarske subjekte - ponuditelje
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Životni ciklus nabave
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
08.05.2024 Zagreb Odobren
320 2024-0143 8 sati
Srednja
Priprema i provedba postupka javne nabave na novom EOJN RH
Ishodi učenja:1. Planiranje nabave, izrada plana nabave na novoj platformi EOJN za 2024. godinu. 2. Prezentiranje novih aktivnosti na platformi EOJN, od početne registracije, dodjele uloga, upisa novih korisnika i definiranje novih uloga korisnika unutar EOJN. 3. Korištenje elektroničkih sredstava komunikacije između naručitelja i gospodarskih subjekata. 4. Sastavljanje dokumentacije o nabavi na novoj platformi EOJN, prikaz aktivnosti u izradi općeg dijela Dokumentacije zajedno sa ESPD zahtjevom za ponuditelje. 5. Tehnički aspekt za određivanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta i ekonomski najpovoljnije ponude, objave, rokovi, zapisnici, odluke, pravna zaštita. 6. Rad u novoj platformi EOJN za početak postupka i stavljanje dokumentacije o nabavi na raspolaganje gospodarskim subjektima, otvaranje ponuda, sastavljanje zapisnika o pregledu i ocjeni, izrada odluke o odabiru / poništenju. Unos ugovora u Registar ugovora.
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Životni ciklus nabave
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
15.05.2024 Webinar Odobren
321 2024-0144 8 sati
Srednja
Izrada Dokumentacije o nabavi, kriteriji i dokazi za valjanost ponuda, otvaranje, pregled i ocjena ponuda, donošenje odluke o odabiru / poništenju i sklapanje ugovora
Ishodi učenja:Ishodi učenja: 1. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave 2. Postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. 3. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. 4. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. 5. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. 6. Dodjela ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. 7. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje ugovorima
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
16.05.2024 Webinar Odobren
322 2024-0145 8 sati
Srednja
Javna nabava u EU projektima i i financijske korekcije, nova pravila revizije EU projekata, sukob interesa i zaštita tržišnog natjecanja
Ishodi učenja:1. Opće upravljanje nabavom pri korištenju bespovratnih sredstava iz EU fondova. 2. Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom. 3. Osiguranje procjene rizika u pogledu sukoba interesa i korupcije, naročito u pogledu postupanja osoba zaposlenih na poslovima nabave i gospodarskih subjekata koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem.
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje projektima
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
17.05.2024 Webinar Odobren
323 2024-0146 4 sati
Srednja
Jednostavna nabava, primjena načela i sukob interesa
Ishodi učenja:Primjena stečenih znanja o vlastitoj organizaciji radi adekvatnije i učinkovitije primijene strategija nabave kako bi se uzeli u obzir i iskoristili uvjeti predmeta nabave te definirala najprimjerenija i najučinkovitija nabava u svrhu ostvarivanja ciljeva organizacije. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha provođenja postupka javne i jednostavne nabave, od odabira primjerenog postupka javne nabave, njegovog provođenja (elektronička sredstva komunikacije, dokumentacija, objave, rokovi, zapisnici, odluke, pravna zaštita). Poznavanje tehnika i instrumenata javne nabave i pravila koja se pri tome primjenjuju, način provođenja, ukazivanje na njihove prednosti - dinamički sustav nabave kao potpuni elektronički proces tijekom cijelog trajanja nabave te pravila provođenja.
Teme:Poznavanje organizacije; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
12.06.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Otkazan
324 2024-0147 8 sati
Srednja
USPOREDBA PRAKSE DKOM I UPUTA KONTROLNIH TIJELA, UVJETI SPOSOBNOSTI (STUDIJA SLUČAJEVA) I ZELENI KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE
Ishodi učenja:Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevenciije financijskih korekcija Steknu znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor Steknu znanja o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata. S razumijevanjem primjenjuju načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava. Uspješna primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja u svrhu donošenja zakonite odluke o odabiru
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Upravljanje ugovorima
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
26.06.2024 WEBINAR Odobren
325 2024-0148 8 sati
Stručna
Provedba otvorenog postupka javne nabave u kontekstu novog EOJN i ProcurCompEU dobrovoljni alat Europske komisije za potporu profesionalizaciji javne nabave
Ishodi učenja:Stjecanje novih znanja u planiranju nabave, Sklapanju ugovora i okvirnih sporazuma, te pregleda i ocjene ponuda
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Strategija javne nabave; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Upravljanje ugovorima
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
16.05.2024 Biograd, Hotel "Ilirija", Tina Ujevića 7 Odobren
326 2024-0149 8 sati
Stručna
Jednostavna nabava i priprema te sklapanje i izvršavanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Ishodi učenja:Dodatna znanja i vještine pri ugovaranju u postupcima javne nabave
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
17.05.2024 Biograd, Hotel "Ilirija", Tina Ujevića 7 Odobren
327 2024-0150 8 sati
Napredna
Planiranje i provedba jednostavne nabave u praksi Provedba postupka jednostavne nabave u novom Elektroničkom oglasniku javne nabave
Ishodi učenja:
Teme:
INŽENJERSKI BIRO d.o.o.
www.ingbiro.hr
28.05.2024 Webinar Odobren
328 2024-0151 8 sati
Srednja
PREGOVARAČKI POSTUPCI – PROPISI, PRAKSA, PRAVNA ZAŠTITA I EOJN RH: Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje – propisi i praksa; Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse; Pregovarački postupci, korak po korak kroz EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – kako se priprema i provodi pregovarački postupak sukladno ZJN-u, provedbenim propisima i odlukama relevantnih institucija. Za naručitelje – kako se koristi novi EOJN RH (priprema poziva na dostavu ponuda, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, objava odluke). Za ponuditelje – rad ponuditelja u novom sustavu EOJN-a RH (predaja ponude).
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
16.05.2024 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 Odobren
329 2024-0152 8 sati
Osnovna
JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK KROZ ZJN I NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH (EOJN RH): Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda; Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora; Otvoreni postupak (III. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH); Otvoreni postupak (IV. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – kako se priprema i provodi otvoreni postupak javne nabave sukladno ZJN-u, provedbenim propisima i odlukama relevantnih institucija. Za naručitelje – kako se koristi novi EOJN RH (objava poziva na nadmetanje, otvaranje ponuda, pregled i ocjena, objava odluke). Za ponuditelje – rad ponuditelja u novom sustavu EOJN-a RH (predaja ponude).
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
17.05.2024 WEBINAR Odobren
330 2024-0153 8 sati
Stručna
Provedba jednostavne nabave u novom EOJN RH, Ugovaranje i izmjena ugovora o jednostavnoj nabavi, Registar ugovora u EOJN RH
Ishodi učenja:Stjecanje stručnih znanja u sferi jednostavne nabave, postupanja s ugovorima i unošenju Registra ugovora u novi EOJN RH
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Provjera računa i plaćanje; E-nabava ; Procjena potreba; Planiranje nabave; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Tehničke specifikacije; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
22.05.2024 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 Otkazan
331 2024-0154 8 sati
Srednja
Radionica Novi EOJN RH – korak po korak po novom EOJN-u
Ishodi učenja:• prikupljati i konsolidirati ulazne i povratne informacije različitih odjela, ovisno o njihovim funkcijama u organizaciji, a u svrhu utvrđivanja potreba i resursa • određivati prioritete tako da odgovaraju raspoloživim resursima, uz utvrđivanje mogućnosti za kombiniranje potreba i postizanje ekonomije razmjera • obavljati analizu prednosti, slabih točaka, prilika i prijetnji (SWOT analiza) iz perspektive organizacije i gospodarskih subjekata • procjenjivati je li nabava pravi izbor za ispunjavanje utvrđene potrebe i uskladiti postupke nabave s proračunom/financijskim planom organizacije • utvrditi moguće rizike u provedbi i pripremiti plan za smanjenje rizika • razviti i osmisliti planiranje nabave organizacije uz usmjeravanje na ishode politike i operativne rezultate • procjenjivati provedbu prethodnih planova nabave i izvještavati o njoj procjenjivati zrelost funkcije nabave / odjela za nabavu u organizaciji i predlagati viziju za budućnost i odgovarajuću strategiju razvoja. • razumjeti korake, zadaće i postupke u životnom ciklusu javne nabave te način njihove međusobne interakcije • provoditi različite faze u životnom ciklusu nabave, uz razumijevanje načina interakcije svake faze s ostalim fazama • iskoristiti prilike i predviđati rizike u ostalim koracima • predviđati rizike i poteškoće koji se mogu javiti između koraka • pratiti provedbu različitih koraka i izvještavatio njoj • obuhvatiti pouke iz prethodnih postupaka • osigurati prijenos znanja između različitih faza • utvrditi operativne nedostatke iz prethodnih postupaka nabave • oblikovati politike organizacije i unutarnje alate kako bi se iskoristile veze među fazama nabave u svrhu povećanja učinkovitosti • odrediti ciljeve i strategije organizacije za poboljšanje cijelog pristupa javnoj nabavi unutar organizacije. • upotrebljavati dostupne sustave i alate za e-nabavu za provedbu postupaka javne nabave • upotrebljavati ostale informatičke alate (npr. registre ugovora, alat Arachne) koji pomažu u osiguravanju veće transparentnosti i sprečavanju i/ili otkrivanju korupcije u javnoj nabavi • prema potrebi upotrebljavati naprednije mogućnosti e-nabave, kao što su sustavi upravljanja ponuditeljima (?), e- dražbe i e-katalozi • analizirati i upotrebljavati podatke prikupljene sustavima za e-nabavu radi poboljšanja postupaka i procesa u organizaciji • oblikovati pokazatelje e-nabave za organizaciju • utvrditi nove informatičke alate koji bi mogli povećati učinkovitost nabave organizacije, uključujući dostupnost IKT- a • odrediti strategiju i postupke organizacije za upotrebu e-nabave i drugih informatičkih alata. • provoditi prethodnu provjeru tržišta u skladu s načelima javne nabave • izraditi izvješće o procjeni angažiranja dobavljača a da se njih ne uključi u izradu izvješća • analizirati rezultate analize tržišta i postupka uključivanja te ih upotrijebiti za izradu tehničkih specifikacija • proaktivno utvrđivati prilike na tržištu za ispunjavanje trenutačnih i budućih potreba • izraditi strategiju analize tržišta i uključivanja tržišta koja će odražavati strategiju nabave • predvidjeti tržišne rizike za strategiju nabave • uskladiti strategiju nabave organizacije s tržišnim kretanjima • utjecati na tržišta dobavljača stalnim angažmanom na tržištu. • točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi • upotrebljavati relevantne predloške i modele dokumenata koji maksimalno povećavaju sudjelovanje gospodarskih subjekata u svrhu: a. pripreme kriterija za isključenje, uvjeta sposobnosti te kriterija za odabir ponude b. pripreme uputa za ponuditelje c. pripreme druge primjenjive dokumentacije za podnošenje ponuda • odrediti mjere uspješnosti koje treba koristiti u fazi upravljanja ugovorima • odrediti odgovarajući model ugovora • objaviti obavijesti o nadmetanju • uključiti tehničke, trgovačke i okolišne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi • uključiti funkcionalne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi • osmisliti strategiju za organizaciju u vezi s dokumentacijom o nabavi koja je usklađena s relevantnim pravnim okvirom • preispitati usklađenost dokumentacije o nabavi. • razumjeti ključne uloge i odgovornosti u postupku pregleda i ocjene ponuda • pripremiti relevantnu dokumentaciju za postupak pregleda i ocjene ponuda • utvrditi i ustrojiti stručno povjerenstvo za nabavu čiji članovi raspolažu s odgovarajućom razinom znanja i iskustva • sudjelovati u stručnom povjerenstvu za javnu nabavu • pružati povratne informacije ponuditeljima • provjeriti postoji li sukob interesa među članovima stručnog povjerenstva za nabavu • osigurati da se pregled i ocjena provode transparentno, odgovorno i sustavno • riješiti složene slučajeve sukoba interesa tijekom ocjenjivanja ponuda. • organizirati i podupirati funkcije vezane uz izvršenje ugovora u skladu s odredbama o opsegu, kvaliteti, rokovima i proračunu • razumjeti osnove ugovornog prava koje se primjenjuju na javnu nabavu • organizirati i provesti sve korake u upravljanju ugovorom • utjecati na strategije upravljanja rizikom i uspješnošću te primjenjivati te strategije • provjeriti jesu li roba i usluge usklađene s tehničkim specifikacijama • razumjeti posljedice izmjena ugovora na opseg, kvalitetu, rokove i proračun • zaključiti ugovore • upotrebljavati baze podataka / registre ugovora • upravljati inventarom i logistikom • pratiti administrativno postupanje s ugovorom i izvršavanje ugovora te upravljati njima • predvidjeti neočekivane promjene i reagirati na njih te osigurati fleksibilno upravljanje ugovorima • mijenjati ugovor u skladu sa zakonom/ pravnim propisima • definirati plan upravljanja ugovorima organizacije • donositi ključne zaključke o provedenom radu i preispitivati uspješnost i djelotvornost upravljanja ugovorima • pristupati novim situacijama otvorenog uma • učinkovito raditi i u neizvjesnim uvjetima • upotrebljavati posebne metode koje pomažu u stjecanju samopouzdanja pri upotrebi različitih alata i postupaka • primijeniti djelotvorne pristupe i alate za upravljanje promjenama • prilagoditi vlastito ponašanje različitim situacijama • upotrebljavati metode koje pridonose povećanju otpornosti • provesti pristupe upravljanju promjenama koji pomažu u ostvarivanju ideja • djelovati kao moderator upravljanja promjenama unutar organizacije • utjecati na ključne dionike tijekom procesa promjena • poticati i stvarati okružje koje pogoduje djelovanju, inovacijama i učenju • izraditi strategiju organizacije za povećanje organizacijske otpornosti • utvrditi nova kretanja i pristupe na tržištu kojima se potiče modernizacija • znati primijeniti načela javne nabave (tj. nediskriminaciju, transparentnost i jednako postupanje) u različitim komunikacijskim situacijama • sažeti ključne točke razgovora ili sastanka te o tome ostaviti revizorski trag • primjereno se usmeno i pismeno izražavati kroz sve faze životnog ciklusa javne nabave • utvrditi i upotrebljavati različite komunikacijske kanale i alate • razumjeti važnost verbalne i neverbalne komunikacije • smanjiti složenost verbalne komunikacije • aktivno slušati i primjenjivati odgovarajuće komunikacijske strategije u razgovorima ili na sastancima 103 • odgovarati gospodarskim subjektima na pitanja o zahtjevima u pogledu dokumentacije o nabavi • pripremiti podrobno i precizno priopćavanje rezultata • biti uvjerljivi i upotrebljavati učinkovite komunikacijske strategije • prilagoditi i provesti komunikacijsku strategiju • prilagoditi se različitim stilovima komunikacije • pisati razumljivim i profesionalnim stilom • stvarati otvoreno okružje u kojem vlada povjerenje radi iskrene komunikacije unutar organizacije • djelovati u složenim situacijama i pritom ostati emocionalno staloženi, usmjereni na činjenice i objektivni.
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje ugovorima; Životni ciklus nabave
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
22.05.2024 Zagreb Odobren
332 2024-0155 8 sati
Srednja
Postupak javne nabave iz konteksta novog EOJN RH
Ishodi učenja:Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda. Znanje o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
21.05.2024 Karlovac, dvorana restorana Kristal, M.Laginje 1 Karlovac Odobren
333 2024-0156 8 sati
Napredna
Javna nabava – aktualnosti u javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj i EU
Ishodi učenja:Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda, Znanje o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije
IVULA d.o.o.
www.ivula.hr
07.06.2024 Pula, Dom sportova Mate Parlov, Trg kralja Tomislava 7 Odobren
334 2024-0157 8 sati
Srednja
JAVNA NABAVA I PROVEDBA PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA: Tehničke specifikacije i jednakovrijednost; Troškovnik; Jamstva; ENP – Ekonomski najpovoljnija ponuda kroz propise i praksu; Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse; Financijske korekcije i javna nabava
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – nova znanja vezana za istraživanje tržišta, tehničke specifikacije i jednakovrijednost, troškovnik, jamstva, ENP – kroz praksu relevantnih institucija u sustavu javne nabave uz osvrt na potencijalne troškove žalbenog postupka i financijske korekcije.
Teme:E-nabava ; Procjena potreba; Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
22.05.2024 WEBINAR Odobren
335 2024-0158 8 sati
Stručna
REVIZIJA SUSTAVA I DIGITALIZACIJA JEDNOSTAVNE NABAVE: Postupak jednostavne nabave, korak po korak; Revizija sustava javne nabave – od Plana nabave do Registra ugovora; Digitalizacija postupka jednostavne nabave; Sukob interesa i javna nabava – primjeri iz prakse
Ishodi učenja:Za naručitelje – nova znanja vezana za istraživanje tržišta, planiranje i provođenje postupaka jednostavne nabave, izvršenje ugovora, te sprečavanje sukoba interesa. Kako naručitelj može digitalizirati proces jednostavne nabave.
Teme:E-nabava ; Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
23.05.2024 WEBINAR Odobren
336 2024-0159 8 sati
Srednja
Aktualna praksa DKOM-a s osvrtom na presude VUS-a
Ishodi učenja:Ispravno tumačenje odluka Državne komisije i VUS-a Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevencije financijskih korekcija Steknu znanja o specifičnim nedostacima u izradi DON-a Steknu znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor Uspješna primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja u svrhu donošenja zakonite odluke o odabiru Steknu znanja o uspješnom pregledu i ocjeni ponuda Razumijevanje odnosa podugovaranja i oslanjanja
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
www.safu.hr
25.04.2024 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Odobren
337 2024-0160 8 sati
Stručna
POSTUPCI NABAVE U EU PROJEKTIMA DOKUMENTACIJA O NABAVI I PREGLED I OCJENA PONUDA
Ishodi učenja:Predavanje sa temom „Javna nabava u EU projektima“ omogućit će polaznicima da spoznaju pravila za provođenje nabava sufinanciranih iz različitih EU izvora. Također će biti upoznati sa pogreškama i nepravilnostima na primjerima iz prakse, u smislu postupanja kontrolnih tijela prilikom kontrole EU projekata, čime će dobiti dodatna znanja i vještine u provođenju postupaka. Predavanje na temu Dokumentacija o nabavi i pregled i ocjena ponuda polaznicima se želi omogućiti podizanje stručne razine znanja oko korištenja novog sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave sa svim izmjenama i izazovima kako za naručitelje tako i za ponuditelje. Praksom DKOM-a ukazati će se da pojedinosti vezane za zakonodavnu regulativu, a vezano za izazove ove teme.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje projektima
Pučko otvoreno učilište Duga Resa
www.poudr.hr
18.06.2024 Pučko otvoreno učilište Duga Resa, Trg sv. Jurja 3, Duga Resa Otkazan
338 2024-0161 8 sati
Stručna
Pogreške naručitelja i ponuditelja u izradi dokumentacije i pregledu i ocjeni ponuda – aktualna i značajna praksa DKOM-a i presude VUS-a
Ishodi učenja:Ishodi učenja: • Ispravno tumačenje odluka Državne komisije i VUS-a • Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata • Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevencije financijskih korekcija • Steknu znanja o specifičnim nedostacima u izradi DON-a • Steknu znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda • Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor • Uspješna primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja u svrhu donošenja zakonite odluke o odabiru • Steknu znanja o uspješnom pregledu i ocjeni ponuda • Razumijevanje odnosa podugovaranja i oslanjanja
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
13.06.2024 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 Odobren
339 2024-0162 8 sati
Stručna
AKTUALNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE
Ishodi učenja:Polaznici će poboljšati svoje vještine i podići razinu znanja o tome kako izraditi dokumentaciju o nabavi sukladno potrebama, prepoznati koje su najčešće nepravilnosti prilikom izrade dokumentacije o nabavi, kako pravilno uputiti na normu poštujući važeći zakonski okvir te steći znanje o određivanju uvjeta i dokaza sposobnosti sukladno najnovijoj praksi relevantnih tijela. Steći će znanje o pravilno postavljenim kriterijima za odabir ponude, znanje o ispravnom određivanju uvjeta za jamstva u dokumentaciji o nabavi, te znanje o najnovijoj praksi vezano uz institut pojašnjenja i upotpunjavanja ponude i o mogućnostima zamjene stručnjaka. Polaznici će podići svoju razinu znanja o dopuštenim izmjenama ugovora o javnoj nabavi i provedbi relevantnih zakonskih odredbi u praksi kao i znanje o oslanjanju na sposobnost drugih subjekata prilikom pripreme ponude u postupku javne nabave, znanje o zajednici gospodarskih subjekata kao i znanje o primjeni zakonskih odredbi o podugovaranju. Također će podići razinu znanja o dokazima vezano uz nekažnjavanje za ponuditelja u RH i inozemne ponuditelje, znanje o fakultativnim osnovama za isključenje, znanje o mogućnostima i provedbi mjera samokorigiranja.
Teme:
Procuria, obrt za usluge, vl. Mihaela Matokanović Džimbeg
www.procuria.hr
03.06.2024 Zagreb Odobren
340 2024-0163 8 sati
Srednja
Provedba postupka jednostavne nabave, prijenos iskustva iz provedenih postupaka jednostavne i javne nabave
Ishodi učenja:Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevenciije financijskih korekcija Steknu znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor Steknu znanja o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata. S razumijevanjem primjenjuju načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava. Uspješna primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja u svrhu donošenja zakonite odluke o odabiru
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
28.06.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Otkazan
341 2024-0164 8 sati
Stručna
SUKOB INTERESA U JAVNOJ NABAVI – Pojam, uzroci i posljedice
Ishodi učenja:Izbjegavanje i najmanje mogućnosti pojave sukoba interesa u tijeku provedbe postupaka javne nabave.
Teme:Rješavanje sukoba i posredovanje; Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
07.06.2024 Hotel "Grand Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 Odobren
342 2024-0165 8 sati
Stručna
Izazovi u procesu definiranja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te kod pregleda i ocjene nedostataka u ponudama iskustva iz prakse s osvrtom na presude VUS-a i DKOM rješenja
Ishodi učenja:Stjecanje novih znanja i kompetencija u sferi kreiranja kriterija za odabir gospodarskih subjekata, kao i upoznavanje s najnovijom praksom i rješenjima DKOM-a u VUS-a
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
06.06.2024 Hotel "Grand Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 Odobren
343 2024-0166 8 sati
Napredna
Pregled i ocjena ponuda
Ishodi učenja:Predmet predavanja je postupak pregleda i ocjena ponuda kroz zakonodavni okvir i praksu.
Teme:Pregled i ocjena ponuda
Centar za obrazovanje odraslih Pramac
www.centar-pramac.hr
28.05.2024 Sesvete, Kralji 24 Otkazan
344 2024-0167 8 sati
Osnovna
Javno nabavne aktivnosti kod Naručitelja
Ishodi učenja:Kroz usavršavanje obradit će se teme o načinu procjene i utvrđivanju potreba naručitelja, planiranju nabave i izradi plana nabave i registra ugovora o javnoj nabavi, pripremi i provedbi postupka javne nabave te izvršenju ugovora .
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda
Centar za obrazovanje odraslih Pramac
www.centar-pramac.hr
16.09.2024 Sesvete, Kralji 24 Odobren
345 2024-0168 8 sati
Stručna
Aktualna pitanja iz prakse vezano za sadržaj i definiranje troškovnika te pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u dijelu troškovnika, uvjeta sposobnosti, osnova za isključenje, kriterija za odabir ponude, primjena članka 263. i članka 293. ZJN 2016
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme troškovnika, definiranje opisa predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje te kako bi se osiguralo podnošenje usporedivih ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Poznavanje okolnosti i situacija kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje i poznavanje pravila za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata te razumijevanje razlike u postupanjima temeljem članka 263. i članka 293., ZJN 2016.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
https://www.efri.uniri.hr/hr
14.06.2024 Rijeka, Ekonomski fakultet, Odobren
346 2024-0169 8 sati
Stručna
Provedba otvorenog postupka javne nabave u kontekstu novog EOJN i ProcurCompEU dobrovoljni alat Europske komisije za potporu profesionalizaciji javne nabave
Ishodi učenja:Stjecanje novih znanja u planiranju nabave, Sklapanju ugovora i okvirnih sporazuma, te pregleda i ocjene ponuda
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
21.06.2024 Vikarijat Osijek, Osijek, J. J. Strossmayera 58 Odobren
347 2024-0170 8 sati
Srednja
AKTUALNOSTI U SUSTAVU JAVNE NABAVE TE ZNAČAJNIJI PROPUSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVE (praktični primjeri kroz praksu DKOM-a i VUS-a RH)
Ishodi učenja:
Teme:Zakonodavstvo iz područja javne nabave
LEXPERA d.o.o.
www.ius-info.hr
05.06.2024 Ul. kneza Borne 2, Zagreb Odobren
348 2024-0171 8 sati
Srednja
BIM, FIDIC, GRAĐEVINSKI RADOVI, PREGOVARANJE I MIRENJE: Digitalizacija u graditeljstvu (BIM) – korak naprijed; Javna nabava i FIDIC; Građevinski radovi i javna nabava – dokumentacija i postupak javne nabave; Pregovaranje i mirenje u javnoj nabavi, korak po korak
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – novine vezane za BIM u graditeljstvu; Kako se mogu primijeniti BIM, FIDIC i propisi iz područja gradnje – ključne odredbe dokumentacije o nabavi i postupka, te odrednice vezane za izvršenje ugovora; Što su pregovaranje i mirenje, te kako se mogu koristiti u javnoj nabavi.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje projektima; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
06.06.2024 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 Odobren
349 2024-0172 8 sati
Srednja
ZELENA NABAVA U PROVEDBI EU PROJEKATA: Što je zelena nabava, korak po korak; DNSH načela i javna nabava; Zelena nabave kroz faze postupka javne nabave; Primjeri postupaka zelene nabave u RH
Ishodi učenja:Za naručitelje – stjecanje novih znanja vezanih za: kružno gospodarstvo i zelenu nabavu; planiranje, istraživanje tržišta i zelene nabave. Stjecanje znanja kako pripremiti dokumentaciju o nabavi za specifične predmete „zelene“ nabave.
Teme:Održiva javna nabava; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
07.06.2024 WEBINAR Odobren
350 2024-0173 8 sati
Srednja
Priprema dokumentacije o nabavi i provedba postupka javne nabave u novom EOJN RH
Ishodi učenja:Stjecanja novih znanja i pravilna primjena EOJN, pravilno istraživanje tržišta pravilna izrada dokumentacije, te upoznavanje s najnovijom praksom DKOM-a i VUS-a
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
06.06.2024 SISAK, Lovačka kuća Brezovica, Kutinska bb, Novo selo Palanječko Odobren
351 2024-0174 8 sati
Napredna
NOVI MODUL EOJN RH – JEDNOSTAVNA NABAVA I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE (definiranje i ocjena) u praksi
Ishodi učenja:Razumijevanje načina provedbe postupka jednostavne nabave Naručitelja sukladno ZJN 2016. Naglasak na objavu postupka jednostavne nabave u novom modulu EOJN RH. Provedba objave Plana nabave i Izmjena i dopuna Plana nabave, te provedba postupka jednostavne nabave slanjem poziva gospodarskom subjektu ili javna objava što uključuje izradu Poziva na dostavu ponuda, izradu troškovnika, otvaranje ponuda, kreiranje zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, kreiranje Odluke (Obavijesti) o odabiru/poništenju, te objava ugovora u registru ugovora Naručitelja. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi s posebnim naglaskom na opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje. S tim u vezi, poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi, određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te kriterija za odabir ponude. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora.
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Tehničke specifikacije; Životni ciklus nabave
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
https://www.efri.uniri.hr/hr
13.06.2024 Rijeka, Ekonomski fakultet Odobren
352 2024-0175 8 sati
Srednja
SUKOB INTERESA, JEDNOSTAVNA NABAVA; EOJN RH
Ishodi učenja:Znanje o platformi za e-nabavu i upotrebi dostupnog sustava za e-nabavu za provedbu postupaka javne nabave te znanje o sadržaju dokumentacije o nabavi kako bi se uspješno proveo odgovarajući postupak nabave kao i o primjenjivim postupovnim pravilima i načelima.
Teme:E-nabava ; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi
Državna škola za javnu upravu
www.dsju.hr
08.05.2024 Online (za HAMAG-BICRO) Odobren
353 2024-0176 8 sati
Srednja
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA; EOJN RH
Ishodi učenja:Znanje o primjerenom postupku pregleda i ocjene ovisno o vrsti postupaka nabave, uključujući ulogu i odgovornosti članova stručnog povjerenstva, kako bi se osiguralo da se sve ponude ocijene objektivno i transparentno u skladu s unaprijed definiranim kriterijima te znanje o platformi za e-nabavu i upotrebi dostupnog sustava za e-nabavu za provedbu postupaka javne nabave.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda
Državna škola za javnu upravu
www.dsju.hr
06.09.2024 Zagreb (za HAMAG-BICRO) Odobren
354 2024-0177 16 sati
Osnovna
Inovativna javna nabava
Ishodi učenja:
Teme:Javna nabava u području inovacija
Državna škola za javnu upravu
www.dsju.hr
25.06.2024 Zagreb Odobren
355 2024-0178 4 sati
Osnovna
Nepravilnosti i financijske korekcije u projektima koji su sufinancirani sredstvima EU u odnosu na pripremu i provedbu postupka javne nabave – primjeri i praksa
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave 2. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj. 3. Prikaz novih modela za bodovanje Ekonomski najpovoljnije ponude na novoj platformi EOJN RH. 4. Prikaz elektroničke komunikacije na novoj platformi EOJN RH. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz prepoznavanje administrativnih zahtjeva postupka te postavljanje uvjeta koji su u skladu sa odredbama o nepravilnostima. Upoznavanje s uvjetima sposobnosti te prikaz relevantne prakse DKOM-a uz usporedni prikaz postupanja temeljem smjernica o nepravilnostima.
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje projektima; Upravljanje ugovorima
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
16.05.2024 Split Odobren
356 2024-0179 4 sati
Osnovna
Nepravilnosti i financijske korekcije u projektima koji su sufinancirani sredstvima EU u odnosu na pripremu i provedbu postupka javne nabave – primjeri i praksa
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave 2. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj. 3. Prikaz novih modela za bodovanje Ekonomski najpovoljnije ponude na novoj platformi EOJN RH. 4. Prikaz elektroničke komunikacije na novoj platformi EOJN RH. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz prepoznavanje administrativnih zahtjeva postupka te postavljanje uvjeta koji su u skladu sa odredbama o nepravilnostima. Upoznavanje s uvjetima sposobnosti te prikaz relevantne prakse DKOM-a uz usporedni prikaz postupanja temeljem smjernica o nepravilnostima.
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave; Rješavanje sukoba i posredovanje; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analitičko i kritičko razmišljanje; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje projektima; Upravljanje ugovorima
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
17.05.2024 Split Odobren
357 2024-0180 8 sati
Srednja
PREGOVARAČKI POSTUPAK; PRAVNA ZAŠTITA I FINANCIJSKE KOREKCIJE: Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje, za naručitelje i ponuditelje – propisi i praksa; Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje, za naručitelje i ponuditelje – korak po korak kroz EOJN RH; Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse; Financijske korekcije i javna nabava
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – kako se priprema i provodi pregovarački postupak sukladno ZJN-u, provedbenim propisima i odlukama relevantnih institucija. Za naručitelje i ponuditelje – kako se koristi novi EOJN RH (priprema poziva na dostavu ponuda, priprema i dostava ponuda, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, objava odluke). Žalbeni postupak i financijske korekcije – prava, obveze i posljedice.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
13.06.2024 WEBINAR Odobren
358 2024-0181 8 sati
Srednja
DINAMIČKI SUSTAV; PRAVNA ZAŠTITA I SUKOB INTERESA: Dinamički sustav nabave – za naručitelje i ponuditelje, korak po korak kroz EOJN RH; Pravna zaštita DKOM/VUS – novine, primjeri iz prakse; Sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost – javna nabava, primjeri iz prakse
Ishodi učenja:Za naručitelje – kako se uspostavlja i provodi dinamički sustav nabave kroz EOJN RH; Za ponuditelje – kako se pristupa i sudjeluje u dinamičkom sustavu – rad ponuditelja kroz EOJN RH; Pravna zaštita, sukob interesa, prekršajna i kaznena odgovornost u sustavu javne nabave – primjeri iz prakse.
Teme:E-nabava ; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
18.09.2024 WEBINAR Odobren
359 2024-0182 8 sati
Nepoznat
Pregleda i ocjena ponuda na novoj platformi EOJN, Sukob interesa, Dokumentacija o nabavi i pregled i ocjena ponuda - aktualna praksa DKOM-a i VUS-a
Ishodi učenja:Stjecanje praktičnih znanja rada u novom EOJN RH. Upoznati se s osnovnim funkcionalnostima novog EOJN RH: objava postupka JN, pregled i ocjena ponuda, zahtjev za pojašnjenjem i upotpunjavanjem ponude, objava Odluke o odabiru/poništenju, Sukob interesa, Dokumentacija o nabavi i pregled i ocjena ponuda - aktualna praksa DKOM-a i VUS-a
Teme:E-nabava ; Rješavanje sukoba i posredovanje; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
CRYSTAL CONSULT d.o.o.
www.crystalconsult.hr
14.06.2024 Split Odobren
360 2024-0183 8 sati
Srednja
Predstavljanje nove platforme Elektroničkog oglasnika javne nabave RH
Ishodi učenja:Upoznavanje s radom naručitelja u sustavu EOJN-a RH, od plana nabave do izvršenja ugovora (objava/izmjena plana nabave, priprema prethodnog savjetovanja, kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, kriterija za odabir gospodarskog subjekta – uvjeta sposobnosti i poziva na nadmetanje; izmjena dokumentacije o nabavi i objave, otvaranje ponuda, pregled i ocjena, komunikacija naručitelja i ponuditelja, objava odluke o odabiru/poništenju i obavijesti o dodjeli ugovora; registar ugovora – objava ugovora i ažuriranje). Upoznavanje s radom rad ponuditelja u sustavu EOJN-a RH (priprema ESPD odgovora, formiranje zajednice ponuditelja kroz sustav EOJN-a, predaja ponude, uvid u ponude, e-žalba, komunikacija ponuditelja i naručitelja). Upoznavanje s praktičnim prikazom prijenosa unesenih podataka kroz sve faze za naručitelje i ponuditelje, otvaranje ponuda, e-žalba, komunikacija. Upoznavanje funkcionalnosti korisničkih uloga namijenjenih za SAFU/PT2 u EOJN-u RH te stjecanje znanja kroz prikaz rada korisnika SAFU-a/PT2 u EOJN-u RH korak po korak.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
www.safu.hr
16.05.2024 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Odobren
361 2024-0184 8 sati
Srednja
Jednostavna nabava u 2024. godini - Planiranje i Registar ugovora/narudžbenica na novoj platformi EOJN
Ishodi učenja:1. Razumijevanje i definiranje jednostavne nabave za koju nije obvezna primjena Zakona o javnoj nabavi za sve naručitelje. 2. Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. 3. Upoznavanje sa općim aktom za jednostavnu nabavu. 4. Digitalizacija jednostavne nabave na EOJN.
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Komunikacija; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
12.06.2024 Zagreb Otkazan
362 2024-0185 8 sati
Srednja
Aktualno o pripremi i provedbi postupaka javne nabave za naručitelje
Ishodi učenja:1. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja. 2. Postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. 3. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. 4. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. 5. Dodjela ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
13.06.2024 Zagreb Otkazan
363 2024-0186 8 sati
Srednja
Nova platforma EOJN - Upute za rad na novoj platformi EOJN
Ishodi učenja:1. Planiranje nabave, izrada plana nabave na novoj platformi EOJN za 2024. godinu. Prezentiranje novih aktivnosti na platformi EOJN, od početne registracije, dodjele uloga, upisa novih korisnika i definiranje novih uloga korisnika unutar EOJN. 2. Elektronička sredstva komunikacije između naručitelja i gospodarskih subjekata. 3. Sastavljanje dokumentacije o nabavi na novoj platformi EOJN, prikaz aktivnosti u izradi općeg dijela Dokumentacije zajedno sa ESPD zahtjevom za ponuditelje. 4. Tehnički aspekt za određivanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta i ekonomski najpovoljnije ponude, objave, rokovi, zapisnici, odluke, pravna zaštita. 5. Rad u novoj platformi EOJN od početka postupka do unosa ugovora u Registar ugovora 6. Prikaz automatskog otvaranja ponuda 7. Sastavljanje Zapisnika o javnom otvaranju ponuda i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda 8. Generiranje Odluke o odabiru i povezanih dokumenata
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Životni ciklus nabave
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
14.06.2024 Zagreb Otkazan
364 2024-0187 8 sati
Srednja
Javna nabava od pripreme i objave dokumentacije o nabavi do izvršenja ugovora - Pregled i ocjena ponuda - analiza ponuda u novom EOJN RH, donošenje odluka u postupku javne nabave, dopuštene i značajne izmjene ugovora o javnoj nabavi
Ishodi učenja:Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave Steknu znanja o provedbi postupka javne nabave u dijelu pregleda i ocjene ponuda zaprimljenih isključivo elektroničkim putem Steknu znanja o komunikaciji naručitelja i ponuditelja prilikom faze pregleda i ocjene ponuda koje se odnose primjerice na zahtjeve za pojašnjenjem/upotpunjavanjem ponuda, zahtjeve za ispravkom računske pogreške, zahtjeva za dostavom ažuriranih popratnih dokumenata i sl. Steknu znanja o primjeni e-nabave – primjenu elektroničkog oglasnika javne nabave prilikom pregleda i ocjene ponude, donošenja odluke o odabiru ili poništenju Steknu znanja o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja Steknu znanja o razlozima i uvjetima koji moraju biti ispunjeni kako bi se donijela odluka o odabiru ili odluka o poništenju postupka javne nabave te roku mirovanja Steknu znanja o poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem Steknu znanja o upravljanju ugovorima kako bi se osiguralo izvršenje ugovora u skladu s odabranom ponudom kao i o uvjetima pod kojima se smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Poznavanje organizacije; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje ugovorima
LURETI d.o.o.
www.lureti.hr
14.06.2024 RIJEKA, Hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46, 51000 Rijeka Odobren
365 2024-0188 8 sati
Srednja
Dinamički sustav nabave kroz novi EOJN
Ishodi učenja:• prikupljati i konsolidirati ulazne i povratne informacije različitih odjela, ovisno o njihovim funkcijama u organizaciji, a u svrhu utvrđivanja potreba i resursa • određivati prioritete tako da odgovaraju raspoloživim resursima, uz utvrđivanje mogućnosti za kombiniranje potreba i postizanje ekonomije razmjera • obavljati analizu prednosti, slabih točaka, prilika i prijetnji (SWOT analiza) iz perspektive organizacije i gospodarskih subjekata • procjenjivati je li nabava pravi izbor za ispunjavanje utvrđene potrebe i uskladiti postupke nabave s proračunom/financijskim planom organizacije • utvrditi moguće rizike u provedbi i pripremiti plan za smanjenje rizika • razviti i osmisliti planiranje nabave organizacije uz usmjeravanje na ishode politike i operativne rezultate • procjenjivati provedbu prethodnih planova nabave i izvještavati o njoj procjenjivati zrelost funkcije nabave / odjela za nabavu u organizaciji i predlagati viziju za budućnost i odgovarajuću strategiju razvoja. • razumjeti korake, zadaće i postupke u životnom ciklusu javne nabave te način njihove međusobne interakcije • provoditi različite faze u životnom ciklusu nabave, uz razumijevanje načina interakcije svake faze s ostalim fazama • iskoristiti prilike i predviđati rizike u ostalim koracima • predviđati rizike i poteškoće koji se mogu javiti između koraka • pratiti provedbu različitih koraka i izvještavatio njoj • obuhvatiti pouke iz prethodnih postupaka • osigurati prijenos znanja između različitih faza • utvrditi operativne nedostatke iz prethodnih postupaka nabave • oblikovati politike organizacije i unutarnje alate kako bi se iskoristile veze među fazama nabave u svrhu povećanja učinkovitosti • odrediti ciljeve i strategije organizacije za poboljšanje cijelog pristupa javnoj nabavi unutar organizacije. • upotrebljavati dostupne sustave i alate za e-nabavu za provedbu postupaka javne nabave • upotrebljavati ostale informatičke alate (npr. registre ugovora, alat Arachne) koji pomažu u osiguravanju veće transparentnosti i sprečavanju i/ili otkrivanju korupcije u javnoj nabavi • prema potrebi upotrebljavati naprednije mogućnosti e-nabave, kao što su sustavi upravljanja ponuditeljima (?), e- dražbe i e-katalozi • analizirati i upotrebljavati podatke prikupljene sustavima za e-nabavu radi poboljšanja postupaka i procesa u organizaciji • oblikovati pokazatelje e-nabave za organizaciju • utvrditi nove informatičke alate koji bi mogli povećati učinkovitost nabave organizacije, uključujući dostupnost IKT- a • odrediti strategiju i postupke organizacije za upotrebu e-nabave i drugih informatičkih alata. • provoditi prethodnu provjeru tržišta u skladu s načelima javne nabave • izraditi izvješće o procjeni angažiranja dobavljača a da se njih ne uključi u izradu izvješća • analizirati rezultate analize tržišta i postupka uključivanja te ih upotrijebiti za izradu tehničkih specifikacija • proaktivno utvrđivati prilike na tržištu za ispunjavanje trenutačnih i budućih potreba • izraditi strategiju analize tržišta i uključivanja tržišta koja će odražavati strategiju nabave • predvidjeti tržišne rizike za strategiju nabave • uskladiti strategiju nabave organizacije s tržišnim kretanjima • utjecati na tržišta dobavljača stalnim angažmanom na tržištu. • točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi • upotrebljavati relevantne predloške i modele dokumenata koji maksimalno povećavaju sudjelovanje gospodarskih subjekata u svrhu: a. pripreme kriterija za isključenje, uvjeta sposobnosti te kriterija za odabir ponude b. pripreme uputa za ponuditelje c. pripreme druge primjenjive dokumentacije za podnošenje ponuda • odrediti mjere uspješnosti koje treba koristiti u fazi upravljanja ugovorima • odrediti odgovarajući model ugovora • objaviti obavijesti o nadmetanju • uključiti tehničke, trgovačke i okolišne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi • uključiti funkcionalne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi • osmisliti strategiju za organizaciju u vezi s dokumentacijom o nabavi koja je usklađena s relevantnim pravnim okvirom • preispitati usklađenost dokumentacije o nabavi. • razumjeti ključne uloge i odgovornosti u postupku pregleda i ocjene ponuda • pripremiti relevantnu dokumentaciju za postupak pregleda i ocjene ponuda • utvrditi i ustrojiti stručno povjerenstvo za nabavu čiji članovi raspolažu s odgovarajućom razinom znanja i iskustva • sudjelovati u stručnom povjerenstvu za javnu nabavu • pružati povratne informacije ponuditeljima • provjeriti postoji li sukob interesa među članovima stručnog povjerenstva za nabavu • osigurati da se pregled i ocjena provode transparentno, odgovorno i sustavno • riješiti složene slučajeve sukoba interesa tijekom ocjenjivanja ponuda. • organizirati i podupirati funkcije vezane uz izvršenje ugovora u skladu s odredbama o opsegu, kvaliteti, rokovima i proračunu • razumjeti osnove ugovornog prava koje se primjenjuju na javnu nabavu • organizirati i provesti sve korake u upravljanju ugovorom • utjecati na strategije upravljanja rizikom i uspješnošću te primjenjivati te strategije • provjeriti jesu li roba i usluge usklađene s tehničkim specifikacijama • razumjeti posljedice izmjena ugovora na opseg, kvalitetu, rokove i proračun • zaključiti ugovore • upotrebljavati baze podataka / registre ugovora • upravljati inventarom i logistikom • pratiti administrativno postupanje s ugovorom i izvršavanje ugovora te upravljati njima • predvidjeti neočekivane promjene i reagirati na njih te osigurati fleksibilno upravljanje ugovorima • mijenjati ugovor u skladu sa zakonom/ pravnim propisima • definirati plan upravljanja ugovorima organizacije • donositi ključne zaključke o provedenom radu i preispitivati uspješnost i djelotvornost upravljanja ugovorima • pristupati novim situacijama otvorenog uma • učinkovito raditi i u neizvjesnim uvjetima • upotrebljavati posebne metode koje pomažu u stjecanju samopouzdanja pri upotrebi različitih alata i postupaka • primijeniti djelotvorne pristupe i alate za upravljanje promjenama • prilagoditi vlastito ponašanje različitim situacijama • upotrebljavati metode koje pridonose povećanju otpornosti • provesti pristupe upravljanju promjenama koji pomažu u ostvarivanju ideja • djelovati kao moderator upravljanja promjenama unutar organizacije • utjecati na ključne dionike tijekom procesa promjena • poticati i stvarati okružje koje pogoduje djelovanju, inovacijama i učenju • izraditi strategiju organizacije za povećanje organizacijske otpornosti • utvrditi nova kretanja i pristupe na tržištu kojima se potiče modernizacija • znati primijeniti načela javne nabave (tj. nediskriminaciju, transparentnost i jednako postupanje) u različitim komunikacijskim situacijama • sažeti ključne točke razgovora ili sastanka te o tome ostaviti revizorski trag • primjereno se usmeno i pismeno izražavati kroz sve faze životnog ciklusa javne nabave • utvrditi i upotrebljavati različite komunikacijske kanale i alate • razumjeti važnost verbalne i neverbalne komunikacije • smanjiti složenost verbalne komunikacije • aktivno slušati i primjenjivati odgovarajuće komunikacijske strategije u razgovorima ili na sastancima 103 • odgovarati gospodarskim subjektima na pitanja o zahtjevima u pogledu dokumentacije o nabavi • pripremiti podrobno i precizno priopćavanje rezultata • biti uvjerljivi i upotrebljavati učinkovite komunikacijske strategije • prilagoditi i provesti komunikacijsku strategiju • prilagoditi se različitim stilovima komunikacije • pisati razumljivim i profesionalnim stilom • stvarati otvoreno okružje u kojem vlada povjerenje radi iskrene komunikacije unutar organizacije • djelovati u složenim situacijama i pritom ostati emocionalno staloženi, usmjereni na činjenice i objektivni.
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Životni ciklus nabave
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
14.06.2024 Zagreb Odobren
366 2024-0189 8 sati
Srednja
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA; EOJN RH
Ishodi učenja:15. ZNANJE o primjerenom postupku pregleda i ocjene ovisno o vrsti postupaka nabave, uključujući ulogu i odgovornosti članova stručnog povjerenstva, kako bi se osiguralo da se sve ponude ocijene objektivno i transparentno u skladu s unaprijed definiranim kriterijima; 4. ZNANJE o platformama za e-nabavu i funkcijama koje se upotrebljavaju unutar organizacije, uključujući nacionalne sustave nabave i sustave na razini EU-a, te o ostalim relevantnim informatičkim sustavima i alatima; 16. ZNANJE o načelima upravljanja ugovorima kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu sa svim pravnim zahtjevima i tehničkim specifikacijama te razmatranjima u pogledu logistike i upravljanja inventarom.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda
Državna škola za javnu upravu
www.dsju.hr
24.06.2024 Zagreb Odobren
367 2024-0190 8 sati
Srednja
SUKOB INTERESA, JEDNOSTAVNA NABAVA; EOJN RH
Ishodi učenja:4. ZNANJE o platformama za e-nabavu i funkcijama koje se upotrebljavaju unutar organizacije, uključujući nacionalne sustave nabave i sustave na razini EU-a, te o ostalim relevantnim informatičkim sustavima i alatima; 14. ZNANJE o sadržaju dokumentacije o nabavi, uključujući kriterije za isključenje, uvjete sposobnosti te kriterije za odabir ponude koje čine temelj za odluku o dodjeli ugovora, kako bi se uspješno proveo postupak nabave; 23. ZNANJE o primjenjivim postupovnim pravilima i načelima te alatima, kodeksima i smjernicama koji pomažu u osiguravanju usklađenosti.
Teme:E-nabava ; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi
Državna škola za javnu upravu
www.dsju.hr
27.06.2024 Zagreb Odobren
368 2024-0191 8 sati
Srednja
Uloga stručnog povjerenstva u definiranju tehničkih specifikacija, opisa predmeta nabave, jednakovrijednosti, planiranja nabave i evidencije u registru ugovora, O.S. i narudžbenica
Ishodi učenja:1. Planiranje nabave, izrada plana nabave na novoj platformi EOJN za 2024. godinu. Prezentiranje novih aktivnosti na platformi EOJN, od početne registracije, dodjele uloga, upisa novih korisnika i definiranje novih uloga korisnika unutar EOJN. 2. Sastavljanje i kontrola tehničkih specifikacija za objavu u Dokumentaciji o nabavi, analiza žalbi na tehničke specifikacije. 3. Utvrđivanje uloge povjerenstva za javnu nabavu u pripremi i provedbi postupka, shvaćanje odgovornosti za tehničke specifikacije. 4. Definiranje postupka za unos ugovora, narudžbenica i O.S. u evidenciju Registra ugovora za 2024. na novoj platformi EOJN.
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Životni ciklus nabave
APPA 365 d.o.o. Zagreb
www.agencija-appa.hr
19.06.2024 Webinar Odobren
369 2024-0192 4 sati
Napredna
Inovativna i društveno odgovorna javna nabava
Ishodi učenja:Stjecanje dodatnih znanja i vještina.
Teme:Održiva javna nabava; Javna nabava u području inovacija
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
www.mingo.hr
19.09.2024 AmCham, DoubleTree by Hilton, Ulica Grada Vukovara 269a, Zagreb Odobren
370 2024-0193 8 sati
Stručna
Provođenje postupka jednostavne nabave kroz platformu Elektroničkog oglasnika javne nabave
Ishodi učenja:Ishodi učenja: 1.za naručitelje- Razumijevanje i poznavanje pravila vezano za izradu i donošenje općeg akta kao temelja za provođenje jednostavne nabave te planiranje i provođenje postupaka jednostavne nabave 2. za naručitelje i ponuditelje: poznavanje i razumijevanje provođenje jednostavne nabave na novoj platformi EOJN -upoznati se sa svim koracima provedbe postupaka jednostavne nabave -od registracije, provođenja postupka do vođenje registra ugovora.
Teme:Provjera računa i plaćanje; E-nabava ; Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Životni ciklus nabave
Hrvatski institut za financije Zagreb
www.hif.hr
19.06.2024 Zagreb Odobren
371 2024-0194 8 sati
Nepoznat
Pregleda i ocjena ponuda na novoj platformi EOJN, Sukob interesa, Dokumentacija o nabavi i pregled i ocjena ponuda - aktualna praksa DKOM-a i VUS-a
Ishodi učenja:Stjecanje praktičnih znanja rada u novom EOJN RH. Upoznati se s osnovnim funkcionalnostima novog EOJN RH: objava postupka JN, pregled i ocjena ponuda, zahtjev za pojašnjenjem i upotpunjavanjem ponude, objava Odluke o odabiru/poništenju, Sukob interesa, Dokumentacija o nabavi i pregled i ocjena ponuda - aktualna praksa DKOM-a i VUS-a.
Teme:E-nabava ; Rješavanje sukoba i posredovanje; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
CRYSTAL CONSULT d.o.o.
www.crystalconsult.hr
21.06.2024 Zadar Otkazan
372 2024-0195 4 sati
Srednja
UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZ EU FONDOVA, OD IDEJE DO IZVRŠENJA: Planiranje projekta, uključene osobe i početak; Priprema projektne dokumentacije i dokumentacije za nabavu; Proces javne nabave, ugovaranja, izvršenja i nadzora; Vođenje, upravljanje i kontrola
Ishodi učenja:Za naručitelje – stjecanje novih znanja vezanih za: planiranje infrastrukturnih projekata, istraživanje tržišta, izradu dokumentacije o nabavi, provođenju postupka javne nabave, izvršenju ugovora, upravljanju rizicima u javnoj nabavi, zakonodavstvu iz područja javne nabave. Stjecanje osnovnog razumijevanja o provođenju infrastrukturnih građevinskih projekata od ideje do izvršenja.
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje i vođenje tima; Upravljanje projektima; Životni ciklus nabave
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
05.06.2024 Bobovje 52/G, 49 000 Krapina Odobren
373 2024-0196 8 sati
Nepoznat
Pregleda i ocjena ponuda na novoj platformi EOJN, Sukob interesa, Dokumentacija o nabavi i pregled i ocjena ponuda - aktualna praksa DKOM-a i VUS-a
Ishodi učenja:Stjecanje praktičnih znanja rada u novom EOJN RH. Upoznati se s osnovnim funkcionalnostima novog EOJN RH: objava postupka JN, pregled i ocjena ponuda, zahtjev za pojašnjenjem i upotpunjavanjem ponude, objava Odluke o odabiru/poništenju, Sukob interesa, Dokumentacija o nabavi i pregled i ocjena ponuda - aktualna praksa DKOM-a i VUS-a
Teme:E-nabava ; Rješavanje sukoba i posredovanje; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
CRYSTAL CONSULT d.o.o.
www.crystalconsult.hr
05.07.2024 Šibenik Odobren
374 2024-0197 8 sati
Srednja
Rizici i specifičnosti u postupcima javnih nabava iz područja gradnje
Ishodi učenja:Razumijevanje zakonske regulative iz područja gradnje. Ispunjavanje uvjeta i zahtjeva sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima za inženjerske usluge kao i posebnim propisima ili stručnim pravilima za građenje. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom.
Teme:Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
17.09.2024 webinar Odobren
375 2024-0198 8 sati
Srednja
Primjena materijalnog prava i praksa u javnoj nabavi
Ishodi učenja:Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude.
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
10.09.2024 webinar Odobren
376 2024-0199 8 sati
Srednja
Upravljanje ugovorima o javnoj nabavi, ENP te nabava prema Zakonu o obnovi (obnavljanje zgrada oštećenih u potresu)
Ishodi učenja:Razumijevanje zakonske regulative iz područja gradnje. Ispunjavanje uvjeta i zahtjeva sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima za inženjerske usluge kao i posebnim propisima ili stručnim pravilima za građenje. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom. Jasno definiranje prioriteta vezanih uz politiku organizacije, raspoloživa sredstva, upravljanje vremenskim rokovima, prikupljanje i konsolidiranje zahtjeva različitih sastavnica organizacije. Način određivanja predmeta nabave i pripadajućih procijenjenih vrijednosti kako bi se izbjeglo postupanje suprotno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Transparentna objava vrijednosti ugovora u registru ugovora, odabranih ponuditelja i ukupno isplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru. Upoznavanje s nepravilnostima prilikom određivanja predmeta nabave.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje ugovorima
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
24.09.2024 webinar Odobren
377 2024-0200 8 sati
Srednja
Priprema postupaka javne nabave, tehničkih specifikacija, kriterija za kvalitativni odabir, troškovnika, ENP-a i jamstava
Ishodi učenja:Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude.
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
01.10.2024 webinar Odobren
378 2024-0201 8 sati
Srednja
Pravna zaštita u postupcima javne nabave, postupak jednostavne nabave i sukob interesa
Ishodi učenja:Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevenciije financijskih korekcija Steknu znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor Steknu znanja o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata. S razumijevanjem primjenjuju načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava. Uspješna primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja u svrhu donošenja zakonite odluke o odabiru
Teme:Strategija javne nabave; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
12.07.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Otkazan
379 2024-0202 8 sati
Srednja
Javna nabava u okviru EU fondova i provjera od strane posredničkih tijela
Ishodi učenja:I. Javna nabava u okviru EU fondova - priprema postupka i Dokumentacija o nabavi odluka o imenovanju stručnog povjerenstva i sukob interesa. Osiguravanje izjava ovlaštenih predstavnika te objave na internetskim stranicama istraživanje tržišta i stvaranje revizijskog traga ex ante provjera Dokumentacije o nabavi objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN RH) i Službenom listu EU opis predmeta nabave i tehničke specifikacije (robne marke, jednakovrijednost) uvjeti sposobnosti u kontekstu tržišnog natjecanja objašnjenja i izmjene Dokumentacije o nabavi i osiguravanje revizijskog traga II. Javna nabava u okviru EU fondova - pregled i ocjena način pregleda i ocjene ponuda i preduvjeti za odbijanje ponuda pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u kontekstu rangiranja ponuda zapisnik o pregledu i ocjeni i stvaranje revizijskog traga o poduzetim radnjama transparentnost u postupanju i objavljivanje dokumentacije jasna ocjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude i obrazloženje bodovanja e-Certis i dohvat ažuriranih dokumenata kroz EOJN RH III. Javna nabava u okviru EU fondova - izvršenje ugovora rok mirovanja i sklapanje ugovora posebni uvjeti za izvršenje ugovora revizijski trag o zaprimanju i vraćanju jamstava obavijest o dodjeli ugovora i praćenje izvršenja ugovora uvođenje podugovaratelja priprema dokumentacije za ex post provjeru
Teme:Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
MAPA ZNANJA d.o.o.
www.mapaznanja.hr
04.07.2024 Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb Odobren
380 2024-0203 8 sati
Osnovna
JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK KROZ ZJN I NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH (EOJN RH): Otvoreni postupak (I. dio) – priprema, objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda; Otvoreni postupak (II. dio) – pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora; Otvoreni postupak (III. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH); Otvoreni postupak (IV. dio) – primjena novog Elektroničkog oglasnika javne nabave u RH (EOJN RH)
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – kako se priprema i provodi otvoreni postupak javne nabave sukladno ZJN-u, provedbenim propisima i odlukama relevantnih institucija. Za naručitelje – kako se koristi novi EOJN RH (objava poziva na nadmetanje, otvaranje ponuda, pregled i ocjena, objava odluke). Za ponuditelje – rad ponuditelja u novom sustavu EOJN-a RH (predaja ponude).
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
04.07.2024 WEBINAR Odobren
381 2024-0204 8 sati
Srednja
DOKUMENTACIJA O NABAVI, NAČELA I SUKOB INTERESA, PRAVNA ZAŠTITA, PREGOVARANJE I MIRENJE: Dokumentacija o nabavi – kratki vodič kroz propise, praksu i EOJN RH; Načela javne nabave i sukob interesa – primjena odredbi u praksi; Pravna zaštita – pregled i ocjena ponuda kroz odluke DKOM-a i VUS-a; Pregovaranje i mirenje u javnoj nabavi, korak po korak
Ishodi učenja:Za naručitelje – kako naručitelj priprema dokumentaciju o nabavi sukladno propisima, praksi relevantnih institucija kroz EOJN RH; Za naručitelje i ponuditelje – primjena načela javne nabave i odredbi o sukobu interesa u praksi; Pregled i ocjena ponuda – uspostava nove prakse pred relevantnim institucijama; Što su pregovaranje i mirenje, te kako se mogu koristiti u javnoj nabavi.
Teme:E-nabava ; Rješavanje sukoba i posredovanje; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
05.07.2024 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 Odobren
382 2024-0205 8 sati
Stručna
NAJČEŠĆE POGREŠKE NARUČITELJA KOD PREGLEDA I OCJENE PONUDA PREMA REDOSLIJEDU IZ ČLANKA 291. ZJN 2016 - PRIKAZ AKTUALNE PRAKSE DKOM-A I VUS RH
Ishodi učenja:Razumijevanje provjere valjanosti dostavljenih jamstva za ozbiljnost ponude te sukladnost s odredbama dokumentacije o nabavi. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir odnosno uvjete sposobnosti propisane u dokumentaciji o nabavi. Razumijevanje primjene instituta iz članka 293. i 263. ZJN 2016 odnosno poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti kao i pojašnjenje i upotpunjavanje ažuriranih popratnih dokumenata . Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda.
Teme:Pregled i ocjena ponuda
Hrvatski institut za financije Zagreb
www.hif.hr
12.09.2024 Zagreb Odobren
383 2024-0206 8 sati
Srednja
JAVNA NABAVA – USLUGE U GRADNJI, GRAĐEVINSKI RADOVI; OTVORENI POSTUPAK KROZ EOJN RH: Javna nabava i usluge u gradnji (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom); Građevinski radovi i javna nabava (dokumentacija o nabavi i postupak javne nabave) – korak po korak kroz propise i praksu; Otvoreni postupak kroz EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – novine vezane za postupke javne nabave iz područja gradnje (projektiranje, stručni nadzor, upravljanje projektom i izvođenje radova) – ključne odredbe dokumentacije o nabavi i postupka. Za naručitelje i ponuditelje – kako naručitelj priprema i provodi otvoreni postupak, te kako ponuditelj predaje ponudu i e-žalbu kroz EOJN RH.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
11.07.2024 Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 Odobren
384 2024-0207 8 sati
Srednja
DOKUMENTACIJA O NABAVI, PREGLED I OCJENA PONUDA – KROZ PROPISE, PRAKSU I EOJN RH: Dokumentacija o nabavi – propisi i praksa; Pregled i ocjena ponuda kroz odluke DKOM-a/VUS-a; Pregled i ocjena ponuda kroz EOJN RH
Ishodi učenja:Kako zakonito i kvalitetno pripremiti dokumentaciju o nabavi te izvršiti pregled i ocjenu ponuda – sukladno propisima, praksi relevantnih institucija te EOJN-u RH. Za naručitelje i ponuditelje – kako se koristi novi EOJN RH (pregled i ocjena, komunikacija: naručitelj-ponuditelj, objava odluke).
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
12.07.2024 WEBINAR Odobren
385 2024-0208 8 sati
Stručna
Prethodno savjetovanje uz osvrt na sukob interesa, prikaz novih obrazaca Dokumentacije o nabavi kroz novi EOJN, diskriminirajuće tehničke specifikacije
Ishodi učenja:Za naručitelje – uspješna provedba postupka javne nabave u novom sučelju EOJN RH (Provođenje prethodnog savjetovanja, elektronička sredstva komunikacije, dokumentacija, objave, rokovi, zapisnici, odluke). Poznavanje načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava. Osiguranje procjene rizika u pogledu sukoba interesa i korupcije, naročito u pogledu postupanja osoba zaposlenih na poslovima nabave i gospodarskih subjekata koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem. Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi, opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje, objave javne nabave. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Kvalitetno provođenje postupka pregleda i ocjene, izrada zapisnika te upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama, kako bi prevenirali potencijalne žalbene postupke i uspješno završili postupak javne nabave.
Teme:Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
eMarker d.o.o.
edukacije.eu
20.06.2024 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ulica grada Vukovara 269d 10000 - ZAGREB Odobren
386 2024-0209 8 sati
Napredna
Izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi, podugovaranje vs oslanjanje, jamstva, osnove za isključenje i poništenje postupka javne nabave
Ishodi učenja:Razumijevanje uvjeta i okolnosti za dozvoljene izmjene ugovora o JN/Okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja sukladno ZJN 2016 i Zakona o obveznim odnosima, razumijevanje značajnih izmjena ugovora i odredbi o raskidu ugovora, razumijevanje sastavnih dijelova ugovora o radovima te odstupanja od ugovornih klauzula, razumijevanje instituta oslanjanja na sposobnost drugih GS i instituta podugovaranja te razumijevanje razlike između njih, razumijevanje jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi te jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, razumijevanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave te razumijevanje razloga za poništenje postupka javne nabave te osobito bitnih povrede postupka javne nabave.
Teme:E-nabava ; Procjena potreba; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje ugovorima; Životni ciklus nabave
SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
www.safu.hr
12.06.2024 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Odobren
387 2024-0210 4 sati
Srednja
JEDNOSTAVNA NABAVA
Ishodi učenja:? razumjeti korake, zadaće i postupke u životnom ciklusu javne nabave te način njihove međusobne interakcije ? predviđati rizike i poteškoće koji se mogu javiti između koraka ? obuhvatiti pouke iz prethodnih postupaka ? osigurati prijenos znanja između različitih faza ? utvrditi operativne nedostatke iz prethodnih postupaka nabave 4. E-nabava ? upotrebljavati dostupne sustave i alate za e-nabavu za provedbu postupaka javne nabave ? upotrebljavati ostale informatičke alate koji pomažu u osiguravanju veće transparentnosti i sprečavanju i/ili otkrivanju korupcije u javnoj nabavi ? prema potrebi upotrebljavati naprednije mogućnosti e-nabave ? analizirati i upotrebljavati podatke prikupljene sustavima za e-nabavu radi poboljšanja postupaka i procesa u organizaciji ? oblikovati pokazatelje e-nabave za organizaciju ? utvrditi nove informatičke alate koji bi mogli povećati učinkovitost nabave organizacije, uključujući dostupnost IKT- a ? odrediti strategiju i postupke organizacije za upotrebu e-nabave i drugih informatičkih alata 14. Dokumentacija o nabavi ? točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi ? upotrebljavati relevantne predloške i modele dokumenata koji maksimalno povećavaju sudjelovanje gospodarskih subjekata u svrhu: a. pripreme kriterija za isključenje, uvjeta sposobnosti te kriterija za odabir ponude b. pripreme uputa za ponuditelje c. pripreme druge primjenjive dokumentacije za podnošenje ponuda ? objaviti obavijesti o nadmetanju ? uključiti tehničke, trgovačke i okolišne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi ? uključiti funkcionalne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi ? osmisliti strategiju za organizaciju u vezi s dokumentacijom o nabavi koja je usklađena s relevantnim pravnim okvirom ? preispitati usklađenost dokumentacije o nabavi. 20. Prilagodljivost promjenama ? pristupati novim situacijama otvorenog uma ? učinkovito raditi i u neizvjesnim uvjetima ? upotrebljavati posebne metode koje pomažu u stjecanju samopouzdanja pri upotrebi različitih alata i postupaka ? primijeniti djelotvorne pristupe i alate za upravljanje promjenama ? prilagoditi vlastito ponašanje različitim situacijama ? upotrebljavati metode koje pridonose povećanju otpornosti ? provesti pristupe upravljanju promjenama koji pomažu u ostvarivanju ideja ? djelovati kao moderator upravljanja promjenama unutar organizacije ? utjecati na ključne dionike tijekom procesa promjena ? poticati i stvarati okružje koje pogoduje djelovanju, inovacijama i učenju ? izraditi strategiju organizacije za povećanje organizacijske otpornosti ? utvrditi nova kretanja i pristupe na tržištu kojima se potiče modernizacija ? razumjeti važnost kritičkog razmišljanja u rješavanju problema ? tumačiti podatke i utvrditi korelacije ? znati primijeniti načela javne nabave (tj. nediskriminaciju, transparentnost i jednako postupanje) u različitim komunikacijskim situacijama ? primjereno se usmeno i pismeno izražavati
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analitičko i kritičko razmišljanje; Prilagodljivost promjenama; Životni ciklus nabave
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
01.07.2024 Zagreb Odobren
388 2024-0211 8 sati
Srednja
PREGOVARAČKI POSTUPCI – EOJN RH, ETIKA I SUKOB INTERESA, FINANCIJSKE KOREKCIJE: Pregovarački postupci, korak po korak kroz EOJN RH – za naručitelje i ponuditelje; Etika i integritet u pregovaračkim postupcima; Financijske korekcije i javna nabava
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – kako se pripremaju i provode kroz EOJN RH: pregovarački postupak bez prethodne objave, pregovarački postupak s prethodnom objavom i natjecateljski postupak uz pregovore (priprema poziva na dostavu ponuda, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, objava odluke, predaja ponude); Smjernice za sprečavanje korupcije i sukoba interesa tijekom pregovaračkih postupaka; Financijske korekcije u pregovaračkim postupcima.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; E-nabava ; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
17.07.2024 WEBINAR Odobren
389 2024-0212 8 sati
Srednja
ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE: OKVIRNI SPORAZUMI, PRAVNA ZAŠTITA I DINAMIČKI SUSTAV NABAVE: Okvirni sporazum (predmet nabave podijeljen na grupe) – kroz propise, praksu i EOJN RH; Pregled i ocjena ponuda kroz odluke DKOM-a/VUS-a; Dinamički sustav nabave – kroz propise i praksu
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje: Okvirni sporazum – kroz propise, praksu i EOJN RH; Kako se uspostavlja i provodi dinamički sustav nabave; Pregled i ocjena ponuda kroz odluke DKOM-a/VUS-a.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
18.07.2024 WEBINAR Odobren
390 2024-0213 8 sati
Stručna
JEDOSTAVNA NABAVA – DIGITALIZACIJA I REVIZIJA SUSTAVA: Jednostavna nabava i revizija sustava javne nabave – plan nabave, postupak, registar ugovora; Digitalizacija postupka jednostavne nabave; Jednostavna nabava kroz EOJN RH
Ishodi učenja:Za naručitelje – nova znanja vezana za istraživanje tržišta, planiranje i provođenje postupaka jednostavne nabave, izvršenje ugovora, te sprečavanje sukoba interesa. Kako naručitelj može digitalizirati proces jednostavne nabave.
Teme:E-nabava ; Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
24.07.2024 WEBINAR Odobren
391 2024-0214 8 sati
Osnovna
Od pripreme otvorenog postupka do sklapanja ugovora o javnoj nabavi u skladu sa izmjenama EOJN i pravnom praksom DKOM i VUS
Ishodi učenja:1. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja. 2. Postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. 3. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. 4. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. 5. Dodjela ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem.
Teme:E-nabava ; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
17.07.2024 Webinar Odobren
392 2024-0215 8 sati
Srednja
Upravljanje ugovorom o javnoj i jednostavnoj nabavi i i financijske korekcije u EU projektima
Ishodi učenja:1. Definiranje ključnih elemenata ugovora o javnoj nabavi. 2. Upoznavanje sa mogućnostima izmjene i raskida ugovora o javnoj i jednostavnoj nabavi. 3. Analiza rizika za financijske korekcije kod provedbe projekata koji se financiraju iz EU fondova.
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Provjera računa i plaćanje; Komunikacija; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje projektima; Upravljanje ugovorima
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
18.07.2024 Webinar Odobren
393 2024-0216 8 sati
Srednja
Načela javne nabave u EU projektima i jednostavnoj nabavi, provedba jednostavne nabave i interni akt, Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
Ishodi učenja:1. Definiranje načela javne nabave i njihov značaj u provedbi javne i jednostavne nabave. 2. Priprema i provedba jednostavne nabave sukladno načelima i zakonskim odredbama o nabavi. 3. Upoznavanje sa pravilima o izobrazbi u području javne nabave i mogućnostima stjecanja i obnavljanja certifikata za javnu nabavu.
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Prilagodljivost promjenama; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
19.07.2024 Webinar Odobren
394 2024-0217 8 sati
Napredna
Pogreške naručitelja kod izrade DON-a i pregleda i ocjene ponuda, praksa DKOM-a i VUS-a, dinamički sustav nabave
Ishodi učenja:Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda. Poznavanje tehnika i instrumenata javne nabave i pravila koja se pri tome primjenjuju, način provođenja te ukazivanje na njihove prednosti.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Strategija javne nabave; E-nabava ; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Životni ciklus nabave
Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike
http://www.foi.unizg.hr/hr/studiji/czvu/izobrazba-jn
26.07.2024 Varaždin, Pavlinska 2 Odobren
395 2024-0218 8 sati
Srednja
Nabava građevinskih radova za naručitelje i izvođače, Sukob interesa u javnoj nabavi
Ishodi učenja:1. Upoznavanje sa pripremom i provedbom nabave radova 2. definiranje uloge zajednice ponuditelja i njihove odgovornosti u izvođenju radova 3. Prepoznavanje uloge podugovaratelja i mogućnosti njihove izmjene 4. Utjecaj zakona o obveznim odnosima na sastavljanje dokumentacije o nabavi 5. prepoznavanje sukoba interesa u javnoj nabavi
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Procjena potreba; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
25.07.2024 Split Odobren
396 2024-0219 8 sati
Srednja
Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi, prekršajna odgovornost naručitelja i povjerenstva
Ishodi učenja:1. Upoznavanje sa prekršajnom odgovošću povjerenstva i čelnika naručitelja 2. Definiranje obveznih elemenata ugovora 3. Planiranje i ugovaranje izmjena ugovora
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Rješavanje sukoba i posredovanje; Komunikacija; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje ugovorima; Životni ciklus nabave
Učilište APPA
www.agencija-appa.hr
26.07.2024 Split Odobren
397 2024-0220 8 sati
Stručna
Pogreške naručitelja i ponuditelja u izradi dokumentacije i pregledu i ocjeni ponuda – aktualna i značajna praksa DKOM-a i presude VUS-a
Ishodi učenja:Ispravno tumačenje odluka Državne komisije i VUS-a • Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata • Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevencije financijskih korekcija • Steknu znanja o specifičnim nedostacima u izradi DON-a • Steknu znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda • Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor • Uspješna primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja u svrhu donošenja zakonite odluke o odabiru • Steknu znanja o uspješnom pregledu i ocjeni ponuda • Razumijevanje odnosa podugovaranja i oslanjanja
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
05.09.2024 Hotel "Grand Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 Odobren
398 2024-0221 8 sati
Stručna
Najveći izazovi i rizici u pripremi i provedbi postupaka jednostavne i javne nabave
Ishodi učenja:Stjecanje novih saznanja i rutina pri provedbi postupaka javne ii jednostavne nabave
Teme:Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
06.09.2024 Hotel "Grand Adriatic", Opatija, Maršala Tita 200 Odobren
399 2024-0222 8 sati
Stručna
Provedba jednostavne nabave u novom EOJN RH, Ugovaranje i izmjena ugovora o jednostavnoj nabavi, Registar ugovora u EOJN RH
Ishodi učenja:Stjecanje stručnih znanja u sferi jednostavne nabave, postupanja s ugovorima i unošenju Registra ugovora u novi EOJN RH
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Provjera računa i plaćanje; E-nabava ; Procjena potreba; Planiranje nabave; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Tehničke specifikacije; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
12.09.2024 Hotel "Antunović", Zagreb, Zagrebačka avenija 100 Odobren
400 2024-0223 8 sati
Stručna
SUDJELOVANJE PONUDITELJA IZ TREĆIH ZEMALJA, IZVRŠENJE UGOVORA I ODNOS ZJN I DRUGIH PROPISA
Ishodi učenja:Polaznici će poboljšati svoje vještine i podići razinu znanja o najnovijim relevantnim događajima iz javne nabave na temu pristupa tržištu javne nabave EU za gospodarske subjekte iz trećih zemalja te znanja o novim obvezama, dostupnim instrumentima i njihovu utjecaju na postupke javne nabave u Republici Hrvatskoj. Polaznici će steći znanje o pravu intelektualnog vlasništva s aspekta planiranja postupka javne nabave, izrade dokumentacije i sklapanja ugovora o javnoj nabavi. Poboljšat će svoja znanja iz upravljanja postupkom javne nabave te znanja o važnosti planiranja i promišljanja te pripreme dokumentacije s ciljem ostvarenja svojih interesa kroz ugovor o javnoj nabavi i kroz njegovo izvršenje. Steći će znanja iz upravljanja ugovorima o javnoj nabavi te kontrolnim mehanizmima i institutima koji su im na raspolaganju. Polaznici će podići svoju razinu znanja o odnosu Zakona o javnoj nabavi sa drugim zakonima koje je potrebno uzeti u obzir prilikom planiranja i provođenja postupka javne nabave kao i kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi te znanja iz područja zaštite tržišnog natjecanja u kontekstu javne nabave.
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Strategija javne nabave; Poznavanje organizacije; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje i vođenje tima; Upravljanje projektima; Upravljanje ugovorima
Procuria, obrt za usluge, vl. Mihaela Matokanović Džimbeg
www.procuria.hr
03.10.2024 Zagreb Odobren
401 2024-0224 8 sati
Stručna
Izmjene ugovora o javnoj nabavi –dozvoljene izmjene ugovora, značajne izmjene i njihove posljedice
Ishodi učenja:Kvalitetnije snalaženje i izbjegavanje pravnih zamki i problema u slučaju izmjene ugovora o javnoj nabavi.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Rješavanje sukoba i posredovanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje ugovorima
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
03.10.2024 Hotel "Kolovare", Zadar, Bože Peričića 14 Odobren
402 2024-0225 8 sati
Stručna
SUKOB INTERESA U JAVNOJ NABAVI – Pojam, uzroci i posljedice
Ishodi učenja:Izbjegavanje i najmanje mogućnosti pojave sukoba interesa u tijeku provedbe postupaka javne nabave.
Teme:Rješavanje sukoba i posredovanje; Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
04.10.2024 Hotel "Kolovare", Zadar, Bože Peričića 14 Odobren
403 2024-0226 8 sati
Srednja
Zamke jednostavne nabave - jednostavna nabava nije bauk
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. Primjena stečenih znanja o vlastitoj organizaciji radi adekvatnije i učinkovitije primijene strategija nabave kako bi se uzeli u obzir i iskoristili uvjeti predmeta nabave te definirala najprimjerenija i najučinkovitija nabava u svrhu ostvarivanja ciljeva organizacije i osiguranja tržišnog natjecanja. Jasno definiranje prioriteta vezanih uz politiku organizacije, raspoloživa sredstva, upravljanje vremenskim rokovima, prikupljanje i konsolidiranje zahtjeva različitih sastavnica organizacije. Način određivanja predmeta nabave i pripadajućih procijenjenih vrijednosti kako bi se izbjeglo postupanje suprotno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Transparentna objava vrijednosti ugovora u registru ugovora, odabranih ponuditelja i ukupno isplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru. Upoznavanje s nepravilnostima prilikom određivanja predmeta nabave. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje ugovorima
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
11.09.2024 webinar Odobren
404 2024-0227 8 sati
Stručna
FIDIC PRAVILA I JAVNA NABAVA, JEDNA PONUDA – VIŠE GOSPODARSKIH SUBJEKATA
Ishodi učenja:Polaznici će poboljšati svoje vještine i podići razinu znanja o FIDIC pravilima, o postupku javne nabave i izvršenju ugovora po FIDIC pravilima te steći uvid u praktičnu primjenu FIDIC modela ugovaranja u ugovorima o javnoj nabavi. Polaznici će podići svoju razinu znanja o oslanjanju na sposobnost drugih subjekata prilikom pripreme ponude u postupku javne nabave, znanje o zajednici gospodarskih subjekata kao i znanje o primjeni zakonskih odredbi o podugovaranju.
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Strategija javne nabave; Dokumentacija o nabavi; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje ugovorima
SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
www.safu.hr
09.07.2024 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Odobren
405 2024-0228 8 sati
Srednja
EOJN RH – prikaz svih funkcionalnosti za učinkovitu provedbu postupka javne nabave uz prikaz najčešćih pitanja i odgovora kod naručitelja i ponuditelja u svim fazama postupanja; Jednostavna nabava i koraci provođenja i postupanja na EOJN RH (e-Dostava s pozivom odabranim GS i e-Dostava s javnom objavom poziva)
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – razumijevanje provedbe postupka javne nabave na novom sučelju EOJN RH (dokumentacija, objave, rokovi, zapisnici, odluke, Registar ugovora). Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom provođenja postupka javne nabave. Definiranje načela javne nabave i njihov značaj u provedbi javne i jednostavne nabave. Priprema i provedba jednostavne nabave sukladno načelima i zakonskim odredbama o nabavi. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Poznavanje uvjeta za završetak postupka javne nabave.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
06.09.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
406 2024-0229 8 sati
Stručna
Korak po korak - praktičan prikaz rada postupka jednostavne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave; Ugovaranje jednostavne nabave i izmjena ugovora o jednostavnoj nabavi
Ishodi učenja:Uspješna primjena zakonodavnog i institucionalnog okvira sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka jednostavne nabave; Stjecanje znanja koje sve bitne elemente treba sadržavati opći akt o jednostavnoj nabavi; Stjecanje znanja kako kvalitetno isplanirati postupke jednostavne nabave i unijeti ih u plan nabave bez namjere izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi; Stjecanje znanja kako provesti postupak jednostavne nabave - od pripreme poziva na dostavu ponuda, preko pregleda i ocjene ponuda do donošenja odluke; Stjecanje znanja koji su bitni elementi ugovora o jednostavnoj nabavi, kako mijenjati ugovor o jednostavnoj nabavi tijekom njegova trajanja te unos istog u Registar ugovora i okvirnih sporazuma; Stjecane znanja kako provesti postupak jednostavne nabave koristeći platformu Elektroničkog oglasnika javne nabave RH
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje ugovorima; Životni ciklus nabave
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
13.09.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
407 2024-0230 8 sati
Stručna
DOKUMENTACIJA O NABAVI I PREGLED I OCJENA PONUDA KROZ NOVI EOJN - kako ispravno provesti postupak nabave kroz novi EOJN
Ishodi učenja:predviđati rizike i poteškoće koji se mogu javiti između koraka - obuhvatiti pouke iz prethodnih postupaka - osigurati prijenos znanja između različitih faza - prema potrebi upotrebljavati naprednije mogućnosti e-nabave - analizirati i upotrebljavati podatke prikupljene sustavima za e-nabavu radi poboljšanja postupaka i procesa u organizaciji - točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi - upotrebljavati relevantne predloške i modele dokumenata koji maksimalno povećavaju sudjelovanje gospodarskih subjekata u svrhu: a. pripreme kriterija za isključenje, uvjeta sposobnosti te kriterija za odabir ponude b. pripreme uputa za ponuditelje c. pripreme druge primjenjive dokumentacije za podnošenje ponuda -znati primijeniti načela javne nabave (tj. nediskriminaciju, transparentnost i jednako postupanje) u različitim komunikacijskim situacijama - primjereno se usmeno i pismeno izražavati - pripremiti podrobno i precizno priopćavanje rezultata
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije; Životni ciklus nabave
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
20.09.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
408 2024-0231 8 sati
Stručna
Aktualna pitanja iz prakse vezano za sadržaj i definiranje troškovnika te pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda u dijelu troškovnika, uvjeta sposobnosti, osnova za isključenje, kriterija za odabir ponude, primjena članka 263. i članka 293. ZJN 2016
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme troškovnika, definiranje opisa predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje te kako bi se osiguralo podnošenje usporedivih ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Poznavanje okolnosti i situacija kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje i poznavanje pravila za dostavu ažuriranih popratnih dokumenata te razumijevanje razlike u postupanjima temeljem članka 263. i članka 293., ZJN 2016.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
27.09.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
409 2024-0232 8 sati
Stručna
Prijenos iskustva iz primjene novog EOJN RH (primjeri iz provedenih postupaka od faze izrade dokumentacije o nabavi do izrade zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i odluka)
Ishodi učenja:Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevenciije financijskih korekcija Steknu znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor Steknu znanja o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata. S razumijevanjem primjenjuju načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava. Uspješna primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja u svrhu donošenja zakonite odluke o odabiru
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; E-nabava ; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
04.10.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
410 2024-0233 8 sati
Stručna
Pravna zaštita, praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog Upravnog suda u 2024.; Priprema, potpisivanje, izvršenje, izmjena ugovora o jednostavnoj i javnoj nabavi
Ishodi učenja:Uspješna primjena zakonodavnog i institucionalnog okvira sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka jednostavne nabave; Stjecanje znanja koje sve bitne elemente treba sadržavati opći akt o jednostavnoj nabavi; Stjecanje znanja kako kvalitetno isplanirati postupke jednostavne nabave i unijeti ih u plan nabave bez namjere izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi; Stjecanje znanja kako provesti postupak jednostavne nabave - od pripreme poziva na dostavu ponuda, preko pregleda i ocjene ponuda do donošenja odluke; Stjecanje znanja koji su bitni elementi ugovora o jednostavnoj nabavi, kako mijenjati ugovor o jednostavnoj nabavi tijekom njegova trajanja te unos istog u Registar ugovora i okvirnih sporazuma; Stjecane znanja kako provesti postupak jednostavne nabave koristeći platformu Elektroničkog oglasnika javne nabave RH
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Strategija javne nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje ugovorima
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
18.10.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
411 2024-0234 8 sati
Stručna
Aktualnosti u javnoj nabavi; Smjernice o izbjegavanju i upravljanju sukobom interesa; Pregled i ocjena ponuda na EOJN RH uz prikaz recentne prakse DKOM-a;
Ishodi učenja:Uspješna provedba postupka javne nabave u svim koracima na novom sučelju EOJN RH. Primjena načela nediskriminacije, transparentnosti i jednakog postupanja te etičkih standarda i standarda integriteta u svim fazama. Uspješna provedba postupka pregleda i ocjene ponuda prema utvrđenim kriterijima unutar dokumentacije o nabavi i davanje preporuka kojima se potiče donošenje odluke o odabiru/poništenju. Predviđanje mogućih sukoba i poduzimanje mjera za njihovo sprečavanje. Praćenje i prepoznavanje novih metoda javne nabave i pristupa koji prate modernizaciju javne nabave
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
25.10.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
412 2024-0235 8 sati
Stručna
NAJČEŠĆA PROBLEMATIKA U POSTUPKU JAVNE NABAVE - DON, TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNIK, PREGLED I OCJENA PONUDA IZMJENA UGOVORA I SKLAPANJE ANEXA; OBVEZA PROVEDBE ZELENE JAVNE NABAVE I KRUŽNO GOSPODARSTVO U JAVNOJ NABAVI
Ishodi učenja:predviđati rizike i poteškoće koji se mogu javiti između koraka - obuhvatiti pouke iz prethodnih postupaka - osigurati prijenos znanja između različitih faza - prema potrebi upotrebljavati naprednije mogućnosti e-nabave - analizirati i upotrebljavati podatke prikupljene sustavima za e-nabavu radi poboljšanja postupaka i procesa u organizaciji - točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi - upotrebljavati relevantne predloške i modele dokumenata koji maksimalno povećavaju sudjelovanje gospodarskih subjekata u svrhu: a. pripreme kriterija za isključenje, uvjeta sposobnosti te kriterija za odabir ponude b. pripreme uputa za ponuditelje c. pripreme druge primjenjive dokumentacije za podnošenje ponuda -znati primijeniti načela javne nabave (tj. nediskriminaciju, transparentnost i jednako postupanje) u različitim komunikacijskim situacijama - primjereno se usmeno i pismeno izražavati - pripremiti podrobno i precizno priopćavanje rezultata
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; E-nabava ; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Tehničke specifikacije; Prilagodljivost promjenama; Životni ciklus nabave
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
15.11.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
413 2024-0236 8 sati
Stručna
Uloga stručnog povjerenstva u definiranju tehničkih specifikacija, opisa predmeta nabave, jednakovrijednosti, plan nabave za 2025. godinu
Ishodi učenja:Razumijevanje uloge stručnog povjeranstva u pripremi i provedbi otvorenog postupka u djelu pripreme dokumentacije o nabavi vezano za određivanje predmeta nabave. Utvrđivanje uloge stručnog povjerenstva u pripremi i provedbi postupka, definiranje opisa predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koje uključuju minimalne zahtjeve u vezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje te kako bi se osiguralo podnošenje usporedivih ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika. Razumjevanje sustava planiranja javne nabave radi učinkovitije kontrole korištenja sredstava, prepoznavanje dobrog plana nabave korisnika, prepoznavanje nedostatka plana nabave korisnika, znati prepoznati dobru dokumentaciju o nabavi vezano za odredbe o predmetu nabave i tehničkim specifikacijama, znati prepoznati specifične nedostatke kod dokumentacije o nabavi. Planiranje nabave, određivanje predmeta nabave i podjela predmeta nabave na grupe te pripadajuće procijenjene vrijednosti, izrada plana nabave na platformi EOJN za 2025. godinu
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
22.11.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
414 2024-0237 8 sati
Stručna
Pregled svih novina jednostavne i javne nabave u EOJN RH od trenutka primjene; Pregled najčešćih pogrešaka naručitelja i ponuditelja u javnoj nabavi kroz 2024. godinu uz prikaz relevantne prakse DKOM-a i VUS-a; Dinamički sustav nabave uz praktičan prikaz kroz sučelje EOJN RH
Ishodi učenja:Primjena stečenih znanja o vlastitoj organizaciji radi adekvatnije i učinkovitije primijene strategija nabave kako bi se uzeli u obzir i iskoristili uvjeti predmeta nabave te definirala najprimjerenija i najučinkovitija nabava u svrhu ostvarivanja ciljeva organizacije. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha provođenja postupka javne i jednostavne nabave, od odabira primjerenog postupka javne nabave, njegovog provođenja (elektronička sredstva komunikacije, dokumentacija, objave, rokovi, zapisnici, odluke, pravna zaštita). Poznavanje tehnika i instrumenata javne nabave i pravila koja se pri tome primjenjuju, način provođenja, ukazivanje na njihove prednosti - dinamički sustav nabave kao potpuni elektronički proces tijekom cijelog trajanja nabave te pravila provođenja.
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
29.11.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
415 2024-0238 8 sati
Srednja
Postupovne pretpostavke za žalbu, kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, zamjena referenci i stručnjaka, te primjena instituta pojašnjenja/upotpunjavanja – aktualna praksa DKOM-a i presude VUS-a
Ishodi učenja:Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevenciije financijskih korekcija Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata. S razumijevanjem primjenjuju načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava. Uspješna primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja u svrhu donošenja zakonite odluke o odabiru
Teme:Etičko postupanje i usklađenost; Komunikacija; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje ugovorima
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
06.12.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
416 2024-0239 8 sati
Stručna
Javna nabava kroz 2024. – najveće promjene, izazovi te primjena strategija i metoda za uspješnu pripremu i provedbu postupaka javne nabave; EOJN RH; Smjernice za primjenu ProcurCompEU okvira
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – uspješna provedba postupka javne nabave u svim koracima na novom sučelju EOJN RH (Provođenje prethodnog savjetovanja, elektronička sredstva komunikacije, dokumentacija, objave, rokovi, zapisnici, odluke). Kvalitetno provođenje postupka pregleda i ocjene, izrada zapisnika te upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama, kako bi prevenirali potencijalne žalbene postupke i uspješno završili postupak javne nabave. Prilagodba alata ProcurCompEU: Prilagodba matrice, profila poslova i plana usavršavanja postojećim nacionalnim ili lokalnim okvirima kompetencija ili propisima.
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Strategija javne nabave; E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
13.12.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
417 2024-0240 8 sati
Stručna
DOKUMENTACIJA O NABAVI I PREGLED I OCJENA PONUDA KROZ NOVI EOJN - kako ispravno provesti postupak nabave kroz novi EOJN
Ishodi učenja:predviđati rizike i poteškoće koji se mogu javiti između koraka - obuhvatiti pouke iz prethodnih postupaka - osigurati prijenos znanja između različitih faza - prema potrebi upotrebljavati naprednije mogućnosti e-nabave - analizirati i upotrebljavati podatke prikupljene sustavima za e-nabavu radi poboljšanja postupaka i procesa u organizaciji - točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi - upotrebljavati relevantne predloške i modele dokumenata koji maksimalno povećavaju sudjelovanje gospodarskih subjekata u svrhu: a. pripreme kriterija za isključenje, uvjeta sposobnosti te kriterija za odabir ponude b. pripreme uputa za ponuditelje c. pripreme druge primjenjive dokumentacije za podnošenje ponuda -znati primijeniti načela javne nabave (tj. nediskriminaciju, transparentnost i jednako postupanje) u različitim komunikacijskim situacijama - primjereno se usmeno i pismeno izražavati - pripremiti podrobno i precizno priopćavanje rezultata
Teme:E-nabava ; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Tehničke specifikacije; Životni ciklus nabave
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
20.12.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
418 2024-0241 8 sati
Napredna
Sukob interesa, jednostavna nabava, pregled i ocjena, recentna praksa DKOM i VUS - tehnička i stručna sposobnost, porezni dug - smatra li se neotklonjivim nedostatkom?
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. Osiguranje procjene rizika u pogledu sukoba interesa i korupcije, naročito u pogledu postupanja osoba zaposlenih na poslovima nabave i gospodarskih subjekata koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem. Jasno definiranje prioriteta vezanih uz politiku organizacije, raspoloživa sredstva, upravljanje vremenskim rokovima, prikupljanje i konsolidiranje zahtjeva različitih sastavnica organizacije. Način određivanja predmeta nabave i pripadajućih procijenjenih vrijednosti kako bi se izbjeglo postupanje suprotno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Transparentna objava vrijednosti ugovora u registru ugovora, odabranih ponuditelja i ukupno isplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru. Upoznavanje s nepravilnostima prilikom određivanja predmeta nabave. Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Poznavanje tehnika i instrumenata javne nabave i pravila koja se pri tome primjenjuju, način provođenja, ukazivanje na njihove prednosti što može uključiti obujam i vrijednost nabave tijekom određenog razdoblja: - okvirni sporazum koji obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum koji ne obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i njegovo provođenje - dinamički sustav nabave kao potpuni elektronički proces tijekom cijelog trajanja nabave te pravila provođenja - elektronička dražba, specifičnosti i način provođenja - elektronički katalog – prednosti elektroničkog kataloga, zahtjevi naručitelja ako se ponuda predstavi u obliku elektroničkog kataloga ili sadrži katalog, dodjela ugovora - sustav kvalifikacije samo za sektorske naručitelje, uspostavljanje i vođenje sustava kvalifikacije Poznavanje nepravilnosti i rizika pri primjeni tehnike i instrumenata za elektroničku i zbirnu nabavu. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude. Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama. Razumijevanje uvjeta i razlika kod donošenja odluke o poništenju prije isteka roka za dostavu ponuda i nakon isteka roka za dostavu ponuda. Upoznavanje sa sadržajem odluka te propisivanje rokova za mirovanje i žalbu te uvjetima kada se rok mirovanja ne primjenjuje kao i pravnim učincima odluka. Poznavanje uvjeta za završetak postupka javne nabave. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom. Razumijevanje što znači pojam održiva javna nabava te koje su specifičnosti zelene javne nabave, društveno odgovorne i inovativne javne nabave. Razumijevanje značaja provedbe održivih postupaka javne nabave u praski. Stjecanje znanja o načinu uključivanja održivih aspekata u pripremu i provedbu postupka, ali i važnosti praćenja rezultata. Znanje o dostupnosti javno razvijenih alata u sustavu javne nabave i njihova upotreba kada su isti primjenjivi za naručitelja.
Teme:Strategija javne nabave; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
12.09.2024 webinar Odobren
419 2024-0242 8 sati
Napredna
Jamstva, oslanjanje i podugovaranje, sukob interesa, recentna praksa DKOM i VUS - poništenje postupka radi nedostatka financijskih sredstava, poništenje postupka jer nema potrebe za predmetom nabave
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. Osiguranje procjene rizika u pogledu sukoba interesa i korupcije, naročito u pogledu postupanja osoba zaposlenih na poslovima nabave i gospodarskih subjekata koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem. Jasno definiranje prioriteta vezanih uz politiku organizacije, raspoloživa sredstva, upravljanje vremenskim rokovima, prikupljanje i konsolidiranje zahtjeva različitih sastavnica organizacije. Način određivanja predmeta nabave i pripadajućih procijenjenih vrijednosti kako bi se izbjeglo postupanje suprotno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Transparentna objava vrijednosti ugovora u registru ugovora, odabranih ponuditelja i ukupno isplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru. Upoznavanje s nepravilnostima prilikom određivanja predmeta nabave. Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Poznavanje tehnika i instrumenata javne nabave i pravila koja se pri tome primjenjuju, način provođenja, ukazivanje na njihove prednosti što može uključiti obujam i vrijednost nabave tijekom određenog razdoblja: - okvirni sporazum koji obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum koji ne obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i njegovo provođenje - dinamički sustav nabave kao potpuni elektronički proces tijekom cijelog trajanja nabave te pravila provođenja - elektronička dražba, specifičnosti i način provođenja - elektronički katalog – prednosti elektroničkog kataloga, zahtjevi naručitelja ako se ponuda predstavi u obliku elektroničkog kataloga ili sadrži katalog, dodjela ugovora - sustav kvalifikacije samo za sektorske naručitelje, uspostavljanje i vođenje sustava kvalifikacije Poznavanje nepravilnosti i rizika pri primjeni tehnike i instrumenata za elektroničku i zbirnu nabavu. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude. Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama. Razumijevanje uvjeta i razlika kod donošenja odluke o poništenju prije isteka roka za dostavu ponuda i nakon isteka roka za dostavu ponuda. Upoznavanje sa sadržajem odluka te propisivanje rokova za mirovanje i žalbu te uvjetima kada se rok mirovanja ne primjenjuje kao i pravnim učincima odluka. Poznavanje uvjeta za završetak postupka javne nabave. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom. Razumijevanje što znači pojam održiva javna nabava te koje su specifičnosti zelene javne nabave, društveno odgovorne i inovativne javne nabave. Razumijevanje značaja provedbe održivih postupaka javne nabave u praski. Stjecanje znanja o načinu uključivanja održivih aspekata u pripremu i provedbu postupka, ali i važnosti praćenja rezultata. Znanje o dostupnosti javno razvijenih alata u sustavu javne nabave i njihova upotreba kada su isti primjenjivi za naručitelja.
Teme:Strategija javne nabave; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
10.10.2024 webinar Odobren
420 2024-0243 8 sati
Napredna
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene, pravna zaštita u postupcima javne nabave, recentna praksa DKOM i VUS - jamstvo za valjanost ponude, kriterij za odabir
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. Osiguranje procjene rizika u pogledu sukoba interesa i korupcije, naročito u pogledu postupanja osoba zaposlenih na poslovima nabave i gospodarskih subjekata koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem. Jasno definiranje prioriteta vezanih uz politiku organizacije, raspoloživa sredstva, upravljanje vremenskim rokovima, prikupljanje i konsolidiranje zahtjeva različitih sastavnica organizacije. Način određivanja predmeta nabave i pripadajućih procijenjenih vrijednosti kako bi se izbjeglo postupanje suprotno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Transparentna objava vrijednosti ugovora u registru ugovora, odabranih ponuditelja i ukupno isplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru. Upoznavanje s nepravilnostima prilikom određivanja predmeta nabave. Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Poznavanje tehnika i instrumenata javne nabave i pravila koja se pri tome primjenjuju, način provođenja, ukazivanje na njihove prednosti što može uključiti obujam i vrijednost nabave tijekom određenog razdoblja: - okvirni sporazum koji obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum koji ne obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i njegovo provođenje - dinamički sustav nabave kao potpuni elektronički proces tijekom cijelog trajanja nabave te pravila provođenja - elektronička dražba, specifičnosti i način provođenja - elektronički katalog – prednosti elektroničkog kataloga, zahtjevi naručitelja ako se ponuda predstavi u obliku elektroničkog kataloga ili sadrži katalog, dodjela ugovora - sustav kvalifikacije samo za sektorske naručitelje, uspostavljanje i vođenje sustava kvalifikacije Poznavanje nepravilnosti i rizika pri primjeni tehnike i instrumenata za elektroničku i zbirnu nabavu. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude. Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama. Razumijevanje uvjeta i razlika kod donošenja odluke o poništenju prije isteka roka za dostavu ponuda i nakon isteka roka za dostavu ponuda. Upoznavanje sa sadržajem odluka te propisivanje rokova za mirovanje i žalbu te uvjetima kada se rok mirovanja ne primjenjuje kao i pravnim učincima odluka. Poznavanje uvjeta za završetak postupka javne nabave. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom. Razumijevanje što znači pojam održiva javna nabava te koje su specifičnosti zelene javne nabave, društveno odgovorne i inovativne javne nabave. Razumijevanje značaja provedbe održivih postupaka javne nabave u praski. Stjecanje znanja o načinu uključivanja održivih aspekata u pripremu i provedbu postupka, ali i važnosti praćenja rezultata. Znanje o dostupnosti javno razvijenih alata u sustavu javne nabave i njihova upotreba kada su isti primjenjivi za naručitelja.
Teme:Strategija javne nabave; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
19.09.2024 webinar Odobren
421 2024-0244 8 sati
Napredna
Pravna zaštita u postupcima jednostavne nabave, pravila o financijskim korekcijama, zelena javna nabava i DNSH načela, recentna praksa DKOM i VUS - istinitost referenci, izuzetno niske ponude
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. Osiguranje procjene rizika u pogledu sukoba interesa i korupcije, naročito u pogledu postupanja osoba zaposlenih na poslovima nabave i gospodarskih subjekata koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem. Jasno definiranje prioriteta vezanih uz politiku organizacije, raspoloživa sredstva, upravljanje vremenskim rokovima, prikupljanje i konsolidiranje zahtjeva različitih sastavnica organizacije. Način određivanja predmeta nabave i pripadajućih procijenjenih vrijednosti kako bi se izbjeglo postupanje suprotno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Transparentna objava vrijednosti ugovora u registru ugovora, odabranih ponuditelja i ukupno isplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru. Upoznavanje s nepravilnostima prilikom određivanja predmeta nabave. Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Poznavanje tehnika i instrumenata javne nabave i pravila koja se pri tome primjenjuju, način provođenja, ukazivanje na njihove prednosti što može uključiti obujam i vrijednost nabave tijekom određenog razdoblja: - okvirni sporazum koji obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum koji ne obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i njegovo provođenje - dinamički sustav nabave kao potpuni elektronički proces tijekom cijelog trajanja nabave te pravila provođenja - elektronička dražba, specifičnosti i način provođenja - elektronički katalog – prednosti elektroničkog kataloga, zahtjevi naručitelja ako se ponuda predstavi u obliku elektroničkog kataloga ili sadrži katalog, dodjela ugovora - sustav kvalifikacije samo za sektorske naručitelje, uspostavljanje i vođenje sustava kvalifikacije Poznavanje nepravilnosti i rizika pri primjeni tehnike i instrumenata za elektroničku i zbirnu nabavu. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude. Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama. Razumijevanje uvjeta i razlika kod donošenja odluke o poništenju prije isteka roka za dostavu ponuda i nakon isteka roka za dostavu ponuda. Upoznavanje sa sadržajem odluka te propisivanje rokova za mirovanje i žalbu te uvjetima kada se rok mirovanja ne primjenjuje kao i pravnim učincima odluka. Poznavanje uvjeta za završetak postupka javne nabave. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom. Razumijevanje što znači pojam održiva javna nabava te koje su specifičnosti zelene javne nabave, društveno odgovorne i inovativne javne nabave. Razumijevanje značaja provedbe održivih postupaka javne nabave u praski. Stjecanje znanja o načinu uključivanja održivih aspekata u pripremu i provedbu postupka, ali i važnosti praćenja rezultata. Znanje o dostupnosti javno razvijenih alata u sustavu javne nabave i njihova upotreba kada su isti primjenjivi za naručitelja.
Teme:Strategija javne nabave; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
26.09.2024 webinar Odobren
422 2024-0245 8 sati
Napredna
Gradnja: Projektiranje, izvođenja radova, stručni i projektantski nadzor, recentna praksa DKOM i VUS - tehnička i stručna sposobnost (isto ili slično), podugovaratelj vs. oslanjač
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. Osiguranje procjene rizika u pogledu sukoba interesa i korupcije, naročito u pogledu postupanja osoba zaposlenih na poslovima nabave i gospodarskih subjekata koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem. Jasno definiranje prioriteta vezanih uz politiku organizacije, raspoloživa sredstva, upravljanje vremenskim rokovima, prikupljanje i konsolidiranje zahtjeva različitih sastavnica organizacije. Način određivanja predmeta nabave i pripadajućih procijenjenih vrijednosti kako bi se izbjeglo postupanje suprotno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Transparentna objava vrijednosti ugovora u registru ugovora, odabranih ponuditelja i ukupno isplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru. Upoznavanje s nepravilnostima prilikom određivanja predmeta nabave. Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Poznavanje tehnika i instrumenata javne nabave i pravila koja se pri tome primjenjuju, način provođenja, ukazivanje na njihove prednosti što može uključiti obujam i vrijednost nabave tijekom određenog razdoblja: - okvirni sporazum koji obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum koji ne obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i njegovo provođenje - dinamički sustav nabave kao potpuni elektronički proces tijekom cijelog trajanja nabave te pravila provođenja - elektronička dražba, specifičnosti i način provođenja - elektronički katalog – prednosti elektroničkog kataloga, zahtjevi naručitelja ako se ponuda predstavi u obliku elektroničkog kataloga ili sadrži katalog, dodjela ugovora - sustav kvalifikacije samo za sektorske naručitelje, uspostavljanje i vođenje sustava kvalifikacije Poznavanje nepravilnosti i rizika pri primjeni tehnike i instrumenata za elektroničku i zbirnu nabavu. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude. Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama. Razumijevanje uvjeta i razlika kod donošenja odluke o poništenju prije isteka roka za dostavu ponuda i nakon isteka roka za dostavu ponuda. Upoznavanje sa sadržajem odluka te propisivanje rokova za mirovanje i žalbu te uvjetima kada se rok mirovanja ne primjenjuje kao i pravnim učincima odluka. Poznavanje uvjeta za završetak postupka javne nabave. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom. Razumijevanje što znači pojam održiva javna nabava te koje su specifičnosti zelene javne nabave, društveno odgovorne i inovativne javne nabave. Razumijevanje značaja provedbe održivih postupaka javne nabave u praski. Stjecanje znanja o načinu uključivanja održivih aspekata u pripremu i provedbu postupka, ali i važnosti praćenja rezultata. Znanje o dostupnosti javno razvijenih alata u sustavu javne nabave i njihova upotreba kada su isti primjenjivi za naručitelja.
Teme:Strategija javne nabave; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
03.10.2024 webinar Odobren
423 2024-0246 8 sati
Napredna
Jednostavna nabava, pregled i ocjena ponuda, izvršenje ugovora o javnoj nabavi, recentna praksa DKOM i VUS - osnove za isključenje, porezni dug - smatra li se otklonjivim nedostatkom?
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. Osiguranje procjene rizika u pogledu sukoba interesa i korupcije, naročito u pogledu postupanja osoba zaposlenih na poslovima nabave i gospodarskih subjekata koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem. Jasno definiranje prioriteta vezanih uz politiku organizacije, raspoloživa sredstva, upravljanje vremenskim rokovima, prikupljanje i konsolidiranje zahtjeva različitih sastavnica organizacije. Način određivanja predmeta nabave i pripadajućih procijenjenih vrijednosti kako bi se izbjeglo postupanje suprotno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Transparentna objava vrijednosti ugovora u registru ugovora, odabranih ponuditelja i ukupno isplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru. Upoznavanje s nepravilnostima prilikom određivanja predmeta nabave. Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Poznavanje tehnika i instrumenata javne nabave i pravila koja se pri tome primjenjuju, način provođenja, ukazivanje na njihove prednosti što može uključiti obujam i vrijednost nabave tijekom određenog razdoblja: - okvirni sporazum koji obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum koji ne obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i njegovo provođenje - dinamički sustav nabave kao potpuni elektronički proces tijekom cijelog trajanja nabave te pravila provođenja - elektronička dražba, specifičnosti i način provođenja - elektronički katalog – prednosti elektroničkog kataloga, zahtjevi naručitelja ako se ponuda predstavi u obliku elektroničkog kataloga ili sadrži katalog, dodjela ugovora - sustav kvalifikacije samo za sektorske naručitelje, uspostavljanje i vođenje sustava kvalifikacije Poznavanje nepravilnosti i rizika pri primjeni tehnike i instrumenata za elektroničku i zbirnu nabavu. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude. Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama. Razumijevanje uvjeta i razlika kod donošenja odluke o poništenju prije isteka roka za dostavu ponuda i nakon isteka roka za dostavu ponuda. Upoznavanje sa sadržajem odluka te propisivanje rokova za mirovanje i žalbu te uvjetima kada se rok mirovanja ne primjenjuje kao i pravnim učincima odluka. Poznavanje uvjeta za završetak postupka javne nabave. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom. Razumijevanje što znači pojam održiva javna nabava te koje su specifičnosti zelene javne nabave, društveno odgovorne i inovativne javne nabave. Razumijevanje značaja provedbe održivih postupaka javne nabave u praski. Stjecanje znanja o načinu uključivanja održivih aspekata u pripremu i provedbu postupka, ali i važnosti praćenja rezultata. Znanje o dostupnosti javno razvijenih alata u sustavu javne nabave i njihova upotreba kada su isti primjenjivi za naručitelja.
Teme:Strategija javne nabave; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
17.10.2024 webinar Odobren
424 2024-0247 8 sati
Napredna
Prijenos iskustva iz primjene novog EOJN RH (primjeri iz provedenih postupaka od faze izrade dokumentacije o nabavi do izrade zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i odluka)
Ishodi učenja:1.Stjecanje znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda.Stjecanje znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda. 2.Stjecanje znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor. 3.Stjecanje znanja o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu. 4.Stjeranje znanja o razlozima i uvjetima koji moraju biti ispunjeni kako bi se donijela odluka o odabiru ili odluka o poništenju postupka javne nabave te roku mirovanja.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda
IVULA d.o.o.
www.ivula.hr
06.09.2024 Pula, Dom sportova Mate Parlov, Trg kralja Tomislava 7 Odobren
425 2024-0248 8 sati
Srednja
Do koje mjere je nabava ispod praga jednostavna? Kako pravilno provesti pregled i ocjenu ponuda?
Ishodi učenja:Nakon ovog programa polaznici će moći razumjeti načine postupaka jednostavne nabave primjenu načela javne nabave u jednostavnoj nabavi, te uključivanje i ostvarivanje strategije organizacije kroz njih kao i odlučiti o opsegu i trajanju postupka, te provesti ključne korake u nacrtu strategije jednostavne nabave. Na kraju modula o pregledu i ocjeni ponuda polaznici bi trebali razumjeti i/ili na željenoj razini stručnosti razumjeti ključne uloge i odgovornosti u postupku pregleda i ocjene ponuda, osigurati da se pregled i ocjena provode transparentno, odgovorno i sustavno odnosno znati primijeniti načela javne nabave (tj. nediskriminaciju, transparentnost i jednako postupanje) u različitim komunikacijskim situacijama tijekom pregleda i ocjene ponuda. određivati prioritete na temelju logičkog pristupa. S obzirom na mogućnost korištenja raznih instituta tijekom pregleda i ocjene ponude polaznicima će se naročito dati savjeti u vezi s analitičkim i kritičkim razmišljanjem u davanju odgovora na složene situacije u kojima su potrebna djelotvorna rješenja te odrediti prioritete na temelju logičkog pristupa.
Teme:Strategija javne nabave; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje
TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
www.teb.hr
01.10.2024 Opatija Odobren
426 2024-0249 8 sati
Stručna
Što je novo u javnoj nabavi, pregled i ocjena ponuda s osvrtom na izvršenje ugovora
Ishodi učenja:Upoznavanje sa novostima iz zakonodavstva u području javne nabave, recentnom praksom DKOM-a, kao i lakše snalaženje i reagiranje pri pregledu i ocjeni ponuda i dokumentacije o nabavi.
Teme:Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić
www.tpt-edukacije.hr
20.09.2024 Vikarijat Osijek, Osijek, J. J. Strossmayera 58 Odobren
427 2024-0250 8 sati
Srednja
Kako dobiti kvalitetnu ponudu? Tko je tko u ponudi?
Ishodi učenja:S obzirom na novi EOJN RH i uočenu rijetku praksu naručitelja u upotrebi dostupnih sustava i alate za e-nabavu u vezi s kriterijima za odabir ponude, nastajati će se na praktičnim primjerima potaknuti i uputiti polaznike na korištenje mogućnosti novog EOJN RH u vezi s automatskim izračunom i korištenjem ponuđenih formula. Osim toga, na kraju ovoga programa usavršavanja polaznici bi trebali razumjeti i/ili na željenoj razini stručnosti upotrebljavati kvalitativne i kvantitativne pristupe podacima te tumačiti podatke i utvrditi korelacije u vezi kriterijem za odabir ponude kao jednim od najbitnijih dijelova dokumentacije o nabavi, kao i razumjeti strategije i procese informiranja i privlačenja potencijalnih ponuditelja te uskladiti strategiju nabave organizacije s tržišnim kretanjima. U drugom dijelu polaznici će steći napredna znanja o ulogama više gospodarskih subjekata u ponudi te razumijevanju budućeg ugovornog odnosa, sudjelovanju stručnjaka i primjene kriterija za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata. Polaznici će moći razumjeti i točno utvrditi koje dokumente koje treba u odnosu na subjekte iz ponude uključiti u dokumentaciju o nabavi te kako pripremiti kriterije za isključenje, uvjete sposobnosti i općenito dati upute za ponuditelje.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Analiza i uključivanje tržišta; Analitičko i kritičko razmišljanje
TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
www.teb.hr
30.09.2024 Opatija Odobren
428 2024-0251 8 sati
Nepoznat
Nepravilnosti i financijske korekcije u projektima koji su sufinancirani sredstvima EU u odnosu na pripremu i provedbu postupka javne nabave – primjeri i praksa
Ishodi učenja:Znanje o zakonodavstvu u području javne nabave na nacionalnoj i razini EU te povezanim područjima prava i njihovom utjecaju na javnu nabavu. Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom. Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda.Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda.Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Znanje o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude.
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Poznavanje organizacije; Rješavanje sukoba i posredovanje; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje i vođenje tima; Usmjerenost na rezultate; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje projektima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
05.09.2024 Gradišćanska ulica 24, Zagreb Odobren
429 2024-0252 8 sati
Napredna
Webinar: Dokumentacija o nabavi s naglaskom na tehničke specifikacije i pregled i ocjena ponuda kroz prikaz najčešće pogreške
Ishodi učenja:Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda. Znanje o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor. Znanje o propisivanju oblika i sadržaja ponude, načinu izrade i dostave ponude, postupku zaprimanja i otvaranja te pregledu i ocjeni ponude u skladu s načelima javne nabave i uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
12.09.2024 webinar Odobren
430 2024-0253 8 sati
Srednja
UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: od pripreme do ugovaranja kroz kompetencije ProcurCompEU uz prikaz na novom EOJN portalu
Ishodi učenja:Znanje o metodama i alatima za analizu tržišta koji se mogu upotrijebiti za razumijevanje značajki tržišta, tržišnih uvjeta i kretanja na tržištu. Znanje provođenja postupovnih pravila svih postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi uz obvezno provođenje elektroničke javne nabave. Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda. Znanje o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor. Znanje o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu. Znanje o razlozima i uvjetima koji moraju biti ispunjeni kako bi se donijela odluka o odabiru ili odluka o poništenju postupka javne nabave te roku mirovanja.
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima; Životni ciklus nabave
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
11.12.2024 webinar Odobren
431 2024-0254 8 sati
Napredna
Provjere postupaka javne nabave od strane tijela u sustavu EU projekata – najčešće pogreške i nepravilnosti
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave 2. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj. 3. Prikaz novih modela za bodovanje Ekonomski najpovoljnije ponude na novoj platformi EOJN RH. 4. Prikaz elektroničke komunikacije na novoj platformi EOJN RH. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz prepoznavanje administrativnih zahtjeva postupka te postavljanje uvjeta koji su u skladu sa odredbama o nepravilnostima. Upoznavanje s uvjetima sposobnosti te prikaz relevantne prakse DKOM-a uz usporedni prikaz postupanja temeljem smjernica o nepravilnostima.
Teme:Planiranje nabave; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje projektima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
10.10.2024 Gradišćanska ulica 24, Zagreb Odobren
432 2024-0255 8 sati
Napredna
Recentna praksa DKOM-a u postupcima JN sa osvrtom na javnu nabavu koja se provodi na projektima financiranim iz sredstava Europske unije te postupanja u novom EOJN
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje određenih uvjeta koji se odnose na pravilno provođenje postupka javne nabave a posebice na sastavljanje dokumentacije o nabavi na novoj platformi EOJN, prikaz aktivnosti u izradi Dokumentacije sa fokusom na nepravilnosti u javnoj nabavi. Pregled aktivnosti pripreme i provedbe postupka javne nabave s pravnog aspekta.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje projektima
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
18.10.2024 Zagreb, Gradišćanska 24 Odobren
433 2024-0256 8 sati
Srednja
Webinar: Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016. Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda. Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016
Ishodi učenja:Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda. Znanje o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor. Znanje o upravljanju ugovorima kako bi se osiguralo izvršenje ugovora u skladu s odabranom ponudom kao i o uvjetima pod kojima se smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
24.10.2024 webinar Odobren
434 2024-0257 8 sati
Srednja
Prioriteti politike organizacije – planiranje nabave i procjena potreba
Ishodi učenja:Znanje o načinu procjene i utvrđivanju potreba naručitelja, planiranju nabave i izradi plana nabave, određivanju predmeta nabave i podjela predmeta nabave na grupe te pripadajuće procijenjene vrijednosti. Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o razlozima i uvjetima koji moraju biti ispunjeni kako bi se donijela odluka o odabiru ili odluka o poništenju postupka javne nabave te roku mirovanja. Znanje o upravljanju ugovorima kako bi se osiguralo izvršenje ugovora u skladu s odabranom ponudom kao i o uvjetima pod kojima se smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave.
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje ugovorima
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
31.10.2024 webinar Odobren
435 2024-0258 8 sati
Osnovna
UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: od pripreme do ugovaranja kroz kompetencije ProcurCompEU uz prikaz na novom EOJN portalu
Ishodi učenja:nanje o metodama i alatima za analizu tržišta koji se mogu upotrijebiti za razumijevanje značajki tržišta, tržišnih uvjeta i kretanja na tržištu. Znanje provođenja postupovnih pravila svih postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi uz obvezno provođenje elektroničke javne nabave. Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda. Znanje o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor. Znanje o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu. Znanje o razlozima i uvjetima koji moraju biti ispunjeni kako bi se donijela odluka o odabiru ili odluka o poništenju postupka javne nabave te roku mirovanja.
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima; Životni ciklus nabave
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
07.11.2024 webinar Odobren
436 2024-0259 8 sati
Stručna
PLANIRANJE U JAVNOJ NABAVI ZA 2025. GODINU, ANALIZA TRŽIŠTA I PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA, REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA, IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ/JEDNOSTAVNOJ NABAVI, IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
Ishodi učenja:7. Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s praktičnim primjerima - Znanje o načinu procjene i utvrđivanju potreba naručitelja, planiranju nabave i izradi plana nabave i registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, određivanju predmeta nabave i podjela predmeta nabave na grupe te pripadajuće procijenjene vrijednosti. Ishodi učenja: Jasno definiranje prioriteta vezanih uz politiku organizacije, raspoloživa sredstva, upravljanje vremenskim rokovima, prikupljanje i konsolidiranje zahtjeva različitih sastavnica organizacije. Način određivanja predmeta nabave i pripadajućih procijenjenih vrijednosti kako bi se izbjeglo postupanje suprotno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Transparentna objava vrijednosti ugovora u registru ugovora, odabranih ponuditelja i ukupno isplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru. Upoznavanje s nepravilnostima prilikom određivanja predmeta nabave. 8. Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja - Znanje o metodama i alatima za analizu tržišta koji se mogu upotrijebiti za razumijevanje značajki tržišta, tržišnih uvjeta i kretanja na tržištu. Ishodi učenja: Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. 16. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja - Znanje o upravljanju ugovorima kako bi se osiguralo izvršenje ugovora u skladu s odabranom ponudom kao i o uvjetima pod kojima se smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave. Ishodi učenja: Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom. • Rad u Elektroničkom oglasniku javne nabave – e-nabava u praksi
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
11.10.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
437 2024-0260 8 sati
Stručna
PLANIRANJE U JAVNOJ NABAVI ZA 2025. GODINU, ANALIZA TRŽIŠTA I PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA, REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA, IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ/JEDNOSTAVNOJ NABAVI, IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
Ishodi učenja:7. Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s praktičnim primjerima - Znanje o načinu procjene i utvrđivanju potreba naručitelja, planiranju nabave i izradi plana nabave i registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, određivanju predmeta nabave i podjela predmeta nabave na grupe te pripadajuće procijenjene vrijednosti. Ishodi učenja: Jasno definiranje prioriteta vezanih uz politiku organizacije, raspoloživa sredstva, upravljanje vremenskim rokovima, prikupljanje i konsolidiranje zahtjeva različitih sastavnica organizacije. Način određivanja predmeta nabave i pripadajućih procijenjenih vrijednosti kako bi se izbjeglo postupanje suprotno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Transparentna objava vrijednosti ugovora u registru ugovora, odabranih ponuditelja i ukupno isplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru. Upoznavanje s nepravilnostima prilikom određivanja predmeta nabave. 8. Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja - Znanje o metodama i alatima za analizu tržišta koji se mogu upotrijebiti za razumijevanje značajki tržišta, tržišnih uvjeta i kretanja na tržištu. Ishodi učenja: Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. 16. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja - Znanje o upravljanju ugovorima kako bi se osiguralo izvršenje ugovora u skladu s odabranom ponudom kao i o uvjetima pod kojima se smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave. Ishodi učenja: Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom. • Rad u Elektroničkom oglasniku javne nabave – e-nabava u praksi
Teme:E-nabava ; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
08.11.2024 Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb Odobren
438 2024-0261 8 sati
Napredna
Izmjene sklopljenog ugovora o javnoj nabavi, pravna zaštita u postupcima javne nabave, pravna zaštita u postupcima jednostavne nabave, recentna praksa DKOM i VUS - jamstvo za valjanost ponude - smatra li se dokumentom koji nedostaje, kriterij za odabir ponude
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. Osiguranje procjene rizika u pogledu sukoba interesa i korupcije, naročito u pogledu postupanja osoba zaposlenih na poslovima nabave i gospodarskih subjekata koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem. Jasno definiranje prioriteta vezanih uz politiku organizacije, raspoloživa sredstva, upravljanje vremenskim rokovima, prikupljanje i konsolidiranje zahtjeva različitih sastavnica organizacije. Način određivanja predmeta nabave i pripadajućih procijenjenih vrijednosti kako bi se izbjeglo postupanje suprotno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Transparentna objava vrijednosti ugovora u registru ugovora, odabranih ponuditelja i ukupno isplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru. Upoznavanje s nepravilnostima prilikom određivanja predmeta nabave. Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Poznavanje tehnika i instrumenata javne nabave i pravila koja se pri tome primjenjuju, način provođenja, ukazivanje na njihove prednosti što može uključiti obujam i vrijednost nabave tijekom određenog razdoblja: - okvirni sporazum koji obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum koji ne obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i njegovo provođenje - dinamički sustav nabave kao potpuni elektronički proces tijekom cijelog trajanja nabave te pravila provođenja - elektronička dražba, specifičnosti i način provođenja - elektronički katalog – prednosti elektroničkog kataloga, zahtjevi naručitelja ako se ponuda predstavi u obliku elektroničkog kataloga ili sadrži katalog, dodjela ugovora - sustav kvalifikacije samo za sektorske naručitelje, uspostavljanje i vođenje sustava kvalifikacije Poznavanje nepravilnosti i rizika pri primjeni tehnike i instrumenata za elektroničku i zbirnu nabavu. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude. Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama. Razumijevanje uvjeta i razlika kod donošenja odluke o poništenju prije isteka roka za dostavu ponuda i nakon isteka roka za dostavu ponuda. Upoznavanje sa sadržajem odluka te propisivanje rokova za mirovanje i žalbu te uvjetima kada se rok mirovanja ne primjenjuje kao i pravnim učincima odluka. Poznavanje uvjeta za završetak postupka javne nabave. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom. Razumijevanje što znači pojam održiva javna nabava te koje su specifičnosti zelene javne nabave, društveno odgovorne i inovativne javne nabave. Razumijevanje značaja provedbe održivih postupaka javne nabave u praski. Stjecanje znanja o načinu uključivanja održivih aspekata u pripremu i provedbu postupka, ali i važnosti praćenja rezultata. Znanje o dostupnosti javno razvijenih alata u sustavu javne nabave i njihova upotreba kada su isti primjenjivi za naručitelja.
Teme:Strategija javne nabave; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
07.11.2024 webinar Odobren
439 2024-0262 8 sati
Napredna
Pravila o financijskim korekcijama, zelena javna nabava i DNSH načela, gradnja - projektiranje kao ishodišna točka, recentna praksa DKOM i VUS - istinitost referenci, izuzetno niske ponude
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. Osiguranje procjene rizika u pogledu sukoba interesa i korupcije, naročito u pogledu postupanja osoba zaposlenih na poslovima nabave i gospodarskih subjekata koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem. Jasno definiranje prioriteta vezanih uz politiku organizacije, raspoloživa sredstva, upravljanje vremenskim rokovima, prikupljanje i konsolidiranje zahtjeva različitih sastavnica organizacije. Način određivanja predmeta nabave i pripadajućih procijenjenih vrijednosti kako bi se izbjeglo postupanje suprotno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Transparentna objava vrijednosti ugovora u registru ugovora, odabranih ponuditelja i ukupno isplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru. Upoznavanje s nepravilnostima prilikom određivanja predmeta nabave. Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Poznavanje tehnika i instrumenata javne nabave i pravila koja se pri tome primjenjuju, način provođenja, ukazivanje na njihove prednosti što može uključiti obujam i vrijednost nabave tijekom određenog razdoblja: - okvirni sporazum koji obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum koji ne obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i njegovo provođenje - dinamički sustav nabave kao potpuni elektronički proces tijekom cijelog trajanja nabave te pravila provođenja - elektronička dražba, specifičnosti i način provođenja - elektronički katalog – prednosti elektroničkog kataloga, zahtjevi naručitelja ako se ponuda predstavi u obliku elektroničkog kataloga ili sadrži katalog, dodjela ugovora - sustav kvalifikacije samo za sektorske naručitelje, uspostavljanje i vođenje sustava kvalifikacije Poznavanje nepravilnosti i rizika pri primjeni tehnike i instrumenata za elektroničku i zbirnu nabavu. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude. Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama. Razumijevanje uvjeta i razlika kod donošenja odluke o poništenju prije isteka roka za dostavu ponuda i nakon isteka roka za dostavu ponuda. Upoznavanje sa sadržajem odluka te propisivanje rokova za mirovanje i žalbu te uvjetima kada se rok mirovanja ne primjenjuje kao i pravnim učincima odluka. Poznavanje uvjeta za završetak postupka javne nabave. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom. Razumijevanje što znači pojam održiva javna nabava te koje su specifičnosti zelene javne nabave, društveno odgovorne i inovativne javne nabave. Razumijevanje značaja provedbe održivih postupaka javne nabave u praski. Stjecanje znanja o načinu uključivanja održivih aspekata u pripremu i provedbu postupka, ali i važnosti praćenja rezultata. Znanje o dostupnosti javno razvijenih alata u sustavu javne nabave i njihova upotreba kada su isti primjenjivi za naručitelja.
Teme:Strategija javne nabave; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
14.11.2024 webinar Odobren
440 2024-0263 8 sati
Napredna
Oslanjanje i podugovaranje, sukob interesa, jednostavna nabava, recentna praksa DKOM i VUS - poništenje postupka radi nedostatka financijskih sredstava, poništenje postupka jer nema potrebe za predmetom nabave
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. Osiguranje procjene rizika u pogledu sukoba interesa i korupcije, naročito u pogledu postupanja osoba zaposlenih na poslovima nabave i gospodarskih subjekata koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem. Jasno definiranje prioriteta vezanih uz politiku organizacije, raspoloživa sredstva, upravljanje vremenskim rokovima, prikupljanje i konsolidiranje zahtjeva različitih sastavnica organizacije. Način određivanja predmeta nabave i pripadajućih procijenjenih vrijednosti kako bi se izbjeglo postupanje suprotno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Transparentna objava vrijednosti ugovora u registru ugovora, odabranih ponuditelja i ukupno isplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru. Upoznavanje s nepravilnostima prilikom određivanja predmeta nabave. Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Poznavanje tehnika i instrumenata javne nabave i pravila koja se pri tome primjenjuju, način provođenja, ukazivanje na njihove prednosti što može uključiti obujam i vrijednost nabave tijekom određenog razdoblja: - okvirni sporazum koji obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum koji ne obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i njegovo provođenje - dinamički sustav nabave kao potpuni elektronički proces tijekom cijelog trajanja nabave te pravila provođenja - elektronička dražba, specifičnosti i način provođenja - elektronički katalog – prednosti elektroničkog kataloga, zahtjevi naručitelja ako se ponuda predstavi u obliku elektroničkog kataloga ili sadrži katalog, dodjela ugovora - sustav kvalifikacije samo za sektorske naručitelje, uspostavljanje i vođenje sustava kvalifikacije Poznavanje nepravilnosti i rizika pri primjeni tehnike i instrumenata za elektroničku i zbirnu nabavu. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude. Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama. Razumijevanje uvjeta i razlika kod donošenja odluke o poništenju prije isteka roka za dostavu ponuda i nakon isteka roka za dostavu ponuda. Upoznavanje sa sadržajem odluka te propisivanje rokova za mirovanje i žalbu te uvjetima kada se rok mirovanja ne primjenjuje kao i pravnim učincima odluka. Poznavanje uvjeta za završetak postupka javne nabave. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom. Razumijevanje što znači pojam održiva javna nabava te koje su specifičnosti zelene javne nabave, društveno odgovorne i inovativne javne nabave. Razumijevanje značaja provedbe održivih postupaka javne nabave u praski. Stjecanje znanja o načinu uključivanja održivih aspekata u pripremu i provedbu postupka, ali i važnosti praćenja rezultata. Znanje o dostupnosti javno razvijenih alata u sustavu javne nabave i njihova upotreba kada su isti primjenjivi za naručitelja.
Teme:Strategija javne nabave; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
21.11.2024 webinar Odobren
441 2024-0264 8 sati
Napredna
Pregled i ocjena ponuda, pretjerani formalizam, izvršenje ugovora o javnoj nabavi, izmjene sklopljenog ugovora o javnoj nabavi, recentna praksa DKOM i VUS - cijena ponude prelazi procijenjenu vrijednost, neotklonjivi nedostaci ponude
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. Osiguranje procjene rizika u pogledu sukoba interesa i korupcije, naročito u pogledu postupanja osoba zaposlenih na poslovima nabave i gospodarskih subjekata koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem. Jasno definiranje prioriteta vezanih uz politiku organizacije, raspoloživa sredstva, upravljanje vremenskim rokovima, prikupljanje i konsolidiranje zahtjeva različitih sastavnica organizacije. Način određivanja predmeta nabave i pripadajućih procijenjenih vrijednosti kako bi se izbjeglo postupanje suprotno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Transparentna objava vrijednosti ugovora u registru ugovora, odabranih ponuditelja i ukupno isplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru. Upoznavanje s nepravilnostima prilikom određivanja predmeta nabave. Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Poznavanje tehnika i instrumenata javne nabave i pravila koja se pri tome primjenjuju, način provođenja, ukazivanje na njihove prednosti što može uključiti obujam i vrijednost nabave tijekom određenog razdoblja: - okvirni sporazum koji obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum koji ne obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i njegovo provođenje - dinamički sustav nabave kao potpuni elektronički proces tijekom cijelog trajanja nabave te pravila provođenja - elektronička dražba, specifičnosti i način provođenja - elektronički katalog – prednosti elektroničkog kataloga, zahtjevi naručitelja ako se ponuda predstavi u obliku elektroničkog kataloga ili sadrži katalog, dodjela ugovora - sustav kvalifikacije samo za sektorske naručitelje, uspostavljanje i vođenje sustava kvalifikacije Poznavanje nepravilnosti i rizika pri primjeni tehnike i instrumenata za elektroničku i zbirnu nabavu. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude. Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama. Razumijevanje uvjeta i razlika kod donošenja odluke o poništenju prije isteka roka za dostavu ponuda i nakon isteka roka za dostavu ponuda. Upoznavanje sa sadržajem odluka te propisivanje rokova za mirovanje i žalbu te uvjetima kada se rok mirovanja ne primjenjuje kao i pravnim učincima odluka. Poznavanje uvjeta za završetak postupka javne nabave. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom. Razumijevanje što znači pojam održiva javna nabava te koje su specifičnosti zelene javne nabave, društveno odgovorne i inovativne javne nabave. Razumijevanje značaja provedbe održivih postupaka javne nabave u praski. Stjecanje znanja o načinu uključivanja održivih aspekata u pripremu i provedbu postupka, ali i važnosti praćenja rezultata. Znanje o dostupnosti javno razvijenih alata u sustavu javne nabave i njihova upotreba kada su isti primjenjivi za naručitelja.
Teme:Strategija javne nabave; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
28.11.2024 webinar Odobren
442 2024-0265 8 sati
Napredna
Neka izdvojena mišljenja Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, pretjerani formalizam u javnoj nabavi, recentna praksa DKOM i VUS - dva postupka nabave za isti predmet nabave istovremeno, poništenje postupka javne nabave po službenoj dužnosti
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. Osiguranje procjene rizika u pogledu sukoba interesa i korupcije, naročito u pogledu postupanja osoba zaposlenih na poslovima nabave i gospodarskih subjekata koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem. Jasno definiranje prioriteta vezanih uz politiku organizacije, raspoloživa sredstva, upravljanje vremenskim rokovima, prikupljanje i konsolidiranje zahtjeva različitih sastavnica organizacije. Način određivanja predmeta nabave i pripadajućih procijenjenih vrijednosti kako bi se izbjeglo postupanje suprotno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Transparentna objava vrijednosti ugovora u registru ugovora, odabranih ponuditelja i ukupno isplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru. Upoznavanje s nepravilnostima prilikom određivanja predmeta nabave. Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Poznavanje tehnika i instrumenata javne nabave i pravila koja se pri tome primjenjuju, način provođenja, ukazivanje na njihove prednosti što može uključiti obujam i vrijednost nabave tijekom određenog razdoblja: - okvirni sporazum koji obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum koji ne obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i njegovo provođenje - dinamički sustav nabave kao potpuni elektronički proces tijekom cijelog trajanja nabave te pravila provođenja - elektronička dražba, specifičnosti i način provođenja - elektronički katalog – prednosti elektroničkog kataloga, zahtjevi naručitelja ako se ponuda predstavi u obliku elektroničkog kataloga ili sadrži katalog, dodjela ugovora - sustav kvalifikacije samo za sektorske naručitelje, uspostavljanje i vođenje sustava kvalifikacije Poznavanje nepravilnosti i rizika pri primjeni tehnike i instrumenata za elektroničku i zbirnu nabavu. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude. Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama. Razumijevanje uvjeta i razlika kod donošenja odluke o poništenju prije isteka roka za dostavu ponuda i nakon isteka roka za dostavu ponuda. Upoznavanje sa sadržajem odluka te propisivanje rokova za mirovanje i žalbu te uvjetima kada se rok mirovanja ne primjenjuje kao i pravnim učincima odluka. Poznavanje uvjeta za završetak postupka javne nabave. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom. Razumijevanje što znači pojam održiva javna nabava te koje su specifičnosti zelene javne nabave, društveno odgovorne i inovativne javne nabave. Razumijevanje značaja provedbe održivih postupaka javne nabave u praski. Stjecanje znanja o načinu uključivanja održivih aspekata u pripremu i provedbu postupka, ali i važnosti praćenja rezultata. Znanje o dostupnosti javno razvijenih alata u sustavu javne nabave i njihova upotreba kada su isti primjenjivi za naručitelja.
Teme:Strategija javne nabave; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
05.12.2024 webinar Odobren
443 2024-0266 8 sati
Napredna
Gradnja: Projektiranje, izvođenja radova, stručni i projektantski nadzor, recentna praksa DKOM i VUS - istinitost referenci, cijena ponude prelazi procijenjenu vrijednost
Ishodi učenja:Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. Osiguranje procjene rizika u pogledu sukoba interesa i korupcije, naročito u pogledu postupanja osoba zaposlenih na poslovima nabave i gospodarskih subjekata koji su u suprotnosti s tržišnim natjecanjem. Jasno definiranje prioriteta vezanih uz politiku organizacije, raspoloživa sredstva, upravljanje vremenskim rokovima, prikupljanje i konsolidiranje zahtjeva različitih sastavnica organizacije. Način određivanja predmeta nabave i pripadajućih procijenjenih vrijednosti kako bi se izbjeglo postupanje suprotno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Transparentna objava vrijednosti ugovora u registru ugovora, odabranih ponuditelja i ukupno isplaćenih sredstava po sklopljenom ugovoru. Upoznavanje s nepravilnostima prilikom određivanja predmeta nabave. Prikupljanje informacija i procjena mogućih učinaka tržišnih utjecaja koji mogu uključivati politička, okolišna, tehnološka, društvena i troškovna kretanja. Analiza tržišta s ciljem informacije o tome koji se predmeti nabave mogu nabaviti na tržištu i pod kojim uvjetima ili se ne mogu nabaviti. Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi. Prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja u pripremi postupka javne nabave uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Poznavanje tehnika i instrumenata javne nabave i pravila koja se pri tome primjenjuju, način provođenja, ukazivanje na njihove prednosti što može uključiti obujam i vrijednost nabave tijekom određenog razdoblja: - okvirni sporazum koji obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum koji ne obvezuje na sklapanje ugovora, okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata i njegovo provođenje - dinamički sustav nabave kao potpuni elektronički proces tijekom cijelog trajanja nabave te pravila provođenja - elektronička dražba, specifičnosti i način provođenja - elektronički katalog – prednosti elektroničkog kataloga, zahtjevi naručitelja ako se ponuda predstavi u obliku elektroničkog kataloga ili sadrži katalog, dodjela ugovora - sustav kvalifikacije samo za sektorske naručitelje, uspostavljanje i vođenje sustava kvalifikacije Poznavanje nepravilnosti i rizika pri primjeni tehnike i instrumenata za elektroničku i zbirnu nabavu. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude. Razumijevanje zahtjeva za određivanje oblika i sadržaja ponude ovisno o načinu dostave. Poznavanje postupanja prilikom zaprimanja i otvaranja ponude ovisno o načinu dostave. Razumijevanje provjere nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba te ispunjavaju li gospodarski subjekti kriterije za odabir propisane u dokumentaciji o nabavi. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti. Prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. Razumijevanje u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda se mogu tražiti ažurirani popratni dokumenti. Znanje o izradi i sadržaju zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Upoznavanje s vrstama odluka koje naručitelji mogu donijeti. Poznavanje odgovornosti naručitelja da samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te da na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donese odluke u skladu s zakonskim odredbama. Razumijevanje uvjeta i razlika kod donošenja odluke o poništenju prije isteka roka za dostavu ponuda i nakon isteka roka za dostavu ponuda. Upoznavanje sa sadržajem odluka te propisivanje rokova za mirovanje i žalbu te uvjetima kada se rok mirovanja ne primjenjuje kao i pravnim učincima odluka. Poznavanje uvjeta za završetak postupka javne nabave. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora i njegovo izvršenje kako bi se osigurala pravilna isporuka u skladu s opsegom, kvalitetom, rokovima i plaćanjem. Poznavanje odredbi o izmjenama ugovora koje sadržavaju opseg i prirodu mogućih izmjena ili opcija te uvjeti pod kojima se mogu primijeniti bez posljedice izmjene cjelokupne prirode ugovora. Poznavanje mogućih korektivnih mjera u slučaju odstupanja od uvjeta ugovora i uvjeta za raskid ugovora. Poznavanje nepravilnosti i rizika u upravljanju ugovorom. Razumijevanje što znači pojam održiva javna nabava te koje su specifičnosti zelene javne nabave, društveno odgovorne i inovativne javne nabave. Razumijevanje značaja provedbe održivih postupaka javne nabave u praski. Stjecanje znanja o načinu uključivanja održivih aspekata u pripremu i provedbu postupka, ali i važnosti praćenja rezultata. Znanje o dostupnosti javno razvijenih alata u sustavu javne nabave i njihova upotreba kada su isti primjenjivi za naručitelja.
Teme:Strategija javne nabave; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
NARODNE NOVINE d.d.
www.nn.hr
12.12.2024 webinar Odobren
444 2024-0267 8 sati
Napredna
Nepravilnosti i financijske korekcije u projektima koji su sufinancirani sredstvima EU u odnosu na pripremu i provedbu postupka javne nabave – primjeri i praksa
Ishodi učenja:Znanje o zakonodavstvu u području javne nabave na nacionalnoj i razini EU te povezanim područjima prava i njihovom utjecaju na javnu nabavu. Razumijevanje i praćenje promjena u relevantnim pravnim okvirima na nacionalnoj razini i na razini EU te njihova primjena u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i najboljom praksom. Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda.Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda.Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave Poznavanje nepravilnosti i rizika pri pripremi dokumentacije o nabavi. Znanje o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu. Razumijevanje, poznavanje određenih uvjeta i svrha dodjele ugovora s ciljem osiguravanja objektivne usporedbe relativne vrijednosti ponuda kako bi se odredilo, uz poštivanje uvjeta učinkovitog nadmetanja, koja ponuda je ekonomski najpovoljnija (ENP). Poznavanje kriterija koji su povezani s predmetom nabave i modela za odabir ENP. Način utvrđivanja ENP na temelju cijene ili troška, primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka, uključivanje najboljeg omjera između cijene i kvalitete koji se ocjenjuje na temelju kriterija, uključujući kvalitativne, okolišne ili društvene značajke. Poznavanje nepravilnosti i rizika pri određivanju kriterija za odabir ponude.
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Poznavanje organizacije; Rješavanje sukoba i posredovanje; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje i vođenje tima; Usmjerenost na rezultate; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje projektima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
14.11.2024 Gradišćanska ulica 24, Zagreb Odobren
445 2024-0268 8 sati
Srednja
Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016. Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda. Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016
Ishodi učenja:Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda. Znanje o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor. Znanje o upravljanju ugovorima kako bi se osiguralo izvršenje ugovora u skladu s odabranom ponudom kao i o uvjetima pod kojima se smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave.
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje ugovorima
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
12.12.2024 webinar Odobren
446 2024-0269 8 sati
Napredna
Provjere postupaka javne nabave od strane tijela u sustavu EU projekata – najčešće pogreške i nepravilnosti
Ishodi učenja: Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti, uvjeti za sklapanje ugovora, rokovi izvršenja ugovora, uvjeti plaćanja, a sve s posebnim naglaskom na: - oblik i sadržaj dokumentacije o nabavi - opis predmeta nabave i sastavljanje tehničkih specifikacija koji uključuju minimalne zahtjeve uvezi s predmetom nabave radi izbjegavanja nepotrebnog ograničavanja tržišnog natjecanja, te upućivanje na standarde i oznake kako bi se osiguralo razumijevanje, transparentnost i jednako postupanje – objave javne nabave 2. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi kao preliminarni dokaz da ne postoje osnove za isključenje ili odbijanje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, da ispunjava određene kriterije za odabir i prema potrebi ispunjava objektivna pravila i informacije koje zahtijeva naručitelj. 3. Prikaz novih modela za bodovanje Ekonomski najpovoljnije ponude na novoj platformi EOJN RH. 4. Prikaz elektroničke komunikacije na novoj platformi EOJN RH. Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz prepoznavanje administrativnih zahtjeva postupka te postavljanje uvjeta koji su u skladu sa odredbama o nepravilnostima. Upoznavanje s uvjetima sposobnosti te prikaz relevantne prakse DKOM-a uz usporedni prikaz postupanja temeljem smjernica o nepravilnostima.
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Prilagodljivost promjenama; Upravljanje projektima; Upravljanje ugovorima; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
04.12.2024 Gradišćanska ulica 24, Zagreb Odobren
447 2024-0270 8 sati
Stručna
USAVRŠAVANJE: Sve novosti u javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Ishodi učenja: Upoznavanje sustava i sistema planiranja javne nabave radi učinkovitije kontrole korištenje EU sredstava - Ukazivanje na moguće kritične točke postupanja naručitelja kod pripreme dokumentacije o javnoj nabavi te podizanje razine stručnog znanja polaznika radi kvalitetnijeg usmjeravanja i stručne podrške korisnicima - Definiranje kritičnih točaka pregleda i ocjene ponuda - Lakše razlikovanje pojedinih instituta Zakona o javnoj nabavi - Isticanje bitnih odrednica žalbenog postupka i ukazivanje polaznicima na bitne aspekte žalbenog postupka i kako čitati i tumačiti odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Teme:
Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih
www.uep.hr
09.09.2024 Webinar Odobren
448 2024-0271 8 sati
Napredna
Pregled i ocjena ponuda – praksa DKOM-a, Izvršenje ugovora i izmjene ugovora o javnoj nabavi u praksi
Ishodi učenja:
Teme:
INŽENJERSKI BIRO d.o.o.
www.ingbiro.hr
09.10.2024 Webinar Odobren
449 2024-0272 8 sati
Srednja
Izrada Dokumentacije o nabavi kroz novi EOJN RH s posebnim osvrtom na izradu tehničkih specifikacija
Ishodi učenja:RAZUMIJEVANJE I POZNAVANJE PRAVILA PRIPREME DOKUMENTACIJE O NABAVI, A SVE S POSEBNIM NAGLASKOM NA: OBLIK I SADRŽAJ DOKUMENTACIJE O NABAVI, OPIS PREDMETA NABAVE I SASTAVLJANJE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KOJI UKLJUČUJU MINIMALNE ZAHTJEVE UVEZI S PREDMETOM NABAVE RADI IZBJEGAVANJA NEPOTREBNOG OGRANIČAVANJA TRŽIŠNOG NATJECANJA, TE UPUĆIVANJE NA STANDARDE I OZNAKE KAKO BI SE OSIGURALO RAZUMIJEVANJE, TRANSPARENTNOST I JEDNAKO POSTUPANJE
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Tehničke specifikacije
EDUCA savjetovanje j.d.o.o.
www.educa-savjetovanje.hr
19.09.2024 Zagreb – ZAGREBTOWER Odobren
450 2024-0273 8 sati
Napredna
AKTUALNOSTI U PODRUČJU JAVNE NABAVE, PREGLED UPUTA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE, ISKUSTVA IZ EX POST PROVJERA I PREGLED DKOM PRAKSE
Ishodi učenja:Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevenciije financijskih korekcija Steknu znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor Steknu znanja o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata. S razumijevanjem primjenjuju načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava. Uspješna primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja u svrhu donošenja zakonite odluke o odabiru
Teme:Etičko postupanje i usklađenost; Održiva javna nabava; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
25.09.2024 WEBINAR Odobren
451 2024-0274 8 sati
Napredna
AKTUALNOSTI U PODRUČJU JAVNE NABAVE I PREGLED DKOM PRAKSE, PREGLED UPUTA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE, PLANIRANJE RIZIKA I IZRADA MATRICE RIZIKA PREMA ProcurComp EU OKVIRU
Ishodi učenja:Uspješno primjenjuju zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u pripremi i provedbi postupaka javne nabave Steknu znanja o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda te s dodatnim ciljem prevenciije financijskih korekcija Steknu znanja o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda Steknu znanja o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor Steknu znanja o utvrđivanju objektivnih kriterija za dodjelu ugovora kojima se osigurava sukladnost s načelima transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog postupanja te veće usmjerenosti na kvalitetu Steknu znanja o sustavu pravne zaštite kao bi se osigurala efikasnost i ekonomičnost postupka pravne zaštite i postupaka javne nabave te kako bi se osigurala veća zaštita prava gospodarskih subjekata. S razumijevanjem primjenjuju načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava. Uspješna primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja u svrhu donošenja zakonite odluke o odabiru
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Strategija javne nabave; Etičko postupanje i usklađenost; Održiva javna nabava; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Upravljanje ugovorima
Info Puls d.o.o.
www.info-puls.hr
23.10.2024 WEBINAR Odobren
452 2024-0275 8 sati
Srednja
Odabir odgovarajućeg postupka nabave, jednostavna nabava i otvoreni postupak javne nabave, vrste okvirnih sporazuma i praktična primjena, prednosti korištenja objedinjenog iznosa, granice primjene članaka 263. i 293. i primjeri iz aktualne prakse
Ishodi učenja:? odredbe ZJN 2016 vezano za odabir postupka javne nabave ? upoznavanje sa Smjernicama za provedbu postupaka jednostavne nabave Ministarstva gospodarstva ? upoznavanje s odredbama ZJN 2016 vezanih za provođenje Okvirnog sporazuma ? upoznavanje odredbi Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave vezano za objedinjeni iznos, ? primjena odredbi članaka 293. i 263. ZJN 2016 ? izrada zakonite dokumentacije o nabavi ? specifičnosti izrade dokumentacije o nabavi za provođenja okvirnog sporazuma ? razumijevanje provođenja postupka sklapanja okvirnog sporazuma s više gospodarskih subjekata i provođenja mini nadmetanja, ? specifičnosti izrade dokumentacije o nabavi za primjenu objedinjenog iznosa ? ocjena osnova za isključenje gospodarskog subjekta ? ocjena kriteriji za odabir gospodarskog subjekta ? ocjena kriteriji za odabir ponude ? specifičnosti pregleda i ocjene ponuda prilikom provođenja okvirnog sporazuma ? specifičnosti pregleda i ocjene ponuda kod objedinjenog iznosa ? specifičnosti pregleda i ocjene ponuda kod primjene otklanjanja nedostataka i upotpunjavanja ? razumijevanje načela jednakog tretmana i transparentnosti vezano uz pregled i ocjenu ponuda ? upravljanje izvršenjem okvirnog sporazuma i konzumiranja stavki objedinjenog iznosa s ugovornim stranama ?
Teme:Upravljanje odnosima s dionicima; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
23.09.2024 Zagreb Odobren
453 2024-0276 8 sati
Stručna
Pregled svih aktualnosti u EOJN RH kroz 2024. godinu; Priprema prethodnog savjetovanja, Izvješće, Objava postupka, priprema i predaja ponude kroz sučelje EOJN-a, Pregled i ocjena ponuda, Odabir, Registar ugovora i Izvještaji o postupku; Najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja uz prikaz prakse DKOM-a;
Ishodi učenja:Provođenje prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u cilju utvrđivanja mogućih raskoraka između potreba naručitelja navedenih u dokumentaciji o nabavi i onoga što tržište može ponuditi uz obveznu primjenu načela javne nabave i osiguranja tržišnog natjecanja. Razumijevanje provedbe postupka javne nabave na novom sučelju EOJN RH (dokumentacija, objave, rokovi, zapisnici, odluke, Registar ugovora). Razumijevanje i poznavanje pravila pripreme dokumentacije o nabavi uz navođenje administrativnih zahtjeva postupka, uvjeti u skladu s kojima se ponude trebaju podnijeti i ocijeniti. Upoznavanje s uvjetima isključenja gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave: - osnove za isključenje gospodarskog subjekata i načini dokazivanja da isti ne postoje kod gospodarskog subjekta - kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti: vrste, mogućnost odabira i način dokazivanja. Poznavanje nepravilnosti i rizika prilikom pregleda i ocjene ponuda te posljedica koje mogu nastati kod sklapanja i izvršenja ugovora. Poznavanje uvjeta za završetak postupka javne nabave.
Teme:
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
15.11.2024 Zagreb Odobren
454 2024-0277 8 sati
Stručna
NAJČEŠĆA PROBLEMATIKA U POSTUPKU JAVNE NABAVE - DON, TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNIK, PREGLED I OCJENA PONUDA; DETALJNO O KRITERIJIMA ZA ODABIR PONUDE U EOJN; SKLAPANJE I IZMJENA UGOVORA S ANEXIMA
Ishodi učenja:? razumjeti korake, zadaće i postupke u životnom ciklusu javne nabave te način njihove međusobne interakcije ? predviđati rizike i poteškoće koji se mogu javiti između koraka ? obuhvatiti pouke iz prethodnih postupaka ? osigurati prijenos znanja između različitih faza ? utvrditi operativne nedostatke iz prethodnih postupaka nabave ? upotrebljavati dostupne sustave i alate za e-nabavu za provedbu postupaka javne nabave ? upotrebljavati ostale informatičke alate koji pomažu u osiguravanju veće transparentnosti i sprečavanju i/ili otkrivanju korupcije u javnoj nabavi ? prema potrebi upotrebljavati naprednije mogućnosti e-nabave ? analizirati i upotrebljavati podatke prikupljene sustavima za e-nabavu radi poboljšanja postupaka i procesa u organizaciji ? oblikovati pokazatelje e-nabave za organizaciju ? utvrditi nove informatičke alate koji bi mogli povećati učinkovitost nabave organizacije, uključujući dostupnost IKT- a ? odrediti strategiju i postupke organizacije za upotrebu e-nabave i drugih informatičkih alata ? točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi ? upotrebljavati relevantne predloške i modele dokumenata koji maksimalno povećavaju sudjelovanje gospodarskih subjekata u svrhu: a. pripreme kriterija za isključenje, uvjeta sposobnosti te kriterija za odabir ponude b. pripreme uputa za ponuditelje c. pripreme druge primjenjive dokumentacije za podnošenje ponuda ? objaviti obavijesti o nadmetanju ? uključiti tehničke, trgovačke i okolišne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi ? uključiti funkcionalne zahtjeve u dokumentaciju o nabavi ? osmisliti strategiju za organizaciju u vezi s dokumentacijom o nabavi koja je usklađena s relevantnim pravnim okvirom ? preispitati usklađenost dokumentacije o nabavi. ? pristupati novim situacijama otvorenog uma ? učinkovito raditi i u neizvjesnim uvjetima ? upotrebljavati posebne metode koje pomažu u stjecanju samopouzdanja pri upotrebi različitih alata i postupaka ? primijeniti djelotvorne pristupe i alate za upravljanje promjenama ? prilagoditi vlastito ponašanje različitim situacijama ? upotrebljavati metode koje pridonose povećanju otpornosti ? provesti pristupe upravljanju promjenama koji pomažu u ostvarivanju ideja ? djelovati kao moderator upravljanja promjenama unutar organizacije ? utjecati na ključne dionike tijekom procesa promjena ? poticati i stvarati okružje koje pogoduje djelovanju, inovacijama i učenju ? izraditi strategiju organizacije za povećanje organizacijske otpornosti ? utvrditi nova kretanja i pristupe na tržištu kojima se potiče modernizacija ? razumjeti važnost kritičkog razmišljanja u rješavanju problema ? tumačiti podatke i utvrditi korelacije ? znati primijeniti načela javne nabave (tj. nediskriminaciju, transparentnost i jednako postupanje) u različitim komunikacijskim situacijama ? primjereno se usmeno i pismeno izražavati ? pripremiti podrobno i precizno priopćavanje rezultata ? primijeniti ključna etička načela i postupati u skladu s visokim standardima integriteta ? razumjeti važnost timskog rada za stvaranje vrijednosti ? razumjeti i iskoristiti vrijednost multidisciplinarnih timova ? razumjeti kulturu i važnost aktivnog slušanja ? upotrijebiti aktivno slušanje za suradnju s drugim članovima tima i za prikupljanje ulaznih informacija od drugih službi ? prilagoditi svoje ponašanje drugima ? sastavljati suradničke timove i mreže na temelju potreba i prave kombinacije kompetencija kako bi se podržala aktivnost kojom se stvara vrijednost ? upravljati multidisciplinarnim radnim timovima i maksimalno iskoristiti njihovu vrijednost ? djelovati kao moderator za razmjenu znanja među različitim funkcijama/odjelima organizacije
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; E-nabava ; Etičko postupanje i usklađenost; Dokumentacija o nabavi; Komunikacija; Analitičko i kritičko razmišljanje; Prilagodljivost promjenama; Životni ciklus nabave
Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA
www.usavrsavanje.hr
11.10.2024 Zagreb Odobren
455 2024-0278 16 sati
Osnovna
Inovativna javna nabava
Ishodi učenja:
Teme:Javna nabava u području inovacija
Državna škola za javnu upravu
www.dsju.hr
28.08.2024 Zagreb Odobren
456 2024-0279 16 sati
Osnovna
Inovativna javna nabava
Ishodi učenja:
Teme:Javna nabava u području inovacija
Državna škola za javnu upravu
www.dsju.hr
12.09.2024 Zagreb Odobren
457 2024-0280 8 sati
Srednja
UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZ EU FONDOVA, OD IDEJE DO IZVRŠENJA: Planiranje projekta i priprema projektne dokumentacije; Proces javne nabave, ugovaranja, izvršenja i nadzora; Građevinski radovi i javna nabava – izrada dokumentacije o nabavi; Umijeće pregovaranja – rješavanje sukoba u javnoj nabavi
Ishodi učenja:Za naručitelje – stjecanje novih znanja vezanih za: planiranje infrastrukturnih projekata, istraživanje tržišta, izradu dokumentacije o nabavi, provođenju postupka javne nabave, izvršenju ugovora, upravljanju rizicima u javnoj nabavi, zakonodavstvu iz područja javne nabave. Stjecanje osnovnog razumijevanja o provođenju infrastrukturnih građevinskih projekata od ideje do izvršenja.
Teme:Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Upravljanje i vođenje tima; Upravljanje projektima; Životni ciklus nabave
Temporis savjetovanje d.o.o.
www.temporis.hr
13.09.2024 Bobovje 52/G, 49 000 Krapina Odobren
458 2024-0281 8 sati
Srednja
Otvoreni postupak kroz teoriju i praksu DKOM-a i VUS RH
Ishodi učenja:Za naručitelje i ponuditelje – kako naručitelj priprema i provodi otvoreni postupak, pregledava i ocjenjuje ponude te komunicira sa zainteresiranim gospodarskim subjektima odnosno ponuditeljima Za naručitelje i ponuditelje - nepravilno određivanje tehničkih specifikacija, pogodovanje i pravila dokazivanja u žalbenom postupku i pravilno propisivanje kriterija za odabir ponude (ENP)
Teme:Dokumentacija o nabavi; Pregled i ocjena ponuda; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
www.spi.hr
18.09.2024 Zagreb, hotel Antunović Odobren
459 2024-0282 8 sati
Nepoznat
WEBINAR: Pregled i ocjena ponuda sa osvrtom na e-Certis sustav i praktične prikaze popratnih dokumenata
Ishodi učenja:Razumijevanje i poznavanje određenih uvjeta koji se odnose na pravilno provođenje postupka javne nabave a posebice na sastavljanje dokumentacije o nabavi na novoj platformi EOJN, prikaz aktivnosti u izradi Dokumentacije sa fokusom na nepravilnosti u javnoj nabavi. Pregled aktivnosti pripreme i provedbe postupka javne nabave s pravnog aspekta.
Teme:E-nabava ; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Komunikacija; Pregled i ocjena ponuda; Analitičko i kritičko razmišljanje; Zakonodavstvo iz područja javne nabave
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
19.09.2024 webinar Odobren
460 2024-0283 8 sati
Nepoznat
WEBINAR: Izrada dokumentacije o nabavi i prikaz primjena odredbi različitih Pravilnika o jednostavnoj nabavi, zelena javna nabava
Ishodi učenja:Znanje o pripremi i sadržaju dokumentacije o nabavi, objavi poziva na nadmetanje, uvjeta i zahtjeva koje naručitelji postavljaju u dokumentaciji o nabavi vezano uz predmet nabave s ciljem zaprimanja usporedivih ponuda. Znanje o izradi tehničkih specifikacija u skladu s potrebama naručitelja koje omogućuju podnošenje ponuda. Znanje o određivanju kriterija za odabir gospodarskog subjekta kojima se osigurava da će gospodarski subjekt biti u mogućnosti izvršiti ugovor. Znanje o postavljanju zelenih kriterija nabave
Teme:Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi; Procjena potreba; Planiranje nabave; Dokumentacija o nabavi; Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola; Analiza i uključivanje tržišta; Zakonodavstvo iz područja javne nabave; Tehničke specifikacije; Poznavanje specifičnosti kategorije robe, usluga i radova; Životni ciklus nabave
PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.
www.pjr.hr
28.11.2024 webinar Odobren