Ovaj projekt
sufinancira
Europska unija

POPIS VAŽEĆIH CERTIFIKATA NA DAN 20. siječnja 2021.

R.Br. Ime Prezime Klasa Ur.Broj Vrijedi od Vrijedi do Zaposlenje
1 Andrea Mandić Pervan 406-01/19-06/671 526-06-02-02-01/1-19-2 24.07.2019 24.07.2022
2 Elena Milaković 406-01/20-06/52 526-06-02-02-01/1-20-2 22.01.2020 22.01.2023
3 Nataša Redžep 406-01/19-06/1114 526-06-02-02-01/1-19-2 19.12.2019 19.12.2022
4 Dragana Štargl 406-01/19-06/697 526-06-02-02-01/1-19-2 25.07.2019 25.07.2022
5 SNJEŽANA ABAZA 406-01/15-05/1041 526-06-01-02-02/2-18-4 14.07.2018 14.07.2021 Dječji vrtić Radost
6 LANA ABRAM 406-01/19-06/1020 526-06-01-02-02/2-19-2 22.11.2019 22.11.2022
7 DANIJELA ABRAMOVIĆ 406-01/16-05/62 526-06-01-02-02/2-19-4 06.06.2019 06.06.2022 PLAVI PARTNER d.o.o.
8 JASNA ABRAMOVIĆ 406-01/16-05/235 526-06-01-02-02/2-19-4 22.07.2019 22.07.2022 Virovitičko-podravska županija
9 STJEPAN ABRAMOVIĆ 406-01/14-05/250 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Drenovci
10 SVJETLANA ABRAMOVIĆ 406-01/16-06/21 526-06-02-02-01/1-19-4 21.01.2019 21.01.2022 KAZNIONICA U GLINI
11 ZVONIMIR ABRAMOVIĆ 406-01/14-05/574 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Zavod za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar"
12 ŽELJKA ABRAMOVIĆ 406-01/14-05/854 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
13 IRENA ACMAN 406-01/14-05/1422 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
14 ŽELJKO ACMAN 406-01/14-05/771 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 HŽ Infrastruktura d.o.o.
15 NATAŠA ACS 406-01/15-05/1309 526-06-02-02-01/1-18-4 28.10.2018 28.10.2021 Sisačko-moslavačka županija
16 MIRNA AČKAR 406-01/19-06/720 526-06-02-02-01/1-19-2 22.08.2019 22.08.2022
17 MILOJE ADAMIĆ 406-01/14-05/827 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ
18 MARTINA ADAMIĆ-CUNJAK 406-01/15-05/673 526-06-02-03/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 Hrvatska poljoprivredna agencija
19 MARIO ADAMOVIĆ 406-01/20-06/249 526-06-02-02-01/1-20-2 26.06.2020 26.06.2023 Vukovarsko - srijemska županija
20 NATAŠA ADANIĆ NOVAK 406-01/15-05/422 526-06-02-02-01/1-18-4 27.07.2018 03.07.2021 Jadranski naftovod d.d. Zagreb
21 ZLATKO ADJULOVIĆ 406-01/14-05/620 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 KOMBEL d.o.o.
22 Dora ADŽIĆ 406-01/20-06/158 526-06-01-02-02/2-20-2 10.03.2020 10.03.2023 HŽ infrastruktura d.o.o
23 Kristina Aerlić 406-01/20-06/407 526-06-02-02-01/1-20-2 23.09.2020 23.09.2023 Ernst&Young Savjetovanje d.o.o.
24 RENATA AGOVIĆ 406-01/17-06/156 526-06-02-02-01/1-20-4 19.04.2020 19.04.2023 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
25 IVICA AHAC 406-01/18-06/368 526-06-02-03/2-18-2 16.05.2018 16.05.2021 GRAD GRUBIŠNO POLJE
26 FIKRET AHMETOVIĆ 406-01/14-05/211 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatski šumarski institut
27 ŽARKO AKALOVIĆ 406-01/15-05/1108 526-06-02-02-01/1-18-4 17.12.2018 17.12.2021 GRAD ZAGREB
28 Jimoh Ajibola Akinyemi 406-01/19-06/305 526-06-02-02-01/1-19-2 27.03.2019 27.03.2022 MZOE
29 MARINKA AKMAČIĆ 406-01/14-05/648 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
30 IGOR AKMADŽIĆ 406-01/16-05/165 526-06-01-02-02/2-19-4 18.09.2019 18.09.2022 Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb
31 MIRELA ALADROVIĆ 406-01/18-06/277 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 Locorum d.o.o.
32 Roko Alavanja 406-01/19-06/522 526-06-02-02-01/1-19-2 29.05.2019 29.05.2022
33 Dorijana Aleksa 406-01/19-06/1083 526-06-01-02-02/2-19-2 13.12.2019 13.12.2022
34 BORISLAV ALERIĆ 406-01/15-05/1142 526-06-01-02-02/2-18-4 19.11.2018 19.11.2021 Općina Runovići
35 ANTE ALFIREV 406-01/15-05/31 517-08-04-02-03-21-8 13.01.2021 13.01.2024 Šibensko-kninska županija
36 Alen Alić 406-01/18-06/996 526-06-02-02-01/1-19-3 09.01.2019 09.01.2022
37 OSMAN ALIĆ 406-01/17-06/512 526-06-02-03/2-18-4 07.02.2018 07.02.2021 GRAD KRK DJEČJI VRTIĆ „KATARINA FRANKOPAN“
38 SANJA ALIĆ 406-01/18-06/406 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021 -
39 GORANKA ALIĆAJIĆ 406-01/18-06/145 526-06-02-03/2-18-2 08.03.2018 08.03.2021 GRAD KASTAV
40 MARTINA ALIHODŽIĆ 406-01/17-05/59 526-06-02-02-01/1-20-4 07.07.2020 07.07.2023 Agencija za društveno poticanu stanogradnju grada Koprivnice
41 IVICA ALILOVIĆ 406-01/15-05/1517 526-06-02-02-01/1-18-5 29.01.2019 29.01.2022 Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod
42 VEDRANA ALILOVIĆ 406-01/16-06/539 526-06-01-02-02/2-19-4 25.10.2019 25.10.2022 Hrvatske vode
43 IVANA ALŠIĆ 406-01/14-05/706 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija d.o.o.
44 BRANKICA ALUJEVIĆ GRGAS 406-01/15-05/492 526-06-01-02-02/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Središnji ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
45 MARIJAN ALVIR 406-01/15-05/1254 526-06-02-02-01/1-18-4 14.10.2018 14.10.2021 HEP
46 IVANA ALJINOVIĆ 406-01/16-05/430 526-06-02-02-01/1-19-4 14.11.2019 14.11.2022
47 Lucija Aljinović 406-01/20-06/28 526-06-02-02-01/1-20-3 11.03.2020 11.03.2023 Rudarsko-geološko-naftni fakultet
48 KSENIJA ANČIĆ 406-01/20-06/250 526-06-02-02-01/1-20-2 26.06.2020 26.06.2023
49 Ivan Andraši 406-01/19-06/444 526-06-02-02-01/1-19-2 15.05.2019 15.05.2022 Polet d.o.o.
50 Damir Andrić 406-01/18-06/854 526-06-02-02-01/1-18-3 28.11.2018 28.11.2021 Hamag-Bicro-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
51 ŽELJKA ANDRIĆ 406-01/15-05/849 526-06-02-03/2-18-4 27.05.2018 27.05.2021 Vidra Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije
52 MARTINA ANDRIĆ ŠIPUŠ 406-01/19-06/712 526-06-02-02-01/1-19-3 12.09.2019 12.09.2022 REGIONALNI KOORDINATOR SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
53 MARICA ANDRIJEVIĆ 406-01/14-05/375 526-06-02-02-02/3-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
54 KRISTINA ANDROLIĆ 406-01/16-06/526 526-06-02-02-01/1-19-4 25.10.2019 25.10.2022 ANDROLIĆ konzalting
55 AIDA ANDROŠEVIĆ 406-01/17-06/578 517-08-04-02-03-21-4 14.12.2020 14.12.2023 VAMS TEC d.o.o. Gundulićeva 45
56 SNJEŽANA ANDROTIĆ 406-01/16-05/346 526-06-01-02-02/2-19-4 31.10.2019 31.10.2022
57 ANĐELO ANĐELIĆ 406-01/15-05/100 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Okrug
58 LJUBICA ANĐELIĆ 406-01/17-06/81 526-06-01-02-02/2-20-4 15.03.2020 15.03.2023 Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU
59 STANKA ANĐELIĆ 406-01/16-06/173 526-06-01-02-02/2-19-4 05.04.2019 05.04.2022 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK
60 Maja Angjal 406-01/19-06/248 526-06-02-02-01/1-19-2 12.03.2019 12.03.2022 Općina Hercegovac
61 FRANO ANIČIĆ 406-01/14-05/1581 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Zrinjevac
62 IVANA ANIČIĆ 406-01/18-05/06 526-06-02-02-01/1-20-4 05.06.2020 05.06.2023 HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ
63 KATICA ANIĆ 406-01/15-05/884 526-06-01-02-02/2-19-7 13.05.2019 13.05.2022
64 Luka Anić 406-01/18-06/215 526-06-02-02-01/1-18-5 18.09.2018 18.09.2021 Zavod za stanovanje d.o.o.
65 RENATA ANIĆ 406-01/15-05/456 526-06-01-02-02/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Rijeka
66 Sandra Anić 406-01/20-06/58 526-06-01-02-02/2-20-2 28.01.2020 28.01.2023 Obrt Consulta vl. Sandra Anić
67 VELJKO ANIĆ 406-01/14-05/490 526-06-02-03/2-17-4 26.03.2018 26.03.2021 Javna ustanova "Dubrovački muzeji" Dubrovnik
68 Matea Anić Žeravica 406-01/20-06/316 526-06-02-02-01/1-20-2 10.07.2020 10.07.2023
69 ANDRIJANA ANIĆ-ANTIĆ 406-01/16-06/590 526-06-01-02-02/2-19-4 15.11.2019 15.11.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Ulica grada Vukovara 284
70 MARIJANA ANIĆ-ĆURKO 406-01/15-05/1583 526-06-02-02-01/1-18-4 28.01.2019 28.01.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
71 Nikša Antica 406-01/20-06/41 526-06-02-02-01/1-20-2 22.01.2020 22.01.2023
72 BOJAN ANTIĆ 406-01/18-06/644 526-06-02-02-01/1-18-2 18.07.2018 18.07.2021 LAUSCC
73 KRISTINA ANTOLAK 406-01/17-05/48 526-06-02-02-01/1-20-4 10.03.2020 10.03.2023 Hrvatski operator prijenosnog sustava, Prijenosno područje Zagreb
74 MARKO ANTOLIC 406-01/19-06/361 526-06-02-02-01/1-19-2 11.04.2019 11.04.2022
75 MARIO ANTOLIĆ 406-01/18-06/188 526-06-02-02-01/1-19-6 09.04.2019 09.04.2022 Hrvatske šume
76 ANDRIJANA ANTOLKOVIĆ 406-01/15-05/1472 526-06-02-02-01/1-19-4 11.11.2019 11.11.2022 Ministarstvo financija, Carinska uprava Središnji ured
77 BRANKICA ANTOLKOVIĆ 406-01/14-05/1324 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Ured za opće poslove HS i VRH
78 MAJA ANTOLKOVIĆ 406-01/18-06/352 526-06-02-03/2-18-2 09.05.2018 09.05.2021 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
79 BRUNO ANTOLOVIĆ 406-01/17-05/402 526-06-02-02-01/1-20-4 22.12.2020 22.12.2023 HEP d.d.
80 Iva Antoljak 406-01/20-06/490 526-06-02-02-01/1-20-2 20.11.2020 20.11.2023 Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada
81 Dijana Antonić 406-01/19-06/22 526-06-02-02-01/1-19-3 12.03.2019 12.03.2022 Specijalna bolnica Thalassotherapia Crikvenica
82 MARIJA ANTUNOVIĆ 406-01/15-05/1230 526-06-01-02-02/2-18-4 13.10.2018 13.10.2021 REGOS
83 MARIN ANTUNOVIĆ 406-01/15-05/912 526-06-01-02-02/2-18-6 01.06.2018 01.06.2021 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS)
84 Ivan Anušić 406-01/19-06/766 526-06-02-02-01/1-19-2 18.09.2019 18.09.2022
85 MIRTA ANJOŠ 406-01/19-06/594 526-06-01-02-02/2-19-2 27.06.2019 27.06.2022
86 Anita Aračić 406-01/18-06/275 526-06-02-02-01/1-18-3 19.10.2018 19.10.2021 Olympus Czech Group, s.r.o., član koncerna, Podružnica Zagreb
87 ANTONIJA ARAČIĆ RADMAN 406-01/17-06/20 526-06-02-02-01/1-19-4 20.01.2020 20.01.2023 Općina Donji Andrijevci Općina Donji Andrijevci
88 IVANA ARALICA 406-01/17-05/213 526-06-02-02-01/1-20-4 01.07.2020 01.07.2023 HOPS d.o.o.
89 IGOR ARAPOVIĆ 406-01/14-05/1329 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP Proizvodnja d.o.o. PTE Plomin
90 NIKOLINA ARAS 406-01/14-05/1163 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Lučka uprava Šibensko-kninske županije
91 IRENA ARBANAS 406-01/15-05/1042 526-06-01-02-02/2-18-4 14.07.2018 14.07.2021 Grad Zagreb, Služba za mjesnu samoupravu
92 SANDRA ARDALIĆ 406-01/16-05/58 526-06-02-02-01/1-19-4 18.02.2019 18.02.2022 Općina Kistanje
93 ROMANA ARIĆ 406-01/14-05/1200 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 OPĆINA STARO PETROVO SELO
94 Martina Arlić 406-01/18-06/959 526-06-02-02-01/1-18-2 06.12.2018 06.12.2021 Odvjetničko društvo Vešligaj i Sliepčević
95 Dunja Arlović 406-01/18-06/976 526-06-02-02-01/1-18-2 07.12.2018 07.12.2021 Projekt jednako razvoj d.o.o.
96 STELLA ARNERI 406-01/15-05/677 526-06-01-02-02/2-18-4 29.03.2018 29.03.2021 Agencija za regionalni razvoj RH, Zagreb
97 NEVENKA ARTIĆ BANOVEC 406-01/19-06/92 526-06-02-02-01/1-19-2 12.02.2019 12.02.2022
98 ALEN ARTUKOVIĆ 406-01/18-06/158 526-06-02-03/2-18-2 20.03.2018 20.03.2021 Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
99 IVANA ASIĆ 406-01/17-06/94 526-06-01-02-02/2-20-7 23.05.2020 23.05.2023 VIPnet d.o.o.
100 ANA-MARIJA AŠČIĆ 406-01/17-05/60 526-06-02-02-01/1-20-4 16.11.2020 16.11.2023 Dom za starije osobe Ksaver
101 NIKOLINA ATALIĆ 406-01/15-05/242 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Zagrebački holding d.o.o.
102 JELENA AUF KRIŠTO 406-01/16-06/760 526-06-01-02-02/2-19-4 20.12.2019 20.12.2022 Booking management j.d.o.o.
103 DAVOR AUGUSTIN 406-01/14-05/197 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 NPB "DR. IVAN BARBOT" Popovača
104 KREŠIMIR AUNEDI 406-01/16-06/184 526-06-01-02-02/2-19-4 12.04.2019 12.04.2022 HEP-ODS d.o.o. Elektra Zagreb
105 VALENTINA AVDIČEVIĆ 406-01/14-05/977 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Draž
106 DANIJELA BABEC 406-01/15-05/1496 526-06-02-02-01/1-18-4 03.12.2018 03.12.2021 Elektrometal-distribucija plina d.o.o., Bjelovar
107 Đuro Krešimir BABIĆ 406-01/19-06/560 526-06-01-02-02/2-19-2 12.06.2019 12.06.2022 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
108 JELENA BABIĆ 406-01/18-06/169 526-06-02-03/2-18-2 20.03.2018 20.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
109 MAJA BABIĆ 406-01/15-05/1168 526-06-02-02-01/1-19-4 13.02.2019 04.02.2022 Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
110 MARTINA BABIĆ 406-01/15-05/621 526-06-01-02-02/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 Tehnička škola Zagreb
111 MILENA BABIĆ 406-01/17-05/175 526-06-01-02-02/2-20-4 16.06.2020 16.06.2023 HRVATSKE VODE VGO RIJEKA
112 Mira Babić 406-01/19-06/59 526-06-02-02-01/1-19-2 24.01.2019 24.01.2022
113 MIRELA BABIĆ 406-01/14-05/41 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Kaštela
114 NADA BABIĆ 406-01/14-05/1095 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 ŽUC Ličko-senjske županije
115 NIKOLA BABIĆ 406-01/16-06/161 526-06-01-02-02/2-19-4 16.03.2019 16.03.2022 Ministarstvo obrane RH
116 ROMANA BABIĆ 406-01/15-05/153 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 APIS IT d.o.o.
117 SINIŠA BABIĆ 406-01/18-06/514 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Odvjetničko društvo Babić, Brborović i partneri j.t.d.
118 Siniša Babić 406-01/20-06/21 526-06-02-02-01/1-20-2 16.01.2020 16.01.2023 HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR
119 SNJEŽANA BABIĆ 406-01/18-06/834 526-06-02-02-01/1-18-2 08.11.2018 08.11.2021 HGK Osijek
120 ŠIMUN BABIĆ 406-01/17-06/116 526-06-01-02-02/2-20-4 22.03.2020 22.03.2023 Odvjetnički ured Šimun Babić
121 VANDA BABIĆ 406-01/19-06/99 526-06-02-02-01/1-19-2 12.02.2019 12.02.2022
122 Vanda Babić 406-01/19-06/374 526-06-02-02-01/1-19-2 16.04.2019 16.04.2022
123 VICKA BABIĆ 406-01/17-05/376 526-06-02-02-02/3-20-4 24.11.2020 24.11.2023 Dječji vrtić Imotski
124 ZVONIMIR BABIĆ 406-01/15-05/1300 526-06-01-02-02/2-18-5 17.11.2018 17.11.2021 Klinički bolnički centar Zagreb
125 MIRKA BABIĆ DELIĆ 406-01/15-05/1334 526-06-01-02-02/2-18-4 04.11.2018 04.11.2021 Odvjetničko društvo Matana&Partneri d.o.o., Zagreb
126 Katarina Babić Fras 406-01/18-06/862 526-06-02-02-01/1-18-2 15.11.2018 15.11.2021
127 MAJA BABIĆ VIDAK 406-01/15-05/1002 526-06-01-02-02/2-18-4 29.06.2018 29.06.2021 Grad Labin
128 AIDA BABOVIĆ 406-01/16-05/369 526-06-02-02-01/1-19-4 10.10.2019 10.10.2022 Centar za socijalnu skrb Čakovec
129 ALEKSANDRA BAČIĆ 406-01/16-06/108 526-06-02-02-01/1-19-4 23.02.2019 23.02.2022 Odvjetnica Anita Heršak Klobučarević
130 ANDREA BAČIĆ 406-01/18-06/204 526-06-02-03/2-18-2 22.03.2018 22.03.2021 Projekt LIFE Ministarstvo okoliša i energetike
131 JASENKA BAČIĆ 406-01/19-06/292 526-06-02-02-01/1-19-2 26.03.2019 26.03.2022 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
132 MATEA BAČIĆ 406-01/17-05/101 526-06-02-02-01/1-20-4 06.05.2020 06.05.2023 Grad Rijeka
133 RENATA BAČIĆ 406-01/14-05/257 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Daruvarske toplice-specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
134 TINA BAČIĆ 406-01/17-06/555 526-06-02-02-01/1-20-4 24.11.2020 24.11.2023 Grad Drniš
135 VESNA BAČIĆ 406-01/15-05/628 526-06-01-02-02/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek
136 RAFAELA BAČIĆ MILUN 406-01/16-05/104 526-06-01-02-02/2-19-4 25.04.2019 25.04.2022 JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
137 MIA BAČIĆ ŠIJANSKI 406-01/19-06/393 526-06-02-02-01/1-19-2 18.04.2019 18.04.2022
138 IVANA BAČLIJA 406-01/19-06/970 526-06-02-02-01/1-19-2 06.11.2019 06.11.2022 Zajednički odvjetnički ured Mrakovčić i Milić
139 NIKOLINA BAČURIN 406-01/14-05/62 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Public Tenders d.o.o.
140 MANUELA BAĆAC 406-01/16-06/274 526-06-02-02-01/1-19-4 09.05.2019 09.05.2022 JAVNA USTANOVA „PARK PRIRODE UČKA“
141 PETRA BADANJAK 406-01/15-05/654 526-06-01-02-02/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 KONČAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d.
142 DAMIR BADENIĆ 406-01/14-05/155 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo unutarnjih poslova
143 LJILJANA BADENIĆ 406-01/16-06/215 526-06-02-02-01/1-19-4 19.04.2019 19.04.2022 MUP RH
144 MATEJA BADJUN 406-01/18-06/655 526-06-02-02-01/1-18-2 24.07.2018 24.07.2021 Klinički bolnički centar Zagreb
145 JADRANKA BADURINA 406-01/15-05/138 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Klinički bolnički centar Rijeka
146 JASNA BADŽIM 406-01/19-06/950 526-06-02-02-01/1-19-2 25.10.2019 25.10.2022 Našička razvojna agencija NARA d.o.o.
147 NIKOLINA BADŽIM KATIĆ 406-01/16-05/253 526-06-01-02-02/2-19-4 27.06.2019 27.06.2022 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik
148 ALEN BAGARIĆ 406-01/18-06/428 526-06-02-03/2-18-2 24.05.2018 24.05.2021 KOMUNALAC ČEPIN D.O.O.
149 DANIELA BAGARIĆ 406-01/15-05/968 526-06-01-02-02/2-18-4 16.06.2018 16.06.2021 Elektromodul Osijek
150 GABRIJELA BAGARIĆ 406-01/16-06/238 526-06-02-02-01/1-19-4 20.04.2019 20.04.2022 CARNet
151 INES BAGARIĆ 406-01/18-06/354 526-06-02-03/2-18-2 16.05.2018 16.05.2021 HZZO
152 IVANA BAGARIĆ 406-01/19-06/219 526-06-02-02-01/1-18-2 08.03.2019 08.03.2022 LAG Karašica
153 MARKO BAGARIĆ 406-01/15-05/1130 526-06-02-02-01/1-18-4 22.09.2018 22.09.2021 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOS
154 VJEKOSLAV BAGARIĆ 406-01/14-05/300 526-06-02-02-02/3-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Osijek
155 Danica Bago 406-01/19-06/582 526-06-01-02-02/2-19-2 26.06.2019 26.06.2022 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije
156 TIHANA BAGO 406-01/15-05/1499 526-06-01-02-02/2-18-4 29.11.2018 29.11.2021 HEP d.d. Zagreb
157 LIDIJA BAHLEN 406-01/14-05/189 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Križ
158 VALERIJA BAHLEN GOJKOVIĆ 406-01/19-06/741 526-06-02-02-01/1-19-4 03.12.2019 03.12.2022
159 Jasmine BAHNIK 406-01/19-06/291 526-06-02-02-01/1-19-2 26.03.2019 26.03.2022
160 SANJA BAIĆ 406-01/15-05/895 526-06-01-02-02/2-18-6 09.06.2018 09.06.2021 HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.
161 Antonija Bajan 406-01/18-06/902 526-06-02-02-01/1-18-2 20.11.2018 20.11.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Split
162 Kristina Bajan 406-01/17-06/435 526-06-02-03/2-18-6 29.05.2018 29.05.2021 KING ICT d.o.o.
163 ADAM BAJIĆ 406-01/14-05/1016 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Zagreb
164 IVANA BAJIĆ 406-01/18-06/193 526-06-02-03/2-18-2 22.03.2018 22.03.2021 Ministarstvo mora
165 Jelena Bajić 406-01/19-06/844 526-06-01-02-02/2-19-2 24.09.2019 24.09.2022
166 Ivona Bajić Sabljo 406-01/20-06/187 526-06-02-02-01/1-20-2 03.06.2020 03.06.2023
167 NADA BAJIĆ-MUIĆ 406-01/18-06/581 526-06-02-02-01/1-18-2 11.07.2018 11.07.2021 MINISTARSTVO OBRANE
168 ALEKSANDRA BAJS 406-01/15-05/79 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 SAFU
169 DAMIR BAJSIĆ 406-01/14-05/1466 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 GRAD OSIJEK
170 DORIJAN BAKARČIĆ 406-01/14-05/963 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Primorsko-goranska županija
171 MAJA BAKARIĆ 406-01/16-06/02 526-06-02-02-01/1-18-4 19.01.2019 19.01.2022 Sense savjetovanje Zagreb
172 INES BAKIĆ 406-01/16-05/339 526-06-02-02-01/1-19-4 20.12.2019 20.12.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
173 Kristiana Bakić 406-01/20-06/171 526-06-02-02-01/1-20-2 11.03.2020 11.03.2023 ASOO-DEFCO
174 MARTINA BAKIĆ 406-01/15-05/1349 526-06-01-02-02/2-18-4 10.11.2018 10.11.2021 FINA
175 Nina Bakić 406-01/18-06/704 526-06-02-02-01/1-18-2 11.09.2018 11.09.2021 Grad Pula-Pola
176 Nikolina  Bakmaz 406-01/19-06/493 526-06-01-02-02/2-19-2 22.05.2019 22.05.2022 OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE
177 JELENA BAKOČEVIĆ 406-01/14-05/833 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Lučka uprava Zadar
178 Helena Bakota 406-01/20-06/81 526-06-02-02-01/1-20-2 29.01.2020 29.01.2023 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji
179 IVANA BAKOTIN KOŠTA 406-01/16-05/108 526-06-02-02-01/1-19-4 11.04.2019 11.04.2022 SVEUČILIŠTE U SPLITU
180 ANA BAKOVIĆ 406-01/15-05/773 526-06-01-02-02/2-18-4 14.05.2018 14.05.2021 Grad Velika Gorica
181 Gizella Baković 406-01/20-06/297 526-06-02-02-01/1-20-2 10.07.2020 10.07.2023
182 Ilijana Baković 406-01/19-06/622 526-06-01-02-02/2-19-2 05.07.2019 05.07.2022
183 IVANA BAKOVIĆ 406-01/15-05/418 526-06-01-02-02/2-20-6 17.11.2020 17.11.2023 Hrvatska kontrola zračne plovidbe
184 IVONA BAKOVIĆ 406-01/15-05/493 526-06-02-03/2-17-4 20.03.2018 20.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
185 KARMELA BAKOVIĆ-BAJLO 406-01/14-05/987 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Vodovod d.o.o.
186 ŠTEFICA BAKRAN 406-01/15-05/953 526-06-01-02-02/2-18-4 02.06.2018 02.06.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Kutina
187 BRANKA BAKUNIĆ 406-01/14-05/1671 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.
188 JELENA BALAŠKO ČIĆ 406-01/14-05/1226 526-06-01-02-02/2-18-4 28.02.2018 28.02.2021 Općina Mali Bukovec
189 VALENTINA BALCER 406-01/16-05/102 526-06-02-02-01/1-19-4 19.06.2019 19.06.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
190 DASEN BALDASARI 406-01/14-05/850 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP d.d. Zagreb
191 KREŠIMIR BALEN 406-01/19-06/479 526-06-01-02-02/2-19-3 12.06.2019 12.06.2022
192 VANJA BALEN 406-01/19-06/695 526-06-02-02-01/1-19-3 27.09.2019 27.09.2022
193 Lidija Balen Ćurić 406-01/19-06/234 526-06-02-02-01/1-19-2 08.03.2019 08.03.2022 UNIVERZAL D.O.O. ĐAKOVO
194 MARKO BALENOVIĆ 406-01/17-06/183 526-06-02-02-01/1-19-4 23.05.2020 23.05.2023 Ured Svjetske banke u RH
195 MILA BALENOVIĆ 406-01/17-05/246 526-06-01-02-02/2-20-4 22.12.2020 22.12.2023 Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku
196 IGOR BALENT 406-01/15-05/414 526-06-01-02-02/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
197 MARINA BALENTOVIĆ 406-01/17-05/358 526-06-02-02-01/1-20-4 27.10.2020 27.10.2023 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
198 IVANA BALETIĆ FRANKOVIĆ 406-01/18-06/32 526-06-02-02-01/1-18-3 19.09.2018 19.09.2021 Ericsson Nikola Tesla d.d.
199 JOSIP BALIĆ 406-01/16-06/522 526-06-01-02-02/2-19-4 21.10.2019 21.10.2022 Općina Dugopolje
200 MELITA BALIĆ 406-01/14-05/88 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 PLINACRO d.o.o.
201 RENATO BALIĆ 406-01/16-06/334 526-06-02-02-01/1-19-4 15.06.2019 15.06.2022 Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d.
202 FILIP BALIJA 406-01/16-05/161 526-06-01-02-02/2-18-4 08.05.2019 08.05.2022 Županijska lučka uprava, Mali Lošinj
203 IGOR BALTIĆ 406-01/18-06/513 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
204 VESNA BALTIĆ 406-01/14-05/401 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Dom za starije i nemoćne osobe Velika
205 Maja Baljkas 406-01/19-06/1009 526-06-01-02-02/2-19-2 22.11.2019 22.11.2022
206 IGOR BAN 406-01/15-05/1489 526-06-02-02-01/1-18-4 01.12.2018 01.12.2021 PK d.o.o.
207 TEA BAN 406-01/18-06/679 526-06-02-02-01/1-18-2 25.07.2018 25.07.2021 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
208 KATIJA BANAC 406-01/19-06/86 526-06-02-02-01/1-19-2 29.01.2019 29.01.2022 DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA
209 SPASOJA BANAC 406-01/16-05/112 526-06-01-02-02/2-19-4 04.06.2019 04.06.2022 Vodoopskrba d.o.o. Darda
210 SILVANA BANDALO 406-01/16-06/307 526-06-02-02-01/1-19-4 28.11.2019 28.11.2022 HAMAG BICRO
211 Ante Bandić 406-01/20-06/472 526-06-02-02-01/1-20-2 11.11.2020 11.11.2023
212 JASMINA BANDUR 406-01/17-06/245 526-06-02-02-01/1-20-4 07.06.2020 07.06.2023 ENVICON d.o.o.
213 DANIELA BANKOVIĆ 406-01/14-05/1432 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Zračna luka Pula d.o.o.
214 Mladen Banković 406-01/19-06/1081 526-06-01-02-02/2-19-2 13.12.2019 13.12.2022
215 ANTONELA BANOVAC 406-01/20-06/372 526-06-02-02-01/1-20-2 27.08.2020 27.08.2023 ZATVOR U ŠIBENIKU
216 ANJA BANOVIĆ 406-01/19-06/119 526-06-02-02-01/1-19-2 15.02.2019 15.02.2022 Hrvatski hidrografski institut
217 DRAGANA BANOVIĆ 406-01/17-05/06 526-06-01-02-02/2-20-4 06.02.2020 06.02.2023 HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb
218 MARIJANA BANJAVČIĆ 406-01/19-06/224 526-06-02-02-01/1-19-2 08.03.2019 08.03.2022 Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije
219 MARTINA BANJAVČIĆ 406-01/14-05/78 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Duga Resa
220 ANITA BARA 406-01/14-05/558 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Opća bolnica Šibensko-kninske županije
221 ANDREJA BARABA 406-01/15-05/353 526-06-02-03/2-17-6 05.02.2018 05.02.2021 Grad Zadar
222 MARIN BARABA 406-01/15-05/844 526-06-01-02-02/2-18-4 12.06.2018 12.06.2021 Zdravstvena ustanova ljekarna Jadran
223 KRISTINA BARAĆ 406-01/14-05/444 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo unutarnjih poslova
224 GORDANA BARADA 406-01/16-06/139 526-06-01-02-02/2-18-4 09.03.2019 09.03.2022 Zračna luka Split d.o.o.
225 DARIO BARBALIĆ 406-01/17-06/307 526-06-02-03/2-18-4 23.01.2018 23.01.2021 SAFU
226 Ana Barbarić 406-01/17-06/505 526-06-02-02-01/1-19-5 22.01.2019 22.01.2022 Dom za starije osobe Ksaver
227 Božena Barbarić 406-01/19-06/1036 526-06-02-02-01/1-19-2 26.11.2019 26.11.2022
228 IVAN BARBARIĆ 406-01/14-05/1101 526-06-02-03/2-18-4 28.02.2018 28.02.2021 Infodom d.o.o. Zagreb
229 Jelena Barbarić 406-01/20-06/525 526-06-02-02-01/1-20-2 15.12.2020 15.12.2023 Fito ekologija d.o.o.
230 TOMISLAV BARBARIĆ 406-01/17-05/414 517-08-04-02-03-21-4 10.12.2020 10.12.2023 JU Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije
231 TONČI BARBARIĆ 406-01/15-05/1549 526-06-02-02-01/1-19-5 28.01.2019 28.01.2022 Hvarski vodovod d.o.o.
232 VLADIMIR BARBIĆ 406-01/14-05/955 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 ELBA Projekt d.o.o.
233 IVICA BARBIR 406-01/15-05/1478 526-06-01-02-02/2-18-4 01.12.2018 01.12.2021 DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK
234 SANDRA BARBIR JOJA 406-01/18-06/91 526-06-02-03/2-18-2 14.02.2018 14.02.2021 GRAD ZAGREB, Ured za javnu nabavu
235 IVA BARČAN 406-01/16-06/82 526-06-01-02-02/2-19-4 16.02.2019 16.02.2022 PWC savjetovanje d.o.o.
236 Marina Barčanec 406-01/19-06/662 526-06-02-02-01/1-19-2 23.07.2019 23.07.2022
237 MARKO BARČIĆ 406-01/14-05/801 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Psihijatrijska bolnica Rab
238 BOJAN BARETIĆ 406-01/16-06/15 526-06-01-02-02/2-18-4 20.01.2019 20.01.2022 GrECo JLT Croatia d.o.o.za posredovanje u osiguranju
239 KRUNOSLAVA BARIČEVIĆ 406-01/16-05/43 526-06-01-02-02/2-18-4 12.03.2019 12.03.2022 HEP Proizvodnja d.o.o.Pogon GHE Vinodol
240 LUCIJA BARIČEVIĆ 406-01/15-05/913 526-06-02-03/2-18-4 01.06.2018 01.06.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Gospić
241 MARIJANA BARIČEVIĆ 406-01/14-05/519 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske šume d.o.o., UŠP Senj
242 SINIŠA BARIČEVIĆ 406-01/16-06/679 526-06-02-02-01/1-19-4 23.12.2019 09.12.2022 Odvjetničko društvo Stanić i partneri d.o.o.
243 NIKOLINA BARIČIĆ 406-01/17-06/278 526-06-02-02-01/1-20-4 13.06.2020 13.06.2023 Odvodnja d.o.o.
244 ANDREA BARIĆ 406-01/16-06/460 526-06-02-02-01/1-19-4 27.09.2019 27.09.2022 HEP-Telekomunikacije d.o.o.
245 FILIP BARIĆ 406-01/19-06/789 526-06-02-02-01/1-19-3 25.10.2019 25.10.2022 Opća županijska bolnica Vinkovci
246 Ivona Barić 406-01/20-06/110 526-06-01-02-02/2-20-2 18.02.2020 18.02.2023
247 JELENA BARIĆ 406-01/18-06/903 526-06-02-02-01/1-18-3 07.12.2018 07.12.2021 ZOBNICA D.O.O.
248 MARIO BARIĆ 406-01/17-05/182 526-06-02-02-01/1-20-4 15.09.2020 15.09.2023 HEP Proizvodnja,Pogon TE-TO Osijek
249 Matija Barić 406-01/18-06/989 526-06-02-02-01/1-18-2 11.12.2018 11.12.2021 Odvjetničko društvo Matana & Partneri d.o.o.
250 SAŠA BARIĆ 406-01/15-05/1453 526-06-01-02-02/2-19-4 18.03.2019 18.03.2022 INSTITUT IGH, d.d.
251 TATJANA BARIĆ 406-01/16-05/194 526-06-02-02-01/1-19-4 17.10.2019 17.10.2022 Pomorski centar za elektroniku d.o.o. Split
252 ANA BARIŠIĆ 406-01/17-06/65 526-06-01-02-02/2-19-5 21.03.2020 21.03.2023 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
253 ANĐELA BARIŠIĆ 406-01/19-06/355 526-06-02-02-01/1-19-2 09.04.2019 09.04.2022 OTP Savjetovanje d.o.o.
254 DRAGICA BARIŠIĆ 406-01/18-06/336 526-06-02-03/2-18-2 08.05.2018 08.05.2021 Osnovna škola Andrije Kačića Miošića
255 IVA BARIŠIĆ 406-01/19-06/867 526-06-02-02-01/1-19-3 25.10.2019 25.10.2022
256 MARKO BARIŠIĆ 406-01/18-06/842 526-06-02-02-01/1-18-2 08.11.2018 08.11.2021 Valpovački poduzetnički centar d.o.o.
257 MARTINA BARIŠIĆ 406-01/19-06/08 526-06-02-02-01/1-19-6 06.11.2019 06.11.2022 ING-JET D.O.O.
258 Martina Barišić 406-01/20-06/397 526-06-01-02-02/2-20-2 16.09.2020 16.09.2023
259 NATAŠA BARIŠIĆ KUHAR 406-01/18-06/42 526-06-02-03/2-18-2 23.01.2018 23.01.2021 V.D.M. PROMET d.o.o.
260 BLAŽENKA BARIŠIĆ PAVLEK 406-01/16-05/403 526-06-01-02-02/2-19-4 09.12.2019 09.12.2022 Dječji vrtić "Četiri rijeke" Karlovac
261 DUNJA BARJAKTARIĆ 406-01/14-05/1657 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Rijeka
262 Ana Barković 406-01/19-06/574 526-06-01-02-02/2-19-2 26.06.2019 26.06.2022 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije
263 KRISTINA BARKOVIĆ 406-01/17-06/469 526-06-02-02-01/1-20-4 19.10.2020 19.10.2023 ZATVOR U GOSPIĆU
264 BRANKO BARLOVIĆ 406-01/15-05/1537 526-06-02-02-01/1-18-4 20.12.2018 20.12.2021 Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
265 NATAŠA BARLOVIĆ 406-01/18-06/220 526-06-02-03/2-18-3 06.06.2018 06.06.2021 Općina Gornja Stubica
266 IVAN BARNJAK 406-01/16-05/97 526-06-01-02-02/2-19-4 20.03.2019 20.03.2022 EMMI j.d.o.o.
267 MANDICA BARNJAK 406-01/16-05/98 526-06-01-02-02/2-19-4 20.03.2019 20.03.2022 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
268 OZREN BARNJAK 406-01/14-05/1576 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HP - Hrvatska pošta d.d.
269 JELENA BARNJAK BURIĆ 406-01/16-06/736 526-06-02-02-01/1-19-4 21.12.2019 21.12.2022 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
270 DAJANA BARTOLIĆ 406-01/15-05/858 526-06-01-02-02/2-18-4 29.05.2018 29.05.2021 HEP-Proizvodnja d.o.o.
271 MONIKA BARTOLIĆ 406-01/15-05/1417 526-06-01-02-02/2-18-4 18.11.2018 18.11.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanjePU Virovitica
272 RUŽICA BARTOLIĆ KUKUČKA 406-01/14-05/26 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Baranjska čistoća d.o.o.
273 IVANA BARTOLIĆ ZLATAR 406-01/16-05/458 526-06-01-02-02/2-20-4 05.03.2020 05.03.2023 Ministarstvo kulture
274 Ana Bartulović 406-01/20-06/298 526-06-02-02-01/1-20-2 10.07.2020 10.07.2023 UHY Savjetovanje d.o.oo.
275 JOSIP BARTULOVIĆ 406-01/17-05/404 526-06-02-02-01/1-20-4 24.11.2020 24.11.2023 Hrvatske ceste d.o.o.
276 NIKOLA BARTULOVIĆ 406-01/16-05/349 526-06-01-02-02/2-19-5 17.10.2019 17.10.2022 Općina Slivno
277 SANJA BARTULOVIĆ 406-01/19-06/878 526-06-02-02-01/1-19-3 25.10.2019 25.10.2022
278 IVANA BARUNICA 406-01/17-06/292 526-06-02-02-01/1-20-4 20.06.2020 20.06.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
279 MARKO BASARA 406-01/15-05/1095 526-06-01-02-02/2-19-4 02.10.2019 15.09.2021 Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
280 ĐURĐICA BASTA 406-01/18-06/96 526-06-02-03/2-18-2 14.02.2018 14.02.2021 -
281 Martina Bastić 406-01/20-06/392 526-06-01-02-02/2-20-2 16.09.2020 16.09.2023
282 MARTINA BASTIĆ PAVEC 406-01/17-05/206 526-06-02-02-01/1-20-4 01.07.2020 01.07.2023 HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Pogon TE-TO Zagreb
283 DALIBOR BASTIJANČIĆ 406-01/14-05/752 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Limska Draga d.o.o.
284 ANJA BAŠIĆ 406-01/18-06/624 526-06-02-02-01/1-18-2 17.07.2018 17.07.2021
285 IVAN BAŠIĆ 406-01/15-05/894 526-06-01-02-02/2-18-4 29.05.2018 29.05.2021 Dom zdravlja Slavonski Brod
286 IVANA BAŠIĆ 406-01/17-05/47 526-06-01-02-02/2-20-4 10.03.2020 10.03.2023 Hrvatske vode
287 JOSIP BAŠIĆ 406-01/17-06/337 526-06-01-02-02/2-20-4 11.07.2020 11.07.2023 ODVJETNIČKI URED JOSIP BAŠIĆ
288 MARIJA BAŠIĆ 406-01/16-06/26 526-06-02-02-01/1-18-4 26.01.2019 26.01.2022 Zavod za sigurnost informacijskih sustava
289 MLADEN BAŠIĆ 406-01/14-05/1649 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Marina
290 Snježana Bašić 406-01/18-06/866 526-06-02-02-01/1-18-2 15.11.2018 15.11.2021
291 ZRINKO BAŠIĆ 406-01/17-05/65 526-06-02-02-01/1-20-4 01.07.2020 01.07.2023 Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
292 ZVONIMIR BAŠIĆ 406-01/17-05/354 517-08-04-02-03-21-4 17.12.2020 17.12.2023 HEP Toplinarstvo d.o.o.
293 KATARINA BAŠIĆ ANDABAKA 406-01/16-06/226 526-06-01-02-02/2-18-4 20.04.2019 20.04.2022 Hrvatska gospodarska komoraHRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
294 KSENIJA BAŠNEC VUKOVIĆ 406-01/16-05/228 526-06-02-02-01/1-19-4 05.11.2019 05.11.2022 OLYMPUS d.o.o. Zagreb
295 MARINKO BAŠURIĆ 406-01/14-05/397 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Osječko-baranjska županija
296 Nikola Bataković 406-01/19-06/785 526-06-02-02-01/1-19-2 19.09.2019 19.09.2022 Hrvatske vode
297 ROBERT BATEL 406-01/14-05/1612 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Dom za starije osobe "Alfredo Štiglić"
298 ANDREA BATIĆ 406-01/16-06/563 526-06-02-02-01/1-19-5 13.12.2019 13.12.2022 HAMAG-BICRO
299 GORAN BATINIĆ 406-01/18-06/149 526-06-02-03/2-18-2 08.03.2018 08.03.2021 Razvojna agencija Split - RaST d.o.o.
300 Stjepan Batorek 406-01/18-06/776 526-06-02-02-01/1-18-2 19.10.2018 19.10.2021 VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije
301 DANIJELA BATOŠ LAZAR 406-01/18-06/658 526-06-02-02-01/1-18-4 27.11.2018 27.11.2021 GRAD BUJE – BUIE
302 ANKA BATUR 406-01/18-06/391 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021 VODOVOD d.o.o. Zadar
303 ŽELJKA BATUŠIĆ 406-01/14-05/1216 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
304 MAJA BAUER 406-01/15-05/918 526-06-01-02-02/2-18-6 01.06.2018 01.06.2021 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Medicinski fakultet
305 Ivana Bauk 406-01/19-06/851 526-06-01-02-02/2-19-3 22.11.2019 22.11.2022 Komunalno društvo GRAD d.o.o.
306 BORIS BAUKOVIĆ 406-01/16-05/466 526-06-02-02-01/1-20-4 05.06.2020 05.06.2023 Općina Babina Greda
307 MILA BAUKOVIĆ 406-01/19-06/221 526-06-02-02-01/1-19-2 08.03.2019 08.03.2022 Uspješan korak d.o.o.
308 DORIJANO BAŽON 406-01/14-05/1003 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 1. MAJ LABIN d.o.o.
309 Ena BEAKOVIĆ 406-01/19-06/409 526-06-02-02-01/1-19-2 25.04.2019 25.04.2022
310 ANA BEBEK 406-01/19-06/167 526-06-02-02-01/1-19-2 26.02.2019 26.02.2022
311 Marija BEBER 406-01/17-06/125 526-06-02-03/2-18-3 27.02.2018 27.02.2021 Odvjetničko društvo Matijević, Jakirčević i Malkoč d.o.o.
312 BRUNO BEBIĆ 406-01/17-06/433 526-06-02-02-01/1-20-4 28.09.2020 28.09.2023 Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA d.o.o
313 Marino Bebić 406-01/18-06/807 526-06-02-02-01/1-18-2 24.10.2018 24.10.2021
314 Nermina BECKER 406-01/19-06/468 526-06-01-02-02/2-19-3 27.06.2019 27.06.2022 IT SOFT d.o.o.
315 ANA BEČ 406-01/14-05/1082 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
316 Ante Bečić 406-01/19-06/353 526-06-02-02-01/1-19-3 18.04.2019 18.04.2022
317 Katarina Bečić Mutvar 406-01/19-06/693 526-06-02-02-01/1-19-2 25.07.2019 25.07.2022
318 EAD BEČIREVIĆ 406-01/17-06/80 526-06-02-02-01/1-20-5 07.04.2020 07.04.2023 Hrvatski Crveni križ
319 ANA BEĆAR 406-01/15-05/167 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Klinički bolnički centar Rijeka
320 DIJANA BEĆIĆ 406-01/17-06/559 526-06-02-02-01/1-20-4 12.12.2020 12.12.2023 KLINIČKA BOLNICA „SVETI DUH“
321 MARINA BEDE 406-01/18-06/282 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 HOPS d.o.o. PrP Osijek
322 ŽELJKO BEDEKOVIĆ 406-01/18-06/563 526-06-02-02-01/1-18-2 05.07.2018 05.07.2021 Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića
323 DRAGANA BEDENIK 406-01/14-05/233 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Zagrebačka županija
324 TONI BEDIĆ 406-01/17-06/440 526-06-01-02-02/2-20-5 18.09.2020 18.09.2023 VODE LIPIK d.o.o.
325 ŽELJKO BEDIĆ 406-01/14-05/191 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Međimurske vode d.o.o.
326 TENA BEG 406-01/17-06/82 526-06-02-02-01/1-19-4 15.03.2020 15.03.2023 KBC Zagreb
327 BORIS BEGIĆ 406-01/16-05/208 526-06-01-02-02/2-19-4 08.05.2019 08.05.2022 Zagrebački holding - podružnica Zrinjevac, Zagreb
328 DANIJELA BEGIĆ 406-01/19-06/71 526-06-02-02-01/1-19-2 29.01.2019 29.01.2022
329 DOLORES BEGIĆ 406-01/14-05/377 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Komunalni servis d.o.o.
330 IVAN BEGIĆ 406-01/17-06/518 526-06-02-02-01/1-20-4 15.11.2020 15.11.2023 GRAD PETRINJA
331 JASMINKA BEGIĆ 406-01/15-05/952 526-06-01-02-02/2-18-4 02.06.2018 02.06.2021 Opća bolnica Varždin
332 Mladen Begić 406-01/20-06/332 526-06-02-02-01/1-20-2 21.07.2020 21.07.2023
333 Suzana Begić 406-01/19-06/65 526-06-02-02-01/1-19-2 24.01.2019 24.01.2022 Ministarstvo obrane RH
334 TANJA BEGIĆ 406-01/17-06/585 526-06-02-02-01/1-20-5 19.01.2021 19.01.2024 STORM COMPUTERS D.O.O.
335 Valentina Begić 406-01/19-06/300 526-06-02-02-01/1-19-2 26.03.2019 26.03.2022
336 VERA BEGIĆ BLEČIĆ 406-01/15-05/437 526-06-02-03/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 Rijeka sport d.o.o.
337 ŽELJKA BEGIĆ ŠIMUNDIĆ 406-01/14-05/329 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Dom zdravlja Đakovo
338 ANTONIA BEGONJA 406-01/15-05/401 526-06-01-02-02/2-18-4 29.06.2018 29.06.2021 Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije
339 ANJA BEGOVIĆ 406-01/18-06/159 526-06-02-02-01/1-20-3 16.01.2020 16.01.2023 STOMA MEDICAL d.o.o. Zagreb
340 MARTINA BEHIN 406-01/14-05/765 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Varkom d.d.
341 ANTE BEKAVAC 406-01/18-06/875 526-06-02-02-01/1-18-2 15.11.2018 15.11.2021 HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT
342 TINA BELAC 406-01/20-06/362 526-06-02-02-01/1-20-3 27.08.2020 27.08.2023 Općina Žminj
343 Helena Belak 406-01/20-06/476 526-06-02-02-01/1-20-2 11.11.2020 11.11.2023
344 JOSIPA BELAMARIĆ 406-01/19-06/638 526-06-02-02-01/1-19-2 18.07.2019 18.07.2022
345 ANITA BELANČIĆ 406-01/16-05/171 526-06-01-02-02/2-19-4 20.06.2019 20.06.2022 Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka
346 INGRID BELAS 406-01/16-05/229 526-06-02-02-01/1-19-4 14.11.2019 14.11.2022 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije Pula
347 Josip Belas 406-01/20-06/143 526-06-02-02-01/1-20-2 05.03.2020 05.03.2023
348 Marko Belavić 406-01/19-06/404 526-06-02-02-01/1-19-2 18.04.2019 18.04.2022
349 Matej Belavić 406-01/20-06/112 526-06-01-02-02/2-20-2 18.02.2020 18.02.2023 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
350 TIHANA BELAVIĆ OSTROGONAC 406-01/14-05/1177 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Karlovac
351 ŠTEFICA BELČIĆ 406-01/16-05/329 526-06-01-02-02/2-19-4 24.09.2019 24.09.2022 Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
352 IVANA BELEC 406-01/14-05/1147 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
353 NIKOLETA BELEMEČIĆ 406-01/20-06/321 526-06-02-02-01/1-20-2 17.07.2020 17.07.2023 Dubrovačka Baština d.o.o.
354 Karmen Beletić 406-01/19-06/74 526-06-02-02-01/1-19-2 29.01.2019 29.01.2022
355 SANJA BELETIĆ ALBERTINI 406-01/15-05/646 526-06-02-03/2-18-4 02.04.2018 02.04.2021 Lučka uprava Pula
356 MARTINA BELINIĆ 406-01/15-05/750 526-06-02-03/2-18-4 21.05.2018 21.05.2021 Zagrebački električni tramvaj, Zagreb
357 MAJA BELKOVIĆ DOŠEN 406-01/18-06/312 526-06-02-03/2-18-2 03.05.2018 03.05.2021 „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
358 GORAN BELOBRAJDIĆ 406-01/14-05/182 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d.
359 JOSIPA BELOBRAJDIĆ 406-01/18-06/85 526-06-02-03/2-18-2 08.02.2018 08.02.2021 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB Kišpatićeva 12
360 HRVOJE BELOŠEVIĆ 406-01/14-05/685 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 HŽ Infrastruktura d.o.o.
361 MONIKA BELOŠEVIĆ 406-01/17-06/352 526-06-02-02-01/1-20-4 13.07.2020 13.07.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
362 MAJA BELOŠIĆ 406-01/15-05/1133 526-06-01-02-02/2-18-4 22.09.2018 22.09.2021 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
363 Ana Belščak-Cvitanović 406-01/20-06/139 526-06-02-02-01/1-20-2 05.03.2020 05.03.2023 Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
364 Matea Belužić 406-01/18-06/1013 526-06-02-02-01/1-18-2 19.12.2018 19.12.2021 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
365 Mirna Beljan 406-01/19-06/980 526-06-02-02-01/1-19-2 12.11.2019 12.11.2022
366 MONIKA BELJAN 406-01/18-06/155 526-06-02-03/2-18-2 20.03.2018 20.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije
367 NATAŠA BELJAN 406-01/16-06/302 526-06-02-02-01/1-18-4 17.05.2019 17.05.2022 Učenički dom Kvarner
368 IVANA BELJO 406-01/18-06/371 526-06-02-03/2-18-2 17.05.2018 17.05.2021 Fina gotovinski servis d.o.o.
369 IVANČICA BENAKOVIĆ 406-01/14-05/898 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
370 Iva BENC KUNŠTEK 406-01/20-06/508 526-06-01-02-02/2-20-2 24.11.2020 24.11.2023 Grad Krapina
371 SANDRA BENCIŠTADLER 406-01/17-06/441 526-06-01-02-02/2-20-5 18.10.2020 18.10.2023 VODE LIPIK d.o.o.
372 KRISTIJAN BENČIĆ 406-01/18-06/957 526-06-02-02-01/1-18-2 06.12.2018 06.12.2021 OPĆINA ŽMINJ
373 MARINA BENČIĆ 406-01/19-06/326 526-06-01-02-02/2-19-2 28.03.2019 28.03.2022
374 HELGA BENDIŠ-ŽMIRIĆ 406-01/18-06/146 526-06-02-03/2-18-2 08.03.2018 08.03.2021 Županijska lučka uprava Krk
375 IVANA BENE 406-01/18-06/608 526-06-02-02-01/1-18-2 13.07.2018 13.07.2021 GRAD JASTREBARSKO
376 ANA BENIĆ 406-01/20-06/114 526-06-01-02-02/2-20-2 18.02.2020 18.02.2023
377 HRVOJE BENIĆ 406-01/17-06/543 526-06-02-02-02/3-20-4 24.11.2020 24.11.2023
378 KRISTINA BENKO 406-01/14-05/1125 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Karlovac
379 MARINA BENKOVIĆ 406-01/19-06/318 526-06-01-02-02/2-19-2 28.03.2019 28.03.2022 OPĆINA GRAČIŠĆE
380 VEDRANA BENŠAK 406-01/18-06/84 526-06-02-03/2-18-2 08.02.2018 08.02.2021 KBC ZAGREB
381 FRANJO BENJAK 406-01/18-06/510 526-06-02-02-01/1-18-2 27.06.2018 27.06.2021 Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
382 NEVENKA BENJAK Općina Konjščina
383 TEA BENJAK MARČETIĆ 406-01/16-06/734 526-06-02-02-01/1-20-4 14.12.2020 14.12.2023 HRVATSKE VODE
384 MAJA BERAM 406-01/18-06/257 526-06-02-03/2-18-2 17.04.2018 17.04.2021 Zračna luka Split d.o.o.
385 Marina Berdić 406-01/18-06/774 526-06-02-02-01/1-18-2 19.10.2018 19.10.2021 Olympus Czech Group s.r.o., član koncerna, Podružnica Zagreb
386 VEDRAN BEREČIĆ 406-01/18-06/832 526-06-02-02-01/1-18-2 08.11.2018 08.11.2021 Grad Belišće
387 IVANA BEREČKI 406-01/15-05/376 526-06-02-03/2-17-4 18.02.2018 18.02.2021 UHIRO
388 DANIJELA BEREK 406-01/15-05/737 526-06-02-03/2-18-4 23.04.2018 23.04.2021 Gradska groblja Viktorovac d.o.o., Sisak
389 MARINA BERETIN 406-01/15-05/1164 526-06-02-02-01/1-18-4 23.09.2018 23.09.2021 Zavod za javno zdravstvo Zadar
390 Margareta Berezovski 406-01/18-06/767 526-06-02-02-01/1-18-2 18.10.2018 18.10.2021 Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
391 Dino Beritić 406-01/19-06/674 526-06-02-02-01/1-19-2 24.07.2019 24.07.2022
392 IRENA BERNARDIĆ 406-01/14-05/1219 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HT PRODUKCIJA d.o.o.
393 IVA BERNIK 406-01/16-05/243 526-06-01-02-02/2-19-4 22.07.2019 22.07.2022 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zagreb
394 MERI BERTICIOLI 406-01/17-06/544 526-06-02-02-01/1-20-4 24.11.2020 24.11.2023 Muzeji Ivana Meštrovića
395 NEVEN BERTOVIĆ 406-01/14-05/1052 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
396 Igor Besednik 406-01/19-06/449 526-06-02-02-01/1-19-2 17.05.2019 17.05.2022 HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Križ
397 ANNE-MARIE BEŠEN Općina Suhopolje
398 DRINA BEŠENIĆ 406-01/19-06/156 526-06-02-02-01/1-19-2 20.02.2019 20.02.2022 GRAD BIOGRAD NA MORU
399 BOŽANA BEŠLIĆ 406-01/15-05/1381 526-06-01-02-02/2-18-4 11.11.2018 11.11.2021 Agencija za plaćanja u poljoprtivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
400 MARIJA BEŠLIĆ 406-01/18-06/462 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
401 VALENTINA BEŠLIĆ 406-01/14-05/986 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo zdravstva
402 ŽELJKA BEŠTAK 406-01/18-06/73 526-06-02-03/2-18-3 20.02.2018 20.02.2021 Grad Zagreb
403 REBEKA BETLEHEM 406-01/19-06/776 526-06-02-02-01/1-19-2 19.09.2019 19.09.2022
404 MARIJA BEZER 406-01/14-05/269 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo unutarnjih poslova
405 SMILJANA BEZIĆ 406-01/14-05/1661 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 VADEMECUM j.d.o.o.
406 BOJANA BEZIK 406-01/16-05/472 526-06-01-02-02/2-19-4 09.12.2019 09.12.2022 Niskogradnja Hren d.o.o.
407 MARIJA BEZINA 406-01/15-05/675 526-06-01-02-02/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 SAFU
408 Tea Bezjak 406-01/19-06/836 526-06-01-02-02/2-19-2 24.09.2019 24.09.2022 Sveučilište u Zadru
409 Juraj Bezuh 406-01/19-06/756 526-06-02-02-01/1-19-2 17.09.2019 17.09.2022
410 MARTINA BEŽAN 406-01/19-06/136 526-06-02-02-01/1-19-2 19.02.2019 19.02.2022 ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O.
411 LUCA BIASIOL 406-01/18-06/652 526-06-02-02-01/1-18-2 18.07.2018 18.07.2021 GRAD VODNJAN-DIGNANO
412 NINA BIČAK 406-01/17-06/529 526-06-02-02-01/1-20-4 22.11.2020 22.11.2023 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.
413 Mario Biček 406-01/19-06/1028 526-06-02-02-01/1-20-3 15.01.2020 15.01.2023 HZZ PU Kutina
414 Antonija Bićanić 406-01/19-06/45 526-06-02-02-01/1-19-2 23.01.2019 23.01.2022 Grad Otočac
415 Katica Bićanić 406-01/19-06/16 526-06-02-02-01/1-19-2 15.01.2019 15.01.2022
416 MIRELA BIHAR 406-01/17-05/252 526-06-02-02-01/1-20-4 27.10.2020 27.10.2023 Fortius Inter Partes d.o.o.
417 ANKA BIJELIĆ 406-01/16-05/159 526-06-01-02-02/2-19-4 04.06.2019 04.06.2022 "Cvjetni dom" Šibenik
418 JOŠKO BIJUKOVIĆ 406-01/15-05/425 526-06-01-02-02/2-18-5 08.12.2018 08.12.2021 VODOVOD d.o.o. Omiš
419 Marija Bilać 406-01/19-06/573 526-06-01-02-02/2-19-2 26.06.2019 26.06.2022
420 DANIELA BILAN 406-01/15-05/1337 526-06-01-02-02/2-18-4 04.11.2018 04.11.2021 Općina Tisno
421 Jelena Bilan 406-01/20-06/395 526-06-01-02-02/2-20-2 16.09.2020 16.09.2023 OPĆINA DICMO
422 MATIJA BILANDŽIĆ 406-01/15-05/655 526-06-01-02-02/2-18-5 14.04.2018 14.04.2021 Grad Đakovo
423 Andrija Bilas 406-01/19-06/376 526-06-02-02-01/1-19-3 21.05.2019 21.05.2022
424 Blaž Bilaver 406-01/19-06//49 526-06-02-02-01/1-19-2 23.01.2019 23.01.2022 Zračna luka Zadar d.o.o.
425 IRENA BILEN GLAŽAR 406-01/17-05/385 526-06-01-02-02/2-20-4 12.12.2020 12.12.2023 Jadrolinija Rijeka
426 Andrea Bilić 406-01/20-06/220 526-06-01-02-02/2-20-2 17.06.2020 17.06.2023
427 ANTONIJA BILIĆ 406-01/15-05/183 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske vode VGO Split
428 MAJA BILIĆ 406-01/15-05/664 526-06-01-02-02/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 Ministarstvo zdravlja
429 MARIJA BILIĆ 406-01/16-05/271 526-06-01-02-02/2-19-4 27.06.2019 27.06.2022 Centar za socijalnu skrb Zagreb
430 MARTINA BILIĆ 406-01/17-05/393 526-06-02-02-01/1-20-4 12.12.2020 12.12.2023 Općina Pićan
431 MIRJANA BILIĆ 406-01/17-06/508 526-06-02-02-01/1-20-5 21.12.2020 21.12.2023 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I EU FONDOVA
432 NIKOLINA BILIĆ 406-01/16-06/71 526-06-01-02-02/2-19-4 10.02.2019 10.02.2022 Nikolina Bilić
433 TAMARA BILIĆ 406-01/18-06/844 526-06-02-02-01/1-18-2 08.11.2018 08.11.2021 Grad Belišće
434 TEUTA BILIĆ 406-01/18-06/500 526-06-02-02-01/1-18-02 27.06.2018 27.06.2021 SAFU
435 VLATKO BILIĆ 406-01/16-06/484 526-06-02-02-01/1-19-4 26.10.2019 26.10.2022 OSIJEK-KOTEKS d.d.
436 TAMARA BILIĆ-STOJKOVSKA 406-01/16-06/351 526-06-01-02-02/2-19-4 16.06.2019 16.06.2022 Grad Vis
437 IVAN BILLEGE 406-01/14-05/1057 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 GRAD ZAGREB
438 TENA BILOVIĆ KRMPOTIĆ 406-01/15-05/1414 526-06-02-02-01/1-18-4 18.11.2018 18.11.2021 GRAD SENJ
439 SANJA BILUŠIĆ 406-01/14-05/823 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatska kontrola zračne plovidbe, d.o.o.
440 MATEA BILJAK 406-01/18-06/408 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021
441 Linda Biljan 406-01/19-06/165 526-06-02-02-01/1-19-2 26.02.2019 26.02.2022
442 Gordana Bingula 406-01/20-06/210 526-06-02-02-01/1-20-2 16.06.2020 16.06.2023 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
443 Katarina Bingula 406-01/19-06/1054 526-06-02-02-01/1-19-2 03.12.2019 03.12.2022 Projekt jednako razvoj d.o.o.
444 JOSIPA BIONDA RAJČIĆ 406-01/18-06/762 526-06-02-02-01/1-18-3 14.11.2018 14.11.2021
445 LAURA BIONDIĆ 406-01/15-05/893 526-06-01-02-02/2-18-5 02.06.2018 02.06.2021 Ured za programe i projekte EU
446 MAJA BIONDIĆ 406-01/15-05/110 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Sportski objekti Samobor
447 GORDANA BIRAČ 406-01/16-05/168 526-06-02-02-01/1-19-4 23.04.2019 23.04.2022 Čazmatrans -Nova d.o.o. Čazma
448 ZORAN BIRIMIŠA 406-01/15-05/420 526-06-02-03/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 TIME BOX- obrt za poslovno savjetovanje i usluge
449 Dario Birtić 406-01/19-06/50 526-06-02-02-01/1-19-2 24.01.2019 24.01.2022
450 MARTINA BIRUŠKI 406-01/16-05/445 526-06-02-02-01/1-20-4 01.04.2020 01.04.2023 Link insurance brokers d.o.o. Zagreb
451 Ines Bistričić 406-01/18-06/708 526-06-02-02-01/1-18-2 12.09.2018 12.09.2021 Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije
452 MARTINA BISTROVIĆ 406-01/18-06/544 526-06-02-02-01/1-18-2 05.07.2018 05.07.2021 Županijska uprava za ceste Varaždinske županije
453 NINOSLAV BISTROVIĆ 406-01/15-05/1564 526-06-01-02-02/2-18-4 16.12.2018 16.12.2021 OPĆINA NEDELIŠĆE
454 Martina Bistrović Hošnjak 406-01/20-06/470 526-06-02-02-01/1-20-2 11.11.2020 11.11.2023
455 Ivona Bišćan 406-01/19-06/15 526-06-02-02-01/1-19-2 15.01.2019 15.01.2022
456 Ivan Biškup 406-01/19-06/665 526-06-02-02-01/1-19-2 23.07.2019 23.07.2022 Grad Križevci
457 PETAR BITANGA 406-01/18-06/279 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 Elektrocentar Petek d.o.o.
458 MONIKA BIŽIĆ 406-01/15-05/998 526-06-01-02-02/2-18-4 30.06.2018 30.06.2021 x
459 INES BJAŽEVIĆ 406-01/14-05/538 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.
460 IVAN BJELČIĆ 406-01/19-06/204 526-06-01-02-02/2-19-2 05.03.2019 05.03.2022 TIFLOTEHNA D.O.O.
461 ŽELJKO BJELČIĆ 406-01/14-05/39 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.
462 GORAN BJELICA 406-01/18-06/200 526-06-03-02/2-18-2 22.03.2018 22.03.2021 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
463 ANITA BLAGAIĆ 406-01/18-06/240 526-06-02-03/2-18-2 13.04.2018 13.04.2021 Stolisnik d.o.o. Split
464 AIDA BLAGAJČEVIĆ 406-01/17-05/158 526-06-01-02-02/2-20-4 04.11.2020 29.09.2023 HIDROIZOLACIJE PLAN d.o.o. Zagreb
465 ANITA BLAGONIĆ 406-01/15-05/835 526-06-01-02-02/2-18-5 30.06.2018 30.06.2021 Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
466 MARKO BLAGUS 406-01/16-06/635 526-06-01-02-02/2-19-4 22.11.2019 22.11.2022 Hrvatske vode
467 GORDANA BLAKŠIĆ 406-01/15-05/324 526-06-01-02-02/2-18-4 05.02.2018 05.02.2021 HEP TOPLINARSTVO d.o.o.
468 JASMINA BLAREŽINA 406-01/15-05/1275 526-06-02-02-01/1-18-4 29.10.2018 29.10.2021 Vitas-Investa d.o.o.
469 LORETA BLAŠKOVIĆ 406-01/14-05/1131 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Labin
470 Ivana Blatančić 406-01/19-06/855 526-06-02-02-01/1-19-2 27.09.2019 27.09.2022
471 Dragana Blazina 406-01/19-06/314 526-06-02-02-01/1-19-2 27.03.2019 27.03.2022 Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Podružnica Zagrebačke županije)
472 Antun Blažanović 406-01/19-06/1068 526-06-01-02-02/2-19-2 04.12.2019 04.12.2022
473 VALENTINA BLAŽEK 406-01/17-06/452 526-06-02-03/2-18-4 27.02.2018 27.02.2021 MINISTARSTVO TURIZMA
474 STANISLAV BLAŽEKOVIĆ 406-01/14-05/721 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo obrane
475 DALIBOR BLAŽEVIĆ 406-01/15-05/1491 526-06-01-02-02/2-19-4 04.02.2019 04.02.2022 Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb
476 KRISTINA BLAŽEVIĆ 406-01/14-05/996 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok
477 LIDIJA BLAŽEVIĆ 406-01/17-06/271 526-06-02-02-01/1-20-4 13.06.2020 13.06.2023 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Slavonski Brod
478 Marina Blažević 406-01/19-06/412 526-06-02-02-01/1-19-2 25.04.2019 25.04.2022
479 MIRJANA BLAŽEVIĆ 406-01/14-05/484 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Muzej Mimara
480 VLATKA BLAŽEVIĆ Medika d.d.
481 Željko Blažević 406-01/18-06/808 526-06-01-02-02/2-19-4 05.03.2019 05.03.2022
482 SUZANA BLAŽEVIĆ GLAVOSEK 406-01/16-05/377 526-06-01-02-02/2-19-4 06.02.2020 06.02.2023 Grad Križevci
483 KATARINA BLAŽEVIĆ MIŠE 406-01/16-06/446 526-06-01-02-02/2-19-4 14.07.2019 14.07.2022 Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
484 NIKOLA BLAŽIĆ 406-01818-06/442 526-06-02-02-01/1-18-3 11.07.2018 11.07.2021 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
485 NINA BLAŽIĆ 406-01/17-06/405 526-06-01-02-02/2-20-4 26.09.2020 26.09.2023 CALLURO d.o.o. Zagreb
486 MARINA BLAŽINA 406-01/16-06/61 526-06-02-02-01/1-18-4 28.01.2019 28.01.2022 Državni hidrometeorološki zavod
487 Marija Blažun 406-01/20-06/49 526-06-02-02-01/1-20-2 22.01.2020 22.01.2023
488 SILVIJA BLIZNAC RADIĆ 406-01/18-06/285 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 Općina Dugi Rat
489 DUBRAVKA BOBAN 406-01/14-05/336 526-06-02-02-01/1-20-8 13.01.2021 13.01.2024 Vodovod i kanalizacija d.o.o.
490 MATKO BOBAN 406-01/17-06/60 526-06-01-02-02/2-20-4 08.03.2020 08.03.2023 Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije
491 Branimir Bobanac 406-01/18-06/699 526-06-02-02-01/1-18-3 24.10.2018 24.10.2021 Muzej grada Splita
492 RADE BOBANAC 406-01/15-05/1444 526-06-02-02-01/1-19-6 20.12.2019 20.12.2022 Hrvatske vode VGO Split
493 ZVJEZDANA BOBEK 406-01/14-05/835 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Zabok
494 JELENA BOBIĆ 406-01/17-06/78 526-06-02-02-01/1-19-4 15.03.2020 15.03.2023 REGIONALNI VODOVOD DAVOR-NOVA GRADIŠKA d.o.o.
495 JELENA BOBIĆ 406-01/14-05/387 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
496 TANJA BOBIĆ 406-01/14-05/1650 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Dom za starije i nemoćne osobe "Kantrida"
497 ŽELJKA BOBIĆ 406-01/14-05/1290 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 -
498 IVANA BOBOVEČKI 406-01/18-06/780 526-06-02-02-01/1-18-2 19.10.2018 19.10.2021 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
499 JASNA BOČKAJ 406-01/14-05/1207 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 KOMRAD d.o.o.
500 Jurica Bodrožić 406-01/20-06/188 526-06-01-02-02/2-20-2 04.06.2020 04.06.2023 Hrvatski nogometni savez
501 DARKO BODUL 406-01/15-05/264 526-06-02-03/2-18-4 24.04.2018 24.04.2021 Primorsko-goranska županija Rijeka
502 ANDREJA BOGDAN 406-01/15-05/411 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Gornja Rijeka
503 Danijela Bogdan 406-01/19-06/268 526-06-02-02-01/1-19-2 13.03.2019 13.03.2022
504 JURE BOGDAN 406-01/17-06/45 526-06-01-02-02/2-19-4 28.02.2020 28.02.2023 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku, Rektorat Trg SV. Trojstva 3, 31000 Osijek
505 IVICA BOGDANIĆ 406-01/15-05/1385 526-06-01-02-02/2-18-4 11.11.2018 11.11.2021 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja
506 ANITA BOGDANOVIĆ 406-01/14-05/1194 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Čempresi d.o.o.
507 MARIJANA BOGDANOVIĆ 406-01/19-06/803 526-06-02-02-01/1-19-2 20.09.2019 20.09.2022
508 SRĐAN BOGDANOVIĆ 406-01/15-05/1421 526-06-01-02-02/2-18-4 28.01.2019 28.01.2022 Ministarstvo kulture
509 SANJA BOGIČEVIĆ 406-01/18-06/828 526-06-02-02-01/1-18-2 08.11.2018 08.11.2021 HEP ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek
510 LJUBICA BOGIĆ PUPAVAC 406-01/14-05/1573 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo unutarnjih poslova
511 ANAMARIJA BOGNER 406-01/17-06/83 526-06-01-02-02/2-20-5 23.05.2020 23.05.2023 KBC Zagreb
512 NADA BOGOJEVIĆ 406-01/17-06/22 526-06-02-02-01/1-19-05 26.01.2020 26.01.2023 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
513 Maja Bogović 406-01/20-06/126 526-06-01-02-02/2-20-2 19.02.2020 19.02.2023
514 MAJA BOGOVIĆ 406-01/18-06/348 526-06-02-03/2-18-2 09.05.2018 09.05.2021 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
515 Nenad Bogović 406-01/20-06/281 526-06-02-02-01/1-20-2 07.07.2020 07.07.2023 SPELEKOM D.O.O.
516 PAULINA BOGOVIĆ 406-01/14-05/457 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Hum na Sutli
517 ŽELJKA BOGOVIĆ 406-01/18-06/217 526-06-02-03/2-18-2 10.04.2018 10.04.2021 /
518 BORISLAV BOGUNOVIĆ 406-01/18-06/103 526-06-02-03/2-18-2 15.02.2018 15.02.2021 Trialogue d.o.o.
519 ANA BOGUT 406-01/17-05/230 526-06-02-02-01/1-20-4 01.07.2020 01.07.2023 MINISTARSTVO KULTURE ZAGREB
520 MONIKA BOHANIČEK ŠKOPLJANAC 406-01/15-05/276 526-06-02-03/2-17-4 28.03.2018 28.03.2021 HRT Zagreb
521 JANA BOJIĆ 406-01/15-05/1038 526-06-01-02-02/2-18-4 14.07.2018 14.07.2021 Institut za elektroprivredu i energetiku d.d.
522 NINA BOKO-BARAĆ 406-01/15-05/740 526-06-01-02-02/2-18-4 16.04.2018 16.04.2021 Dječji vrtić "Bili cvitak" Sinj
523 TATJANA BOKUN 406-01/14-05/253 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Opća bolnica Karlovac
524 NATAŠA BOKUN HITREC 406-01/18-06/666 526-06-02-02-01/1-18-2 24.07.2018 24.07.2021 MINISTARSTVO UPRAVE
525 DUNJA BOLANČA 406-01/16-06/512 526-06-01-02-02/2-19-4 18.10.2019 18.10.2022 DARKOM d.o.o.
526 FIKRET BOLIĆ 406-01/14-05/825 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije
527 TEA BOLIĆ 406-01/15-05/1477 526-06-01-02-02/2-18-4 01.12.2018 01.12.2021 JADROLINIJA RIJEKA
528 ZRINKA BOLIĆ 406-01/15-05/1114 526-06-01-02-02/2-18-4 19.09.2018 19.09.2021 Sveučilište u Zadru
529 ANICA BONACIN 406-01/14-05/290 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Zračna luka Split d.o.o.
530 Antonia Bonetić 406-01/20-06/17 526-06-02-02-01/1-20-2 16.01.2020 16.01.2023 Javna ustanova regionalna razvojna agencija Karlovačke županije
531 VESNA BONIFAČIĆ 406-01/15-05/337 526-06-01-02-02/2-18-5 04.02.2018 04.02.2021 Hrvatske autoceste d.o.o.
532 Ante Boras 406-01/18-06/712 526-06-02-02-01/1-18-2 12.09.2018 12.09.2021 Športska gimnazija
533 Ana Borčić 406-01/19-06/644 526-06-02-02-01/1-19-2 19.07.2019 19.07.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
534 Ana BORČIĆ 406-01/18-06/850 526-06-02-02-01/1-18-2 14.11.2018 14.11.2021
535 Anamarija Boričević 406-01/19-06/1080 526-06-01-02-02/2-19-2 13.12.2019 13.12.2022
536 MIRKO BORIČEVIĆ 406-01/15-05/28 526-06-01-02-02/2-18-4 17.04.2018 17.04.2021 HEP-Proizvodnja d.o.o.
537 GORANKA BORIĆ 406-01/17-05/285 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o
538 JANA BORIĆ 406-01/18-06/195 526-06-02-03/2-18-2 22.03.2018 22.03.2021 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
539 KSENIJA BORIĆ 406-01/14-05/363 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Cestica
540 LJUBICA BORIĆ 406-01/19-06/287 526-06-02-02-01/1-19-3 05.04.2019 05.04.2022 Državne nekretnine d.o.o.
541 MARINA BORIĆ 406-01/17-06/354 526-06-02-02-01/1-20-4 13.07.2020 13.07.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)
542 TEA BORIĆ KRUŽIĆ 406-01/14-05/330 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Leksikografski zavod Miroslav Krleža
543 MILICA BORKO 406-01/14-05/1593 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 DOMUS RAKOVEC d.o.o.
544 SANJA BORKOVIĆ 406-01/18-06/347 526-06-02-03/2-18-2 09.05.2018 09.05.2021 Pučko otvoreno učilište Velika Gorica
545 LIDIJA BOROŠA 406-01/17-06/447 526-06-01-02-02/2-20-4 04.12.2020 12.10.2023 Hrvatska poljoprivredna agencija
546 RUŽICA BOROŠA 406-01/16-06/322 526-06-01-02-02/2-19-5 14.07.2019 14.07.2022 Učenički dom Marije Jambrišak
547 ANAMARIJA BOROŠAK 406-01/15-05/790 526-06-01-02-02/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 x
548 JANA BOROŠIĆ KUŠLAN 406-01/18-06/108 526-06-02-03/2-18-2 15.02.2018 15.02.2021 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
549 Violeta Borovac 406-01/19-06/880 526-06-01-02-02/2-19-2 10.10.2019 10.10.2022 Podravka d.d. Koprivnica
550 Deana Borovčak 406-01/18-06/912 526-06-02-02-01/1-18-2 20.11.2018 20.11.2021 Hamag-Bicro
551 KREŠIMIR BOROVEC 406-01/14-05/822 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Županijska uprava za ceste
552 Nataša Borovec 406-01/19-06/66 526-06-02-02-01/1-19-2 24.01.2019 24.01.2022 MORH
553 TATJANA BOROVINA 406-01/16-05/390 526-06-01-02-02/2-20-4 24.03.2020 24.03.2023 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
554 KATARINA BORTIEK 406-01/19-06/146 526-06-02-02-01/1-19-2 19.02.2019 19.02.2022 Općina Lasinja
555 ANAMARIJA BOSAK-NANAY 406-01/15-05/666 526-06-02-03/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 MONTERRA d.o.o.
556 Goran Bosanac 406-01/18-06/121 526-06-02-03/2-18-2 20.02.2018 20.02.2021 Centar za organizaciju građenja d.o.o.
557 TATJANA BOSANAC Općina Mikleuš
558 BRANIMIR BOSANČIĆ 406-01/16-06/514 526-06-01-02-02/2-19-5 21.12.2019 21.12.2022 Općina Dugopolje
559 IVANA BOSANČIĆ 406-01/14-05/432 526-06-02-02-02/3-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske Šume d.o.o.
560 KARMELINA BOSNIĆ 406-01/16-06/402 526-06-01-02-02/2-19-4 30.06.2019 30.06.2022 Grad Šibenik
561 ALEKSANDRA BOSNIĆ-JUKIĆ 406-01/14-05/429 526-06-01-02-02/2-18-4 27.03.2018 27.03.2021 Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
562 ANA BOŠKOVIĆ 406-01/15-05/1590 526-06-01-02-02/2-19-4 04.06.2019 04.06.2022 Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj
563 IVANA BOŠKOVIĆ 406-01/17-06/409 526-06-02-02-01/1-20-4 26.09.2020 26.09.2023 MEGATREND POSLOVNE USLUGE d.o.o.
564 Marija Bošković 406-01/19-06/485 526-06-01-02-02/2-19-2 22.05.2019 22.05.2022 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
565 SUZANA BOŠKOVIĆ 406-01/20-06/156 526-06-01-02-02/2-20-3 24.06.2020 24.06.2023 EURO POSREDOVANJE D.O.O.
566 ANJA BOŠNJAK 406-01/17-06/356 526-06-01-02-02/2-20-4 13.07.2020 13.07.2023 InfoDom d.o.o.
567 Bojan Bošnjak 406-01/19-06/770 526-06-02-02-01/1-19-2 18.09.2019 18.09.2022 Hrvatske vode
568 BORIS BOŠNJAK 406-01/14-05/912 526-06-01-02-02/2-17-4 27.02.2018 27.02.2021 Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek
569 DARKO BOŠNJAK 406-01/15-05/1404 526-06-01-02-02/2-18-4 17.11.2018 17.11.2021 Pronova d.o.o.
570 Dragana Bošnjak 406-01/20-06/475 526-06-02-02-01/1-20-2 11.11.2020 11.11.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
571 IGNA BOŠNJAK 406-01/16-05/209 526-06-01-02-02/2-19-4 08.05.2019 08.05.2022 Zagrebački holding - podružnica Zrinjevac, Zagreb
572 LIDIJA BOŠNJAK 406-01/15-05/1055 526-06-02-02-01/1-18-4 21.07.2018 21.07.2021 Grad Ozalj
573 MARIJA BOŠNJAK 406-01/15-05/786 526-06-01-02-02/2-18-4 09.10.2018 09.10.2021 LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o. Prijevoz putnika
574 MARKO BOŠNJAK 406-01/15-05/881 526-06-02-03/2-18-4 12.06.2018 12.06.2021 Virovitičko-podravska županija
575 KATICA BOŠNJAKOVIĆ 406-01/15-05/549 526-06-02-03/2-18-4 23.03.2018 23.03.2021 Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
576 LJILJANA BOŠNJAKOVIĆ 406-01/14-05/196 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Dom zdravlja Ogulin
577 Zrinka Botica 406-01/20-06/240 526-06-01-02-02/2-20-3 07.10.2020 07.10.2023 S.D.I. Savjetovanje d.o.o.
578 MIRNA BOTICA LEŠNJAK 406-01/15-05/1519 526-06-01-02-02/2-18-4 04.01.2019 09.12.2021 Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije
579 MAJA BOTRIĆ 406-01/16-05/429 526-06-02-02-01/1-20-4 24.03.2020 24.03.2023 KBC Split
580 IVANA BOŽAC 406-01/18-06/610 526-06-02-02-01/1-18-2 13.07.2018 13.07.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje Pula
581 Predrag Božac 406-01/18-06/966 526-06-02-02-01/1-18-2 07.12.2018 07.12.2021 MDOMSP
582 ALEKSANDRA BOŽANIĆ 406-01/17-05/272 526-06-01-02-02/2-20-4 24.11.2020 24.11.2023 Županijska lučka uprava Mali Lošinj
583 SANDRA BOŽANOVIĆ 406-01/15-05/20 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Nijemci
584 DRAGANA BOŽIČEK 406-01/17-06/108 526-06-01-02-02/2-19-4 21.03.2020 21.03.2023 Neuropsihijatrijska bolnica Popovača
585 Ivan Božiček 406-01/19-06/668 526-06-02-02-01/1-19-2 24.07.2019 24.07.2022
586 INES BOŽIČEVIĆ 406-01/17-06/90 526-06-02-02-01/1-19-4 16.03.2020 16.03.2023 FZOEU
587 RENATA BOŽIČEVIĆ 406-01/14-05/1500 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Slunj
588 SANDA BOŽIČEVIĆ 406-01/14-05/232 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HP - Hrvatska pošta d.d.
589 ZDRAVKO BOŽIČEVIĆ 406-01/15-05/64 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Ogulin
590 MARTINA BOŽIČEVIĆ BADANJAK 406-01/16-05/246 526-06-01-02-02/2-19-4 18.09.2019 18.09.2022 SABKOM d.o.o. Saborsko
591 VESNA BOŽIČEVIĆ-REMENAR 406-01/16-05/478 526-06-01-02-02/2-20-4 05.03.2020 05.03.2023 Županijska uprava za ceste Križevci
592 ANDREJ BOŽIĆ 406-01/17-05/70 526-06-01-02-02/2-19-4 01.04.2020 01.04.2023 Filozofski fakultet u Zagrebu
593 Danijela Božić 406-01/21-06/04 517-08-04-02-03-21-2 13.01.2021 13.01.2024 Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin
594 DAVORKA BOŽIĆ 406-01/18-06/555 526-06-02-02-01/1-18-2 05.07.2018 05.07.2021 Osnovna škola Sveti Đurđ
595 Goran Božić 406-01/19-06/230 526-06-02-02-01/1-19-2 08.03.2019 08.03.2022 Dječji vrtić Vukovar II
596 JASNA BOŽIĆ 406-01/14-05/633 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Arheološki muzej Istre
597 KREŠIMIR BOŽIĆ 406-01/14-05/756 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-Zagorske Županije
598 LJUBICA BOŽIĆ 406-01/14-05/396 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Varaždinska županija
599 MARIJA BOŽIĆ 406-01/15-05/1487 526-06-01-02-02/2-19-5 19.01.2019 19.01.2022 Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije
600 MIŠELA BOŽIĆ 406-01/16-06/564 526-06-02-02-01/1-19-4 08.11.2019 08.11.2022 Hamag-Bicro
601 SANJA BOŽIĆ 406-01/16-06/331 526-06-01-02-02/2-19-5 12.07.2019 12.07.2022 HAMAG BICRO
602 ZDRAVKA BOŽIĆ 406-01/16-06/127 526-06-01-02-02/2-19-7 05.07.2019 05.07.2022 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
603 Zrinka BOŽIĆ 406-01/19-06/213 526-06-01-02-02/2-19-2 05.03.2019 05.03.2022
604 ŽELJKO BOŽIĆ 406-01/16-05/290 526-06-01-02-02/2-20-4 15.01.2020 05.11.2022 Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Zagreb
605 MARINA BOŽIĆ BRNIĆ 406-01/19-06/129 526-06-02-02-01/1-19-2 15.02.2019 15.02.2022
606 SAŠA BOŽIĆ-KRALJIK 406-01/17-06/144 526-06-01-02-02/2-20-4 17.09.2020 12.04.2023 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
607 KAROLA BOŽINOVA 406-01/14-05/1502 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar SRCE
608 IVAN BRAČ 406-01/15-05/1035 526-06-01-02-02/2-19-7 06.05.2019 06.05.2022 Hrvatska gospodarska komora
609 GORDANA BRAČIĆ-RUŽIĆ 406-01/17-06/172 526-06-01-02-02/2-20-4 19.05.2020 19.05.2023 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
610 ALEKSANDRA BRAČKO 406-01/17-05/152 526-06-02-02-01/1-20-4 29.09.2020 29.09.2023 Općina Veliki Bukovec
611 ANTONIJA BRAČUN 406-01/16-05/459 526-06-02-02-01/1-19-4 09.12.2019 09.12.2022 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
612 KRISTINA BRAĆ 406-01/19-06/786 526-06-02-02-01/1-19-2 19.09.2019 19.09.2022
613 ANA BRADAČ 406-01/16-06/372 526-06-02-02-01/1-19-4 28.06.2019 28.06.2022 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
614 VESNA BRADAČ 406-01/14-05/342 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Gradska plinara Zagreb d.o.o.
615 EDI BRADAMANTE 406-01/14-05/1061 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Odvjetničko društvo Knežević, Bradamante, Pavković i Perhat-Smiljanić j.t.d.
616 VESNA BRADAMANTE 406-01/14-05/1705 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024
617 KRISTINA BRADIĆ 406-01/16-06/540 526-06-02-02-01/1-19-4 26.10.2019 26.10.2022 Općina Kravarsko
618 BOŽENA BRADVICA 406-01/14-05/1159 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Zagreb Ured za javnu nabavu
619 MATEA BRAIČIĆ 406-01/18-06/284 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 Općina Dugi Rat
620 ZORANA BRAIĆ 406-01/15-05/1307 526-06-02-02-01/1-18-5 16.12.2018 16.12.2021 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
621 Anita Brailo 406-01/19-06/1041 526-06-02-02-01/1-19-2 29.11.2019 29.11.2022 Zračna luka Dubrovnik d.o.o.
622 DANIJELA BRAILO 406-01/15-05/247 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatska narodna banka
623 SANJA BRAJČIĆ KURELIĆ 406-01/17-06/455 526-06-01-02-02/2-20-5 14.12.2020 14.12.2023 KBC-Zagreb
624 DANIJELA BRAJDIĆ 406-01/19-06/317 526-06-02-02-01/1-19-3 18.04.2019 18.04.2022
625 MARIJA BRAJKO 406-01/15-05/915 526-06-02-02-01/1-18-5 12.12.2018 12.12.2021 RH MUP Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
626 Matea Brajko 406-01/19-06/458 526-06-02-02-01/1-19-4 26.11.2019 26.11.2022
627 ANA BRAJKOVIĆ 406-01/19-06/1104 526-06-02-02-01/1-19-2 18.12.2019 18.12.2022 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
628 ANITA BRAJKOVIĆ 406-01/15-05/760 526-06-02-02-01/1-19-4 25.09.2018 25.09.2021 Hrvatske vode Zagreb
629 DAVORKA BRAJKOVIĆ 406-01/14-05/1697 526-06-02-02-02/3-20-8 13.01.2021 13.01.2024 Općina Tribunj
630 INES BRAJKOVIĆ 406-01/17-06/344 526-06-02-02-01/1-20-4 11.07.2020 11.07.2023 JAVNA USTANOVA „NACIONALNI PARK KRKA“
631 IVANA BRAJKOVIĆ 406-01/14-05/1685 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Dječji vrtić "Komiža"
632 MLADENKA BRAJNOVIĆ ABRAMOVIĆ 406-01/17-06/458 526-06-01-02-02/2-20-4 18.10.2020 18.10.2023 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
633 MARINA BRAKUS 406-01/16-05/232 526-06-01-02-02/2-19-4 27.06.2019 27.06.2022 Grad Drniš
634 LIDIJA BRALIĆ 406-01/16-05/320 526-06-02-02-01/1-19-4 17.10.2019 17.10.2022 Šibensko-kninska županija
635 JELENA BRANDT 406-01/17-05/75 526-06-02-02-01/1-20-4 20.08.2020 01.04.2023 Ministarstvo obrane RH
636 IVANA BRANIMIR ŽUGAJ 406-01/16-05/345 526-06-01-02-02/2-19-4 18.09.2019 18.09.2022 Komunalac Petrinja
637 TEO BRATINČEVIĆ 406-01/15-05/1118 526-06-02-02-01/1-18-4 30.10.2018 30.10.2021 HKZP d.o.o. Velika Gorica
638 MAJA BRATKO 406-01/17-06/18 526-06-02-02-01/1-19-4 20.01.2020 20.01.2023 Međimurska energetska agencija d.o.o.
639 Melita Bratović 406-01/19-06/920 526-06-02-02-01/1-19-2 23.10.2019 23.10.2022
640 KRISTINA BRATULIĆ 406-01/14-05/256 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Odvodnja Poreč d.o.o. - djelatnost za javne odvodnje
641 MARTINA BRAVAR 406-01/14-05/144 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 USLUGA ODVODNJA d.o.o.
642 GORDANA BRCKOVIĆ 406-01/14-05/437 526-06-02-02-01/1-19-4 19.03.2019 19.03.2022 Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb
643 MIHAELA BRČIĆ 406-01/17-06/96 526-06-01-02-02/2-20-5 05.04.2020 05.04.2023 HROTE d.o.o.
644 TANJA BRČIĆ 406-01/17-05/302 526-06-02-02-01/1-20-4 13.10.2020 13.10.2023 Grad Poreč-Parenzo
645 TOMISLAV BRČIĆ 406-01/18-06/361 526-06-02-02-01/1-18-4 12.09.2018 12.09.2021 Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
646 ERMINA BRDAR 406-01/15-05/77 526-06-01-02-02/2-17-4 28.02.2018 28.02.2021 Grad Rijeka, Rijeka
647 ANA BRDARIĆ 406-01/18-06/452 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 Odvjetničko društvo Stanić i partneri d.o.o.
648 HRVOJE BRDARIĆ 406-01/16-06/728 526-06-02-02-01/1-19-4 21.12.2019 21.12.2022 INFODOM d.o.o.
649 TEA BRDARIĆ 406-01/18-06/453 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 Primorsko-goranska županija
650 MORENA BREČEVIĆ ŠTIFANIĆ 406-01/14-05/36 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Brtonigla
651 SANDRA BREGANT 406-01/19-06/199 526-06-02-02-01/1-19-2 27.02.2019 27.02.2022 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
652 MELITA BREGOVIĆ 406-01/16-06/599 526-06-02-02-01/1-19-4 16.11.2019 16.11.2022 Opća bolnica Dr.Tomislav Bardek Koprivnica
653 SAVKA BREKALO 406-01/14-05/1218 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HRVATSKE CESTE d.o.o.
654 MARINA BREŠIĆ JADRIĆ 406-01/18-06/289 526-06-02-03/2-18-2 24.04.2018 24.04.2021 Hrvatski hidrografski institut
655 ANA BREVULJ 406-01/17-06/309 526-06-01-02-02/2-20-4 27.06.2020 27.06.2023 Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić", Đakovo
656 MARINA BREZAK 406-01/15-05/495 526-06-02-03/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Ministarstvo financija, Sektor za poslove Nacionalnog fonda
657 Silvio Brezak 406-01/19-06/952 526-06-02-02-01/1-19-2 25.10.2019 25.10.2022 Hrvatske vode
658 JOSIP BREZETIĆ 406-01/17-06/426 526-06-02-02-01/1-20-5 24.10.2020 24.10.2023 Hrvatska gospodarska komora,Županijska komora Karlovac
659 MAŠA BREZOVAC 406-01/15-05/996 526-06-02-03/2-18-4 30.06.2018 30.06.2021 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
660 MARKO BREZOVEC 406-01/16-06/321 526-06-01-02-02/2-18-4 14.06.2019 14.06.2022 DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
661 AILIN BRGUDAC HRŽICA 406-01/15-05/396 526-06-01-02-02/2-18-4 18.02.2018 18.02.2021
662 Martina Brhan Orihovac 406-01/19-06/1101 526-06-02-02-01/1-19-2 18.12.2019 18.12.2022
663 Mirela Briš 406-01/19-06/567 526-06-01-02-02/2-19-2 12.06.2019 12.06.2022
664 VLADIMIRA BRIŠČIK 406-01/14-05/252 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Opća bolnica Karlovac
665 Diana Briševac 406-01/20-06/213 526-06-01-02-02/2-20-2 17.06.2020 17.06.2023 Sisački vodovod d.o.o.
666 HELENA BRIZIĆ 406-01/16-05/188 526-06-01-02-02/2-19-4 31.10.2019 31.10.2022 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
667 Anamarija Brkanić 406-01/19-06/427 526-06-02-02-01/1-19-2 15.05.2019 15.05.2022 OPĆINA MAGADENOVAC
668 Iva BRKARIĆ 406-01/18-06/755 526-06-02-02-01/1-18-2 18.10.2018 18.10.2021 KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
669 IVANA BRKIĆ 406-01/18-06/230 526-06-02-03/2-18-2 12.04.2018 12.04.2021 Hrvatska radiotelevizija 4
670 IVANA BRKIĆ 406-01/14-05/1311 526-06-01-02-02/2-18-4 27.03.2018 27.03.2021 Andiva j.d.o.o.
671 Josip Brkić 406-01/19-06/818 526-06-01-02-02/2-19-2 24.09.2019 24.09.2022
672 JOSIP BRKIĆ 406-01/17-06/556 526-06-02-02-01/1-20-4 24.11.2020 24.11.2023 Čistoća d.o.o.
673 MATIJA BRKIĆ 406-01/19-06/951 526-06-02-02-01/1-19-2 25.10.2019 25.10.2022 Našička razvojna agencija NARA d.o.o.
674 MILJANA BRKIĆ 406-01/14-05/482 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske vode Zagreb
675 Snježana BRKIĆ 406-01/19-06/451 526-06-02-02-01/1-19-5 06.11.2019 06.11.2022
676 SOFIJA BRKIĆ 406-01/18-06/227 526-06-02-03/2-18-3 29.05.2018 29.05.2021 TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod
677 VANITA BRKIĆ 406-01/18-06/451 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 nezaposlena
678 ZLATKO BRKIĆ 406-01/15-05/117 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Udbina
679 IZIDORA BRKIĆ MIHIĆ 406-01/18-06/782 526-06-02-02-01/1-18-3 08.11.2018 08.11.2021
680 Helena Brkljača 406-01/18-06/264 526-06-02-03/2-18-2 17.04.2018 17.04.2021 VATROGASNA ZAJEDNICA PGŽ
681 Darko Brkljačić 406-01/20-06/308 526-06-02-02-01/1-20-2 10.07.2020 10.07.2023 HEP-ODS d.o.o., Sektor za nabavu, Služba za centralnu nabavu, Odjel za nabavu Jug
682 MARINA BRKLJAČIĆ 406-01/14-05/1484 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 HAKOM
683 Vesna Brković 406-01/20-06/186 526-06-02-02-01/1-20-2 25.05.2020 25.05.2023 Studio Nexar
684 Anita Brlas Matuš 406-01/19-06/675 526-06-02-02-01/1-19-2 24.07.2019 24.07.2022
685 VALENTINA BRLEČIĆ 406-01/18-06/363 526-06-02-03/2-18-2 16.05.2018 16.05.2021 Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
686 MARIJANA BRLETIĆ 406-01/15-05/1004 526-06-01-02-02/2-18-4 19.11.2018 19.11.2021 III. OŠ Bjelovar
687 Marinela Brletić 406-01/20-06/122 526-06-01-02-02/2-20-2 18.02.2020 18.02.2023
688 MARTINA BRLETIĆ 406-01/17-06/09 526-06-02-02-01/1-19-4 18.01.2020 18.01.2023 Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju
689 STJEPAN BRLIĆ 406-01/17-06/142 526-06-02-02-01/1-20-4 12.04.2020 12.04.2023 zaposlen
690 KRISTINA BRLJAVAC 406-01/15-05/295 526-06-02-03/2-18-4 26.03.2018 26.03.2021 Općina Brtonigla
691 DOLORES BRNAD NEDIĆ 406-01/19-06/784 526-06-02-02-01/1-19-3 25.10.2019 25.10.2022
692 Maja Brnardić 406-01/19-06/347 526-06-02-02-01/1-19-2 09.04.2019 09.04.2022 Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
693 Maja Brnardić 406-01/21-06/02 517-08-04-02-03-21-2 12.01.2021 12.01.2024
694 JURICA BRNAS HEP Toplinarstvo d.o.o.
695 Anamaria Brnčić 406-01/19-06/35 526-06-02-02-01/1-19-2 22.01.2019 22.01.2022 Dom zdravlja Primorsko-goranske županije
696 MILVANA BRNELIĆ 406-01/14-05/1658 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Rijeka
697 LJUBICA BRNIČEVIĆ 406-01/14-05/863 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP-Proizvodnja d.o.o. PP HE JUG
698 JELENA BRNIĆ 406-01/15-05/1547 526-06-02-02-01/1-19-4 22.02.2019 15.12.2021 OŠ Ivana Meštrovića
699 NIVES BRNIĆ LEVADA 406-01/14-05/173 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske vode Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu
700 Dalibor Brnos 406-01/20-06/384 526-06-01-02-02/2-20-2 09.09.2020 09.09.2023 Lučka uprava Pula
701 DUBRAVKA BROČILOVIĆ 406-01/14-05/346 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
702 SANJIN BRODARAC 406-01/15-05/368 526-06-02-03/2-18-4 18.02.2018 18.02.2021 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
703 DAVORKA BROZIČEVIĆ 406-01/15-05/916 526-06-01-02-02/2-18-6 15.09.2018 15.09.2021 Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj
704 ZORAN BROZIČEVIĆ 406-01/18-06/272 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 GRAD CRIKVENICA
705 TANJA BROZNIĆ-JURADA 406-01/14-05/454 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Rijeka Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
706 MARIJA BROZOVIĆ 406-01/15-05/608 526-06-02-03/2-18-4 25.03.2018 25.03.2021 Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin
707 TAMARA BRŠČIĆ 406-01/14-05/1495 526-06-01-02-02/2-18-4 27.03.2018 27.03.2021 Pula Film Festival, Pula
708 BRIGITA BRUBNJAK 406-01/18-06/214 526-06-02-03/2-18-2 10.04.2018 10.04.2021 DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ
709 IVA BRUK 406-01/17-05/25 526-06-02-02-01/1-19-4 24.03.2020 24.03.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
710 BOŽO BRUNDIĆ 406-01/14-05/1641 526-06-01-02-02/2-18-4 29.03.2018 29.03.2021 Dom za odrasle osobe Bidružica, Desinić
711 DAVOR BRUSIĆ 406-01/17-06/136 526-06-02-02-01/1-20-4 12.04.2020 12.04.2023 Energo d.o.o.
712 MILENA BRUSIĆ FOTAK 406-01/16-05/28 526-06-02-02-01/1-19-4 18.03.2019 18.03.2022 REGOS Zagreb
713 BOŽANA BRZOVIĆ 406-01/15-05/1437 526-06-02-02-01/1-18-4 24.11.2018 24.11.2021 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
714 KREŠIMIR BRZOVIĆ 406-01/14-05/1599 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
715 DARKO BUBALO 406-01/15-05/246 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
716 Marina Bubalo 406-01/20-06/206 526-06-02-02-01/1-20-2 16.06.2020 16.06.2023 Eptisa Adria d.o.o.
717 MATE BUBALO 406-01/16-05/414 526-06-01-02-02/2-19-4 16.12.2019 16.12.2022 HEP - Proizvodnja d.o.o.
718 ROBERT BUBALO 406-06/15-05/1084 526-06-01-02-02/2-18-4 15.09.2018 15.09.2021 Grad Đurđevac
719 VALENTINA BUBLIĆ 406-01/16-06/125 526-06-02-02-01/1-20-4 02.03.2020 02.03.2023 Ličko-senjska županija
720 IVANA BUCHWALD-RUŽIĆ 406-01/18-06/659 526-06-02-02-01/1-18-2 24.07.2018 24.07.2021 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Radnička 80
721 TOMISLAV BUČANAC 406-01/16-06/629 526-06-02-02-01/1-19-4 23.11.2019 23.11.2022 Dječji vrtić Osijek
722 Petra Budaj 406-01/20-06/177 526-06-02-02-01/1-20-2 11.03.2020 11.03.2023 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
723 IVAN BUDAK 406-01/17-06/55 526-06-02-02-01/1-19-5 21.03.2020 21.03.2023 MFIN, Porezna uprava
724 Tomislav Budić 406-01/20-06/87 526-06-01-02-02/2-20-3 11.02.2020 11.02.2023 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
725 MARIO BUDIJA 406-01/14-05/106 526-06-02-02-02/3-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
726 ANĐELKA BUDIMIR 406-01/15-05/463 526-06-01-02-02/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
727 DARJAN BUDIMIR 406-01/14-05/1642 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.
728 HRVOJE BUDIMIR 406-01/16-06/750 526-06-02-02-01/1-20-4 03.09.2020 03.09.2023 Hrvatske vode VGO Split
729 Ivan Budimir 406-01/19-06/905 526-06-02-02-01/1-19-2 22.10.2019 22.10.2022 Agencija ALAN
730 Ivana Budimir 406-01/20-06/419 526-06-01-02-02/2-20-2 07.10.2020 07.10.2023 E&Y Savjetovanje
731 MARIJAN BUDIMIR 406-01/15-05/792 526-06-02-02-01/1-18-4 10.10.2018 10.10.2021 Elektrotehnički fakultet Osijek
732 MARKO BUDIMIR 406-01/14-05/862 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP-Proizvodnja d.o.o. PP HE JUG
733 NEVA BUDIMIR 406-01/14-05/610 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost
734 TONI BUDIMIR 406-01/18-06/150 526-06-02-03/2-18-2 08.03.2018 08.03.2021
735 INES BUDINŠĆAK 406-01/15-05/1071 526-06-01-02-02/2-18-4 20.12.2018 20.12.2021 Agencija za ugljikovodike
736 Ivan Budišić 406-01/18-06/797 526-06-02-02-01/1-18-2 23.10.2018 23.10.2021 HAMAG BICRO
737 ZVJEZDANA BUDOR KLARIĆ 406-01/14-05/517 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Dugo Selo
738 Joško Budrović 406-01/20-06/483 526-06-01-02-02/2-20-3 08.12.2020 08.12.2023 SAFU
739 SANJA BUĐA 406-01/17-05/28 526-06-02-02-01/1-20-4 24.03.2020 24.03.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
740 ZORAN BUĐANEC 406-01/16-05/449 526-06-01-02-02/2-19-4 09.12.2019 09.12.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
741 ANA MARIJA BUHIN 406-01/17-06/462 526-06-02-02-01/1-20-5 14.12.2020 14.12.2023 Klinički bolnički centar Zagreb
742 ANTONIJA BUHOVAC 406-01/15-05/1408 526-06-01-02-02/2-18-4 18.11.2018 18.11.2021 MRRFEU
743 Hrvoje Bujan 406-01/20-06/65 526-06-01-02-02/2-20-2 28.01.2020 28.01.2023 KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o.
744 TIHANA BUJANIĆ 406-01/14-05/759 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo financija - Porezna uprava-središnji ured
745 IVAN BUJGER 406-01/17-05/267 526-06-02-02-01/1-20-4 15.09.2020 15.09.2023 Državni hidrometeorološki zavod
746 ANDREJA BUKAL 406-01/18-06/485 526-06-02-02-01/1-18-2 27.06.2018 27.06.2021 Format Consulting, obrt za poslovno savjetovanje
747 SINIŠA BUKAL 406-01/19-06/46 526-06-02-02-01/1-19-4 05.04.2019 05.04.2022
748 IGOR BUKARICA 406-01/18-06/633 526-06-02-02-01/1-18-2 17.07.2018 17.07.2021 Grad Pula
749 KRISTINA BUKOJEVIĆ FLEGAR 406-01/15-05/575 526-06-02-03/2-18-4 19.03.2018 19.03.2021 Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog Zagreb
750 Duško Bukorović 406-01/19-06/459 526-06-02-02-01/1-19-2 17.05.2019 17.05.2022 MRRFEU
751 Ivana BUKOVAC 406-01/19-06/562 526-06-01-02-02/2-19-2 12.06.2019 12.06.2022
752 MARINA BUKOVAC 406-01/17-06/522 526-06-02-02-01/1-20-4 23.09.2020 23.09.2023 HRVATSKE VODE - Glavni vodnogospodarski laboratorij
753 Dijana Bukovčan 406-01/20-06/57 526-06-01-02-02/2-20-2 28.01.2020 28.01.2023 SAFU
754 MARTINA BUKOVČAN 406-01/15-05/373 526-06-01-02-02/2-17-4 18.02.2018 18.02.2021 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
755 KATARINA BUKOVIĆ 406-01/15-05/813 526-06-02-03/2-18-4 30.04.2018 30.04.2021 Dom za odrasle osobe Orehovica
756 DANIEL BUKOVINSKI 406-01/15-05/176 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Brdovec
757 Suzana Bukvić 406-01/19-06/20 526-06-02-02-01/1-19-2 22.01.2019 22.01.2022 Hrvatski zavod za zapošljavanje
758 Ana Bukvić Veligdenski 406-01/19-06/450 526-06-02-02-01/1-19-2 17.05.2019 17.05.2022
759 JOSIPA BULAJA 406-01/16-06/619 526-06-02-02-01/1-19-4 15.11.2019 15.11.2022 Hep-Toplinarstvo d.o.o.
760 SINIŠA BULAJIĆ 406-01/17-05/27 526-06-02-02-01/1-20-4 24.03.2020 24.03.2023 Poduzetničko razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o.
761 Jerko BULIĆ 406-01/18-06/1018 526-06-02-02-01/1-18-2 19.12.2018 19.12.2021 Odvjetnik Jerko Bulić
762 ANAMARIJA BULJAN 406-01/18-06/400 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021 Ars Illyrica d.o.o. Karlovačka 26a 10020 Zagreb
763 Klaudia Buljan 406-01/18-06/1010 526-06-02-02-01/1-18-2 12.12.2018 12.12.2021 Kbc Split
764 Sanela Buljan 406-01/20-06/116 526-06-01-02-02/2-20-2 18.02.2020 18.02.2023
765 Tena Buljan Oreški 406-01/19-06/992 526-06-01-02-02/2-19-2 15.11.2019 15.11.2022
766 Dragana Buljat 406-01/19-06/642 526-06-02-02-01/1-19-2 19.07.2019 19.07.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
767 MARINA BULJUBAŠIĆ 406-01/15-05/201 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske vode Pravna osoba za upravljanje vodama
768 ZORAN BUMBAK 406-01/14-05/926 526-06-01-02-02/2-20-7 13.01.2021 13.01.2024 Vodovod i odvodnja d.o.o.
769 IRENA BUNETA Ličko-Senjska županija
770 MORENA BUNETA 406-01/15-05/718 526-06-02-03/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 URIHO
771 DAVOR BUNOZA 406-01/16-05/12 526-06-01-02-02/2-18-4 18.02.2019 18.02.2022 Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb
772 DARKO BUNTIĆ 406-01/17-05/223 526-06-01-02-02/2-20-4 16.06.2020 16.06.2023 HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, TE-TO SISAK
773 JELENA BUNTIĆ 406-01/20-06/482 526-06-01-02-02/2-20-2 17.11.2020 17.11.2023 Učenički dom Tina Ujevića
774 ALENKA BUNTIĆ ROGIĆ 406-01/14-05/861 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo znanosti i obrazovanja
775 ŽELJKA BUNJEVAC 406-01/16-06/205 526-06-02-02-01/1-19-4 13.04.2019 13.04.2022 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
776 SILVANA BURAZER 406-01/14-05/560 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Opća bolnica Šibensko-kninske županije
777 ANTONIA BURČUL 406-01/20-06/394 526-06-01-02-02/2-20-2 16.09.2020 16.09.2023 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE
778 EDITA BURČUL 406-01/14-05/1534 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Klinička bolnica Dubrava
779 JOSIP BURČUL 406-01/14-05/588 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Kukljica
780 MARIJANA BURČUL 406-01/16-05/160 526-06-02-02-01/1-19-4 25.04.2019 25.04.2022 Dom za starije i nemoćne osobe Zadar
781 Martina Burčul 406-01/19-06/1047 526-06-02-02-01/1-19-2 29.11.2019 29.11.2022
782 TOMISLAV BURGUND 406-01/14-05/1425 517-08-04-02-03-21-6 18.01.2021 13.01.2024 Baranjski vodovod d.o.o.
783 ANAMARIJA BURIĆ 406-01/17-05/106 526-06-01-02-02/2-20-4 27.06.2020 27.06.2023 KOMUNALAC d.o.o.
784 KATARINA BURIĆ 406-01/18-06/152 526-06-02-03/2-18-3 08.05.2018 08.05.2021 NEZAPOSLENA
785 MARIJANA BURIĆ REDŽOVIĆ 406-01/17-06/140 526-06-02-02-01/1-19-4 12.04.2020 12.04.2023 Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
786 DALIBOR BURILO 406-01/15-05/447 526-06-01-02-02/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 Đakovački vodovod d.o.o.
787 ĐURĐICA BURILO 406-01/19-06/802 526-06-02-02-01/1-19-2 20.09.2019 20.09.2022 Lokalna Akcijska Grupa "Slavonska Ravnica"
788 DIANA BURMAZ 406-01/14-05/897 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 HINA
789 MARINA BUSIJA 406-01/18-06/319 526-06-02-03/2-18-2 03.05.2018 03.05.2021 OŠ Ludbreg
790 DENIS BUŠIĆ 406-01/16-06/384 526-06-02-02-01/1-19-5 28.09.2019 28.09.2022 Auto promet Sisak d.o.o.
791 Dijana Bušić 406-01/18-06/925 526-06-02-02-01/1-18-2 27.11.2018 27.11.2021 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
792 KRUNOSLAV BUŠIĆ 406-01/14-05/1452 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Sisačko-moslavačka županija
793 NEVENKA BUŠIĆ 406-01/15-05/314 526-06-02-02-01/1-18-4 30.10.2018 30.10.2021 Studentski centar Požega
794 Petar Bušić 406-01/19-06/963 526-06-02-02-01/1-19-2 06.11.2019 06.11.2022 Nova Cesta 4
795 SVJETLANA BUŠIĆ 406-01/16-06/140 526-06-01-02-02/2-19-4 09.03.2019 09.03.2022 HAMAG-BICRO
796 RUŽICA BUŠIĆ-STOJČIĆ 406-01/16-06/742 526-06-01-02-02/2-19-4 21.12.2019 21.12.2022 -
797 MELITA BUŠLJETA 406-01/15-05/291 526-06-01-02-02/2-18-4 21.05.2018 21.05.2021 Koprivničko-križevačka županija, Koprvnica
798 BORIS BUTIGAN 406-01/18-06/512 526-06-02-02-01/1-18-2 27.06.2018 27.06.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
799 NIKO BUTIGAN 406-01/14-05/1390 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije
800 MARIJA BUTINA 406-01/14-05/671 526-06-02-02-01/1-20-8 13.01.2021 13.01.2024 "Komunalac" d.o.o.
801 ROMANA BUTINA 406-01/17-06/275 526-06-02-02-01/1-20-4 13.06.2020 13.06.2023 MINISTARSTVO FINANCIJA CARINSKA UPRAVA SREDIŠNJI URED
802 ANDREJA BUTKOVIĆ 406-01/16-06/294 526-06-02-02-01/1-19-4 17.05.2019 17.05.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
803 DAMIR BUTKOVIĆ 406-01/16-06/411 526-06-01-02-02/2-19-4 07.07.2019 07.07.2022 Primakon d.o.o.
804 GORDANA BUTKOVIĆ 406-01/14-05/1627 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Dom zdravlja Gospić
805 JOSIP BUTKOVIĆ 406-01/15-05/84 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
806 Margareta Butković Vorić 406-01/19-06/484 526-06-01-02-02/2-19-2 22.05.2019 22.05.2022 Neapolis d.o.o.
807 BARBARA BUTORAC 406-01/17-05/447 526-06-02-02-01/1-20-4 22.12.2020 22.12.2023 Ličko-senjska županija
808 JASNA BUTORAC 406-01/18-06/489 526-06-02-02-01/1-18-2 27.06.2018 27.06.2021 MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
809 Anamarija Buzolić Mrklić 406-01/20-06/396 526-06-01-02-02/2-20-2 16.09.2020 16.09.2023 Odvjetnica Anamarija Buzolić Mrklić
810 VALERIJA BUŽAN KRALJIĆ 406-01/16-05/149 526-06-01-02-02/2-19-4 06.06.2019 06.06.2022 Istarski vodovod d.o.o. Buzet
811 LOREDANA BUŽLETA 406-01/15-05/398 526-06-01-02-02/2-18-6 21.07.2018 21.07.2021 Bolnica OIR "Prim. Dr. Martin Horvat"
812 NEVEN CAGANIĆ 406-01/17-05/275 526-06-01-02-02/2-20-4 31.10.2020 31.10.2023 Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o.
813 MIA CAHUN 406-01/15-05/1249 526-06-01-02-02/2-18-4 14.10.2018 14.10.2021 Ministarstvo znanosti i obrazovanja
814 Besa Canoli 406-01/20-06/473 526-06-02-02-01/1-20-2 11.11.2020 11.11.2023 SAFU
815 HRVOJE CAPAR 406-01/14-05/839 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP d.d.
816 Katarina Capor 406-01/20-06/71 526-06-01-02-02/2-20-2 28.01.2020 28.01.2023 safu
817 IVICA CAR 406-01/16-06/498 526-06-02-02-01/1-19-4 18.10.2019 18.10.2022 Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
818 Ozren Car 406-01/19-06/604 526-06-01-02-02/2-19-2 27.06.2019 27.06.2022 Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o.
819 VLATKA CAR PRIJIĆ KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
820 TONI CARATAN 406-01/16-05/340 526-06-02-02-01/1-19-4 16.12.2019 16.12.2022 LNG Hrvatska d.o.o.
821 SUZANA CAREVIĆ 406-01/14-05/1352 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Vodovod Brač d.o.o.
822 ROMAN CARIĆ 406-01/14-05/1167 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Kršan
823 SARA CARIĆ 406-01/15-05/1571 526-06-01-02-02/2-18-4 17.12.2018 17.12.2021 Lučka uprava Rovinj
824 MAJA CARIĆ JUGOVIĆ 406-01/17-05/255 526-06-01-02-02/2-20-4 07.07.2020 07.07.2023 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Zagreb
825 JOSIPA CAROVIĆ DOLENČIĆ 406-01/14-05/970 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
826 JOŠKO CEBALO 406-01/17-06/711 526-06-01-02-02/2-19-4 21.12.2019 21.12.2022 Dubrovačko-neretvanska županija
827 ANTONIA CEBIN 406-01/17-05/330 526-06-02-02-01/1-20-4 31.10.2020 31.10.2023 Pleter-usluge d.o.o.
828 MONIKA CEGUR 406-01/17-06/273 526-06-02-02-01/1-19-4 13.06.2020 13.06.2023 Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije
829 SNJEŽANA CELINŠĆAK 406-01/14-05/54 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić"
830 BLANKA CELINŠĆAK MEZGA 406-01/15-05/1107 526-06-01-02-02/2-18-4 24.09.2018 24.09.2021 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
831 DIJANA CENGER 406-01/18-06/31 526-06-02-03/2-18-2 23.01.2018 23.01.2021 DRŽAVNI ARHIV U VIROVITICI
832 DOMAGOJ CENTNER 406-01/14-05/639 526-06-02-02-02/3-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Vukovar
833 SNJEŽANA CERANIĆ 406-01/16-05/123 526-06-01-02-02/2-19-4 25.04.2019 25.04.2022 HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za hidroelektrane, PP HE Zapad, HE Gojak-glavna elektrana
834 NADA CERANJA Dječji vrtić "SUNCE"
835 Josip Cerčić 406-01/18-06/685 526-06-02-02-01/1-19-4 26.03.2019 26.03.2022 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
836 ALAN CERIN 406-01/15-05/714 526-06-01-02-02/2-18-5 12.06.2018 12.06.2021 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb
837 TATIANA CERIN 406-01/16-06/653 526-06-02-02-01/1-19-4 12.12.2019 12.12.2022 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije
838 TONI CERIN 406-01/14-05/1652 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Rovinj-Rovigno
839 ŽELJKA CERJAK 406-01/17-06/570 526-06-02-02-01/1-20-4 14.12.2020 14.12.2023 HEP ODS d.o.o. Elektra Sisak
840 SNJEŽANA CERJAN 406-01/14-05/1202 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
841 DUNJA CEROVČEC 406-01/17-06/573 517-08-04-02-03-21-4 14.12.2020 14.12.2023 Kaznionica u Lepoglavi
842 JAGODA CESAREC GLAS 406-01/18-06/374 526-06-02-03/2-18-2 17.05.2018 17.05.2021 TERMOPLIN d.d. V. Špinčića 78
843 MATEJA CESTARIĆ 406-01/15-05/668 526-06-01-02-02/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 Klinika za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević"
844 DALIBOR CETINA 406-01/15-05/1474 526-06-01-02-02/2-19-6 09.02.2019 09.02.2022 MB CREATIVA d.o.o.
845 KARMEN CETINA 406-01/17-05/55 526-06-02-02-01/1-19-4 06.05.2020 06.05.2023 Parkovi d.o.o. Opatija
846 LOREDANA CETINA RAJKOVIĆ 406-01/18-06/602 526-06-02-02-01/1-18-2 12.07.2018 12.07.2021 MUP – PU ISTARSKA
847 HELENE CHEHAIBAR SLADE 406-01/17-05/359 526-06-02-02-01/1-20-4 31.10.2020 31.10.2023 Sveučilište u Zagrebu, PMF
848 ZLATKO CIBOK 406-01/15-05/1176 526-06-02-02-01/1-18-4 19.11.2018 19.11.2021 AKTIVA obrt za usluge
849 INES CICO 406-01/17-05/189 526-06-02-02-01/1-20-4 29.09.2020 29.09.2023 Državne nekretnine d.o.o. Zagreb
850 Kristina Cicvarić 406-01/19-06/417 526-06-02-02-01/1-19-2 08.05.2019 08.05.2022
851 ANA CIGANOVIĆ 406-01/19-06/958 526-06-01-02-02/2-20-4 10.11.2020 10.11.2023 Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije
852 TIHANA CIGETIĆ 406-01/16-05/380 526-06-02-02-01/1-19-4 10.10.2019 10.10.2022 Hrvatske vode
853 Šime Cigić 406-01/18-06/748 526-06-02-02-01/1-18-2 11.10.2018 11.10.2021 Grad Drniš
854 MAJA CIGLAR 406-01/16-05/91 526-06-01-02-02/2-19-4 20.03.2019 20.03.2022 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
855 ROBERTA CIGLAR 406-01/16-05/359 526-06-02-02-01/1-19-4 20.12.2019 20.12.2022 Grad Sveta Nedjelja
856 ŽELJKO CIGLARIĆ 406-01/14-05/1445 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 NED-KOM d.o.o.
857 ALENKA CIGROVSKI 406-01/17-06/204 526-06-01-02-02/2-20-4 24.05.2020 24.05.2023 Gradska tržnica d.o.o.
858 ANA CIGULA 406-01/17-05/224 517-08-04-02-03-21-4 12.01.2021 29.09.2023 Državna geodetska uprava
859 Domagoj Cik 406-01/19-06/1037 526-06-02-02-01/1-19-2 26.11.2019 26.11.2022
860 Sandra Cikač 406-01/19-06/624 526-06-01-02-02/2-19-2 05.07.2019 05.07.2022
861 MILENA CIKOJA 406-01/16-05/415 526-06-01-02-02/2-19-4 16.12.2019 16.12.2022 Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb
862 MARICA CIKOJA-RATKOVSKI 406-01/14-05/1205 517-08-04-02-03-21-6 18.01.2021 13.01.2024 Hrvatske ceste d.o.o.
863 SANJA CIKOJEVIĆ 406-01/18-06/418 526-06-02-03/2-18-2 24.05.2018 24.05.2021 Javna ustanova „ Park prirode Lonjsko polje“
864 IVAN CINDORI 406-01/17-06/206 526-06-02-02-01/1-20-4 24.05.2020 24.05.2023 HEP-Toplinarstvo d.o.o.
865 Jelena Cindori 406-01/18-06/48 526-06-02-02-01/1-20-5 29.01.2020 29.01.2023 ČISTOĆA d.o.o.
866 ANA CINDRIĆ 406-01/17-06/68 526-06-01-02-02/2-20-4 09.03.2020 09.03.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
867 Gabriela Cindrić 406-01/20-06/432 526-06-01-02-02/2-20-3 17.11.2020 17.11.2023 Grad Petrinja
868 IVONA CINDRIĆ 406-01/14-05/1265 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo financija
869 Marija Cindrić 406-01/19-06/491 526-06-01-02-02/2-19-2 22.05.2019 22.05.2022 Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
870 MARIJA CINDRIĆ 406-01/18-06/601 526-06-02-02-01/1-18-2 12.07.2018 12.07.2021 GRAD SISAK
871 MARINKO CINDRIĆ GRAD ZAGREB Ured za programe i projekte EU
872 MARA CINDRIĆ ŠTEFANČIĆ 406-01/15-05/352 526-06-01-02-02/2-18-4 21.04.2018 21.04.2021 Vodogradnja Rijeka d.o.o.
873 HRVOSLAV CINGULIN 406-01/14-05/983 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 HOPS d.o.o.
874 MARINKO CIRKVENČIĆ 406-01/14-05/1189 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Sintaksa
875 IVA CIRKVENEC 406-01/15-05/1159 526-06-01-02-02/2-18-4 23.09.2018 23.09.2021 Ministarstvo branitelja
876 LJERKA CIVIDINI 406-01/17-06/253 526-06-01-02-02/2-20-4 09.06.2020 09.06.2023 Županijska uprava za ceste Međimurske županije Mihovljanska 70
877 IVANA COHA KONTREC 406-01/16-06/23 526-06-02-02-01/1-19-4 23.04.2019 23.04.2022 OSNOVNA ŠKOLA BISTRA
878 Zrinka Colarić Nosetić 406-01/20-06/423 526-06-02-02-01/1-20-2 14.10.2020 14.10.2023 Energo Metan d.o.o.
879 MATILDA COPIĆ 406-01/15-05/1387 526-06-01-02-02/2-18-4 11.11.2018 11.11.2021 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
880 GORDANA CORALLINI 406-01/14-05/319 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Parkovi d.o.o.
881 Matija Cota 406-01/19-06/653 526-06-02-02-01/1-19-2 23.07.2019 23.07.2022
882 Čedo Crljen 406-01/18-06/787 526-06-02-02-01/1-18-3 21.11.2018 21.11.2021
883 VALENTINA CRLJENIĆ 406-01/18-06/806 526-06-02-02-01/1-18-2 24.10.2018 24.10.2021
884 JELENA CRNAC 406-01/18-06/126 526-06-02-03/2-18-2 27.02.2018 27.02.2021
885 ANA CRNČEC 406-01/16-05/87 526-06-02-02-01/1-20-4 03.03.2020 06.06.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
886 VANESSA CRNČIĆ 406-01/16-06/659 526-06-02-02-01/1-19-4 09.12.2019 09.12.2022 EUROFIN
887 Marina Crnčić Sokol 406-01/19-06/758 526-06-02-02-01/1-19-2 17.09.2019 17.09.2022 Ministarstvo znanosti i obrazovanja
888 DAVOR CRNIĆ 406-01/18-06/694 526-06-02-02-01/1-18-3 19.10.2018 19.10.2021 HP-Hrvatska Pošta d.d
889 ANA CRNKOVIĆ 406-01/14-05/292 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o.
890 BRIGITA CRNKOVIĆ 406-01/17-06/169 526-06-02-02-01/1-20-4 19.05.2020 19.05.2023 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
891 DARKO CRNKOVIĆ 406-01/14-05/1654 517-08-04-02-03-21-8 13.01.2021 13.01.2024 Grad Ludbreg
892 Dena Crnković 406-01/19-06/1056 526-06-01-02-02/2-19-2 04.12.2019 04.12.2022
893 IGOR CRNKOVIĆ 406-01/14-05/635 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
894 JULIJE CRNKOVIĆ 406-01/17-06/170 526-06-02-02-01/1-20-4 19.05.2020 19.05.2023 Državni arhiv u Rijeci
895 Mila Crnković 406-01/19-06/426 526-06-02-02-01/1-20-3 22.01.2020 22.01.2023 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
896 MIRJANA CRNKOVIĆ 406-01/18-06/884 526-06-02-02-01/1-18-3 06.12.2018 06.12.2021 DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ZAPAD
897 NIKOLINA CRNKOVIĆ 406-01/15-05/1364 526-06-01-02-02/2-18-6 11.11.2018 11.11.2021 Ljekarne zagrebačke županije
898 Katarina Crnogaj 406-01/19-06/436 526-06-02-02-01/1-19-2 15.05.2019 15.05.2022
899 Danijela Crnolatec 406-01/19-06/415 526-06-02-02-01/1-19-2 08.05.2019 08.05.2022 Centar za rehabilitaciju Zagreb
900 KSENIJA CRNOV 406-01/20-06/166 526-06-02-02-01/1-20-2 11.03.2020 11.03.2023 AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
901 NINOSLAVA CRNOV-TILMAN 406-01/19-06/807 526-06-02-02-01/1-19-2 20.09.2019 20.09.2022
902 MATEJA CRNJAC 406-01/19-06/957 526-06-02-02-01/1-19-2 25.10.2019 25.10.2022
903 IVA CRNJAK 406-01/15-05/1526 526-06-01-02-02/2-18-4 09.12.2018 09.12.2021 Hrvatska banka za obnovu i razvitak
904 LEA CUCULIĆ 406-01/17-06/217 526-06-02-02-01/1-20-4 25.05.2020 25.05.2023 Grad Rijeka
905 MARTINA CUKOVIĆ 406-01/17-06/594 526-06-02-02-01/1-20-4 19.12.2020 19.12.2023 FINESA Consultings d.o.o.
906 BARBARA CUKROV ČVRLJAK 406-01/14-05/1164 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Lučka uprava Šibenik
907 Jurica Culej 406-01/20-06/236 526-06-01-02-02/2-20-2 24.06.2020 24.06.2023 Grad Slatina
908 EMA CULI 406-01/17-05/432 526-06-02-02-01/1-20-4 12.12.2020 12.12.2023 Hrvatska gospodarska komora
909 DAMIR CURIŠ 406-01/15-05/336 526-06-02-03/2-17-5 04.02.2018 04.02.2021 HEP-Proizvodnja d.o.o. Pogon KTE Jertovec
910 SANDRA CURIŠ 406-01/14-05/919 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP Proizvodnja d.o.o.
911 RENATA CURKIĆ 406-01/17-06/85 526-06-02-02-01/1-19-4 15.03.2020 15.03.2023 KBC Zagreb
912 LANA CURL POLETTI-KOPEŠIĆ 406-01/18-06/378 526-06-02-03/2-18-2 17.05.2018 17.05.2021 HAMAG-BICRO
913 BOŽANA CVEK 406-01/15-05/125 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
914 NENAD CVENIĆ 406-01/18-06/876 526-06-02-02-01/1-19-3 08.03.2019 08.03.2022 GRAD VALPOVO
915 RENATA CVETAN 406-01/14-05/331 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske ceste, d.o.o. Zagreb
916 Danijel Cvetić 406-01/18-06/948 526-06-02-02-01/1-19-3 09.01.2019 09.01.2022 Sisačko-moslavačka županija
917 ANITA CVETKO 406-01/17-05/439 517-08-04-02-03-21-4 12.01.2021 22.12.2023
918 RENATA CVETKOVIĆ 406-01/15-05/325 526-06-01-02-02/2-18-5 04.02.2018 04.02.2021 Ustanova za obrazovanje odraslih - ILBA
919 VESNICA CVETNIĆ 406-01/14-05/1511 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Legrad
920 VESNA CVIJAK 406-01/15-05/1054 526-06-02-02-01/1-18-4 21.07.2018 21.07.2021 Grad Ozalj
921 DUŠANKA CVIJANOVIĆ 406-01/15-05/397 526-06-01-02-02/2-18-4 18.02.2018 18.02.2021 KLANJAC d.o.o.
922 SARA CVIJANOVIĆ 406-01/15-05/1163 526-06-02-02-01/1-19-4 09.05.2019 09.05.2022 Zadruga HORUS
923 NATAŠA CVIJETIĆ 406-01/16-06/11 526-06-01-02-02/2-19-4 19.01.2019 19.01.2022 Zagrebački holding Podružnica ZET
924 Vesna Cvitak 406-01/18-06/861 526-06-02-02-01/1-18-3 28.11.2018 28.11.2021 Državni hidrometeorološki zavod
925 Adrijana Cvitan 406-01/19-06/769 526-06-02-02-01/1-19-2 18.09.2019 18.09.2022 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju
926 DANIJELA CVITAN 406-01/15-05/27 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos
927 NINO CVITAN 406-01/16-05/69 526-06-01-02-02/2-19-4 12.03.2019 12.03.2022 Državni zavod za intelektualno vlasništvo Zagreb
928 Sandra Cvitan 406-01/20-06/131 526-06-01-02-02/2-20-2 19.02.2020 19.02.2023 Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
929 TONĆI CVITAN 406-01/14-05/843 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP Telekomunikacije d.o.o. Zagreb
930 DARKO CVITANOVIĆ 406-01/14-05/125 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Institut Ruđer Bošković
931 MARTINA CVITANOVIĆ 406-01/14-05/453 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
932 MILJENKO CVITANOVIĆ 406-01/15-05/265 526-06-01-02-02/2-18-4 13.03.2018 13.03.2021 Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
933 SANDRA CVITANOVIĆ 406-01/17-05/375 526-06-01-02-02/2-20-4 17.12.2020 17.12.2023 MORH
934 TANJA CVITANOVIĆ 406-01/16-05/424 526-06-02-02-01/1-19-4 05.11.2019 05.11.2022 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrava Zagreb
935 IVANA CVITAŠ 406-01/15-05/815 526-06-01-02-02/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb
936 DEAN CVITIĆ 406-01/14-05/1653 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Rovinj - Rovigno
937 IVONA CVITKOVIĆ 406-01/14-05/663 526-06-02-03/2-17-4 27.02.2018 27.02.2021 Arhitektonski fakultet Zagreb
938 ŽELJKO CVITKOVIĆ 406-01/15-05/1508 526-06-01-02-02/2-19-6 28.06.2019 28.06.2022 APOS GRADA RIJEKE
939 Antonia Cvitković Kaselj 406-01/20-06/418 526-06-02-02-01/1-20-2 06.10.2020 06.10.2023 Lucka uprava Splitsko dalmatinske zupanije
940 NATALIJA CVJETIČANIN ORČIK 406-01/17-05/149 526-06-01-02-02/2-20-4 06.05.2020 06.05.2023 HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb
941 TERA CVJETKOVIĆ 406-01/17-06/430 526-06-02-02-01/1-20-4 28.09.2020 28.09.2023 Dubrovačko-neretvanska županija
942 JELENA CVRLJE 406-01/14-05/1217 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 HŽ - Infrastruktura d.o.o.
943 MARIJA CVRLJE 406-01/17-05/372 526-06-01-02-02/2-20-4 30.12.2020 30.12.2023 Središnji registar osiguranika
944 MANJA CVRTILA 406-01/16-06/223 526-06-01-02-02/2-18-4 19.04.2019 19.04.2022 Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
945 SLAĐANA ČAČE 406-01/17-05/36 526-06-02-02-01/1-19-4 10.03.2020 10.03.2023 MUP RH PU Šibensko-kninska
946 HANA ČAČIĆ GRABIĆ 406-01/17-05/216 526-06-01-02-02/2-20-4 16.06.2020 16.06.2023 Financijska agencija Zagreb
947 IVANA ČAGALJ 406-01/15-05/1081 526-06-01-02-02/2-18-4 19.12.2018 19.12.2021 Hrvatske vode, Zagreb
948 ŽANA ČAGALJ 406-01/15-05/1136 526-06-01-02-02/2-19-4 18.02.2019 22.09.2021 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
949 BOJAN ČAIĆ 406-01/16-06/611 526-06-02-02-01/1-19-4 15.11.2019 15.11.2022 URED DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
950 ANICA ČAKALOVIĆ 406-01/14-05//278 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
951 Tomislav Čakanić 406-01/20-06/461 526-06-02-02-01/1-20-2 27.10.2020 27.10.2023 Tim4Pin d.o.o.
952 IVONA ČAKARIĆ 406-01/16-06/395 526-06-01-02-02/2-19-4 30.06.2019 30.06.2022 Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“
953 MARIJA ČAKARIĆ BJELOBRK 406-01/16-05/245 526-06-01-02-02/2-19-4 20.06.2019 20.06.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
954 MARINA ČAKARUN 406-01/15-05/1047 526-06-01-02-02/2-18-4 10.10.2018 10.10.2021 "Čistoća" d.o.o. Zadar
955 SAŠA ČALDAREVIĆ 406-01/14-05/1287 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općinski sud u Sesvetama
956 DUBRAVKA ČALE 406-01/16-05/129 526-06-01-02-02/2-19-4 20.03.2019 20.03.2022 Ured predsjednika RH Zagreb
957 GORAN ČALE 406-01/17-06/193 526-06-02-02-01/1-20-4 23.05.2020 23.05.2023 Općina Generalski Stol
958 SLOBODANKA ČALIĆ 406-01/16-06/553 526-06-01-02-02/2-19-4 26.10.2019 26.10.2022 Regionalna razvojna agencija Bjelvoarsko – bilogorske županije d.o.o.
959 DARKO ČALIŠ 406-01/19-06/792 526-06-02-02-01/1-19-3 25.10.2019 25.10.2022 Dom zdravlja Đakovo
960 Edita Čamber 406-01/20-06/66 526-06-01-02-02/2-20-2 28.01.2020 28.01.2023 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja
961 MARKO ČAMBER 406-01/17-05/320 526-06-01-02-02/2-20-4 13.10.2020 13.10.2023 Grad Zagreb
962 DARINKA ČAMIĆ 406-01/14-05/1460 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Opća bolnica Varaždin
963 NEVEN ČANIĆ 406-01/15-05/533 526-06-01-02-02/2-18-4 30.04.2018 30.04.2021 MUP Policijska uprava Primorsko-goranska
964 IVA ČAPELJ 406-01/19-06/229 526-06-02-02-01/1-19-2 08.03.2019 08.03.2022
965 ANA ČARIĆ PERKOVIĆ 406-01/15-05/1587 526-06-01-02-02/2-19-4 18.03.2019 18.03.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
966 SONJA ČATIĆ 406-01/14-05/911 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Sisačko-moslavačka županija
967 MIRELA ČAUŠEVIĆ 406-01/19-06/499 526-06-02-02-01/1-19-2 28.05.2019 28.05.2022
968 SANDA ČAVAR 406-01/19-06/874 526-06-02-02-01/1-19-3 25.10.2019 25.10.2022 Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije
969 MARIN ČAVIĆ 406-01/14-05/1554 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Starigrad
970 MARINA ČAVIĆ 406-01/16-06/620 526-06-02-02-01/1-19-4 22.11.2019 22.11.2022 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
971 IVANKA ČAVLEK 406-01/16-05/431 526-06-01-02-02/2-20-4 28.02.2020 28.02.2023 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb
972 Mijo Čavlina 406-01/18-06/956 526-06-02-02-01/1-19-3 23.01.2019 23.01.2022 Libusoft Cicom d.o.o.
973 Nikolina Čavrag 406-01/20-06/494 526-06-02-02-01/1-20-2 25.11.2020 25.11.2023 SAFU
974 Josipa Čavrlj 406-01/20-06/463 526-06-01-02-02/2-20-2 10.11.2020 10.11.2023
975 ZVJEZDANA ČEGIR 406-01/18-06/232 526-06-02-03/2-18-2 12.04.2018 12.04.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
976 SNJEŽANA ČEHULIĆ 406-01/14-05/920 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP-Proizvodnja d.o.o.
977 KORINA ČEKIĆ 406-01/19-06/331 526-06-01-02-02/2-19-2 28.03.2019 28.03.2022
978 MAJA ČEKO 406-01/17-06/475 526-06-01-02-02/2-20-4 19.10.2020 19.10.2023 GRAD ŠIBENIK
979 MIA ČEME JUG 406-01/17-06/255 526-06-01-02-02/2-20-4 09.06.2020 09.06.2023 Našička razvojna agencija NARA d.o.o.
980 AZRA ČENGIĆ 406-01/18-06/779 526-06-02-02-01/1-18-2 19.10.2018 19.10.2021 Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević
981 IVAN ČEP 406-01/15-05/1359 526-06-01-02-02/2-19-4 07.05.2019 07.05.2022 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zagreb
982 MARIJA ČEREDAR 406-01/14-05/603 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Zrakoplovno tehnički centar d.d.
983 SUZANA ČERGAR 406-01/14-05/1157 526-06-02-03/2-18-4 27.02.2018 27.02.2021 Osnovna škola Vugrovec, Kašina
984 Mirna Čerin 406-01/20-06/350 526-06-01-02-02/2-20-2 28.07.2020 28.07.2023
985 Kristina ČERKEZ 406-01/19-06/553 526-06-01-02-02/2-19-2 11.06.2019 11.06.2022 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
986 EMANUEL ČERVAR 406-01/15-05/1001 526-06-01-02-02/2-18-4 04.07.2018 04.07.2021 Općina Kanfanar
987 GUSTAV ČERVAR 406-01/15-05/485 526-06-01-02-02/2-18-4 26.03.2018 26.03.2021 Lučka uprava Šibensko-kninske županije
988 ČEDOMIR ČEŠKOVIĆ 406-01/15-05/903 526-06-02-03/2-18-4 12.06.2018 12.06.2021 IVAPLIN d.o.o. Ivanić Grad
989 Roberto Češljaš 406-01/20-06/94 526-06-01-02-02/2-20-2 11.02.2020 11.02.2023 RC savjetovanje, obrt za savjetovanje, vl. Roberto Češljaš
990 TAJANA ČEŠLJAŠ 406-01/14-05/1255 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 INA-Industrija nafte d.d.
991 ANA ČIČAK BURAZIN 406-01/16-06/157 526-06-02-02-01/1-20-4 02.03.2020 02.03.2023 HAMAG-BICRO
992 DIJANA ČIČIN-ŠAIN 406-01/16-06/418 526-06-02-02-01/1-19-4 07.07.2019 07.07.2022 Sveučilište u ZadruMihovila Pavlinovića 1
993 MAJA ČIČKO 406-01/18-06/579 526-06-02-02-01/1-18-2 11.07.2018 11.07.2021 Voditeljica LAG-a SAVA
994 IVANČICA ČIKAN 406-01/17-06/161 526-06-02-02-01/1-20-4 19.04.2020 19.04.2023 OPĆINA PRESEKA
995 MAJA ČIKANOVIĆ 406-01/17-05/93 526-06-01-02-02/2-20-4 24.03.2020 24.03.2023 Hrvatski sabor
996 MARIJA ČIPČIĆ 406-01/17-06/339 526-06-02-02-01/1-20-4 11.07.2020 11.07.2023 Općina Dugopolje
997 ANDREA ČIRJAK 406-01/16-06/216 526-06-01-02-02/2-19-4 19.04.2019 19.04.2022 OPĆINA SUKOŠAN
998 MLADENKO ČIRJAK 406-01/15-05/498 526-06-01-02-02/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 KOMUNALAC d.o.o.
999 MARINA ČIRKO BRIŽIĆ 406-01/15-05/574 526-06-02-03/2-18-4 26.03.2018 26.03.2021 Grad Požega
1000 IVANA ČIRKOVIĆ 406-01/17-05/411 526-06-01-02-02/2-20-4 22.12.2020 22.12.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1001 Ana Čizmić 406-01/19-06/175 526-06-02-02-01/1-19-2 26.02.2019 26.02.2022
1002 NEDJELJKO ČIŽIĆ 406-01/15-05/1418 526-06-01-02-02/2-18-4 18.11.2018 18.11.2021 Finesa Credos d.d.
1003 SLAĐANA ČIŽMEK 406-01/18-06/72 526-06-02-03/2-18-2 07.02.2018 07.02.2021 Ministarstvo zdravstva
1004 Marina Čleković 406-01/19-06/881 526-06-01-02-02/2-19-2 10.10.2019 10.10.2022 Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet
1005 ADRIJANA ČOH 406-01/17-06/588 526-06-02-02-01/1-20-4 19.12.2020 19.12.2023 HUMVIO d.o.o.
1006 Dejan Čokonaj 406-01/19-06/726 526-06-01-02-02/2-19-2 27.08.2019 27.08.2022 KOMUNALAC d.o.o.
1007 Mirjana Čokor 406-01/20-06/217 526-06-01-02-02/2-20-2 17.06.2020 17.06.2023
1008 Anita Čolak 406-01/19-06/843 526-06-01-02-02/2-19-2 24.09.2019 24.09.2022
1009 SLAVKO ČOLAK 406-01/15-05/1078 526-06-02-02-01/1-18-4 24.09.2018 24.09.2021 Agencija za investicije i konkurentnost Zagreb
1010 Tajana Čolakovac 406-01/20-06/201 526-06-02-02-01/1-20-2 09.06.2020 09.06.2023 Hrvatski Crveni križ
1011 Ivan Čolaković 406-01/19-06/344 526-06-02-02-01/1-19-3 08.05.2019 08.05.2022
1012 MARIJA ČOLAKOVIĆ 406-01/14-05/1692 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Otočka razvojna agencija
1013 IVONA ČOLIĆ 406-01/14-05/572 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Vinkovci
1014 Marina Čolić 406-01/19-06/1025 526-06-01-02-02/2-19-2 22.11.2019 22.11.2022 ALPHA CAPITALIS d. o. o
1015 MARINA ČOLIG 406-01/15-05/1010 526-06-01-02-02/2-18-6 03.07.2018 03.07.2021 Zagrebačka županija Zagreb Upravni odjel za financije
1016 Snježana Čondić 406-01/19-06/154 526-06-02-02-01/1-19-2 20.02.2019 20.02.2022
1017 Danijela Čop 406-01/19-06/23 526-06-02-02-01/1-19-2 22.01.2019 22.01.2022 HEP d.d.
1018 Stefanija Čoraga 406-01/20-06/345 526-06-01-02-02/2-20-2 22.07.2020 22.07.2023 HEP Operater distribucijskog sustava Elektra Karlovac
1019 RENATA ČORLIJA 406-01/14-05/272 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Zračna luka Dubrovnik d.o.o.
1020 MAJA ČOSIĆ 406-01/16-06/355 526-06-01-02-02/2-19-4 16.06.2019 16.06.2022 Leota d.o.o.
1021 DANIJELA ČOŠIĆ 406-01/14-05/17 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačka županije
1022 Alenka Čović 406-01/19-06/299 526-06-02-02-01/1-19-2 26.03.2019 26.03.2022 FLAVO, obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge, vl. Alenka Čović
1023 Ana Čović 406-01/18-06/804 526-06-02-02-01/1-18-2 24.10.2018 24.10.2021 Hamag Bicro
1024 Danijela ČOVIĆ 406-01/20-06/480 526-06-01-02-02/2-20-2 17.11.2020 17.11.2023 Stomatološka poliklinika Zagreb
1025 Igor Čović 406-01/20-06/202 526-06-02-02-01/1-20-3 18.06.2020 18.06.2023 Ministarstvo zdravstva
1026 IVONA ČOVIĆ 406-01/18-06/160 526-06-02-03/2-18-3 12.04.2018 12.04.2021 Dm-drogerie markt
1027 KRISTINA ČOVIĆ 406-01/15-05/544 526-06-02-03/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1028 Kristina Črček 406-01/18-06/896 526-06-02-02-01/1-18-2 20.11.2018 20.11.2021 Consulting project plus d.o.o.
1029 VLATKO ČUBELIĆ 406-01/16-05/318 526-06-01-02-02/2-19-4 22.07.2019 22.07.2022 HEP ODS d.o.o. Elektrolika Gospić
1030 VEDRANA ČUBRANIĆ 406-01/15-05/435 526-06-02-03/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 Zračna luka Rijeka d.o.o.
1031 BRIGITA ČUBRIĆ 406-01/16-06/201 526-06-01-02-02/2-19-5 03.05.2019 03.05.2022 JUNP PLITVIČKA JEZERA
1032 Katarina Čubrić 406-01/20-06/367 526-06-01-02-02/2-20-3 09.09.2020 09.09.2023 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
1033 Branimir Čubrilo 406-01/19-06/923 526-06-02-02-01/1-19-2 23.10.2019 23.10.2022 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
1034 VEDRAN ČUDINA 406-01/14-05/722 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
1035 ROBERT ČUJIĆ 406-01/14-05/343 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Gradska plinara Zagreb d.o.o.
1036 SANDI ČUKA 406-01/14-05/504 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Vrsar-Orsera
1037 Andrea Čulibrk 406-01/19-06/997 526-06-01-02-02/2-19-2 15.11.2019 15.11.2022
1038 EMANUEL ČULIĆ 406-01/14-05/461 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Sveučilište u Splitu
1039 BRANKA ČULINA 406-01/15-05/227 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije
1040 RENATA ČULINA GRAD ZAGREB
1041 SANJA ČULINA 406-01/16-06/199 526-06-02-02-01/1-19-4 13.04.2019 13.04.2022 Općina Vir
1042 JASMINA ČULO 406-01/15-05/174 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 INFO-BIDDER, obrt za pružanje poslovnih usluga, vl. Jasmina Čulo i Vedran Koporčić, Ulica Ede Murtića 9, 10020 Zagreb
1043 MATEA ČULO 406-01/19-06/128 526-06-02-02-01/1-19-2 15.02.2019 15.02.2022
1044 Domagoj Čuljak 406-01/19-06/502 526-06-02-02-01/1-19-2 28.05.2019 28.05.2022 Sapientia Nova d.o.o.
1045 MARIJA ČULJAK 406-01/15-05/1544 526-06-02-02-01/1-18-4 15.12.2018 15.12.2021 HGK ŽK VUKOVAR
1046 PATRICIJA ČULJAK 406-01/18-06/249 526-06-02-03/2-18-2 13.04.2018 13.04.2021 Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije
1047 PREDRAG ČULJAK 406-01/15-05/1456 526-06-02-02-01/1-19-4 19.08.2019 19.08.2022 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
1048 SANJA ČULJAK 406-01/18-06/259 526-06-02-03/2-18-2 17.04.2018 17.04.2021 GRAD VINKOVCI
1049 Daliborka Čunčić 406-01/19-06/1113 526-06-02-02-01/1-20-4 16.06.2020 16.06.2023 Središnji državni ured za obnovu i stzb
1050 MAJA ČUNČIĆ 406-01/16-06/586 526-06-02-02-01/1-19-4 16.11.2019 16.11.2022 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
1051 DARIA ČUPIĆ 406-01/16-05/211 526-06-01-02-02/2-19-4 04.06.2019 04.06.2022 Hrvatske vode, Zagreb
1052 MILJENKO ČUPIĆ 406-01/15-05/1525 526-06-02-02-01/1-18-4 09.12.2018 09.12.2021 Fundus projekt d.o.o. Zagreb
1053 IRENA ČURAJ 406-01/17-06/128 526-06-01-02-02/2-20-4 06.04.2020 06.04.2023 Inuendo obrt
1054 STJEPAN ČURAJ
1055 GORAN ČURČIĆ 406-01/17-05/294 526-06-01-02-02/2-20-4 10.12.2020 10.12.2023 Kaznionica u Požegi
1056 MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI 406-01/14-05/510 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 ANGELA d.o.o.
1057 Ivan Čužić 406-01/19-06/1012 526-06-01-02-02/2-19-2 22.11.2019 22.11.2022
1058 MARINA ČVRLJAK 406-01/16-06/516 526-06-01-02-02/2-19-4 21.10.2019 21.10.2022 Grad Šibenik
1059 MARIJANA ĆAĆIĆ 406-01/17-06/149 526-06-02-02-01/1-20-4 19.04.2020 19.04.2023 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić
1060 ANTE ĆALETA 406-01/16-06/727 526-06-02-02-01/1-19-6 25.01.2020 25.01.2023 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
1061 KREŠIMIR ĆALETA-CAR 406-01/15-05/13 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Bilice
1062 ADAM ĆAVAR 406-01/15-05/1484 526-06-01-02-02/2-19-5 19.01.2019 19.01.2022 Micro projekt d.o.o
1063 FILIP IVAN ĆAVAR 406-01/16-06/424 526-06-01-02-02/2-19-4 12.07.2019 12.07.2022 Bukovac i suradnici odvjetničko društvo d.o.o.
1064 EMIL ĆEHIĆ 406-01/18-06/580 526-06-02-02-01/1-18-2 11.07.2018 11.07.2021 HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
1065 NATAŠA ĆENDIĆ 406-01/14-05/521 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Pula-Pola
1066 LIDIJA ĆERANIĆ 406-01/14-05/1406 526-06-02-03/2-18-4 08.06.2018 08.06.2021 KB DUBRAVA
1067 JADRANKA ĆEVID 406-01/14-05/1413 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo pravosuđa
1068 ANA ĆIĆERIĆ 406-01/15-05/627 526-06-02-03/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 INA d.d., Sektor nabave
1069 TANJA ĆIMIĆ 406-01/15-05/1170 526-06-01-02-02/2-18-4 20.12.2018 20.12.2021 Hrvatske vode, Zagreb
1070 Snježana Ćirić 406-01/19-06/350 526-06-02-02-01/1-19-2 09.04.2019 09.04.2022 Fusnota d.o.o.
1071 DENI ĆORIĆ 406-01/15-05/765 526-06-01-02-02/2-18-4 03.07.2018 03.07.2021 Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka
1072 Ivan Ćorić 406-01/19-06/943 526-06-02-02-01/1-19-2 25.10.2019 25.10.2022 Hrvatske vode
1073 IVKA ĆORIĆ 406-01/16-05/437 526-06-02-02-01/1-19-4 09.12.2019 09.12.2022 Zadarska županija, Zadar
1074 JOSIP ĆORIĆ 406-01/17-06/238 526-06-01-02-02/2-20-4 16.06.2020 06.06.2023 EPTISA ADRIA d.o.o.
1075 PETRA ĆORLUKA 406-01/20-05/04 526-06-02-02-01/1-20-2 20.08.2020 20.08.2023 GRAD ZAGREB
1076 IRENA ĆOSIĆ 406-01/18-06/743 526-06-02-02-01/1-18-2 11.10.2018 11.10.2021 ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o.
1077 Ivan Ćosić 406-01/19-06/343 526-06-02-02-01/1-19-2 05.04.2019 05.04.2022
1078 Josipa Ćosić 406-01/19-06/442 526-06-02-02-01/1-19-2 15.05.2019 15.05.2022 Zajednica športskih udruga grada Osijeka
1079 Mateja Ćosić 406-01/19-06/751 526-06-02-02-01/1-19-2 17.09.2019 17.09.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1080 PATRICIJA ĆUĆA 406-01/14-05/1018 526-06-01-02-02/2-18-4 26.03.2018 26.03.2021 Nasadi d.o.o. Zadar
1081 Dubravko Ćuk 406-01/19-06/1093 526-06-02-02-01/1-19-2 18.12.2019 18.12.2022
1082 MARIJA ĆUK 406-01/14-05/718 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
1083 IVANA ĆULIBRK 406-01/17-06/460 526-06-01-02-02/2-20-4 18.10.2020 18.10.2023 MINISTARSTVO OBRANE RH
1084 ERNA ĆUMURIJA DOMJANČIĆ 406-01/17-06/228 526-06-02-02-01/1-20-4 30.05.2020 30.05.2023 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
1085 Sandra Ćurčija 406-01/20-06/330 526-06-02-02-01/1-20-2 21.07.2020 21.07.2023 Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1086 ANTONIJA ĆURIĆ 406-01/14-05/1386 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU
1087 BISERKA ĆURIĆ 406-01/14-05/167 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Poslovni sustavi d.o.o.
1088 KSENIJA ĆURIĆ 406-01/14-05/1210 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP ODS d.o.o.
1089 STIPE ĆURIĆ 406-01/18-06/944 526-06-02-02-01/1-18-2 28.11.2018 28.11.2021
1090 STIPO ĆURIĆ 406-01/15-05/1321 526-06-01-02-02/2-18-5 18.11.2018 18.11.2021 Hrvatske vode
1091 VATROSLAV ĆURIĆ 406-01/17-05/10 526-06-02-02-01/1-20-4 06.02.2020 06.02.2023 Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta
1092 ANĐA ĆURIĆ-SLUNJSKI 406-01/15-05/82 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske vode
1093 ANTE ĆURKOVIĆ 406-01/15-05/326 526-06-01-02-02/2-18-5 27.10.2018 27.10.2021 Grad Zadar
1094 ANTE ĆURKOVIĆ 406-01/18-06/366 526-06-02-03/2-18-2 16.05.2018 16.05.2021 CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije
1095 Karla Ćurković 406-01/19-06/987 526-06-02-02-01/1-19-2 12.11.2019 12.11.2022
1096 SNJEŽANA ĆURKOVIĆ 406-01/15-05/216 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Zemunik Donji
1097 DUBRAVKA ĆUŠKA PEŠUT 406-01/18-06/104 526-06-02-03/2-18-2 15.02.2018 15.02.2021
1098 MONIKA ĆUTUK 406-01/15-05/500 526-06-02-03/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Općina Podstrana
1099 SAŠA DABIĆ 406-01/17-06/608 526-06-01-02-02/2-20-4 21.12.2020 21.12.2023 Ernst&Young Savjetovanje d.o.o.
1100 ADRIANA DABO 406-01/16-05/426 526-06-01-02-02/2-19-4 09.12.2019 09.12.2022 Komunalije d.o.o., Novalja
1101 IVAN DABO 406-01/16-05/348 526-06-01-02-02/2-19-4 09.12.2019 09.12.2022 Arburoža d.o.o., Novalja
1102 JELENA DADIĆ 406-01/17-06/431 526-06-02-02-01/1-20-4 28.09.2020 28.09.2023 Dubrovačko-neretvanska županija
1103 Josip Dadić 406-01/19-06/699 526-06-02-02-01/1-19-2 25.07.2019 25.07.2022 Next Level, obrt za poslovno savjetovanje
1104 RUŽICA DADIĆ 406-01/15-05/1244 526-06-01-02-02/2-18-4 14.10.2018 14.10.2021 SAFU
1105 HELENA DAGOSTIN 406-01/14-05/598 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Vodovod Labin d.o.o.
1106 AGATA DAJČIĆ 406-01/16-05/08 526-06-01-02-02/2-19-4 14.03.2019 14.03.2022 TEHNOMONT d.d. Pula
1107 ELENA DAJČMAN 406-01/16-06/397 526-06-01-02-02/2-19-4 30.06.2019 30.06.2022 GRAD CRES
1108 Mario Dakić 406-01/18-06/921 526-06-02-02-01/1-19-3 23.01.2019 23.01.2022 Prirodoslovno-matematički fakultet
1109 DALIBORKA DAKIĆ KORAĆ 406-01/16-05/304 526-06-02-02-01/1-19-4 23.12.2019 23.12.2022 Središnji državni ured za šport
1110 MARTINA DAMJANAC 406-01/19-06/226 526-06-02-02-01/1-19-4 28.05.2019 28.05.2022 Brana d.o.o.
1111 Katarina Damjanović 406-01/19-06/886 526-06-01-02-02/2-19-2 10.10.2019 10.10.2022 Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o. Drenovci
1112 NIKA DANIČIĆ 406-01/18-06/540 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Hrvatske vode
1113 TONČI DANIČIĆ 406-01/16-05/120 526-06-02-02-01/1-19-4 23.04.2019 23.04.2022 Grad Dubrovnik
1114 Nataša Dankić Sliepčević 406-01/20-06/413 526-06-01-02-02/2-20-2 29.09.2020 29.09.2023
1115 SANJA DANONIĆ 406-01/15-05/827 526-06-02-03/2-18-4 05.06.2018 14.05.2021 Općina Brckovljani
1116 DIJANA DASOVIĆ 406-01/14-05/200 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 NPB "DR. IVAN BARBOT" Popovača
1117 DŽENETA DAUTOVIĆ 406-01/16-06/420 526-06-01-02-02/2-19-4 07.07.2019 07.07.2022 Hep-Proizvodnja d.o.o.
1118 LARA DEAK 406-01/18-06/21 517-08-04-02-03-21-4 19.01.2021 19.01.2024 Montraker d.o.o.
1119 MARTINA DEAK 406-01/14-05/1397 526-06-02-03/2-18-4 28.03.2018 28.03.2021 Podzemno skladište plina d.o.o. Zagreb
1120 Krešimir Debeljak 406-01/18-06/922 526-06-02-02-01/1-18-2 27.11.2018 27.11.2021
1121 MIŠO DEBELJAK 406-01/17-06/422 526-06-02-03/2-18-6 12.04.2018 12.04.2021 MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
1122 Sanja Debeljak-Kitak 406-01/19-06/462 526-06-01-02-02/2-19-3 27.08.2019 27.08.2022 Vetropack Straža d.d.
1123 TANJA DEC 406-01/14-05/1070 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Komunalac d.o.o.
1124 MIRJANA DECORTI 406-01/15-05/661 526-06-01-02-02-02/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 Hrvatske šume d.o.o.
1125 Andrijana Dedić 406-01/19-06/816 526-06-01-02-02/2-19-2 24.09.2019 24.09.2022 Općina Podstrana
1126 DANIJELA DEDIĆ 406-01/19-06/193 526-06-02-02-01/1-19-2 27.02.2019 27.02.2022
1127 IVANA DEDOVIĆ 406-01/14-05/1070 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i opća uprava
1128 OLIVERA DEL CONT 406-01/15-05/1205 526-06-02-02-01/1-18-4 07.10.2018 07.10.2021 PricewaterhouseCoopers
1129 BISERKA DELAČ 406-01/15-05/235 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Sveta Nedjelja
1130 MARIJA DELAČ AHEL 406-01/15-05/1092 526-06-01-02-02/2-18-4 15.09.2018 15.09.2021 SAFEGE d.o.o.
1131 KREŠIMIR DELAŠ 406-01/14-05/864 526-06-01-02-02/2-18-4 19.03.2018 19.03.2021 JPVP Grada Osijeka
1132 MATEA DELAŠ 406-01/15-05/1186 526-06-01-02-02/2-18-4 29.09.2018 29.09.2021
1133 SNJEŽANA DELAŠ 406-01/16-05/367 526-06-02-02-01/1-19-5 09.12.2019 09.12.2022 Hrvatske vode Zagreb
1134 VEDRAN DELETIS 406-01/16-06/144 526-06-01-02-02/2-18-4 15.03.2019 15.03.2022 Hrvatske vode
1135 SARA DELEVIĆ 406-01/15-05/1409 526-06-02-03/2-18-4 18.11.2018 18.11.2021 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA
1136 DAVOR DELIĆ 406-01/16-06/134 526-06-02-02-01/1-18-4 09.03.2019 09.03.2022 HAMAG-BICRO
1137 MUSTAFA DELIĆ 406-01/17-05/15 526-06-02-02-01/1-20-4 05.03.2020 05.03.2023 HEP Proizvodnja d.o.o. TE-TO Osijek
1138 Stanislav Delić 406-01/19-06/975 526-06-01-02-02/2-19-3 13.12.2019 13.12.2022
1139 JURICA DELIJA 406-01/19-06/28 526-06-02-02-01/1-19-2 22.01.2019 22.01.2022
1140 VALENTINA DENAČIĆ 406-01/18-06/421 526-06-02-03/2-18-2 24.05.2018 24.05.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1141 ANAMARIJA DENICH 406-01/14-05/37 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
1142 SANDRA DENT 406-01/17-05/136 526-06-01-02-02/2-20-4 16.06.2020 16.06.2023 Klinički bolnički centar Osijek
1143 BISERKA DEPIKOLOZVANE 406-01/16-05/469 526-06-02-02-01/1-19-4 23.12.2019 23.12.2022 Općina Malinska-Dubašnica
1144 KATARINA DEPOPE RADMAN 406-01/14-05/1555 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Cibalae expert j.d.o.o.
1145 GORDAN DERADO 406-01/14-05/1645 526-06-02-03/2-17-4 26.03.2018 26.03.2021 "Aerodrom Brač"d.o.o. Supetar
1146 BRANKA DERANJA TRAJBAR 406-01/14-05/698 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 GRAD VELIKA GORICA
1147 DAVOR DERDIĆ 406-01/14-05/493 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Zagrebačke ceste
1148 NIKOLINA DERDIĆ 406-01/16-05/407 526-06-02-02-01/1-19-4 16.12.2019 16.12.2022 Grad Zagreb
1149 EMIL DEREŠ 406-01/15-05/1342 526-06-01-02-02/2-18-4 10.11.2018 10.11.2021 HRVATSKE VODE, VGO ZA SREDNJU I DONJU SAVU
1150 LIDIJA DERK 406-01/17-06/114 526-06-02-02-01/1-19-4 22.03.2020 22.03.2023 Narodne novine d.d.
1151 Daniela DERONJIĆ 406-01/20-06/544 526-06-01-02-02/2-20-2 23.12.2020 23.12.2023 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE
1152 NENAD DESPIĆ 406-01/16-05/18 526-06-02-02-01/1-18-4 14.03.2019 14.03.2022 Istarska županija
1153 MIHAELA DESPOT 406-01/16-06/182 526-06-01-02-02/2-19-4 12.04.2019 12.04.2022 STUDENTSKI CENTAR
1154 INA DESPOTOVIĆ 406-01/17-05/178 526-06-02-02-01/1-19-4 26.05.2020 26.05.2023 HAMAG-BICRO Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
1155 MIRA DESPOTOVIĆ 406-01/14-05/899 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Klis
1156 Dean Deucht 406-01/18-06/927 526-06-02-02-01/1-19-3 23.01.2019 23.01.2022 Državni zavod za statistiku
1157 Danijela Devčić 406-01/19-06/677 526-06-02-02-01/1-18-2 24.07.2019 24.07.2022
1158 Ivančica Devčić 406-01/19-06/526 526-06-02-02-01/1-19-2 29.05.2019 29.05.2022
1159 JOSIP DEVČIĆ 406-01/14-05/580 526-06-02-02-01/1-19-4 08.01.2019 08.01.2022 Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
1160 MARKO DEVČIĆ 406-01/16-06/544 526-06-01-02-02/2-19-5 15.12.2019 15.12.2022 GRAD ZAGREB
1161 NENAD DEVČIĆ 406-01/14-05/1310 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 BIOKOVKA, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
1162 TIHANA DEVČIĆ 406-01/15-05/1305 526-06-01-02-02/2-18-4 28.10.2018 28.10.2021 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
1163 VESNA DEVČIĆ ŠAFAR 406-01/18-06/600 526-06-02-02-01/1-18-2 12.07.2018 12.07.2021 Hrvatske vode Zagreb
1164 IVANA DEVIĆ 406-01/15-05/1119 526-06-01-02-02/2-18-4 22.09.2018 22.09.2021 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije
1165 Petra Dević 406-01/20-06/317 526-06-02-02-01/1-20-2 10.07.2020 10.07.2023
1166 IVANA DEVILA 406-01/17-05/233 526-06-01-02-02/2-20-4 17.12.2020 17.12.2023 Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
1167 DRAŽEN DIANEŽEVIĆ 406-01/18-06/117 526-06-02-03/2-18-2 20.02.2018 20.02.2021 MINISTARSTVO OBRANE RH
1168 Ivana Dianić 406-01/19-06/586 526-06-01-02-02/2-19-2 26.06.2019 26.06.2022 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
1169 IGOR DIANKOV 406-01/16-05/434 526-06-01-02-02/2-19-4 20.12.2019 20.12.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1170 MAJA DIDOVIĆ 406-01/17-06/54 526-06-01-02-02/2-20-4 08.03.2020 08.03.2023 Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju
1171 NATALIJA DIGULA 406-01/14-05/1675 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Zdravstveno veleučilište
1172 GORDANA-ANA DIJAKOVIĆ 406-01/17-05/01 526-06-01-02-02/2-20-4 28.02.2020 28.02.2023 Zagorska razvojna agencija
1173 LUCE DIKLIĆ ZABRDJA 406-01/16-05/72 526-06-02-02-01/1-19-4 18.02.2019 18.02.2022 Dječji vrtić Vladimira Nazora
1174 MARKO DIKONIĆ 406-01/17-06/21 526-06-02-02-01/1-19-4 20.01.2020 20.01.2023 Vukovarsko-srijemska županija
1175 SUZANA DIKONIĆ 406-01/16-05/352 526-06-02-02-01/1-19-4 24.09.2019 24.09.2022 Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. Vinkovci
1176 LEJLA DILBEROVIĆ 406-01/19-06/72 526-06-02-02-01/1-19-2 29.01.2019 29.01.2022
1177 TEODORA DIMITROV 406-01/15-05/1178 526-06-02-02-01/1-18-4 29.09.2018 29.09.2021 Centar za ulaganja EURO KONZALTING d.o.o.
1178 IVANA DINČIR BOGOJEVIĆ 406-01/17-06/230 526-06-02-02-01/1-20-4 30.05.2020 30.05.2023 Komunalac Glina d.o.o.
1179 Dražen Dinter 406-01/19-06/269 526-06-02-02-01/1-19-2 13.03.2019 13.03.2022 Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
1180 MARKO DIVIĆ 406-01/16-06/467 526-06-01-02-02/2-19-4 27.09.2019 27.09.2022 Dječji vrtić Viškovo
1181 ZVONIMIR DIVIĆ 406-01/15-05/1586 526-06-01-02-02/2-19-4 18.02.2019 18.02.2022 HEP d.d. Zagreb
1182 DARIJA DIVIĆ PAVUN 406-01/14-05/1325 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske vode, Zagreb
1183 SANDRA DIVJAKINJA 406-01/16-06/447 526-06-01-02-02/2-19-4 14.07.2019 14.07.2022 Sisački vodovod d.o.o.
1184 Sanda Djukić 406-01/19-06/995 526-06-01-02-02/2-19-2 15.11.2019 15.11.2022
1185 ARIJANA DLAČIĆ 406-01/14-05/761 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 KB Merkur
1186 TAMARA DMITROVIĆ 406-01/15-05/997 526-06-01-02-02/2-18-4 30.06.2018 30.06.2021 Opća bolnica "Dr.I. Pedišić" Sisak
1187 ALEN DOBLANOVIĆ 406-01/17-06/27 526-06-01-02-02/2-19-4 25.01.2020 25.01.2023 Općina Svetvinčenat
1188 JOSIP DOBRANIĆ 406-01/16-06/114 526-06-01-02-02/2-19-4 01.03.2019 01.03.2022 Studentski centar
1189 Eduard Dobrenić 406-01/19-06/546 526-06-02-02-01/1-19-2 06.06.2019 06.06.2022
1190 SANJA DOBRIČEVIĆ 406-01/15-05/607 526-06-02-03/2-18-4 25.03.2018 25.03.2021 Grafički fakultet
1191 KORNELIJA DOBRILA POBOR 406-01/18-06/244 526-06-02-03/2-18-2 13.04.2018 13.04.2021 SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET
1192 JELENA DOBROJEVIĆ KOVAČ 406-01/15-05/962 526-06-02-03/2-18-4 16.06.2018 16.06.2021 Zdravstvena ustanova Ljekarna "Jadran"
1193 ANDREJA DOBROSTAL ŠEGREGUR 406-01/16-06/335 526-06-01-02-02/2-19-4 15.06.2019 15.06.2022 Virovitičko-podravska županija
1194 DARKO DOBROVIĆ 406-01/16-05/193 526-06-02-02-01/1-19-4 20.06.2019 20.06.2022 Hrvatske vode - VGO za slivove SJ, Rijeka
1195 DOMAGOJ DODIG 406-01/16-06/338 526-06-01-02-02/2-19-4 15.06.2019 15.06.2022 Agencija za investicije i konkutentnost
1196 DRAGAN DOKIĆ 406-01/17-05/37 526-06-02-02-01/1-20-4 05.03.2020 05.03.2023 Općina Erdut
1197 JASMINA DOKOZA BUTKOVIĆ 406-01/16-06/256 526-06-02-02-01/1-18-4 06.05.2019 06.05.2022 EKO-MURVICA d.o.o. Trg S. Radića 1/II
1198 VEDRAN DOLENČIĆ 406-01/17-06/584 526-06-02-03/2-18-3 25.01.2018 25.01.2021 Nije primjenjivo
1199 LIDA DOLENEC 406-01/19-06/1043 526-06-02-02-01/1-19-2 29.11.2019 29.11.2022
1200 PETRA DOLEŽALOVA 406-01/17-06/562 526-06-02-02-01/1-20-4 12.12.2020 12.12.2023 Hrvatska zaklada za znanost
1201 IVICA DOLIĆ 406-01/18-06/115 526-06-02-02-01/1-18-3 25.07.2018 25.07.2021 SIMORA d.o.o.
1202 Ivona Dolić 406-01/19-06/42 526-06-02-02-01/1-19-2 23.01.2019 23.01.2022 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
1203 Maja Dolić Ištuk 406-01/18-06/709 526-06-02-02-01/1-18-2 12.09.2018 12.09.2021
1204 MARKO DOLOVČAK 406-01/16-05/327 526-06-02-02-01/1-19-4 10.10.2019 10.10.2022 NARODNE NOVINE d.d.
1205 Ljilja Dolovčak Mikočević 406-01/18-06/813 526-06-01-02-02/2-19-4 11.06.2019 11.06.2022
1206 SINIŠA DOMAČINOVIĆ 406-01/14-05/507 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
1207 BARBARA DOMIJAN 406-01/14-05/612 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP Proizvodnja d.o.o. PP HE Zapad
1208 DENIS DOMIJAN 406-01/17-05/390 526-06-02-02-01/1-20-4 13.10.2020 13.10.2023 HEP Proizvodnja d.o.o., GHE VINODOL
1209 Matija Domijan 406-01/18-06/964 526-06-02-02-01/1-18-2 07.12.2018 07.12.2021 Projekt jednako razvoj d.o.o.
1210 ZLATKO DOMIJAN 406-01/14-05/1616 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
1211 Irena Dominiković 406-01/19-06/849 526-06-01-02-02/2-19-2 24.09.2019 24.09.2022 Sveučilište u Zadru
1212 Diana DOMINIS 406-01/18-06/693 526-06-02-02-01/1-18-2 11.09.2018 11.09.2021 Središnji državni ured za šport
1213 IVANA DOMINIS FRANQUELLI 406-01/14-05/273 517-08-04-02-03-21-8 13.01.2021 13.01.2024 Zračna luka Dubrovnik d.o.o.
1214 FRANCISKA DOMINKOVIĆ 406-01/15-05/470 526-06-02-03/2-18-4 16.04.2018 16.04.2021 Visoki upravni sud RH Zagreb
1215 IVANA DOMINKOVIĆ CECELJA 406-01/15-05/742 526-06-01-02-02/2-18-4 23.04.2018 23.04.2021 OD Dominković i partneri d.o.o
1216 LIDIJA DOMITER 406-01/16-05/92 526-06-01-02-02/2-18-4 25.04.2019 25.04.2022 Dom zdravlja Dr. A. Štampar Nova Gradiška
1217 ANA DOMITROVIĆ 406-01/15-05/1024 526-06-01-02-02/2-18-4 07.07.2018 07.07.2021 Novokom d.o.o.
1218 GORAN DOMITROVIĆ 406-01/15-05/1283 526-06-01-02-02/2-18-4 27.10.2018 27.10.2021 SAFU
1219 Jasna Domjanić 406-01/19-06/1046 526-06-02-02-01/1-19-2 29.11.2019 29.11.2022
1220 SUZANA DOMJANIĆ 406-01/18-06/339 526-06-02-03/2-18-2 09.05.2018 09.05.2021 Ministarstvo poljoprivrede
1221 ANA DONADINI JAJAC 406-01/14-05/1684 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatsko narodno kazalište Split
1222 KRISTINA DOROSULIĆ 406-01/14-05/1196 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Sisačko-moslavačka županija
1223 KATARINA DOŠEN 406-01/19-06/118 526-06-02-02-01/1-19-2 15.02.2019 15.02.2022 Libusoft Cicom d.o.o.
1224 MARIJANA DOŠEN 406-01/15-05/296 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Pakoštane
1225 SANDRA DOŠEN 406-01/16-06/293 526-06-01-02-02/2-18-4 17.05.2019 17.05.2022 GRAD BIOGRAD NA MORU
1226 MAJA DOTLIĆ 406-01/16-05/233 526-06-02-02-01/1-19-4 27.06.2019 27.06.2022 Odvjetničko društvo VUKIĆ I PARTNERI d.o.o. Rijeka
1227 MAGDALENA DOVEČER 406-01/17-06/213 526-06-02-02-01/1-20-4 30.05.2020 30.05.2023 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
1228 IRMA DRAČIĆ 406-01/15-05/551 526-06-02-03/2-18-4 23.03.2018 23.03.2021 CAD-ING d.o.o.
1229 MARTINA DRAGANIĆ 406-01/19-06/141 526-06-02-02-01/1-19-2 19.02.2019 19.02.2022
1230 ADO DRAGIČEVIĆ 406-01/19-06/684 526-06-02-02-01/1-19-2 24.07.2019 24.07.2022
1231 DEAN DRAGIČEVIĆ 406-01/18-06/246 526-06-02-03/2-18-3 08.05.2018 08.05.2021 Grad Dugo Selo
1232 Josip Dragičević 406-01/20-06/300 526-06-02-02-01/1-20-2 10.07.2020 10.07.2023 Ličko-senjska županija
1233 BORIS DRAGIĆ 406-01/16-06/511 526-06-01-02-02/2-19-4 18.10.2019 18.10.2022 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
1234 IVA DRAGIĆ 406-01/15-05/88 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 OT-OPTIMA TELEKOM d.d.
1235 ROBERT DRAGIJA 406-01/14-05/328 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 KB MERKUR
1236 KRISTINA DRAGIN JELIĆ 406-01/16-06/710 526-06-02-02-01/1-19-4 20.12.2019 20.12.2022 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
1237 SRĐAN DRAGOJEVIĆ 406-01/17-06/106 526-06-01-02-02/2-19-4 21.02.2020 21.02.2023 Javna ustanova Rezervat Lokrum
1238 Irena Dragosavac Šunjić 406-01/20-06/144 526-06-02-02-01/1-20-2 05.03.2020 05.03.2023 Agencija za strukovno obrazovanj i obrazovanje odraslih
1239 INES DRAGULJIĆ 406-01/19-06/988 526-06-02-02-01/1-19-2 12.11.2019 12.11.2022
1240 VLASTA DRAGUŠICA 406-0114-05/1251 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Studentski centar Osijek
1241 ARIJELA DRAGUZET 406-01/16-06/666 526-06-01-02-02/2-19-4 12.12.2019 12.12.2022 Istra-agent d.o.o.
1242 Marko Drakšić 406-01/20-06/37 526-06-01-02-02/2-20-2 21.01.2020 21.01.2023 HEP-Proizvodnja d.o.o.
1243 SVETISLAV DRAKULIĆ 406-01/18-06/642 526-06-02-02-01/1-18-2 18.07.2018 18.07.2021 Grad Čakovec
1244 Željka Drakulić 406-01/18-06/778 526-06-02-02-01/1-18-3 21.11.2018 21.11.2021 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
1245 BENEDIKT DRAŠKIĆ 406-01/15-05/868 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 IZGRADNJA VVK d.o.o.
1246 SNJEŽANA DRAŠKOVIĆ 406-01/16-05/105 526-06-01-02-02/2-19-4 27.06.2019 27.06.2022 Dom za starije i nemoćne osobe Primorsko goranske županije, Rijeka
1247 Stjepan Dravinski 406-01/18-06/710 526-06-02-02-01/1-18-2 12.09.2018 12.09.2021 Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
1248 ANAMARIJA DRAŽENOVIĆ 406-01/16-06/592 526-06-01-02-02/2-19-4 15.11.2019 15.11.2022 Agencija za obnovu osječke Tvrđe
1249 ANITA DRAŽENOVIĆ 406-01/15-05/1104 526-06-01-02-02/2-18-4 19.09.2018 19.09.2021 Dječji vrtić Sisak Stari
1250 Dragana DRAŽENOVIĆ 406-01/20-06/238 526-06-01-02-02/2-20-2 24.06.2020 24.06.2023
1251 LIDIJA DRAŽENOVIĆ 406-01/17-06/107 526-06-02-02-01/1-20-4 21.03.2020 21.03.2023 Hrvatske autoceste d.o.o.
1252 Filip Dražić 406-01/20-06/302 526-06-02-02-01/1-20-2 10.07.2020 10.07.2023 Općina Sukošan
1253 IVANA DRAŽIĆ 406-01/18-06/286 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 GRAD VINKOVCI
1254 ŽELJKA DRENJANČEVIĆ ABB d.o.o.
1255 KATARINA DREZGA 406-01/17-06/342 526-06-02-02-01/1-20-4 20.08.2020 11.07.2023 Općina Ružić
1256 TAMARA DREZGA BARIŠIĆ 406-01/16-06/430 526-06-02-02-01/1-18-4 12.07.2019 12.07.2022
1257 SANJA DRKUŠIĆ 406-01/16-06/413 526-06-02-02-01/1-19-4 07.07.2019 07.07.2022 Klinička bolnica „Sveti Duh“
1258 DANIJEL DRLIĆ 406-01/14-05/1225 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
1259 VEDRAN DRLJAČA 406-01/16-05/492 526-06-02-02-01/1-19-4 23.12.2019 23.12.2022 Hrvatski zavod za hitnu medicinu Zagreb
1260 Mirjana Drlje 406-01/19-06/727 526-06-01-02-02/2-19-2 27.08.2019 27.08.2022
1261 Matea Drljepan 406-01/19-06/325 526-06-02-02-01/1-19-3 11.04.2019 11.04.2022
1262 ANTE DRMIĆ 406-01/15-05/1143 526-06-02-02-01/1-18-4 30.10.2018 30.10.2021 Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Vukovar
1263 MARA DRMIĆ 406-01/14-05/1046 526-06-02-02-02/3-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HŽ Infrastruktura d.o.o.
1264 JELENA DRNDIĆ 406-01/17-06/237 526-06-02-02-01/1-20-4 06.06.2020 06.06.2023 PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o.
1265 ANITA DRNETIĆ 406-01/14-05/1108 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
1266 DRAGANA DROBAC 406-01/17-05/130 526-06-02-02-01/1-20-4 06.05.2020 06.05.2023 HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb
1267 ANDREJA DROBNIĆ 406-01/17-05/167 526-06-01-02-02/2-20-4 15.09.2020 15.09.2023 CRODUX PLIN d.o.o.
1268 MARIJANA DROBNJAK 406-01/14-05/587 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod
1269 ANDREA DROŽĐIBOB 406-01/17-06/587 526-06-01-02-02/2-20-4 19.12.2020 19.12.2023 Ustanova za sveobuhvatnu skrb "Tigrovi"
1270 Ante Družijanić 406-01/19-06/363 526-06-02-02-01/1-19-3 21.05.2019 21.05.2022
1271 Lea Drvar Galeković 406-01/19-06/1053 526-06-02-02-01/1-19-2 03.12.2019 03.12.2022 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
1272 SILVIA DRVARIĆ 406-01/15-05/870 526-06-01-02-02/2-18-4 24.09.2018 24.09.2021 Općina Novigrad Podravski
1273 JASMINKA DRŽAIĆ 406-01/14-05/1236 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
1274 MIRAN DRŽAIĆ 406-01/17-06/417 526-06-02-02-01/1-20-4 27.09.2020 27.09.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1275 JELICA DRŽALJEVIĆ 406-01/19-06/782 526-06-02-02-01/1-19-2 19.09.2019 19.09.2022
1276 LEA DUBRAVČEVIĆ 406-01/20-06/245 526-06-02-02-01/1-20-2 26.06.2020 26.06.2023
1277 Luka Dubravica 406-01/18-06/934 526-06-02-02-01/1-19-4 09.01.2019 09.01.2022
1278 RADE DUBRETA 406-01/15-05/1357 526-06-01-02-02/2-18-4 20.12.2018 20.12.2021 HAMAG BICRO
1279 DEJANA DUBROJA 406-01/16-06/658 526-06-02-02-01/1-19-4 12.12.2019 12.12.2022 Istarska županija
1280 Borjan Dugandžija 406-01/19-06/504 526-06-02-02-01/1-19-5 19.09.2019 19.09.2022
1281 IRIS DUIĆ 406-01/18-06/243 526-06-02-03/2-18-2 13.04.2018 13.04.2021 Ekonomski fakultet sveučilišta u Rijeci
1282 MONIKA DUILO 406-01/17-06/214 526-06-01-02-02/2-20-4 25.05.2020 25.05.2023 JAVNA USTONOVA „NACIONALNI PARK KRKA“
1283 MIHAEL DUJAM 406-01/16-06/101 526-06-01-02-02/2-19-4 23.03.2019 23.03.2022 Grad Duga Resa
1284 DRAGICA DUJIĆ 406-01/16-05/203 526-06-01-02-02/2-19-4 19.06.2019 19.06.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1285 IVAN DUJIĆ 406-01/15-05/1017 526-06-01-02-02/2-18-4 07.07.2018 07.07.2021 Hrvaski školski sportski savez
1286 IVANA DUJMOVIĆ 406-01/18-06/456 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 Studentski centar Rijeka
1287 Lorena Dujmović 406-01/18-06/745 526-06-02-02-01/1-18-3 06.12.2018 06.12.2021
1288 MAJA DUJMOVIĆ 406-01/16-05/451 526-06-01-02-02/2-20-4 02.03.2020 20.12.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1289 MORENA DUJMOVIĆ 406-01/15-05/1579 526-06-01-02-02/2-18-4 17.12.2018 17.12.2021 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka
1290 ANA DUJMOVIĆ RANAC 406-01/14-05/659 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Mali Lošinj
1291 Boženka Dujmušić 406-01/19-06/52 526-06-02-02-01/1-19-2 24.01.2019 24.01.2022
1292 Matea Duka 406-01/20-06/335 526-06-02-02-01/1-20-2 21.07.2020 21.07.2023 Ecorys Hrvatska d.o.o.
1293 Sara Duka 406-01/19-06/814 526-06-01-02-02/2-19-2 24.09.2019 24.09.2022
1294 JELENA DUKARIĆ 406-01/17-05/299 526-06-01-02-02/2-20-4 27.10.2020 27.10.2023 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
1295 MAJA DUKARIĆ 406-01/17-06/233 526-06-02-02-01/1-20-4 30.05.2020 30.05.2023 Državni zavod za intelektualno vlasništvo
1296 MARINA DUKIĆ 406-01/14-05/1068 517-08-04-02-03-21-6 18.01.2021 13.01.2024 Financijska agencija
1297 MARTINA DUKIĆ 406-01/16-06/412 526-06-01-02-02/2-19-4 07.07.2019 07.07.2022 Grad Slavonski Brod
1298 TATJANA DUKIĆ 406-01/14-05/221 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Županijska uprava za ceste
1299 JELENA DUKTAJ ĆURIĆ 406-01/18-06/250 526-06-02-03/2-18-2 17.04.2018 17.04.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1300 FILIP DULČIĆ 406-01/17-06/552 526-06-02-02-01/1-20-4 24.11.2020 24.11.2023 Meta Consulting
1301 MIHAELA DUMANČIĆ 406-01/16-05/163 526-06-01-02-02/2-19-4 04.06.2019 04.06.2022 Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
1302 MIA DUMBOVIĆ 406-01/15-05/1215 526-06-01-02-02/2-18-4 13.10.2018 13.10.2021 SAFU
1303 ANAMARIJA DUNATOV 406-01/18-06/390 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021 VODOVOD d.o.o. Zadar
1304 Matea Dundović 406-01/18-06/765 526-06-02-02-01/1-18-2 18.10.2018 18.10.2021
1305 SABINA DUPELJ 406-01/14-05/1391 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Institut Ruđer Bošković
1306 Jelena Dupin 406-01/19-06/424 526-06-02-02-01/1-19-2 09.05.2019 09.05.2022 Veleučilište u Karlovcu
1307 ARDENA DURAS 406-01/14-05/100 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Pula
1308 JADRANKA DUVANČIĆ 406-01/16-05/332 526-06-01-02-02/2-19-4 06.02.2020 06.02.2023 Vodovod i kanalizacija d.o.o.
1309 MLADEN DUVNJAK 406-01/18-06/267 526-06-02-03/2-18-2 17.04.2018 17.04.2021 Općinski građanski sud u Zagrebu
1310 RENATA DUVNJAK 406-01/18-06/552 526-06-02-02-01/1-18-2 05.07.2018 05.07.2021 Gospodarska škola Varaždin
1311 TIHANA DUVNJAK 406-01/15-05/659 526-06-02-03/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 Općina Viškovci
1312 ZVONIMIR DUVNJAK 406-01/18-06/238 526-06-02-03/2-18-2 13.04.2018 13.04.2021 -
1313 DINO DUŽDAGIĆ 406-01/19-06/869 526-06-02-02-01/1-19-3 25.10.2019 25.10.2022
1314 Dalibor Dvorny 406-01/19-06/341 526-06-02-02-01/1-19-2 05.04.2019 05.04.2022 Evaluacija j.d.o.o.
1315 Senka Dvorny 406-01/19-06/883 526-06-01-02-02/2-19-2 10.10.2019 10.10.2022
1316 KATARINA DVORSKI 406-01/18-06/184 526-06-02-03/2-18-2 21.03.2018 21.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1317 MAJA DVORSKI 406-01/14-05/749 526-06-02-02-01/1-18-6 27.12.2018 27.12.2021 DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o.
1318 Tanja Dvorski 406-01/19-06/494 526-06-01-02-02/2-19-2 22.05.2019 22.05.2022 Povjerenik za informiranje
1319 VESNA DŽAIĆ 406-01/18-06/212 526-06-02-03/2-18-2 10.04.2018 10.04.2021 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
1320 DARIA DŽAJA 406-01/15-05/1086 526-06-02-02-01/1-18-4 15.09.2018 15.09.2021 TROMONT d.o.o.
1321 STELA DŽAJA 406-01/15-05/150 526-06-01-02-02/2-18-4 28.02.2018 28.02.2021 Općina Podgora
1322 SANDRA DŽAMBO 406-01/15-05/1182 526-06-01-02-02/2-18-4 29.09.2018 29.09.2021 KBC Rijeka
1323 Nataša Džanko 406-01/19-06/953 526-06-02-02-01/1-19-2 25.10.2019 25.10.2022 Hrvatske vode
1324 BRANISLAVA DŽELAJLIJA 406-01/14-05/694 526-06-01-02-02/2-18-4 24.04.2018 24.04.2021 Grad Rijeka, Rijeka
1325 MARIJA DŽELALIJA DROBAC 406-01/15-05/1127 526-06-01-02-02/2-19-4 18.02.2019 19.09.2021 Zračna Luka Dubrovnik d.o.o. Čilipi
1326 IVANA DŽINIĆ 406-01/18-06/598 526-06-02-02-01/18-2 12.07.2018 12.07.2021 Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
1327 VEDRANA DŽOIĆ 406-01/15-05/1486 526-06-02-02-01/1-18-4 01.12.2018 01.12.2021 Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije
1328 Marija Džolić 406-01/19-06/469 526-06-02-02-01/1-19-2 21.05.2019 21.05.2022 HŽ Infrastruktura d.o.o.
1329 TATJANA ĐAKOVIĆ ALAVANJA 406-01/14-05/891 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
1330 MIHAELA ĐALTO 406-01/17-05/350 526-06-02-02-01/1-20-4 17.12.2020 17.12.2023 SAFU
1331 ANDREA ĐAPIĆ 406-01/14-05/172 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo
1332 BRUNO ĐELAGIĆ 406-01/20-06/415 526-06-01-02-02/2-20-2 29.09.2020 29.09.2023 Ministarstvo poljoprivrede
1333 JOSIP ĐEREK 406-01/19-06/200 526-06-02-02-01/1-19-2 27.02.2019 27.02.2022
1334 MAJA ĐERFI 406-01/20-06/248 526-06-02-02-01/1-20-2 26.06.2020 26.06.2023 Dječji vrtić Vinkovci
1335 ANA ĐIGAŠ 406-01/16-06/259 526-06-01-02-02/2-19-4 06.05.2019 06.05.2022 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
1336 MIRJANA ĐIRLIĆ 406-01/14-05/1067 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Trogir Holding d.o.o.
1337 SNJEŽANA ĐOĐO 406-01/14-05/1448 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Komunalni servisi Kutina d.o.o.
1338 Željana Đođo 406-01/19-06/649 526-06-01-02-02/2-19-3 27.08.2019 27.08.2022 Agencija za plaćanje u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju
1339 Ivana Đojić 406-01/20-06/393 526-06-01-02-02/2-20-2 16.09.2020 16.09.2023
1340 MARTINA ĐOLONGA 406-01/16-06/247 526-06-02-02-01/1-18-4 06.05.2019 06.05.2022 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
1341 Josipa Đonlić 406-01/20-06/301 526-06-02-02-01/1-20-2 10.07.2020 10.07.2023 JU RERA SD
1342 Roberta Đonlić 406-01/20-06/07 526-06-02-02-01/1-20-2 15.01.2020 15.01.2023 OŠ “Žrnovnica” Žrnovnica
1343 MIRELA ĐORDAN Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek",Koprivnica
1344 ANAMARIJA ĐORĐEVIĆ 406-01/14-05/1395 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Solin
1345 TIHANA ĐUĐIK 406-01/16-06/744 526-06-01-02-02/2-19-4 20.12.2019 20.12.2022 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.
1346 SANA ĐUKES 406-01/15-05/1060 526-06-01-02-02/2-18-4 21.07.2018 21.07.2021 Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.
1347 ALEKSANDAR ĐUKIĆ 406-01/15-05/1106 526-06-01-02-02/2-18-4 09.10.2018 09.10.2021 Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1348 NADA ĐUKSI 406-01/18-06/78 526-06-02-03/2-18-2 08.02.2018 08.02.2021 Grad Velika Gorica
1349 MIRELLA ĐULA FURJAN 406-01/14-05/692 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Institut za arheologiju, Zagreb
1350 Sandra Đulabić 406-01/19-06/663 526-06-01-02-02/2-20-3 08.12.2020 08.12.2023 Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Knin
1351 VEDRANA ĐUMIĆ 406-01/19-06/778 526-06-02-02-01/1-19-2 19.09.2019 19.09.2022 JUZUSOGV Sportski objekti Vukovar
1352 Kristina Đura 406-01/20-06/40 526-06-02-02-01/1-20-4 01.07.2020 01.07.2023 -
1353 SANELA ĐURA 406-01/14-05/785 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Kloštar Ivanić
1354 NATAŠA ĐURAČIĆ 406-01/14-05/1181 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Kaznionica u Turopolju
1355 Petra Đuračić 406-01/19-06/1090 526-06-02-02-01/1-19-2 18.12.2019 18.12.2022
1356 ANJA ĐURAN 406-01/15-05/656 526-06-02-02-01/1-20-5 22.09.2020 22.09.2023 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“
1357 Ivona Đurasek 406-01/20-06/507 526-06-01-02-02/2-20-2 24.11.2020 24.11.2023
1358 JOSIPA ĐURĐEK 406-01/17-05/139 526-06-02-02-01/1-19-4 06.05.2020 06.05.2023 HEP - Upravljanje imovinom d.o.o. Zagreb
1359 KRUNOSLAV ĐUREC 406-01/15-05/1423 526-06-01-02-02/2-18-4 04.02.2019 04.02.2022 LAG "Prigorje-Zagorje"
1360 NIKOLA ĐUREK 406-01/16-06/94 526-06-01-02-02/2-19-4 17.02.2019 17.02.2022 Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU
1361 MARIJA ĐURETIĆ 406-01/17-06/506 526-06-01-02-02/2-20-4 14.11.2020 14.11.2023 NP
1362 MATIJA ĐURIĆ 406-01/17-05/260 526-06-01-02-02/2-20-4 21.07.2020 21.07.2023 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI
1363 OZREN ĐURIĆ MIKUŠEVIĆ 406-01/16-05/446 526-06-02-02-01/1-19-4 20.12.2019 20.12.2022
1364 Marijana ĐURINAC 406-01/19-06/907 526-06-02-02-01/1-19-2 22.10.2019 22.10.2022
1365 Tina Đurišić 406-01/20-06/235 526-06-01-02-02/2-20-2 24.06.2020 24.06.2023 Poslovni biro PBIRO d.o.o.
1366 Tena Đurkin 406-01/19-06/991 526-06-01-02-02/2-19-2 15.11.2019 15.11.2022
1367 Nela Đurkov 406-01/18-06/805 526-06-02-02-01/1-18-2 24.10.2018 24.10.2021 Grad Osijek
1368 LUCIJANA ĐURKOVIĆ 406-01/15-05/991 526-06-02-03/2-18-4 30.06.2018 30.06.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Dubrovnik
1369 STJEPAN EBERHARDT 406-01/16-06/403 526-06-01-02-02/2-19-5 21.09.2019 21.09.2022 UNIVERZAL D.O.O. ĐAKOVO
1370 LEANA EGEKHER 406-01/16-06/145 526-06-02-02-01/1-18-4 15.03.2019 15.03.2022 Hrvatske vode
1371 GORDON EL-AYEDI 406-01/20-06/264 526-06-01-02-02/2-20-2 03.07.2020 03.07.2023
1372 KATICA ELEZ-MARKULIN 406-01/15-05/889 526-06-01-02-02/2-18-4 29.05.2018 29.05.2021 AKD d.o.o.
1373 KARMEN EMERŠIĆ 406-01/15-05/1236 526-06-01-02-02/2-18-4 29.11.2018 29.11.2021 OPĆINA CESTICA
1374 Zoran Erak 406-01/19-06/302 526-06-02-02-01/1-19-2 27.03.2019 27.03.2022
1375 Višnja Erceg 406-01/19-06/850 526-06-02-02-01/1-19-3 06.11.2019 06.11.2022
1376 ZORANA ERCEG 406-01/17-06/516 526-06-01-02-02/2-20-4 15.11.2020 15.11.2023 Grad BenkovacŠetalište kneza Branimira 1223420 Benkovac
1377 ANA ERCEGOVAC 406-01/16-05/484 526-06-01-02-02/2-19-4 31.10.2019 31.10.2022 Hrvatske vode Zagreb
1378 KRISTINA ERCEGOVAC 406-01/16-06/165 526-06-02-02-01/1-18-6 16.03.2019 16.03.2022 JADRANSKI NAFTOVOD, d.d.
1379 JASMINA ERDELJAC 406-01/15-05/208 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Klinički bolnički centar Rijeka
1380 MIRA EREMIĆ 406-01/15-05/503 526-06-02-03/2-17-4 20.03.2018 20.03.2021 Čistoća d.o.o.
1381 NIVES EREŠ 406-01/15-05/506 526-06-01-02-02/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1382 Ana Ereš Lončar 406-01/20-06/200 526-06-02-02-01/1-20-2 09.06.2020 09.06.2023
1383 MARIJA ERGOTIĆ MATIĆ 406-01/17-06/91 526-06-01-02-02/2-20-4 16.03.2020 16.03.2023 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
1384 MIROSLAV ERHARDT 406-01/14-05/969 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Županijska uprava za ceste Dubrovačko -neretvanske županije
1385 BRANKA ERIĆ 406-01/17-06/557 526-06-01-02-02/2-20-4 12.12.2020 12.12.2023 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
1386 DIANA ERLBÄCK 406-01/15-05/839 526-06-01-02-02/2-18-7 09.06.2018 09.06.2021 Medical intertrade d.o.o.
1387 BRUNO ERŽIĆ 406-01/20-06/257 526-06-01-02-02/2-20-3 16.09.2020 16.09.2023
1388 VANJA ESIH 406-01/15-05/1115 526-06-01-02-02/2-18-4 30.10.2018 30.10.2021 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb
1389 Ana Ezgeta 406-01/18-06/578 526-06-02-02-01/1-18-4 18.10.2018 18.10.2021 EKOPLUS d.o.o.
1390 MARINELA FABAC 406-01/14-05/349 526-06-02-02-02/3-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Umag-Umago
1391 NIKOLINA FABEČIĆ BRIGLJEVIĆ 406-01/18-06/08 526-06-01-02-02/2-20-4 17.01.2021 17.01.2024 LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
1392 MARTINA FABIJAN 406-01/14-05/889 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Sveta Nedjelja
1393 KRUNO FABIJANAC 406-01/18-06/727 526-06-02-02-01/1-18-2 18.09.2018 18.09.2021 KOMRAD D.O.O.
1394 MARINA FABIJANIĆ 406-01/14-05/1550 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Pag
1395 ORNELA FABIJANIĆ 406-01/17-05/218 526-06-01-02-02/2-20-4 01.07.2020 01.07.2023 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Rijeka
1396 GLORIJA FABLE 406-01/14-05/1168 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Kršan
1397 LEA FADLJEVIĆ 406-01/14-05/799 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP-Toplinarstvo d.o.o.
1398 ŽELJKO FADLJEVIĆ 406-01/18-06/291 526-06-02-03/2-18-3 09.05.2018 09.05.2021 HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
1399 LIVIJA FAIĆ 406-01/16-06/50 526-06-01-02-02/2-18-4 28.01.2019 28.01.2022 AZRA d.o.o.
1400 RUŽICA FAJDETIĆ KURJAKOVIĆ 406-01/15-05/108 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 EKO KONG d.o.o.
1401 DENIS FAKIN 406-01/14-05/1025 526-06-02-02-01/1-20-8 13.01.2021 13.01.2024 "AQUATERM" d.o.o.
1402 BOJANA FALAMIĆ 406-01/20-06/251 526-06-02-02-01/1-20-2 01.07.2020 01.07.2023
1403 Marija Falconi 406-01/19-06/1070 526-06-01-02-02/2-20-3 22.07.2020 22.07.2023 Djecji vrtic Zupa dubrovacka
1404 MARIJA FANTELA KNEŽEVIĆ 406-01/16-06/521 526-06-01-02-02/2-19-4 21.10.2019 21.09.2022 LIBURNIJA D.O.O.
1405 KREŠIMIR FAR 406-01/15-05/789 526-06-01-02-02/2-18-4 21.05.2018 21.05.2021 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Zagreb Podružnica Čistoća
1406 PAVAL FARAC 406-01/18-06/177 526-06-02-03/2-18-2 21.03.2018 21.03.2021 NPKLM vodovod d.o.o.
1407 MIŠEL FARENVALD 406-01/14-05/1055 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
1408 DAMIR FARKAŠ 406-01/15-05/366 526-06-02-03/2-17-4 18.02.2018 18.02.2021 Našički vodovod d.o.o.
1409 ANICA FATIGA 406-01/18-06/554 526-06-02-02-01/1-18-2 05.07.2018 05.07.2021 Osnovna škola Gustav Krklec Maruševec
1410 Franko Favro 406-01/19-06/1111 526-06-02-02-01/1-19-2 19.12.2019 19.12.2022
1411 IVANA FEKETE 406-01/18-06/141 526-06-02-03/2-18-2 08.03.2018 08.03.2021 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
1412 MONIKA FEKETE 406-01/15-05/1455 526-06-02-02-01/1-18-4 18.02.2019 18.02.2022 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija d.o.o.
1413 Roman Fekeža 406-01/20-06/35 526-06-01-02-02/2-20-4 17.06.2020 17.06.2023 Turistička zajednica Zagrebačke županije
1414 JELENA FELJA ŠIMAC 406-01/18-06/497 526-06-02-02-01/1-18-2 27.06.2018 27.06.2021 Vodovod Lasinja d.o.o
1415 JOSIP FEREK 406-01/14-05/231 526-06-02-02-01/1-19-4 19.07.2019 19.07.2022 Dom za odrasle osobe Lpobor grad
1416 KRISTINA FERENAC 406-01/17-06/159 526-06-01-02-02/2-19-4 19.04.2020 19.04.2023 Ministarstvo unutarnjih poslova
1417 RENATA FERENAC 406-01/16-06/686 526-06-02-02-01/1-19-4 13.12.2019 13.12.2022 Azelija eko d.o.o.
1418 MARTINA FERENC 406-01/14-05/646 526-06-01-02-02/2-17-4 28.02.2018 28.02.2021 HEP - Nastavno obrazovni centar, Velika
1419 SILVIJA FERENC 406-01/15-05/1399 526-06-01-02-02/2-18-4 17.11.2018 17.11.2021 Grad Koprivnica
1420 Josipa Ferenčak 406-01/20-06/80 526-06-02-02-01/1-20-2 29.01.2020 29.01.2023 Klinički bolnički centar Zagreb
1421 Ivan Ferenčević 406-01/18-06/777 526-06-02-02-01/1-18-2 19.10.2018 19.10.2021
1422 MARIO FERIĆ 406-01/18-06/524 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE D.O.O.
1423 IVANA FERK 406-01/15-05/154 526-06-02-02-01/1-18-4 29.11.2018 29.11.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje EU projekata i programa
1424 Martina Ferlin 406-01/19-06/757 526-06-02-02-01/1-19-2 17.09.2019 17.09.2022
1425 VIDA FERLIN 406-01/15-05/669 526-06-01-02-02/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 GREGUS obrt za poslovno savjetovanje i prijevode
1426 DANIELA FERRO-PRPIĆ 406-01/15-05/134 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 KBC RIJEKA
1427 JELENA FESTINI UGRINA 406-01/15-05/1312 526-06-01-02-02/2-18-4 10.12.2018 10.12.2021 EXIDEO d.o.o. Zagreb
1428 TIHANA FIALA KOVAČEVIĆ 406-01/14-05/1152 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske vode
1429 IRENA FIJAN 406-01/19-06/32 526-06-02-02-01/1-19-2 22.01.2019 22.01.2022 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.
1430 ANDREJ FILČIĆ 406-01/15-05/177 526-06-01-02-02/2-18-4 24.04.2018 24.04.2021 REA KVARNER d.o.o., Rijeka
1431 MARINA FILIPČIĆ 406-01/18-06/228 526-06-02-03/2-18-2 12.04.2018 12.04.2021 Općina Bosiljevo
1432 Dubravka Filipec 406-01/19-06/1117 526-06-02-02-01/1-19-2 19.12.2019 19.12.2022 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
1433 Anita Filipović 406-01/20-06/458 526-06-02-02-01/1-20-2 27.10.2020 27.10.2023 Energetski institut Hrvoje Požar
1434 ANITA FILIPOVIĆ 406-01/15-05/1315 526-06-01-02-02/2-18-4 10.12.2018 10.12.2021 Pevec d.d.
1435 BRANKA FILIPOVIĆ 406-01/14-05/808 526-06-02-02-02/3-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Sveučilište u rijeci, Studentski centar
1436 IVAN FILIPOVIĆ 406-01/16-06/41 526-06-01-02-02/2-19-4 27.01.2019 27.01.2022 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1437 IVAN FILIPOVIĆ JVP Grada Zagreba
1438 KRISTINA FILIPOVIĆ 406-01/14-05/177 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Virje
1439 MAJA FILIPOVIĆ 406-01/15-05/965 526-06-01-02-02/2-18-4 16.06.2018 16.06.2021 Jelić Konzalting d.o.o.
1440 MIRJANA FILIPOVIĆ 406-01/19-06/801 526-06-02-02-01/1-19-2 20.09.2019 20.09.2022 Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica"
1441 Natalija Filipović 406-01/18-06/733 526-06-02-02-01/1-18-2 19.09.2018 19.09.2021 SAFU
1442 NIKOLINA FILIPOVIĆ 406-01/14-05/1299 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb
1443 Nikolina Filipović 406-01/19-06/18 526-06-02-02-01/1-19-4 26.03.2019 26.03.2022
1444 VALENTINA FILIPOVIĆ 406-01/15-05/1059 526-06-02-02-01/1-18-4 21.07.2018 21.07.2021 Hrvatske vode
1445 DAJANA FINDERLE BEKE 406-01/14-05/1238 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
1446 Luna Fintić 406-01/19-06/53 526-06-02-02-01/1-19-2 24.01.2019 24.01.2022 MORH
1447 DRAŽENKA FIOLIĆ 406-01/14-05/1711 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Klinička bolnica Dubrava
1448 ANA FISTANIĆ 406-01/16-06/721 526-06-01-02-02/2-20-4 20.12.2019 20.12.2022 JU Galerija Klovićevi dvori
1449 IVA FISTONIĆ 406-01/16-06/267 526-06-01-02-02/2-19-4 09.05.2019 09.05.2022 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
1450 Daniela Fišer 406-01/19-06/986 526-06-02-02-01/1-19-2 12.11.2019 12.11.2022 InterOmnia d.o.o.
1451 ROBERT FIŠIĆ 406-01/14-05/333 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB
1452 DRAGICA FLAM 406-01/15-05/484 526-06-01-02-02/2-17-4 13.03.2018 13.03.2021 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti HAKOM
1453 Nada Flanjak 406-01/18-06/491 526-06-02-02-01/1-19-4 27.03.2019 27.03.2022 HEP-Plin d.o.o. Osijek
1454 BORIS FLEGAR 406-01/14-05/1158 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Klinički bolnički centar Osijek
1455 GRACIJELA FLEGO 406-01/15-05/986 526-06-01-02-02/2-18-4 29.06.2018 29.06.2021 Preškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice "Neven" Rovinj
1456 GORAN FLETEN 406-01/14-05/1063 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Prelog
1457 HRVOJE FLORIJAN 406-01/17-06/160 526-06-02-02-01/1-20-4 19.04.2020 19.04.2023 Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
1458 ANA FLORJAN 406-01/17-06/563 526-06-02-02-01/1-20-6 12.12.2020 12.12.2023
1459 Marko Fodor 406-01/18-06/901 526-06-02-02-01/1-18-2 21.11.2018 21.11.2021
1460 Zvonka Fofić 406-01/19-06/1103 526-06-02-02-01/1-19-2 18.12.2019 18.12.2022
1461 Jelena Folnović 406-01/20-06/420 526-06-01-02-02/2-20-4 10.11.2020 10.11.2023 Grad Glina
1462 DAVID FORKO 406-01/18-06/41 526-06-02-03/2-18-2 23.01.2018 23.01.2021 Apsolon strategija d.o.o.
1463 TOMO FORKO 406-01/14-05/844 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP d.d. Zagreb
1464 SANDRA FORSTINGER 406-01/16-06/219 526-06-01-02-02/2-19-4 19.04.2019 19.04.2022 Pružne građevine d.o.o.
1465 KAROLINA FORUGLAŠ 406-01/18-06/311 526-06-02-03/2-18-2 03.05.2018 03.05.2021 OPĆINA GOLA
1466 VEDRANA FOSIĆ 406-01/17-05/170 526-06-02-02-01/1-20-6 27.10.2020 27.10.2023 Croatia osiguranje d.d.
1467 ISADA FRACCARO 406-01/14-05/1048 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP- ODS, Elektroistra Pula
1468 JASMINA FRAN 406-01/18-06/519 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Osnovna škola Glina
1469 ROBERT FRANCEM 406-01/19-06/800 526-06-02-02-01/1-19-2 20.09.2019 20.09.2022 Grad Đakovo
1470 Ivana FRANIĆ 406-01/19-06/595 526-06-01-02-02/2-19-2 27.06.2019 27.06.2022
1471 KATARINA FRANIĆ 406-01/15-05/772 526-06-02-03/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 HEP d.d.
1472 Maja Franić 406-01/19-06/389 526-06-02-02-01/1-19-2 16.04.2019 16.04.2022
1473 MARIJANA FRANIĆ 406-01/18-06/89 526-06-02-03/2-18-2 14.02.2018 14.02.2021 Ured za javnu nabavu
1474 Ivana Franić Gregec 406-01/19-06/1022 526-06-01-02-02/2-19-2 22.11.2019 22.11.2022 Petreković uslužni obrt
1475 ANTONELA FRANK MEDICA 406-01/20-06/484 526-06-01-02-02/2-20-2 17.11.2020 17.11.2023 POU "Ante Babić" Umag
1476 DRAŽEN FRANKOL 406-01/15-05/1398 526-06-01-02-02/2-18-4 17.11.2018 17.11.2021 Hrvatske šume d.o.o., Zagreb UŠP Gospić
1477 Barbara Franković 406-01/20-06/61 526-06-01-02-02/2-20-2 28.01.2020 28.01.2023
1478 DENIS FRANKOVIĆ 406-01/16-06/534 526-06-01-02-02/2-19-4 26.10.2019 26.10.2022 Međunarodna agencija za razvoj d.o.o.
1479 MARTINA FRANKOVIĆ 406-01/16-05/438 526-06-01-02-02/2-19-4 09.12.2019 09.12.2022 Temporis savjetovanje d.o.o.
1480 INES FRANOV BEOKOVIĆ 406-01/15-05/911 526-06-01-02-02/2-18-4 09.06.2018 09.06.2021 Grad Zagreb
1481 DANIJELA FRANJIĆ 406-01/16-06/275 526-06-01-02-02/2-19-4 09.05.2019 09.05.2022 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA-RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE Ulica grada Vukovara 78
1482 VIŠNJA FRANJIĆ 406-01/15-05/1589 526-06-02-02-01/1-18-4 04.02.2019 04.02.2022 INA Industrija nafte d.d. Zagreb
1483 IVANČICA FRANJKOVIĆ 406-01/14-05/715 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
1484 SANDA FRANJKOVIĆ 406-01/17-06/320 526-06-01-02-02/2-20-4 06.07.2020 06.07.2023 MLADOST d.o.o. Rakovac 1
1485 MARCO FRANJUL 406-01/15-05/1483 526-06-01-02-02/2-18-4 01.12.2018 01.12.2021 Grad Pula
1486 SAŠA FRATRIĆ 406-01/18-06/641 526-06-02-02-01/1-18-2 18.07.2018 18.07.2021 INTER CARS d.o.o.
1487 BRANKA FRČKO 406-01/15-05/218 526-06-02-03/2-18-4 28.02.2018 28.02.2021 upanijsko državno odvjetništvo u Osijeku
1488 ŽELJKA FRELIH 406-01/14-05/774 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 PLINACRO d.o.o.
1489 ANA FRESL 406-01/15-05/606 526-06-02-03/2-18-4 23.04.2018 25.03.2021 Projekt jednako razvoj d.o.o.
1490 DAMIR FRIDELJ 406-01/17-05/419 517-08-04-02-03-21-4 22.12.2020 22.12.2023 HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon KTE Jertovec
1491 DARKO FRIDL 406-01/17-06/318 526-06-02-02-01/1-20-4 05.07.2020 05.07.2023 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
1492 SUZANA FRIDL 406-01/19-06/936 526-06-02-02-01/1-19-2 25.10.2019 25.10.2022 VODORAD d.o.o.
1493 JOSIPA FRKETIĆ 406-01/14-05/1107 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Agencija za odgoj i obrazovanje
1494 MARINA FRKLIĆ 406-01/14-05/1725 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Dječji vrtić Karlovac
1495 Renata Frljužec 406-01/20-06/283 526-06-02-02-01/1-20-2 07.07.2020 07.07.2023 Županijske ceste Zagrebačke županije
1496 DAVORKA FRUK 406-01/17-06/277 526-06-01-02-02/2-20-4 13.06.2020 13.06.2023 SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
1497 KRISTINA FRUK 406-01/19-06/718 526-06-02-02-01/1-19-2 22.08.2019 22.08.2022
1498 MARTINA FRUK 406-01/15-05/417 526-06-02-03/2-18-4 25.03.2018 25.03.2021 Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
1499 ŽELJKA FRUK 406-01/14-05/541 526-06-02-03/2-17-4 29.03.2018 29.03.2021 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije
1500 PAULINA FUDURIĆ 406-01/16-05/41 526-06-01-02-02/2-19-4 11.04.2019 11.04.2022 InterOmnia d.o.o., Zagreb
1501 Stefani Fudurić 406-01/20-06/438 526-06-01-02-02/2-20-2 20.10.2020 20.10.2023 Poliklinika SUVAG
1502 ANA FULGOSI GRLJUŠIĆ 406-01/14-05/1302 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Lučka uprava SDŽ
1503 ANA FUMIĆ 406-01/17-05/177 526-06-02-02-01/1-20-4 05.06.2020 05.06.2023 Klinički bolnički centar Osijek
1504 Mirna Fumić Straka 406-01/19-06/969 526-06-02-02-01/1-19-2 06.11.2019 06.11.2022 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
1505 NINO FUNČIĆ 406-01/15-05/552 526-06-02-03/2-18-4 23.03.2018 23.03.2021 Opća bolnica Zadar
1506 MIROSLAV FUNTEK 406-01/14-05/831 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Fundare d.o.o.
1507 DAMIR FUNJAK 406-01/14-05/1053 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Komunalac d.o.o.
1508 MARIO FUNJEK 406-01/15-05/357 526-06-02-03/2-18-4 05.02.2018 05.02.2021 Vode Lipik d.o.o.
1509 Ivana Furač 406-01/19-06/1109 526-06-02-02-01/1-19-2 19.12.2019 19.12.2022 Ministarstvo poljoprivrede
1510 Matija Furač 406-01/20-06/179 526-06-02-02-01/1-20-2 11.03.2020 11.03.2023 Inkasator d.o.o.
1511 TOMISLAVA FURČIĆ 406-01/16-05/59 526-06-02-02-01/1-19-4 20.06.2019 20.06.2022 Odvjetnički ured Tomislava Furčić, Rijeka
1512 ANITA FURDI 406-01/17-05/333 526-06-02-03/2-18-4 19.03.2018 19.03.2021 MIN-MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE d.o.o.,
1513 NIKOLA FURIĆ 406-01/18-06/262 526-06-02-03/2-18-2 17.04.2018 17.04.2021 HEP Proizvodnja d.o.o.Pogon TE-TO Zagreb
1514 EDI FURIJAN 406-01/16-06/29 526-06-01-02-02/2-18-4 26.01.2019 26.01.2022 Ponikve usluga d.o.o.
1515 MARINA FURY ŠIMURINA 406-01/17-06/532 526-06-02-02-01/1-20-4 22.11.2020 22.11.2023 Dom zdravlja Županja
1516 KRISTIJAN FUTAČ 406-01/16-06/543 526-06-01-02-02/2-19-4 25.10.2019 25.10.2022 MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU
1517 MARIJA GABELA 406-01/17-05/303 526-06-01-02-02/2-20-4 15.09.2020 15.09.2023 EKO - Kaštelanski zaljev, Ustanova
1518 IVA GABRIĆ 406-01/17-05/134 526-06-02-02-01/1-20-4 27.06.2020 27.06.2023 HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
1519 VESNA GABRIĆ KEŠINA 406-01/17-05/331 526-06-02-02-01/1-20-4 10.12.2020 10.12.2023 HAKOM
1520 IVANA GABRIĆ MATIJAŠEVIĆ 406-01/14-05/389 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Đakovo
1521 MAJA GAČIĆ DIMIĆ 406-01/17-05/416 526-06-01-02-02/2-20-4 17.12.2020 17.12.2023 Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za proračun i financije
1522 KRISTINA GAĆA 406-01/16-06/450 526-06-01-02-02/2-19-4 14.07.2019 14.07.2022 Asteroid B-612
1523 TAJANA GAĆEŠA 406-01/16-06/147 526-06-01-02-02/2-19-4 15.03.2019 15.03.2022 INKASATOR d.o.o.
1524 BARBARA GAĆINA 406-01/14-05/442 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Rijeka
1525 Lucija Gadža 406-01/20-06/101 526-06-01-02-02/2-20-2 12.02.2020 12.02.2023 HAMAG BICRO
1526 GORDANA GAĐANSKI 406-01/17-05/199 526-06-01-02-02/2-20-4 25.11.2020 25.11.2023 Odvodnja Poreč d.o.o.
1527 Maja Gagić 406-01/18-06/734 526-06-02-02-01/1-18-2 19.09.2018 19.09.2021 HP - Hrvatska pošta d.d.
1528 Tea Gagro 406-01/19-06/181 526-06-02-02-01/1-19-2 26.02.2019 26.02.2022
1529 MARINA GAJSKI ŽIVČEC 406-01/15-05/1231 526-06-02-02-01/1-18-4 13.10.2018 13.10.2021 BICRO BIOCentar d.o.o.
1530 VIKTORIJA GAJŠEK 406-01/16-06/436 526-06-02-02-01/1-19-4 13.07.2019 13.07.2022 MEDICAL INTERTRADE d.o.o.
1531 PETRA GALAC 406-01/19-06/856 526-06-02-02-01/1-19-2 27.09.2019 27.09.2022
1532 MAJA GALEKOVIĆ 406-01/17-06/490 526-06-02-02-01/1-20-4 20.10.2020 20.10.2023 GAMA-INVEST, obrt za intelektualne usluge vl. Maja Galeković
1533 ANĐELA GALIĆ 406-01/18-06/300 526-06-02-03/2-18-2 24.04.2018 24.04.2021 Sveučilište u Splitu, Fak. Građ.arhit. I geodezije
1534 ANTE GALIĆ 406-01/17-06/305 526-06-01-02-02/2-20-4 27.06.2020 27.06.2023 Grad Drniš
1535 Anja Galić 406-01/20-06/132 526-06-01-02-02/2-20-2 19.02.2020 19.02.2023 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
1536 BRANKA GALIĆ 406-01/17-05/22 526-06-02-02-01/1-20-4 05.03.2020 05.03.2023 Hrvatske vode VGO Osijek
1537 IVANA GALIĆ 406-01/16-05/140 526-06-02-02-01/1-19-4 06.06.2019 06.06.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1538 KRISTINA GALIĆ 406-01/18-06/771 526-06-02-02-01/1-18-2 19.10.2018 19.10.2021 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
1539 LUCIJA GALIĆ 406-01/18-06/148 526-06-02-03/2-18-2 08.03.2018 08.03.2021 Hrvatska Lutrija d.o.o
1540 LJILJANA GALIĆ 406-01/14-05/667 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske vode
1541 MAJA GALIĆ 406-01/17-05/97 526-06-02-02-01/1-19-8 05.03.2020 05.03.2023 Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. Osijek
1542 MARIJO GALIĆ 406-01/15-05/1155 526-06-02-02-01/1-18-4 23.09.2018 23.09.2021 Agencija za ugljikovodike
1543 MARIKA GALIĆ 406-01/16-05/404 526-06-02-02-01/1-19-4 28.02.2020 28.02.2023 KBC Zagreb
1544 ŽANA GALIĆ 406-01/14-05/280 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 GEORG d.o.o.
1545 SAŠA GALIĆ SOLDO 406-01/15-05/152 526-06-01-02-02/2-18-4 09.12.2018 09.12.2021 Ministarstvo turizma
1546 KRISTINA GALINEC 406-01/17-06/359 526-06-02-02-01/1-20-4 13.07.2020 13.07.2023 Ministarstvo hrvatskih branitelja Trg Nevenke Topalušić 1
1547 SAŠA GALOV 406-01/16-06/425 526-06-02-02-01/1-19-4 08.07.2019 08.07.2022 DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
1548 VESNA GALZINA 406-01/17-06/250 526-06-02-02-01/1-19-4 09.06.2020 09.06.2023 Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu
1549 HELENA GALJER 406-01/14-05/1110 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Dubrovnik
1550 Karlo Ganžulić 406-01/19-06/104 526-06-02-02-01/1-20-8 16.06.2020 16.06.2023
1551 TAMARA GARAJ-OBERAN 406-01/17-05/257 526-06-01-02-02/2-20-4 29.09.2020 29.09.2023 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1552 SUZANA GARAŠIĆ 406-01/14-05/634 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatska energetska regulatorna agencija
1553 DAVOR GARBAC 406-01/16-06/07 526-06-02-02-01/1-18-4 19.01.2019 19.01.2022 Razvojna agencija Vukovar
1554 JELENA GARDOVIĆ RUGAŠ 406-01/16-05/218 526-06-01-02-02/2-19-4 06.06.2019 06.06.2022 KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka
1555 DŽENET GARIBOVIĆ 406-01/15-05/1560 526-06-02-02-01/1-18-4 16.12.2018 16.12.2021 PricwaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o.
1556 JOSIPA GARILOVIĆ 406-01/19-06/89 526-06-02-02-01/1-19-2 29.01.2019 29.01.2022
1557 MATIJA GARILOVIĆ 406-01/20-06/331 526-06-02-02-01/1-20-2 21.07.2020 21.07.2023
1558 ALESSANDRO GASPARINI 406-01/15-05/486 526-06-01-02-02/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Gradska knjižnica i čitaonica Pula
1559 INES GAŠPAR 406-01/15-05/334 526-06-01-02-02/2-17-5 04.02.2018 04.02.2021 APP d.d.
1560 ROBERTA GAŠPAR 406-01/15-05/1085 526-06-01-02-02/2-18-4 15.09.2018 15.09.2021 Grad Zadar
1561 Ana Gašpar Cukrov 406-01/20-06/442 517-08-04-02-03-21-3 13.01.2021 13.01.2024
1562 JOSIPA GAŠPAR DERANJA 406-01/16-06/692 526-06-02-02-01/1-19-4 13.12.2019 13.12.2022 Općina Župa dubrovačka
1563 KATARINA GAŠPARAC 406-01/16-06/706 526-06-01-02-02/2-19-4 15.12.2019 15.12.2022 VG VODOOPSKRBA D.O.O.
1564 IVA GAŠPARIĆ 406-01/16-06/277 526-06-01-02-02/2-19-4 17.05.2019 17.05.2022 Ministarstvo financija
1565 ANAMARIJA GAŠPARLIN 406-01/14-05/376 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar"
1566 JASNA GAŠPAROVIĆ 406-01/16-06/99 526-06-01-02-02/2-18-4 17.02.2019 17.02.2022 Centar za profesionalnu rehabilitaciju "Zagreb"
1567 IRENA GAUŠ 406-01/19-06/521 526-06-02-02-01/1-19-2 29.05.2019 29.05.2022 OPĆINA VIŠKOVO
1568 ANDREJA GAUTA 406-01/16-05/60 526-06-01-02-02/2-19-4 20.06.2019 20.06.2022 Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Rijeka
1569 IVANKA GAVEZ 406-01/17-05/270 526-06-01-02-02/2-20-6 27.10.2020 27.10.2023 HEP ODS d.o.o. Elektra Čakovec
1570 ANDRIJANA GAVRAN 406-01/15-05/1368 526-06-01-02-02/2-18-4 11.11.2018 11.11.2021 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
1571 RUŠKA GAVRANIĆ 406-01/14-05/1516 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Vodovod d.o.o. Blato
1572 DRAGANA GAVRANOVIĆ 406-01/15-05/1225 526-06-02-02-01/1-19-4 09.10.2019 09.10.2022 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
1573 Ivana Gavrić 406-01/19-06/1078 526-06-01-02-02/2-19-2 13.12.2019 13.12.2022
1574 VESNA GAZDA 406-01/14-05/724 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo obrane RH
1575 NIKOLINA GAZILJ 406-01/18-06/465 526-06-02-03/2-18-2 06.06.2018 06.06.2021 OPĆINA JAKŠIĆ
1576 NATAŠA GECAN 406-01/15-05/1190 526-06-01-02-02/2-18-4 20.12.2018 20.12.2021 Hrvatske vode, Zagreb
1577 INES GEDINI 406-01/18-06/457 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 Studentski centar Rijeka
1578 ŠANIN GEDRI KRELJA 406-01/14-05/40 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Odvjetnički ured
1579 NIKOLINA GELEMANOVIĆ 406-01/19-06/870 526-06-02-02-01/1-19-2 01.10.2019 01.10.2022 Ured državne uprave u Vukovarsko - srijemskoj županiji
1580 ELA GENC 406-01/18-06/175 526-06-02-03/2-18-2 21.03.2018 21.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1581 EVA GERE 406-01/19-06/391 526-06-02-02-01/1-19-2 18.04.2019 18.04.2022
1582 IVAN GERECI 406-01/18-06/543 526-06-02-02-01/1-18-3 13.07.2018 13.07.2021 VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
1583 IVONA GERECI 406-01/16-06/497 526-06-02-02-01/1-19-4 18.10.2019 18.10.2022 Hrvatske Vode
1584 ALEKSANDRA GEREŠ 406-01/16-05/287 526-06-01-02-02/2-19-4 10.10.2019 10.10.2022 HEP d.d. Zagreb
1585 Moris Gergorić 406-01/20-06/354 526-06-01-02-02/2-20-2 28.07.2020 28.07.2023 Plinara d.o.o.
1586 BORIS-JAKOV GERIČIĆ 406-01/18-06/467 526-06-02-03/2-18-2 06.06.2018 06.06.2021 URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
1587 VALENTINO GERL 406-01/17-06/388 526-06-02-02-01/1-20-4 20.09.2020 20.09.2023 INTEGER SAVJETOVANJE j.d.o.o.
1588 Gianfranco Ghiraldo 406-01/18-06/651 526-06-02-02-01/1-18-3 18.09.2018 18.09.2021 Contrada d.o.o.
1589 Katarina Gillich 406-01/18-06/714 526-06-02-02-01/1-18-2 12.09.2018 12.09.2021 Orešković, Vrtarić i partneri, odvjetničko društvo.d.o.o.
1590 Marijana Gilja 406-01/20-06/82 526-06-02-02-01/1-20-2 29.01.2020 29.01.2023
1591 JASMINKA GILJUŠIĆ 406-01/15-05/1082 526-06-02-02-01/1-18-4 19.11.2018 19.11.2021 Vrtlar d.o.o. Dubrovnik
1592 PETRA GJIRLIĆ 406-01/16-06/58 526-06-02-02-01/1-18-4 28.01.2019 28.01.2022 POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
1593 Aleksandra Gjogj 406-01/18-06/803 526-06-02-02-01/1-18-2 24.10.2018 24.10.2021
1594 TIHOMIR GJURIN 406-01/17-06/377 526-06-02-02-01/1-20-4 14.07.2020 14.07.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1595 DIJANA GLADOVIĆ 406-01/16-05/298 526-06-02-02-01/1-19-4 20.12.2019 20.12.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1596 MARTINA GLASNOVIĆ 406-01/15-05/1203 526-06-02-03/2-18-4 06.10.2018 06.10.2021
1597 DARKO GLAVAN 406-01/18-06/196 526-06-03-02/2-18-2 22.03.2018 22.03.2021 HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo
1598 INGRID GLAVAN 406-01/19-06/580 526-06-01-02-02/2-19-2 26.06.2019 26.06.2022
1599 JURICA GLAVAN 406-01/16-05/440 526-06-01-02-02/2-19-4 16.12.2019 16.12.2022 Hrvatske vode Zagreb
1600 MARINA GLAVAN 406-01/18-06/682 526-06-02-02-01/1-18-2 25.07.2018 25.07.2021 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
1601 BORIS GLAVAŠ 406-01/15-05/1506 526-06-01-02-02/2-19-6 21.10.2019 21.10.2022 OPĆINA PODBABLJE
1602 Marija Glavaš 406-01/20-06/487 526-06-01-02-02/2-20-2 17.11.2020 17.11.2023 Hrvatske vode VGO za gornju Savu
1603 MIRELA GLAVAŠ 406-01/16-05/303 526-06-02-02-01/1-19-4 23.12.2019 23.12.2022 Grad Zagreb
1604 Petar Glavaš 406-01/19-06/214 526-06-01-02-02/2-19-2 05.03.2019 05.03.2022 Hrvatski savez slijepih
1605 ANA GLAVAŠ VLAŠIĆ 406-01/16-06/153 526-06-02-02-01/1-20-4 27.02.2020 27.02.2023 HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
1606 DAVOR GLAVICA 406-01/17-06/315 526-06-02-02-01/1-20-4 27.06.2020 27.06.2023 Općina Antunovac
1607 DOMAGOJ GLAVICA 406-01/17-05/111 526-06-02-02-01/1-20-4 01.07.2020 01.07.2023 Hrvatske vode
1608 ROBERTINO GLAVIČIĆ 406-01/14-05/222 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Vodovod d.o.o.
1609 GORAN GLAVINA 406-01/19-06/721 526-06-02-02-01/1-19-4 26.11.2019 26.11.2022 MORH
1610 NIKO GLAVINA 406-01/15-05/1543 526-06-01-02-02/2-18-4 15.12.2018 15.12.2021 BIOKOVKA
1611 HRVOJE GLAVOR 406-01/16-06/265 526-06-01-02-02/2-19-4 09.05.2019 09.05.2022 Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
1612 TATJANA GLAVOVIĆ 406-01/15-05/1105 526-06-02-02-01/1-18-4 09.10.2018 09.10.2021 HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb
1613 SANJA GLIBIĆ 406-01/15-05/856 526-06-02-02-01/1-19-4 20.05.2019 20.05.2022 Hrvatski registar brodova
1614 Kristina Glibo 406-01/20-06/149 526-06-02-02-01/1-20-3 25.05.2020 25.05.2023 InfoDom d.o.o
1615 Jure Glibota 406-01/19-06/381 526-06-01-02-02/2-19-3 27.06.2019 27.06.2022 Vodovod Makarska
1616 Ilijana Glogović 406-01/19-06/670 526-06-02-02-01/1-19-2 24.07.2019 24.07.2022
1617 TAMARA GLOGOVIĆ 406-01/14-05/1519 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Marija Gorica
1618 DANIELA GLUHAK 406-01/16-06/209 526-06-02-02-01/1-19-4 13.04.2019 13.04.2022 HEP – Proizvodnja d.o.o., Pogon KTE Jertovec
1619 IVAN GLUHAK 406-01/18-06/646 526-06-02-02-01/1-19-4 12.02.2019 12.02.2022 Klinička bolnica „Merkur“
1620 MIRJANA GLUHAK KOLAR 406-01/14-05/1280 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske autoceste d.o.o.
1621 SONJA GLUVAKOVIĆ GOTLER 406-01/19-06/238 526-06-02-02-01/1-19-2 08.03.2019 08.03.2022
1622 SANJA GMAZ 406-01/15-05/80 526-06-02-03/2-18-4 16.04.2018 16.04.2021 Hrvatski veterinarski institut
1623 MARIJANA GNJILAC 406-01/18-06/346 526-06-02-03/2-18-2 09.05.2018 09.05.2021 Grad Ozalj
1624 Fani GOBAC 406-01/19-06/557 526-06-01-02-02/2-20-3 19.02.2020 19.02.2023 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
1625 IRINA GOBBATO 406-01/16-06/655 526-06-02-02-01/1-19-5 25.01.2020 25.01.2023 Općina Bale
1626 LANA GOJAK MARIĆ 406-01/16-05/418 526-06-02-02-01/1-19-4 06.12.2019 14.11.2022 INA d.d. Zagreb
1627 Luka Gojčeta 406-01/20-06/127 526-06-01-02-02/2-20-2 19.02.2020 19.02.2023 Asoo
1628 MARKO GOJKOVIĆ 406-01/17-06/13 526-06-02-02-01/1-20-4 19.01.2020 19.01.2023 Pomorski i Povijesni Muzej Hrvatskog primorja Rijeka
1629 Mateja Goldašić 406-01/19-06-408 526-06-02-02-01/1-19-2 25.04.2019 25.04.2022 Srnar d.o.o.
1630 DANIELA GOLEM 406-01/14-05/04 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
1631 Ivan Goleš 406-01/19-06/1077 526-06-01-02-02/2-19-2 13.12.2019 13.12.2022
1632 MARTINA GOLOB RUPENOVIĆ 406-01/15-05/318 526-06-02-02-01/1-18-5 23.10.2018 23.10.2021 Općina Funtana
1633 DARIO GOLUB 406-01/16-05/336 526-06-02-02-01/1-19-4 20.12.2019 20.12.2022 Mobilisis d.o.o.
1634 IVAN GOLUB 406-01/15-05/1416 526-06-02-02-01/1-19-5 12.07.2019 12.07.2022
1635 MARTINA GOLUB 406-01/18-06/897 526-06-02-02-01/1-18-2 21.11.2018 21.11.2021 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
1636 TANJA GOLUB 406-01/15-05/1040 526-06-01-02-02/2-18-5 23.09.2018 23.09.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1637 MAŠA GOLUBIČIĆ 406-01/17-06/168 526-06-02-02-01/1-20-4 19.05.2020 19.05.2023 Radnička cesta 80
1638 DUBRAVKO GOLUBIĆ 406-01/14-05/609 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
1639 IVICA GOLUBIĆ 406-01/16-06/535 526-06-01-02-02/2-19-4 25.10.2019 25.10.2022 Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb
1640 RAJNA GOLUBIĆ 406-01/15-05/1286 526-06-02-02-01/1-18-6 03.12.2018 03.12.2021 Školski servis
1641 Tea Golubić 406-01/19-06/541 526-06-02-02-01/1-19-2 06.06.2019 06.06.2022
1642 Andrea Gorički 406-01/19-06/692 526-06-02-02-01/1-19-2 25.07.2019 25.07.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1643 VESNA GORIĆ 406-01/14-05/247 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije
1644 ČEDO GORJANC 406-01/17-06/295 526-06-02-02-01/1-20-5 06.07.2020 06.07.2023 Ministarstvo turizma
1645 MAJA GORNIK 406-01/14-05/133 526-06-02-03/2-18-4 24.04.2018 24.04.2021 Grad Jastrebarsko
1646 ANA GORSKI 406-01/14-05/990 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
1647 MARIJANA GORTAN KRNIĆ 406-01/17-05/321 526-06-01-02-02/2-20-4 28.12.2020 28.12.2023 HRT
1648 MATIJA GORUP 406-01/18-06/183 526-06-02-03/2-18-2 21.03.2018 21.03.2021 Ministarstvo financija
1649 Ivana Gospić Čolak 406-01/20-06/289 526-06-02-02-01/1-20-2 10.07.2020 10.07.2023 Grad Zadar
1650 KETI GOSPOČIĆ 406-01/19-06/1040 526-06-02-02-01/1-19-2 29.11.2019 29.11.2022 Rukom d.o.o.
1651 ANA GOSTIMIR 406-01/14-05/1183 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Lukač
1652 Nikolina Gostrec 406-01/19-06/1095 526-06-02-02-01/1-19-2 18.12.2019 18.12.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1653 GORAN GOTAL 406-01/14-05/287 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Međimurska županija
1654 EMILIJA GOTLIBOVIĆ 406-01/19-06/933 526-06-02-02-01/1-19-2 25.10.2019 25.10.2022 Hrvatske vode
1655 MANUELA GOVIĆ 406-01/16-06/577 526-06-01-02-02/2-19-4 09.11.2019 09.11.2022 KAZNIONICA I ZATVOR U ŠIBENIKU
1656 DAVORIN GRABAR 406-01/18-06/334 526-06-02-02-01/1-18-4 11.09.2018 11.09.2021 Druga gimnazija Varaždin Hallerova aleja 6a
1657 JASMINKA GRABAR 406-01/15-05/18 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 KEMAUČEK D.O.O.
1658 Mario Grabarić 406-01/19-06/680 526-06-02-02-01/1-19-2 24.07.2019 24.07.2022
1659 NIKOLINA GRABIĆ 406-01/15-05/1435 526-06-01-02-02/2-18-4 24.11.2018 24.11.2021 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Služba za zajedničke poslove
1660 MIRJANA GRABIĆ NAZOR 406-01/15-05/1006 526-06-02-02-01/1-18-4 29.11.2018 29.11.2021 KBC Split
1661 ANA GRACIN 406-01/17-06/553 526-06-02-02-01/1-20-4 24.11.2020 24.11.2023 OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE
1662 ANDREJA GRACIN 406-01/15-05/605 526-06-01-02-02/2-18-4 25.03.2018 25.03.2021 VIPnet d.o.o.
1663 NIKOLINA GRACIN 406-01/17-06/474 526-06-02-02-01/1-20-4 19.10.2020 19.10.2023 GRAD ŠIBENIK
1664 MAJA GRAČANIN 406-01/17-05/410 526-06-01-02-02/2-20-4 22.12.2020 22.12.2023 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
1665 SANJA GRADEČAK 406-01/15-05/687 526-06-01-02-02/2-18-4 21.04.2018 21.04.2021 Komunalac d.o.o. Vodne usluge d.o.o
1666 Vlatka Gradiček 406-01/20-06/214 526-06-01-02-02/2-20-2 17.06.2020 17.06.2023
1667 MARTINA GRADIŠKA 406-01/16-06/356 526-06-01-02-02/2-19-4 16.06.2019 16.06.2022 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
1668 Gordana Gradiški 406-01/19-06/497 526-06-01-02-02/2-19-2 22.05.2019 22.05.2022 Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
1669 GABRIJELA GRADIŠKI BARIĆ 406-01/15-05/1020 526-06-02-02-01/1-19-4 27.03.2019 27.03.2022 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice
1670 OSTAP GRALJUK 406-01/17-05/356 526-06-01-02-02/2-20-4 22.12.2020 22.12.2023 Narodne novine d.d.
1671 ŽELJANA GRANCARIĆ MITROVIĆ 406-01/19-06/868 526-06-02-02-01/1-19-2 01.10.2019 01.10.2022 Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije
1672 LUCIJA GRANČIĆ 406-01/18-06/472 526-06-02-03/2-18-2 06.06.2018 06.06.2021 HEP d.d.
1673 IVICA GRAOVAC 406-01/16-06/369 526-06-02-02-01/1-19-4 28.06.2019 28.06.2022 Osječko-baranjska županija, Služba za javnu nabavu
1674 LJILJANA GRASSI 406-01/16-05/20 526-06-02-02-01/1-19-4 05.06.2019 05.06.2022 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
1675 TEA GRAŠO GENARI 406-01/18-06/631 526-06-02-02-01/1-18-2 17.07.2018 17.07.2021 Grad Zadar
1676 TANJA GRBAC 406-01/14-05/463 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Opatija
1677 VESNA GRBAC 406-01/16-05/482 526-06-01-02-02/2-19-4 23.12.2019 23.12.2022 Ministarstvo znanosti i obrazovanja
1678 BARBARA GRBČIĆ PEJIĆ 406-01/19-06/972 526-06-02-02-01/1-19-2 06.11.2019 06.11.2022 RIJEKA 2020 d.o.o.
1679 ANITA GRBIĆ 406-01/16-06/217 526-06-01-02-02/2-18-4 19.04.2019 19.04.2022 Opća bolnica Zadar
1680 LENA GRBIĆ 406-01/15-05/412 526-06-02-03/2-18-4 05.06.2018 05.06.2021 Zadarska županija
1681 NENAD GRBIĆ 406-01/18-06/04 526-06-02-03/2-18-3 07.02.2018 07.02.2021 DZZ Centar Zagreb
1682 TOMISLAV GRBIĆ 406-01/18-06/278 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 LAG POSAVINA
1683 Ivana Grbić Lončarić 406-01/19-06/889 526-06-01-02-02/2-19-2 16.10.2019 16.10.2022
1684 Ana Maria Grbin 406-01/19-06/652 526-06-02-02-01/1-19-2 23.07.2019 23.07.2022 Rijeka plus d.o.o.
1685 ANDREJ GRBIN 406-01/19-06/446 526-06-02-02-01/1-19-2 17.05.2019 17.05.2022 Javna ustanova Kamenjak
1686 Marija Grbović 406-01/19-06/689 526-06-02-02-01/1-19-4 22.08.2019 22.08.2022 SV GROUP d.o.o.
1687 DIVNA GRCIĆ 406-01/18-06/394 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021 GRAD DRNIŠ
1688 IRENA GRČIĆ Grad Karlovac
1689 STJEPAN GRČIĆ 406-01/17-06/294 526-06-02-02-01/1-20-4 20.06.2020 20.06.2023 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
1690 SANDRA GRČIĆ BUDIMIR 406-01/14-05/1035 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Muzeji Ivana Meštrovića
1691 ANDREJA GRDAKOVIĆ 406-01/15-05/1297 526-06-01-02-02/2-18-4 28.10.2018 28.10.2021 Zatvor u Zagrebu
1692 ANA GRDENIĆ 406-01/16-05/258 526-06-02-02-01/1-19-4 18.09.2019 18.09.2022 Hrvatska energetska regulatorna agencija Zagreb
1693 DUBRAVKA GRDENIĆ MATKOVIĆ 406-01/17-06/199 526-06-01-02-02/2-20-4 24.05.2020 24.05.2023 Psihijatrijska bolnica Lopača
1694 DOMAGOJ GRDIĆ 406-01/15-05/641 526-06-01-02-02/2-18-6 02.06.2018 02.06.2021 HEP d.o.o.
1695 SANJA GRDIŠA 406-01/15-05/204 526-06-02-03/2-18-4 30.04.2018 30.04.2021 Montcogim-Plinara d.o.o. Sveta Nedjelja
1696 KATARINA GRDOVIĆ 406-01/14-05/1727 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Zagrebačka županija
1697 NIKOLINA GRDOVIĆ 406-01/17-05/171 526-06-02-02-01/1-20-4 26.05.2020 26.05.2023 Komunalac d.o.o. Samobor
1698 SANDRA GRDOVIĆ-TOMAŠKOVIĆ 406-01/14-05/1717 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Financijska agencija
1699 Maja Grđan 406-01/18-06/740 526-06-02-02-01/1-18-2 19.09.2018 19.09.2021 Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o.
1700 NIKOLINA GRĐAN 406-01/17-06/593 526-06-02-02-01/1-20-4 19.12.2020 19.12.2023 Finesa Consultings d.o.o.
1701 VLATKA GREBENAR 406-01/18-06/224 526-06-02-03/2-18-2 12.04.2018 12.04.2021 /
1702 JASMINA GREBLIČKI 406-01/16-05/30 526-06-02-02-01/1-19-4 26.03.2019 26.03.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1703 LIDIJA GREDIČAK 406-01/15-05/1065 526-06-02-03/2-18-4 21.07.2018 21.07.2021 -
1704 STJEPAN GREDIČAK 406-01/17-06/507 526-06-02-02-01/1-20-4 14.11.2020 14.11.2023 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I EU FONDOVA
1705 STJEPAN GREGORIĆ 406-01/19-06/773 526-06-02-02-01/1-19-2 19.09.2019 19.09.2022 GDCK VALPOVO
1706 ANITA GREGOV 406-01/20-06/182 526-06-02-02-01/1-20-2 21.05.2020 21.05.2023 Općina Jelenje
1707 SANDRA GREGOV 406-01/14-05/1542 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Pašman
1708 Tomislava Gregov 406-01/19-06/385 526-06-02-02-01/1-19-2 16.04.2019 16.04.2022 Zadarska županija
1709 BISERKA GREGUREK 406-01/14-05/132 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo zdravstva
1710 JASMINKA GREGUROVIĆ Ministarstvo financija Carinska uprava
1711 MIRJANA GREGUR-SEVER 406-01/15-05/151 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Štrigova
1712 MIRJANA GREIFENSTEIN 406-01/14-05/1303 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije
1713 BARBARA GRGAC 406-01/16-05/29 526-06-02-02-01/1-18-4 04.02.2019 04.02.2022 Dom zdravlja Šibenik
1714 RENATA GRGAC 406-01/15-05/882 526-06-01-02-02/2-18-4 24.09.2018 24.09.2021 Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb
1715 VESNA GRGAČIĆ 406-01/15-05/686 526-06-02-03/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 Državna uprava za zaštitu i spašavanje
1716 NERA GRGAS GRANDO 406-01/15-05/919 526-06-01-02-02/2-18-4 01.06.2018 01.06.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik
1717 Josipa Grgas Ićitović 406-01/19-06/906 526-06-02-02-01/1-19-2 22.10.2019 22.10.2022 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
1718 MARIJA GRGEC 406-01/16-06/163 526-06-01-02-02/2-19-4 16.03.2019 16.03.2022 ODVJETNIČKO DRUŠTVO BUDIN I PENIĆ,
1719 ANA GRGEČ 406-01/17-05/123 526-06-01-02-02/2-20-4 24.03.2020 24.03.2023 OPĆINA POLIČNIK
1720 Marko Grgečić 406-01/19-06/576 526-06-01-02-02/2-19-2 26.06.2019 26.06.2022 Komunalac d.o.o.
1721 Dražen Grgić 406-01/19-06/891 526-06-01-02-02/2-19-2 16.10.2019 16.10.2022
1722 HRVOJE GRGIĆ 406-01/19-06/120 526-06-02-02-01/1-19-2 15.02.2019 15.02.2022
1723 JELENA GRGIĆ 406-01/19-06/126 526-06-02-02-01/1-19-2 15.02.2019 15.02.2022
1724 JOSIP GRGIĆ 406-01/15-05/1516 526-06-01-02-02/2-19-5 27.01.2019 27.01.2022
1725 LJERKA GRGIĆ 406-01/18-06/329 526-06-02-03/2-18-2 08.05.2018 08.05.2021 EKO MOSLAVINA d.o.o.
1726 Ljiljana GRGIĆ 406-01/18-06/858 526-06-02-02-01/1-18-2 14.11.2018 14.11.2021 Ministarstvo poljoprivrede
1727 MIRELA GRGIĆ 406-01/15-05/298 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Sveta Nedelja
1728 SLAVICA GRGIĆ 406-01/19-06/1039 526-06-02-02-01/1-19-2 29.11.2019 29.11.2022
1729 TANJA GRGIĆ 406-01/16-06/167 526-06-02-02-01/1-18-4 16.03.2019 16.03.2022 Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
1730 VESNA GRGIĆ 406-01/14-05/476 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Čistoća d.o.o.
1731 MARINA GRGIĆ BLAŽEVIĆ 406-01/19-06/767 526-06-02-02-01/1-19-2 18.09.2019 18.09.2022 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
1732 MIRNA GRGIĆ HORVAT 406-01/14-05/1308 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HŽ - Infrastruktura d.o.o.
1733 Ivana Grgić Škarpa 406-01/20-06/422 526-06-02-02-01/1-20-2 14.10.2020 14.10.2023 Adversarium d.o.o.
1734 KLAUDIO GRGORINIĆ 406-01/14-05/817 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 PLINARA d.o.o
1735 SANDRA GRGOROVIĆ HADŽIJA 406-01/16-06/491 526-06-02-02-01/1-19-4 11.10.2019 11.10.2022 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
1736 MATEA GRGUREVIĆ 406-01/15-05/1222 526-06-01-02-02/2-18-4 12.11.2018 13.10.2021 SAFU
1737 DIJANA GRGURIĆ 406-01/14-05/638 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Prirodoslovno-matematički fakultet
1738 IVANA GRGURIĆ 406-01/16-06/180 526-06-01-02-02/2-19-5 28.06.2019 28.06.2022 Studentski centar Karlovac
1739 IVONA GRGURIĆ 406-01/18-06/617 526-06-02-02-01/1-18-2 13.07.2018 13.07.2021 Državna uprava za zaštitu i spašavanje
1740 NINA GRGURIĆ ČOP 406-01/18-06/29 526-06-02-03/2-18-3 14.02.2018 14.02.2021 Cordis d.o.o.
1741 SNJEŽANA GRGURIĆ TOPLAK 406-01/14-05/80 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Mrkopalj
1742 RENATA GRIBL NOVAČIĆ 406-01/15-05/1301 526-06-01-02-02/2-18-4 28.01.2019 28.01.2022 Osječko-baranjska županija, Služba za javnu nabavu, Osijek
1743 BISERKA GRIPARIĆ 406-01/14-05/1182 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 ŽUC Istarske županije
1744 SANJA GRIPARIĆ 406-01/19-06/1097 526-06-02-02-01/1-19-2 18.12.2019 18.12.2022
1745 SAMANTA GRIZILA 406-01/15-05/377 526-06-02-03/02-18-4 18.02.2018 18.02.2021 Pazin sport d.o.o.
1746 DORA GRKAVAC 406-01/17-05/263 526-06-02-02-01/1-20-4 29.09.2020 29.09.2023 ACT GRUPA
1747 VALERIJ GRKOVIĆ 406-01/15-05/380 526-06-01-02-02/2-18-5 14.05.2018 14.05.2021 Komunalno Hvar d.o.o.
1748 TONKA GRLIĆ 406-01/18-06/530 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Hrvatska narodna banka
1749 ANJA GRLJAK 406-01/16-05/202 526-06-02-02-01/1-19-4 04.06.2019 04.06.2022 Hrvatske vode, Zagreb
1750 MARTINA GRMAN KIZIVAT 406-01/15-05/1093 526-06-01-02-02/2-18-4 22.11.2018 15.09.2021 Hrvatske vode
1751 ZDRAVKO GRNJA 406-01/18-06/125 526-06-02-03/2-18-2 27.02.2018 27.02.2021 SD consulting d.o.o.
1752 IVAN GROZDANOVIĆ 406-01/19-06/93 526-06-02-02-01/1-19-2 12.02.2019 12.02.2022
1753 Tomislav GRŠIĆ 406-01/20-06/471 526-06-02-02-01/1-20-2 11.11.2020 11.11.2023
1754 KRISTINA GRUBER 406-01/14-05/506 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Preko
1755 Mislav Grubeša 406-01/18-06/812 526-06-02-02-01/1-18-2 25.10.2018 25.10.2021 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
1756 NENSI GRUBEŠA 406-01/15-05/1348 526-06-01-02-02/2-18-4 10.11.2018 10.11.2021 FINA
1757 BRANKA GRUBEŠIĆ 406-01/14-05/1007 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske vode
1758 SANDRA GRUBIĆ 406-01/17-05/204 526-06-01-02-02/2-20-4 16.06.2020 16.06.2023 GRAD RIJEKA OGU ZA KOMUNALNI SUSTAV
1759 Aleksandra Grubić Jureško 406-01/19-06/898 526-06-01-02-02/2-19-2 16.10.2019 16.10.2022 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
1760 ANA GRUBIŠIĆ 406-01/16-06/587 526-06-01-02-02/2-19-4 09.11.2019 09.11.2022 Inspiremed d.o.o.
1761 VEDRAN GRUBIŠIĆ 406-01/15-05/367 526-06-01-02-02/2-18-4 18.02.2018 18.02.2021 Županijska uprava za ceste Istarske županije
1762 ZORAN GRUBIŠIĆ-ČABO 406-01/15-05/1144 526-06-02-02-01/1-19-4 18.02.2019 18.02.2022 HŽ Infrastruktura d.o.o.
1763 ANA GRUBJEŠIĆ 406-01/14-05/746 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Opća bolnica Karlovac
1764 KARMEN GRUBOR 406-01/14-05/773 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Istarska županija
1765 INES GRUICA DEVČIĆ 406-01/16-05/94 526-06-02-02-01/1-19-4 11.04.2019 11.04.2022 Projekt jednako Razvoj d.o.o. Zagreb
1766 ANJA GRZUNOV 406-01/16-06/597 526-06-02-02-01/1-19-4 15.11.2019 15.11.2022 Psihijatrijska bolnica Ugljan
1767 KARMEN GRŽALJA LUKIĆ 406-01/20-06/360 526-06-01-02-02/2-20-2 28.07.2020 28.07.2023
1768 IVANA GRŽAN 406-01/19-06/544 526-06-02-02-01/1-19-2 06.06.2019 06.06.2022 Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU (ARPA)
1769 DIANA GRŽANIĆ LOPAC 406-01/17-05/295 526-06-01-02-02/2-20-4 16.06.2020 16.06.2023 Vodovod Hrvatsko Primorje - j.o.d.o.o. Senj
1770 Maja Guberović 406-01/21-06/07 517-08-04-02-03-21-2 14.01.2021 14.01.2024 HEP-Opskrba d.o.o.
1771 BRANKO GUDASIĆ 406-01/16-05/428 526-06-01-02-02/2-19-4 05.11.2019 05.11.2022 Vatrogasna zajednica grada Karlovca
1772 IVANA GUDELJ 406-01/16-05/364 526-06-01-02-02/2-19-4 17.10.2019 17.10.2022 Brodomerkur d.d. Split
1773 STANKO GUDELJ 406-01/16-06/636 526-06-02-02-01/1-19-4 02.12.2019 23.11.2022 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
1774 ZORAN GUDELJ 406-01/15-05/987 526-06-01-02-02/2-18-4 10.12.2018 10.12.2021 Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitko-dalmatinske županije, Split
1775 SINIŠA GUDLIN 406-01/15-05/896 526-06-01-02-02/2-18-4 30.06.2018 30.06.2021 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost
1776 Ana Gugić 406-01/19-06/616 526-06-01-02-02/2-19-2 05.07.2019 05.07.2022
1777 Ivana Guglielmini 406-01/20-06/412 526-06-01-02-02/2-20-2 29.09.2020 29.09.2023 Grad Zadar
1778 IGOR GUJA 406-01/15-05/1462 526-06-02-02-01/1-18-4 19.12.2018 19.12.2021 "Hrvatske autoceste" d.o.o. Zagreb
1779 ROMANI GULAN 406-01/18-06/725 526-06-02-02-01/1-18-2 18.09.2018 18.09.2021 Ministarstvo financija
1780 NIKOLINA GULIĆ 406-01/15-05/162 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Klinički bolnički centar Rijeka
1781 Biljana Gulin 406-01/18-06/688 526-06-02-02-01/1-18-2 05.09.2018 05.09.2021
1782 SANJA GULIN 406-01/15-05/1591 526-06-02-02-01/1-19-4 06.06.2019 06.06.2022 Zagrebački holding, Zagreb
1783 JELENA GUNJAČA 406-01/17-06/464 526-06-02-02-01/1-20-4 18.10.2020 18.10.2023 Near sea d.o.o.
1784 NADA GUNJAČA 406-01/14-05/1598 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Rijeka
1785 Jelena Gurdulić Ihas 406-01/19-06/298 526-06-02-02-01/1-19-4 09.05.2019 09.05.2022
1786 MAJA GURLICA 406-01/17-05/35 526-06-02-02-01/1-19-4 10.03.2020 10.03.2023 MUP RH PU Šibensko-kninska
1787 Ivana Guzić 406-01/20-06/517 526-06-01-02-02/2-20-2 09.12.2020 09.12.2023 Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir
1788 ROŽIKA GUŽVANJ 406-01/20-05/02 526-06-02-02-01/1-20-2 22.05.2020 22.05.2023 Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske
1789 MARIJA GUŽVINEC 406-01/15-05/489 526-06-01-02-02/2-18-4 05.06.2018 05.06.2021 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb
1790 MELITA GVAJEC 406-01/14-05/1031 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske ceste d.o.o.
1791 DANIJELA GVOJIĆ 406-01/14-05/1030 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 KOMUNALAC d.o.o. Korenica
1792 DUBRAVKA GVOZDANOVIĆ 406-01/16-06/566 526-06-02-02-01/1-18-4 08.11.2019 08.11.2022 HRVATSKI TELEKOM DD
1793 Valentina Habazin 406-01/18-06/853 526-06-02-02-01/1-18-2 14.11.2018 14.11.2021 Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu
1794 MIRELA HABEK 406-01/18-06/738 526-06-02-02-01/1-18-2 19.09.2018 19.09.2021 Općina Viškovo
1795 SANJA HABEK 406-01/14-05/55 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Dom zdravlja Kutina
1796 VLASTA HABJANEC BELOŠEVIĆ 406-01/16-05/330 526-06-01-02-02/2-19-4 24.09.2019 24.09.2022 Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
1797 ŠTEFICA HABULIN 406-01/18-06/553 526-06-02-02-01/1-18-2 05.07.2018 05.07.2021 OŠ Metel Ožegović
1798 NIKOLINA HABUNEK 406-01/14-05/288 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
1799 LIDIJA HABUŠ 406-01/16-06/62 526-06-02-02-01/1-19-4 23.04.2019 23.04.2022 FINA
1800 ANA-MARIJA HADŽIJA 406-01/14-05/1607 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske ceste, d.o.o. Zagreb
1801 Ines Hadžina 406-01/19-06/473 526-06-02-02-01/1-19-2 21.05.2019 21.05.2022 Udruga osoba s invaliditetom Daruvar
1802 MARO HAĐIJA 406-01/14-05/357 526-06-02-02-01/1-20-7 13.01.2021 13.01.2024 Dubrovačko-neretvanska županija
1803 Velimir Hađina 406-01/20-06/379 526-06-01-02-02/2-20-2 08.09.2020 08.09.2023 Općina Konjščina
1804 IGOR HAFNER 406-01/15-05/459 526-06-01-02-02/2-18-4 27.03.2018 27.03.2021 Dječji vrtić Milana Sachsa, Zagreb
1805 HELENA HAIĆ 406-01/14-05/1624 517-08-04-02-03-21-6 18.01.2021 13.01.2024 Moslavina d.o.o.
1806 IVA HAJAK 406-01/14-05/1636 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo unutarnjih poslova
1807 VESNA HAJDAREVIĆ 406-01/15-05/803 526-06-01-02-02/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 Benefit biro d.o.o.
1808 HRVOJE HAJDAROVIĆ 406-01/17-05/203 526-06-01-02-02/2-20-4 05.06.2020 05.06.2023 Hrvatska školska kartografija, Zagreb
1809 BOJANA HAJDUK ČERNEHA 406-01/15-05/126 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.
1810 Aleksandra Hajduković 406-01/19-06/338 526-06-02-02-01/1-19-2 05.04.2019 05.04.2022 Odvjetničko društvo Stanić i partneri d.o.o.
1811 SUZANA HAJNIĆ 406-01/15-05/244 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Marija Bistrica
1812 Alen Hajtić 406-01/20-06/38 526-06-01-02-02/2-20-2 21.01.2020 21.01.2023 ZU LJEKARNA BJELOVAR
1813 IVANA HAJVAZ 406-01/20-06/322 526-06-02-02-01/1-20-2 17.07.2020 17.07.2023 STUDENTSKI CENTAR DUBROVNIK
1814 SILVIA HALAMIĆ 406-01/18-06/131 526-06-02-03/2-18-2 27.02.2018 27.02.2021 Hrvatska gospodarska komora
1815 RAMONA HALIĆ 406-01/18-06/969 526-06-02-02-01/1-18-2 07.12.2018 07.12.2021 Državni ured za reviziju
1816 Alen Halilović 406-01/20-06/497 526-06-02-02-01/1-20-2 25.11.2020 25.11.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1817 NIKOLA HALUŽAN 406-01/17-05/16 526-06-01-02-02/2-19-4 01.04.2020 01.04.2023 Hrvatska elektroprivreda d.d.
1818 ĐURĐICA HAMER 406-01/14-05/520 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Županijska uprava za ceste Međimurske županije
1819 IVAN HAMPOVČAN 406-01/14-05/824 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Osječko-baranjska županija
1820 SAŠA HAMZIĆ 406-01/17-05/338 526-06-01-02-02/2-20-4 17.12.2020 17.12.2023 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
1821 Alma Handžić 406-01/18-06/742 526-06-02-02-01/1-18-2 11.10.2018 11.10.2021 Odvjetnik Inoslav Korinčić
1822 TOMISLAV HANNICH 406-01/19-06/781 526-06-02-02-01/1-19-2 19.09.2019 19.09.2022 HANNICH d.o.o.
1823 Ivana HANZEC 406-01/19-06/551 526-06-01-02-02/2-19-2 11.06.2019 11.06.2022 KOMUNALNO GOSPODARSTVO BRDOVEC D.O.O.
1824 DARIJA HANŽ 406-01/18-06/423 526-06-02-03/2-18-2 24.05.2018 24.05.2021 GIMNAZIJA SISAK
1825 MARTINA HANŽEK ŠULIĆ 406-01/14-05/420 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
1826 Mirjana Hanžeković 406-01/20-06/222 526-06-02-02-01/1-20-2 18.06.2020 18.06.2023
1827 Silvija Hanžić 406-01/18-06/974 526-06-02-02-01/1-18-2 07.12.2018 07.12.2021
1828 MIRJANA HARABAJSA 406-01/17-05/17 526-06-01-02-02/2-19-4 24.03.2020 24.03.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
1829 ROBERT HARAMBAŠIĆ 406-01/18-06/345 526-06-02-03/2-18-2 09.05.2018 09.05.2021 Heta Asset Resolution Hrvatska d.o.o.
1830 Mia Haramija 406-01/19-06/579 526-06-01-02-02/2-19-2 26.06.2019 26.06.2022 Međimurska županija
1831 NIKOLA HARAMIJA 406-01/16-06/242 526-06-02-02-01/1-19-5 29.06.2019 29.06.2022 Hrvatska gospodarska komora Rooseveltov trg 2
1832 IVICA HARAPIN 406-01/14-05/1129 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo unutarnjih poslova
1833 BORIS HARCET 406-01/17-05/340 526-06-01-02-02/2-20-4 17.12.2020 17.12.2023 KBC Zagreb
1834 MAJA HARMICAR 406-01/16-06/645 526-06-02-02-01/1-19-4 23.11.2019 23.11.2022 Studentski centar Varaždin
1835 ZDRAVKO HAS 406-01/14-05/123 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Sisačko-moslavačka županija
1836 MATIJA HASAN 406-01/14-05/841 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP-Upravljanje imovinom d.o.o.
1837 Silvija Hasanec Matanović 406-01/20-06/128 526-06-01-02-02/2-20-2 19.02.2020 19.02.2023
1838 SANJA HASKIĆ 406-01/16-05/376 526-06-02-02-01/1-19-4 23.12.2019 23.12.2022 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije
1839 BRANKICA HAVAIĆ 406-01/14-05/1606 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 LUKOM d.o.o.
1840 DAVOR HAVOIĆ 406-01/14-05/1094 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske vode
1841 Baldo Hazdovac 406-01/19-06/377 526-06-02-02-01/1-20-3 16.01.2020 16.01.2023 NP Mljet
1842 FRANO HAZDOVAC 406-01/15-05/1567 526-06-01-02-02/2-18-4 17.12.2018 17.12.2021 OTTO, obrt za poslovno savjetovanje
1843 ANA HEĆIMOVIĆ 406-01/18-06/625 526-06-02-02-01/1-18-2 17.07.2018 17.07.2021 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIKI FAKULTET
1844 ANA HEĆIMOVIĆ 406-01/15-05/811 526-06-01-02-02/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 HAMAG BICRO
1845 HRVOJE HEĆIMOVIĆ 406-01/14-05/1558 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Zagrebačka županija
1846 SILVIJA HEĆIMOVIĆ 406-01/16-05/116 526-06-02-02-01/1-19-4 26.03.2019 26.03.2022 HRVATSKA LUTRIJA d.o.o.
1847 ZORICA HEGEDUŠIĆ 406-01/14-05/1628 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Virovitičko-podravska županija
1848 JASNA HEMEN 406-01/16-06/537 526-06-01-02-02/2-19-4 25.10.2019 25.10.2022 Fakultet elektrotehnike i računarstva
1849 BERISLAV HENGL 406-01/15-05/1502 526-06-01-02-02/2-19-4 28.01.2019 28.01.2022 Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije Osijek
1850 Ana Henig 406-01/20-06/178 526-06-02-02-01/1-20-2 11.03.2020 11.03.2023
1851 LORENA HERAK 406-01/15-05/10 526-06-01-02-02/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Dom za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj
1852 BOŽIDAR HERCEG 406-01/17-05/259 526-06-02-02-01/1-20-4 15.09.2020 15.09.2023 Ministarstvo zdravstva
1853 BRANKA HERCEG 406-01/17-05/99 526-06-01-02-02/2-20-4 24.03.2020 24.03.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
1854 EDITA HERCEG 406-01/15-05/1137 526-06-01-02-02/2-18-4 22.09.2018 22.09.2021 Odvodnja Samobor d.o.o.
1855 VESNA HERCEG 406-01/18-06/556 526-06-02-02-01/1-18-2 05.07.2018 05.07.2021 Osnovna škola Tužno
1856 ZRINKA HERCEG 406-01/17-06/499 526-06-01-02-02/2-20-4 24.10.2020 24.10.2023
1857 MIRJANA HERCEG ŠIMUNOVIĆ 406-01/19-06/132 526-06-02-02-01/1-19-2 19.02.2019 19.02.2022 JUPP Kopački rit
1858 JOSIPA HERCEG ZEBA 406-01/19-06/34 526-06-02-02-01/1-19-2 22.01.2019 22.01.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
1859 HELENA HERČEK 406-01/15-05/988 526-06-01-02-02/2-18-4 12.06.2018 12.06.2021 Zagrebačka županija Zagreb
1860 Anamarija Herman 406-01/20-06/516 526-06-01-02-02/2-20-2 09.12.2020 09.12.2023
1861 RENATO HERNEST 406-01/14-05/390 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Agronomski fakultet
1862 MILENA HEROLD 406-01/18-06/622 526-06-02-02-01/1-18-2 17.07.2018 17.07.2021 AZU
1863 LORETTA HILL IVANKOVIĆ 406-01/14-05/852 526-06-02-03/2-18-4 24.04.2018 24.04.2021 HILL SAVJETOVANJE, obrt za usluge
1864 LUKA HIMELREICH 406-01/15-05/553 526-06-01-02-02/2-18-4 23.03.2018 23.03.2021 IVICOM Consulting d.o.o.
1865 JELENA HINIĆ 406-01/18-06/196 526-06-02-03/2-18-2 21.03.2018 21.03.2021 Tenderi doo
1866 MIRA HINIĆ MUSLIM 406-01/19-06/105 526-06-02-02-01/1-19-2 12.02.2019 12.02.2022
1867 IRENA HIRC IVANJEK 406-01/17-05/31 526-06-02-02-01/1-19-4 06.02.2020 06.02.2023 Hrvatsko narodno kazalište Zagreb
1868 SUZANA HIRJANIĆ 406-01/18-06/317 526-06-02-03/2-18-2 03.05.2018 03.05.2021 „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
1869 ŽELJKO HIRJOVATI 406-01/14-05/79 526-06-02-02-02/3-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Opća bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih velikana
1870 IRENA HIRŠMAN 406-01/18-06/287 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Požega
1871 ROBERTA HLAČA MLINAR 406-01/14-05/412 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Sveučilište u Rijeci
1872 Ivan Hlebec 406-01/20-06/506 526-06-01-02-02/2-20-3 09.12.2020 09.12.2023 Grad Krapina
1873 JOSIPA HODAK 406-01/16-06/690 526-06-02-02-01/1-19-4 13.12.2019 13.12.2022 Hrvatske šume d.o.o.
1874 TOMISLAV HODAK 406-01/15-05/1284 526-06-01-02-02/2-18-4 27.10.2018 27.10.2021 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
1875 FRANJO HODANIĆ 406-01/20-06/401 526-06-01-02-02/2-20-2 22.09.2020 22.09.2023 Odvjetnicki ured Franjo Hodanic
1876 LUCIJA HOKMAN BENJAK 406-01/17-05/366 526-06-02-02-01/1-20-4 17.12.2020 17.12.2023 SAFU
1877 Marina Holsinger 406-01/19-06/725 526-06-02-02-01/1-20-5 05.03.2020 05.03.2023 Općina Majur
1878 Katarina Homan 406-01/18-06/744 526-06-02-02-01/1-18-2 11.10.2018 11.10.2021 Dom za starije i nemoćne osobe, Osijek
1879 MIROSLAV HORINA 406-01/16-06/656 526-06-02-02-01/1-19-4 12.12.2019 12.12.2022 Lokalna razvojna agencija-Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.
1880 BOŽIDAR HORVAT 406-01/15-05/801 526-06-01-02-02/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina
1881 BRANKA HORVAT 406-01/16-06/761 526-06-02-02-01/1-19-4 20.12.2019 20.12.2022 DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR
1882 DOMAGOJ HORVAT 406-01/14-05/1447 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Ured za opće poslove HS i VRH
1883 Filip HORVAT 406-01/18-06/236 526-06-02-03/2-18-2 13.04.2018 13.04.2021 Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.
1884 FRANJO HORVAT 406-01/16-06/264 526-06-02-02-01/1-19-4 06.11.2019 06.11.2022 Dom zdravlja Čakovec
1885 INES HORVAT 406-01/15-05/1370 526-06-01-02-02/2-18-4 11.11.2018 11.11.2021 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
1886 IRENA HORVAT 406-01/14-05/1597 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA
1887 IVA HORVAT 406-01/14-05/995 526-06-02-02-01/1-19-4 08.01.2019 08.01.2022 Lučka uprava Vukovar
1888 IVANA HORVAT 406-01/19-06/362 526-06-02-02-01/1-19-2 11.04.2019 11.04.2022 STUDIJA, obrt za poslovno savjetovanje i usluge, vl. Ivana Horvat
1889 IVANA HORVAT 406-01/15-05/1257 526-06-02-02-01/1-18-4 14.10.2018 14.10.2021 Grad Novi Marof
1890 IVANA HORVAT 406-01/17-06/302 526-06-02-02-01/1-20-4 27.06.2020 27.06.2023 SAFU Ulica grada Vukovara 284
1891 Ivana Horvat 406-01/18-06/784 526-06-02-02-01/1-18-2 23.10.2018 23.10.2021 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije
1892 LIDIJA HORVAT 406-01/14-05/546 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroslavonija Osijek
1893 Lovorka HORVAT 406-01/19-06/490 526-06-01-02-02/2-19-2 22.05.2019 22.05.2022
1894 LJILJANA HORVAT 406-01/17-05/62 526-06-02-02-01/1-19-4 26.05.2020 26.05.2023 Krapinsko-zagorska županija
1895 MAJA HORVAT 406-01/17-05/365 526-06-01-02-02/2-20-4 27.10.2020 27.10.2023 Ministarstvo financija
1896 Matea Horvat 406-01/20-06/534 526-06-02-02-01/1-20-2 16.12.2020 16.12.2023 Odvjetničko društvo Grahovac, Horvat, Žaper d.o.o.
1897 MATEJA HORVAT 406-01/15-05/1413 526-06-02-02-01/1-18-4 18.11.2018 18.11.2021 SAFU
1898 NIKOLINA HORVAT 406-01/18-06/229 526-06-02-03/2-18-2 12.04.2018 12.04.2021 Vodovod Novska d.o.o.
1899 Nina Horvat 406-01/18-06/931 526-06-02-02-01/1-18-2 28.11.2018 28.11.2021 HAMAG-BICRO
1900 PETRA HORVAT 406-01/17-06/571 517-08-04-02-03-21-4 14.12.2020 14.12.2023 EURO CONSULTING D.O.O.
1901 RENATA HORVAT 406-01/14-05/1040 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 VG Vodoopskrba d.o.o.
1902 RUŽICA HORVAT 406-01/14-05/1317 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 GP Ekom d.o.o.
1903 SANDA HORVAT 406-01/15-05/451 526-06-01-02-02/2-18-4 15.05.2018 15.05.2021 Ekonomska i trgovačka škola Čakovec
1904 SUZANA HORVAT 406-01/18-06/181 526-06-02-03/2-18-2 21.03.2018 21.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1905 SUZANA HORVAT KOLANOVIĆ 406-01/16-05/400 526-06-01-02-02/2-19-4 09.12.2019 09.12.2022 Grad Biograd na Moru
1906 SUNČICA HORVAT PERIS 406-01/15-05/460 526-06-01-02-02/2-18-4 12.06.2018 12.06.2021 GRADSKA TOPLANA KARLOVAC
1907 Marija Horvatić 406-01/19-06/482 526-06-01-02-02/2-19-2 22.05.2019 22.05.2022 Klinički bolnički centar Zagreb
1908 MARINA HORVATIĆ 406-01/17-05/74 526-06-02-02-01/1-19-4 05.06.2020 05.06.2023 Ministarstvo obrane RH
1909 Svjetlana Horvatić 406-01/19-06/324 526-06-01-02-02/2-19-2 28.03.2019 28.03.2022
1910 SANJA HORVATIĆ-FRANC 406-01/14-05/1126 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Podzemno skladište plina d.o.o.
1911 NATALIJA HORVATIN PRELČEC 406-01/14-05/1572 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
1912 ZLATKO HOSU 406-01/14-05/109 526-06-02-02-01/1-20-8 13.01.2021 13.01.2024 Osječko-baranjska županija
1913 INES HOTKO 406-01/18-06/213 526-06-02-02-01/1-18-4 19.04.2019 19.04.2022 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
1914 PETRA HOZJAK 406-01/15-05/536 526-06-01-02-02/2-18-4 15.05.2018 15.05.2021 Srednja škola Prelog
1915 Marela Hrabar 406-01/20-06/183 526-06-02-02-01/1-20-2 22.05.2020 22.05.2023 GRAD TROGIR
1916 Ana Hranić 406-01/19-06/311 526-06-02-02-01/1-19-2 27.03.2019 27.03.2022
1917 NENAD HRANILOVIĆ 406-01/18-06/440 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
1918 NIKOLA HRASTINSKI 406-01/15-05/682 526-06-01-02-02/2-18-5 27.05.2018 27.05.2021 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS)
1919 MARIN HRASTOVIĆ 406-01/19-06/227 526-06-02-02-01/1-19-2 08.03.2019 08.03.2022 Poduzetnički centar Đakovo d.o.o.
1920 VLATKA HRČAN 406-01/17-05/53 526-06-01-02-02/2-20-4 01.04.2020 01.04.2023 PAPUK d.o.o. Orahovica
1921 IRENA HRDALO 406-01/14-05/481 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Zavod za obnovu Dubrovnika
1922 Damir Hrdas 406-01/19-06/542 526-06-02-02-01/1-19-3 25.07.2019 25.07.2022
1923 MLADEN HREN 406-01/15-05/413 526-06-01-02-02/2-18-4 26.03.2018 26.03.2021 HEP-ODS Elektra Čakovec
1924 NINO HREN 406-01/18-06/577 526-06-02-02-01/1-18-2 11.07.2018 11.07.2021 Općina Šenkovec
1925 MAJA ANTONIJA HRENEK 406-01/18-06/208 526-06-02-03/2-18-2 10.04.2018 10.04.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1926 IVKA HRG 406-01/20-06/444 526-06-01-02-02/2-20-2 20.10.2020 20.10.2023 IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
1927 Blaženka Hrgović 406-01/19-06/862 526-06-02-02-01/1-19-2 27.09.2019 27.09.2022 HRVATSKE VODE
1928 NIVES HRGOVIĆ 406-01/16-06/459 526-06-02-02-01/1-20-4 27.02.2020 27.02.2023 /
1929 Ivana Hribar 406-01/19-06/1092 526-06-02-02-01/1-19-2 18.12.2019 18.12.2022
1930 IRENA HRIBLJAN 406-01/19-06/589 526-06-01-02-02/2-19-2 26.06.2019 26.06.2022 KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.
1931 IVA HRKAĆ KOGEJ 406-01/17-06/224 526-06-01-02-02/2-20-4 30.05.2020 30.05.2023 Grad Zagreb
1932 MIA HRNIĆ 406-01/20-06/323 526-06-02-02-01/1-20-2 17.07.2020 17.07.2023 DUBROVAČKA RAYVOJNA AGENCIJA DURA D.O.O
1933 Alma Hrnjić 406-01/18-06/810 526-06-02-02-01/1-18-2 24.10.2018 24.10.2021 Dom za starije osobe Ksaver
1934 Antonio Hršak 406-01/20-06/462 526-06-02-02-01/1-20-2 27.10.2020 27.10.2023 Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
1935 DIJANA HRŠAK 406-01/15-05/356 526-06-01-02-02/2-18-4 05.02.2018 05.02.2021 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije
1936 SANDRA HRŠAK 406-01/14-05/1292 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Krapina
1937 KORALJKA HRUŠKAR 406-01/18-06/1002 526-06-02-02-01/1-18-2 12.12.2018 12.12.2021 MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU
1938 Nikolina Hruškar 406-01/20-06/42 526-06-02-02-01/1-20-2 22.01.2020 22.01.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
1939 ZDRAVKO HRUŠKAR 406-01/17-05/420 517-08-04-02-03-21-4 12.01.2021 22.12.2023 HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon KTE Jertovec
1940 IVANA HRVAT 406-01/19-06/262 526-06-02-02-01/1-19-2 13.03.2019 13.03.2022 HKZP
1941 VESNA HRVOJEVIĆ 406-01/14-05/650 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Javna ustanova "Park prirode Kopački rit"
1942 VIDOSAVA HRVOJIĆ 406-01/14-05/518 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Ivanić Grad
1943 MARIO HRŽENJAK 406-01/17-05/100 526-06-01-02-02/2-19-4 24.03.2020 24.03.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
1944 MATEJA HRŽENJAK 406-01/19-06/106 526-06-02-02-01/1-19-2 12.02.2019 12.02.2022
1945 MELITA HRŽENJAK 406-01/15-05/52 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatska radiotelevizija
1946 TINA HRŽENJAK 406-01/16-05/489 526-06-01-02-02/2-20-4 23.12.2019 23.12.2022 Grad Zagreb
1947 DALIBOR HRŽICA 406-01/16-06/628 526-06-02-02-01/1-19-5 13.12.2019 13.12.2022 HAMAG BICRO
1948 Davorka Hržić 406-01/20-06/14 526-06-02-02-01/1-20-2 16.01.2020 16.01.2023 Hrvatska Lutrija d.o.o.
1949 ANDREJA HUBAK 406-01/16-05/54 526-06-01-02-02/2-19-4 27.06.2019 27.06.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1950 KSENIJA HUBER 406-01/14-05/1691 526-06-02-02-01/1-20-7 13.01.2021 13.01.2024 Otočka razvojna agencija
1951 Lidija Huberger 406-01/19-06/643 526-06-02-02-01/1-19-2 19.07.2019 19.07.2022 HAMAG BICRO
1952 NIKOLINA HUBLIN 406-01/15-05/49 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 "NOVOKOM" d.o.o.
1953 MIRELA HUDAK 406-01/20-06/241 526-06-02-02-01/1-20-2 26.06.2020 26.06.2023 OPĆINA NEGOSLAVCI
1954 MARINA HUDIKA 406-01/16-06/532 526-06-01-02-02/2-19-4 16.11.2019 16.11.2022 GRAD IVANEC
1955 Ozren Hudina 406-01/18-06/689 526-06-02-02-01/1-18-2 05.09.2018 05.09.2021 Deloitte d.o.o.
1956 SANJA HUDOBEC 406-01/16-05/14 526-06-01-02-02/2-19-4 23.04.2019 23.04.2022 Hrvatska energetska regulatorna agencija Zagreb
1957 ŽELJKO HUJS 406-01/18-06/269 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 SAFU
1958 MLADEN HUKAVEC 406-01/16-05/302 526-06-02-02-01/1-19-4 31.10.2019 31.10.2022 DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
1959 Luka Huljev 406-01/19-06/1079 526-06-01-02-02/2-19-2 13.12.2019 13.12.2022 Primošten odvodnja d.o.o.
1960 SANJA HULJEV 406-01/15-05/499 526-06-01-02-02/2-17-6 20.03.2018 20.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1961 MIRJANA HULJINA 406-01/18-06/486 526-06-02-02-01/1-18-2 27.06.2018 27.06.2021 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP KARLOVAC
1962 Natalija Huljina 406-01/20-06/168 526-06-01-02-02/2-20-4 24.06.2020 24.06.2023 Gradski muzej Karlovac
1963 ADRIJAN HUMAAN 406-01/14-05/353 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 MINISTARSTVO poljoprivrede
1964 KRISTINA HUMEL 406-01/17-06/38 526-06-01-02-02/2-20-4 14.02.2020 14.02.2023 Izo-Građenje Konzalting d.o.o. Osijek
1965 Ivana HUMLJAK 406-01/21-06/05 517-08-04-02-03-21-2 13.01.2021 13.01.2024
1966 Bernarda Hunjadi 406-01/18-06/827 526-06-02-02-01/1-18-2 08.11.2018 08.11.2021 Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek
1967 SILVIA HUNJADI KOROŠEC 406-01/16-05/132 526-06-01-02-02/2-19-4 25.04.2019 25.04.2022 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1968 KATICA HUNJET 406-01/19-06/631 526-06-02-02-01/1-19-2 18.07.2019 18.07.2022 INSTITUT ZA FIZIKU
1969 Željka Hurčak 406-01/19-06/288 526-06-02-02-01/1-19-2 26.03.2019 26.03.2022
1970 ZDENKA HURTIŠ KEPIĆ 406-01/14-05/906 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.
1971 TIHOMIR HUSAR 406-01/14-05/584 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 HŽ Infrastruktura d.o.o.
1972 SABINA HUSKIĆ 406-01/16-06/399 526-06-02-03/2-18-3 27.02.2018 27.02.2021 Mreža znanja d.o.o.
1973 Simona Hutinec 406-01/20-06/83 526-06-02-02-01/1-20-2 29.01.2020 29.01.2023 Županijska bolnica Čakovec
1974 ALEKSANDRA HUTINEC LOVRIĆ 406-01/17-05/57 526-06-02-02-01/1-20-4 26.05.2020 26.05.2023 HEP-Opskrba d.o.o.
1975 MILENA HUTINSKI 406-01/16-06/375 526-06-01-02-02/2-19-4 29.06.2019 29.06.2022 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN
1976 JASNA HUZJAK 406-01/14-05/58 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Zavod za javno zdravstvo
1977 Ingrid Ikanović 406-01/20-06/75 526-06-02-02-01/1-20-2 29.01.2020 29.01.2023
1978 Maja Ikonomski 406-01/19-06/276 526-06-02-02-01/1-19-2 19.03.2019 19.03.2022
1979 ZLATKO ILAK 406-01/16-05/387 526-06-02-02-01/1-19-4 09.12.2019 09.12.2022 Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
1980 DRAŽEN ILEKOVIĆ 406-01/15-05/1497 526-06-02-02-01/1-18-4 03.12.2018 03.12.2021 Elektrometal-distribucija plina d.o.o., Bjelovar
1981 Davor Ileš 406-01/19-06/217 526-06-02-02-01/1-19-2 08.03.2019 08.03.2022 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
1982 DEAN ILIĆ 406-01/14-05/1494 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Pula sport d.o.o.
1983 EGLI ILIĆ 406-01/18-06/273 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 Speculum d.o.o.
1984 Jelena Ilić 406-01/19-06/148 526-06-02-02-01/1-19-2 20.02.2019 20.02.2022
1985 KRUNOSLAV ILIĆ 406-01/15-05/249 526-06-02-02-02/3-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP ELEKTRA d.o.o.
1986 Mirela Ilić 406-01/19-06/591 526-06-01-02-02/2-19-2 26.06.2019 26.06.2022 ATO Inženjering d.o.o.
1987 MLADEN ILIĆ 406-01/16-05/274 526-06-01-02-02/2-19-4 10.10.2019 10.10.2022 HEP d.d. Zagreb
1988 OZREN ILIĆ 406-01/17-06/376 526-06-02-02-01/1-20-4 14.07.2020 14.07.2023 MINISTARSTVO FINANCIJA
1989 TOMISLAV ILIĆ 406-01/16-06/504 526-06-02-02-01/1-19-4 18.10.2019 18.10.2022 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Uprava za upravljanje operativnim programima EU
1990 ŽANA ILIĆ 406-01/16-06/106 526-06-02-02-01/1-19-4 23.02.2019 23.02.2022 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
1991 DUBRAVKO ILIJANIĆ 406-01/16-06/685 526-06-01-02-02/2-19-4 13.12.2019 13.12.2022 Komunalno Ozalj d.o.o.
1992 Ivona Ilijaš 406-01/19-06/641 526-06-02-02-01/1-19-2 19.07.2019 19.07.2022 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
1993 DANIJELA ILISIĆ 406-01/14-05/914 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.
1994 MILIVOJ IPŠA 406-01/18-06/49 526-06-02-03/2-18-3 14.02.2018 14.02.2021 Čistoća d.o.o. Varaždin
1995 VLATKA IPŠA 406-01/17-06/92 526-06-01-02-02/2-20-4 16.03.2020 16.03.2023 Krutak d.o.o.
1996 DRAŽEN IŠASEGI 406-01/17-06/41 526-06-01-02-02/2-20-4 28.02.2020 28.02.2023 ĐAKOVAČKI VODOVOD D.O.O.
1997 Ana Ištuk 406-01/19-06/430 526-06-02-02-01/1-19-2 15.05.2019 15.05.2022
1998 DARIJA IŠTVAN 406-01/14-05/1690 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HROTE d.o.o.
1999 VIŠNJA IŠTVANIĆ 406-01/19-06/942 526-06-02-02-01/1-19-2 25.10.2019 25.10.2022 HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK
2000 MAJA IVAČEVIĆ 406-01/16-05/31 526-06-02-02-01/1-19-4 25.11.2019 25.11.2022 Općina Stubičke toplice
2001 JASNA IVAN 406-01/18-06/998 526-06-02-02-01/1-18-2 12.12.2018 12.12.2021 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
2002 KATICA IVAN 406-01/14-05/816 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske autoceste d.o.o.
2003 IVANA IVANČAN 406-01/14-05/1080 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
2004 MARINA IVANČEVIĆ 406-01/15-05/1189 526-06-01-02-02/2-18-4 29.11.2018 29.11.2021 Varaždinska županija
2005 Nebojša Ivančević 406-01/18-06/539 526-06-02-02-01/1-18-3 25.10.2018 25.10.2021 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
2006 TAMARA IVANČEVIĆ 406-01/15-05/1389 526-06-01-02-02/2-18-4 11.11.2018 11.11.2021 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
2007 ANASTAZIA IVANČIĆ 406-01/14-05/1509 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Klinika za ortopediju Lovran
2008 ANTE IVANČIĆ 406-01/15-05/273 526-06-01-02-02/2-18-4 14.05.2018 14.05.2021 HEP-Proizvodnja d.o.o, Zagreb
2009 DARKO IVANČIĆ 406-01/16-06/536 526-06-02-02-01/1-19-5 21.12.2019 21.12.2022 HIDROGRADNJA d.o.o.
2010 Tatjana Ivanda 406-01/18-06/1008 526-06-02-02-01/1-18-2 12.12.2018 12.12.2021 Javna ustanova Maksimir
2011 JOSIPA IVANDIĆ 406-01/14-05/885 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Split parking d.o.o.
2012 Goran Ivanić 406-01/20-06/196 526-06-01-02-02/2-20-2 04.06.2020 04.06.2023 Grad Benkovac
2013 MANUELA IVANIĆ 406-01/14-05/307 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Lopar
2014 VANJA IVANIŠ ZDJELAR 406-01/14-05/370 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Rijeka
2015 VANDA IVANIŠEVIĆ 406-01/18-06/389 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021 Domus lucrosa d.o.o. za poslovanje nekretninama
2016 ZVONIMIRA IVANIŠEVIĆ 406-01/19-06/190 526-06-02-02-01/1-19-2 27.02.2019 27.02.2022
2017 BORISLAV IVANKOVIĆ 406-01/15-05/875 526-06-01-02-02/2-18-4 04.07.2018 04.07.2021 Ministarstvo obrane RH Zagreb
2018 Ivana Ivanković 406-01/19-06/895 526-06-01-02-02/2-19-2 16.10.2019 16.10.2022
2019 NADA IVANKOVIĆ 406-01/15-05/223 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Trpanj
2020 VALENTINA IVANKOVIĆ 406-01/15-05/279 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske šume d.o.o.
2021 DAVOR IVANOVIĆ 406-01/14-05/244 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Biograd na moru
2022 IGOR IVANOVIĆ 406-01/16-05/410 526-06-02-02-01/1-19-4 16.12.2019 16.12.2022 Ministarstvo gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta
2023 Ivana Ivanović 406-01/19-06/1024 526-06-01-02-02/2-19-2 22.11.2019 22.11.2022 Strojarska i prometna škola
2024 MAJA IVANOVIĆ 406-01/16-06/83 526-06-02-02-01/1-18-4 16.02.2019 16.02.2022 DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
2025 Martina Ivanović 406-01/19-06/1063 526-06-01-02-02/2-19-2 04.12.2019 04.12.2022
2026 NEVEN IVANOVIĆ 406-01/14-05/1708 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Psihijatrijska bolnica Lopača
2027 Pero Ivanović 406-01/19-06/861 526-06-02-02-01/1-19-2 27.09.2019 27.09.2022 Odvjetnički ured Marko Cvrković
2028 IVAN IVANUŠEC 406-01/15-05/625 526-06-02-03/2-18-4 18.04.2018 18.04.2021 Dječji vrtić "Ciciban" Bjelovar
2029 ŽELJKA IVANUŠIĆ 406-01/17-06/143 526-06-02-02-01/1-20-4 12.04.2020 12.04.2023 nezaposlena
2030 ANTON IVEŠIĆ 406-01/16-06/717 526-06-01-02-02/2-19-6 26.01.2020 26.01.2023 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
2031 MAGDALENA IVEŠIĆ 406-01/18-06/521 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje
2032 KRISTINA IVETAC 406-01/15-05/701 526-06-01-02-02/2-18-4 03.07.2018 03.07.2021 IND-EKO d.o.o. Rijeka
2033 IRENA IVETIĆ DIVŠIĆ 406-01/14-05/1433 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Zračna luka Pula d.o.o.
2034 Lana Ivezić 406-01/19-06/1003 526-06-01-02-02/2-19-2 15.11.2019 15.11.2022
2035 MILICA IVEZIĆ 406-01/16-06/187 526-06-02-02-01/1-19-4 12.04.2019 12.04.2022 Valpovački poduzetnički centar d.o.o.
2036 Sanja Ivica 406-01/19-06/857 526-06-02-02-01/1-19-2 27.09.2019 27.09.2022 Hrvatske vode VGO Split
2037 TIHANA IVIČEK 406-01/16-06/578 526-06-01-02-02/2-19-5 15.12.2019 15.12.2022 Hrvatska zaklada za znanost
2038 JELENA IVKOVIĆ 406-01/16-05/338 526-06-02-02-01/1-19-4 18.09.2019 18.09.2022 Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba
2039 MARKO IVKOVIĆ 406-01/19-06/1116 526-06-02-02-01/1-20-3 29.01.2020 29.01.2023 Komunalac Davor d.o.o.
2040 DUBRAVKA IVUŠIĆ 406-01/14-05/209 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Specijalna bolnica za plućne bolesti
2041 GORAN IŽOTIĆ 406-01/17-05/141 526-06-02-02-01/1-20-4 26.05.2020 26.05.2023 Grad Ploče
2042 ZORAN JABLANOV 406-01/16-05/277 526-06-01-02-02/2-19-4 24.09.2019 24.09.2022 Dom zdravlja Dubrovnik
2043 VALENTIN JACKIV 406-01/15-05/970 52606-01-02-02/2-18-4 16.06.2018 16.06.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Slavonski Brod
2044 Branimir Jadan 406-01/18-06//1014 526-06-02-02-01/1-18-2 19.12.2018 19.12.2021 IMPULS Savjetovanje d.o.o.
2045 MARIN JADRIĆ 406-01/15-05/1021 526-06-02-02-01/1-18-4 02.08.2018 07.07.2021 Čistoća d.o.o.
2046 IVAN JADRIJEVIĆ 406-01/16-06/245 526-06-01-02-02/2-18-4 03.05.2019 03.05.2022 HEP-Proizvodnja d.o.o.
2047 MATEJ JADRO 406-01/17-06/560 526-06-02-02-01/1-20-4 12.12.2020 12.12.2023 Ministarstvo zdravstva
2048 IVANA JAGAR 406-01/17-06/174 526-06-01-02-02/2-19-4 19.05.2020 19.05.2023 Odašiljači u veze d.o.o.
2049 MARINA JAGARINEC 406-01/18-06/549 526-06-02-02-01/1-18-2 05.07.2018 05.07.2021 Osnovna škola Breznički Hum
2050 JELENA JAGEČIĆ 406-01/18-06/632 526-06-02-02-01/1-18-2 17.07.2018 17.07.2021 Ministarstvo poljoprivrede
2051 VESNA JAGIČIĆ 406-01/14-05/371 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Rijeka
2052 ANKICA JAGNJIĆ 406-01/15-05/826 526-06-01-02-02/2-18-4 14.05.2018 14.05.2021 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
2053 MIRELA JAGODAR 406-01/16-06/12 526-06-01-02-02/2-18-4 19.01.2019 19.01.2022 Zagrebački holding Podružnica ZET
2054 ANAMARIJA JAGODIĆ 406-01/16-05/75 526-06-01-02-02/2-19-4 27.06.2019 27.06.2022 DIV d.o.o. Samobor
2055 Antonija JAJČINOVIĆ 406-01/20-06/27 526-06-01-02-02/2-20-2 21.01.2020 21.01.2023 TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
2056 ZLATA JAJČINOVIĆ 406-01/17-06/519 526-06-02-02-01/1-20-5 17.01.2021 17.01.2024 GRAD PETRINJA
2057 ANDREJA JAJTIĆ 406-01/15-05/1229 526-06-02-02-01/1-18-4 13.10.2018 13.10.2021 SAFU
2058 IRIS JAKAC 406-01/17-05/180 526-06-02-02-01/1-19-4 16.06.2020 16.06.2023 GRAD BUZET
2059 MAJA JAKAS 406-01/15-05/507 526-06-02-02-01/1-19-5 20.03.2019 20.03.2022 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
2060 LADA JAKELIĆ 406-01/16-05/134 526-06-01-02-02/2-19-4 25.04.2019 25.04.2022 Centar za regionalne aktivnosti Split
2061 ANAMARIJA JAKIĆ 406-01/18-06/143 526-06-02-03/2-18-2 08.03.2018 08.03.2021 Ministarstvo financija
2062 TOMISLAV JAKIĆ 406-01/14-05/1427 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Čistoća Metković d.o.o.
2063 DUBRAVKA JAKIĆ MAURMAN 406-01/19-06/516 526-06-01-02-02/2-19-3 26.06.2019 26.06.2022 HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV
2064 BILJANA JAKIĆ MIHAJLOVIĆ 406-01/15-05/349 526-06-01-02-02/2-18-4 05.02.2018 05.02.2021 Općina Magadenovac
2065 DIJANA JAKOPANEC 406-01/14-05/462 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Koprivnica
2066 LJUBICA JAKOPČIĆ 406-01/15-05/45 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Lipovljani
2067 Lovorka Jakopec 406-01/18-06/954 526-06-01-02-02/2-19-3 12.06.2019 12.06.2022
2068 Radovan Jakopec 406-01/19-06/982 526-06-02-02-01/1-19-2 12.11.2019 12.11.2022 Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba
2069 ANJA JAKOPOVIĆ 406-01/15-05/1083 526-06-01-02-02/2-18-4 15.09.2018 15.09.2021 Hrvatska narodna banka
2070 GORDANA JAKOPOVIĆ 406-01/14-05/643 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Gornja Stubica
2071 MAJA JAKOPOVIĆ 406-01/16-06/314 526-06-02-02-01/1-20-4 13.03.2020 13.03.2023 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
2072 MARTINA JAKOPOVIĆ 406-01/18-06/509 526-06-02-02-01/1-18-2 27.06.2018 27.06.2021 HAMAG-BICRO
2073 ANA JAKOVAC 406-01/18-06/454 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 Mrzle Drage d.o.o. za komunalne djelatnosti Stari kraj 3
2074 DUBRAVKO JAKOVAC 406-01/16-05/460 526-06-01-02-02/2-19-4 20.12.2019 20.12.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
2075 JASNA JAKOVAC 406-01/14-05/415 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP-PROIZVODNJA d.o.o TE Rijeka
2076 DRAGANA JAKOVČIĆ 406-01/14-05/629 526-06-02-03/2-18-4 12.04.2018 12.04.2021 Grad Labin
2077 JULIJA JAKOVLJEV 406-01/14-05/1543 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Pašman
2078 MARIO JAKŠA 406-01/15-05/731 526-06-01-02-02/2-18-4 12.06.2018 12.06.2021 Učenički dom Virovitica
2079 GORDANA JAKŠIĆ 406-01/14-05/258 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Narodne novine d.d.
2080 MAJA JAKŠIĆ 406-01/15-05/1210 526-06-01-02-02/2-18-4 07.10.2018 07.10.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
2081 MARTINA JAKŠIĆ 406-01/15-05/612 526-06-02-03/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
2082 ZVJEZDANA JAKŠIĆ 406-01/16-05/372 526-06-02-02-01/1-19-4 09.12.2019 09.12.2022 UNIKOM d.o.o. Osijek
2083 SARA JAKUPIS 406-01/18-06/63 526-06-02-03/2-18-2 25.01.2018 25.01.2021 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
2084 Alma Jakupović 406-01/19-06/893 526-06-01-02-02/2-19-2 16.10.2019 16.10.2022 Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb
2085 AMELA JAKUŠ 406-01/18-06/14 526-06-01-02-02/2-20-4 18.01.2021 18.01.2024 Dom zdravlja Petrinja
2086 MARIJA JAKUŠ 406-01/17-05/403 526-06-01-02-02/2-20-4 24.11.2020 24.11.2023 Fakultet organizacije i informatike
2087 BRANIMIRA JAKUŠIĆ 406-01/15-05/1592 526-06-02-02-01/1-18-4 23.04.2019 23.04.2022 Hrvatska pošta d.d. Zagreb
2088 SANJA JALŠEVAC-MILANOVIĆ 406-01/18-06/541 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Hrvatske vode
2089 MARINA JAMAN 406-01/14-05/1373 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Zaprešić
2090 ANDREJA JAMBRAČ 406-01/14-05/1549 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Zagrebačka županija
2091 TEA JAMBREČINA 406-01/18-06/20 517-08-04-02-03-21-4 19.01.2021 19.01.2024 VATROGASNA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
2092 SANINA JAMBREK 406-01/14-05/234 526-06-02-02-02/3-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Stupnik
2093 ALEN JANČEVEC 406-01/15-05/378 526-06-02-03/2-18-4 18.02.2018 18.02.2021 Općina Koprivnički Ivanec
2094 RAJKO JANČI 406-01/17-05/421 517-08-04-02-03-21-4 22.12.2020 22.12.2023 HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon KTE Jertovec
2095 Morana Jančiković 406-01/20-06/141 526-06-02-02-01/1-20-2 05.03.2020 05.03.2023 Janika pro d.o.o.
2096 MELITA JANIĆ 406-01/14-05/725 526-06-02-02-02/3-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo obrane RH
2097 ANA JANKOVIĆ 406-01/18-06/614 526-06-02-02-01/1-18-2 13.07.2018 13.07.2021 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
2098 DANIJELA JANKOVIĆ 406-01/17-06/385 526-06-02-02-01/1-20-4 14.07.2020 14.06.2023 Ministarstvo financija
2099 Viktor Janković 406-01/19-06/370 526-06-02-02-01/1-19-2 11.04.2019 11.04.2022 Državna škola za javu upravu
2100 VJEKOSLAV JANKOVIĆ 406-01/17-05/196 526-06-01-02-02/2-20-4 05.06.2020 05.06.2023 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod
2101 MIRELA JANKOVIĆ RAŠIĆ 406-01/16-06/439 526-06-01-02-02/2-19-4 13.07.2019 13.07.2022 PHOENIX Farmacija d.o.o.
2102 Sandra Janković Topalović 406-01/20-06/77 526-06-02-02-01/1-20-2 29.01.2020 29.01.2023 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
2103 JASNA JANKOVIĆ-VASILEVSKI 406-01//14-05/1266 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Brodsko-posavska županija
2104 SANJA JANŽEK 406-01/16-06/280 526-06-02-02-01/1-18-4 13.05.2019 13.05.2022 Dom zdravlja Bjelovarsko bilogorske županije
2105 Dora Janjić 406-01/19-06/946 526-06-02-02-01/1-19-2 25.10.2019 25.10.2022 Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije
2106 DANIELA JAPUNDŽIĆ 406-01/17-05/242 526-06-02-02-01/1-20-4 07.07.2020 07.07.2023 OŠ KAJZERICA
2107 MARICA JAPUNDŽIĆ 406-01/18-05/01 526-06-01-02-02/2-20-4 09.01.2021 09.01.2024 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
2108 MARIJANA JARAK 406-01/14-05/1664 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Dubrovnik
2109 MIROSLAVA JARAMAZ 406-01/14-05/958 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Zagreb, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode
2110 MAJA JARIĆ 406-01/18-06/296 526-06-02-03/2-18-2 24.04.2018 24.04.2021 Vodovod d.o.o.
2111 Margareta Jarmek 406-01/19-06/682 526-06-02-02-01/1-19-2 24.07.2019 24.07.2022
2112 MIRJANA JARMIĆ Grad Varaždin
2113 KATARINA JARŽA 406-01/16-05/207 526-06-01-02-02/2-19-4 19.06.2019 19.06.2022 Ernst&Young Savjetovanje d.o.o.
2114 NIKOLINA JASPRICA 406-01/19-06/88 526-06-02-02-01/1-19-2 29.01.2019 29.01.2022
2115 ANITA JAŠAREVIĆ 406-01/15-05/647 526-06-02-02-01/1-18-4 07.12.2018 07.12.2021 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
2116 DUBRAVKA JAŠAREVIĆ 406-01/15-05/85 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj
2117 Mirna Javor 406-01/19-06/512 526-06-01-02-02/2-19-4 05.07.2019 05.07.2022 MBM VRTNI CENTAR
2118 NENAD JAVOR 406-01/14-05/1619 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.
2119 JELENA JAVOR DUBROVIĆ 406-01/19-06/223 526-06-02-02-01/1-19-2 08.03.2019 08.03.2022 HRVATSKA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
2120 VEDRAN JAZBINŠEK 406-01/15-05/1558 526-06-01-02-02/2-18-4 16.12.2018 16.12.2021 HAMAG BICRO
2121 ANA-MARIA JEDLIČKO 406-01/18-06/216 526-06-02-03/2-18-2 10.04.2018 10.04.2021 MINISTARSTVO FINANCIJA
2122 GORAN JEDLIČKO 406-01/18-06/67 526-06-02-03/2-18-2 25.01.2018 25.01.2021 Samostalna djelatnost
2123 VIKTORIJA JEDVAJ 406-01/17-06/11 526-06-01-02-02/2-20-9 21.03.2020 21.03.2023 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Koprivnica
2124 MARKO JEĐUD 406-01/16-05/293 526-06-02-02-01/1-19-4 23.12.2019 23.12.2022 SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
2125 Sonja Jeđud Tabula 406-01/19-06/558 526-06-01-02-02/2-19-2 11.06.2019 11.06.2022 Ministarstvo znanosti i obrazovanja
2126 IVANA JELAČIĆ 406-01/14-05/499 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet
2127 SANJA JELAČIĆ 406-01/16-05/467 526-06-02-02-01/1-20-4 20.08.2020 09.12.2022 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
2128 NIKOLINA JELAŠ VARGA 406-01/14-05/1674 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 GKP "Čakom" d.o.o. Mihovljan
2129 Ana Maria Jelavić 406-01/19-06/1034 526-06-02-02-01/1-19-2 26.11.2019 26.11.2022
2130 IVANA JELAVIĆ 406-01/17-06/480 526-06-02-02-01/1-20-4 20.10.2020 20.10.2023 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU
2131 NIKOLINA JELEKOVAC 406-01/14-05/960 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 INA-Industrija nafte d.d.
2132 FRANKO JELENIĆ 406-01/18-06/583 526-06-02-02-01/1-18-2 11.07.2018 11.07.2021 Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.
2133 MIRELA JELICA 406-01/14-05/1006 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Vodovod grada Vukovara d.o.o.
2134 ANA JELIČIĆ 406-01/17-06/334 526-06-02-02-01/1-20-4 11.07.2020 11.07.2023 Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu
2135 MARKO JELIČIĆ 406-01/17-06/535 526-06-02-02-01/1-20-4 22.11.2020 22.11.2023 Grad Hvar
2136 BRANKA JELIČIĆ BOŽURIĆ 406-01/16-06/614 526-06-02-02-01/1-19-6 16.11.2019 16.11.2022 Sisacki vodovod doo
2137 ISKRA JELIČIĆ GOJTAN 406-01/20-06/276 526-06-02-02-01/1-20-2 07.07.2020 07.07.2023
2138 MIKA JELIČIĆ RADOLOVIĆ 406-01/20-06/338 526-06-01-02-02/2-20-2 22.07.2020 22.07.2023 Istarska županija
2139 HELENA JELIĆ 406-01/16-06/204 526-06-01-02-02/2-19-4 13.04.2019 13.04.2022 Hrvatske vode
2140 IVANA JELIĆ 406-01/15-05/328 526-06-01-02-02/2-18-4 05.02.2018 05.02.2021 CTR-Razvojana agencija BPŽ d.o.o.
2141 MARINA JELIĆ 406-01/16-05/137 526-06-01-02-02/2-19-4 26.03.2019 26.03.2022 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Zagreb
2142 MATO JELIĆ 406-01/15-05/508 526-06-01-02-02/2-18-4 12.06.2018 12.06.2021 Komunalac Vrbovec d.o.o. Vrbovec
2143 SILVANA JELIĆ 406-01/19-06/87 526-06-02-02-01/1-19-4 08.03.2019 08.03.2022
2144 TONĆI JELIĆ 406-01/18-06/525 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
2145 Katija Jelinčić Petrović 406-01/17-06/575 526-06-02-03/2-18-3 20.02.2018 20.02.2021 SAFU, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
2146 Goran Jelinić 406-01/19-06/506 526-06-02-02-01/1-19-2 28.05.2019 28.05.2022
2147 PAULA JELISAVAC 406-01/16-05/412 526-06-01-02-02/2-19-4 09.12.2019 09.12.2022 VG Vodoopskrba d.o.o. Velika Gorica
2148 TOMISLAV JELISAVAC 406-01/14-05/458 526-06-02-03/2-18-4 28.02.2018 28.02.2021 VG. Goričanka d.o.o.
2149 ANA JELOVAC 406-01/18-06/449 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 Županijska lučka uprava Krk
2150 Valentina Jelovečki 406-01/19-06/413 526-06-02-02-01/1-19-2 25.04.2019 25.04.2022 Ured za programe i projekte Europske unije
2151 MAJA JELOVICA 406-01/14-05/764 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Rijeka
2152 FRANKOPAN JEMRIĆ 406-01/15-05/1247 526-06-02-02-01/1-18-4 14.10.2018 14.10.2021 Hrvatska narodna banka
2153 LANA JENČIĆ BOJANIĆ 406-01/18-06/165 526-06-02-03/2-18-2 20.03.2018 20.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovoranje programa i projekata Europske Unije
2154 KREŠIMIR JENDRIČKO 406-01/18-06/258 526-06-02-03/2-18-2 17.04.2018 17.04.2021 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
2155 Ivana Jengić 406-01/18-06/729 526-06-02-02-01/1-18-2 19.09.2018 19.09.2021 Odvjetnički ured Predrag Jengić
2156 Silvija JENKAČ 406-01/19-06/253 526-06-02-02-01/1-19-2 12.03.2019 12.03.2022
2157 GORDANA JENUŠ 406-01/14-05/478 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Grad Opatija
2158 TOMISLAV JERBIĆ 406-01/15-05/1187 526-06-01-02-02/2-18-4 19.11.2018 19.11.2021 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zagreb
2159 JULIJA JERČIĆ 406-01/17-06/212 526-06-02-02-01/1-20-4 25.05.2020 25.05.2023 NEIR D.O.O.
2160 Karla Jerčić 406-01/19-06/687 526-06-02-02-01/1-19-2 25.07.2019 25.07.2022
2161 IVAN JERČINOVIĆ 406-01/14-05/1678 526-06-02-03/2-18-4 28.02.2018 28.02.2021 Grad Kraljevica
2162 KRISTINA JERGAN 406-01/18-06/255 526-06-02-03/2-18-3 16.05.2018 16.05.2021 DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR
2163 Andrija Jergović 406-01/20-06/74 526-06-02-02-01/1-20-5 03.06.2020 03.06.2023 Nezaposlen
2164 MARIJAN JERGOVIĆ 406-01/14-05/1443 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Upravljanje sportskim objektima
2165 KRISTIANA JERKOV 406-01/14-05/137 526-06-02-02-02/3-20-6 13.01.2021 13.01.2024 JU Nacionalni park Krka
2166 Anđa Jerković 406-01/19-06/68 526-06-02-02-01/1-19-2 24.01.2019 24.01.2022
2167 IVICA JERKOVIĆ 406-01/15-05/375 526-06-02-03/2-17-4 18.02.2018 18.02.2021 Našički Park d.o.o.
2168 MARIJANA JERKOVIĆ 406-01/15-05/711 526-06-02-03/2-18-4 14.05.2018 14.05.2021 Županijska lučka uprava Krk
2169 MIRNA JERKOVIĆ 406-01/14-05/616 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatske šume d.o.o. UŠP Nova Gradiška
2170 MISLAV JERKOVIĆ 406-01/18-06/12 517-08-04-02-03-21-4 13.01.2021 13.01.2024 HOPS d.o.o.
2171 MORANA JERKOVIĆ 406-01/14-05/1188 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 HEP-Opskrba d.o.o.
2172 JADRANKA JERKOVIĆ STOJANOVIĆ 406-01/14-05/665 526-06-02-02-01/1-19-4 08.01.2019 08.01.2022 Dom zdravlja Otočac
2173 JOSIP JERLEKOVIĆ 406-01/16-05/289 526-06-01-02-02/2-19-4 20.12.2019 20.12.2022 Klinički bolnički centar Zagreb
2174 MARINA JERMEN 406-01/17-06/264 526-06-01-02-02/2-20-4 09.06.2020 09.06.2023 ODVODNJA D.O.O.
2175 Maja Jerneić Piljek 406-01/20-06/203 526-06-02-02-01/1-20-2 09.06.2020 09.06.2023 Općina Sveti Križ Začretje
2176 JELENA JERONČIĆ 406-01/15-05/1025 526-06-02-03/2-18-4 07.07.2018 07.07.2021 Zatvor u Splitu
2177 Marijana Jesenković 406-01/20-06/499 526-06-02-02-01/1-20-2 25.11.2020 25.11.2023 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
2178 ZRINKA JEZIDŽIĆ 406-01/14-05/677 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
2179 Diana Ježina 406-01/19-06//743 526-06-02-02-01/1-19-2 12.09.2019 12.09.2022
2180 ALEKSANDRA JOKANOVIĆ 406-01/20-06/137 526-06-02-02-01/1-20-2 05.03.2020 05.03.2023
2181 GORAN JOKIĆ 406-01/16-06/345 526-06-01-02-02/2-19-4 16.06.2019 16.06.2022 Prekršajni sud u Osijeku
2182 ANČICA JONJIĆ 406-01/14-05/1426 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
2183 ZRINKA JONJIĆ 406-01/14-05/405 526-06-02-03/2-18-4 10.04.2018 10.04.2021 -
2184 ALEKSANDRA JORDANOVSKI 406-01/15-05/1365 526-06-01-02-02/2-18-4 11.11.2018 11.11.2021 SAFU
2185 SANJA JORGIĆ 406-01/16-06/567 526-06-02-02-01/1-19-4 08.11.2019 08.11.2022 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa EU (SAFU)
2186 Irena Josić 406-01/19-06/394 526-06-02-02-01/1-19-2 18.04.2019 18.04.2022
2187 TVRTKO JOSIĆ 406-01/17-06/225 526-06-02-02-01/1-20-4 30.05.2020 30.05.2023 GRADATIN d.o.o.
2188 ANITA JOSIPOVIĆ 406-01/16-06/296 526-06-02-02-01/1-20-7 12.04.2020 12.04.2023 Studenski centar Rijeka
2189 DARKO JOSIPOVIĆ 406-01/14-05/614 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024
2190 KATARINA JOTIĆ 406-01/18-06/75 526-06-02-03/2-18-2 08.02.2018 08.02.2021 Hamag-Bicro
2191 ROMINA JOVANČEVIĆ 406-01/16-06/279 526-06-01-02-02/2-19-4 13.05.2019 13.05.2022 Fakultet prometnih znanosti
2192 DUBRAVKA JOVANOVIĆ 406-01/14-05/972 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Bilje
2193 LIDIJA JOVANOVIĆ 406-01/15-05/461 526-06-02-03/2-18-5 17.04.2018 17.04.2021 Općina Ravna Gora
2194 DANA JOVANOVIĆ DRPIĆ 406-01/15-05/787 526-06-02-02-01/1-19-4 04.04.2019 04.04.2022 Primorsko-goranska županija Rijeka
2195 Ivana Jovanović Rimac 406-01/19-06/620 526-06-01-02-02/2-19-2 05.07.2019 05.07.2022
2196 NIKOLA JOVIČIĆ 406-01/19-06/155 526-06-02-02-01/1-19-2 20.02.2019 20.02.2022
2197 SAŠA JOVIČIĆ 406-01/15-05/581 526-06-01-02-02/2-18-4 14.05.2018 14.05.2021 ODVJETNIK SAŠA JOVIČIĆ
2198 DRAŽEN JOVIĆ 406-01/14-05/43 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Ministarstvo turizma i sporta
2199 VLATKA JOVIĆ 406-01/17-06/79 526-06-01-02-02/2-20-4 08.10.2020 15.03.2023 Hrvatske vode
2200 ELVIRA JOVIĆ BAN 406-01/17-06/580 526-06-02-02-01/1-20-4 14.12.2020 14.12.2023 OPĆINA LOVRAN
2201 MARICA JOZIPOVIĆ 406-01/14-05/235 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Dom za starije i nemoćne Đakovo
2202 Vedrana Jug 406-01/19-06/1026 526-06-02-02-01/1-19-2 26.11.2019 26.11.2022 Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured
2203 JASNA JUGEC 406-01/15-05/95 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatska vatrogasna zajednica
2204 IVANA JUGOVIĆ BLAGEC 406-01/15-05/681 526-06-02-03/2-18-4 21.04.2018 21.04.2021 Investinženjering d.o.o
2205 MARIO JUJNOVIĆ 406-01/16-06/333 526-06-01-02-02/2-19-4 15.06.2019 15.06.2022 Hrvatska energetska regulatorna agencija
2206 ANA-MARIJA JUKIĆ 406-01/21-06/08 517-08-04-02-03-21-2 14.01.2021 14.01.2024 Općina Muć
2207 ANKICA JUKIĆ 406-01/15-05/842 526-06-01-02-02/2-18-4 30.10.2018 30.10.2021 Pučko otvoreno učilište Imotski
2208 Antonija Jukić 406-01/18-06/786 526-06-02-02-01/1-18-2 23.10.2018 23.10.2021
2209 BILJANA JUKIĆ 406-01/17-05/193 526-06-01-02-02/2-20-4 17.06.2020 27.05.2023 Grad Zagreb
2210 IVA JUKIĆ 406-01/18-06/157 526-06-02-03/2-18-2 20.03.2018 20.03.2021 Carinska uprava(Služba za provedbu projekata)
2211 KARLA JUKIĆ 406-01/19-06/863 526-06-02-02-01/1-19-2 01.10.2019 01.10.2022
2212 KRISTIJAN JUKIĆ 406-01/14-05/475 526-06-02-02-01/1-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Čistoća d.o.o.
2213 KRISTINA JUKIĆ 406-01/16-06/69 526-06-01-02-02/2-19-4 10.02.2019 10.02.2022 Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca
2214 MELITA JUKIĆ 406-01/18-06/574 526-06-02-02-01/1-18-2 11.07.2018 11.07.2021 Klinički bolnički centar Zagreb
2215 MILAN JUKIĆ 406-01/15-05/1242 526-06-01-02-02/2-18-4 30.10.2018 30.10.2021 Agencija za poslovna istraživanja i razvojne strategije d.o.o.
2216 MIRJANA JUKIĆ 406-01/16-06/28 526-06-01-02-02/2-18-4 26.01.2019 26.01.2022 Dalmat d.o.o.
2217 ZORAN JUKIĆ 406-01/15-05/717 526-06-02-03/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
2218 ZVONIMIR JUKIĆ 406-01/15-05/156 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
2219 HELENA JULARIĆ FAK 406-01/14-05/846 517-08-04-02-03-21-6 13.01.2021 13.01.2024 Hrvatska elektroprivreda d.d.
2220 ZVJEZDANA JUNAŠEVIĆ 406-01/15-05/158 526-06-01-02-02/2-18-4 29.03.2018 29.03.2021 Učenički dom Dora Pejačević, Zagreb
2221 MARICA JURAČAK 406-01/14-05/1179 526-06-02-02-01/1-19-4 02.01.2019 02.01.2022
2222 MAJA JURAČIĆ 406-01/14-05/606 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2223 Tisa Juračić Toljan 406-01/19-06/274 526-06-02-02-01/1-19-2 19.03.2019 19.03.2022
2224 LJILJANA JURADA 406-01/16-06/674 526-06-01-02-02/2-19-5 18.01.2020 18.01.2023 Akademija dramske umjetnosti
2225 ELVIRA JURAIĆ LISAC 406-01/15-05/984 526-06-01-02-02/2-18-4 09.06.2018 09.06.2021
2226 LILJANA JURAK 406-01/14-05/10 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 Općina Sveti Ilija
2227 SINIŠA JURAK 406-01/14-05/322 526-06-01-02-02/2-20-6 13.01.2021 13.01.2024 KOMUNALNI CENTAR Ivanić-Grad d.o.o.
2228 TAMARA JURAK 406-01/15-05/1102 526-06-01-02-02/2-18-4 30.10.2018