Ovaj projekt
sufinancira
Europska unija

POPIS VAŽEĆIH CERTIFIKATA NA DAN 15. prosinca 2018.

R.Br. Ime Prezime Klasa Ur.Broj Vrijedi od Vrijedi do Zaposlenje
1 SNJEŽANA ABAZA 406-01/15-05/1041 526-06-01-02-02/2-18-4 14.07.2018 14.07.2021 Dječji vrtić Radost
2 DANIJELA ABRAMOVIĆ 406-01/16-05/62 526-06-02-03/3-16-2 06.06.2016 06.06.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
3 JASNA ABRAMOVIĆ 406-01/16-05/235 526-06-02-03/3-16-2 22.07.2016 22.07.2019 Virovitičko-podravska županija
4 STJEPAN ABRAMOVIĆ 406-01/14-05/250 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Drenovci
5 ZVONIMIR ABRAMOVIĆ 406-01/14-05/574 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Zavod za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar"
6 ŽELJKA ABRAMOVIĆ 406-01/14-05/854 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
7 IRENA ACMAN 406-01/14-05/1422 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
8 ŽELJKO ACMAN 406-01/14-05/771 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 HŽ Infrastruktura d.o.o.
9 NATAŠA ACS 406-01/15-05/1309 526-06-02-02-01/1-18-4 28.10.2018 28.10.2021 Sisačko-moslavačka županija
10 MILOJE ADAMIĆ 406-01/14-05/827 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ
11 MARTINA ADAMIĆ-CUNJAK 406-01/15-05/673 526-06-02-03/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 Hrvatska poljoprivredna agencija
12 NATAŠA ADANIĆ NOVAK 406-01/15-05/422 526-06-02-02-01/1-18-4 27.07.2018 03.07.2021 Jadranski naftovod d.d. Zagreb
13 ZLATKO ADJULOVIĆ 406-01/14-05/620 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 KOMBEL d.o.o.
14 ŽELJKO ADŽAGA 406-01/14-05/84 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Petrinja
15 RENATA AGOVIĆ 406-01/17-06/156 526-06-02-03/3-17-2 19.04.2017 19.04.2020 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
16 IVICA AHAC 406-01/18-06/368 526-06-02-03/2-18-2 16.05.2018 16.05.2021 GRAD GRUBIŠNO POLJE
17 FIKRET AHMETOVIĆ 406-01/14-05/211 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatski šumarski institut
18 INES AJDUK 406-01/17-05/271 526-06-01-02-02/2-17-2 29.09.2017 29.09.2020 DELTA POINT d.o.o. Split
19 ŽARKO AKALOVIĆ 406-01/15-05/1108 526-06-02-02/3-15-2 17.12.2015 17.12.2018 GRAD ZAGREB
20 MARINKA AKMAČIĆ 406-01/14-05/648 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA
21 IGOR AKMADŽIĆ 406-01/16-05/165 526-06-02-03/3-16-2 18.09.2016 18.09.2019 Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb
22 MIRELA ALADROVIĆ 406-01/18-06/277 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 Locorum d.o.o.
23 ANA ALBERT 406-01/16-05/05 526-06-02-03/3-16-2 15.01.2016 15.01.2019 Komunalije d.o.o. Čazma
24 BORISLAV ALERIĆ 406-01/15-05/1142 526-06-01-02-02/2-18-4 19.11.2018 19.11.2021 Općina Runovići
25 ANTE ALFIREV 406-01/15-05/31 526-06-02-03/2-18-6 13.01.2018 13.01.2021 Šibensko-kninska županija
26 OSMAN ALIĆ 406-01/17-06/512 526-06-02-03/2-18-4 07.02.2018 07.02.2021 GRAD KRK DJEČJI VRTIĆ „KATARINA FRANKOPAN“
27 SANJA ALIĆ 406-01/18-06/406 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021 -
28 GORANKA ALIĆAJIĆ 406-01/18-06/145 526-06-02-03/2-18-2 08.03.2018 08.03.2021 GRAD KASTAV
29 MARTINA ALIHODŽIĆ 406-01/17-05/59 526-06-02-02-01/3-17-2 07.07.2017 07.07.2020 Agencija za društveno poticanu stanogradnju grada Koprivnice
30 IVICA ALILOVIĆ 406-01/15-05/1517 526-06-02-03/3-16-3 27.01.2016 27.01.2019 Dom za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod
31 VEDRANA ALILOVIĆ 406-01/16-06/539 526-06-02-03/3-16-2 25.10.2016 25.10.2019 Hrvatske vode
32 IVANA ALŠIĆ 406-01/14-05/706 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Miholjački poduzetnički centar
33 BRANKICA ALUJEVIĆ GRGAS 406-01/15-05/492 526-06-01-02-02/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Središnji ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
34 MARIJAN ALVIR 406-01/15-05/1254 526-06-02-02-01/1-18-4 14.10.2018 14.10.2021 HEP
35 IVANA ALJINOVIĆ 406-01/16-05/430 526-06-02-02-01/3-16-2 14.11.2016 14.11.2019
36 MIRJANA ALJINOVIĆ 406-01/16-06/593 526-06-02-03/3-16-2 15.11.2016 15.11.2019 GRAD ZAGREB - URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA ULICA KNEZA BRANIMIRA 71b
37 Damir Andrić 406-01/18-06/854 526-06-02-02-01/1-18-3 28.11.2018 28.11.2021 Hamag-Bicro-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
38 ŽELJKA ANDRIĆ 406-01/15-05/849 526-06-02-03/2-18-4 27.05.2018 27.05.2021 Vidra Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije
39 MARICA ANDRIJEVIĆ 406-01/14-05/375 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
40 KRISTINA ANDROLIĆ 406-01/16-06/526 526-06-02-03/3-16-2 25.10.2016 25.10.2019 ANDROLIĆ konzalting
41 AIDA ANDROŠEVIĆ 406-01/17-06/578 526-06-02-03/2-17-2 14.12.2017 14.12.2020 VAMS TEC d.o.o. Gundulićeva 45
42 SNJEŽANA ANDROTIĆ 406-01/16-05/346 526-06-02-02-01/3-16-2 31.10.2016 31.10.2019 Fakultet prometnih znanosti Zagreb
43 ANĐELO ANĐELIĆ 406-01/15-05/100 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Okrug
44 LJUBICA ANĐELIĆ 406-01/17-06/81 526-06-02-03/3-17-2 15.03.2017 15.03.2020 Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU
45 STANKA ANĐELIĆ 406-01/16-06/173 526-06-02-03/3-16-2 05.04.2016 05.04.2019 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK
46 FRANO ANIČIĆ 406-01/14-05/1581 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Zrinjevac
47 IVANA ANIČIĆ 406-01/18-05/06 526-06-02-03/2-18-2 22.02.2018 05.06.2020 HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ
48 KATICA ANIĆ 406-01/15-05/884 526-06-02-03/3-16-5 13.05.2016 13.05.2019 Agencija za investicije i konkurentnost
49 Luka Anić 406-01/18-06/215 526-06-02-02-01/1-18-5 18.09.2018 18.09.2021 Zavod za stanovanje d.o.o.
50 PETRONJELA ANIĆ 406-01/17-05/215 526-06-01-02-02/1-17-2 16.06.2017 16.06.2020 Hrvatska pošta d.d. Zagreb
51 RENATA ANIĆ 406-01/15-05/456 526-06-01-02-02/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Rijeka
52 VELJKO ANIĆ 406-01/14-05/490 526-06-02-03/2-17-4 26.03.2018 26.03.2021 Javna ustanova "Dubrovački muzeji" Dubrovnik
53 SUZY ANIĆ KABIĆ 406-01/17-05-316 526-06-02-03/2-17-2 27.10.2017 27.10.2020 TURISTHOTEL d.d. Zadar
54 ANDRIJANA ANIĆ-ANTIĆ 406-01/16-06/590 526-06-02-03/3-16-2 15.11.2016 15.11.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Ulica grada Vukovara 284
55 MARIJANA ANIĆ-ĆURKO 406-01/15-05/1583 526-06-02-02/3-15-2 28.01.2016 28.01.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
56 PETRA ANTEKOLOVIĆ 406-01/15-05/360 526-06-02-03/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 Ivkom d.d. / Ivkom-plin d.o.o.
57 BOJAN ANTIĆ 406-01/18-06/644 526-06-02-02-01/1-18-2 18.07.2018 18.07.2021 LAUSCC
58 KRISTINA ANTOLAK 406-01/17-05/48 526-06-02-02-01/3-17-2 10.03.2017 10.03.2020 Hrvatski operator prijenosnog sustava, Prijenosno područje Zagreb
59 MIRKO ANTOLIĆ 406-01/15-05/1166 526-06-02-02/3-15-2 20.12.2015 20.12.2018 Ured državne uprave u Bjelovarko-Bilogorskoj županiji, Bjelovar
60 ZVONIMIRA ANTOLIN PATAČKO 406-01/16-06/358 526-06-02-03/3-16-2 16.06.2016 16.06.2019 Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
61 BRANKICA ANTOLKOVIĆ 406-01/14-05/1324 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ured za opće poslove HS i VRH
62 MAJA ANTOLKOVIĆ 406-01/18-06/352 526-06-02-03/2-18-2 09.05.2018 09.05.2021 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
63 BRUNO ANTOLOVIĆ 406-01/17-05/402 526-06-01-02-02/2-17-2 22.12.2017 22.12.2020 HEP d.d.
64 MARTINA ANTOLOVIĆ 406-01/17-06/150 526-06-02-03/3-17-2 19.04.2017 19.04.2020 Nezaposlena
65 IVANA ANTONIĆ 406-01/17-06/186 526-06-02-03/2-17-2 23.05.2017 23.05.2020 POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA
66 MARIJA ANTUNOVIĆ 406-01/15-05/1230 526-06-01-02-02/2-18-4 13.10.2018 13.10.2021 SAFU
67 MARIN ANTUNOVIĆ 406-01/15-05/912 526-06-01-02-02/2-18-6 01.06.2018 01.06.2021 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS)
68 Anita Aračić 406-01/18-06/275 526-06-02-02-01/1-18-3 19.10.2018 19.10.2021 Olympus Czech Group, s.r.o., član koncerna, Podružnica Zagreb
69 ANTONIJA ARAČIĆ RADMAN 406-01/17-06/20 526-06-02-03/3-17-2 20.01.2017 20.01.2020 Općina Donji Andrijevci Općina Donji Andrijevci
70 IVANA ARALICA 406-01/17-05/213 526-06-02-02/2-17-2 01.07.2017 01.07.2020 HOPS d.o.o.
71 SANJA ARAMBAŠIĆ 406-01/17-05/34 526-06-02-02-01/3-17-2 24.03.2017 24.03.2020 Ekonomska i upravna škola Osijek; Ugostiteljsko turistička škola Osijek
72 IGOR ARAPOVIĆ 406-01/14-05/1329 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP Proizvodnja d.o.o. PTE Plomin
73 NIKOLINA ARAS 406-01/14-05/1163 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Lučka uprava Šibensko-kninske županije
74 IRENA ARBANAS 406-01/15-05/1042 526-06-01-02-02/2-18-4 14.07.2018 14.07.2021 Grad Zagreb, Služba za mjesnu samoupravu
75 SANDRA ARDALIĆ 406-01/16-05/58 526-06-02-03/3-16-2 18.02.2016 18.02.2019 Općina Kistanje
76 ROMANA ARIĆ 406-01/14-05/1200 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 OPĆINA STARO PETROVO SELO
77 Martina Arlić 406-01/18-06/959 526-06-02-02-01/1-18-2 06.12.2018 06.12.2021 Odvjetničko društvo Vešligaj i Sliepčević
78 Dunja Arlović 406-01/18-06/976 526-06-02-02-01/1-18-2 07.12.2018 07.12.2021 Projekt jednako razvoj d.o.o.
79 STELLA ARNERI 406-01/15-05/677 526-06-01-02-02/2-18-4 29.03.2018 29.03.2021 Agencija za regionalni razvoj RH, Zagreb
80 ALEN ARTUKOVIĆ 406-01/18-06/158 526-06-02-03/2-18-2 20.03.2018 20.03.2021 Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
81 IVANA ASIĆ 406-01/17-06/94 526-06-02-03/2-17-5 23.05.2017 23.05.2020 VIPnet d.o.o.
82 NIKOLINA ATALIĆ 406-01/15-05/242 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zagrebački holding d.o.o.
83 JELENA AUF KRIŠTO 406-01/16-06/760 526-06-02-03/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 Booking management j.d.o.o.
84 DAVOR AUGUSTIN 406-01/14-05/197 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 NPB "DR. IVAN BARBOT" Popovača
85 MARKO AUGUSTINOVIĆ 406-01/17-06/403 526-06-02-03/2-17-2 22.09.2017 22.09.2020 PRO SILVA d.o.o.
86 SANDRA AUMILLER 406-01/14-05/1489 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatski restauratorski zavod
87 KREŠIMIR AUNEDI 406-01/16-06/184 526-06-02-03/3-16-2 12.04.2016 12.04.2019 HEP-ODS d.o.o. Elektra Zagreb
88 VALENTINA AVDIČEVIĆ 406-01/14-05/977 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Draž
89 MIHAELA AZAPOVIĆ-ŠTIMAC 406-01/15-05/1317 526-06-02-02/3-15-2 20.03.2016 20.03.2019 HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb
90 DANIJELA BABEC 406-01/15-05/1496 526-06-02-02-01/1-18-4 03.12.2018 03.12.2021 Elektrometal-distribucija plina d.o.o., Bjelovar
91 JELENA BABIĆ 406-01/18-06/169 526-06-02-03/2-18-2 20.03.2018 20.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
92 MAJA BABIĆ 406-01/15-05/1168 526-06-02-02/3-15-2 04.02.2016 04.02.2019 Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
93 MARTINA BABIĆ 406-01/15-05/621 526-06-01-02-02/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 Tehnička škola Zagreb
94 MILENA BABIĆ 406-01/17-05/175 526-06-01-02-02/1-17-2 16.06.2017 16.06.2020 HRVATSKE VODE VGO RIJEKA
95 MIRELA BABIĆ 406-01/14-05/41 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Trogir
96 NADA BABIĆ 406-01/14-05/1095 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 ŽUC Ličko-senjske županije
97 NIKOLA BABIĆ 406-01/16-06/161 526-06-02-03/3-16-2 16.03.2016 16.03.2019 Ministarstvo obrane RH
98 ROMANA BABIĆ 406-01/15-05/153 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 APIS IT d.o.o.
99 SINIŠA BABIĆ 406-01/18-06/514 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Odvjetničko društvo Babić, Brborović i partneri j.t.d.
100 SNJEŽANA BABIĆ 406-01/18-06/834 526-06-02-02-01/1-18-2 08.11.2018 08.11.2021 HGK Osijek
101 ŠIMUN BABIĆ 406-01/17-06/116 526-06-02-03/3-17-2 22.03.2017 22.03.2020 Odvjetnički ured Šimun Babić
102 VICKA BABIĆ 406-01/17-05/376 526-06-02-03/2-17-2 24.11.2017 24.11.2020 Dječji vrtić Imotski
103 ZVONIMIR BABIĆ 406-01/15-05/1300 526-06-01-02-02/2-18-5 17.11.2018 17.11.2021 Klinički bolnički centar Zagreb
104 IVANA BABIĆ ČORTAN 406-01/17-06/231 526-06-02-03/2-17-2 30.05.2017 30.05.2020 AIDOS d.o.o.
105 MIRKA BABIĆ DELIĆ 406-01/15-05/1334 526-06-01-02-02/2-18-4 04.11.2018 04.11.2021 Odvjetničko društvo Matana&Partneri d.o.o., Zagreb
106 Katarina Babić Fras 406-01/18-06/862 526-06-02-02-01/1-18-2 15.11.2018 15.11.2021
107 MAJA BABIĆ VIDAK 406-01/15-05/1002 526-06-01-02-02/2-18-4 29.06.2018 29.06.2021 Grad Labin
108 AIDA BABOVIĆ 406-01/16-05/369 526-06-02-02-01/3-16-2 10.10.2016 10.10.2019 Centar za socijalnu skrb Čakovec
109 EMINA BAČEVINA 406-01/16-05/250 526-06-02-03/3-16-2 04.06.2016 04.06.2019 Ministarstvo rada i socijalne skrbi
110 ALEKSANDRA BAČIĆ 406-01/16-06/108 526-06-02-03/3-16-2 23.02.2016 23.03.2019 Odvjetnikca Anita Heršak Klobučarević
111 ANDREA BAČIĆ 406-01/18-06/204 526-06-02-03/2-18-2 22.03.2018 22.03.2021 Projekt LIFE Ministarstvo okoliša i energetike
112 MATEA BAČIĆ 406-01/17-05/101 526-06-01-02-02/1-17-2 06.05.2017 06.05.2020 Agencija za društveno poticanu stanogradnju grada Rijeke
113 RENATA BAČIĆ 406-01/14-05/257 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Daruvarske toplice-specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
114 TINA BAČIĆ 406-01/17-06/555 526-06-02-03/2-17-2 24.11.2017 24.11.2020 Grad Drniš
115 VESNA BAČIĆ 406-01/15-05/628 526-06-01-02-02/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek
116 RAFAELA BAČIĆ MILUN 406-01/16-05/104 526-06-02-03/3-16-2 25.04.2016 25.04.2019 JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.
117 ANĐELA BAČKOV 406-01/16-06/80 526-06-02-03/3-16-2 16.02.2016 16.02.2019 Grad Biograd na Moru
118 NIKOLINA BAČURIN 406-01/14-05/62 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Public Tenders d.o.o.
119 MANUELA BAĆAC 406-01/16-06/274 526-06-02-03/3-16-2 09.05.2016 09.05.2019 JAVNA USTANOVA „PARK PRIRODE UČKA“
120 PETRA BADANJAK 406-01/15-05/654 526-06-01-02-02/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 KONČAR ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d.
121 DAMIR BADENIĆ 406-01/14-05/155 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo unutarnjih poslova
122 LJILJANA BADENIĆ 406-01/16-06/215 526-06-02-03/3-16-2 19.04.2016 19.04.2019 MUP RH
123 MATEJA BADJUN 406-01/18-06/655 526-06-02-02-01/1-18-2 24.07.2018 24.07.2021 Klinički bolnički centar Zagreb
124 JADRANKA BADURINA 406-01/15-05/138 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Klinički bolnički centar Rijeka
125 NIKOLINA BADŽIM KATIĆ 406-01/16-05/253 526-06-02-03/3-16-2 27.06.2016 27.06.2019 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik
126 ALEN BAGARIĆ 406-01/18-06/428 526-06-02-03/2-18-2 24.05.2018 24.05.2021 UREDNOST d.o.o.
127 DANIELA BAGARIĆ 406-01/15-05/968 526-06-01-02-02/2-18-4 16.06.2018 16.06.2021 Elektromodul Osijek
128 GABRIJELA BAGARIĆ 406-01/16-06/238 526-06-02-03/3-16-2 20.04.2016 20.04.2019 CARNet
129 INES BAGARIĆ 406-01/18-06/354 526-06-02-03/2-18-2 16.05.2018 16.05.2021 HZZO
130 MARKO BAGARIĆ 406-01/15-05/1130 526-06-02-02-01/1-18-4 22.09.2018 22.09.2021 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOS
131 VJEKOSLAV BAGARIĆ 406-01/14-05/300 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Osijek
132 TIHANA BAGO 406-01/15-05/1499 526-06-01-02-02/2-18-4 29.11.2018 29.11.2021 HEP d.d. Zagreb
133 LIDIJA BAHLEN 406-01/14-05/189 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Križ
134 SANJA BAIĆ 406-01/15-05/895 526-06-01-02-02/2-18-6 09.06.2018 09.06.2021 HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o.
135 Antonija Bajan 406-01/18-06/902 526-06-02-02-01/1-18-2 20.11.2018 20.11.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Split
136 Kristina Bajan 406-01/17-06/435 526-06-02-03/2-18-6 29.05.2018 29.05.2021 Projekt jednako razvoj d.o.o.
137 ADAM BAJIĆ 406-01/14-05/1016 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Zagreb
138 IVANA BAJIĆ 406-01/18-06/193 526-06-02-03/2-18-2 22.03.2018 22.03.2021 Ministarstvo mora
139 NADA BAJIĆ-MUIĆ 406-01/18-06/581 526-06-02-02-01/1-18-2 11.07.2018 11.07.2021 MINISTARSTVO OBRANE
140 ALEKSANDRA BAJS 406-01/15-05/79 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 SAFU
141 DAMIR BAJSIĆ 406-01/14-05/1466 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 GRAD OSIJEK
142 DORIJAN BAKARČIĆ 406-01/14-05/963 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ured državne uprave u PGŽ
143 MAJA BAKARIĆ 406-01/16-06-02 526-06-02-03/3-16-2 19.01.2016 19.01.2019 Sense savjetovanje Zagreb
144 INES BAKIĆ 406-01/16-05/339 526-06-02-02-01/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
145 MARTINA BAKIĆ 406-01/15-05/1349 526-06-01-02-02/2-18-4 10.11.2018 10.11.2021 FINA
146 Nina Bakić 406-01/18-06/704 526-06-02-02-01/1-18-2 11.09.2018 11.09.2021 Grad Pula-Pola
147 JELENA BAKOČEVIĆ 406-01/14-05/833 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Lučka uprava Zadar
148 IVANA BAKOTIN KOŠTA 406-01/16-05/108 526-06-02-03/3-16-2 11.04.2016 11.04.2019 SVEUČILIŠTE U SPLITU
149 ANA BAKOVIĆ 406-01/15-05/773 526-06-01-02-02/2-18-4 14.05.2018 14.05.2021 Grad Velika Gorica
150 IVONA BAKOVIĆ 406-01/15-05/493 526-06-02-03/2-17-4 20.03.2018 20.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
151 RUŽICA BAKOVIĆ 406-01/17-06/177 526-06-02-03/2-17-2 19.05.2017 19.05.2020 KB Dubrava
152 KARMELA BAKOVIĆ-BAJLO 406-01/14-05/987 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Vodovod d.o.o.
153 ŠTEFICA BAKRAN 406-01/15-05/953 526-06-01-02-02/2-18-4 02.06.2018 02.06.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Kutina
154 BRANKA BAKUNIĆ 406-01/14-05/1671 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.
155 JELENA BALAŠKO ČIĆ 406-01/14-05/1226 526-06-01-02-02/2-18-4 28.02.2018 28.02.2021 Općina Mali Bukovec
156 VALENTINA BALCER 406-01/16-05/102 526-06-02-03/3-16-2 19.06.2016 19.06.2019 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
157 DASEN BALDASARI 406-01/14-05/850 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP d.d. Zagreb
158 MARKO BALENOVIĆ 406-01/17-06/183 526-06-02-03/2-17-2 23.05.2017 23.05.2020 Ured Svjetske banke u RH
159 MILA BALENOVIĆ 406-01/17-05/246 526-06-01-02-02/2-17-2 22.12.2017 22.12.2020 Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku
160 IGOR BALENT 406-01/15-05/414 526-06-01-02-02/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
161 MARINA BALENTOVIĆ 406-01/17-05/358 526-06-02-03/2-17-2 27.10.2017 27.10.2020 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
162 IVANA BALETIĆ FRANKOVIĆ 406-01/18-06/32 526-06-02-02-01/1-18-3 19.09.2018 19.09.2021 Ericsson Nikola Tesla d.d.
163 JOSIP BALIĆ 406-01/16-06/522 526-06-02-03/3-16-2 21.10.2016 21.10.2019 Općina Dugopolje
164 MELITA BALIĆ 406-01/14-05/88 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 PLINACRO d.o.o.
165 RENATO BALIĆ 406-01/16-06/334 526-06-02-03/3-16-2 15.06.2016 15.06.2019 Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d.
166 FILIP BALIJA 406-01/16-05/161 526-06-02-03/3-16-2 08.05.2016 08.05.2019 Županijska lučka uprava, Mali Lošinj
167 FRANJO BALIJA 406-01/16-06/179 526-06-02-03/3-16-2 12.04.2016 12.04.2019 ADVERTO d.o.o.
168 IVANA BALOG 406-01/14-05/202 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
169 IGOR BALTIĆ 406-01/18-06/513 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
170 VESNA BALTIĆ 406-01/14-05/401 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Dom za starije i nemoćne osobe Velika
171 IGOR BAN 406-01/15-05/1489 526-06-02-02-01/1-18-4 01.12.2018 01.12.2021 PK d.o.o.
172 TEA BAN 406-01/18-06/679 526-06-02-02-01/1-18-2 25.07.2018 25.07.2021 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.
173 SPASOJA BANAC 406-01/16-05/112 526-06-02-03/3-16-2 04.06.2016 04.06.2019 Vodoopskrba d.o.o. Darda
174 SILVANA BANDALO 406-01/16-06/307 526-06-02-03/3-16-2 17.05.2016 17.05.2019 HAMAG BICRO
175 JASMINA BANDUR 406-01/17-06/245 526-06-02-03/2-17-2 07.06.2017 07.06.2020 ENVICON d.o.o.
176 DANIELA BANKOVIĆ 406-01/14-05/1432 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zračna luka Pula d.o.o.
177 DRAGANA BANOVIĆ 406-01/17-05/06 526-06-02-02-01/3-17-2 06.02.2017 06.02.2020 HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb
178 MARTINA BANJAVČIĆ 406-01/14-05/78 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Duga Resa
179 ANITA BARA 406-01/14-05/558 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Opća bolnica Šibensko-kninske županije
180 ANDREJA BARABA 406-01/15-05/353 526-06-02-03/2-17-6 05.02.2018 05.02.2021 Grad Zadar
181 MARIN BARABA 406-01/15-05/844 526-06-01-02-02/2-18-4 12.06.2018 12.06.2021 Zdravstvena ustanova ljekarna Jadran
182 KRISTINA BARAĆ 406-01/14-05/444 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo unutarnjih poslova
183 GORDANA BARADA 406-01/16-06/139 526-06-02-03/3-16-2 09.03.2016 09.03.2019 Zračna luka Split d.o.o.
184 DARIO BARBALIĆ 406-01/17-06/307 526-06-02-03/2-18-4 23.01.2018 23.01.2021 SAFU
185 FILIP BARBARIĆ 406-01/16-06/323 526-06-02-03/3-16-2 14.06.2016 14.06.2019 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
186 IVAN BARBARIĆ 406-01/14-05/1101 526-06-02-03/2-18-4 28.02.2018 28.02.2021 Infodom d.o.o. Zagreb
187 PETAR BARBARIĆ 406-01/16-06/730 526-06-02-03/3-16-2 21.12.2016 21.12.2019 Odvjetnik Petar Barbarić
188 TOMISLAV BARBARIĆ 406-01/17-05/414 526-06-01-02-02/2-17-2 10.12.2017 10.12.2020 Centar za poduzetništvo Osijek
189 TONČI BARBARIĆ 406-01/15-05/1549 526-06-02-03/3-163 28.01.2016 28.01.2019 Hvarski vodovod d.o.o.
190 VLADIMIR BARBIĆ 406-01/14-05/955 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Opća bolnica Pula
191 IVICA BARBIR 406-01/15-05/1478 526-06-01-02-02/2-18-4 01.12.2018 01.12.2021 DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK
192 SANDRA BARBIR JOJA 406-01/18-06/91 526-06-02-03/2-18-2 14.02.2018 14.02.2021 GRAD ZAGREB, Ured za javnu nabavu
193 IVA BARČAN 406-01/16-06/82 526-06-02-03/3-16-2 16.02.2016 16.02.2019 PWC savjetovanje d.o.o.
194 MARKO BARČIĆ 406-01/14-05/801 526-06-01-02-02/2-18-4 26.07.2018 13.01.2021 Psihijatrijska bolnica Rab
195 BOJAN BARETIĆ 406-01/16-06/15 526-06-02-03/3-16-2 20.01.2016 20.01.2019 GrECo JLT Croatia d.o.o.za posredovanje u osiguranju
196 KRUNOSLAVA BARIČEVIĆ 406-01/16-05/43 526-06-02-03/3-16-2 12.03.2016 12.03.2019 HEP Proizvodnja d.o.o.Pogon GHE Vinodol
197 LUCIJA BARIČEVIĆ 406-01/15-05/913 526-06-02-03/2-18-4 01.06.2018 01.06.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Gospić
198 MARIJANA BARIČEVIĆ 406-01/14-05/519 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske šume d.o.o.
199 SINIŠA BARIČEVIĆ 406-01/16-06/679 526-06-02-03/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 Odvjetničko društvo Stanić i partneri d.o.o.
200 VESNA BARIČEVIĆ 406-01/14-05/1350 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Thalassothrerapia Crikvenica
201 NIKOLINA BARIČIĆ 406-01/17-06/278 526-06-02-03/2-17-2 13.06.2017 13.06.2020 Odvodnja d.o.o.
202 ANDREA BARIĆ 406-01/16-06/460 526-06-02-03/3-16-2 27.09.2016 27.09.2019 HEP-Telekomunikacije d.o.o.
203 JELENA BARIĆ 406-01/18-06/903 526-06-02-02-01/1-18-3 07.12.2018 07.12.2021
204 MARIO BARIĆ 406-01/17-05/182 526-06-01-02-02/1-17-2 15.09.2017 15.09.2020 HEP Proizvodnja,Pogon TE-TO Osijek
205 Matija Barić 406-01/18-06/989 526-06-02-02-01/1-18-2 11.12.2018 11.12.2021 Odvjetničko društvo Matana & Partneri d.o.o.
206 SAŠA BARIĆ 406-01/15-05/1453 526-06-02-02/3-15-2 18.03.2016 18.03.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
207 TATJANA BARIĆ 406-01/16-05/194 526-06-02-03/3-16-2 17.10.2016 17.10.2019 Pomorski centar za elektroniku d.o.o. Split
208 ANA BARIŠIĆ 406-01/17-06/65 526-06-02-03/3-17-3 21.03.2017 21.03.2020 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
209 DRAGICA BARIŠIĆ 406-01/18-06/336 526-06-02-03/2-18-2 08.05.2018 08.05.2021 Osnovna škola Andrije Kačića Miošića
210 MARKO BARIŠIĆ 406-01/18-06/842 526-06-02-02-01/1-18-2 08.11.2018 08.11.2021 Valpovački poduzetnički centar d.o.o.
211 TAMARA BARIŠIĆ 406-01/14-05/1475 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Odvjetnica Tamara Barišić
212 NATAŠA BARIŠIĆ KUHAR 406-01/18-06/42 526-06-02-03/2-18-2 23.01.2018 23.01.2021 V.D.M. PROMET d.o.o.
213 BLAŽENKA BARIŠIĆ PAVLEK 406-01/16-05/403 526-06-02-02-01/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 Dječji vrtić "Četiri rijeke" Karlovac
214 DUNJA BARJAKTARIĆ 406-01/14-05/1657 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Rijeka
215 KRISTINA BARKOVIĆ 406-01/17-06/469 526-06-02-03/2-17-2 19.10.2017 19.10.2020 ZATVOR U GOSPIĆU
216 BRANKO BARLOVIĆ 406-01/15-05/1537 526-06-02-02/3-15-2 20.12.2015 20.12.2018 Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok
217 NATAŠA BARLOVIĆ 406-01/18-06/220 526-06-02-03/2-18-3 06.06.2018 06.06.2021 Općina Gornja Stubica
218 IVAN BARNJAK 406-01/16-05/97 526-06-02-03/3-16-2 20.03.2016 20.03.2019 Projekt jednako razvoj d.o.o.
219 MANDICA BARNJAK 406-01/16-05/98 526-06-02-03/3-16-2 20.03.2016 20.03.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
220 OZREN BARNJAK 406-01/14-05/1576 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HP - Hrvatska pošta d.d.
221 JELENA BARNJAK BURIĆ 406-01/16-06/736 526-06-02-03/3-16-2 21.12.2016 21.12.2019 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
222 DAJANA BARTOLIĆ 406-01/15-05/858 526-06-01-02-02/2-18-4 29.05.2018 29.05.2021 HEP-Proizvodnja d.o.o.
223 MONIKA BARTOLIĆ 406-01/15-05/1417 526-06-01-02-02/2-18-4 18.11.2018 18.11.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanjePU Virovitica
224 RUŽICA BARTOLIĆ 406-01/14-05/26 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Baranjska čistoća d.o.o.
225 IVANA BARTOLIĆ ZLATAR 406-01/16-05/458 526-06-02-02-01/3-16-2 05.03.2017 05.03.2020 Ministarstvo kulture
226 ZDRAVKO BARTOLOVIĆ 406-01/15-05/297 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
227 JOSIP BARTULOVIĆ 406-01/17-05/404 526-06-02-03/2-17-2 24.11.2017 24.11.2020 Hrvatske ceste d.o.o.
228 NIKOLA BARTULOVIĆ 406-01/16-05/349 526-06-02-02-01/3-16-2 17.10.2016 17.10.2019 Općina Slivno
229 MARKO BARUN 406-01/15-05/770 526-06-02-03/3-06-5 21.09.2016 21.09.2019 Vukovarsko-srijemska županija
230 MARTINA BARUN 406-01/14-05/111 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
231 ĐURĐICA BASTA 406-01/18-06/96 526-06-02-03/2-18-2 14.02.2018 14.02.2021 -
232 MARTINA BASTIĆ PAVEC 406-01/17-05/206 526-06-01-02-02/1-17-2 01.07.2017 01.07.2020 HEP-PROIZVODNJA d.o.o. Pogon TE-TO Zagreb
233 DALIBOR BASTIJANČIĆ 406-01/14-05/752 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Limska Draga d.o.o.
234 ANJA BAŠIĆ 406-01/18-06/624 526-06-02-02-01/1-18-2 17.07.2018 17.07.2021
235 IVAN BAŠIĆ 406-01/15-05/894 526-06-01-02-02/2-18-4 29.05.2018 29.05.2021 Dom zdravlja Slavonski Brod
236 IVANA BAŠIĆ 406-01/17-05/47 526-06-02-02-01/3-17-2 10.03.2017 10.03.2020 Hrvatske vode
237 JOSIP BAŠIĆ 406-01/17-06/337 526-06-02-03/2-17-2 11.07.2017 11.07.2020 ODVJETNIČKI URED JOSIP BAŠIĆ
238 MARIJA BAŠIĆ 406-01/16-06/26 526-06-02-03/3-16-2 26.01.2016 26.01.2019 Zavod za sigurnost informacijskih sustava
239 MATEA BAŠIĆ 406-01/16-06/691 526-06-02-03/3-16-2 13.12.2016 13.12.2019
240 MLADEN BAŠIĆ 406-01/14-05/1649 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Marina
241 Snježana Bašić 406-01/18-06/866 526-06-02-02-01/1-18-2 15.11.2018 15.11.2021
242 ZRINKO BAŠIĆ 406-01/17-05/65 526-06-02-02-01/3-17-2 01.07.2017 01.07.2020 Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
243 ZVONIMIR BAŠIĆ 406-01/17-05/354 526-06-02-03/2-17-2 17.12.2017 17.12.2020 HEP Toplinarstvo d.o.o.
244 KATARINA BAŠIĆ ANDABAKA 406-01/16-06/226 526-06-02-03/3-16-2 20.04.2016 20.04.2019 Hrvatska gospodarska komoraHRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
245 KSENIJA BAŠNEC VUKOVIĆ 406-01/16-05/228 526-06-02-03/3-16-2 05.11.2016 05.11.2019 OLYMPUS d.o.o. Zagreb
246 MARINKO BAŠURIĆ 406-01/14-05/397 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Osječko-baranjska županija
247 ROBERT BATEL 406-01/14-05/1612 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Dom za starije i nemoćne "Alfredo Štiglić"
248 ANDREA BATIĆ 406-01/16-06/563 526-06-02-03/3-16-3 13.12.2016 13.12.2019 HAMAG-BICRO
249 GORAN BATINIĆ 406-01/18-06/149 526-06-02-03/2-18-2 08.03.2018 08.03.2021 Razvojna agencija Split - RaST d.o.o.
250 Stjepan Batorek 406-01/18-06/776 526-06-02-02-01/1-18-2 19.10.2018 19.10.2021
251 DANIJELA BATOŠ LAZAR 406-01/18-06/658 526-06-02-02-01/1-18-4 27.11.2018 27.11.2021 GRAD BUJE – BUIE
252 ANKA BATUR 406-01/18-06/391 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021 VODOVOD d.o.o. Zadar
253 BRANKA BATUR 406-01/17-06/207 526-06-02-03/2-17-2 25.05.2017 25.05.2020 Županijska lučka uprava Zadar
254 ŽELJKA BATUŠIĆ 406-01/14-05/1216 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
255 MAJA BAUER 406-01/15-05/918 526-06-01-02-02/2-18-6 01.06.2018 01.06.2021 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Medicinski fakultet
256 BORIS BAUKOVIĆ 406-01/16-05/466 526-06-02-02-01/3-17-2 05.06.2017 05.06.2020 Općina Babina Greda
257 NIKOLINA BAUS 406-01/18-05/07 526-06-02-03/2-18-2 10.12.2017 10.12.2020 Komunalno poduzeće Vrilo
258 NIKICA BAUTOVIĆ RAMLJAK 406-01/14-05/1411 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Lučka uprava Dubrovnik
259 ZDENKA BAYER 406-01/17-05/187 526-06-01-02-02/1-17-2 13.10.2017 13.10.2020 Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji
260 NATALIA BAZINA 406-01/16-05/70 526-06-02-03/3-16-2 26.03.2016 26.03.2019 MUZEJ HAS, Split
261 DORIJANO BAŽON 406-01/14-05/1003 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 1. MAJ LABIN d.o.o.
262 Marija BEBER 406-01/17-06/125 526-06-02-03/2-18-3 27.02.2018 27.02.2021 Odvjetničko društvo Matijević, Jakirčević i Malkoč d.o.o.
263 BRUNO BEBIĆ 406-01/17-06/433 526-06-02-03/2-17-2 28.09.2017 28.09.2020 Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA d.o.o
264 Marino Bebić 406-01/18-06/807 526-06-02-02-01/1-18-2 24.10.2018 24.10.2021
265 ANA BEČ 406-01/14-05/1082 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
266 EAD BEČIREVIĆ 406-01/17-06/80 526-06-02-03/3-17-3 07.04.2017 07.04.2020 Hrvatski Crveni križ
267 ANA BEĆAR 406-01/15-05/167 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Klinički bolnički centar Rijeka
268 DIJANA BEĆIĆ 406-01/17-06/559 526-06-02-03/2-17-2 12.12.2017 12.12.2020 KLINIČKA BOLNICA „SVETI DUH“
269 MARINA BEDE 406-01/18-06/282 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 HOPS d.o.o. PrP Osijek
270 ŽELJKO BEDEKOVIĆ 406-01/18-06/563 526-06-02-02-01/1-18-2 05.07.2018 05.07.2021 Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića
271 DRAGANA BEDENIK 406-01/14-05/233 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Stupnik
272 TONI BEDIĆ 406-01/17-06/440 526-06-02-03/2-17-3 18.10.2017 18.10.2020 VODE LIPIK d.o.o.
273 ŽELJKO BEDIĆ 406-01/14-05/191 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Međimurske vode d.o.o.
274 TENA BEG 406-01/17-06/82 526-06-02-03/3-17-2 15.03.2017 15.03.2020 KBC Zagreb
275 BORIS BEGIĆ 406-01/16-05/208 526-06-02-03/3-16-208 08.05.2016 08.05.2019 Zagrebački holding - podružnica Zrinjevac, Zagreb
276 DOLORES BEGIĆ 406-01/14-05/377 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Komunalni servis d.o.o.
277 IVAN BEGIĆ 406-01/17-06/518 526-06-02-03/2-17-2 15.11.2017 15.11.2020 GRAD PETRINJA
278 JASMINKA BEGIĆ 406-01/15-05/952 526-06-01-02-02/2-18-4 02.06.2018 02.06.2021 Opća bolnica Varždin
279 TANJA BEGIĆ 406-01/17-06/585 526-06-02-03/2-18-3 19.01.2018 19.01.2021 STORM COMPUTERS D.O.O.
280 VERA BEGIĆ BLEČIĆ 406-01/15-05/437 526-06-02-03/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 Rijeka sport d.o.o.
281 ŽELJKA BEGIĆ ŠIMUNDIĆ 406-01/14-05/329 526-06-02-03/2-18-4 22.02.2018 13.01.2021 Dom zdravlja Đakovo
282 ANTONIA BEGONJA 406-01/15-05/401 526-06-01-02-02/2-18-4 29.06.2018 29.06.2021 Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije
283 IDA BEGOVIĆ 406-01/16-06/373 526-06-02-03/3-16-2 28.06.2016 28.06.2019 S Tempera d.o.o.
284 AZRA BEGULIĆ 406-01/16-06/726 526-06-02-03/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o.
285 MARTINA BEHIN 406-01/14-05/765 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Varkom d.d.
286 ANTE BEKAVAC 406-01/18-06/875 526-06-02-02-01/1-18-2 15.11.2018 15.11.2021 HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT
287 MLADENA BELAMARIĆ 406-01/14-05/19 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 DAZ
288 ANITA BELANČIĆ 406-01/16-05/171 526-06-02-03/3-16-2 20.06.2016 20.06.2019 Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka
289 INGRID BELAS 406-01/16-05/229 526-06-02-03/3-16-2 14.11.2016 14.11.2019 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije Pula
290 ANDRIJANA BELAVIĆ FILIPOVIĆ 406-01/17-06/130 526-06-02-03/3-17-2 07.04.2017 07.04.2020 Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
291 TIHANA BELAVIĆ OSTROGONAC 406-01/14-05/1177 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Karlovac
292 ŠTEFICA BELČIĆ 406-01/16-05/329 526-06-02-03/3-16-2 24.09.2016 24.09.2019 Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
293 IVANA BELEC 406-01/14-05/1147 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Rugvica
294 SANJA BELETIĆ ALBERTINI 406-01/15-05/646 526-06-02-03/2-18-4 02.04.2018 02.04.2021 Lučka uprava Pula
295 MARTINA BELINIĆ 406-01/15-05/750 526-06-02-03/2-18-4 21.05.2018 21.05.2021 Zagrebački električni tramvaj, Zagreb
296 MAJA BELKOVIĆ DOŠEN 406-01/18-06/312 526-06-02-03/2-18-2 03.05.2018 03.05.2021 „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
297 GORAN BELOBRAJDIĆ 406-01/14-05/182 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d.
298 JOSIPA BELOBRAJDIĆ 406-01/18-06/85 526-06-02-03/2-18-2 08.02.2018 08.02.2021 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB Kišpatićeva 12
299 HRVOJE BELOŠEVIĆ 406-01/14-05/685 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HŽ Infrastruktura d.o.o.
300 MONIKA BELOŠEVIĆ 406-01/17-06/352 526-06-02-03/2-17-2 13.07.2017 13.07.2020 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
301 MAJA BELOŠIĆ 406-01/15-05/1133 526-06-01-02-02/2-18-4 22.09.2018 22.09.2021 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
302 MONIKA BELJAN 406-01/18-06/155 526-06-02-03/2-18-2 20.03.2018 20.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije
303 NATAŠA BELJAN 406-01/16-06/302 526-06-02-03/3-16-2 17.05.2016 17.05.2019 Učenički dom Kvarner
304 IVANA BELJO 406-01/18-06/371 526-06-02-03/2-18-2 17.05.2018 17.05.2021 Fina gotovinski servis d.o.o.
305 MARICA BELJO REČIĆ 406-01/17-06/42 526-06-02-03/3-17-2 28.02.2017 28.02.2020 Hrvatske šume d.o.o. UŠP Vinkovci
306 IVANČICA BENAKOVIĆ 406-01/14-05/898 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
307 SANDRA BENCIŠTADLER 406-01/17-06/441 526-06-02-03/2-17-3 18.10.2017 18.10.2020 VODE LIPIK d.o.o.
308 KRISTIJAN BENČIĆ 406-01/18-06/957 526-06-02-02-01/1-18-2 06.12.2018 06.12.2021 OPĆINA ŽMINJ
309 HELGA BENDIŠ-ŽMIRIĆ 406-01/18-06/146 526-06-02-03/2-18-2 08.03.2018 08.03.2021 Županijska lučka uprava Krk
310 IVANA BENE 406-01/18-06/608 526-06-02-02-01/1-18-2 13.07.2018 13.07.2021 GRAD JASTREBARSKO
311 HRVOJE BENIĆ 406-01/17-06/543 526-06-02-03/2-17-2 24.11.2017 24.11.2020
312 KRISTINA BENKO 406-01/14-05/1125 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Karlovac
313 RENATA BENKO 406-01/15-05/1374 526-06-02-03/3-16-3 10.02.2016 10.02.2019 Agencija za regionalni razvoj RH
314 JOSIP BENKOVIĆ 406-01/17-05/280 526-06-02-03/2-17-2 24.11.2017 24.11.2020 Zagorski Vodovod d.o.o.
315 KATARINA BENKOVIĆ 406-01/14-05/1357 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
316 TRPIMIR BENKOVIĆ 406-01/14-05/285 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ustanova DOBRI DOM Grada Zagreba
317 VEDRANA BENŠAK 406-01/18-06/84 526-06-02-03/2-18-2 08.02.2018 08.02.2021 KBC ZAGREB
318 FRANJO BENJAK 406-01/18-06/510 526-06-02-02-01/1-18-2 27.06.2018 27.06.2021 Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
319 NEVENKA BENJAK 406-01/14-05/1669 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Konjščina
320 TEA BENJAK MARČETIĆ 406-01/16-06/734 526-06-02-03/3-16-2 21.12.2016 21.12.2019 HRVATSKE VODE
321 MAJA BERAM 406-01/18-06/257 526-06-02-03/2-18-2 17.04.2018 17.04.2021 Zračna luka Split d.o.o.
322 Marina Berdić 406-01/18-06/774 526-06-02-02-01/1-18-2 19.10.2018 19.10.2021 Olympus Czech Group s.r.o., član koncerna, Podružnica Zagreb
323 VEDRAN BEREČIĆ 406-01/18-06/832 526-06-02-02-01/1-18-2 08.11.2018 08.11.2021 Grad Belišće
324 IVANA BEREČKI 406-01/15-05/376 526-06-02-03/2-17-4 18.02.2018 18.02.2021 UHIRO
325 DANIJELA BEREK 406-01/15-05/737 526-06-02-03/2-18-4 23.04.2018 23.04.2021 Gradska groblja Viktorovac d.o.o., Sisak
326 MARINA BERETIN 406-01/15-05/1164 526-06-02-02-01/1-18-4 23.09.2018 23.09.2021 Zavod za javno zdravstvo Zadar
327 Margareta Berezovski 406-01/18-06/767 526-06-02-02-01/1-18-2 18.10.2018 18.10.2021 Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
328 IRENA BERNARDIĆ 406-01/14-05/1219 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 HP PRODUKCIJA d.o.o.
329 IVA BERNIK 406-01/16-05/243 526-06-02-03/3-16-2 22.07.2016 22.07.2019 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zagreb
330 TATJANA BERTALANIĆ 406-01/16-06/342 526-06-02-03/3-16-3 14.07.2016 14.07.2019 Institut za elektroprivredu i energetiku d.d.
331 MERI BERTICIOLI 406-01/17-06/544 526-06-02-03/2-17-2 24.11.2017 24.11.2020 Muzeji Ivana Meštrovića
332 NEVEN BERTOVIĆ 406-01/14-05/1052 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
333 TANJA BERTOVIĆ 406-01/17-05/61 526-06-01-02-02/2-17-4 29.09.2017 29.09.2020 HAC-ONC d.o.o.
334 ANNE-MARIE BEŠEN 406-01/14-05/327 526-06-01-02-02/2-17-5 13.01.2018 13.01.2021 Općina Suhopolje
335 BOŽANA BEŠLIĆ 406-01/15-05/1381 526-06-01-02-02/2-18-4 11.11.2018 11.11.2021 Agencija za plaćanja u poljoprtivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
336 MARIJA BEŠLIĆ 406-01/18-06/462 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
337 STJEPAN BEŠLIĆ 406-01/16-06/627 526-06-02-03/3-16-2 23.11.2016 23.11.2019 Sportski savez Grada Zagreba
338 VALENTINA BEŠLIĆ 406-01/14-05/986 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo zdravstva
339 ŽELJKA BEŠTAK 406-01/18-06/73 526-06-02-03/2-18-3 20.02.2018 20.02.2021 Grad Zagreb
340 MARIJA BEZER 406-01/15-05/269 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo unutarnjih poslova
341 SMILJANA BEZIĆ 406-01/14-05/1661 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Sveučilište u Splitu
342 BOJANA BEZIK 406-01/16-05/472 526-06-02-02-01/3-17-2 09.12.2016 09.12.2019 Niskogradnja Hren d.o.o.
343 MARIJA BEZINA 406-01/15-05/675 526-06-01-02-02/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 SAFU
344 LUCA BIASIOL 406-01/18-06/652 526-06-02-02-01/1-18-2 18.07.2018 18.07.2021 GRAD VODNJAN-DIGNANO
345 NINA BIČAK 406-01/17-06/529 526-06-02-03/2-17-2 22.11.2017 22.11.2020 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.
346 VLATKA BIGAČ 406-01/14-05/902 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 INA-Industrija nafte d.d.
347 MIRELA BIHAR 406-01/17-05/252 526-06-01-02-02/2-17-2 27.10.2017 27.10.2020 Inter Partes d.o.o.
348 ANKA BIJELIĆ 406-01/16-05/159 526-06-02-03/3-16-2 04.06.2016 04.06.2019 "Cvjetni dom" Šibenik
349 JOŠKO BIJUKOVIĆ 406-01/15-05/425 526-06-01-02-02/2-18-5 08.12.2018 08.12.2021 VODOVOD d.o.o. Omiš
350 DANIELA BILAN 406-01/15-05/1337 526-06-01-02-02/2-18-4 04.11.2018 04.11.2021 Općina Tisno
351 MATIJA BILANDŽIĆ 406-01/15-05/655 526-06-01-02-02/2-18-5 14.04.2018 14.04.2021 Grad Đakovo
352 IRENA BILEN GLAŽAR 406-01/17-05/385 526-06-02-03/2-17-2 12.12.2017 12.12.2020 Jadrolinija Rijeka
353 ANA BILIĆ 406-01/15-05/1556 526-06-02-03/3-16-3 29.06.2016 29.06.2019 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
354 ANTOANETA BILIĆ 406-01/14-05/985 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo zdravstva
355 ANTONIJA BILIĆ 406-01/15-05/183 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske vode VGO Split
356 DAMIR BILIĆ 406-01/16-06/386 526-06-02-03/3-16-3 14.07.2016 14.07.2019 C.P.I. Expertus d.o.o.
357 JULIJA BILIĆ 406-01/17-06/589 526-06-02-03/2-17-2 19.12.2017 19.12.2020 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
358 MAJA BILIĆ 406-01/16-06/316 526-06-02-03/3-16-2 14.06.2016 14.06.2019 HAMAG-BICRO
359 MAJA BILIĆ 406-01/15-05/664 526-06-01-02-02/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 Ministarstvo zdravlja
360 MARIJA BILIĆ 406-01/16-05/271 526-06-02-03/3-16-2 27.06.2016 27.06.2019 Centar za socijalnu skrb Zagreb
361 MARTINA BILIĆ 406-01/17-05/393 526-06-02-03/2-17-2 12.12.2017 12.12.2020 Općina Pićan
362 MIRJANA BILIĆ 406-01/17-06/508 526-06-02-03/2-17-3 21.12.2017 21.12.2020 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I EU FONDOVA
363 NIKOLINA BILIĆ 406-01/16-06/71 526-06-02-03/3-16-2 10.02.2016 10.02.2019 Nikolina Bilić
364 SAŠA BILIĆ 406-01/16-06/261 526-06-02-03/3-16-2 09.05.2016 09.05.2019 Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frangeša Mihanovića 9
365 TAMARA BILIĆ 406-01/18-06/844 526-06-02-02-01/1-18-2 08.11.2018 08.11.2021 Grad Belišće
366 TEUTA BILIĆ 406-01/18-06/500 526-06-02-02-01/1-18-02 27.06.2018 27.06.2021 SAFU
367 VLATKO BILIĆ 406-01/16-06/484 526-06-02-03/3-16-2 26.10.2016 26.10.2019 OSIJEK-KOTEKS d.d.
368 TAMARA BILIĆ-STOJKOVSKA 406-01/16-06/351 526-06-02-03/3-16-2 16.06.2016 16.06.2019 Grad Vis
369 IVAN BILLEGE 406-01/14-05/1057 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 GRAD ZAGREB
370 TENA BILOVIĆ KRMPOTIĆ 406-01/15-05/1414 526-06-02-02-01/1-18-4 18.11.2018 18.11.2021 GRAD SENJ
371 SANJA BILUŠIĆ 406-01/14-05/823 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatska kontrola zračne plovidbe, d.o.o.
372 MATEA BILJAK 406-01/18-06/408 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021
373 JOSIPA BIONDA RAJČIĆ 406-01/18-06/762 526-06-02-02-01/1-18-3 14.11.2018 14.11.2021
374 LAURA BIONDIĆ 406-01/15-05/893 526-06-01-02-02/2-18-5 02.06.2018 02.06.2021 Ured za programe i projekte EU
375 MAJA BIONDIĆ 406-01/15-05/110 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Sportski objekti Samobor
376 GORDANA BIRAČ 406-01/16-05/168 526-06-02-03/3-16-2 23.04.2016 23.04.2019 Čazmatrans -Nova d.o.o. Čazma
377 ZORAN BIRIMIŠA 406-01/15-05/420 526-06-02-03/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 TIME BOX- obrt za poslovno savjetovanje i usluge
378 MARTINA BIRUŠKI 406-01/16-05/445 526-06-02-02-01/3-16-2 01.04.2017 01.04.2020 Euro posredovanje d.o.o. Zagreb
379 Ines Bistričić 406-01/18-06/708 526-06-02-02-01/1-18-2 12.09.2018 12.09.2021 Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije
380 MARTINA BISTROVIĆ 406-01/18-06/544 526-06-02-02-01/1-18-2 05.07.2018 05.07.2021 Županijska uprava za ceste Varaždinske županije
381 NINOSLAV BISTROVIĆ 406-01/15-05/1564 526-06-02-02/3-15-2 16.12.2015 16.12.2018 OPĆINA NEDELIŠĆE
382 VALENTINA BIŠEVAC 406-01/17-05/352 526-06-02-03/2-17-2 29.09.2017 29.09.2020 Lot d.o.o.
383 VEDRAN BIŠEVAC 406-01/14-05/896 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Čakovec
384 PETAR BITANGA 406-01/18-06/279 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 Elektrocentar Petek d.o.o.
385 MONIKA BIŽIĆ 406-01/15-05/998 526-06-01-02-02/2-18-4 30.06.2018 30.06.2021 x
386 INES BJAŽEVIĆ 406-01/14-05/538 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.
387 ŽELJKO BJELČIĆ 406-01/14-05/39 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HŽ putnički prijevoz d.o.o.
388 GORAN BJELICA 406-01/18-06/200 526-06-03-02/2-18-2 22.03.2018 22.03.2021 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
389 ANITA BLAGAIĆ 406-01/18-06/240 526-06-02-03/2-18-2 13.04.2018 13.04.2021 Stolisnik d.o.o. Split
390 AIDA BLAGAJČEVIĆ 406-01/17-05/158 526-06-01-02-02-17-2 29.09.2017 29.09.2020 HIDROIZOLACIJE PLAN d.o.o. Zagreb
391 ANITA BLAGONIĆ 406-01/15-05/835 526-06-01-02-02/2-18-5 30.06.2018 30.06.2021 Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
392 MARKO BLAGUS 406-01/16-06/635 526-06-02-03/3-16-2 22.11.2016 22.11.2019 Hrvatske vode
393 GORDANA BLAKŠIĆ 406-01/15-05/324 526-06-01-02-02/2-18-4 05.02.2018 05.02.2021 HEP TOPLINARSTVO d.o.o.
394 JASMINA BLAREŽINA 406-01/15-05/1275 526-06-02-02-01/1-18-4 29.10.2018 29.10.2021 Vitas-Investa d.o.o.
395 LORETA BLAŠKOVIĆ 406-01/14-05/1131 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Labin
396 RUŽA BLAŽANIN 406-01/14-05/02 526-06-02-03/2-18-4 06.04.2018 13.01.2021 Vodovod d.o.o.
397 VALENTINA BLAŽEK 406-01/17-06/452 526-06-02-03/2-18-4 27.02.2018 27.02.2021 MINISTARSTVO TURIZMA
398 STANISLAV BLAŽEKOVIĆ 406-01/14-05/721 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo obrane
399 BLAŽENKA BLAŽEVIĆ 406-01/14-05/1359 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Nova Bukovica
400 DALIBOR BLAŽEVIĆ 406-01/15-05/1491 526-06-02-02/3-15-2 04.02.2016 04.02.2019 Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb
401 DIJANA BLAŽEVIĆ 406-01/16-05/298 526-06-02-03/3-16-02 20.12.2016 20.12.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
402 KRISTINA BLAŽEVIĆ 406-01/14-05/996 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok
403 LIDIJA BLAŽEVIĆ 406-01/17-06/271 526-06-02-03/2-17-2 13.06.2017 13.06.2020 NK MARSONIA
404 MIRJANA BLAŽEVIĆ 406-01/14-05/484 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Muzej Mimara
405 RADISLAV BLAŽEVIĆ 406-01/14-05/1455 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Murvica d.o.o.
406 VLATKA BLAŽEVIĆ 406-01/14-05/870 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Medika d.d.
407 SUZANA BLAŽEVIĆ GLAVOSEK 406-01/16-05/377 526-06-02-02-01/3-16-2 06.02.2017 06.02.2020 Grad Križevci
408 MARINA BLAŽEVIĆ LONGIN 406-01/14-05/27 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zavod za javno zdravstvo Zadar
409 KATARINA BLAŽEVIĆ MIŠE 406-01/16-06/446 526-06-02-03/3-16-2 14.07.2016 14.07.2019 Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
410 DEJAN BLAŽIĆ 406-01/14-05/804 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Rijeka
411 NIKOLA BLAŽIĆ 406-01818-06/442 526-06-02-02-01/1-18-3 11.07.2018 11.07.2021 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
412 NINA BLAŽIĆ 406-01/17-06/405 526-06-02-03/2-17-2 26.09.2017 26.09.2020 CALLURO d.o.o. Zagreb
413 MARINA BLAŽINA 406-01/16-06/61 526-06-02-03/3-16-2 28.01.2016 28.01.2019 Državni hidrometeorološki zavod
414 SILVIJA BLIZNAC RADIĆ 406-01/18-06/285 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 Općina Dugi Rat
415 DUBRAVKA BOBAN 406-01/14-05/336 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Vodovod i kanalizacija d.o.o.
416 MATKO BOBAN 406-01/17-06/60 526-06-02-03/3-17-2 08.03.2017 08.03.2020 Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije
417 Branimir Bobanac 406-01/18-06/699 526-06-02-02-01/1-18-3 24.10.2018 24.10.2021 Muzej grada Splita
418 RADE BOBANAC 406-01/15-05/1444 526-06-02-03/3-16-4 20.12.2016 20.12.2019 Hrvatske vode VGO Split
419 VIŠNJA BOBEK 406-01/15-05/200 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatska Agencija za hranu Osijek
420 ZVJEZDANA BOBEK 406-01/14-05/835 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Zabok
421 JELENA BOBIĆ 406-01/17-06/78 526-06-02-03/3-17-2 15.03.2017 15.03.2020 REGIONALNI VODOVOD DAVOR-NOVA GRADIŠKA d.o.o.
422 JELENA BOBIĆ 406-01/14-05/387 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
423 TANJA BOBIĆ 406-01/14-05/1650 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Dom za starije i nemoćne osobe "Kantrida"
424 ŽELJKA BOBIĆ 406-01/14-05/1290 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 -
425 IVANA BOBOVEČKI 406-01/18-06/780 526-06-02-02-01/1-18-2 19.10.2018 19.10.2021 Agencija za regionalni razvoj
426 JASNA BOČKAJ 406-01/14-05/1207 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 KOMRAD d.o.o.
427 DARKO BODUL 406-01/15-05/264 526-06-02-03/2-18-4 24.04.2018 24.04.2021 Primorsko-goranska županija Rijeka
428 ANDREJA BOGDAN 406-01/15-05/411 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Gornja Rijeka
429 JURE BOGDAN 406-01/17-06/45 526-06-02-03/3-17-2 28.02.2017 28.02.2020 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku Poljoprivredni fakultet u Osijeku Vladimira Preloga 1 31000 Osijek
430 IVICA BOGDANIĆ 406-01/15-05/1385 526-06-01-02-02/2-18-4 11.11.2018 11.11.2021 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
431 JURE BOGDANIĆ 406-01/16-06/595 526-06-02-03/3-16-2 15.11.2016 15.11.2019 KOORDINATOR
432 ANITA BOGDANOVIĆ 406-01/14-05/1194 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Čempresi d.o.o.
433 SRĐAN BOGDANOVIĆ 406-01/15-05/1421 526-06-02-02/3-15-2 28.01.2016 28.01.2019 Ministarstvo kulture
434 SANJA BOGIČEVIĆ 406-01/18-06/828 526-06-02-02-01/1-18-2 08.11.2018 08.11.2021 HEP ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek
435 LJUBICA BOGIĆ PUPAVAC 406-01/14-05/1573 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo unutarnjih poslova
436 MARTINA BOGNER 406-01/17-05/129 526-06-01-02-02/1-17-2 27.06.2017 27.06.2020 Libusoft Cicom d.o.o.
437 NADA BOGOJEVIĆ 406-01/17-06/22 526-06-02-03/3-17-3 26.01.2017 26.01.2020 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
438 TATJANA BOGOVAC 406-01/14-05/1562 526-06-02-03/2-18-4 27.03.2018 13.01.2021 Dječji vrtić Rijeka
439 MAJA BOGOVIĆ 406-01/18-06/348 526-06-02-03/2-18-2 09.05.2018 09.05.2021 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
440 PAULINA BOGOVIĆ 406-01/14-05/457 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Hum na Sutli
441 ŽELJKA BOGOVIĆ 406-01/18-06/217 526-06-02-03/2-18-2 10.04.2018 10.04.2021 /
442 BORISLAV BOGUNOVIĆ 406-01/18-06/103 526-06-02-03/2-18-2 15.02.2018 15.02.2021 Trialogue d.o.o.
443 ŽANA BOGUNOVIĆ 406-01/16-06/106 526-06-02-03/3-16-2 23.02.2016 23.02.2019 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
444 ANA BOGUT 406-01/17-05/230 526-06-02-03/2-17-2 01.07.2017 01.07.2020 MINISTARSTVO KULTURE ZAGREB
445 MONIKA BOHANIČEK ŠKOPLJANAC 406-01/15-05/276 526-06-02-03/2-17-4 28.03.2018 28.03.2021 HRT Zagreb
446 JANA BOJIĆ 406-01/15-05/1038 526-06-01-02-02/2-18-4 14.07.2018 14.07.2021 Institut za elektroprivredu i energetiku d.d.
447 NINA BOKO-BARAĆ 406-01/15-05/740 526-06-01-02-02/2-18-4 16.04.2018 16.04.2021 Dječji vrtić "Bili cvitak" Sinj
448 TATJANA BOKUN 406-01/14-05/253 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Opća bolnica Karlovac
449 NATAŠA BOKUN HITREC 406-01/18-06/666 526-06-02-02-01/1-18-2 24.07.2018 24.07.2021 MINISTARSTVO UPRAVE
450 DUNJA BOLANČA 406-01/16-06/512 526-06-02-03/3-16-2 18.10.2016 18.10.2019 DARKOM d.o.o.
451 FIKRET BOLIĆ 406-01/14-05/825 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije
452 TEA BOLIĆ 406-01/15-05/1477 526-06-01-02-02/2-18-4 01.12.2018 01.12.2021 JADROLINIJA RIJEKA
453 ZRINKA BOLIĆ 406-01/15-05/1114 526-06-01-02-02/2-18-4 19.09.2018 19.09.2021 Sveučilište u Zadru
454 KATARINA BOLTIŽAR ZIRDUM 406-01/16-06/390 526-06-02-03/3-16-3 05.07.2016 05.07.2019 PRO TRADE
455 ANICA BONACIN 406-01/14-05/290 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Zračna luka Split d.o.o.
456 VESNA BONIFAČIĆ 406-01/15-05/337 526-06-01-02-02/2-18-5 04.02.2018 04.02.2021 Hrvatske autoceste d.o.o.
457 Ante Boras 406-01/18-06/712 526-06-02-02-01/1-18-2 12.09.2018 12.09.2021 Športska gimnazija
458 Ana BORČIĆ 406-01/18-06/850 526-06-02-02-01/1-18-2 14.11.2018 14.11.2021
459 MIRKO BORIČEVIĆ 406-01/15-05/28 526-06-01-02-02/2-18-4 17.04.2018 17.04.2021 HEP d.d. Zagreb
460 GORANKA BORIĆ 406-01/17-05/285 526-06-01-02-02/2-17-2 13.01.2018 13.01.2021 GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o
461 JANA BORIĆ 406-01/18-06/195 526-06-02-03/2-18-2 22.03.2018 22.03.2021 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
462 KSENIJA BORIĆ 406-01/14-05/363 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Cestica
463 MARINA BORIĆ 406-01/17-06/354 526-06-02-03/2-17-2 13.07.2017 13.07.2020 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)
464 TEA BORIĆ KRUŽIĆ 406-01/14-05/330 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Leksikografski zavod Miroslav Krleža
465 MILICA BORKO 406-01/14-05/1593 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 DOMUS RAKOVEC d.o.o.
466 SANJA BORKOVIĆ 406-01/18-06/347 526-06-02-03/2-18-2 09.05.2018 09.05.2021 Pučko otvoreno učilište Velika Gorica
467 LIDIJA BOROŠA 406-01/17-06/447 526-06-02-03/2-17-2 12.10.2017 12.10.2020 Hrvatska poljoprivredna agencija
468 RUŽICA BOROŠA 406-01/16-06/322 526-06-02-03/3-16-3 14.07.2016 14.07.2019 Učenički dom Marije Jambrišak
469 ANAMARIJA BOROŠAK 406-01/15-05/790 526-06-01-02-02/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 x
470 JANA BOROŠIĆ KUŠLAN 406-01/18-06/108 526-06-02-03/2-18-2 15.02.2018 15.02.2021 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
471 Deana Borovčak 406-01/18-06/912 526-06-02-02-01/1-18-2 20.11.2018 20.11.2021 Hamag-Bicro
472 BORIS BOROVINA 406-01/16-05/388 526-06-02-02-01/3-16-2 24.03.2017 24.03.2020 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
473 TATJANA BOROVINA 406-01/16-05/390 526-06-02-02-01/3-16-2 24.03.2017 24.03.2020 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
474 SANDRA BORŠI 406-01/16-06/676 526-06-02-03/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 Riječki sportski savez
475 ANAMARIJA BOSAK-NANAY 406-01/15-05/666 526-06-02-03/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 MONTERRA d.o.o.
476 Goran Bosanac 406-01/18-06/121 526-06-02-03/2-18-2 20.02.2018 20.02.2021 Centar za organizaciju građenja d.o.o.
477 TATJANA BOSANAC 406-01/14-05/97 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Mikleuš
478 BRANIMIR BOSANČIĆ 406-01/16-06/514 526-06-02-03/3-16-3 21.12.2016 21.12.2019 Općina Dugopolje
479 IVANA BOSANČIĆ 406-01/14-05/432 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 POLET d.o.o.
480 KARMELINA BOSNIĆ 406-01/16-06/402 526-06-02-03/3-16-2 30.06.2016 30.06.2019 Grad Šibenik
481 ALEKSANDRA BOSNIĆ-JUKIĆ 406-01/14-05/429 526-06-01-02-02/2-18-4 27.03.2018 27.03.2021 Poljoprivredni fakultet Osijek
482 ANA BOŠKOVIĆ 406-01/15-05/1590 526-06-02-02/3-15-2 04.06.2016 04.06.2019 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
483 IVANA BOŠKOVIĆ 406-01/17-06/409 526-06-02-03/2-17-2 26.09.2017 26.09.2020 MEGATREND POSLOVNE USLUGE d.o.o.
484 ANJA BOŠNJAK 406-01/17-06/356 526-06-02-03/2-17-2 13.07.2017 13.07.2020 InfoDom d.o.o.
485 BORIS BOŠNJAK 406-01/14-05/912 526-06-01-02-02/2-17-4 27.02.2018 27.02.2021 Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek
486 DARKO BOŠNJAK 406-01/15-05/1404 526-06-01-02-02/2-18-4 17.11.2018 17.11.2021 Pronova d.o.o.
487 IGNA BOŠNJAK 406-01/16-05/209 526-06-02-03/3-16-2 08.05.2016 08.05.2019 Zagrebački holding - podružnica Zrinjevac, Zagreb
488 JAGODA BOŠNJAK 406-01/16-06/409 526-06-02-03/3-16-2 12.07.2016 12.07.2019 HEP-ODS d.o.o. Elektrodalmacija Split
489 LIDIJA BOŠNJAK 406-01/15-05/1055 526-06-02-02-01/1-18-4 21.07.2018 21.07.2021 Grad Ozalj
490 MARIJA BOŠNJAK 406-01/15-05/786 526-06-01-02-02/2-18-4 09.10.2018 09.10.2021 LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o. Prijevoz putnika
491 MARKO BOŠNJAK 406-01/15-05/881 526-06-02-03/2-18-4 12.06.2018 12.06.2021 Virovitičko-podravska županija
492 KATICA BOŠNJAKOVIĆ 406-01/15-05/549 526-06-02-03/2-18-4 23.03.2018 23.03.2021 Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
493 LJILJANA BOŠNJAKOVIĆ 406-01/14-05/196 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Dom zdravlja Ogulin
494 MIRNA BOTICA LEŠNJAK Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije
495 MAJA BOTRIĆ 406-01/16-05/429 526-06-02-02-01/3-16-2 24.03.2017 24.03.2020 KBC Split
496 IVANA BOŽAC 406-01/18-06/610 526-06-02-02-01/1-18-2 13.07.2018 13.07.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje Pula
497 Predrag Božac 406-01/18-06/966 526-06-02-02-01/1-18-2 07.12.2018 07.12.2021 MDOMSP
498 ALEKSANDRA BOŽANIĆ 406-01/17-05/272 526-06-01-02-02/2-17-2 24.11.2017 24.11.2020 Županijska lučka uprava Mali Lošinj
499 SANDRA BOŽANOVIĆ 406-01/15-05/20 526-06-01-02-02/2-18-4 23.02.2018 13.01.2021 Općina Nijemci
500 DRAGANA BOŽIČEK 406-01/17-06/108 526-06-02-03/3-17-2 21.03.2017 21.03.2020 Neuropsihijatrijska bolnica Popovača
501 INES BOŽIČEVIĆ 406-01/17-06/90 526-06-02-03/3-17-2 16.03.2017 16.03.2020 FZOEU
502 RENATA BOŽIČEVIĆ 406-01/14-05/1500 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Slunj
503 SANDA BOŽIČEVIĆ 406-01/14-05/232 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HP - Hrvatska pošta d.d.
504 ZDRAVKO BOŽIČEVIĆ 406-01/15-05/64 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Ogulin
505 MARTINA BOŽIČEVIĆ BADANJAK 406-01/16-05/246 526-06-02-03/3-16-2 18.09.2016 18.09.2019 SABKOM d.o.o. Saborsko
506 VESNA BOŽIČEVIĆ-REMENAR 406-01/16-05/478 526-06-02-02-01/3-17-2 05.03.2017 05.03.2020 Županijska uprava za ceste Križevci
507 ANDREJ BOŽIĆ 406-01/17-05/70 526-06-02-02-01/3-17-2 01.04.2017 01.04.2020 Filozofski fakultet u Zagrebu
508 DAVORKA BOŽIĆ 406-01/18-06/555 526-06-02-02-01/1-18-2 05.07.2018 05.07.2021 Osnovna škola Sveti Đurđ
509 JASNA BOŽIĆ 406-01/14-05/633 526-06-02-03/2-18-4 07.02.2018 13.01.2021 Arheološki muzej Istre
510 KREŠIMIR BOŽIĆ 406-01/14-05/756 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-Zagorske Županije
511 LJUBICA BOŽIĆ 406-01/14-05/396 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Stubičke toplice
512 MARIJA BOŽIĆ 406-01/15-05/1487 526-06-02-03/3-16-3 19.01.2016 19.01.2019 Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije
513 MIŠELA BOŽIĆ 406-01/16-06/564 526-06-02-03/3-16-2 08.11.2016 08.11.2019 Hamag-Bicro
514 SANJA BOŽIĆ 406-01/16-06/331 526-06-02-03/3-16-3 12.07.2016 12.07.2019 HAMAG BICRO
515 ZDRAVKA BOŽIĆ 406-01/16-06/127 526-06-02-03/3-16-5 05.07.2016 05.07.2019 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
516 ŽELJKO BOŽIĆ 406-01/16-05/290 526-06-02-03/3-16-2 05.11.2016 05.11.2019 Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Zagreb
517 SAŠA BOŽIĆ-KRALJIK 406-01/17-06/144 526-06-02-03/3-17-2 12.04.2017 12.04.2020 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
518 KAROLA BOŽINOVA 406-01/14-05/1502 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar SRCE
519 IVAN BRAČ 406-01/15-05/1035 526-06-02-03/3-16-5 06.05.2016 06.05.2019 Hrvatska gospodarska komora
520 GORDANA BRAČIĆ-RUŽIĆ 406-01/17-06/172 526-06-02-03/2-17-2 19.05.2017 19.05.2020 Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
521 ALEKSANDRA BRAČKO 406-01/17-05/152 526-06-01-02-02/1-17-2 29.09.2017 29.09.2020 Općina Veliki Bukovec
522 ANTONIJA BRAČUN 406-01/16-05/459 526-06-02-02-01/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
523 ANA BRADAČ 406-01/16-06/372 526-06-02/03/3-16-2 28.06.2016 28.06.2019 Park Stara Trešnjevka 4
524 VESNA BRADAČ 406-01/14-05/342 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Gradska plinara Zagreb d.o.o.
525 EDI BRADAMANTE 406-01/14-05/1061 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Odvjetnički ured Knežević, Bradamante,Hinić Muslim,Radić, Smiljanić i Pavković
526 VESNA BRADAMANTE 406-01/14-05/1705 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatski restauratorski zavod
527 KRISTINA BRADIĆ 406-01/16-06/540 526-06-02-03/3-16-2 26.10.2016 26.10.2019 Općina Kravarsko
528 BOŽENA BRADVICA 406-01/14-05/1159 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Zagreb Ured za javnu nabavu
529 MATEA BRAIČIĆ 406-01/18-06/284 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 Općina Dugi Rat
530 ZORANA BRAIĆ 406-01/15-05/1307 526-06-02-02/3-15-3 16.12.2015 16.12.2018 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
531 DANIJELA BRAILO 406-01/15-05/247 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 HNB Zagreb
532 SANJA BRAJČIĆ KURELIĆ 406-01/17-06/455 526-06-02-03/2-17-3 14.12.2017 14.12.2020 KBC-Zagreb
533 MARIJA BRAJKO 406-01/15-05/915 526-06-02-02-01/1-18-5 12.12.2018 12.12.2021 RH MUP Sektor za pravne poslove i ljudske potencijale
534 DAVORKA BRAJKOVIĆ 406-01/14-05/1697 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Tribunj
535 INES BRAJKOVIĆ 406-01/17-06/344 526-06-02-03/2-17-2 11.07.2017 11.07.2020 JAVNA USTANOVA „NACIONALNI PARK KRKA“
536 IVANA BRAJKOVIĆ 406-01/14-05/1685 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Dječji vrtić "Komiža"
537 MLADENKA BRAJNOVIĆ ABRAMOVIĆ 406-01/17-06/458 526-06-02-03/2-17-2 18.10.2017 18.10.2020 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
538 MARINA BRAKUS 406-01/16-05/232 526-06-02-03/3-16-2 27.06.2016 27.06.2019 Grad Drniš
539 JERKO BRALIĆ 406-01/14-05/826 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Zagreb Ured za javnu nabavu
540 LIDIJA BRALIĆ 406-01/16-05/320 526-06-02-03/3-16-2 17.10.2016 17.10.2019 Šibensko-kninska županija
541 JELENA BRANDT 406-01/17-05/75 526-06-02-02-01/3-17-2 01.04.2017 01.04.2020 Ministarstvo obrane RH
542 IVANA BRANIMIR ŽUGAJ 406-01/16-05/345 526-06-02-02-01/3-16-2 18.09.2016 18.09.2019 Komunalac Petrinja
543 TEO BRATINČEVIĆ 406-01/15-05/1118 526-06-02-02-01/1-18-4 30.10.2018 30.10.2021 HKZP d.o.o. Velika Gorica
544 MAJA BRATKO 406-01/17-06/18 526-06-02-03/3-17-2 20.01.2017 20.01.2020 Međimurska energetska agencija d.o.o.
545 KRISTINA BRATULIĆ 406-01/14-05/256 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Odvodnja Poreč d.o.o. - djelatnost za javne odvodnje
546 MARTINA BRAVAR 406-01/14-05/144 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Usluga d.o.o.
547 MIHAELA BRČIĆ 406-01/17-06/96 526-06-02-03/3-17-3 05.04.2017 05.04.2020 HROTE d.o.o.
548 TANJA BRČIĆ 406-01/17-05/302 526-06-01-02-02/2-17-2 13.10.2017 13.10.2020 Grad Poreč-Parenzo
549 TOMISLAV BRČIĆ 406-01/18-06/361 526-06-02-02-01/1-18-4 12.09.2018 12.09.2021 Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
550 ERMINA BRDAR 406-01/15-05/77 526-06-01-02-02/2-17-4 28.02.2018 28.02.2021 Grad Rijeka, Rijeka
551 ANA BRDARIĆ 406-01/18-06/452 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 Odvjetničko društvo Stanić i partneri d.o.o.
552 HRVOJE BRDARIĆ 406-01/16-06/728 526-06-02-03/3-16-2 21.12.2016 21.12.2019 INFODOM d.o.o.
553 TEA BRDARIĆ 406-01/18-06/453 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 -
554 MORENA BREČEVIĆ ŠTIFANIĆ 406-01/14-05/36 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Brtonigla
555 MELITA BREGOVIĆ 406-01/16-06/599 526-06-02-03/3-16-2 16.11.2016 16.11.2019 Opća bolnica Dr.Tomislav Bardek Koprivnica
556 SAVKA BREKALO 406-01/14-05/1218 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 HRVATSKE CESTE d.o.o.
557 MARINA BREŠIĆ JADRIĆ 406-01/18-06/289 526-06-02-03/2-18-2 24.04.2018 24.04.2021 Hrvatski hidrografski institut
558 ANA BREVULJ 406-01/17-06/309 526-06-02-03/2-17-2 27.06.2017 27.06.2020 Lokalna akcijska grupa „Strossmayer“
559 MARINA BREZAK 406-01/15-05/495 526-06-02-03/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Ministarstvo financija, Sektor za poslove Nacionalnog fonda
560 JOSIP BREZETIĆ 406-01/17-06/426 526-06-02-03/2-17-3 24.10.2017 24.10.2020 Hrvatska gospodarska komora,Županijska komora Karlovac
561 MAŠA BREZOVAC 406-01/15-05/996 526-06-02-03/2-18-4 30.06.2018 30.06.2021 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
562 MARKO BREZOVEC 406-01/16-06/321 526-06-02-03/3-16-2 14.06.2016 14.06.2019 DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
563 VESNA BREZOVEC 406-01/14-05/938 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ured državne uprave Varaždinska županija
564 AILIN BRGUDAC 406-01/15-05/396 526-06-01-02-02/2-18-4 18.02.2018 18.02.2021 Općina Višnjan
565 TOMISLAV BRGULJAN 406-01/17-06/133 526-06-02-03/3-17-2 12.04.2017 12.04.2020 Odvjetničko društvo Vukić i partneri d.o.o. Rijeka
566 VLADIMIRA BRIŠČIK 406-01/14-05/252 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Opća bolnica Karlovac
567 HELENA BRIZIĆ 406-01/16-05/188 526-06-02-03/3-16-2 31.10.2016 31.10.2019 APN Zagreb
568 Iva BRKARIĆ 406-01/18-06/755 526-06-02-02-01/1-18-2 18.10.2018 18.10.2021 KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
569 IVANA BRKIĆ 406-01/14-05/1311 526-06-01-02-02/2-18-4 27.03.2018 27.03.2021 Andiva j.d.o.o.
570 IVANA BRKIĆ 406-01/18-06/230 526-06-02-03/2-18-2 12.04.2018 12.04.2021 Hrvatska radiotelevizija 4
571 JOSIP BRKIĆ 406-01/17-06/556 526-06-02-03/2-17-2 24.11.2017 24.11.2020 Čistoća d.o.o.
572 MILJANA BRKIĆ 406-01/14-05/482 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske vode Zagreb
573 SOFIJA BRKIĆ 406-01/18-06/227 526-06-02-03/2-18-3 29.05.2018 29.05.2021 TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod
574 VANITA BRKIĆ 406-01/18-06/451 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 nezaposlena
575 ZLATKO BRKIĆ 406-01/15-05/117 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Udbina
576 IZIDORA BRKIĆ MIHIĆ 406-01/18-06/782 526-06-02-02-01/1-18-3 08.11.2018 08.11.2021
577 FILIP BRKLJAČA 406-01/16-06/652 526-06-02-03/3-16-2 12.12.2016 12.12.2019 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
578 Helena Brkljača 406-01/18-06/264 526-06-02-03/2-18-2 17.04.2018 17.04.2021 VATROGASNA ZAJEDNICA PGŽ
579 MARINA BRKLJAČIĆ 406-01/14-05/1484 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 HAKOM
580 VALENTINA BRLEČIĆ 406-01/18-06/363 526-06-02-03/2-18-2 16.05.2018 16.05.2021 Vodne usluge d.o.o. Bjelovar
581 MARIJANA BRLETIĆ 406-01/15-05/1004 526-06-01-02-02/2-18-4 19.11.2018 19.11.2021 III. OŠ Bjelovar
582 MARTINA BRLETIĆ 406-01/17-06/09 526-06-02-03/3-17-2 18.01.2017 18.01.2020 Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju
583 STJEPAN BRLIĆ 406-01/17-06/142 526-06-02-03/3-17-2 12.04.2017 12.04.2020 nezaposlen
584 KRISTINA BRLJAVAC 406-01/15-05/295 526-06-02-03/2-18-4 26.03.2018 26.03.2021 Općina Brtonigla
585 MILVANA BRNELIĆ 406-01/14-05/1658 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 HOPS Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Rijeka
586 LJUBICA BRNIČEVIĆ 406-01/14-05/863 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP-Proizvodnja d.o.o. PP HE JUG
587 JELENA BRNIĆ OŠ Ivana Meštrovića
588 NIVES BRNIĆ LEVADA 406-01/14-05/173 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske vode Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu
589 DUBRAVKA BROČILOVIĆ 406-01/14-05/346 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
590 SANJIN BRODARAC 406-01/15-05/368 526-06-02-03/2-18-4 18.02.2018 18.02.2021 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
591 DAVORKA BROZIČEVIĆ 406-01/15-05/916 526-06-01-02-02/2-18-6 15.09.2018 15.09.2021 Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj
592 ZORAN BROZIČEVIĆ 406-01/18-06/272 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 GRAD CRIKVENICA
593 TANJA BROZNIĆ-JURADA 406-01/14-05/454 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Rijeka Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
594 MARIJA BROZOVIĆ 406-01/15-05/608 526-06-02-03/2-18-4 25.03.2018 25.03.2021 Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin
595 MARIJAN BROZOVIĆ 406-01/15-05/892 526-06-02-03/3-16-10 29.06.2016 29.06.2019 VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
596 TAMARA BRŠČIĆ 406-01/14-05/1495 526-06-01-02-02/2-18-4 27.03.2018 27.03.2021 Pula Film Festival, Pula
597 BRIGITA BRUBNJAK 406-01/18-06/214 526-06-02-03/2-18-2 10.04.2018 10.04.2021 DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ
598 IVA BRUK 406-01/17-05/25 526-06-02-02-01/3-17-2 24.03.2017 24.03.2020 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
599 BOŽO BRUNDIĆ 406-01/14-05/1641 526-06-01-02-02/2-18-4 29.03.2018 29.03.2021 Dom za odrasle osobe Bidružica, Desinić
600 DAVOR BRUSIĆ 406-01/17-06/136 526-06-02-03/3-17-2 12.04.2017 12.04.2020 Energo d.o.o.
601 MILENA BRUSIĆ FOTAK 406-01/16-05/28 526-06-02-03/3-16-2 18.03.2016 18.03.2019 REGOS Zagreb
602 BOŽANA BRZOVIĆ 406-01/15-05/1437 526-06-02-02-01/1-18-4 24.11.2018 24.11.2021 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
603 KREŠIMIR BRZOVIĆ 406-01/14-05/1599 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
604 DARKO BUBALO 406-01/15-05/246 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
605 MATE BUBALO 406-01/16-05/414 526-06-02-02-01/3-16-2 16.12.2016 16.12.2019 HEP - Proizvodnja d.o.o.
606 ROBERT BUBALO 406-06/15-05/1084 526-06-01-02-02/2-18-4 15.09.2018 15.09.2021 Grad Đurđevac
607 JEROLIM BUBIČIĆ 406-01/15-05/1575 526-06-02-03/3-16-4 08.03.2016 08.03.2019 KRO-KOR d.o.o.
608 VALENTINA BUBLIĆ 406-01/16-06/125 526-06-02-03/3-16-2 02.03.2016 02.03.2019 Ličko-senjska županija
609 IVANA BUCHWALD-RUŽIĆ 406-01/18-06/659 526-06-02-02-01/1-18-2 24.07.2018 24.07.2021 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Radnička 80
610 TOMISLAV BUČANAC 406-01/16-06/629 526-06-02-03/3-16-2 23.11.2016 23.11.2019 Dječji vrtić Osijek
611 MARIJAN BUČAR 406-01/14-05/1321 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih poslova
612 ANDREJ BUČIĆ 406-01/17-05/154 526-06-01-02-02-17-2 06.05.2017 06.05.2020 Triglav osiguranje d.d.
613 DEJAN BUĆAN 406-01/15-05/1574 526-06-02-02/3-15-2 17.12.2015 17.12.2018 CENTAR BROKER d.o.o
614 RADE BUĆAN 406-01/16-05/483 526-06-02-02-01/3-17-2 01.04.2017 01.04.2020 Hrvatske vode-hidrotehnički objekti d.o.o., Zagreb
615 IVAN BUDAK 406-01/17-06/55 526-06-02-03/3-17-3 21.03.2017 21.03.2020 MFIN, Porezna uprava
616 VLATKA BUDANOVIĆ 406-01/16-05/176 526-06-02-03/3-16-2 25.04.2016 25.04.2019 OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
617 MARIO BUDIJA 406-01/14-05/106 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Opća županijska bolnica Pakrac
618 ANĐELKA BUDIMIR 406-01/15-05/463 526-06-01-02-02/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
619 DARJAN BUDIMIR 406-01/14-05/1642 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 DUKOM PLIN d.o.o.
620 HRVOJE BUDIMIR 406-01/16-06/750 526-06-02-03/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 Hrvatske vode VGO Split
621 MARIJAN BUDIMIR 406-01/15-05/792 526-06-02-02-01/1-18-4 10.10.2018 10.10.2021 Elektrotehnički fakultet Osijek
622 MARKO BUDIMIR 406-01/14-05/862 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP-Proizvodnja d.o.o. PP HE JUG
623 NEVA BUDIMIR 406-01/14-05/610 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost
624 RUŽICA BUDIMIR 406-01/17-06/586 526-06-02-03/2-17-2 19.12.2017 19.12.2020 Agencija za regionalni razvoj RH
625 TONI BUDIMIR 406-01/18-06/150 526-06-02-03/2-18-2 08.03.2018 08.03.2021 Scala d.o.o. – Smiljanićeva 2
626 INES BUDINŠĆAK 406-01/15-05/1071 526-06-02-02/3-15-2 20.12.2015 20.12.2018 Agencija za ugljikovodike
627 DRAŽEN BUDIŠIĆ 406-01/15-05/578 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske vode
628 Ivan Budišić 406-01/18-06/797 526-06-02-02-01/1-18-2 23.10.2018 23.10.2021 HAMAG BICRO
629 ZVJEZDANA BUDOR KLARIĆ 406-01/14-05/517 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Dugo Selo
630 SANJA BUĐA 406-01/17-05/28 526-06-02-02-01/3-17-2 24.03.2017 24.03.2020 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
631 ZORAN BUĐANEC 406-01/16-05/449 526-06-02-02-01/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
632 ANA MARIJA BUHIN 406-01/17-06/462 526-06-02-03/2-17-3 14.12.2017 14.12.2020 Klinički bolnički centar Zagreb
633 ANTONIJA BUHOVAC 406-01/15-05/1408 526-06-01-02-02/2-18-4 18.11.2018 18.11.2021 MRRFEU
634 IVAN BUJGER 406-01/17-05/267 526-06-02-03/2-17-2 15.09.2017 15.09.2020 Državni hidrometeorološki zavod
635 ANDREJA BUKAL 406-01/18-06/485 526-06-02-02-01/1-18-2 27.06.2018 27.06.2021 Format Consulting, obrt za poslovno savjetovanje
636 IGOR BUKARICA 406-01/18-06/633 526-06-02-02-01/1-18-2 17.07.2018 17.07.2021 Grad Pula
637 KRISTINA BUKOJEVIĆ FLEGAR 406-01/15-05/575 526-06-02-03/2-18-4 19.03.2018 19.03.2021 Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog Zagreb
638 MARTINA BUKOVČAN 406-01/15-05/373 526-06-01-02-02/2-17-4 18.02.2018 18.02.2021 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
639 KATARINA BUKOVIĆ 406-01/15-05/813 526-06-02-03/2-18-4 30.04.2018 30.04.2021 Dom za psihički bolesne odrasle osobe Orehovica
640 DANIEL BUKOVINSKI 406-01/15-05/176 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Brdovec
641 JOSIPA BULAJA 406-01/16-06/619 526-06-02-03/3-16-2 15.11.2016 15.11.2019 Hep-Toplinarstvo d.o.o.
642 SINIŠA BULAJIĆ 406-01/17-05/27 526-06-02-02-01/3-17-2 24.03.2017 24.03.2020 Poduzetničko razvojni centar općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o.
643 LEA BULIĆ 406-01/17-06/254 526-06-02-03/2-17-2 09.06.2017 09.06.2020 Centar za kulturu i informacije Maksimir
644 MATEA BULKA 406-01/16-06/490 526-06-02-03/3-16-2 11.10.2016 11.10.2019 Općinski sud u Novom Zagrebu
645 ANAMARIJA BULJAN 406-01/18-06/400 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021 Ars Illyrica d.o.o. Karlovačka 26a 10020 Zagreb
646 MARINA BULJUBAŠIĆ 406-01/15-05/201 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske vode Pravna osoba za upravljanje vodama
647 ZORAN BUMBAK 406-01/14-05/926 526-06-02-03/2-18-5 16.02.2018 13.01.2021 Vodovod i odvodnja d.o.o.
648 LUKA BUNČUGA 406-01/14-05/1282 526-06-02-03/2-18-4 16.04.2018 13.01.2021 Hvarski vodovod d.o.o.
649 IRENA BUNETA 406-01/14-05/45 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ličko-Senjska županija
650 MORENA BUNETA 406-01/15-05/718 526-06-02-03/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 URIHO
651 DAVOR BUNOZA 406-01/16-05/12 526-06-02-03/3-16-2 18.02.2016 18.02.2019 Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb
652 DENI BUNOZA 406-01/17-06/31 526-06-02-03/3-17-2 27.01.2017 27.01.2020 GUSTE ZIDINE D.O.O.
653 DARKO BUNTIĆ 406-01/17-05/223 526-06-01-02-02/1-17-2 16.06.2017 16.06.2020 HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, TE-TO SISAK
654 ALENKA BUNTIĆ ROGIĆ 406-01/14-05/861 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo znanosti i obrazovanja
655 ŽELJKA BUNJEVAC 406-01/16-06/205 526-06-02-03/3-16-2 13.04.2016 13.04.2019 Ministarstvo poljoprivrede
656 SILVANA BURAZER 406-01/14-05/560 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Opća bolnica Šibensko-kninske županije
657 EDITA BURČUL 406-01/14-05/1534 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Klinička bolnica Dubrava
658 JOSIP BURČUL 406-01/14-05/588 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Kukljica
659 MARIJANA BURČUL 406-01/16-05/160 526-06-02-03/3-16-2 25.04.2016 25.04.2019 Dom za starije i nemoćne osobe Zadar
660 TOMISLAV BURGUND 406-01/14-05/1425 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Baranjski vodovod d.o.o.
661 TINA BURICA PASARIĆ 406-01/17-06/220 526-06-02-03/2-17-3 09.06.2017 09.06.2020 Akademija likovnih umjetnosti
662 ANAMARIJA BURIĆ 406-01/17-05/106 526-06-01-02-02/1-17-2 27.06.2017 27.06.2020 KOMUNALAC d.o.o.
663 KATARINA BURIĆ 406-01/18-06/152 526-06-02-03/2-18-3 08.05.2018 08.05.2021 NEZAPOSLENA
664 MARIJANA BURIĆ REDŽOVIĆ 406-01/17-06/140 526-06-02-03/3-17-2 12.04.2017 12.04.2020 Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
665 DALIBOR BURILO 406-01/15-05/447 526-06-01-02-02/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 Đakovački vodovod d.o.o.
666 DIANA BURMAZ 406-01/14-05/897 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 HINA
667 MARINA BUSIJA 406-01/18-06/319 526-06-02-03/2-18-2 03.05.2018 03.05.2021 OŠ Ludbreg
668 DENIS BUŠIĆ 406-01/16-06/384 526-06-02-03/3-16-3 28.09.2016 28.09.2019 Auto promet Sisak d.o.o.
669 Dijana Bušić 406-01/18-06/925 526-06-02-02-01/1-18-2 27.11.2018 27.11.2021
670 KRUNOSLAV BUŠIĆ 406-01/14-05/1452 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Sisačko-moslavačka županija
671 NEVENKA BUŠIĆ 406-01/15-05/314 526-06-02-02-01/1-18-4 30.10.2018 30.10.2021 Studentski centar Požega
672 SVJETLANA BUŠIĆ 406-01/16-06/140 526-06-02-03/3-16-2 09.03.2016 09.03.2019 HAMAG-BICRO
673 RUŽICA BUŠIĆ-STOJČIĆ 406-01/16-06/742 526-06-02-03/3-16-2 21.12.2016 21.12.2019 -
674 NIKŠA BUŠLJE 406-01/17-06/205 526-06-02-03/2-17-2 24.05.2017 24.05.2020 VODOVOD DUBROVNIK D.O.O.
675 MELITA BUŠLJETA 406-01/15-05/291 526-06-01-02-02/2-18-4 21.05.2018 21.05.2021 Koprivničko-križevačka županija, Koprvnica
676 BORIS BUTIGAN 406-01/18-06/512 526-06-02-02-01/1-18-2 27.06.2018 27.06.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
677 NIKO BUTIGAN 406-01/14-05/1390 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije
678 MARIJA BUTINA 406-01/14-05/671 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 "Komunalac" d.o.o.
679 ROMANA BUTINA 406-01/17-06/275 526-06-02-03/2-17-2 13.06.2017 13.06.2020 MINISTARSTVO FINANCIJA CARINSKA UPRAVA SREDIŠNJI URED
680 ANDREJA BUTKOVIĆ 406-01/16-06/294 526-06-02-03/3-16-2 17.05.2016 17.05.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
681 DAMIR BUTKOVIĆ 406-01/16-06/411 526-06-02-03/3-16-2 07.07.2016 07.07.2019 Primakon d.o.o.
682 GORDANA BUTKOVIĆ 406-01/14-05/1627 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Dom zdravlja Gospić
683 JANJA BUTKOVIĆ 406-01/16-05/127 526-06-02-03/3-16-2 26.03.2016 26.03.2019 Općina Tordinci
684 JOSIP BUTKOVIĆ 406-01/15-05/84 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
685 BARBARA BUTORAC 406-01/17-05/447 526-06-02-03/2-18-2 22.12.2017 22.12.2020 Ličko-senjska županija
686 JASNA BUTORAC 406-01/18-06/489 526-06-02-02-01/1-18-2 27.06.2018 27.06.2021 MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
687 LOREDANA BUŽLETA 406-01/15-05/398 526-06-01-02-02/2-18-6 21.07.2018 21.07.2021 Bolnica OIR "Prim. Dr. Martin Horvat"
688 NEVEN CAGANIĆ 406-01/17-05/275 526-06-02-03/2-17-2 31.10.2017 31.10.2020 Pleter-usluge d.o.o.
689 MIA CAHUN 406-01/15-05/1249 526-06-01-02-02/2-18-4 14.10.2018 14.10.2021 Ministarstvo znanosti i obrazovanja
690 HRVOJE CAPAR 406-01/14-05/839 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP d.d.
691 IVICA CAR 406-01/16-06/498 526-06-02-03/3-16-2 18.10.2016 18.10.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
692 VLATKA CAR PRIJIĆ 406-01/14-05/1651 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
693 TONI CARATAN 406-01/16-05/340 526-06-02-02-01/3-16-2 16.12.2016 16.12.2019 Agencija za investicije i konkurentnost, Zagreb
694 MARTINA CAREK 406-01/16-06/59 526-06-02-03/3-16-4 29.06.2016 29.06.2019 OŠ K.Š. GJALSKOG ZABOK
695 SUZANA CAREVIĆ 406-01/14-05/1352 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Vodovod Brač d.o.o.
696 ROMAN CARIĆ 406-01/14-05/1167 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Kršan
697 SARA CARIĆ 406-01/15-05/1571 526-06-02-02/3-15-2 17.12.2015 17.12.2018 Lučka uprava Rovinj
698 MAJA CARIĆ JUGOVIĆ 406-01/17-05/255 526-06-01-02-02/2-17-2 07.07.2017 07.07.2020 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost Zagreb
699 JOSIPA CAROVIĆ DOLENČIĆ 406-01/14-05/970 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
700 JOŠKO CEBALO 406-01/16-06/711 526-06-02-03/3-16-2 21.12.2016 21.12.2019 NPKLM Vodovod d.o.o. Put Sv. Luke 1
701 ANTONIA CEBIN 406-01/17-05/330 526-06-02-03/2-17-2 31.10.2017 31.10.2020 Pleter-usluge d.o.o.
702 MONIKA CEGUR 406-01/17-06/273 526-06-02-03/2-17-2 13.06.2017 13.06.2020 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
703 MATEA CELINŠĆAK 406-01/17-06/569 526-06-02-03/2-17-2 14.12.2017 14.12.2020 HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
704 SNJEŽANA CELINŠĆAK 406-01/14-05/54 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić"
705 BLANKA CELINŠĆAK MEZGA 406-01/15-05/1107 526-06-01-02-02/2-18-4 24.09.2018 24.09.2021 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
706 DIJANA CENGER 406-01/18-06/31 526-06-02-03/2-18-2 23.01.2018 23.01.2021 DRŽAVNI ARHIV U VIROVITICI
707 DOMAGOJ CENTNER 406-01/14-05/639 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Vukovar
708 SNJEŽANA CERANIĆ 406-01/16-05/123 526-06-02-03/3-16-2 25.04.2016 25.04.2019 HEP-Proizvodnja d.o.o. PP HE Zapad, Pogon HE Gojak i HE Lešće, Ogulin
709 NADA CERANJA 406-01/14-05/379 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Dječji vrtić "SUNCE"
710 ALAN CERIN 406-01/15-05/714 526-06-01-02-02/2-18-5 12.06.2018 12.06.2021 Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vodoopskrba i odvodnja Zagreb
711 TATIANA CERIN 406-01/16-06/653 526-06-02-03/3-16-2 12.12.2016 12.12.2019 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije
712 TONI CERIN 406-01/14-05/1652 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Rovinj
713 ŽELJKA CERJAK 406-01/17-06/570 526-06-02-03/2-17-2 14.12.2017 14.12.2020 HEP ODS d.o.o. Elektra Sisak
714 SNJEŽANA CERJAN 406-01/14-05/1202 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Opća bolnica Varaždin
715 ANTONIO CERKOVIĆ 406-01/16-06/519 526-06-02-03/3-16-2 21.10.2016 21.10.2019 Centar za socijalnu skrbb Sinj
716 DUNJA CEROVČEC 406-01/17-06/573 526-06-02-03/2-17-2 14.12.2017 14.12.2020 Kaznionica u Lepoglavi
717 JAGODA CESAREC GLAS 406-01/18-06/374 526-06-02-03/2-18-2 17.05.2018 17.05.2021 TERMOPLIN d.d. V. Špinčića 78
718 MATEJA CESTARIĆ 406-01/15-05/668 526-06-01-02-02/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 Klinika za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević"
719 DALIBOR CETINA 406-01/15-05/1474 526-06-02-03/3-16-4 09.02.2016 09.02.2019 MB CREATIVA d.o.o.
720 KARMEN CETINA 406-01/17-05/55 526-06-02-02-01/3-17-2 06.05.2017 06.05.2020 Parkovi d.o.o. Opatija
721 LOREDANA CETINA RAJKOVIĆ 406-01/18-06/602 526-06-02-02-01/1-18-2 12.07.2018 12.07.2021 MUP – PU ISTARSKA
722 IVANA CETINIĆ 406-01/16-06/107 526-06-02-03/3-107 23.02.2016 23.02.2019 KATUS d.o.o.
723 FILKO CEZNER 406-01/16-05/89 526-06-02-03/3-16-2 03.03.2016 03.03.2019 Ministarstvo gospodarstva
724 HELENE CHEHAIBAR SLADE 406-01/17-05/359 526-06-02-03/2-17-2 31.10.2017 31.10.2020 Sveučilište u Zagrebu, PMF
725 ZLATKO CIBOK 406-01/15-05/1176 526-06-02-02-01/1-18-4 19.11.2018 19.11.2021 AKTIVA obrt za usluge
726 INES CICO 406-01/17-05/189 526-06-01-02-02/1-17-2 29.09.2017 29.09.2020 Državne nekretnine d.o.o. Zagreb
727 TIHANA CIGETIĆ 406-01/16-05/380 526-06-02-02-01/3-16-2 10.10.2016 10.10.2019 Hrvatske vode Zagreb
728 Šime Cigić 406-01/18-06/748 526-06-02-02-01/1-18-2 11.10.2018 11.10.2021 Grad Drniš
729 MAJA CIGLAR 406-01/16-05/91 526-06-02-03/3-16-2 20.03.2016 20.03.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
730 ROBERTA CIGLAR ČOLIĆ 406-01/16-05/359 526-06-02-02-01/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 Grad Sveta Nedjelja
731 ŽELJKO CIGLARIĆ 406-01/14-05/1445 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 GKP "Čakom" d.o.o.
732 MARTINA CIGLEVIĆ 406-01/14-05/758 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo financija, Porezna uprava
733 ALENKA CIGROVSKI 406-01/17-06/204 526-06-02-03/2-17-2 24.05.2017 24.05.2020 Gradska tržnica d.o.o.
734 ANA CIGULA 406-01/17-05/224 526-06-02-03/2-17-2 29.09.2017 29.09.2020 Državna geodetska uprava
735 MILENA CIKOJA 406-01/16-05/415 526-06-02-02-01/3-16-2 16.12.2016 16.12.2019 Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o. Zagreb
736 MARICA CIKOJA-RATKOVSKI 406-01/14-05/1205 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske ceste d.o.o.
737 SANJA CIKOJEVIĆ 406-01/18-06/418 526-06-02-03/2-18-2 24.05.2018 24.05.2021 Javna ustanova „ Park prirode Lonjsko polje“
738 ŠPIRO CIMERA 406-01/17-06/03 526-06-02-03/3-17-2 18.01.2017 18.01.2020 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Radnička cesta 80
739 IVAN CINDORI 406-01/17-06/206 526-06-02-03/2-17-2 24.05.2017 24.05.2020 HEP-Toplinarstvo d.o.o.
740 ADELITA CINDRIĆ 406-01/14-05/124 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Državna geodetska uprava
741 ANA CINDRIĆ 406-01/17-06/68 526-06-02-03/3-17-2 09.03.2017 09.03.2020 Hrvatski zavod za zapošljavanje
742 IVONA CINDRIĆ 406-01/14-05/1265 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo financija
743 JOSIPA CINDRIĆ 406-01/16-06/364 526-06-02-03/3-16-3 07.07.2016 07.07.2019 Zaklada „Hrvatska za djecu“
744 MARIJA CINDRIĆ 406-01/18-06/601 526-06-02-02-01/1-18-2 12.07.2018 12.07.2021 GRAD SISAK
745 MARINKO CINDRIĆ 406-01/14-05/796 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 GRAD ZAGREB Ured za programe i projekte EU
746 MORENA CINDRIĆ 406-01/17-06/456 526-06-02-03/2-17-3 22.11.2017 22.11.2020 _________________
747 MARA CINDRIĆ ŠTEFANČIĆ 406-01/15-05/352 526-06-01-02-02/2-18-4 21.04.2018 21.04.2021 Vodogradnja Rijeka d.o.o.
748 HRVOSLAV CINGULIN 406-01/14-05/983 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HOPS d.o.o.
749 MAJA CIPEK 406-01/17-06/180 526-06-02-03/2-17-2 19.05.2017 19.05.2020 KRUTAK d.o.o.
750 MARINKO CIRKVENČIĆ 406-01/14-05/1189 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP d.d.
751 IVA CIRKVENEC 406-01/15-05/1159 526-06-01-02-02/2-18-4 23.09.2018 23.09.2021 Ministarstvo branitelja
752 LJERKA CIVIDINI 406-01/17-06/253 526-06-02-03/2-17-2 09.06.2017 09.06.2020 Županijska uprava za ceste Međimurske županije Mihovljanska 70
753 IVANA COHA KONTREC 406-01/16-06/23 526-06-02-03/3-16-2 26.01.2016 26.01.2019 OSNOVNA ŠKOLA BISTRA
754 KATARINA COLIĆ 406-01/16-05/427 526-06-02-02-01/3-16-2 14.11.2016 14.11.2019 INOVAcija, Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije
755 TIHANA COLIĆ 406-01/14-05/615 526-06-02-03/2-18/4 13.01.2018 13.01.2021 Gradska plinara Zagreb
756 GORDANA CORALLINI 406-01/14-05/319 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Parkovi d.o.o.
757 Čedo Crljen 406-01/18-06/787 526-06-02-02-01/1-18-3 21.11.2018 21.11.2021
758 VALENTINA CRLJENIĆ 406-01/18-06/806 526-06-02-02-01/1-18-2 24.10.2018 24.10.2021
759 JELENA CRNAC 406-01/18-06/126 526-06-02-03/2-18-2 27.02.2018 27.02.2021
760 VANESSA CRNČIĆ 406-01/16-06/659 526-06-02-03/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 EUROFIN
761 DAVOR CRNIĆ 406-01/18-06/694 526-06-02-02-01/1-18-3 19.10.2018 19.10.2021 HP-Hrvatska Pošta d.d
762 ANA CRNKOVIĆ 406-01/14-05/292 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 ZRAČNA LUKA SPLIT
763 BRIGITA CRNKOVIĆ 406-01/17-06/169 526-06-02-03/2-17-2 19.05.2017 19.05.2020 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
764 DARKO CRNKOVIĆ 406-01/14-05/1654 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Ludbreg
765 IGOR CRNKOVIĆ 406-01/14-05/635 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Vodovod -Osijek, d.o.o.
766 JULIJE CRNKOVIĆ 406-01/17-06/170 526-06-02-03/2-17-2 19.05.2017 19.05.2020 Državni arhiv u Rijeci
767 MIRJANA CRNKOVIĆ 406-01/18-06/884 526-06-02-02-01/1-18-3 06.12.2018 06.12.2021 DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ZAPAD
768 NIKOLINA CRNKOVIĆ 406-01/15-05/1364 526-06-01-02-02/2-18-6 11.11.2018 11.11.2021 Ljekarne zagrebačke županije
769 VIOLETA CRNOGAJ 406-01/17-06/473 526-06-02-03/2-17-2 19.10.2017 19.10.2020 Razvojna agencija Grada V. Gorica – VE-GO-RA
770 MATEA CRNOGORAC 406-01/16-06/63 526-06-02-03/3-16-2 28.01.2016 28.01.2019 nezaposlena
771 IVA CRNJAK 406-01/15-05/1526 526-06-01-02-02/2-18-4 09.12.2018 09.12.2021 Hrvatska banka za obnovu i razvitak
772 LEA CUCULIĆ 406-01/17-06/217 526-06-02-03/2-217 25.05.2017 25.05.2020 Grad Rijeka
773 MARTINA CUKOVIĆ 406-01/17-06/594 526-06-02-03/2-17-2 19.12.2017 19.12.2020 FINESA GRUPA d.o.o.
774 BARBARA CUKROV ČVRLJAK 406-01/14-05/1164 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Lučka uprava Šibenik
775 EMA CULI 406-01/17-05/432 526-06-02-03/2-17-2 12.12.2017 12.12.2020 Hrvatska gospodarska komora
776 HRVOJE CUNDEKOVIĆ 406-01/16-05/191 526-06-02-03/3-16-2 07.05.2016 07.05.2019 Pleter-usluge d.o.o. Zagreb
777 SILVIJA CUPAR 406-01/17-06/483 526-06-02-03/2-17-2 20.10.2017 20.10.2020 Županijska uprava za ceste Varaždinske županije
778 DAMIR CURIŠ 406-01/15-05/336 526-06-02-03/2-17-5 04.02.2018 04.02.2021 HEP-Proizvodnja d.o.o. Pogon KTE Jertovec
779 SANDRA CURIŠ 406-01/14-05/919 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP Proizvodnja d.o.o.
780 RENATA CURKIĆ 406-01/17-06/85 526-06-02-03/3-17-2 15.03.2017 15.03.2020 KBC Zagreb
781 LANA CURL POLETTI-KOPEŠIĆ 406-01/18-06/378 526-06-02-03/2-18-2 17.05.2018 17.05.2021 HAMAG-BICRO
782 BOŽANA CVEK 406-01/15-05/125 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Zagrebački holding d.o.o., ZET
783 RENATA CVETAN 406-01/14-05/331 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske ceste, d.o.o. Zagreb
784 ANITA CVETKO 406-01/17-05/439 526-06-01-02-02/2-17-2 22.12.2017 22.12.2020
785 RENATA CVETKOVIĆ 406-01/15-05/325 526-06-01-02-02/2-18-5 04.02.2018 04.02.2021 DIB Pametna rješenja d.o.o.
786 VESNICA CVETNIĆ 406-01/14-05/1511 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Legrad
787 VESNA CVIJAK 406-01/15-05/1054 526-06-02-02-01/1-18-4 21.07.2018 21.07.2021 Grad Ozalj
788 DUŠANKA CVIJANOVIĆ 406-01/15-05/397 526-06-01-02-02/2-18-4 18.02.2018 18.02.2021 KLANJAC d.o.o.
789 NATAŠA CVIJETIĆ 406-01/16-06/11 526-06-02-03/3-16-2 19.01.2016 19.01.2019 Zagrebački holding Podružnica ZET
790 Vesna Cvitak 406-01/18-06/861 526-06-02-02-01/1-18-3 28.11.2018 28.11.2021 Državni hidrometeorološki zavod
791 DANIJELA CVITAN 406-01/15-05/27 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Kalos"
792 NINO CVITAN 406-01/16-05/69 526-06-02-03/3-16-2 12.03.2016 12.03.2019 Državni zavod za intelektualno vlasništvo Zagreb
793 TONĆI CVITAN 406-01/14-05/843 526-06-02-03/2-18-4 12.02.2018 13.01.2021 HEP Telekomunikacije d.o.o. Zagreb
794 FRANE CVITANIĆ 406-01/16-06/132 526-06-02-03/3-16-2 08.03.2016 08.03.2019 AVE ENSIS d.o.o.
795 DARKO CVITANOVIĆ 406-01/14-05/125 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Institut Ruđer Bošković
796 MARTINA CVITANOVIĆ 406-01/14-05/453 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
797 MILJENKO CVITANOVIĆ 406-01/15-05/265 526-06-01-02-02/2-18-4 13.03.2018 13.03.2021 CROATIA osiguranje d.d.
798 SANDRA CVITANOVIĆ 406-01/17-05/375 526-06-02-03/2-17-2 17.12.2017 17.12.2020 MORH
799 TANJA CVITANOVIĆ 406-01/16-05/424 526-06-02-02-01/3-16-2 05.11.2016 05.11.2019 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrava Zagreb
800 IVANA CVITAŠ 406-01/15-05/815 526-06-01-02-02/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb
801 DEAN CVITIĆ 406-01/14-05/1653 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Rovinj - Rovigno
802 IVONA CVITKOVIĆ 406-01/14-05/663 526-06-02-03/2-17-4 27.02.2018 27.02.2021 Arhitektonski fakultet Zagreb
803 ŽELJKO CVITKOVIĆ 406-01/15-05/1508 526-06-02-03/3-16-4 28.06.2016 28.06.2019 APOS GRADA RIJEKE
804 NATALIJA CVJETIČANIN ORČIK 406-01/17-05/149 526-06-01-02-02/1-17-2 06.05.2017 06.05.2020 HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb
805 JELENA CVRLJE 406-01/14-05/1217 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 HŽ - Infrastruktura d.o.o.
806 MARIJA CVRLJE 406-01/17-05/372 526-06-02-03/2-17-2 30.12.2017 30.12.2020 Središnji registar osiguranika
807 MANJA CVRTILA 406-01/16-06/223 526-06-02-03/3-16-2 19.04.2016 19.04.2019 Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu
808 ZLATKO CVRTNJAK 406-01/14-05/61 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zagrebački holding d.o.o.
809 FILIP ČABRAJEC 406-01/16-06/250 526-06-02-03/3-16-2 06.05.2016 06.05.2019 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
810 SLAĐANA ČAČE 406-01/17-05/36 526-06-02-02-01/3-17-2 10.03.2017 10.03.2020 MUP RH PU Šibensko-kninska
811 MARINA ČAČIĆ 406-01/16-06/79 526-06-02-03/3-16-2 16.02.2016 16.03.2019 Grad Biograd na Moru
812 NIKOLA ČAČIĆ 406-01/15-05/161 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Klinički bolnički centar Rijeka
813 HANA ČAČIĆ GRABIĆ 406-01/17-05/216 526-06-01-02-02/1-17-2 16.06.2017 16.06.2020 Financijska agencija Zagreb
814 IRENA ČAGALJ 406-01/17-05/323 526-06-01-02-02/2-17-2 10.12.2017 10.12.2020 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
815 IVANA ČAGALJ 406-01/15-05/1081 526-06-02-02/3-15-2 19.12.2015 19.12.2018 Hrvatske vode, Zagreb
816 BOJAN ČAIĆ 406-01/16-06/611 526-06-02-03/3-16-2 15.11.2016 15.11.2019 URED DRŽAVNE UPRAVE U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI
817 ANICA ČAKALOVIĆ 406-01/14-05/278 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
818 IVONA ČAKARIĆ 406-01/16-06/395 526-06-02-03/3-16-2 30.06.2016 30.06.2019 Centar za profesionalnu rehabilitaciju „Zagreb“
819 MARIJA ČAKARIĆ BJELOBRK 406-01/16-05/245 526-06-02-03/3-16-2 20.06.2016 20.06.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
820 MARINA ČAKARUN 406-01/15-05/1047 526-06-01-02-02/2-18-4 10.10.2018 10.10.2021 "Čistoća" d.o.o. Zadar
821 SAŠA ČALDAREVIĆ 406-01/14-05/1287 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Središnji državni ured za središnju državnu nabavu
822 DUBRAVKA ČALE 406-01/16-05/129 526-06-02-03/3-16-2 20.03.2016 20.03.2019 Ured predsjednika RH Zagreb
823 GORAN ČALE 406-01/17-06/193 526-06-02-03/2-17-2 23.05.2017 23.05.2020 Općina Generalski Stol
824 SLOBODANKA ČALIĆ 406-01/16-06/553 526-06-02-03/3-16-2 26.10.2016 26.10.2019 Regionalna razvojna agencija Bjelvoarsko – bilogorske županije d.o.o.
825 MARKO ČAMBER 406-01/17-05/320 526-06-01-02-02/2-17-2 13.10.2017 13.10.2020 Grad Zagreb
826 DARINKA ČAMIĆ 406-01/14-05/1460 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Opća bolnica Varaždin
827 NEVEN ČANIĆ 406-01/15-05/533 526-06-01-02-02/2-18-4 30.04.2018 30.04.2021 MUP Policijska uprava Primorsko-goranska
828 ANA ČARIĆ PERKOVIĆ 406-01/15-05/1587 526-06-02-02/3-15-2 18.03.2016 18.03.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
829 SONJA ČATIĆ 406-01/14-05/911 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ured državne uprave u Sisačko-Moslavačkoj županiji
830 NENAD ČATIPOVIĆ 406-01/14-05/1330 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Medicinski fakultet Sveučilište u Splitu
831 GORAN ČAVALA 406-01/18-06/19 526-06-02-03/2-18-2 19.01.2018 19.01.2021 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
832 MARIN ČAVIĆ 406-01/14-05/1554 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Starigrad
833 MARINA ČAVIĆ 406-01/16-06/620 526-06-02-03/3-16-2 22.11.2016 22.11.2019 DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
834 IVANKA ČAVLEK 406-01/16-05/431 526-06-02-02-01/3-16-2 28.02.2017 28.02.2020 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb
835 ZVJEZDANA ČEGIR 406-01/18-06/232 526-06-02-03/2-18-2 12.04.2018 12.04.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
836 SNJEŽANA ČEHULIĆ 406-01/14-05/920 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP-Proizvodnja d.o.o.
837 MAJA ČEKO 406-01/17-06/475 526-06-02-03/2-17-2 19.10.2017 19.10.2020 GRAD ŠIBENIK
838 MIA ČEME 406-01/17-06/255 526-06-02-03/2-17-2 09.06.2017 09.06.2020 Našička razvojna agencija NARA d.o.o.
839 AZRA ČENGIĆ 406-01/18-06/779 526-06-02-02-01/1-18-2 19.10.2018 19.10.2021 Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević
840 IVAN ČEP 406-01/15-05/1359 526-06-02-02/3-15-2 07.05.2016 07.05.2019 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zagreb
841 SUZANA ČEPL 406-01/16-06/176 526-06-02-03/3-16-2 06.04.2016 06.04.2019 Optima Telekom d.d.
842 MARIJA ČEREDAR 406-01/14-05/603 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zrakoplovno tehnički centar d.d.
843 SUZANA ČERGAR 406-01/14-05/1157 526-06-02-03/2-18-4 27.02.2018 27.02.2021 Osnovna škola Vugrovec, Kašina
844 EMANUEL ČERVAR 406-01/15-05/1001 526-06-01-02-02/2-18-4 04.07.2018 04.07.2021 Općina Kanfanar
845 GUSTAV ČERVAR 406-01/15-05/485 526-06-01-02-02/2-18-4 26.03.2018 26.03.2021 Općina Rogoznica
846 ČEDOMIR ČEŠKOVIĆ 406-01/15-05/903 526-06-02-03/2-18-4 12.06.2018 12.06.2021 IVAPLIN d.o.o. Ivanić Grad
847 TAJANA ČEŠLJAŠ 406-01/14-05/1255 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 INA-Industrija nafte d.d.
848 ANA ČIČAK 406-01/16-06/157 526-06-02-03/3-16-2 15.03.2016 15.03.2019 HAMAG-BICRO
849 IVANA ČIČAK 406-01/16-06/457 526-06-02-03/3-16-2 11.10.2016 11.10.2019 Zagrebački Holding,podružnica Čistoća
850 MIŠO ČIČAK 406-01/14-05/32 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske vode
851 TAJANA ČIČAK 406-01/14-05/782 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatski centar za razminiranje
852 DIJANA ČIČIN-ŠAIN 406-01/16-06/418 526-06-02-03/3-16-2 07.07.2016 07.07.2019 Sveučilište u Zadru Mihovila Pavlinovića 1
853 MAJA ČIČKO 406-01/18-06/579 526-06-02-02-01/1-18-2 11.07.2018 11.07.2021 Voditeljica LAG-a SAVA
854 IVANČICA ČIKAN 406-01/17-06/161 526-06-02-03/3-17-2 19.04.2017 19.04.2020 OPĆINA PRESEKA
855 MAJA ČIKANOVIĆ 406-01/17-05/93 526-06-02-02-01/3-17-2 24.03.2017 24.03.2020 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
856 MARIJA ČIPČIĆ 406-01/17-06/339 526-06-02-03/2-17-2 11.07.2017 11.07.2020 Općina Dugopolje
857 MLADENKO ČIRJAK 406-01/15-05/498 526-06-01-02-02/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 KOMUNALAC d.o.o.
858 MARINA ČIRKO BRIŽIĆ 406-01/15-05/574 526-06-02-03/2-18-4 26.03.2018 26.03.2021 Grad Požega
859 IVANA ČIRKOVIĆ 406-01/17-05/411 526-06-02-03/2-17-2 22.12.2017 22.12.2020 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
860 NEDJELJKO ČIŽIĆ 406-01/15-05/1418 526-06-01-02-02/2-18-4 18.11.2018 18.11.2021 Finesa Credos d.d.
861 SLAĐANA ČIŽMEK 406-01/18-06/72 526-06-02-03/2-18-2 07.02.2018 07.02.2021 Ministarstvo zdravstva
862 STIPE ČOGELJA 406-01/16-05/50 526-06-02-03/3-16-2 04.02.2016 04.02.2019 Splitsko-dalmatinska županija Split
863 ADRIJANA ČOH 406-01/17-06/588 526-06-02-03/2-17-2 19.12.2017 19.12.2020 HUMVIO d.o.o.
864 SLAVKO ČOLAK 406-01/15-05/1078 526-06-02-02-01/1-18-4 24.09.2018 24.09.2021 Agencija za investicije i konkurentnost Zagreb
865 MARIJA ČOLAKOVIĆ 406-01/14-05/1692 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Otočka razvojna agencija
866 IVONA ČOLIĆ 406-01/14-05/572 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Vinkovci
867 SAŠA ČOLIĆ 406-01/14-05/1396 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo uprave
868 MARINA ČOLIG 406-01/15-05/1010 526-06-01-02-02/2-18-6 03.07.2018 03.07.2021 Zagrebačka županija Zagreb Upravni odjel za financije
869 KATARINA ČONDRIĆ 406-01/16-06/470 526-06-02-03/3-16-2 04.10.2016 04.10.2019 Ericsson Nikola Tesla d.d.
870 RENATA ČORLIJA 406-01/14-05/272 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zračna luka Dubrovnik d.o.o.
871 MAJA ČOSIĆ 406-01/16-06/355 526-06-02-03/3-16-2 16.06.2016 16.06.2019 Leota d.o.o.
872 DANIJELA ČOŠIĆ 406-01/14-05/17 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačka županije
873 Ana Čović 406-01/18-06/804 526-06-02-02-01/1-18-2 24.10.2018 24.10.2021 Hamag Bicro
874 IVONA ČOVIĆ 406-01/18-06/160 526-06-02-03/2-18-3 12.04.2018 12.04.2021 Dm-drogerie markt
875 KRISTINA ČOVIĆ 406-01/15-05/544 526-06-02-03/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
876 Kristina Črček 406-01/18-06/896 526-06-02-02-01/1-18-2 20.11.2018 20.11.2021 Consulting project plus d.o.o.
877 TATJANA ČRNAC RADULOVIĆ 406-01/14-05/28 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Dom zdravlja PGŽ
878 VLATKO ČUBELIĆ 406-01/16-05/318 526-06-02-3/3-16-2 22.07.2016 22.07.2019 HEP ODS d.o.o. Elektrolika Gospić
879 VEDRANA ČUBRANIĆ 406-01/15-05/435 526-06-02-03/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 Zračna luka Rijeka d.o.o.
880 BRIGITA ČUBRIĆ 406-01/16-06/201 526-06-02-03/3-16-3 03.05.2016 03.05.2019 JUNP PLITVIČKA JEZERA
881 VEDRAN ČUDINA 406-01/14-05/722 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
882 ROBERT ČUJIĆ 406-01/14-05/343 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Gradska plinara Zagreb d.o.o.
883 IVANA ČUK 406-01/18-06/06 526-06-02-03/2-18-2 17.01.2018 17.01.2021 ELEKRO NOVOSELEC d.o.o.
884 SANDI ČUKA 406-01/14-05/504 526-06-01-02-02/2-18-4 04.06.2018 13.01.2021 Općina Vrsar-Orsera
885 SANJA ČUKMAN 406-01/16-05/411 526-06-02-02-01/3-16-2 28.02.2017 28.02.2020 Općina Marija Bistrica
886 EMANUEL ČULIĆ 406-01/14-05/461 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Sveučilište u Splitu
887 BRANKA ČULINA 406-01/15-05/227 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije
888 RENATA ČULINA 406-01/14-05/1644 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 GRAD ZAGREB
889 SANJA ČULINA 406-01/16-06/199 526-06-02-03/3-16-2 13.04.2016 13.04.2019 Općina Vir
890 JASMINA ČULO 406-01/15-05/174 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 SAFU
891 NEDA ČULO 406-01/17-05/195 526-06-01-02-02/1-17-2 16.06.2017 16.06.2020 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
892 MARIJA ČULJAK HGK ŽK VUKOVAR
893 PATRICIJA ČULJAK 406-01/18-06/249 526-06-02-03/2-18-2 13.04.2018 13.04.2021 Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije
894 PREDRAG ČULJAK 406-01/15-05/1456 526-06-02-03/3-16-2 18.03.2016 18.03.2019 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
895 SANJA ČULJAK 406-01/18-06/259 526-06-02-03/2-18-2 17.04.2018 17.04.2021 GRAD VINKOVCI
896 MAJA ČUNČIĆ 406-01/16-06/586 526-06-02-03/3-16-2 16.11.2016 16.11.2019 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
897 DARIA ČUPIĆ 406-01/16-05/211 526-06-02-03/3-16-2 04.06.2016 04.06.2019 Hrvatske vode, Zagreb
898 MILJENKO ČUPIĆ Fundus projekt d.o.o. Zagreb
899 IRENA ČURAJ 406-01/17-06/128 526-06-02-03/3-17-2 06.04.2017 06.04.2020 Prvo plinarsko društvo-opskrba poslovnih korisnika d.o.o.
900 STJEPAN ČURAJ 406-01/16-06/319 526-06-02-03/3-16-3 07.07.2016 07.07.2019 ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.
901 GORAN ČURČIĆ 406-01/17-05/294 526-06-01-02-02/2-17-2 10.12.2017 10.12.2020 Kaznionica u Požegi
902 SINIŠA ČURLA 406-01/16-05/37 526-06-02-03/3-16-2 04.02.2016 04.02.2019 Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji Zagreb
903 MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI 406-01/14-05/510 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 ANGELA d.o.o.
904 SUZANA ČUTURA 406-01/16-05/352 526-06-02-02-01/3-16-2 24.09.2016 24.09.2019 Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. Vinkovci
905 MARIJANA ĆAĆIĆ 406-01/17-06/149 526-06-02-03/3-17-2 19.04.2017 19.04.2020 HEP-Opertor distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić
906 ANTE ĆALETA 406-01/16-06/727 526-06-02-03/3-17-4 25.01.2017 25.01.2020 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
907 KREŠIMIR ĆALETA-CAR 406-01/15-05/13 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Bilice
908 ADAM ĆAVAR 406-01/15-05/1484 526-06-02-03/3-16-3 19.01.2016 19.01.2019 Micro projekt d.o.o
909 FILIP IVAN ĆAVAR 406-01/16-06/424 526-06-02-03/3-16-2 12.07.2016 12.07.2019 Bukovac i suradnici odvjetničko društvo d.o.o.
910 SLAVICA ĆAVAR 406-01/17-05/77 526-06-02-02-01/3-17-2 01.04.2017 01.04.2020 Ministarstvo obrane RH
911 EMIL ĆEHIĆ 406-01/18-06/580 526-06-02-02-01/1-18-2 11.07.2018 11.07.2021 HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
912 NATAŠA ĆENDIĆ 406-01/14-05/521 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Pula-Pola
913 LIDIJA ĆERANIĆ 406-01/14-05/1406 526-06-02-03/2-18-4 08.06.2018 08.06.2021 KB DUBRAVA
914 JADRANKA ĆEVID 406-01/14-05/1413 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo pravosuđa
915 ANA ĆIĆERIĆ 406-01/15-05/627 526-06-02-03/2-18-4 05.03.2018 05.03.2021 INA d.d., Sektor nabave
916 TANJA ĆIMIĆ 406-01/15-05/1170 526-06-02-02/3-15-2 20.12.2015 20.12.2018 Hrvatske vode, Zagreb
917 MARKO ĆIRAK 406-01/16-05/341 526-06-02-02-01/3-16-2 14.11.2016 14.11.2019 Općina Posedarje
918 DENI ĆORIĆ 406-01/15-05/765 526-06-01-02-02/2-18-4 03.07.2018 03.07.2021 Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka
919 INA ĆORIĆ 406-01/16-06/623 526-06-02-03/3-16-2 22.11.2016 22.11.2019 HEP d.d.
920 IVKA ĆORIĆ 406-01/16-05/437 526-06-02-02-01/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 Zadarska županija, Zadar
921 JOSIP ĆORIĆ 406-01/17-06/238 526-06-02-03/2-17-2 06.06.2017 06.06.2020 EPTISA Adria d.o.o.
922 MARGARETA ĆORIĆ 406-01/14-05/1054 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Agencija Alan d.o.o.
923 IRENA ĆOSIĆ 406-01/18-06/743 526-06-02-02-01/1-18-2 11.10.2018 11.10.2021 ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o.
924 MARIJANA ĆOSIĆ 406-01/16-06/326 526-06-02-03/3-16-2 15.06.2016 15.06.2019 Brodsko-posavska županija
925 ZVONIMIR ĆOSIĆ 406-01/16-06/547 526-06-02-03/3-16-2 26.10.2016 26.10.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
926 PATRICIJA ĆUĆA 406-01/14-05/1018 526-06-01-02-02/2-18-4 26.03.2018 26.03.2021 Nasadi d.o.o. Zadar
927 MARIJA ĆUK 406-01/14-05/718 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
928 IVANA ĆULIBRK 406-01/17-06/460 526-06-02-03/2-17-2 18.10.2017 18.10.2020 MINISTARSTVO OBRANE RH
929 ERNA ĆUMURIJA DOMJANČIĆ 406-01/17-06/228 526-06-02-03/2-17-2 30.05.2017 30.05.2020 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
930 ANTONIJA ĆURIĆ 406-01/14-05/1386 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU
931 BISERKA ĆURIĆ 406-01/14-05/167 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Poslovni sustavi d.o.o.
932 KSENIJA ĆURIĆ 406-01/14-05/1210 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP ODS d.o.o. ELEKTRA VIROVITICA
933 STIPE ĆURIĆ 406-01/18-06/944 526-06-02-02-01/1-18-2 28.11.2018 28.11.2021
934 STIPO ĆURIĆ 406-01/15-05/1321 526-06-01-02-02/2-18-5 18.11.2018 18.11.2021 Hrvatske vode
935 VATROSLAV ĆURIĆ 406-01/17-05/10 526-06-02-02-01/3-17-2 06.02.2017 06.02.2020 Hrvatski zavod za zapošljavanje
936 ANĐA ĆURIĆ-SLUNJSKI 406-01/15-05/82 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske vode
937 FILIP ĆURKO 406-01/16-05/357 526-06-02-02-01/3-16-2 23.12.2016 23.12.2019 Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o. Zagreb
938 ANTE ĆURKOVIĆ 406-01/15-05/326 526-06-01-02-02/2-18-5 27.10.2018 27.10.2021 Grad Zadar
939 ANTE ĆURKOVIĆ 406-01/18-06/366 526-06-02-03/2-18-2 16.05.2018 16.05.2021 CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije
940 DANE ĆURKOVIĆ 406-01/14-05/942 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zaprešić d.o.o.
941 RINA ĆURKOVIĆ 406-01/16-06/731 526-06-02-03/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 Primoštenska 8
942 SNJEŽANA ĆURKOVIĆ 406-01/15-05/216 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Zemunik Donji
943 DUBRAVKA ĆUŠKA PEŠUT 406-01/18-06/104 526-06-02-03/2-18-2 15.02.2018 15.02.2021
944 BARBARA ĆUTIĆ BOŠKIĆ 406-01/15-05/168 526-06-02-03/2-17-5 13.01.2018 13.01.2021 Klinički bolnički centar Rijeka
945 MONIKA ĆUTUK 406-01/15-05/500 526-06-02-03/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Općina Podstrana
946 SAŠA DABIĆ 406-01/17-06/608 526-06-02-03/2-17-2 21.12.2017 21.12.2020 Ernst&Young Savjetovanje d.o.o.
947 ADRIANA DABO 406-01/16-05/426 526-06-02-02-01/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 Komunalije d.o.o., Novalja
948 IVAN DABO 406-01/16-05/348 526-06-02-02-01/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 Arburoža d.o.o., Novalja
949 JELENA DADIĆ 406-01/17-06/431 526-06-02-03/2-17-2 28.09.2017 28.09.2020 Dubrovačko-neretvanska županija
950 RUŽICA DADIĆ 406-01/15-05/1244 526-06-01-02-02/2-18-4 14.10.2018 14.10.2021 SAFU
951 ŽELJKO DADIĆ 406-01/14-05/1085 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Županijska lučka uprava Dubrovnik
952 HELENA DAGOSTIN 406-01/14-05/598 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Vodovod Labin d.o.o.
953 NIKOLINA DAJAK DUBRETA 406-01/16-05/474 526-06-02-02-01/3-17-2 20.12.2016 20.12.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
954 AGATA DAJČIĆ 406-01/16-05/08 526-06-02-03/3-16-2 14.03.2016 14.03.2019 TEHNOMONT d.d. Pula
955 ELENA DAJČMAN 406-01/16-06/397 526-06-02-03/3-16-2 30.06.2016 30.06.2019 GRAD CRES
956 DALIBORKA DAKIĆ KORAĆ 406-01/16-05/304 526-06-02-03/3-16-2 23.12.2016 23.12.2019 Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
957 ZRINKA DALENJAK 406-01/14-05/677 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
958 NADA DAMJANOVIĆ 406-01/14-05/347 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Rijeka Promet d.d.
959 MARICA DANČULOVIĆ 406-01/14-05/404 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ured državne uprave Karlovačka županija
960 NIKA DANIČIĆ 406-01/18-06/540 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Hrvatske vode
961 SANJA DANONIĆ 406-01/15-05/827 526-06-02-03/2-18-4 05.06.2018 14.05.2021 Općina Brckovljani
962 DIJANA DASOVIĆ 406-01/14-05/200 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 NPB "DR. IVAN BARBOT" Popovača
963 DŽENETA DAUTOVIĆ 406-01/16-06/420 526-06-02-03/3-16-2 07.07.2016 07.07.2019 Hep-Proizvodnja d.o.o.
964 LARA DEAK 406-01/18-06/21 526-06-02-03/2-18-2 19.01.2018 19.01.2021 Montraker d.o.o.
965 MARTINA DEAK 406-01/14-05/1397 526-06-02-03/2-18-4 28.03.2018 28.03.2021 Podzemno skladište plina d.o.o. Zagreb
966 Krešimir Debeljak 406-01/18-06/922 526-06-02-02-01/1-18-2 27.11.2018 27.11.2021
967 MIŠO DEBELJAK 406-01/17-06/422 526-06-02-03/2-18-6 12.04.2018 12.04.2021 MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
968 TANJA DEC 406-01/14-05/1070 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Komunalac d.o.o.
969 MIRJANA DECORTI 406-01/15-05/661 526-06-01-02-02-02/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 Hrvatske šume d.o.o.
970 IVANA DEDOVIĆ 406-01/14-05/1275 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ured državne uprave Dubrovačko-neretvanske županije
971 OLIVERA DEL CONT 406-01/15-05/1205 526-06-02-02-01/1-18-4 07.10.2018 07.10.2021 PricewaterhouseCoopers
972 BISERKA DELAČ 406-01/15-05/235 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Sveta Nedjelja
973 MARIJA DELAČ AHEL 406-01/15-05/1092 526-06-01-02-02/2-18-4 15.09.2018 15.09.2021 SAFEGE d.o.o.
974 KREŠIMIR DELAŠ 406-01/14-05/864 526-06-01-02-02/2-18-4 19.03.2018 19.03.2021 JPVP Grada Osijeka
975 MATEA DELAŠ 406-01/15-05/1186 526-06-01-02-02/2-18-4 29.09.2018 29.09.2021
976 SNJEŽANA DELAŠ 406-01/16-05/367 526-06-02-02-01/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 Hrvatske vode Zagreb
977 VEDRAN DELETIS 406-01/16-06/144 526-06-02-03/3-16-2 15.03.2016 15.03.2019 Hrvatske vode
978 SARA DELEVIĆ 406-01/15-05/1409 526-06-02-03/2-18-4 18.11.2018 18.11.2021 ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA
979 DAVOR DELIĆ 406-01/16-06/134 526-06-02-03/3-16-2 09.03.2016 09.03.2019 HAMAG-BICRO
980 MUSTAFA DELIĆ 406-01/17-05/15 526-06-02-02-01/3-17-2 05.03.2017 05.03.2020 HEP Proizvodnja d.o.o. TE-TO Osijek
981 ZVJEZDANA DELIĆ 406-01/15-05/1123 526-06-02-02/3-15-2 26.03.2016 26.03.2019 CEDEPE-Društvo osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb
982 VALENTINA DENAČIĆ 406-01/18-06/421 526-06-02-03/2-18-2 24.05.2018 24.05.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
983 ANAMARIJA DENICH 406-01/14-05/37 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
984 SANDRA DENT 406-01/17-05/136 526-06-01-02-02/1-17-2 16.06.2017 16.06.2020 Klinički bolnički centar Osijek
985 BISERKA DEPIKOLOZVANE 406-01/16-05/469 526-06-02-02-01/3-17-2 23.12.2016 23.12.2019 Općina Malinska-Dubašnica
986 KATARINA DEPOPE RADMAN 406-01/14-05/1555 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 INAT-VK d.o.o.
987 GORDAN DERADO 406-01/14-05/1645 526-06-02-03/2-17-4 26.03.2018 26.03.2021 "Aerodrom Brač"d.o.o. Supetar
988 PEPO DERANJA 406-01/14-05/1538 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zračna luka Dubrovnik d.o.o.
989 BRANKA DERANJA TRAJBAR 406-01/14-05/698 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 GRAD VELIKA GORICA
990 DAVOR DERDIĆ 406-01/14-05/1493 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Zagrebačke ceste
991 NIKOLINA DERDIĆ 406-01/16-05/407 526-06-02-02-01/3-16-2 16.12.2016 16.12.2019 Grad Zagreb
992 EMIL DEREŠ 406-01/15-05/1342 526-06-01-02-02/2-18-4 10.11.2018 10.11.2021 HRVATSKE VODE, VGO ZA SREDNJU I DONJU SAVU
993 LIDIJA DERK 406-01/17-06/114 526-06-02-03/3-17-2 22.03.2017 22.03.2020 Narodne novine d.d.
994 SUZANA DERK 406-01/16-05/221 526-06-02-03/3-16-2 06.06.2016 06.06.2019 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb
995 MIRJANA DESPIĆ 406-01/14-05/1721 526-06-02-03/2-18-5 13.01.2018 13.01.2021 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
996 NENAD DESPIĆ 406-01/16-05/18 526-06-02-03/3-16-2 14.03.2016 14.03.2019 Istarska županija
997 MIHAELA DESPOT 406-01/16-06/182 526-06-02-03/3-16-2 12.04.2016 12.04.2019 STUDENTSKI CENTAR
998 INA DESPOTOVIĆ 406-01/17-05/178 526-06-01-02-02/1-17-2 26.05.2017 26.05.2020 HAMAG-BICRO Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
999 MIRA DESPOTOVIĆ 406-01/14-05/899 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Klis
1000 ALENA DETAN KARLOVIĆ 406-01/17-06/404 526-06-02-03/2-17-2 22.09.2017 22.09.2020 ICO Ori d.o.o. Bolnička cesta 34 H
1001 JURICA DEVČIĆ 406-01/14-05/1098 526-06-01-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ured državne uprave Ličko-senjska županija
1002 MARKO DEVČIĆ 406-01/16-06/544 526-06-02-03/3-16-3 15.12.2016 15.12.2019 GRAD ZAGREB
1003 NENAD DEVČIĆ 406-01/14-05/1310 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 "Biokovka" Specijalna bolnica za med, rehabilitaciju
1004 TIHANA DEVČIĆ 406-01/15-05/1305 526-06-01-02-02/2-18-4 28.10.2018 28.10.2021 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
1005 VESNA DEVČIĆ ŠAFAR 406-01/18-06/600 526-06-02-02-01/1-18-2 12.07.2018 12.07.2021 Hrvatske vode Zagreb
1006 IVANA DEVIĆ 406-01/15-05/1119 526-06-01-02-02/2-18-4 22.09.2018 22.09.2021 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije
1007 IVANA DEVILA 406-01/17-05/233 526-06-02-03/2-17-2 17.12.2017 17.12.2020 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
1008 DRAŽEN DIANEŽEVIĆ 406-01/18-06/117 526-06-02-03/2-18-2 20.02.2018 20.02.2021 MINISTARSTVO OBRANE RH
1009 IGOR DIANKOV 406-01/16-05/434 526-06-02-02-01/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1010 MAJA DIDOVIĆ 406-01/17-06/54 526-06-02-03/3-17-2 08.03.2017 08.03.2020 Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju
1011 NATALIJA DIGULA 406-01/14-05/1675 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zdravstveno veleučilište
1012 GORDANA-ANA DIJAKOVIĆ 406-01/17-05/01 526-06-02-02-01/3-17-2 28.02.2017 28.02.2020 Zagorska razvojna agencija d.o.o.
1013 LUCE DIKLIĆ ZABRDJA 406-01/16-05/72 526-06-02-03/3-16-2 18.02.2016 18.02.2019 Dječji vrtić Vladimira Nazora
1014 MARKO DIKONIĆ 406-01/17-06/21 526-06-02-03/3-17-2 20.01.2017 20.01.2020 Vukovarsko-srijemska županija
1015 TEODORA DIMITROV 406-01/15-05/1178 526-06-02-02-01/1-18-4 29.09.2018 29.09.2021 JU Nacionalni park Brijuni
1016 IVANA DIMNIĆ 406-01/14-05/1531 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zračna luka Dubrovnik d.o.o.
1017 IVANA DINČIR BOGOJEVIĆ 406-01/17-06/230 526-06-02-03/2-17-2 30.05.2017 30.05.2020 Komunalac Glina d.o.o.
1018 MARKO DIVIĆ 406-01/16-06/467 526-06-02-03/3-16-2 27.09.2016 27.09.2019 Dječji vrtić Viškovo
1019 ZVONIMIR DIVIĆ 406-01/15-05/1586 526-06-02-02/3-15-2 18.02.2016 18.02.2019 HEP d.d. Zagreb
1020 DARIJA DIVIĆ PAVUN 406-01/14-05/1325 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske vode, Zagreb
1021 SANDRA DIVJAKINJA 406-01/16-06/447 526-06-02-03/3-16-2 14.07.2016 14.07.2019 Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.
1022 BLAŽENKA DIVKOVIĆ 406-01/14-05/696 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 JVP Grada Zagreba
1023 NADA DJERI 406-01/16-06/189 526-06-02-03/3-16-2 12.04.2016 12.04.2019 HEP ODS d.o.o.
1024 ARIJANA DLAČIĆ 406-01/14-05/761 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 KB Merkur
1025 TAMARA DMITROVIĆ 406-01/15-05/997 526-06-01-02-02/2-18-4 30.06.2018 30.06.2021 Opća bolnica "Dr.I. Pedišić" Sisak
1026 ALEN DOBLANOVIĆ 406-01/17-06/27 526-06-02-03/3-17-2 25.01.2017 25.01.2020 Općina Svetvinčenat
1027 JOSIP DOBRANIĆ 406-01/16-06/114 526-06-02-03/3-16-2 01.03.2016 01.03.2019 Studentski centar
1028 SANJA DOBRIČEVIĆ 406-01/15-05/607 526-06-02-03/2-18-4 25.03.2018 25.03.2021 Grafički fakultet
1029 SABINA DOBRILA PARIS 406-01/14-05/908 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Pula
1030 KORNELIJA DOBRILA POBOR 406-01/18-06/244 526-06-02-03/2-18-2 13.04.2018 13.04.2021 SVEUČILIŠTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET
1031 NEVENKA DOBRINA 406-01/14-05/1039 526-06-02-03/2-18-4 16.02.2018 13.01.2021 Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
1032 JELENA DOBROJEVIĆ KOVAČ 406-01/15-05/962 526-06-02-03/2-18-4 16.06.2018 16.06.2021 Zdravstvena ustanova Ljekarna "Jadran"
1033 ANDREJA DOBROSTAL ŠEGREGUR 406-01/16-06/335 526-06-02-03/3-16-2 15.06.2016 15.06.2019 Virovitičko-podravska županija
1034 DARKO DOBROVIĆ 406-01/16-05/193 526-06-02-03/3-16-2 20.06.2016 20.06.2019 Hrvatske vode - VGO za slivove SJ, Rijeka
1035 DOMAGOJ DODIG 406-01/16-06/338 526-06-02-03/3-16-2 15.06.2016 15.06.2019 Agencija za investicije i konkutentnost
1036 DRAGAN DOKIĆ 406-01/17-05/37 526-06-02-02-01/3-17-2 05.03.2017 05.03.2020 Općina Erdut
1037 JASMINA DOKOZA BUTKOVIĆ 406-01/16-06/256 526-06-02-03/3-16-2 06.05.2016 06.05.2019 EKO-MURVICA d.o.o. Trg S. Radića 1/II
1038 STANA DOLENAC 406-01/14-05/676 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Projekt jednako razvoj
1039 VEDRAN DOLENČIĆ 406-01/17-06/584 526-06-02-03/2-18-3 25.01.2018 25.01.2021 Nije primjenjivo
1040 PETRA DOLEŽALOVA 406-01/17-06/562 526-06-02-03/2-17-2 12.12.2017 12.12.2020 Hrvatska zaklada za znanost
1041 IVICA DOLIĆ 406-01/18-06/115 526-06-02-02-01/1-18-3 25.07.2018 25.07.2021 SIMORA d.o.o.
1042 Maja Dolić Ištuk 406-01/18-06/709 526-06-02-02-01/1-18-2 12.09.2018 12.09.2021
1043 MARKO DOLOVČAK 406-01/16-05/327 526-06-02-03/3-16-2 10.10.2016 10.10.2019 KRAKOM d.o.o.
1044 SINIŠA DOMAČINOVIĆ 406-01/14-05/507 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
1045 DANJELLA DOMDJONI 406-01/16-06/68 526-06-02-03/3-16-2 09.02.2016 09.02.2019 Grad Biograd na moru
1046 TIHANA DOMENKUŠ 406-01/14-05/759 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo financija - Porezna uprava-središnji ured
1047 ROBERT DOMIĆ 406-01/14-05/723 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo obrane RH
1048 BARBARA DOMIJAN 406-01/14-05/612 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP Proizvodnja d.o.o. PP HE Zapad
1049 DENIS DOMIJAN 406-01/17-05/390 526-06-02-03/2-17-2 15.11.2017 13.10.2020 HEP Proizvodnja d.o.o., GRUPA HE VINODOL
1050 Matija Domijan 406-01/18-06/964 526-06-02-02-01/1-18-2 07.12.2018 07.12.2021 Projekt jednako razvoj d.o.o.
1051 ZLATKO DOMIJAN 406-01/14-05/1616 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
1052 Diana DOMINIS 13.09.2018 13.09.2021 Središnji državni ured za šport
1053 IVANA DOMINIS FRANQUELLI 406-01/14-05/273 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zračna luka Dubrovnik d.o.o.
1054 FRANCISKA DOMINKOVIĆ 406-01/15-05/470 526-06-02-03/2-18-4 16.04.2018 16.04.2021 Visoki upravni sud RH Zagreb
1055 IVANA DOMINKOVIĆ CECELJA 406-01/15-05/742 526-06-01-02-02/2-18-4 23.04.2018 23.04.2021 OD Dominković i partneri d.o.o
1056 LIDIJA DOMITER 406-01/16-05/92 526-06-02-03/3-16-2 25.04.2016 25.04.2019 Dom zdravlja Dr. A. Štampar Nova Gradiška
1057 ANA DOMITROVIĆ 406-01/15-05/1024 526-06-01-02-02/2-18-4 07.07.2018 07.07.2021 Novokom d.o.o.
1058 GORAN DOMITROVIĆ 406-01/15-05/1283 526-06-01-02-02/2-18-4 27.10.2018 27.10.2021 SAFU
1059 SUZANA DOMJANIĆ 406-01/18-06/339 526-06-02-03/2-18-2 09.05.2018 09.05.2021 Ministarstvo poljoprivrede
1060 ANA DONADINI JAJAC 406-01/14-05/1684 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatsko narodno kazalište Split
1061 KRISTINA DOROSULIĆ 406-01/14-05/1196 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatski centar za razminiranje
1062 MARIJANA DOŠEN 406-01/15-05/296 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Pakoštane
1063 SANDRA DOŠEN 406-01/16-06/293 526-06-02-03/3-16-2 17.05.2016 17.05.2019 GRAD BIOGRAD NA MORU
1064 MAJA DOTLIĆ 406-01/16-05/233 526-06-02-03/3-16-2 27.06.2016 27.06.2019 Odvjetničko društvo VUKIĆ I PARTNERI d.o.o. Rijeka
1065 MAGDALENA DOVEČER 406-01/17-06/213 526-06-02-03/2-17-2 30.05.2017 30.05.2020 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
1066 IRMA DRAČIĆ 406-01/15-05/551 526-06-02-03/2-18-4 23.03.2018 23.03.2021 CAD-ING d.o.o.
1067 DEAN DRAGIČEVIĆ 406-01/18-06/246 526-06-02-03/2-18-3 08.05.2018 08.05.2021 Grad Dugo Selo
1068 STJEPAN DRAGIČEVIĆ 406-01/15-05/207 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske šume d.o.o.
1069 BORIS DRAGIĆ 406-01/16-06/511 526-06-02-03/3-16-2 18.10.2016 18.10.2019 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
1070 ILIJA DRAGIĆ 406-01/17-06/44 526-06-02-03/3-17-4 28.02.2017 28.02.2020 TEHNOCOLOR d.o.o.
1071 IVA DRAGIĆ 406-01/15-05/88 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 OT-OPTIMA TELEKOM d.d.
1072 VESNA DRAGIĆ 406-01/17-06/43 526-06-02-03/3-17-2 28.02.2017 28.02.2020 TEHNOCOLOR d.o.o.
1073 ROBERT DRAGIJA 406-01/14-05/328 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 KB MERKUR
1074 KRISTINA DRAGIN JELIĆ 406-01/16-06/710 526-06-02-03/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 OPĆINA MUĆ
1075 ALEK DRAGOJEVIĆ 406-01/16-06/671 526-06-02-03/3-17-3 20.01.2017 20.01.2020 Istarska razvojna agencija IDA d.o.o.
1076 SRĐAN DRAGOJEVIĆ 406-01/17-06/106 526-06-02-03/3-17-2 21.03.2017 21.02.2020 Javna ustanova Rezervat Lokrum
1077 VLASTA DRAGUŠICA 406-01/14-05/1251 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Studentski centar Osijek
1078 ARIJELA DRAGUZET 406-01/16-06/666 526-06-02-03/3-16-2 12.12.2016 12.12.2019 Istra-agent d.o.o.
1079 SVETISLAV DRAKULIĆ 406-01/18-06/642 526-06-02-02-01/1-18-2 18.07.2018 18.07.2021 Grad Čakovec
1080 Željka Drakulić 406-01/18-06/778 526-06-02-02-01/1-18-3 21.11.2018 21.11.2021 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
1081 BENEDIKT DRAŠKIĆ 406-01/15-05/868 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 IZGRADNJA VVK d.o.o.
1082 SNJEŽANA DRAŠKOVIĆ 406-01/16-05/105 526-06-02-03/3-16-2 27.06.2016 27.06.2019 Dom za starije i nemoćne osobe Primorsko goranske županije, Rijeka
1083 Stjepan Dravinski 406-01/18-06/710 526-06-02-02-01/1-18-2 12.09.2018 12.09.2021 Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
1084 ANAMARIJA DRAŽENOVIĆ 406-01/16-06/592 526-06-02-03/3-16-2 15.11.2016 15.11.2019 Agencija za obnovu osječke Tvrđe
1085 ANITA DRAŽENOVIĆ 406-01/15-05/1104 526-06-01-02-02/2-18-4 19.09.2018 19.09.2021 Dječji vrtić Sisak Stari
1086 LIDIJA DRAŽENOVIĆ 406-01/17-06/107 526-06-02-03/3-17-2 21.03.2017 21.03.2020 Hrvatske autoceste d.o.o.
1087 IVANA DRAŽIĆ 406-01/18-06/286 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 GRAD VINKOVCI
1088 ŽELJKA DRENJANČEVIĆ 406-01/14-05/1132 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 ABB d.o.o.
1089 JOSIPA DREZGA 406-01/15-05/306 526-06-02-03/2-18-4 28.02.2018 28.02.2021 ZVRK d.o.o.
1090 KATARINA DREZGA 406-01/17-06/342 526-06-02-03/2-17-2 11.07.2017 11.07.2020 Općina Ružić
1091 TAMARA DREZGA BARIŠIĆ 406-01/16-06/430 526-06-02-03/3-16-2 12.07.2016 12.07.2019 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije
1092 SANJA DRKUŠIĆ 406-01/16-06/413 526-06-02-03/3-16-2 07.07.2016 07.07.2019 Klinička bolnica „Sveti Duh“
1093 DANIJEL DRLIĆ 406-01/14-05/1225 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
1094 VEDRAN DRLJAČA 406-01/16-05/492 526-06-02-02-01/3-17-2 23.12.2016 23.12.2019 Hrvatski zavod za hitnu medicinu Zagreb
1095 ANTE DRMIĆ 406-01/15-05/1143 526-06-02-02-01/1-18-4 30.10.2018 30.10.2021 Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Vukovar
1096 MARA DRMIĆ 406-01/14-05/1046 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HŽ Infrastruktura d.o.o.
1097 ANICA DRMIĆ KUNIĆ 406-01/14-05/1230 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Zagreb Ured za javnu nabavu
1098 JELENA DRNDIĆ 406-01/17-06/237 526-06-02-03/2-17-2 06.06.2017 06.06.2020 Eptisa Adria d.o.o.
1099 ANITA DRNETIĆ 406-01/14-05/1108 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
1100 DRAGANA DROBAC 406-01/17-05/130 526-06-01-02-02/1-17-02 06.05.2017 06.05.2020 HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb
1101 ANDREJA DROBNIĆ 406-01/17-05/167 526-06-01-02-02/2-17-2 15.09.2017 15.09.2020 CRODUX PLIN d.o.o.
1102 MARIJANA DROBNJAK 406-01/14-05/587 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Lučka uprava
1103 SANDRA DROPULJIĆ 406-01/17-06/611 526-06-02-03/2-17-2 21.12.2017 21.12.2020
1104 NEVEN DROZDEK 406-01/15-05/1451 526-06-02-02/3-15-2 15.01.2016 15.01.2019 Agencija za regionalni razvoj
1105 ANDREA DROŽĐIBOB 406-01/17-06/587 526-06-02-03/2-17-2 19.12.2017 19.12.2020 Mobilita Evolva d.o.o.
1106 SILVIA DRVARIĆ 406-01/15-05/870 526-06-01-02-02/2-18-4 24.09.2018 24.09.2021 Općina Đelekovec
1107 MARIJA DRVENKAR 406-01/14-05/617 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 MUP -PU Koprivnica
1108 JASMINKA DRŽAIĆ 406-01/14-05/1236 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
1109 MIRAN DRŽAIĆ 406-01/17-06/417 526-06-02-03/2-17-2 27.09.2017 27.09.2020 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1110 RADE DUBRETA 406-01/15-05/1357 526-06-02-02/3-15-2 20.12.2015 20.12.2018 HAMAG BICRO
1111 DEJANA DUBROJA 406-01/16-06/658 526-06-02-03/3-16-2 12.12.2016 12.12.2019 Istarska županija
1112 IVICA DUGINA 406-01/15-05/130 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Lasinja
1113 IRIS DUIĆ 406-01/18-06/243 526-06-02-03/2-18-2 13.04.2018 13.04.2021 Ekonomski fakultet sveučilišta u Rijeci
1114 MONIKA DUILO 406-0117-06/214 526-06-02-03/2-17-2 25.05.2017 25.05.2020 JAVNA USTONOVA „NACIONALNI PARK KRKA“
1115 MIHAEL DUJAM 406-01/16-06/101 526-06-02-03/3-16-2 23.02.2016 23.03.2019 Grad Duga Resa
1116 DRAGICA DUJIĆ 406-01/16-05/203 526-06-02-03/3-16-2 19.06.2016 19.06.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1117 IVAN DUJIĆ 406-01/15-05/1017 526-06-01-02-02/2-18-4 07.07.2018 07.07.2021 Hrvaski školski sportski savez
1118 TONI DUJIĆ 406-01/17-05/446 526-06-02-03/2-18-2 22.12.2017 22.12.2020 Grad Zadar
1119 IVANA DUJMOVIĆ 406-01/18-06/456 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 Studentski centar Rijeka
1120 Lorena Dujmović 406-01/18-06/745 526-06-02-02-01/1-18-3 06.12.2018 06.12.2021
1121 MAJA DUJMOVIĆ 406-01/16-05/451 526-06-02-02-01/3-17-2 20.12.2016 20.12.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1122 MORENA DUJMOVIĆ 406-01/15-05/1579 526-06-02-02/3-15-2 17.12.2015 17.12.2018 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka
1123 ANA DUJMOVIĆ RANAC 406-01/14-05/659 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Mali Lošinj
1124 JELENA DUKARIĆ 406-01/17-05/299 526-06-01-02-02/2-17-2 27.10.2017 27.10.2020 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
1125 MAJA DUKARIĆ 406-01/17-06/233 526-06-02-03/2-17-2 30.05.2017 30.05.2020 Državni zavod za intelektualno vlasništvo
1126 MARINA DUKIĆ 406-01/14-05/1068 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Financijska agencija
1127 MARTINA DUKIĆ 406-01/16-06/412 526-06-02-03/3-16-2 07.07.2016 07.07.2019 Grad Slavonski Brod
1128 TATJANA DUKIĆ 406-01/14-05/221 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Županijska uprava za ceste
1129 JELENA DUKTAJ ĆURIĆ 406-01/18-06/250 526-06-02-03/2-18-2 17.04.2018 17.04.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1130 FILIP DULČIĆ 406-01/17-06/552 526-06-02-03/2-17-2 24.11.2017 24.11.2020 Meta Consulting
1131 ANTO DUMANČIĆ 406-01/14-05/800 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP-Toplinarstvo d.o.o. Pogon Osijek
1132 MIHAELA DUMANČIĆ 406-01/16-05/163 526-06-02-03/3-16-2 04.06.2016 04.06.2019 Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
1133 MIA DUMBOVIĆ 406-01/15-05/1215 526-06-01-02-02/2-18-4 13.10.2018 13.10.2021 SAFU
1134 ANNA DUMIČIĆ 406-01/17-05/133 526-06-01-02-02/1-17-2 16.06.2017 16.06.2020 Grad Rijeka Odjel gradsske uprave za kulturu
1135 ANAMARIJA DUNATOV 406-01/18-06/390 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021 VODOVOD d.o.o. Zadar
1136 Matea Dundović 406-01/18-06/765 526-06-02-02-01/1-18-2 18.10.2018 18.10.2021
1137 SABINA DUPELJ 406-01/14-05/1391 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Institut Ruđer Bošković
1138 ARDENA DURAS 406-01/14-05/100 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Pula
1139 JADRANKA DUVANČIĆ 406-01/16-05/332 526-06-02-03/3-16-2 06.02.2017 06.02.2020 Vodovod i kanalizacija d.o.o.
1140 MLADEN DUVNJAK 406-01/18-06/267 526-06-02-03/2-18-2 17.04.2018 17.04.2021 Općinski građanski sud u Zagrebu
1141 RENATA DUVNJAK 406-01/18-06/552 526-06-02-02-01/1-18-2 05.07.2018 05.07.2021 Gospodarska škola Varaždin
1142 TIHANA DUVNJAK 406-01/15-05/659 526-06-02-03/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 Općina Viškovci
1143 ZVONIMIR DUVNJAK 406-01/18-06/238 526-06-02-03/2-18-2 13.04.2018 13.04.2021 -
1144 IGOR DVANAJŠČAK 406-01/14-05/1185 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Županijska uprava za ceste međimurske županije
1145 KATARINA DVORSKI 406-01/18-06/184 526-06-02-03/2-18-2 21.03.2018 21.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1146 VESNA DŽAIĆ 406-01/18-06/212 526-06-02-03/2-18-2 10.04.2018 10.04.2021 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
1147 DARIA DŽAJA 406-01/15-05/1086 526-06-02-02-01/1-18-4 15.09.2018 15.09.2021 TROMONT d.o.o.
1148 STELA DŽAJA 406-01/15-05/150 526-06-01-02-02/2-18-4 28.02.2018 28.02.2021 Općina Podgora
1149 ANA-MARIJA DŽAKULA 406-01/17-05/60 526-06-02-02-01/3-17-2 01.04.2017 01.04.2020 Dom za starije osobe Ksaver
1150 SANDRA DŽAMBO 406-01/15-05/1182 526-06-01-02-02/2-18-4 29.09.2018 29.09.2021 KBC Rijeka
1151 NIKOLINA DŽAMONJA 406-01/17-06/399 526-06-02-03/2-17-2 22.09.2017 22.09.2020 Zračna luka Dubrovnik
1152 BRANISLAVA DŽELAJLIJA 406-01/14-05/694 526-06-01-02-02/2-18-4 24.04.2018 24.04.2021 Grad Rijeka, Rijeka
1153 IVANA DŽINIĆ 406-01/18-06/598 526-06-02-02-01/18-2 12.07.2018 12.07.2021 Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
1154 VEDRANA DŽOIĆ 406-01/15-05/1486 526-06-02-02-01/1-18-4 01.12.2018 01.12.2021 Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije
1155 TATJANA ĐAKOVIĆ ALAVANJA 406-01/14-05/891 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
1156 MIHAELA ĐALTO 406-01/17-05/350 526-06-02-03/2-17-2 17.12.2017 17.12.2020 SAFU
1157 ANDREA ĐAPIĆ 406-01/14-05/172 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo
1158 DANICA ĐENĐEŠ 406-01/14-05/60 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije
1159 IVAN ĐEREK 406-01/17-05/200 526-06-01-02-02/1-17-2 16.06.2017 16.06.2020 RH Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
1160 ANA ĐIGAŠ 406-01/16-06/259 526-06-02-03/3-16-2 06.05.2016 06.05.2019 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
1161 MIRJANA ĐIRLIĆ 406-01/14-05/1067 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Trogir Holding d.o.o.
1162 SNJEŽANA ĐOĐO 406-01/14-05/1448 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Komunalni servisi Kutina d.o.o.
1163 MARTINA ĐOLONGA 406-01/16-06/247 526-06-02-03/3-16-2 06.05.2016 06.05.2019 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
1164 MIRELA ĐORDAN 406-01/15-05/263 526-06-02-03/2-18-4 16.02.2018 13.01.2021 Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek", Koprivnica
1165 ANAMARIJA ĐORĐEVIĆ 406-01/14-05/1395 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Solin
1166 TIHANA ĐUĐIK 406-01/16-06/744 526-06-02-03/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.
1167 SANA ĐUKES 406-01/15-05/1060 526-06-01-02-02/2-18-4 21.07.2018 21.07.2021 Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.
1168 ALEKSANDAR ĐUKIĆ 406-01/15-05/1106 526-06-01-02-02/2-18-4 09.10.2018 09.10.2021 Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1169 NADA ĐUKSI 406-01/18-06/78 526-06-02-03/2-18-2 08.02.2018 08.02.2021 Grad Velika Gorica
1170 MIRELLA ĐULA FURJAN 406-01/14-05/692 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Institut za arheologiju, Zagreb
1171 MARIJA ĐUNĐEK 406-01/17-06/592 526-06-02-03/2-17-2 19.12.2017 19.12.2020 Finesa Grupa d.o.o.
1172 SANELA ĐURA 406-01/14-05/785 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Kloštar Ivanić
1173 NATAŠA ĐURAČIĆ 406-01/14-05/1181 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Kaznionica u Turopolju
1174 ANJA ĐURAN 406-01/15-05/656 526-06-02-03/2-17-3 22.09.2017 22.09.2020 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“
1175 JOSIPA ĐURĐEK 406-01/17-05/139 526-06-01-02-02/1-17-2 06.05.2017 06.05.2020 HEP d.d. Zagreb
1176 KRUNOSLAV ĐUREC 406-01/15-05/1423 526-06-02-02/3-15-2 04.02.2016 04.02.2019 LAG "Prigorje-Zagorje"
1177 NIKOLA ĐUREK 406-01/16-06/94 526-06-02-03/3-16-2 17.02.2016 17.02.2019 Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU
1178 MARIJA ĐURETIĆ 406-01/17-06/506 526-06-02-03/2-17-2 14.11.2017 14.11.2020 NP
1179 BARICA ĐURIČIĆ 406-01/14-05/1044 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Dom zdravlja
1180 MATIJA ĐURIĆ 406-01/17-05/260 526-06-02-03/2-17-2 21.07.2017 21.07.2020 DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI
1181 OZREN ĐURIĆ MIKUŠEVIĆ 406-01/16-05/446 526-06-02-02-01/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1182 IVANA ĐURIN 406-01/17-05/13 526-06-02-02-01/3-17-2 24.03.2017 24.03.2020 Ministarstvo poljoprivrede
1183 Nela Đurkov 406-01/18-06/805 526-06-02-02-01/1-18-2 24.10.2018 24.10.2021 Grad Osijek
1184 LUCIJANA ĐURKOVIĆ 406-01/15-05/991 526-06-02-03/2-18-4 30.06.2018 30.06.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Dubrovnik
1185 STJEPAN EBERHARDT 406-01/16-06/403 526-06-02-03/3-16-3 21.09.2016 21.09.2019 UNIVERZAL D.O.O. ĐAKOVO
1186 LEANA EGEKHER 406-01/16-06/145 526-06-02-03/3-16-2 15.03.2016 15.03.2019 Hrvatske vode
1187 KATICA ELEZ-MARKULIN 406-01/15-05/889 526-06-01-02-02/2-18-4 29.05.2018 29.05.2021 AKD d.o.o.
1188 KARMEN EMERŠIĆ 406-01/15-05/1236 526-06-01-02-02/2-18-4 29.11.2018 29.11.2021 OPĆINA CESTICA
1189 ZORANA ERCEG 406-01/17-06/516 526-06-02-03/2-17-2 15.11.2017 15.11.2020 Grad Benkovac Šetalište kneza Branimira 12 23420 Benkovac
1190 ANA ERCEGOVAC 406-01/16-05/484 526-06-02-02-01/3-17-2 31.10.2016 31.10.2019 Hrvatske vode Zagreb
1191 KRISTINA ERCEGOVAC 406-01/16-06/165 526-06-02-03/3-16-2 16.03.2016 16.03.2019 JADRANSKI NAFTOVOD, d.d.
1192 JASMINA ERDELJAC 406-01/15-05/208 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Klinički bolnički centar Rijeka
1193 MIRA EREMIĆ 406-01/15-05/503 526-06-02-03/2-17-4 20.03.2018 20.03.2021 Čistoća d.o.o.
1194 KATIA EREŠ 406-01/17-06/15 526-06-02-03/3-17-2 19.01.2017 19.01.2020 LAGUR Istarska batana
1195 NIVES EREŠ 406-01/15-05/506 526-06-01-02-02/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1196 MARIJA ERGOTIĆ MATIĆ 406-01/17-06/91 526-06-02-03/3-17-2 16.03.2017 16.03.2020 Ministarstvo regionalnog razvoja
1197 MIROSLAV ERHARDT 406-01/14-05-969 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Županijska uprava za ceste Dubrovačko -neretvanske županije
1198 BRANKA ERIĆ 406-01/17-06/557 526-06-02-03/2-17-2 12.12.2017 12.12.2020 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
1199 DIANA ERLBÄCK 406-01/15-05/839 526-06-01-02-02/2-18-7 09.06.2018 09.06.2021 Medical intertrade d.o.o.
1200 VANJA ESIH 406-01/15-05/1115 526-06-01-02-02/2-18-4 30.10.2018 30.10.2021 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb
1201 Ana Ezgeta 406-01/18-06/578 526-06-02-02-01/1-18-4 18.10.2018 18.10.2021 EKOPLUS d.o.o.
1202 MARINELA FABAC 406-01/14-05/349 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Umag
1203 NIKOLINA FABEČIĆ BRIGLJEVIĆ 406-01/18-06/08 526-06-02-03/2-18-2 17.01.2018 17.01.2021 LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
1204 KATARINA FABEK GLASNOVIĆ 406-01/17-06/87 526-06-02-03/3-17-2 15.03.2017 15.03.2020 Samostalni odvjetnički ured Katarina Fabek Glasnović
1205 IVANA FABIJAN 406-01/14-05/874 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Gospić
1206 MARTINA FABIJAN 406-01/14-05/889 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Sveta Nedjelja
1207 KRUNO FABIJANAC 406-01/18-06/727 526-06-02-02-01/1-18-2 18.09.2018 18.09.2021 KOMRAD D.O.O.
1208 MARIJANA FABIJANIĆ 406-01/14-05/999 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 KOMUNALNO DRUŠTVO PAG
1209 MARINA FABIJANIĆ 406-01/14-05/1550 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Pag
1210 ORNELA FABIJANIĆ 406-01/17-05/218 526-06-01-02-02/2-17-2 01.07.2017 01.07.2020 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosno područje Rijeka
1211 GLORIJA FABLE 406-01/14-05/1168 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Kršan
1212 MARIJANA FABRIS 406-01/17-06/547 526-06-02-03/2-17-2 24.11.2017 24.11.2020
1213 LEA FADLJEVIĆ 406-01/14-05/799 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP-Toplinarstvo d.o.o.
1214 ŽELJKO FADLJEVIĆ 406-01/18-06/291 526-06-02-03/2-18-3 09.05.2018 09.05.2021 HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.
1215 LIVIJA FAIĆ 406-01/16-06/50 526-06-02-03/3-16-2 28.01.2016 28.01.2019 AZRA d.o.o.
1216 RUŽICA FAJDETIĆ KURJAKOVIĆ 406-01/15-05/108 526-06-02-03/2-18-4 13.02.2018 13.01.2021 EKO KONG d.o.o.
1217 NIKOLA FAJFARIĆ 406-01/17-05/135 526-06-01-02-02/1-17-2 29.09.2017 29.09.2020 Čistoća d.o.o. Varaždin
1218 DENIS FAKIN 406-01/14-05/1025 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 "AQUATERM" d.o.o.
1219 MARIJA FANTELA KNEŽEVIĆ 406-01/16-06/521 526-06-02-03/3-16-2 21.10.2016 21.10.2019 LIBURNIJA D.O.O.
1220 KREŠIMIR FAR 406-01/15-05/789 526-06-01-02-02/2-18-4 21.05.2018 21.05.2021 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Zagreb Podružnica Čistoća
1221 PAVAL FARAC 406-01/18-06/177 526-06-02-03/2-18-2 21.03.2018 21.03.2021 NPKLM vodovod d.o.o.
1222 MIŠEL FARENVALD 406-01/14-05/1055 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
1223 DAMIR FARKAŠ 406-01/15-05/366 526-06-02-03/2-17-4 18.02.2018 18.02.2021 Našički vodovod d.o.o.
1224 LIDIJA FARKAŠ 406-01/14-05/811 526-06-02-03/2-18-4 20.02.2018 13.01.2021 Ured državne uprave Međimurska županija
1225 ANICA FATIGA 406-01/18-06/554 526-06-02-02-01/1-18-2 05.07.2018 05.07.2021 Osnovna škola Gustav Krklec Maruševec
1226 KATARINA FAVRO 406-01/17-06/179 526-06-02-03/2-17-2 19.05.2017 19.05.2020 LJEKARNA KORČULA
1227 VLATKA FEHIR 406-01/14-05/1242 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Moslavina plin d.o.o.
1228 IVANA FEKETE 406-01/18-06/141 526-06-02-03/2-18-2 08.03.2018 08.03.2021 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
1229 MONIKA FEKETE 406-01/15-05/1455 526-06-02-02/3-15-2 18.02.2016 18.02.2019 MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR Lokalna razvojna agencija d.o.o.
1230 JELENA FELJA ŠIMAC 406-01/18-06/497 526-06-02-02-01/1-18-2 27.06.2018 27.06.2021 Vodovod Lasinja d.o.o
1231 ANDREJA FEMEC 406-01/17-05/212 526-06-01-02-02/1-17-2 05.06.2017 05.06.2020 Koprivničko-križevačka županija
1232 ZORAN FERBER 406-01/16-06/510 526-06-02-03/3-16-2 18.10.2016 18.10.2019 Nezaposlen
1233 ĐURĐICA FERENAC 406-01/16-05/465 526-06-02-02-01/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj
1234 KRISTINA FERENAC 406-01/17-06/159 526-06-02-03/3-17-2 19.04.2017 19.04.2020 HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE
1235 RENATA FERENAC 406-01/16-06/686 526-06-02-03/3-16-2 13.12.2016 13.12.2019 Azelija eko d.o.o.
1236 MARTINA FERENC 406-01/14-05/646 526-06-01-02-02/2-17-4 28.02.2018 28.02.2021 HEP - Nastavno obrazovni centar, Velika
1237 SILVIJA FERENC 406-01/15-05/1399 526-06-01-02-02/2-18-4 17.11.2018 17.11.2021 Grad Koprivnica
1238 LJILJANA FERENČAK-HURSA 406-01/18-05/05 526-06-02-03/2-18-2 13.02.2018 01.07.2019 Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
1239 Ivan Ferenčević 406-01/18-06/777 526-06-02-02-01/1-18-2 19.10.2018 19.10.2021
1240 DANIJEL FERIĆ 406-01/16-06/195 526-06-02-03/3-16-4 12.07.2016 12.07.2019 Hrvatska Lutrija d.o.o.
1241 MARIO FERIĆ 406-01/18-06/524 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE D.O.O.
1242 IVANA FERK 406-01/15-05/154 526-06-02-02-01/1-18-4 29.11.2018 29.11.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje EU projekata i programa
1243 VIDA FERLIN 406-01/15-05/669 526-06-01-02-02/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 GREGUS obrt za poslovno savjetovanje i prijevode
1244 DANIELA FERRO-PRPIĆ 406-01/15-05/134 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 KBC RIJEKA
1245 JELENA FESTINI UGRINA 406-01/15-05/1312 526-06-01-02-02/2-18-4 10.12.2018 10.12.2021 EXIDEO d.o.o. Zagreb
1246 IVANA FETH 406-01/16-05/96 526-06-02-03/3-16-02 01.07.2016 01.07.2019 HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Osijek
1247 TIHANA FIALA KOVAČEVIĆ 406-01/14-05/1152 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske vode
1248 MIRJANA FIJOLIĆ 406-01/16-06/170 526-06-02-03/3-17-8 27.01.2017 27.01.2020 -
1249 NELKA FIKEYS KRMIĆ 406-01/16-06/315 526-06-02-03/3-16-2 14.06.2016 14.06.2019 Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb
1250 ANDREJ FILČIĆ 406-01/15-05/177 526-06-01-02-02/2-18-4 24.04.2018 24.04.2021 REA KVARNER d.o.o., Rijeka
1251 MARINA FILIPČIĆ 406-01/18-06/228 526-06-02-03/2-18-2 12.04.2018 12.04.2021 Općina Bosiljevo
1252 ANITA FILIPOVIĆ 406-01/15-05/1315 526-06-01-02-02/2-18-4 10.12.2018 10.12.2021 Pevec d.d.
1253 BRANKA FILIPOVIĆ 406-01/14-05/808 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Sveučilište u rijeci, Studentski centar
1254 BRANKA FILIPOVIĆ 406-01/14-05/524 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Fakultet elektrotehnike i računarstva
1255 IVAN FILIPOVIĆ 406-01/15-05/159 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 JVP Grada Zagreba
1256 IVAN FILIPOVIĆ 406-01/16-06/41 526-06-02-03/3-16-2 27.01.2016 27.01.2019 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1257 KATARINA FILIPOVIĆ 406-01/14-05/1727 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Zagrebačka županija
1258 KRISTINA FILIPOVIĆ 406-01/14-05/177 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Virje
1259 MAJA FILIPOVIĆ 406-01/15-05/965 526-06-01-02-02/2-18-4 16.06.2018 16.06.2021 Jelić Konzalting d.o.o.
1260 Natalija Filipović 406-01/18-06/733 526-06-02-02-01/1-18-2 19.09.2018 19.09.2021 SAFU
1261 NIKOLINA FILIPOVIĆ 406-01/14-05/1299 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb
1262 SLOBODANKA FILIPOVIĆ 406-01/14-05/1309 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Biokovka spec.bolnica
1263 VALENTINA FILIPOVIĆ 406-01/15-05/1059 526-06-02-02-01/1-18-4 21.07.2018 21.07.2021 Hrvatske vode
1264 ZDRAVKO FILIPOVIĆ 406-01/14-05/181 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Javna ustanova "MAKSIMIR"
1265 DAJANA FINDERLE BEKE 406-01/14-05/1238 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 6. MAJ d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
1266 ANKICA FINDRIK 406-01/16-05/247 526-06-02-03/3-16-4 12.12.2016 12.12.2019 Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
1267 DRAŽENKA FIOLIĆ 406-01/14-05/1711 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Klinička bolnica Dubrava
1268 ANA FISTANIĆ 406-01/16-06/721 526-06-02-03/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 JU Galerija Klovićevi dvori
1269 IVA FISTONIĆ 406-01/16-06/267 526-06-02-03/3-16-2 09.05.2016 09.05.2019 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
1270 ROBERT FIŠIĆ 406-01/14-05/333 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB
1271 DRAGICA FLAM 406-01/15-05/484 526-06-01-02-02/2-17-4 13.03.2018 13.03.2021 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti HAKOM
1272 BORIS FLEGAR 406-01/14-05/1158 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Osijek
1273 GRACIJELA FLEGO 406-01/15-05/986 526-06-01-02-02/2-18-4 29.06.2018 29.06.2021 Preškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice "Neven" Rovinj
1274 GORAN FLETEN 406-01/14-05/1063 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Prelog
1275 HRVOJE FLORIJAN 406-01/17-06/160 526-06-02-03/3-17-2 19.04.2017 19.04.2020 Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga
1276 ANA FLORJAN 406-01/17-06/563 526-06-02-03/2-17-2 12.12.2017 12.12.2020
1277 Marko Fodor 406-01/18-06/901 526-06-02-02-01/1-18-2 21.11.2018 21.11.2021
1278 DAVID FORKO 406-01/18-06/41 526-06-02-03/2-18-2 23.01.2018 23.01.2021 Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
1279 TOMO FORKO 406-01/14-05/844 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP d.d. Zagreb
1280 SANDRA FORSTINGER 406-01/16-06/219 526-06-02-03/3-16-2 19.04.2016 19.04.2019 Pružne građevine d.o.o.
1281 KAROLINA FORUGLAŠ 406-01/18-06/311 526-06-02-03/2-18-2 03.05.2018 03.05.2021 OPĆINA GOLA
1282 VEDRANA FOSIĆ 406-01/17-05/170 526-06-01-02-02/1-17-2 27.10.2017 27.10.2020 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
1283 DRAGUTIN FOTAK 406-01/14-05/267 526-06-01-02-02/2-17-5 13.01.2018 13.01.2021 Klinika za infektivne bolesti Dr Fran Mihaljević
1284 ISADA FRACCARO 406-01/14-05/1048 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP- ODS, Elektroistra Pula
1285 JASMINA FRAN 406-01/18-06/519 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Osnovna škola Glina
1286 KATARINA FRANIĆ 406-01/15-05/772 526-06-02-03/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 HEP d.d.
1287 MARIJANA FRANIĆ 406-01/18-06/89 526-06-02-03/2-18-2 14.02.2018 14.02.2021 Ured za javnu nabavu
1288 DRAŽEN FRANKOL 406-01/15-05/1398 526-06-01-02-02/2-18-4 17.11.2018 17.11.2021 Hrvatske šume d.o.o., Zagreb UŠP Gospić
1289 DENIS FRANKOVIĆ 406-01/16-06/534 526-06-02-03/3-16-2 26.10.2016 26.10.2019 Grad Čakovec
1290 MARTINA FRANKOVIĆ 406-01/16-05/438 526-06-02-02-01/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 Temporis savjetovanje d.o.o.
1291 INES FRANOV BEOKOVIĆ 406-01/15-05/911 526-06-01-02-02/2-18-4 09.06.2018 09.06.2021 Grad Zagreb
1292 DANIJELA FRANJIĆ 406-01/16-06/275 526-06-02-03/3-16-2 09.05.2016 09.05.2019 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA-RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE Ulica grada Vukovara 78
1293 VIŠNJA FRANJIĆ 406-01/15-05/1589 526-06-02-02/3-15-2 04.02.2016 04.02.2019 INA Industrija nafte d.d. Zagreb
1294 IVANČICA FRANJKOVIĆ 406-01/14-05/715 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
1295 SANDA FRANJKOVIĆ 406-01/17-06/320 526-06-02-03/2-17-2 06.07.2017 06.07.2020 MLADOST d.o.o. Rakovac 1
1296 KAROLINA FRANJO 406-01/17-06/524 526-06-02-03/2-17-2 15.11.2017 15.11.2020 Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije
1297 MARCO FRANJUL 406-01/15-05/1483 526-06-01-02-02/2-18-4 01.12.2018 01.12.2021 Grad Pula
1298 SAŠA FRATRIĆ 406-01/18-06/641 526-06-02-02-01/1-18-2 18.07.2018 18.07.2021 INTER CARS d.o.o.
1299 BRANKA FRČKO 406-01/15-05/218 526-06-02-03/2-18-4 28.02.2018 28.02.2021 upanijsko državno odvjetništvo u Osijeku
1300 ŽELJKA FRELIH 406-01/14-05/774 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 PLINACRO d.o.o.
1301 ANA FRESL 406-01/15-05/606 526-06-02-03/2-18-4 23.04.2018 25.03.2021 Projekt jednako razvoj d.o.o.
1302 DAMIR FRIDELJ 406-01/17-05/419 526-06-02-03/2-17-2 22.12.2017 22.12.2020 HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon KTE Jertovec
1303 DARKO FRIDL 406-01/17-06/318 526-06-02-03/2-17-2 05.07.2017 05.07.2020 AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ
1304 JOSIPA FRKETIĆ 406-01/14-05/1107 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Agencija za odgoj i obrazovanje
1305 MARINA FRKLIĆ 406-01/14-05/1725 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Dječji vrtić Karlovac
1306 DAVORKA FRUK 406-01/17-06/277 526-06-02-03/2-17-2 13.06.2017 13.06.2020 SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
1307 MARTINA FRUK 406-01/15-05/417 526-06-02-03/2-18-4 25.03.2018 25.03.2021 Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
1308 ŽELJKA FRUK 406-01/14-05/541 526-06-02-03/2-17-4 29.03.2018 29.03.2021 Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije
1309 ANA FULGOSI GRLJUŠIĆ 406-01/14-05/1302 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Lučka uprava SDŽ
1310 ANA FUMIĆ 406-01/17-05/177 526-06-01-02-02/1-17-2 05.06.2017 05.06.2020 Klinički bolnički centar Osijek
1311 NINO FUNČIĆ 406-01/15-05/552 526-06-02-03/2-18-4 23.03.2018 23.03.2021 Opća bolnica Zadar
1312 MIROSLAV FUNTEK 406-01/14-05/831 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Komunalac Brckovljani d.o.o.
1313 DAMIR FUNJAK 406-01/14-05/1053 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Komunalac d.o.o.
1314 MARIO FUNJEK 406-01/15-05/357 526-06-02-03/2-18-4 05.02.2018 05.02.2021 Vode Lipik d.o.o.
1315 TOMISLAVA FURČIĆ 406-01/16-05/59 526-06-02-03/3-16-2 20.06.2016 20.06.2019 Odvjetnički ured Tomislava Furčić, Rijeka
1316 ANITA FURDI 406-01/17-05/333 526-06-02-03/2-18-4 19.03.2018 19.03.2021 MIN-MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE d.o.o.,
1317 MARIJAN FURIĆ 406-01/14-05/953 526-06-01-02-02/2-18-4 19.07.2018 13.01.2021 Odlagalište d.o.o.
1318 NIKOLA FURIĆ 406-01/18-06/262 526-06-02-03/2-18-2 17.04.2018 17.04.2021 HEP Proizvodnja d.o.o.Pogon TE-TO Zagreb
1319 EDI FURIJAN 406-01/16-06/29 526-06-02-03/3-16-2 26.01.2016 26.01.2019 Ponikve usluga d.o.o.
1320 MILKA FURLAN 406-01/14-05/354 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Petrijevci
1321 MARINA FURY ŠIMURINA 406-01/17-06/532 526-06-02-03/2-17-2 22.11.2017 22.11.2020 Dom zdravlja Županja
1322 KRISTIJAN FUTAČ 406-01/16-06/543 526-06-02-03/3-16-2 25.10.2016 25.10.2019 Agencija za regionalni razvoj RH
1323 MARIJA GABELA 406-01/17-05/303 526-06-01-02-02/2-17-2 15.09.2017 15.09.2020 EKO - Kaštelanski zaljev, Ustanova
1324 DARIJA GABERŠNIK 406-01/14-05/1049 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
1325 MATIJA GABRIČEVIĆ 406-01/16-05/457 526-06-02-02-01/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
1326 IVA GABRIĆ 406-01/17-05/134 526-06-01-02-02/1-17-2 27.06.2017 27.06.2020 HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb
1327 VESNA GABRIĆ KEŠINA 406-01/17-05/331 526-06-02-03/2-17-2 10.12.2017 10.12.2020 Agencija za plaćanja
1328 IVANA GABRIĆ MATIJAŠEVIĆ 406-01/14-05/389 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Đakovo
1329 MAJA GAČIĆ DIMIĆ 406-01/17-05/416 526-06-01-02-02/2-17-2 17.12.2017 17.12.2020 Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za proračun i financije
1330 KRISTINA GAĆA 406-01/16-06/450 526-06-02-03/3-16-2 14.07.2016 14.07.2019 Asteroid B-612
1331 TAJANA GAĆEŠA 406-01/16-06/147 526-06-02-03/3-16-2 15.03.2016 15.03.2019 INKASATOR d.o.o.
1332 BARBARA GAĆINA 406-01/14-05/442 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Rijeka
1333 GORDANA GAĐANSKI 406-01/17-05/199 526-06-01-02-02/1-17-2 25.11.2017 25.11.2020 Odvodnja Poreč d.o.o.
1334 Maja Gagić 406-01/18-06/734 526-06-02-02-01/1-18-2 19.09.2018 19.09.2021 HP - Hrvatska pošta d.d.
1335 SILVIA GAJDIĆ 406-01/17-06/194 526-06-02-03/2-17-2 23.05.2017 23.05.2020 Razbor.d.o.o. IV. Vrbik 6 10 000 Zagreb
1336 MARINA GAJSKI ŽIVČEC 406-01/15-05/1231 526-06-02-02-01/1-18-4 13.10.2018 13.10.2021 BICRO BIOCentar d.o.o.
1337 VIKTORIJA GAJŠEK 406-01/16-06/436 526-06-02-03/3-16-2 13.07.2016 13.07.2019 MEDICAL INTERTRADE d.o.o.
1338 MAJA GALEKOVIĆ 406-01/17-06/490 526-06-02-03/2-17-2 20.10.2017 20.10.2020 GORICA STAKLO TC D.O.O.
1339 ANĐELA GALIĆ 406-01/18-06/300 526-06-02-03/2-18-2 24.04.2018 24.04.2021 Sveučilište u Splitu, Fak. Građ.arhit. I geodezije
1340 ANTE GALIĆ 406-01/17-06/305 526-06-02-03/2-17-2 27.06.2017 27.06.2020 Grad Drniš
1341 BRANKA GALIĆ 406-01/17-05/22 526-06-02-02-01/3-17-2 05.03.2017 05.03.2020 Hrvatske vode VGO Osijek
1342 IVANA GALIĆ 406-01/16-05/140 526-06-02-03/3-16-2 06.06.2016 06.06.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1343 KRISTINA GALIĆ 406-01/18-06/771 526-06-02-02-01/1-18-2 19.10.2018 19.10.2021
1344 LUCIJA GALIĆ 406-01/18-06/148 526-06-02-03/2-18-2 08.03.2018 08.03.2021 Hrvatska Lutrija d.o.o
1345 LJILJANA GALIĆ 406-01/14-05/667 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske vode
1346 MAJA GALIĆ 406-01/17-05/97 526-06-02-03/2-17-6 24.07.2017 05.03.2020 Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. Osijek
1347 MARIJO GALIĆ 406-01/15-05/1155 526-06-02-02-01/1-18-4 23.09.2018 23.09.2021 Agencija za ugljikovodike
1348 MARIKA GALIĆ 406-01/16-05/404 526-06-02-02-01/3-16-2 28.02.2017 28.02.2020 KBC Zagreb
1349 ŽANA GALIĆ 406-01/14-05/280 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 DELOITTE, d.o.o.
1350 SAŠA GALIĆ SOLDO 406-01/15-05/152 526-06-01-02-02/2-18-4 09.12.2018 09.12.2021 Ministarstvo turizma
1351 KRISTINA GALINEC 406-01/17-06/359 526-06-02-03/2-17-2 13.07.2017 13.07.2020 Ministarstvo hrvatskih branitelja Trg Nevenke Topalušić 1
1352 SAŠA GALOV 406-01/16-06/425 526-06-02-03/3-16-2 08.07.2016 08.07.2019 DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
1353 BRANIMIR GALOVIĆ 406-01/16-06/276 526-06-02-03/3-16-2 17.05.2016 17.05.2019 Ministarstvo financija
1354 VESNA GALZINA 406-01/17-06/250 526-06-02-03/2-17-2 09.06.2017 09.06.2020 Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu
1355 HELENA GALJER 406-01/14-05/1110 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Dubrovnik
1356 LJUBICA GARAJ 406-01/14-05/218 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske šume d.o.o. UŠP Osijek
1357 TAMARA GARAJ-OBERAN 406-01/17-05/257 526-06-01-02-02/2-17-2 29.09.2017 29.09.2020 URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČO-KRIŽEVAČKOG ŽUPANIJI
1358 SUZANA GARAŠIĆ 406-01/14-05/634 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatska energetska regulatorna agencija
1359 DAVOR GARBAC 406-01/16-06/07 526-06-02-03/3-16-2 19.01.2016 19.01.2019 Razvojna agencija Vukovar
1360 JELENA GARDOVIĆ RUGAŠ 406-01/16-05/218 526-06-02-03/3-16-2 06.06.2016 06.06.2019 KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka
1361 DŽENET GARIBOVIĆ 406-01/15-05/1560 526-06-02-02/3-15-2 16.12.2015 16.12.2018 PricwaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o.
1362 ALESSANDRO GASPARINI 406-01/15-05/486 526-06-01-02-02/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Gradska knjižnica i čitaonica Pula
1363 INES GAŠPAR 406-01/15-05/334 526-06-01-02-02/2-17-5 04.02.2018 04.02.2021 APP d.d.
1364 ROBERTA GAŠPAR 406-01/15-05/1085 526-06-01-02-02/2-18-4 15.09.2018 15.09.2021 Grad Zadar
1365 JOSIPA GAŠPAR DERANJA 406-01/16-06/692 526-06-02-03/3-16-2 13.12.2016 13.12.2019 Općina Župa dubrovačka
1366 KATARINA GAŠPARAC 406-01/16-06/706 526-06-02-03/3-16-2 15.12.2016 15.12.2019 VG VODOOPSKRBA D.O.O.
1367 IVA GAŠPARIĆ 406-01/16-06/277 526-06-02-03/3-16-2 17.05.2016 17.05.2019 Ministarstvo financija
1368 MARTINA GAŠPARIĆ 406-01/17-05/208 526-06-01-02-02/1-17-2 05.06.2017 05.06.2020 Općina Rasinja
1369 ANAMARIJA GAŠPARLIN 406-01/14-05/376 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr.Andrija Štampar"
1370 JASNA GAŠPAROVIĆ 406-01/16-06/99 526-06-02-03/3-16-2 17.02.2016 17.02.2019 Centar za profesionalnu rehabilitaciju "Zagreb"
1371 ŠTEFICA GAŠPAROVIĆ 406-01/14-05/522 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 KBC ZAGREB
1372 ANDREJA GAUTA 406-01/16-05/60 526-06-02-03/3-16-2 20.06.2016 20.06.2019 Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Rijeka
1373 IVANKA GAVEZ 406-01/17-05/270 526-06-01-02-02/2-17-2 27.10.2017 27.10.2020 HEP ODS d.o.o. Elektra Čakovec
1374 ANDRIJANA GAVRAN 406-01/15-05/1368 526-06-01-02-02/2-18-4 11.11.2018 11.11.2021 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
1375 RUŠKA GAVRANIĆ 406-01/14-05/1516 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Vodovod d.o.o. Blato
1376 MARINA GAVRIĆ 406-01/18-06/81 526-06-02-03/2-18-2 08.02.2018 08.02.2021 HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. VUKOVARSKA 72
1377 VESNA GAZDA 406-01/14-05/724 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo obrane RH
1378 NIKOLINA GAZILJ 406-01/18-06/465 526-06-02-03/2-18-2 06.06.2018 06.06.2021 OPĆINA JAKŠIĆ
1379 NATAŠA GECAN 406-01/15-05/1190 526-06-02-02/3-15-2 20.12.2015 20.12.2018 Hrvatske vode, Zagreb
1380 HELENA GECL 406-01/16-06/204 526-06-02-03/3-16-2 13.04.2016 13.04.2019 Hrvatske vode
1381 INES GEDINI 406-01/18-06/457 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 Studentski centar Rijeka
1382 ŠANIN GEDRI KRELJA 406-01/14-05/40 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Vodovod Pula d.o.o.
1383 ELA GENC 406-01/18-06/175 526-06-02-03/2-18-2 21.03.2018 21.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1384 IVAN GERECI 406-01/18-06/543 526-06-02-02-01/1-18-3 13.07.2018 13.07.2021 VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
1385 IVONA GERECI 406-01/16-06/497 526-06-02-03/3-16-2 18.10.2016 18.10.2019 Hrvatske Vode
1386 ALEKSANDRA GEREŠ 406-01/16-05/287 526-06-02-03/3-16-2 10.10.2016 10.10.2019 HEP d.d. Zagreb
1387 BORIS-JAKOV GERIČIĆ 406-01/18-06/467 526-06-02-03/2-18-2 06.06.2018 06.06.2021 Dipl. iur. savjetnik u Službi komercijale URIHO-a
1388 VALENTINO GERL 406-01/17-06/388 526-06-02-03/2-17-2 20.09.2017 20.09.2020 INTEGER SAVJETOVANJE j.d.o.o.
1389 Gianfranco Ghiraldo 406-01/18-06/651 526-06-02-02-01/1-18-3 18.09.2018 18.09.2021 Contrada d.o.o.
1390 Katarina Gillich 406-01/18-06/714 526-06-02-02-01/1-18-2 12.09.2018 12.09.2021 Orešković, Vrtarić i partneri, odvjetničko društvo.d.o.o.
1391 JASMINKA GILJUŠIĆ 406-01/15-05/1082 526-06-02-02-01/1-18-4 19.11.2018 19.11.2021 Vrtlar d.o.o. Dubrovnik
1392 PETRA GJIRLIĆ 406-01/16-06/58 526-06-02-03/3-16-2 28.01.2016 28.01.2019 POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
1393 Aleksandra Gjogj 406-01/18-06/803 526-06-02-02-01/1-18-2 24.10.2018 24.10.2021
1394 PETRA GJURAŠIĆ 406-01/17-06/299 526-06-02-03/2-17-2 20.06.2017 20.06.2020 OD HANŽEKOVIĆ & PARTNERI d.o.o.; Zagreb
1395 TIHOMIR GJURIN 406-01/17-06/377 526-06-02-03/2-17-2 14.07.2017 14.07.2020 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1396 IVANA GLASNOVIĆ 406-01/16-06/96 526-06-02-03/3-16-2 17.02.2016 17.02.2019 Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU
1397 MARTINA GLASNOVIĆ 406-01/16-05/46 526-06-02-03/3-16-2 18.02.2016 18.02.2019 Dječji vrtić "Botinec"
1398 MARTINA GLASNOVIĆ 406-01/15-05/1203 526-06-02-03/2-18-4 06.10.2018 06.10.2021 JU Zeleni prsten Zagrebačke županije
1399 DARKO GLAVAN 406-01/18-06/196 526-06-03-02/2-18-2 22.03.2018 22.03.2021 HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo
1400 JURICA GLAVAN 406-01/16-05/440 526-06-02-02-01/3-16-2 16.12.2016 16.12.2019 Hrvatske vode Zagreb
1401 MARINA GLAVAN 406-01/18-06/682 526-06-02-02-01/1-18-2 25.07.2018 25.07.2021 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
1402 BORIS GLAVAŠ 406-01/15-05/1506 526-06-02-03/3-16-4 21.10.2016 21.10.2019 OPĆINA PODBABLJE
1403 MIRELA GLAVAŠ 406-01/16-05/303 526-06-02-03/3-16-2 23.12.2016 23.12.2019 Grad Zagreb
1404 ANA GLAVAŠ VLAŠIĆ 406-01/16-06/153 526-06-02-03/3-16-2 15.03.2016 15.03.2019 HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
1405 DAVOR GLAVICA 406-01/17-06/315 526-06-02-03/2-17-2 27.06.2017 27.06.2020 Općina Antunovac
1406 DOMAGOJ GLAVICA 406-01/17-05/111 526-06-01-02-02/1-17-2 01.07.2017 01.07.2020 Hrvatske vode
1407 ROBERTINO GLAVIČIĆ 406-01/14-05/222 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Vodovod d.o.o.
1408 NIKO GLAVINA 406-01/15-05/1543 526-06-01-02-02/2-18-4 15.12.2018 15.12.2021 BIOKOVKA
1409 HRVOJE GLAVOR 406-01/16-06/265 526-06-02-03/3-16-2 09.05.2016 09.05.2019 Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
1410 TATJANA GLAVOVIĆ 406-01/15-05/1105 526-06-02-02-01/1-18-4 09.10.2018 09.10.2021 HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb
1411 ANA GLIGO 406-01/16-06/508 526-06-02-03/3-16-2 18.10.2016 18.10.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1412 ŽELJKO GLOGOŠKI 406-01/14-05/1208 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Dom zdravlja Varaždinske županije
1413 TAMARA GLOGOVIĆ 406-01/14-05/1519 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Marija Gorica
1414 DANIELA GLUHAK 406-01/16-06/209 526-06-02-03/3-16-2 13.04.2016 13.04.2019 HEP – Proizvodnja d.o.o., Pogon KTE Jertovec
1415 MIRJANA GLUHAK KOLAR 406-01/14-05/1280 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
1416 SANJA GMAZ 406-01/15-05/80 526-06-02-03/2-18-4 16.04.2018 16.04.2021 Hrvatski veterinarski institut
1417 MARIJANA GNJILAC 406-01/18-06/346 526-06-02-03/2-18-2 09.05.2018 09.05.2021 Grad Ozalj
1418 IRINA GOBBATO 406-01/16-06/655 526-06-02-03/3-17-3 25.01.2017 25.01.2020 Općina Bale
1419 LANA GOJAK MARIĆ 406-01/16-05/418 526-06-02-02-01/3-16-2 14.11.2016 14.11.2019 INA d.d. Zagreb
1420 ANA GOJANOVIĆ-RAKIĆ 406-01/15-05/1470 526-06-02-02/3-15-2 17.12.2015 17.12.2018 Grad Šibenik
1421 IVANA GOJEVIĆ 406-01/17-06/542 526-06-02-03/2-17-2 24.11.2017 24.11.2020
1422 MARKO GOJKOVIĆ 406-01/17-06/13 526-06-02-03/3-17-2 19.01.2017 19.01.2020 Pomorski i Povijesni Muzej Hrvatskog primorja Rijeka
1423 DAVOR GOLAC 406-01/15-05/65 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske vode
1424 DANIELA GOLEM 406-01/14-05/04 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Darkom d.o.o.
1425 MARTINA GOLOB RUPENOVIĆ 406-01/15-05/318 526-06-02-02-01/1-18-5 23.10.2018 23.10.2021 Općina Funtana
1426 DARIO GOLUB 406-01/16-05/336 526-06-02-02-01/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1427 IVAN GOLUB 406-01/15-05/1416 526-06-02-03/3-16-3 12.07.2016 12.07.2019 x
1428 MARTINA GOLUB 406-01/18-06/897 526-06-02-02-01/1-18-2 21.11.2018 21.11.2021 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
1429 TANJA GOLUB 406-01/15-05/1040 526-06-01-02-02/2-18-5 23.09.2018 23.09.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1430 MAŠA GOLUBIČIĆ 406-01/17-06/168 526-06-02-03/2-17-2 19.05.2017 19.05.2020 Radnička cesta 80
1431 ANITA GOLUBIĆ 406-01/16-06/60 526-06-02-03/3-16-2 28.01.2016 28.01.2019 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
1432 DUBRAVKO GOLUBIĆ 406-01/14-05/609 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
1433 IVICA GOLUBIĆ 406-01/16-06/535 526-06-02-03/3-16-2 25.10.2016 25.10.2019 Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb
1434 RAJNA GOLUBIĆ Školski servis
1435 KATARINA GOLUBIĆ-PAUK 406-01/16-06/76 526-06-02-03/3-16-2 16.02.2016 16.02.2019 Javna ustanova Razvojna agencija ŠKŽ
1436 ANICA GOPIĆ 406-01/14-05/425 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 POLET d.o.o.
1437 VESNA GORIĆ 406-01/14-05/247 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Specijalna bolnica za produženo lječenje Duga Resa
1438 ČEDO GORJANC 406-01/17-06/295 526-06-02-03/2-17-3 06.07.2017 06.07.2020 Zavod za vještačenje,profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
1439 MAJA GORNIK 406-01/14-05/133 526-06-02-03/2-18-4 24.04.2018 24.04.2021 Grad Jastrebarsko
1440 ANA GORSKI 406-01/14-05/990 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Prirodoslovno matematički fakultet
1441 MARIJANA GORTAN KRNIĆ 406-01/17-05/321 526-06-02-03/2-17-2 28.12.2017 28.12.2020 HRT
1442 MATIJA GORUP 406-01/18-06/183 526-06-02-03/2-18-2 21.03.2018 21.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1443 IVAN GOSARIĆ 406-01/17-06/457 526-06-02-03/2-17-2 18.10.2017 18.10.2020 Perutnina Ptuj – Pipo d.o.o
1444 BLAŽENKA GOTAL 406-01/17-06/400 526-06-02-03/2-17-2 22.09.2017 22.09.2020 Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ JU za upravljanjesportskim objektima grada Vukovara "Sportski objekti Vukovar"
1445 GORAN GOTAL 406-01/14-05/287 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Međimurska županija
1446 MANUELA GOVIĆ 406-01/16-06/577 526-06-02-03/3-16-2 09.11.2016 09.11.2019 KAZNIONICA I ZATVOR U ŠIBENIKU
1447 DAVORIN GRABAR 406-01/18-06/334 526-06-02-02-01/1-18-4 11.09.2018 11.09.2021 Druga gimnazija Varaždin Hallerova aleja 6a
1448 JASMINKA GRABAR 406-01/15-05/18 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Bednja
1449 NIKOLINA GRABIĆ 406-01/15-05/1435 526-06-01-02-02/2-18-4 24.11.2018 24.11.2021 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Služba za zajedničke poslove
1450 MIRJANA GRABIĆ NAZOR 406-01/15-05/1006 526-06-02-02-01/1-18-4 29.11.2018 29.11.2021 KBC Split
1451 ANA GRACIN 406-01/17-06/553 526-06-02-03/2-17-2 24.11.2017 24.11.2020 OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE
1452 ANDREJA GRACIN 406-01/15-05/605 526-06-01-02-02/2-18-4 25.03.2018 25.03.2021 VIPnet d.o.o.
1453 NIKOLINA GRACIN 406-01/17-06/474 526-06-02-03/2-17-2 19.10.2017 19.10.2020 GRAD ŠIBENIK
1454 MAJA GRAČANIN 406-01/17-05/410 526-06-02-03/2-17-2 22.12.2017 22.12.2020 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
1455 SANJA GRADEČAK 406-01/15-05/687 526-06-01-02-02/2-18-4 21.04.2018 21.04.2021 Komunalac d.o.o. Vodne usluge d.o.o
1456 MARTINA GRADIŠKA 406-01/16-06/356 526-06-02-03/3-16-2 16.06.2016 16.06.2019 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
1457 SABINE GRADIŠTANAC 406-01/14-05/1687 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Centar za restrukturiranje i prodaju
1458 OSTAP GRALJUK 406-01/17-05/356 526-06-02-03/2-17-2 22.12.2017 22.12.2020 Narodne novine d.d.
1459 LUCIJA GRANČIĆ 406-01/18-06/472 526-06-02-03/2-18-2 06.06.2018 06.06.2021 HEP d.d.
1460 ŽELJANA GRANIĆ 406-01/16-06/89 526-06-02-03/3-16-5 04.05.2016 04.05.2019 Dom za starije osobe Maksimir
1461 IVICA GRAOVAC 406-01/16-06-06/369 526-06-02-03/3-16-2 28.06.2016 28.06.2019 _
1462 LJILJANA GRASSI 406-01/16-05/20 526-06-02-03/3-16-2 25.04.2016 25.04.2019 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
1463 TEA GRAŠO GENARI 406-01/18-06/631 526-06-02-02-01/1-18-2 17.07.2018 17.07.2021 Grad Zadar
1464 NEVENKA GRBAC 406-01/14-05/946 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Termoplin d.d. Varaždin
1465 TANJA GRBAC 406-01/14-05/463 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Opatija
1466 VESNA GRBAC 406-01/16-05/482 526-06-02-02-01/3-17-2 23.12.2016 23.12.2019 Ministarstvo znanosti i obrazovanja
1467 ANITA GRBIĆ 406-01/16-06/217 526-06-02-03/3-16-2 19.04.2016 19.04.2019 Opća bolnica Zadar
1468 LENA GRBIĆ 406-01/15-05/412 526-06-02-03/2-18-4 05.06.2018 05.06.2021 Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Zadar
1469 NENAD GRBIĆ 406-01/18-06/04 526-06-02-03/2-18-3 07.02.2018 07.02.2021 DZZ Centar Zagreb
1470 TOMISLAV GRBIĆ 406-01/18-06/278 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 LAG POSAVINA
1471 DIVNA GRCIĆ 406-01/18-06/394 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021 GRAD DRNIŠ
1472 IRENA GRČIĆ 406-01/14-05/1180 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Karlovac
1473 STJEPAN GRČIĆ 406-01/17-06/294 526-06-02-03/2-17-2 20.06.2017 20.06.2020 ARR - Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske ; Ulica Grada Vukovara 284 (objekt A)
1474 SANDRA GRČIĆ BUDIMIR 406-01/14-05/1035 526-06-02-03/2-18-4 13.02.2018 13.01.2021 Muzeji Ivana Meštrovića
1475 ANDREJA GRDAKOVIĆ 406-01/15-05/1297 526-06-01-02-02/2-18-4 28.10.2018 28.10.2021 Zatvor u Zagrebu
1476 ANA GRDENIĆ 406-01/16-05/258 526-06-02-03/3-16-2 18.09.2016 18.09.2019 Hrvatska energetska regulatorna agencija Zagreb
1477 DUBRAVKA GRDENIĆ MATKOVIĆ 406-01/17-06/199 526-06-02-03/2-17-2 24.05.2017 24.05.2020 Psihijatrijska bolnica Lopača
1478 DOMAGOJ GRDIĆ 406-01/15-05/641 526-06-01-02-02/2-18-6 02.06.2018 02.06.2021 HEP d.o.o.
1479 VLATKA GRDIĆ 406-01/17-06/79 526-06-02-03/3-17-2 15.03.2017 15.03.2020 Hrvatske vode
1480 SANJA GRDIŠA 406-01/15-05/204 526-06-02-03/2-18-4 30.04.2018 30.04.2021 Montcogim-Plinara d.o.o. Sveta Nedjelja
1481 NIKOLINA GRDOVIĆ 406-01/17-05/171 526-06-01-02-02/1-17-2 26.05.2017 26.05.2020 Komunalac d.o.o. Samobor
1482 SANDRA GRDOVIĆ-TOMAŠKOVIĆ 406-01/14-05/1717 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Financijska agencija
1483 Maja Grđan 406-01/18-06/740 526-06-02-02-01/1-18-2 19.09.2018 19.09.2021 Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o.
1484 NIKOLINA GRĐAN 406-01/17-06/593 526-06-02-03/2-17-2 19.12.2017 19.12.2020 Finesa Grupa d.o.o.
1485 VLATKA GREBENAR 406-01/18-06/224 526-06-02-03/2-18-2 12.04.2018 12.04.2021 /
1486 JASMINA GREBLIČKI 406-01/16-05/30 526-06-02-03/3-16-2 26.03.2016 26.03.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1487 LIDIJA GREDIČAK 406-01/15-05/1065 526-06-02-03/2-18-4 21.07.2018 21.07.2021 -
1488 STJEPAN GREDIČAK 406-01/17-06/507 526-06-02-03/2-17-2 14.11.2017 14.11.2020 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I EU FONDOVA
1489 STJEPAN GREGORIĆ 406-01/16-05/197 526-06-02-03/3-16-2 27.06.2016 27.06.2019 JU Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, Samobor
1490 IRENE GREGOROVIĆ-FILIPČIĆ 406-01/14-05/1635 526-06-02-03/2-18-4 26.03.2018 13.01.2021 Dječji vrtić Rijeka
1491 SANDRA GREGOV 406-01/14-05/1542 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Pašman
1492 BISERKA GREGUREK 406-01/14-05/132 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo zdravstva
1493 JASMINKA GREGUROVIĆ 406-01/14-05/1344 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo financija
1494 MIRJANA GREGUR-SEVER 406-01/15-05/151 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Štrigova
1495 MIRJANA GREIFENSTEIN 406-01/14-05/1303 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije
1496 BARBARA GRGAC 406-01/16-05/29 526-06-02-03/3-16-2 04.02.2016 04.02.2019 Dom zdravlja Šibenik
1497 RENATA GRGAC 406-01/15-05/882 526-06-01-02-02/2-18-4 24.09.2018 24.09.2021 Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb
1498 VESNA GRGAČIĆ 406-01/15-05/686 526-06-02-03/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 Državna uprava za zaštitu i spašavanje
1499 NERA GRGAS GRANDO 406-01/15-05/919 526-06-01-02-02/2-18-4 01.06.2018 01.06.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik
1500 MARIJA GRGEC 406-01/16-06/163 526-06-02-03/3-16-2 16.03.2016 16.03.2019 ODVJETNIČKO DRUŠTVO BUDIN I PENIĆ,
1501 ANA GRGEČ 406-01/17-05/123 526-06-01-02-02/1-17-2 24.03.2017 24.03.2020 OPĆINA POLIČNIK
1502 JOSIP GRGIĆ 406-01/15-05/1516 526-06-02-03/3-16-3 27.01.2016 27.01.2019
1503 LJERKA GRGIĆ 406-01/18-06/329 526-06-02-03/2-18-2 08.05.2018 08.05.2021 EKO MOSLAVINA d.o.o.
1504 Ljiljana GRGIĆ 406-01/18-06/858 526-06-02-02-01/1-18-2 14.11.2018 14.11.2021 Ministarstvo poljoprivrede
1505 MIRELA GRGIĆ 406-01/15-05/298 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Sveta Nedelja
1506 TANJA GRGIĆ 406-01/16-06/167 526-06-02-03/3-16-2 16.03.2016 16.03.2019 Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji
1507 VESNA GRGIĆ 406-01/14-05/476 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Čistoća d.o.o.
1508 MIRNA GRGIĆ HORVAT 406-01/14-05/1308 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HŽ - Infrastruktura d.o.o.
1509 KLAUDIO GRGORINIĆ 406-01/14-05/817 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 PLINARA d.o.o
1510 SANDRA GRGOROVIĆ HADŽIJA 406-01/16-06/491 526-06-02-03/3-16-2 11.10.2016 11.10.2019 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
1511 MATEA GRGUREVIĆ 406-01/15-05/1222 526-06-01-02-02/2-18-4 12.11.2018 13.10.2021 SAFU
1512 DIJANA GRGURIĆ 406-01/14-05/638 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Prirodoslovno-matematički fakultet
1513 IVANA GRGURIĆ 406-01/16-06/180 526-06-02-03/3-16-3 28.06.2016 28.06.2019 Studentski centar Karlovac
1514 IVONA GRGURIĆ 406-01/18-06/617 526-06-02-02-01/1-18-2 13.07.2018 13.07.2021 Državna uprava za zaštitu i spašavanje
1515 NINA GRGURIĆ ČOP 406-01/18-06/29 526-06-02-03/2-18-3 14.02.2018 14.02.2021 Cordis d.o.o.
1516 SNJEŽANA GRGURIĆ TOPLAK 406-01/14-05/80 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Mrkopalj
1517 RENATA GRIBL NOVAČIĆ 406-01/15-05/1301 526-06-02-02/3-15-2 28.01.2016 28.01.2019 Osječko-baranjska županija, Služba za javnu nabavu, Osijek
1518 IVANA GRIČAR 406-01/17-06/358 526-06-02-03/2-17-2 13.07.2017 13.07.2020 Ericsson Nikola Tesla d.d.
1519 MAJA GRILEC 406-01/16-06/569 526-06-02-03/3-16-2 08.11.2016 08.11.2019 HBOR
1520 BISERKA GRIPARIĆ 406-01/14-05/1182 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 ŽUC Istarske županije
1521 ANTONIO GRIZELJ 406-01/17-06/607 526-06-02-03/2-17-2 21.12.2017 21.12.2020 Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.
1522 JULIJANA GRIZELJ-SIROTIĆ 406-01/14-05/1243 526-06-02-02-01/1-18-4 17.10.2018 13.01.2021 Filozofski fakultet Rijeka
1523 SAMANTA GRIZILA TOMIŠIĆ 406-01/15-05/377 526-06-02-03/02-18-4 18.02.2018 18.02.2021 Pazin sport d.o.o.
1524 DORA GRKAVAC 406-01/17-05/263 526-06-02-03/2-17-2 29.09.2017 29.09.2020 Autonomni centar - ACT Čakovec
1525 VALERIJ GRKOVIĆ 406-01/15-05/380 526-06-01-02-02/2-18-5 14.05.2018 14.05.2021 Komunalno Hvar d.o.o.
1526 TONKA GRLIĆ 406-01/18-06/530 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Hrvatska narodna banka
1527 ANJA GRLJAK 406-01/16-05/202 526-06-02-03/3-16-2 07.05.2016 07.05.2019 Hrvatske vode, Zagreb
1528 MARTINA GRMAN KIZIVAT 406-01/15-05/1093 526-06-01-02-02/2-18-4 22.11.2018 15.09.2021 Hrvatske vode
1529 ZDRAVKO GRNJA 406-01/18-06/125 526-06-02-03/2-18-2 27.02.2018 27.02.2021 SD consulting d.o.o.
1530 KRISTINA GRUBER 406-01/14-05/506 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Preko
1531 IVANA GRUBER OSONJAČKI 406-01/16-06/257 526-06-02-03/3-16-3 05.07.2016 05.07.2019 AZRA
1532 Mislav Grubeša 406-01/18-06/812 526-06-02-02-01/1-18-2 25.10.2018 25.10.2021 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
1533 NENSI GRUBEŠA 406-01/15-05/1348 526-06-01-02-02/2-18-4 10.11.2018 10.11.2021 FINA
1534 BRANKA GRUBEŠIĆ 406-01/14-05/1007 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske vode
1535 JADRANKA GRUBEŠIĆ 406-01/17-05/24 526-06-02-02-01/3-17-2 26.05.2017 26.05.2020 Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
1536 SANDRA GRUBIĆ 406-01/17-05/204 526-06-01-02-02/1-17-2 16.06.2017 16.06.2020 GRAD RIJEKA OGU ZA KOMUNALNI SUSTAV
1537 TAMARA GRUBIŠA 406-01/17-05/282 526-06-02-03/2-17-2 22.08.2017 16.06.2020 Grad Rijeka
1538 ANA GRUBIŠIĆ 406-01/16-06/587 526-06-02-03/3-16-2 09.11.2016 09.11.2019 Cardio Medical Zagreb d.o.o. Utinjska 40
1539 ANKICA GRUBIŠIĆ 406-01/14-05/07 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Dom zdravlja Sisak
1540 FILIP GRUBIŠIĆ 406-01/14-05/1701 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Brodomerkur d.d.
1541 VEDRAN GRUBIŠIĆ 406-01/15-05/367 526-06-01-02-02/2-18-4 18.02.2018 18.02.2021 Županijska uprava za ceste Istarske županije
1542 ZORAN GRUBIŠIĆ-ČABO 406-01/15-05/1144 526-06-02-02/3-15-2 18.02.2016 18.02.2019 HŽ Infrastruktura d.o.o.
1543 ANA GRUBJEŠIĆ 406-01/14-05/746 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Opća bolnica Karlovac
1544 KARMEN GRUBOR 406-01/14-05/773 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Istarska županija
1545 INES GRUICA DEVČIĆ 406-01/16-05/94 526-06-02-03/3-16-2 11.04.2016 11.04.2019 Projekt jednako Razvoj d.o.o. Zagreb
1546 DIANA GRŽANIĆ LOPAC 406-01/17-05/295 526-06-02-03/2-17-2 06.09.2017 16.06.2020 Vodovod Hrvatsko Primorje - j.o.d.o.o. Senj
1547 BRANKO GUDASIĆ 406-01/16-05/428 526-06-02-02-01/3-16-2 05.11.2016 05.11.2019 Vatrogasna zajednica grada Karlovca
1548 IVANA GUDELJ 406-01/16-05/364 526-06-02-02-01/3-16-2 17.10.2016 17.10.2019 Brodomerkur d.d. Split
1549 IVANA GUDELJ 406-01/17-06/191 526-06-02-03/2-17-2 23.05.2017 23.05.2020 Učilište EU PROJEKTI
1550 STANKO GUDELJ 406-01/16-06/636 526-06-02-03/3-16-2 23.11.2016 23.11.2019 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
1551 ZORAN GUDELJ 406-01/15-05/987 526-06-01-02-02/2-18-4 10.12.2018 10.12.2021 Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitko-dalmatinske županije, Split
1552 SINIŠA GUDLIN 406-01/15-05/896 526-06-01-02-02/2-18-4 30.06.2018 30.06.2021 Ured vijeća za nacionalnu sigurnost
1553 IGOR GUJA 406-01/15-05/1462 526-06-02-02/3-15-2 19.12.2015 19.12.2018 "Hrvatske autoceste" d.o.o. Zagreb
1554 ROMANI GULAN 406-01/18-06/725 526-06-02-02-01/1-18-2 18.09.2018 18.09.2021 Ministarstvo financija
1555 NIKOLINA GULIĆ 406-01/15-05/162 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Klinički bolnički centar Rijeka
1556 Biljana Gulin 406-01/18-06/688 526-06-02-02-01/1-18-2 05.09.2018 05.09.2021
1557 SANJA GULIN 406-01/15-05/1591 526-06-02-02/3-15-2 06.06.2016 06.06.2019 Zagrebački holding, Zagreb
1558 JELENA GUNJAČA 406-01/17-06/464 526-06-02-03/2-17-2 18.10.2017 18.10.2020 Near sea d.o.o.
1559 NADA GUNJAČA 406-01/14-05/1598 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Rijeka
1560 NINO GUNJAČA 406-01/16-06/133 526-06-02-03/3-16-2 08.03.2016 08.03.2019 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
1561 MAJA GURLICA 406-01/17-01/35 526-06-02-02-01/3-17-2 10.03.2017 10.03.2020 MUP RH PU Šibensko-kninska
1562 MARIJA GUŽVINEC 406-01/15-05/489 526-06-01-02-02/2-18-4 05.06.2018 05.06.2021 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb
1563 MELITA GVAJEC 406-01/14-05/1031 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske autoceste d.d.
1564 DANIJELA GVOJIĆ 406-01/14-05/1030 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 KOMUNALAC d.o.o. Korenica
1565 DUBRAVKA GVOZDANOVIĆ 406-01/16-06/566 526-06-02-03/3-16-2 08.11.2016 08.11.2019 HRVATSKI TELEKOM DD
1566 Valentina Habazin 406-01/18-06/853 526-06-02-02-01/1-18-2 14.11.2018 14.11.2021 Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu
1567 MATEJA HABAZIN LIZZI 406-01/16-06/374 526-06-02-03/3-16-2 28.06.2016 28.06.2019 S Tempera d.o.o.
1568 MIRELA HABEK 406-01/18-06/738 526-06-02-02-01/1-18-2 19.09.2018 19.09.2021 Općina Viškovo
1569 SANJA HABEK 406-01/14-05/55 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Dom zdravlja Kutina
1570 VLASTA HABJANEC BELOŠEVIĆ 406-01/16-05/330 526-06-02-03/3-16-2 24.09.2016 24.09.2019 Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
1571 ŠTEFICA HABULIN 406-01/18-06/553 526-06-02-02-01/1-18-2 05.07.2018 05.07.2021 OŠ Metel Ožegović
1572 NEVEN HABUNEK 406-01/17-06/248 526-06-02/03/2-17-2 07.06.2017 07.06.2020 WYG Savjetovanje d.o.o.
1573 NIKOLINA HABUNEK 406-01/14-05/288 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
1574 LIDIJA HABUŠ 406-01/16-06/62 526-06-02-03/3-16-2 28.01.2016 28.01.2019 FINA
1575 ANA-MARIJA HADŽIJA 406-01/14-05/1607 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske ceste, d.o.o. Zagreb
1576 MARO HAĐIJA 406-01/14-05/357 526-06-01-02-02/2-17-5 13.01.2018 13.01.2021 Dubrovačko-neretvanska županija
1577 IGOR HAFNER 406-01/15-05/459 526-06-01-02-02/2-18-4 27.03.2018 27.03.2021 Dječji vrtić Milana Sachsa, Zagreb
1578 HELENA HAIĆ 406-01/14-05/1624 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Moslavina d.o.o.
1579 IVA HAJAK 406-01/14-05/1636 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo unutarnjih poslova
1580 VESNA HAJDAREVIĆ 406-01/15-05/803 526-06-01-02-02/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 Benefit biro d.o.o.
1581 HRVOJE HAJDAROVIĆ 406/01/17-05/203 526-06-01-02-02/1-17-2 05.06.2017 05.06.2020 Hrvatska školska kartografija, Zagreb
1582 ANĐELKA HAJDEK 406-01/16-05/39 526-06-02-03/3-16-2 04.02.2016 04.02.2019 Agencija za regionalni razvoj RH
1583 BOJANA HAJDUK ČERNEHA 406-01/15-05/126 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 IVS-Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.
1584 SUZANA HAJNIĆ 406-01/15-05/244 526-06-02-03/2-18-4 13.02.2018 13.01.2021 Općina Marija Bistrica
1585 SILVIA HALAMIĆ 406-01/18-06/131 526-06-02-03/2-18-2 27.02.2018 27.02.2021 Hrvatska gospodarska komora
1586 RAMONA HALIĆ 406-01/18-06/969 526-06-02-02-01/1-18-2 07.12.2018 07.12.2021 Državni ured za reviziju
1587 NIKOLA HALUŽAN 406-01/17-05/16 526-06-02-02-01/3-17-2 01.04.2017 01.04.2020 Hrvatska elektroprivreda d.d.
1588 ZORICA HAM 406-01/14-05/126 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ured državne uprave Osječko-baranjske županije
1589 ĐURĐICA HAMER 406-01/14-05/520 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Županijska uprava za ceste Međimurske županije
1590 IVAN HAMPOVČAN 406-01/14-05/824 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Osječko-baranjska županija
1591 SAŠA HAMZIĆ 406-01/17-05/338 526-06-01-02-02/2-17-2 17.12.2017 17.12.2020 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
1592 Alma Handžić 406-01/18-06/742 526-06-02-02-01/1-18-2 11.10.2018 11.10.2021 Odvjetnik Inoslav Korinčić
1593 DARIJA HANŽ 406-01/18-06/423 526-06-02-03/2-18-2 24.05.2018 24.05.2021 GIMNAZIJA SISAK
1594 MARTINA HANŽEK ŠULIĆ 406-01/14-05/420 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
1595 Silvija Hanžić 406-01/18-06/974 526-06-02-02-01/1-18-2 07.12.2018 07.12.2021
1596 MIRJANA HARABAJSA 406-01/17-05/17 526-06-02-02-01/3-17-2 24.03.2017 24.03.2020 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
1597 ROBERT HARAMBAŠIĆ 406-01/18-06/345 526-06-02-03/2-18-2 09.05.2018 09.05.2021 Heta Asset Resolution Hrvatska d.o.o.
1598 NIKOLA HARAMIJA 406-01/16-06/242 526-06-02-03/3-16-3 29.06.2016 29.06.2019 Hrvatska gospodarska komora Rooseveltov trg 2
1599 IVICA HARAPIN 406-01/14-05/1129 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo unutarnjih poslova
1600 BORIS HARCET 406-01/17-05/340 526-06-02-03/2-17-2 17.12.2017 17.12.2020 KBC Zagreb
1601 MAJA HARMICAR 406-01/16-06/645 526-06-02-03/3-16-2 23.11.2016 23.11.2019 Studentski centar Varaždin
1602 ZDRAVKO HAS 406-01/14-05/123 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Sisačko-moslavačka županija
1603 MATIJA HASAN 406-01/14-05/841 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP-Upravljanje imovinom d.o.o.
1604 SANJA HASKIĆ 406-01/16-05/376 526-06-02-02-01/3-16-2 23.12.2016 23.12.2019 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije
1605 BRANKICA HAVAIĆ 406-01/14-05/1606 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 LUKOM d.o.o.
1606 DAVOR HAVOIĆ 406-01/14-05/1094 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske vode
1607 FRANO HAZDOVAC 406-01/15-05/1567 526-06-02-02/3-15-2 17.12.2015 17.12.2018 OTTO, obrt za poslovno savjetovanje
1608 ANA HEĆIMOVIĆ 406-01/18-06/625 526-06-02-02-01/1-18-2 17.07.2018 17.07.2021 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIKI FAKULTET
1609 ANA HEĆIMOVIĆ 406-01/15-05/811 526-06-01-02-02/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 Partnerstvo za društveni razvoj
1610 HRVOJE HEĆIMOVIĆ 406-01/14-05/1558 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zagrebačka županija
1611 SILVIJA HEĆIMOVIĆ 406-01/16-05/116 526-06-02-03/3-16-2 26.03.2016 26.03.2019 LIBUSOFT CICOM d.o.o.
1612 ZORICA HEGEDUŠIĆ 406-01/14-05/1628 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Virovitičko-podravska županija
1613 VESNA HELFRIH 406-01/14-05/65 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Zagreb,Gradski ured za zdravstvo i branitelje
1614 JASNA HEMEN 406-01/16-06/537 526-06-02-03/3-16-2 25.10.2016 25.10.2019 Fakultet elektrotehnike i računarstva
1615 BERISLAV HENGL 406-01/15-05/1502 526-06-02-02/3-15-2 28.01.2016 28.01.2019 Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije Osijek
1616 LORENA HERAK 406-01/15-05/10 526-06-01-02-02/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Dom za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" Rovinj
1617 BOŽIDAR HERCEG 406-01/17-05/259 526-06-01-02-02/2-17-2 15.09.2017 15.09.2020 Ministarstvo zdravstva
1618 BRANKA HERCEG 406-01/17-05/99 526-06-01-02-02-17-2 24.03.2017 24.03.2020 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
1619 EDITA HERCEG 406-01/15-05/1137 526-06-01-02-02/2-18-4 22.09.2018 22.09.2021 Odvodnja Samobor d.o.o.
1620 MIRKO HERCEG 406-01/17-06/363 526-06-02-03/2-17-2 13.07.2017 13.07.2020 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
1621 VESNA HERCEG 406-01/18-06/556 526-06-02-02-01/1-18-2 05.07.2018 05.07.2021 Osnovna škola Tužno
1622 ZRINKA HERCEG 406-01/17-06/499 526-06-02-03/2-17-2 24.10.2017 24.10.2020 SKDD d.d.
1623 HELENA HERČEK 406-01/15-05/988 526-06-01-02-02/2-18-4 12.06.2018 12.06.2021 Zagrebačka županija Zagreb
1624 VLADO HERMANOVIĆ 406-01/14-05/1288 526-06-02-03/2-18-4 23.03.2018 13.01.2021 Županijska uprava za ceste Sisak
1625 RENATO HERNEST 406-01/14-05/390 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Agronomski fakultet
1626 MILENA HEROLD 406-01/18-06/622 526-06-02-02-01/1-18-2 17.07.2018 17.07.2021 AZU
1627 LORETTA HILL IVANKOVIĆ 406-01/14-05/852 526-06-02-03/2-18-4 24.04.2018 24.04.2021 MAGNUM OPATIJA d.o.o.
1628 LUKA HIMELREICH 406-01/15-05/553 526-06-01-02-02/2-18-4 23.03.2018 23.03.2021 IVICOM Consulting d.o.o.
1629 JELENA HINIĆ 406-01/18-06/196 526-06-02-03/2-18-2 21.03.2018 21.03.2021 Tenderi doo
1630 IRENA HIRC IVANJEK 406-01/17-05/31 526-06-02-02-01/3-17-2 06.02.2017 06.02.2020 Hrvatsko narodno kazalište Zagreb
1631 SUZANA HIRJANIĆ 406-01/18-06/317 526-06-02-03/2-18-2 03.05.2018 03.05.2021 „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
1632 ŽELJKO HIRJOVATI 406-01/14-05/79 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Opća bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih velikana
1633 IRENA HIRŠMAN 406-01/18-06/287 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Požega
1634 ROBERTA HLAČA MLINAR 406-01/14-05/412 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Sveučilište u Rijeci
1635 ANET HLAVATY 406-01/16-06/211 526-06-02-03/3-16-3 13.05.2016 13.05.2019 Hac-onc d.o.o
1636 IGOR HOCENSKI 406-01/16-06/542 526-06-02-03/3-16-4 12.12.2016 12.12.2019 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA
1637 ANIKA HODAK 406-01/16-06/680 526-06-02-03/3-17-3 25.01.2017 25.01.2020 nezaposlena
1638 JOSIPA HODAK 406-01/16-06/690 526-06-02-03/3-16-2 13.12.2016 13.12.2019 Hrvatske šume d.o.o.
1639 TOMISLAV HODAK 406-01/15-05/1284 526-06-01-02-02/2-18-4 27.10.2018 27.10.2021 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
1640 LUCIJA HOKMAN BENJAK 406-01/17-05/366 526-06-02-03/2-17-2 17.12.2017 17.12.2020 SAFU
1641 DRAŽEN HOLMIK 406-01/16-06/44 526-06-02-03/3-16-2 27.01.2016 27.01.2019 Hrvatska gospodarska komora
1642 Katarina Homan 406-01/18-06/744 526-06-02-02-01/1-18-2 11.10.2018 11.10.2021 Dom za starije i nemoćne osobe, Osijek
1643 MARTA HORDOV 406-01/16-06/625 526-06-02-03/3-16-2 22.11.2016 22.11.2019 Zadarska županija
1644 MIROSLAV HORINA 406-01/16-06/656 526-06-02-03/3-16-2 12.12.2016 12.12.2019 Lokalna razvojna agencija-Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.
1645 BOŽIDAR HORVAT 406-01/15-05/801 526-06-01-02-02/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina
1646 BRANKA HORVAT 406-01/16-06/761 526-06-02-03/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR
1647 DOMAGOJ HORVAT 406-01/14-05/1447 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ured za opće poslove HS i VRH
1648 Filip HORVAT 406-01/18-06/236 526-06-02-03/2-18-2 13.04.2018 13.04.2021 Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o.
1649 FRANJO HORVAT 406-01/16-06/264 526-06-02-03/3-16-2 09.05.2016 09.05.2019 Dom zdravlja Čakovec
1650 INES HORVAT 406-01/15-05/1370 526-06-01-02-02/2-18-4 11.11.2018 11.11.2021 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
1651 IRENA HORVAT 406-01/14-05/1597 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 REDEA d.o.o.
1652 IVANA HORVAT 406-01/17-06/302 526-06-02-03/2-17-2 27.06.2017 27.06.2020 SAFU Ulica grada Vukovara 284
1653 IVANA HORVAT 406-01/15-05/1257 526-06-02-02-01/1-18-4 14.10.2018 14.10.2021 Grad Novi Marof
1654 Ivana Horvat 406-01/18-06/784 526-06-02-02-01/1-18-2 23.10.2018 23.10.2021 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije
1655 LIDIJA HORVAT 406-01/14-05/546 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroslavonija Osijek
1656 LJILJANA HORVAT 406-01/17-05/62 526-06-02-02-01/3-17-2 26.05.2017 26.05.2020 Krapinsko-zagorska županija
1657 MAJA HORVAT 406-01/17-05/365 526-06-02-03/2-17-2 27.10.2017 27.10.2020 Ministarstvo financija
1658 MATEJA HORVAT 406-01/15-05/1413 526-06-02-02-01/1-18-4 18.11.2018 18.11.2021 SAFU
1659 NIKOLINA HORVAT 406-01/18-06/229 526-06-02-03/2-18-2 12.04.2018 12.04.2021 Vodovod Novska d.o.o.
1660 Nina Horvat 406-01/18-06/931 526-06-02-02-01/1-18-2 28.11.2018 28.11.2021
1661 PETRA HORVAT 406-01/17-06/571 526-06-02-03/2-17-2 14.12.2017 14.12.2020 AZRA d.o.o.
1662 RENATA HORVAT 406-01/14-05/1040 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 VG Vodoopskrba d.o.o.
1663 RUŽICA HORVAT 406-01/14-05/1317 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 GP Ekom d.o.o.
1664 SANDA HORVAT 406-01/15-05/451 526-06-01-02-02/2-18-4 15.05.2018 15.05.2021 Ekonomska i trgovačka škola Čakovec
1665 SUZANA HORVAT 406-01/18-06/181 526-06-02-03/2-18-2 21.03.2018 21.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1666 SUZANA HORVAT KOLANOVIĆ 406-01/16-05/400 526-06-02-02-01/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 Grad Biograd na Moru
1667 SUNČICA HORVAT PERIS 406-01/15-05/460 526-06-01-02-02/2-18-4 12.06.2018 12.06.2021 GRADSKA TOPLANA KARLOVAC
1668 MARICA HORVATIĆ 406-01/14-05/1146 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Karlovac
1669 MARINA HORVATIĆ 406-01/17-05/74 526-06-02-02-01/3-17-2 05.06.2017 05.06.2020 Ministarstvo obrane RH
1670 MARINA HORVATIĆ 406-01/17-06/219 526-06-02-03/2-17-2 25.05.2017 25.05.2020 Akademija likovnih umjetnosti
1671 SANJA HORVATIĆ-FRANC 406-01/14-05/1126 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Podzemno skladište plina d.o.o.
1672 NATALIJA HORVATIN PRELČEC 406-01/14-05/1572 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
1673 ZLATKO HOSU 406-01/14-05/109 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Osječko-baranjska županija
1674 INES HOTKO 406-01/16-06/213 526-06-02-03/3-16-2 19.04.2016 19.04.2019 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
1675 PETRA HOZJAK 406-01/15-05/536 526-06-01-02-02/2-18-4 15.05.2018 15.05.2021 Srednja škola Prelog
1676 NENAD HRANILOVIĆ 406-01/18-06/440 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
1677 JEREMIJA HRANJEC 406-01/16-06/30 526-06-02-03/3-16-2 26.01.2016 26.01.2019 BICRO BIOCentar
1678 NIKOLA HRASTINSKI 406-01/15-05/682 526-06-01-02-02/2-18-5 27.05.2018 27.05.2021 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS)
1679 VLATKA HRČAN 406-01/17-05/53 526-06-02-02-01/3-17-2 01.04.2017 01.04.2020 PAPUK d.o.o. Orahovica
1680 IRENA HRDALO 406-01/14-05/481 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Zavod za obnovu Dubrovnika
1681 VESELKO HRELJA 406-01/14-05/160 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj
1682 MARIO HRELJAK 406-01/14-05/660 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Buzet
1683 MLADEN HREN 406-01/15-05/413 526-06-01-02-02/2-18-4 26.03.2018 26.03.2021 HEP-ODS Elektra Čakovec
1684 NINO HREN 406-01/18-06/577 526-06-02-02-01/1-18-2 11.07.2018 11.07.2021 Općina Šenkovec
1685 MAJA ANTONIJA HRENEK 406-01/18-06/208 526-06-02-03/2-18-2 10.04.2018 10.04.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1686 MARTINA HRESTAK 406-01/17-06/281 526-06-02-03/2-17-2 13.06.2017 13.06.2020 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA
1687 IVA HRKAĆ KOGEJ 406-01/17-06/224 526-06-02-03/2-17-2 30.05.2017 30.05.2020 Grad Zagreb
1688 IGOR HRKALOVIĆ 406-01/14-05/929 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 GRAD ZAGREB Ured za javnu nabavu
1689 Alma Hrnjić 406-01/18-06/810 526-06-02-02-01/1-18-2 24.10.2018 24.10.2021 Dom za starije osobe Ksaver
1690 DIJANA HRŠAK 406-01/15-05/356 526-06-01-02-02/2-18-4 05.02.2018 05.02.2021 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-zagorske županije
1691 SANDRA HRŠAK 406-01/14-05/1292 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Krapina
1692 ZDRAVKO HRUŠKAR 406-01/17-05/420 526-06-02-03/2-17-2 22.12.2017 22.12.2020 HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon KTE Jertovec
1693 ANTUN HRVOJČEC 406-01/15-05/184 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo državne uprave
1694 VESNA HRVOJEVIĆ 406-01/14-05/650 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Javna ustanova "Park prirode Kopački rit"
1695 VIDOSAVA HRVOJIĆ 406-01/14-05/518 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Ivanić Grad
1696 MARIO HRŽENJAK 406-01/17-05/100 526-06-01-02-02-17-2 24.03.2017 24.03.2020 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
1697 MELITA HRŽENJAK 406-01/15-05/52 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatska radiotelevizija
1698 TINA HRŽENJAK 406-01/16-05/489 526-06-02-02-01/3-17-2 23.12.2016 23.12.2019 Grad Zagreb
1699 DALIBOR HRŽICA 406-01/16-06/628 526-06-02-03/3-16-3 13.12.2016 13.12.2019 HAMAG BICRO
1700 VANESA HRŽIĆ 406-01/14-05/1577 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 LEADER CONSULT, obrt za usluge
1701 ANDREJA HUBAK 406-01/16-05/54 526-06-02-03/3-16-2 27.06.2016 27.06.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1702 KSENIJA HUBER 406-01/14-05/1691 526-06-02-03/2-18-5 13.01.2018 13.01.2021 Otočka razvojna agencija
1703 MARINA HUDIKA 406-01/16-06/532 526-06-02-03/3-16-2 16.11.2016 16.11.2019 GRAD IVANEC
1704 Ozren Hudina 406-01/18-06/689 526-06-02-02-01/1-18-2 05.09.2018 05.09.2021 Deloitte d.o.o.
1705 ZDENKA HUDINA 406-01/16-06/758 526-06-02-03/3-17-3 27.01.2017 27.01.2020 Bjelovarsko-bilogorska županija
1706 SANJA HUDOBEC 406-01/16-05/14 526-06-02-03/3-16-2 23.04.2016 23.04.2019 Hrvatska energetska regulatorna agencija Zagreb
1707 INES HUDOLETNJAK 406-01/15-05/1588 526-06-02-02/3-15-2 20.03.2016 20.03.2019 Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.
1708 ŽELJKO HUJS 406-01/18-06/269 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 SAFU
1709 MLADEN HUKAVEC 406-01/16-05/302 526-06-02-03/3-16-2 31.10.2016 31.10.2019 DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.
1710 SANJA HULJEV 406-01/15-05/499 526-06-01-02-02/2-17-6 20.03.2018 20.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1711 MIRJANA HULJINA 406-01/18-06/486 526-06-02-02-01/1-18-2 27.06.2018 27.06.2021 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP KARLOVAC
1712 ADRIJAN HUMAAN 406-01/17-05/353 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 MINISTARSTVO poljoprivrede
1713 KRISTINA HUMEL ČANAKI 406-01/17-06/38 526-06-02-03/3-17-2 14.02.2017 14.02.2020 Izo-Građenje Konzalting d.o.o. Osijek
1714 Bernarda Hunjadi 406-01/18-06/827 526-06-02-02-01/1-18-2 08.11.2018 08.11.2021 Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek
1715 SILVIA HUNJADI KOROŠEC 406-01/16-05/132 526-06-02-03/3-16-2 25.04.2016 25.04.2019 OŠ SE DOLAC
1716 ZDENKA HURTIŠ KEPIĆ 406-01/14-05/906 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Požega
1717 GORANKA HUS 406-01/16-06/482 526-06-02-03/3-16-2 11.10.2016 11.10.2019 Ministarstvo poljoprivrede
1718 TIHOMIR HUSAR 406-01/14-05/584 526-01-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HŽ Infrastruktura d.o.o.
1719 SABINA HUSKIĆ 406-01/16-06/399 526-06-02-03/2-18-3 27.02.2018 27.02.2021 Mreža znanja d.o.o.
1720 ALEKSANDRA HUTINEC LOVRIĆ 406-01/17-05/57 526-06-02-02-01/3-17-2 26.05.2017 26.05.2020 HEP-Opskrba d.o.o.
1721 MILENA HUTINSKI 406-01/16-06/375 526-06-02-03/3-16-2 29.06.2016 29.06.2019 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN
1722 JASNA HUZJAK 406-01/14-05/58 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zavod za javno zdravstvo
1723 GORAN IBRIKS 406-01/14-05/1165 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Rijeka
1724 ZLATKO ILAK 406-01/16-05/387 526-06-02-02-01/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 Ministarstvo gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta
1725 DRAŽEN ILEKOVIĆ Elektrometal-distribucija plina d.o.o., Bjelovar
1726 JASMINA ILIBAŠIĆ 406-01/16-05/439 526-06-02-02-01/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1727 DEAN ILIĆ 406-01/14-05/1494 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Javna ustanova "Pula sport"
1728 EGLI ILIĆ 406-01/18-06/273 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE
1729 KRUNOSLAV ILIĆ 406-01/15-05/249 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP-ODS d.o.o.
1730 MLADEN ILIĆ 406-01/16-06/305 526-06-02-03/3-16-2 17.05.2016 17.05.2019 GRAD RIJEKA
1731 MLADEN ILIĆ 406-01/16-05/274 526-06-02-03/3-16-2 10.10.2016 10.10.2019 HEP d.d. Zagreb
1732 OZREN ILIĆ 406-01/17-06/376 526-06-02-03/2-17-2 14.07.2017 14.07.2020 MINISTARSTVO FINANCIJA
1733 TOMISLAV ILIĆ 406-01/16-06/504 526-06-02-03/3-16-2 18.10.2016 18.10.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
1734 DUBRAVKO ILIJANIĆ 406-01/16-06/685 526-06-02-03/3-16-2 13.12.2016 13.12.2019 Komunalno Ozalj d.o.o.
1735 DANIJELA ILISIĆ 406-01/14-05/914 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.
1736 MILIVOJ IPŠA 406-01/18-06/49 526-06-02-03/2-18-3 14.02.2018 14.02.2021 Čistoća d.o.o. Varaždin
1737 VLATKA IPŠA 406-01/17-06/92 526-06-02-03/3-17-2 16.03.2017 16.03.2020 Hrvatski Crveni križ
1738 DRAŽEN IŠASEGI 406-01/17-06/41 526-06-02-03/3-17-2 28.02.2017 28.02.2020 ĐAKOVAČKI VODOVOD D.O.O.
1739 DARIJA IŠTVAN 406-01/14-05/1690 526-06-02-03/2-18-4 06.03.2018 13.01.2021 HROTE d.o.o.
1740 MARGARETA ITRIĆ BANKOVIĆ 406-01/14-05/1368 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Umag
1741 MAJA IVAČEVIĆ 406-01/16-05/31 526-06-02-03/3-16-02 14.03.2016 14.03.2019 Općina Stubičke toplice
1742 KATICA IVAN 406-01/14-05/816 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
1743 IVANA IVANČAN 406-01/14-05/1080 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
1744 MARINA IVANČEVIĆ 406-01/15-05/1189 526-06-01-02-02/2-18-4 29.11.2018 29.11.2021 Varaždinska županija
1745 Nebojša Ivančević 406-01/18-06/539 526-06-02-02-01/1-18-3 25.10.2018 25.10.2021 Agencija za regionalni razvoj
1746 TAMARA IVANČEVIĆ 406-01/15-05/1389 526-06-01-02-02/2-18-4 11.11.2018 11.11.2021 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
1747 ANASTAZIA IVANČIĆ 406-01/14-05/1509 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Klinika za ortopediju Lovran
1748 ANTE IVANČIĆ 406-01/15-05/273 526-06-01-02-02/2-18-4 14.05.2018 14.05.2021 HEP-Proizvodnja d.o.o, Zagreb
1749 DARKO IVANČIĆ 406-01/16-06/536 526-06-02-03/3-16-3 21.12.2016 21.12.2019 HIDROGRADNJA d.o.o.
1750 JOSIPA IVANDIĆ 406-01/14-05/885 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Split parking d.o.o.
1751 LUKA IVANEC 406-01/17-06/492 526-06-02-03/2-17-3 19.12.2017 19.12.2020 -
1752 DARKO IVANIĆ 406-01/17-05/144 526-06-01-02-02/1-17-2 29.09.2017 29.09.2020 PricewatherhouseCoopers Savjetovanje d.o.o.
1753 MANUELA IVANIĆ 406-0/14-05/307 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Lopar
1754 VANJA IVANIŠ ZDJELAR 406-01/14-05/370 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Rijeka
1755 ANA IVANIŠEVIĆ 406-01/14-05/1050 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske vode Zagreb
1756 VANDA IVANIŠEVIĆ 406-01/18-06/389 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021 Domus lucrosa d.o.o. za poslovanje nekretninama
1757 BORISLAV IVANKOVIĆ 406-01/15-05/875 526-06-01-02-02/2-18-4 04.07.2018 04.07.2021 Ministarstvo obrane RH Zagreb
1758 NADA IVANKOVIĆ 406-01/15-05/223 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Trpanj
1759 VALENTINA IVANKOVIĆ 406-01/15-05/279 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske šume d.o.o.
1760 DAVOR IVANOVIĆ 406-01/14-05/244 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Biograd na moru
1761 IGOR IVANOVIĆ 406-01/16-05/410 526-06-02-02-01/3-16-2 16.12.2016 16.12.2019 Ministarstvo gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta
1762 MAJA IVANOVIĆ 406-01/16-06/83 526-06-02-03/3-16-2 16.02.2016 16.02.2019 nezaposlena
1763 NEVEN IVANOVIĆ 406-01/14-05/1708 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Psihijatrijska bolnica Lopača
1764 DRAŽEN IVANUŠEC 406-01/14-05/699 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
1765 IVAN IVANUŠEC 406-01/15-05/625 526-06-02-03/2-18-4 18.04.2018 18.04.2021 Dječji vrtić "Ciciban" Bjelovar
1766 ŽELJKA IVANUŠIĆ 406-01/17-06/143 526-06-02-03/3-17-2 12.04.2017 12.04.2020 nezaposlena
1767 ANTON IVEŠIĆ 406-01/16-06/717 526-06-02-03/3-17-4 26.01.2017 26.01.2020 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
1768 MAGDALENA IVEŠIĆ 406-01/18-06/521 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje
1769 KRISTINA IVETAC 406-01/15-05/701 526-06-01-02-02/2-18-4 03.07.2018 03.07.2021 IND-EKO d.o.o. Rijeka
1770 IRENA IVETIĆ DIVŠIĆ 406-01/14-05/1433 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zračna luka Pula d.o.o.
1771 MILICA IVEZIĆ 406-01/16-06/187 526-06-02-03/3-16-2 12.04.2016 12.04.2019 Općina Darda
1772 TIHANA IVIČEK 406-01/16-06/578 526-06-02-03/3-16-3 15.12.2016 15.12.2019 Ekonomski institut
1773 MIRELA IVIĆ 406-01/16-06/668 526-06-02-03/3-16-2 12.12.2016 12.12.2019 Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Split
1774 JELENA IVKOVIĆ 406-01/16-05/338 526-06-02-03/3-16-2 18.09.2016 18.09.2019 Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba
1775 SANJA IVKOVIĆ 406-01/16-06/234 526-06-02-03/3-16-2 20.04.2016 20.04.2019 Ministarstvo branitelja
1776 DUBRAVKA IVUŠIĆ 406-01/14-05/209 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Specijalna bolnica za plućne bolesti
1777 GORAN IŽOTIĆ 406-01/17-05/141 526-06-01-02-02/1-17-2 26.05.2017 26.05.2020 Grad Ploče
1778 ZORAN JABLANOV 406-01/16-05/277 526-06-02-03/3-16-2 24.09.2016 24.09.2019 Dom zdravlja Dubrovnik
1779 VALENTIN JACKIV 406-01/15-05/970 52606-01-02-02/2-18-4 16.06.2018 16.06.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje, PU Slavonski Brod
1780 MARIN JADRIĆ 406-01/15-05/1021 526-06-02-02-01/1-18-4 02.08.2018 07.07.2021 Čistoća d.o.o.
1781 IVAN JADRIJEVIĆ 406-01/16-06/245 526-06-02-03/3-16-2 03.05.2016 03.05.2019 HEP-Proizvodnja d.o.o.
1782 MATEJ JADRO 406-01/17-06/560 526-06-02-03/2-17-2 12.12.2017 12.12.2020 Hrvatski zavod za telemedicinu Ksaver 211
1783 IVANA JAGAR 406-01/17-06/174 526-06-02-03/2-17-2 19.05.2017 19.05.2020 Odašiljači u veze d.o.o.
1784 MARINA JAGARINEC 406-01/18-06/549 526-06-02-02-01/1-18-2 05.07.2018 05.07.2021 Osnovna škola Breznički Hum
1785 JELENA JAGEČIĆ 406-01/18-06/632 526-06-02-02-01/1-18-2 17.07.2018 17.07.2021 Ministarstvo poljoprivrede
1786 VESNA JAGIČIĆ 406-01/14-05/371 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Rijeka
1787 DARIA JAGIĆ 406-01/17-05/72 526-06-02-02-01/3-17-2 27.05.2017 27.05.2020 Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan
1788 ANKICA JAGNJIĆ 406-01/15-05/826 526-06-01-02-02/2-18-4 14.05.2018 14.05.2021 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
1789 MIRELA JAGODAR 406-01/16-06/12 526-06-02-03/3-16-2 19.01.2016 19.01.2019 Zagrebački holding Podružnica ZET
1790 ANĐELKA JAJČEVIĆ 406-01/14-05/1270 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HŽ Infrastruktura d.o.o.
1791 ZLATA JAJČINOVIĆ 406-01/17-06/519 526-06-02-03/2-18-3 17.01.2018 17.01.2021 GRAD PETRINJA
1792 ANDREJA JAJTIĆ 406-01/15-05/1229 526-06-02-02-01/1-18-4 13.10.2018 13.10.2021 SAFU
1793 IRIS JAKAC 406-01/17-05/180 526-06-01-02-02/1-17-2 16.06.2017 16.06.2020 GRAD BUZET
1794 LADA JAKELIĆ 406-01/16-05/134 526-06-02-03/3-16-2 25.04.2016 25.04.2019 Centar za regionalne aktivnosti Split
1795 ANAMARIJA JAKIĆ 406-01/18-06/143 526-06-02-03/2-18-2 08.03.2018 08.03.2021 Ministarstvo financija
1796 KRISTINA JAKIĆ 406-01/16-06/616 526-06-02-03/3-16-2 15.11.2016 15.11.2019 Dječji vrtić Malešnica
1797 TOMISLAV JAKIĆ 406-01/14-05/1427 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Čistoća Metković d.o.o.
1798 BILJANA JAKIĆ MIHAJLOVIĆ 406-01/15-05/349 526-06-01-02-02/2-18-4 05.02.2018 05.02.2021 Općina Magadenovac
1799 DIJANA JAKOPANEC 406-01/14-05/462 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Koprivnica
1800 LJUBICA JAKOPČIĆ 406-01/15-05/45 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Lipovljani
1801 ANJA JAKOPOVIĆ 406-01/15-05/1083 526-06-01-02-02/2-18-4 15.09.2018 15.09.2021 Hrvatska narodna banka
1802 GORDANA JAKOPOVIĆ 406-01/14-05/643 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Gornja Stubica
1803 KRUNOSLAV JAKOPOVIĆ 406-01/14-05/1133 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 PLOVPUT d.o.o.
1804 MARTINA JAKOPOVIĆ 406-01/18-06/509 526-06-02-02-01/1-18-2 27.06.2018 27.06.2021 HAMAG-BICRO
1805 ANA JAKOVAC 406-01/18-06/454 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 Mrzle Drage d.o.o. za komunalne djelatnosti Stari kraj 3
1806 DUBRAVKO JAKOVAC 406-01/16-05/460 526-06-02-02-01/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1807 JASNA JAKOVAC 406-01/14-05/415 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP-PROIZVODNJA d.o.o
1808 DRAGANA JAKOVČIĆ 406-01/14-05/629 526-06-02-03/2-18-4 12.04.2018 12.04.2021 Grad Labin
1809 JULIJA JAKOVLJEV 406-01/14-05/1543 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Pašman
1810 MARIO JAKŠA 406-01/15-05/731 526-06-01-02-02/2-18-4 12.06.2018 12.06.2021 Učenički dom Virovitica
1811 BRUNA JAKŠIĆ 406-01/17-06/610 526-06-02-03/2-17-2 21.12.2017 21.12.2020 Ernst&Young Savjetovanje d.o.o.
1812 GORDANA JAKŠIĆ 406-01/14-05/258 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Narodne novine d.d.
1813 MAJA JAKŠIĆ 406-01/15-05/1210 526-06-01-02-02/2-18-4 07.10.2018 07.10.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
1814 MAJA JAKŠIĆ 406-01/17-06/30 526-06-02-03/3-17-2 27.01.2017 27.01.2020 PZC BROD d.o.o.
1815 MARTINA JAKŠIĆ 406-01/15-05/612 526-06-02-03/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
1816 ZVJEZDANA JAKŠIĆ 406-01/16-05/372 526-06-02-02-01/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 UNIKOM d.o.o. Osijek
1817 ZVONIMIR JAKŠIĆ 406-01/14-05/554 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo turizma
1818 SARA JAKUPIS 406-01/18-06/63 526-06-02-03/2-18-2 25.01.2018 25.01.2021 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
1819 AMELA JAKUŠ 406-01/18-06/14 526-06-02-03/2-18-2 18.01.2018 18.01.2021 Dom zdravlja Petrinja
1820 MARIJA JAKUŠ 406-01/17-05/403 526-06-01-02-02/2-17-2 24.11.2017 24.11.2020 Fakultet organizacije i informatike
1821 BRANIMIRA JAKUŠIĆ 406-01/15-05/1592 526-06-02-02/3-15-2 23.04.2016 23.04.2019 Hrvatska pošta d.d. Zagreb
1822 SANJA JALŠEVAC-MILANOVIĆ 406-01/18-06/541 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Hrvatske vode
1823 MARINA JAMAN 406-01/14-05/1373 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Zaprešić
1824 ANDREJA JAMBRAČ 406-01/14-05/1549 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zagrebačka županija
1825 TEA JAMBREČINA 406-01/18-06/20 526-06-02-03/2-18-2 19.01.2018 19.01.2021 VATROGASNA ZAJEDNICA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
1826 SANINA JAMBREK 406-01/14-05/234 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Stupnik
1827 ALEN JANČEVEC 406-01/15-05/378 526-06-02-03/2-18-4 18.02.2018 18.02.2021 Općina Koprivnički Ivanec
1828 RAJKO JANČI 406-01/17-05/421 526-06-02-03/2-17-2 22.12.2017 22.12.2020 HEP Proizvodnja d.o.o., Sektor za termoelektrane, Pogon KTE Jertovec
1829 MELITA JANIĆ 406-01/14-05/725 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo obrane RH
1830 ANA JANKOVIĆ 406-01/18-06/614 526-06-02-02-01/1-18-2 13.07.2018 13.07.2021 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
1831 DANIJELA JANKOVIĆ 406-01/17-06/385 526-06-02-03/2-17-2 14.07.2017 14.07.2020 Ministarstvo financija
1832 HELENA JANKOVIĆ 406-01/16-06/410 526-06-02-03/3-16-2 07.07.2016 07.07.2019 Odvjetnički ured Helena Janković
1833 VJEKOSLAV JANKOVIĆ 406-01/17-05/196 526-06-01-02-02/1-17-2 05.06.2017 05.06.2020 Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod
1834 MIRELA JANKOVIĆ TOMAŠEVIĆ 406-01/16-06/439 526-06-02-03/3-16-2 13.07.2016 13.07.2019 PHOENIX Farmacija d.d.
1835 JASNA JANKOVIĆ-VASILEVSKI 406-01/14-05/1266 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Brodsko-posavska županija
1836 SREĆKO JANTOL 406-01/16-05/272 526-06-02-03/3-16-2 27.06.2016 27.06.2019 Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, Kaznionica u Turopolju
1837 SANJA JANŽEK 406-01/16-06/280 526-06-02-03/3-16-2 13.05.2016 13.05.2019 Dom zdravlja Bjelovarsko bilogorske županije
1838 DANIELA JAPUNDŽIĆ 406-01/17-05/242 526-06-01-02-02/2-17-2 07.07.2017 07.07.2020 OŠ KAJZERICA
1839 MARICA JAPUNDŽIĆ 406-01/18-05/01 526-06-02-03/2-18-2 09.01.2018 09.01.2021 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
1840 MARIJANA JARAK 406-01/14-05/1664 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Dubrovnik
1841 MIROSLAVA JARAMAZ 406-01/14-05/958 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Zagreb
1842 LOREDANA JARDAS-KATIĆ 406-01/14-05/1524 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP -Operator prijenosnog sustava d.o.o.
1843 MAJA JARIĆ 406-01/18-06/296 526-06-02-03/2-18-2 24.04.2018 24.04.2021 Vodovod d.o.o.
1844 MIRJANA JARMIĆ 406-01/14-05/1398 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Varaždin
1845 KATARINA JARŽA 406-01/16-05/207 526-06-02-03/3-16-2 19.06.2016 19.06.2019 Ernst&Yooung Savjetovanje d.o.o.
1846 ANITA JAŠAREVIĆ 406-01/15-05/647 526-06-02-02-01/1-18-4 07.12.2018 07.12.2021 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
1847 DUBRAVKA JAŠAREVIĆ 406-01/15-05/85 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj
1848 NENAD JAVOR 406-01/14-05/1619 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.
1849 VEDRAN JAZBINŠEK 406-01/15-05/1558 526-06-02-02/3-15-2 16.12.2015 16.12.2018 HAMAG BICRO
1850 ANA-MARIA JEDLIČKO 406-01/18-06/216 526-06-02-03/2-18-2 10.04.2018 10.04.2021 MINISTARSTVO FINANCIJA
1851 GORAN JEDLIČKO 406-01/18-06/67 526-06-02-03/2-18-2 25.01.2018 25.01.2021 Samostalna djelatnost
1852 VIKTORIJA JEDVAJ 406-01/17-06/11 526-06-02-03/3-17-7 21.03.2017 21.03.2020 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Koprivnica
1853 MARKO JEĐUD 406-01/16-05/293 526-06-02-03/3-16-2 23.12.2016 23.12.2019 CAPITAL ING d.o.o.
1854 IVANA JELAČIĆ 406-01/14-05/499 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet
1855 SANJA JELAČIĆ 406-01/16-05/467 526-06-02-02-01/3-17-2 09.12.2016 09.12.2019 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
1856 NIKOLINA JELAŠ VARGA 406-01/14-05/1674 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 GKP "Čakom" d.o.o. Mihovljan
1857 IVANA JELAVIĆ 406-01/17-06/480 526-06-02-03/2-17-2 20.10.2017 20.10.2020 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU
1858 KATARINA JELEČEVIĆ 406-01/17-06/326 526-06-02-03/2-17-3 14.07.2017 14.07.2020 Zračna luka Osijek d.o.o.
1859 NIKOLINA JELEKOVAC 406-01/14-05/960 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 INA-Industrija nafte d.d.
1860 FRANKO JELENIĆ 406-01/18-06/583 526-06-02-02-01/1-18-2 11.07.2018 11.07.2021 Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.
1861 MIRELA JELICA 406-01/14-05/1006 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Vodovod grada Vukovara d.o.o.
1862 ANA JELIČIĆ 406-01/17-06/334 526-06-02-03/2-17-2 11.07.2017 11.07.2020 Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu
1863 MARKO JELIČIĆ 406-01/17-06/535 526-06-02-03/2-17-2 22.11.2017 22.11.2020 Grad Hvar
1864 BRANKA JELIČIĆ BOŽURIĆ 406-01/16-06/614 526-06-02-03/3-16-2 16.11.2016 16.11.2019 Sisacki vodovod doo
1865 ANA JELIĆ 406-01/16-05/454 526-06-02-02-01/3-16-2 06.02.2017 06.02.2020 Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
1866 ANA JELIĆ 406-01/16-05/192 526-06-02-03/3-16-2 06.06.2016 06.06.2019 Gradska uprava Grada Kutina
1867 IVANA JELIĆ 406-01/15-05/328 526-06-01-02-02/2-18-4 05.02.2018 05.02.2021 CTR-Razvojana agencija BPŽ d.o.o.
1868 MARINA JELIĆ 406-01/16-05/137 526-06-02-03/3-16-2 26.03.2016 26.03.2019 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Zagreb
1869 MATO JELIĆ 406-01/15-05/508 526-06-01-02-02/2-18-4 12.06.2018 12.06.2021 Komunalac Vrbovec d.o.o. Vrbovec
1870 TONĆI JELIĆ 406-01/18-06/525 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
1871 Katija Jelinčić Petrović 406-01/17-06/575 526-06-02-03/2-18-3 20.02.2018 20.02.2021 Ingressus Viridis d.o.o.
1872 PAULA JELISAVAC 406-01/16-05/412 526-06-02-02-01/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 VG Vodoopskrba d.o.o. Velika Gorica
1873 TOMISLAV JELISAVAC 406-01/14-05/458 526-06-02-03/2-18-4 28.02.2018 28.02.2021 VG. Goričanka d.o.o.
1874 ANA JELOVAC 406-01/18-06/449 526-06-02-03/2-18-2 29.05.2018 29.05.2021 Županijska lučka uprava Krk
1875 MAJA JELOVICA 406-01/14-05/764 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Rijeka
1876 FRANKOPAN JEMRIĆ 406-01/15-05/1247 526-06-02-02-01/1-18-4 14.10.2018 14.10.2021 Hrvatska narodna banka
1877 LANA JENČIĆ BOJANIĆ 406-01/18-06/165 526-06-02-03/2-18-2 20.03.2018 20.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovoranje programa i projekata Europske Unije
1878 KREŠIMIR JENDRIČKO 406-01/18-06/258 526-06-02-03/2-18-2 17.04.2018 17.04.2021 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
1879 Ivana Jengić 406-01/18-06/729 526-06-02-02-01/1-18-2 19.09.2018 19.09.2021 Odvjetnički ured Predrag Jengić
1880 GORDANA JENUŠ 406-01/14-05/478 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Opatija
1881 TOMISLAV JERBIĆ 406-01/15-05/1187 526-06-01-02-02/2-18-4 19.11.2018 19.11.2021 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zagreb
1882 JULIJA JERČIĆ 406-01/17-06/212 526-06-02-03/2-17-2 25.05.2017 25.05.2020 NEIR D.O.O.
1883 IVAN JERČINOVIĆ 406-01/14-05/1678 526-06-02-03/2-18-4 28.02.2018 28.02.2021 Grad Kraljevica
1884 KRISTINA JERGAN 406-01/18-06/255 526-06-02-03/2-18-3 16.05.2018 16.05.2021 DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR
1885 MARIJAN JERGOVIĆ 406-01/14-05/1443 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Upravljanje sportskim objektima
1886 KRISTIANA JERKOV 406-01/14-05/137 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 JU Nacionalni park Krka
1887 ANITA JERKOVIĆ 406-01/16-06/517 526-06-02-03/3-16-4 12.12.2016 12.12.2019 Kemijsko tehnološki fakultet
1888 IVICA JERKOVIĆ 406-01/15-05/375 526-06-02-03/2-17-4 18.02.2018 18.02.2021 Našički Park d.o.o.
1889 MARIJANA JERKOVIĆ 406-01/15-05/711 526-06-02-03/2-18-4 14.05.2018 14.05.2021 Županijska lučka uprava Krk
1890 MIRNA JERKOVIĆ 406-01/14-05/616 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske šume d.o.o. UŠP Nova Gradiška
1891 MISLAV JERKOVIĆ 406-01/18-06/12 526-06-02-03/2-18-2 17.01.2018 17.01.2021 HOPS d.o.o.
1892 MORANA JERKOVIĆ 406-01/14-05/1188 526-06-02-03/2-18-4 13.02.2018 13.01.2021 Hrvatska elektroprivreda d.d.
1893 JOSIP JERLEKOVIĆ 406-01/16-05/289 526-06-02-03/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 Klinički bolnički centar Zagreb
1894 MARINA JERMEN 406-01/17-06/264 526-06-02-03/2-17-2 09.06.2017 09.06.2020 ODVODNJA D.O.O.
1895 JELENA JERONČIĆ 406-01/15-05/1025 526-06-02-03/2-18-4 07.07.2018 07.07.2021 Zatvor u Splitu
1896 GORAN JOKIĆ 406-01/16-06/345 526-06-02-03/3-16-2 16.06.2016 16.06.2019 Prekršajni sud u Osijeku
1897 ANČICA JONJIĆ 406-01/14-05/1426 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
1898 ZRINKA JONJIĆ 406-01/14-05/405 526-06-02-03/2-18-4 10.04.2018 10.04.2021 -
1899 ALEKSANDRA JORDANOVSKI 406-01/15-05/1365 526-06-01-02-02/2-18-4 11.11.2018 11.11.2021 SAFU
1900 SANJA JORGIĆ 406-01/16-06/567 526-06-02-03/3-16-2 08.11.2016 08.11.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa EU (SAFU)
1901 TVRTKO JOSIĆ 406-01/17-06/225 526-06-02-03/2-17-2 30.05.2017 30.05.2020 GRADATIN d.o.o.
1902 ANITA JOSIPOVIĆ 406-01/16-06/296 526-06-02-03/3-17-5 12.04.2017 12.04.2020 Studenski centar Rijeka
1903 DARKO JOSIPOVIĆ 406-01/14-05/614 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021
1904 KATARINA JOTIĆ 406-01/18-06/75 526-06-02-03/2-18-2 08.02.2018 08.02.2021 Hamag-Bicro
1905 ROMINA JOVANČEVIĆ 406-01/16-06/279 526-06-02-03/3-16-2 13.05.2016 13.05.2019 Fakultet prometnih znanosti
1906 ANA JOVANOVIĆ 406-01/17-05/431 526-06-02-03/2-17-2 12.12.2017 12.12.2020 Vodogradnja Rijeka d.o.o.
1907 DRAGAN JOVANOVIĆ 406-01/17-05/361 526-06-02-03/2-17-2 13.10.2017 13.10.2020 Grad Gospić
1908 DUBRAVKA JOVANOVIĆ 406-01/14-05/972 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Bilje
1909 LIDIJA JOVANOVIĆ 406-01/15-05/461 526-06-02-03/2-18-5 17.04.2018 17.04.2021 Općina Ravna Gora
1910 SAŠA JOVIČIĆ 406-01/15-05/581 526-06-01-02-02/2-18-4 14.05.2018 14.05.2021 ODVJETNIK SAŠA JOVIČIĆ
1911 DRAŽEN JOVIĆ 406-01/14-05/43 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo turizma
1912 ELVIRA JOVIĆ BAN 406-01/17-06/580 526-06-02-03/2-17-2 14.12.2017 14.12.2020 NIJE PRIMJENJIVO
1913 MARICA JOZIPOVIĆ 406-01/14-05/235 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Dom za starije i nemoćne Đakovo
1914 JASNA JUGEC 406-01/15-05/95 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Državna uprava za zaštitu i spašavanje
1915 IVANA JUGOVIĆ BLAGEC 406-01/15-05/681 526-06-02-03/2-18-4 21.04.2018 21.04.2021 Investinženjering d.o.o
1916 MARIO JUJNOVIĆ 406-01/16-06/333 526-06-02-03/3-16-2 15.06.2016 15.06.2019 Hrvatska energetska regulatorna agencija
1917 ANKICA JUKIĆ 406-01/15-05/842 526-06-01-02-02/2-18-4 30.10.2018 30.10.2021 Pučko otvoreno učilište Imotski
1918 Antonija Jukić 406-01/18-06/786 526-06-02-02-01/1-18-2 23.10.2018 23.10.2021
1919 BILJANA JUKIĆ 406-01/17-05/193 526-06-01-02-02/1-17-2 27.05.2017 27.05.2020 Grad Zagreb
1920 IVA JUKIĆ 406-01/18-06/157 526-06-02-03/2-18-2 20.03.2018 20.03.2021 Carinska uprava(Služba za provedbu projekata)
1921 KRISTIJAN JUKIĆ 406-01/14-05/475 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Čistoća d.o.o.
1922 KRISTINA JUKIĆ 406-01/16-06/69 526-06-02-03/3-16/2 10.02.2016 10.02.2019 Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca
1923 MELITA JUKIĆ 406-01/18-06/574 526-06-02-02-01/1-18-2 11.07.2018 11.07.2021 Klinički bolnički centar Zagreb
1924 MILAN JUKIĆ 406-01/15-05/1242 526-06-01-02-02/2-18-4 30.10.2018 30.10.2021 Agencija za poslovna istraživanja i razvojne strategije d.o.o.
1925 MIRJANA JUKIĆ 406-01/16-06/28 526-06-02-03/3-16-2 26.01.2016 26.01.2019 Dalmat d.o.o.
1926 ZORAN JUKIĆ 406-01/15-05/717 526-06-02-03/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
1927 ZVONIMIR JUKIĆ 406-01/15-05/156 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Narodne novine d.d.
1928 TAJANA JUKIĆ NEZNANOVIĆ 406-01/16-05/406 526-06-02-02-01/3-16-2 14.11.2016 14.11.2019 Grad Rijeka
1929 HELENA JULARIĆ FAK 406-01/14-05/846 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatska elektroprivreda d.d.
1930 GORDANA JUNAKOVIĆ CRNJAK 406-01/15-05/222 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Vodovod i odvodnja d.o.o.
1931 ZVJEZDANA JUNAŠEVIĆ 406-01/15-05/158 526-06-01-02-02/2-18-4 29.03.2018 29.03.2021 Učenički dom Dora Pejačević, Zagreb
1932 MAJA JURAČIĆ 406-01/14-05/606 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1933 INGRID JURADA 406-01/15-05/74 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Financijska agencija
1934 LJILJANA JURADA 406-01/16-06/674 526-06-02-03/3-17-3 18.01.2017 18.01.2020 Akademija dramske umjetnosti
1935 ELVIRA JURAIĆ LISAC 406-01/15-05/984 526-06-01-02-02/2-18-4 09.06.2018 09.06.2021 Dječja bolnica Srebrnjak
1936 LILJANA JURAK 406-01/14-05/10 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Sveti Ilija
1937 SINIŠA JURAK 406-01/14-05/322 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 KOMUNALNI CENTAR Ivanić-Grad d.o.o.
1938 TAMARA JURAK 406-01/15-05/1102 526-06-01-02-02/2-18-4 30.10.2018 30.10.2021 Sveučilišni računski centar Srce
1939 VESNA JURAN 406-01/15-05/510 526-06-01-02-02/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Općina Murter-Kornati
1940 NIKOLA JURANIĆ 406-01/16-06/606 526-06-02-03/3-16-2 15.11.2016 15.11.2019 MCS Grupa d.o.o.
1941 JELENA JURANOVIĆ 406-01/17-06/298 526-06-02-03/2-17-2 20.06.2017 20.06.2020 SAFU,
1942 VESNA JURAS 406-01/18-06/531 526-06-02-02-01/1-18-2 28.06.2018 28.06.2021 Hamag-Bicro
1943 VESNA JURASOVIĆ 406-01/14-05/1273 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatska narodna banka Zagreb
1944 DANIJEL JURAŠIĆ 406-01/16-06/221 526-06-02-03/3-16-2 19.04.2016 19.04.2019 Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica
1945 Vedrana Jurašinović Šupuković 406-01/18-06/790 526-06-02-02-01/1-18-2 23.10.2018 23.10.2021 SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC
1946 Marijana Jurašković Roško 406-01/18-06/886 526-06-02-02-01/1-18-2 21.11.2018 21.11.2021 DOM ZA ODRASLE OSOBE JALŽABET
1947 SANJA JURAVIĆ 406-01/16-05/456 526-06-02-02-01/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 Jadrolinija, Rijeka
1948 MARINA JURČEVIĆ 406-01/17-06/101 526-06-02-03/3-17-3 05.04.2017 05.04.2020 HROTE d.o.o.
1949 MATE JURČEVIĆ 406-01/14-05/1626 526-06-01-02-02/2-18-4 15.05.2018 13.01.2021 Hrvatske vode VGO za Dunav i Donju Dravu
1950 NIKOLINA JURČEVIĆ 406-01/17-06/481 526-06-02-03/2-17-2 20.10.2017 20.10.2020 Komunalac d.o.o.
1951 DEJAN JURČIĆ 406-01/16-05/86 526-06-02-03/3-16-2 14.03.2016 14.03.2019 nezaposlen
1952 IRENA JURČIĆ 406-01/16-06/17 526-06-02-03/3-16-2 20.01.2016 20.01.2019 MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU
1953 MLADENKA JURČIĆ 406-01/14-05/12 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatski geološki institut
1954 DIJANA JURČIĆ BOBETA 406-01/15-05/622 526-06-01-02-02/2-17-4 28.03.2018 28.03.2021 Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Kaznionica u Glini
1955 GORDANA JUREKOVIĆ 406-01/18-06/504 526-06-02-02-01/1-18-2 27.06.2018 27.06.2021 Zagorski vodovod d.o.o.-K.Š.Gjalskog 1
1956 ANJA JUREŠKO 406-01/16-06/597 526-06-02-03/3-16-2 15.11.2016 15.11.2019 Psihijatrijska bolnica Ugljan
1957 MARTINA JURETIĆ BEDEKOVIĆ 406-01/14-05/798 526-06-02-03/2-18-4 05.04.2018 13.01.2021 Grad Kutina
1958 ANTONIJA JURIČ 406-01/16-06/193 526-06-02-03/3-16-2 12.04.2016 12.04.2019 Ministarstvo gospodarstva
1959 MARIO JURIČ 406-01/17-05/336 526-06-01-02-02/2-17-2 22.12.2017 22.12.2020 Zaprešić d.o.o.
1960 MARKO JURIČAN 406-01/14-05/332 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Ekonomski fakultet Zagreb
1961 FELIKS JURIČEK 406-01/14-05/651 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Narodne novine d.d.
1962 JELENA JURIČEV MARTINČEV 406-01/17-05/42 526-06-02-02-01/3-17-2 24.04.2017 24.04.2020 Grad Vodice
1963 GROZDANA JURIČEV ŠPRLJAN 406-01/18-06/696 526-06-02-02-01/1-18-3 19.10.2018 19.10.2021 /
1964 ANDREJA JURIČEVIĆ 406-01/16-06/609 526-06-02-03/3-16-2 15.11.2016 15.11.2019 Pravni fakultet Osijek
1965 IVAN JURIČIĆ 406-01/18-06/199 526-06-02-03/2-08-2 22.03.2018 22.03.2021 Agencija za strukovno obrazovanje
1966 MARTINA JURIČIĆ 406-01/14-05/424 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HP-Hrvatska pošta
1967 DORIS JURIČIN 406-01/16-06/739 526-06-02-03/3-16-2 21.12.2016 21.12.2019 Juština d.o.o.
1968 ANA JURIĆ 406-01/15-05/1458 526-06-01-02-02/2-18-4 10.12.2018 10.12.2021 DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK
1969 DAMIR JURIĆ 406-01/14-05/465 526-06-02-03/2-18-4 19.03.2018 19.03.2021 Hrvatski registar brodova Split
1970 ENDI JURIĆ 406-01/16-05/73 526-06-02-03/3-16-2 14.03.2016 14.03.2019 Bjelovarsko-bilogorska županija
1971 GORAN JURIĆ 406-01/17-05/40 526-06-02-02-01/3-17-2 06.02.2017 06.02.2020 Hrvatske šume d.o.o. UŠP Split
1972 KSENIJA JURIĆ 406-01/16-05/77 526-06-02-03/3-16-2 14.03.2016 14.03.2019 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
1973 MATEJ JURIĆ 406-01/17-06/304 526-06-02-03/2-17-2 27.06.2017 27.06.2020 SAFU Ulica grada Vukovara 284 objekt C
1974 Vedrana Jurić 28.11.2018 28.11.2021
1975 ANITA JURIĆ GOLO 406-01/16-06/513 526-06-02-03/3-16-2 21.10.2016 21.10.2019 MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA
1976 MARTINA JURIĆ KOS 406-01/16-06/97 526-06-02-03/3-16-2 17.02.2016 17.02.2019 HEP-upravljanje imovinom d.o.o.
1977 ALEKSANDRA JURIĆ ŽIDANIK 406-01/14-05/479 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Rijeka
1978 KRISTINA JURIĆ-ARAMBAŠIĆ 406-01/17-05/02 526-06-02-02-01/3-17-2 05.03.2017 05.03.2020 Grad Benkovac
1979 ANDRIJANA JURIN VIDOVIĆ 406-01/16-05/64 526-06-02-03/3-16-2 20.03.2016 20.03.2019 Agencija za regionalni razvoj RH
1980 DAVOR JURINA 406-01/15-05/1194 526-06-02-03/3-16-4 02.03.2016 02.03.2019 Pleter usluge
1981 Gabrijel JURINA 406-01/18-06/801 526-06-02-02-01/1-18-2 24.10.2018 24.10.2021
1982 VESNA JURINA 406-01/15-05/762 526-06-02-02-01/1-18-4 29.06.2018 29.06.2021 Ministarstvo gospodarstva
1983 MIHAELA JURINA ŠĆURIC 406-01/18-06/190 526-06-02-03/2-18-2 21.03.2018 21.03.2021 Srednja škola Bedekovčina
1984 ILEANA JURIŠA TOLJA 406-01/15-05/120 526-06-01-02-02/2-17-2-4 13.01.2018 13.01.2021 URIHO
1985 ANITA JURIŠIĆ 406-01/15-05/958 526-06-02-02/3-15-2 06.06.2016 06.06.2019 Zagrebački holding d.o.o.,Zagreb
1986 IGOR JURIŠIĆ 406-01/15-05/1281 526-06-01-02-02/2-18-4 27.10.2018 27.10.2021 UTDRAGUSA d.d.
1987 IVA JURIŠIĆ 406-01/15-05/697 526-06-02-03/2-18-4 17.04.2018 17.04.2021 Grad Zagreb
1988 LJILJANA JURIŠIĆ 406-01/14-05/791 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
1989 MARINA JURIŠIĆ 406-01/14-05/248 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 SAFU
1990 MARTIN JURIŠIĆ 406-01/17-06/178 526-06-02-03/2-17-2 19.05.2017 19.05.2020 Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
1991 MIRA JURIŠIĆ 406-01/16-06/126 526-06-02-03/3-16-2 02.03.2016 02.03.2019 Ličko-senjska županija
1992 SANDRA JURIŠIĆ 406-01/15-05/1476 526-06-01-02-02/2-18-4 01.12.2018 01.12.2021 EOL-EKOS d.o.o., Rijeka
1993 STIJEPO JURIŠIĆ 406-01/17-05/373 526-06-02-03/2-17-2 31.10.2017 06.02.2020 Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
1994 Tomislav Jurišić 406-01/18-06/716 526-06-02-02-01/1-18-2 12.09.2018 12.09.2021
1995 ANITA JURJEVIĆ 406-01/17-05/287 526-06-01-02-02/2-17-2 29.09.2017 29.09.2020
1996 ANKICA JURJEVIĆ 406-01/14-05/792 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Dom za starije i nemoćne osobeličko-senjske županije
1997 DANIEL JURJEVIĆ 406-01/17-06/242 526-06-02-03/2-17-2 06.06.2017 06.06.2020 -
1998 IVANA JURJEVIĆ 406-01/14-05/1604 526-06-01-02-02/2-18-4 05.06.2018 05.06.2021 Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru
1999 JADRAN JURJEVIĆ 406-01/18-06/397 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021 HEP Operator Distribucijskog Sustava d.o.o.
2000 PEĐO JURJEVIĆ 406-01/17-06/243 526-06-02-03/2-17-2 06.06.2017 06.06.2020 Odjel za nabavu i skladište Elektrolika Gospić
2001 TOMISLAV JURJEVIĆ 406-01/15-05/217 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Klinika za dječje bolesti Zagreb
2002 KARMEN JURKOVAC 406-01/18-06/656 526-06-02-02-01/1-18-2 24.07.2018 24.07.2021 Klinički bolnički centar Zagreb
2003 DIJANA JURKOVIĆ 406-01/14-05/14 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatska poljoprivredna agencija
2004 ERIKA JURKOVIĆ 406-01/14-05/637 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Agencija Alan d.o.o.
2005 MAURO JURMAN 406-01/15-05/48 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Umag
2006 LADA JUSTINIJANOVIĆ 406-01/17-05/157 526-06-01-02-02-17-2 07.07.2017 07.07.2020 Ministarstvo uprave
2007 VLATKA JUZBAŠIĆ 406-01/15-05/54 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HRT
2008 KRISTINA KABELKA PAKOZDI 406-01/15-05/662 526-06-01-02-02/2-18-4 14.04.2018 14.04.2021 Hrvatske vode
2009 MARKO KAČIĆ 406-01/14-05/622 526-06-01-02-02/2-17-6 13.01.2018 13.01.2021 HEP Proizvodnja d.o.o. Sektor za hidroelektrane PP HE Zapad
2010 SNJEŽANA KADIĆ 406-01/14-05/1570 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
2011 BRANKA KAHLINA BILUŠ 406-01/14-05/264 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatska pošta, d.d. Zagreb
2012 IVAN KAJAPI 406-01/14-05/780 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hidroelektrana Rijeka
2013 TEA KAJBA 406-01/16-06/472 526-06-02-03/3-16-2 04.10.2016 04.10.2019 Ericsson Nikola Tesla d.d.
2014 ZRINKA KAJBA 406-01/14-05/1041 526-06-02-03/2-18-4 16.02.2018 13.01.2021 Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
2015 KREŠIMIR KAJIN 406-01/17-06/446 526-06-02-03/2-17-2 27.09.2017 27.09.2020 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
2016 JOSIPA KAJMIĆ 406-01/15-05/672 526-06-01-02-02/2-18-5 14.04.2018 14.04.2021 Grad Đakovo
2017 ANA KAJTAZI 406-01/18-06/596 526-06-02-02-01/1-18-2 12.07.2018 12.07.2021 Općina Posedarje
2018 MATEJA KAKARIGI 406-01/17-05/332 526-06-01-02-02/2-17-2 22.12.2017 22.12.2020 CEI-IETA D.O.O.
2019 VLATKA KALAĐIJA 406-01/18-06/234 526-06-02-03/2-18-2 12.04.2018 12.04.2021
2020 SLAVICA KALAICA 406-01/14-05/1621 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Rugvica
2021 MLADEN KALAJDŽIĆ 406-01/14-05/720 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Makarski komunalac d.o.o
2022 SILVIA KALANJ 406-01/14-05/1376 526-06-02-03/2-18-4 06.02.2018 13.01.2021 Lošinj-Parking d.o.o.
2023 LORETA KALAUZ MAJSTOROVIĆ 406-01/14-05/215 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Medical Intertrade d.o.o.
2024 TIHANA KALČIĆ 406-01/16-06/289 526-06-02-03/3-16-2 13.05.2016 13.05.2019 Europska komisija
2025 MARIN KALE 406-01/15-05/810 526-06-01-02-02/2-18-4 07.05.2018 07.05.2021 HEP ODS d.o.o., Elektra Zagreb
2026 VANDA KALITERNA 406-01/17-05/147 526-06-01-02-02/1-17-2 01.07.2017 01.07.2020 HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb
2027 TIBOR KALLAY 406-01/16-05/241 526-06-02-03/3-16-2 20.06.2016 20.06.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
2028 LIVIJA KALMETA 406-01/17-06/272 526-06-02-03/2-17-2 13.06.2017 13.06.2020 Dječji vrtić „Latica“
2029 ANA KALOGJERA 406-01/16-06/582 526-06-02-03/3-16-2 09.11.2016 09.11.2019 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
2030 STJEPAN KAMBER 406-01/17-05/46 526-06-02-02-01/3-17-2 28.02.2017 28.02.2020 Hrvatske vode Zagreb
2031 TATJANA KANCELAR 406-01/14-05/239 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Pula
2032 ANDREA KANCIJANIĆ 406-01/16-05/264 526-06-02-03/3-16-2 20.06.2016 20.06.2019 Osnovna škola "Nikola Tesla" Rijeka
2033 MISLAV KANCIR 406-01/18-06/98 526-06-02-03/2-18-2 15.02.2018 15.02.2021 Odvjetničko društvo Šunić i partneri j.t.d.
2034 TOMISLAV KANDŽIJA 406-01/16-06/455 526-06-02-03/3-16-2 14.09.2016 14.09.2019 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
2035 LIDIJA KANIĆ 406-01/16-05/21 526-06-02-03/3-16-2 04.02.2016 04.02.2019 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
2036 SANJA KANOTI 406-01/17-06/166 526-06-02-03/2-17-2 26.04.2017 26.04.2020 nezaposlena
2037 MARIJA KANTOCI 406-01/15-05/948 526-06-01-02-02/2-18-4 02.06.2018 02.06.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina
2038 NIKOLA KANTOCI 406-01/17-06/118 526-06-02-03/3-17-2 22.03.2017 22.03.2020 MINISTARSTVO FINANCIJA
2039 ARIJANA KANJUH 406-01/15-05/146 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA
2040 RADOVAN KAPELSKI 406-01/15-05/902 526-06-02-03/2-18-4 03.07.2018 03.07.2021 Gradska plinara Krapina
2041 IVANA KAPOVIĆ 406-01/15-05/1353 526-06-01-02-02/2-18-4 19.11.2018 19.11.2021 Splitska obala d.o.o,
2042 MIROSLAVA KAPOVIĆ 406-01/17-06/346 526-06-02-03/2-17-2 11.07.2017 11.07.2020 Vir održavanje d.o.o.
2043 ALBIN KAPUROVIĆ 406-01/16-05/151 526-06-02-03/3-16-2 07.05.2016 07.05.2019 Gradska plinara Zagreb-opskrba d.o.o. Zagreb
2044 DIJANA KARABUVA 406-01/14-05/304 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Agencija Alan d.o.o.
2045 GORAN KARAČIĆ 406-01/17-06/86 526-06-02-03/3-17-2 15.03.2017 15.03.2020 Grad Zagreb
2046 MARTINA KARAČIĆ 406-01/14-05/131 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Zrinjevac
2047 BLAŽENKA KARAKAŠ 406-01/14-05/296 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Sisačko-moslavačka županija
2048 ANA KARAMARKO 406-01/15-05/185 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 PHARMAMED d.o.o.
2049 GLEDIS KARAMATIĆ 406-01/17-06/222 526-06-02-03/2-17-2 30.05.2017 30.05.2020 DJEČJI VRTIĆI PETAR PAN VODNJAN
2050 IVANA KARAMATIĆ 406-01/18-06/527 526-06-02-02-01/18-2 28.06.2018 28.06.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje
2051 DRAGANA KARAN POPOVIĆ 406-01/17-05/355 526-06-02-03/2-17-2 25.11.2017 25.11.2020 Grad Kraljevica
2052 IVANA KARANOVIĆ ROGAN 406-01/16-05/33 526-06-02-03/3-16-2 14.03.2016 14.03.2019 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
2053 NEVEN KARAS 406-01/15-05/732 526-06-02-03/2-18-4 21.05.2018 21.05.2021 Hrvatski centar za razminiranje, Sisak
2054 Kristina Karaula 406-01/18-06/905 526-06-02-02-01/1-18-2 21.11.2018 21.11.2021 Razvojna agencija Vukovar d.o.o., Vukovar
2055 MORENA KARAULA ŽUŽA 406-01/18-06/270 526-06-02-03/2-18-2 18.04.2018 18.04.2021 HNK Ivana pl. Zajca
2056 HRVOJE KARAŽIJA 406-01/17-06/115 526-06-02-03/3-17-2 22.03.2017 22.03.2020 Centar za rehabilitaciju Zagreb
2057 VESNA KARDAŠ 406-01/14-05/530 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Privreda d.o.o. Petrinja
2058 DANIJEL KARDUM 406-01/16-06/476 526-06-02-03/3-16-2 04.10.2016 04.10.2019 Odvjetnički ured Danijel Kardum
2059 JURICA KARDUM 406-01/18-06/71 526-06-02-03/2-18-2 07.02.2018 07.02.2021
2060 IVANA KARDUM PAMUČAR 406-01/18-06/298 526-06-02-03/2-18-2 24.04.2018 24.04.2021 Obrt Magnolija
2061 ANA KARLOVIĆ 406-01/15-05/1468 526-06-02-02/3-15-2 04.02.2016 04.02.2019 Grad Novigrad
2062 ANA KARLOVIĆ 406-01/16-05/174 526-06-02-03/3-16-2 08.05.2016 08.05.2019 Mali dom - Zagreb - Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži, Zagreb
2063 DAVOR KARLOVIĆ 406-01/14-05/47 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije
2064 DRAGANA KARLUŠIĆ 406-01/16-05/347 526-06-02-03/3-16-3 21.09.2016 21.09.2019 Agro-Kovačević obrt za usluge i posredništvo
2065 KAROLINA KARNIČNIK 406-01/15-05/90 526-06-01-02-02/2-18-4 29.11.2018 28.02.2021 Općina Sveti Juraj na Bregu
2066 MARKO KARTALIJA 406-01/17-05/03 526-06-02-02-01/3-17-2 06.02.2017 06.02.2020 Nastavni zavod za hitnu medicinu grada Zagreba
2067 NIKOLA KARTALIJA 406-01/15-05/1207 526-06-01-02-02/2-18-4 07.10.2018 07.10.2021 np
2068 MARIJAN KASAIĆ 406-01/16-06/135 526-06-02-03/3-16-2 09.03.2016 09.03.2019 HAMAG-BICRO
2069 IVICA KASALO 406-01/15-05/817 526-06-01-02-02/2-18-4 21.05.2018 21.05.2021 Zagrebački holding d.o.o., Zagreb PODRUŽNICA ČISTOĆA
2070 LINDA KASALO MALIĆ 406-01/15-05/947 526-06-01-02-02/2-18-4 02.06.2018 02.06.2021 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
2071 BRANKA KAŠAJ 406-01/14-05/869 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HŽ Infrastruktura
2072 Bojan Kašovski 406-01/18-06/802 526-06-02-02-01/1-18-2 24.10.2018 24.10.2021 HEP-ODS d.o.o.
2073 ANA KAŠTELANAC 406-01/14-05/1029 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Splitsko-Dalmatinska županija
2074 IVANA KATALINIĆ 406-01/15-05/1557 526-06-02-02/3-15-2 16.12.2015 16.12.2018 Grad Senj
2075 NATAŠA KATALINIĆ 406-01/17-05/254 526-06-01-02-02/2-17-2 07.07.2017 07.07.2020 VIDRA -Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije
2076 TATJANA KATALINIĆ 406-01/14-05/1078 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP-ODS d.o.o. Elektroprimorje Rijeka
2077 ŽARKO KATALINIĆ 406-01/16-06/308 526-06-02-03/3-16-2 17.05.2016 17.05.2019 nezaposlen
2078 ŽELJKO KATANA 406-01/14-05/1171 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zagrebački holding d.o.o. Podružnicaupravljanje nekretninama
2079 IVANA KATAVA MAROŠEVIĆ 406-01/14-05/1032 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Vodovod grada Vukovara d.o.o.
2080 ANA KATAVIĆ 406-01/15-05/512 526-06-02-03/2-18-4 20.03.2018 20.03.2021 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU
2081 IVAN KATAVIĆ 406-01/16-05/362 526-06-02-02-01/3-16-2 17.10.2016 17.10.2019 Agencija za mobilnost i programe EU
2082 VESNA KATAVIĆ 406-01/14-05/552 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Uprava za ceste Osječko-baranjske županije
2083 ANDREA KATIĆ 406-01/18-06/657 526-06-02-02-01/1-18-2 24.07.2018 24.07.2021 KBC ZAGREB
2084 BOŽENKA KATIĆ 406-01/18-06/404 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021 Hrvatski hidrografski institut
2085 DARKO KATIĆ 406-01/14-05/900 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Opća bolnica Dubrovnik
2086 MIHAELA KATIĆ 406-01/16-05/256 526-06-02-03/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 METRONET TELEKOMUNIKACIJE d.d. Zagreb
2087 TIHOMIR KATIĆ 406-01/17-06/527 526-06-02-03/2-17-2 15.11.2017 15.11.2020 OPĆA BOLNICA KARLOVAC OPĆA BOLNICA KARLOVAC
2088 SANJA KATIĆ BUTINA 406-01/15-05/618 526-06-01-02-02/2-18-4 18.04.2018 18.04.2021 Karlovačka županija
2089 SUZANA KATIĆ-HORVAT 406-01/14-05/230 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Vukovarsko srijemska županija
2090 NADICA KATOVČIĆ 406-01/14-05/1271 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Krašić
2091 HRVOJE KATUNAR 406-01/14-05/426 526-06-01-02-02/2-17-2 12.12.2017 12.12.2020 EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA
2092 MARTINA KATURIĆ 406-01/14-05/352 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Primorsko-goranska županija
2093 MARIJA KATUŠIĆ 406-01/16-06/292 526-06-02-03/3-16-2 13.05.2016 13.05.2019 -
2094 PAVLE KATUŠIĆ 406-01/15-05/775 526-06-01-02-02/2-17-4 14.05.2018 14.05.2021 Klinika za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević"
2095 INES KAURIĆ 406-01/16-05/130 526-06-02-03/3-16-2 22.07.2016 22.07.2019 OLYMPUS d.o.o. Zagreb
2096 TEA KAURLOTO 406-01/16-06/73 526-06-02-03/3-16-2 16.02.2016 16.02.2019 ELEKTRO MERKUR d.o.o.
2097 STANKA KAVČIĆ 406-01/14-05/365 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Psihijatrijska bolnica Vrapče
2098 GORAN KAVŠEK 406-01/14-05/714 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
2099 MILAN KEBET 406-01/14-05/509 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Donja Stubica
2100 BRANKA KEČA 406-01/17-06/269 526-06-02-03/2-17-2 13.06.2017 13.06.2020
2101 TIHOMIR KEDMENEC 406-01/15-05/825 526-06-02-03/2-18-4 14.05.2018 14.05.2021 Grad Vukovar
2102 ANITA KEDŽO 406-01/18-06/661 526-06-02-02-01/1-18-2 24.07.2018 24.07.2021 GRAD TROGIR
2103 NEDJELJKO KEGALJ 406-01/15-05/250 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 ŽUC -Split
2104 JELENA KEKEZ POLJAK 406-01/16-06/40 526-06-02-03/3-16-2 27.01.2016 27.01.2019 Grad Sinj
2105 ANTE KELAM 406-01/18-06/110 526-06-02-03/2-18-2 15.02.2018 15.02.2021 /
2106 IVA KELAVA 406-01/15-05/315 526-06-01-02-02/2-17-5 04.02.2018 04.02.2021 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO)
2107 JASNA KELAVA 406-01/16-06/571 526-06-02-03/3-16-2 08.11.2016 08.11.2019 Sveučilište u Zagrebu
2108 MIRELA KELAVA 406-01/15-05/1338 526-06-01-02-02/2-18-4 10.11.2018 10.11.2021 Komunalno društvo Grad d.o.o.
2109 SANJA KELAVA 406-01/18-06/847 526-06-02-02-01/1-18-2 08.11.2018 08.11.2021 Agro-Kovačević, obrt za usluge i posredništvo
2110 ZRINKA KELČEC 406-01/18-06/53 526-06-02-03/2-18-2 24.01.2018 24.01.2021 Športska gimnazija
2111 MARIO KELEBUH 406-01/15-05/86 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Zelinske komunalije d.o.o, Sv.I.Zelina
2112 DARKO KELEMEN 406-01/14-05/544 526-06-02-03/2-18-4 07.02.2018 13.01.2021 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
2113 VLADIMIRA KELEMEN 406-01/15-05/1134 526-06-02-02-01/1-18-4 22.09.2018 22.09.2021 GKP KOMUNALAC
2114 VLATKA KELEMEN 406-01/18-06/70 526-06-02-03/2-18-3 20.02.2018 20.02.2021 Grad Zagreb
2115 DANIJELA KELIĆ 406-01/17-06/372 526-06-02-03/2-17-3 24.10.2017 24.10.2020 Dom zdravlja Vinkovci
2116 EMA KELIN 406-01/16-06/568 526-06-02-03/3-16-2 08.11.2016 08.11.2019 Rudarsko-geološko-naftni fakultet
2117 ŽELJKA KEREČENI 406-01/14-05/1382 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Zagreb Ured za javnu nabavu
2118 STANKO KERETA 406-01/14-05/988 526-06-01-02-02/2-17-5 13.01.2018 13.01.2021 Vodovod Osijek d.o.o.
2119 Alida Keretić 406-01/18-06/45 526-06-02-02-01/1-18-3 21.11.2018 21.11.2021 Dom zdravlja PGŽ Krešimirova 52A
2120 IVAN KERMECI 406-01/15-05/1034 526-06-01-02-02/2-18-4 14.07.2018 14.07.2021 Speculum d.o.o.
2121 IGOR KERN 406-01/17-06/510 526-06-02-03/2-17-2 14.11.2017 14.11.2020 Kern vještačenja d.o.o. Zagreb
2122 MARINA KERO 406-01/18-06/395 526-06-02-03/2-18-2 22.05.2018 22.05.2021 Studentski centar Split
2123 JASMINKA KESER 406-01/16-06/738 526-06-02-03/3-16-2 21.12.2016 21.12.2019 Ministarstvo gospodarstva
2124 JELENA KEŠER MARTIĆ 406-01/14-05/845 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatska elektroprivreda d.d.
2125 TOMISLAV KEVO 406-01/18-06/769 526-06-02-02-01/1-18-2 19.10.2018 19.10.2021 Agencija za regionalni razvoj
2126 TAMARA KIČIĆ 406-01/18-06/171 526-06-02-03/2-18-2 20.03.2018 20.03.2021 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije
2127 TEA KIĐEMET 406-01/16-06/33 526-06-02-03/3-16-3 02.03.2016 02.03.2019 nezapposlena
2128 DARIJA KIKAŠ DIZDAREVIĆ 406-01/15-05/1505 526-06-01-02-02/2-18-4 08.12.2018 08.12.2021 UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT
2129 VILMA KILIĆ 406-01/14-05/807 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Kineziološki fakultet Sveuličišta u Splitu
2130 IVICA KINK 406-01/14-05/318 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Vodovod i kanalizacija d.o.o.
2131 SNJEŽANA KIPA 406-01/15-05/1285 526-06-01-02-02/2-18-6 27.10.2018 27.10.2021 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
2132 DRAGICA KIRALJ 406-01/14-05/690 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici
2133 MARIJANA KIREVSKI 406-01/14-05/1062 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Split
2134 DARIJA KIRHMAJER 406-01/17-05/163 526-06-01-02-02/2-17-2 26.05.2017 26.05.2020 KBC Sestre Milosrdnice Zagreb
2135 BORANA KIRIGIN 406-01/16-06/371 526-06-02-03/3-16-2 28.06.2016 28.06.2019 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja; Ulica Damira Tomljanovića – Gavrana 11 (Centar Bundek)
2136 DANKO KIRINČIĆ 406-01/17-05/396 526-06-02-03/2-17-2 12.12.2017 12.12.2020 Fakultet zdravstvenih studija
2137 MARIJA KIRINČIĆ 406-01/17-06/162 526-06-02-03/3-17-2 19.04.2017 19.04.2020 Poliklinika SUVAG
2138 SANJA KISJELICA 406-01/14-05/745 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Zagreb
2139 ARPAD KIŠ 406-01/15-05/738 526-06-02-03/2-18-5 23.04.2018 23.04.2021 Gradska groblja Viktorovac d.o.o., Sisak
2140 JELENA KIŠ 406-01/14-05/742 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Lučka uprava Ploče
2141 SANDRA KIŠ 406-01/15-05/1460 526-06-01-02-02/2-18-4 10.12.2018 10.12.2021 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb
2142 LIDIJA KIŠIČEK 406-01/17-06/165 526-06-02-03/2-17-2 26.04.2017 26.04.2020 TKIC d.o.o.
2143 MARTINA KIŠIČEK 406-01/16-06/538 526-06-02-03/3-16-2 26.10.2016 26.10.2019 Opća bolnica Varaždin
2144 MARINA KIŠUR 406-01/15-05/1510 526-06-01-02-02/2-18-4 08.12.2018 08.12.2021 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
2145 KRISTIJAN KITNER 406-01/17-06/208 526-06-02-03/2-17-2 25.05.2017 25.05.2020 Općina Sveti Ilija
2146 TIHANA KITTER 406-01/14-05/936 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 ZU LJEKARNA SLAVONSKI BROD
2147 SAVO KLADAR 406-01/14-05/1677 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Građevinski fakultet
2148 VESNA KLAIĆ 406-01/15-05/1090 526-06-01-02-02/2-18-4 15.09.2018 15.09.2021 FORTIUS INTER PARTES d.o.o.
2149 Željka Klajn 406-01/18-06/468 526-06-02-03/2-18-2 06.06.2018 06.06.2021 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
2150 IVAN KLAKOČER 406-01/14-05/42 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske vode Zagreb
2151 ANTE KLANAC 406-01/18-06/370 526-06-02-03/2-18-2 16.05.2018 16.05.2021 AGENCIJA ZA STUDENTSKI STANDARD
2152 IVAN KLANAC 406-01/15-05/1131 526-06-02-03/3-16/4 16.02.2016 16.02.2019 HAC-ONC
2153 KRISTIJAN KLANAC 406-01/14-05/358 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Kreditna banka Zagreb d.d.
2154 NATKO KLANAC 406-01/18-06/831 526-06-02-02-01/1-18-2 08.11.2018 08.11.2021 Pravni fakultet Osijek
2155 ANA KLARICA ČIRJAK 406-01/16-05/189 526-06-02-03/3-16-2 07.05.2016 07.05.2019 Pleter-usluge d.o.o. Zagreb
2156 ELENA KLARIČIĆ 406-01/15-05/1585 526-06-02-02/3-15-2 18.02.2016 18.02.2019 Hrvatski zavod za zapošljavanje Rijeka
2157 ANA KLARIĆ 406-01/18-06/138 526-06-02-03/2-18-2 27.02.2018 27.02.2021 SI-MO-RA d.o.o.
2158 Ana Klarić 406-01/18-06/906 526-06-02-02-01/1-18-2 21.11.2018 21.11.2021 Jadrolinija, Rijeka
2159 ANDREA KLARIĆ 406-01/15-05/358 526-06-02-03/2-18-4 18.02.2018 18.02.2021 Općina Jarmina
2160 ANICA KLARIĆ 406-01/18-06/664 526-06-02-02-01/1-18-2 24.07.2018 24.07.2021
2161 HRVOJE KLARIĆ 406-01/17-06/379 526-06-02-03/2-17-2 14.07.2017 14.07.2020 Projekt jednako razvoj d.o.o. za poslovno savjetovanje - Petrovaradinska 1
2162 IVANA KLARIĆ 406-01/16-06/749 526-06-02-03/3-16-2 20.12.2016 20.12.2019 Hrvatske vode
2163 MARA KLARIĆ 406-01/14-05/1264 526-06-02-03/2-18-5 13.01.2018 13.01.2021 Općina Gornji Bogićevci
2164 MARIA KLARIĆ 406-01/16-06/608 526-06-02-03/3-16-2 16.11.2016 16.11.2019 Javna Ustanova NP Kornati
2165 MARINA KLARIĆ 406-01/17-06/581 526-06-02-03/2-17-2 19.12.2017 19.12.2020 Dom za starije osobe Dubrava-Zagreb
2166 MARIO KLARIĆ 406-01/15-05/969 526-06-02-03/2-18-4 16.06.2018 16.06.2021 Cesting d.o.o. Osijek
2167 MIHAELA KLARIĆ 406-01/18-06/490 526-06-02-02-01/1-18-2 27.06.2018 27.06.2021 Grad Križevci
2168 MIROSLAV KLARIĆ 406-01/18-06/683 526-06-02-02-01/1-18-2 25.07.2018 25.07.2021 Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.
2169 MIRELA KLARIĆ KRIŽAK 406-01/14-05/1071 526-06-02-03/2-17-4 16.04.2018 16.04.2021 VUKA d.o.o. Osijek
2170 IVANA KLARIĆ KUKUZ 406-01/14-05/871 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Centar za rehabilitaciju "Fra Ante Sekelez"
2171 SANJA KLARIĆ PETEK 406-01/17-06/110 526-06-02-03/3-17-2 21.03.2017 21.03.2020 Sisačko-moslavačka županija
2172 MARTINA KLARIN 406-01/17-05/258 526-06-01-02-02/2-17-2 07.07.2017 07.07.2020 Imunološki zavod d.d. Zagreb
2173 JASNA KLASAN 406-01/14-05/1347 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Općina Koprivnički Bregi
2174 IVAN KLASANOVIĆ 406-01/14-05/212 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Grad Ilok
2175 LJILJANA KLASANOVIĆ 406-01/14-05/121 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Agencija za vodne putove
2176 ŽELJANA KLEIN GRUBIŠIĆ 406-01/15-05/1352 526-06-01-02-02/2-18-4 19.11.2018 19.11.2021 Splitska obala d.o.o,
2177 BARBARA KLEMAR 406-01/17-05/364 526-06-02-03/2-17-2 13.10.2017 13.10.2020 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
2178 DAMIR KLEMENČIĆ 406-01/15-05/72 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Institut za razvoj i međunarodne odnose
2179 IRENA KLEMENČIĆ 406-01/14-05/1294 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Institut za javne financije
2180 IRENA KLEPAC MUSTAĆ 406-01/15-05/556 526-06-02-03/2-18-4 23.03.2018 23.03.2021 Odvjetničko društvo Kamenar Milutin i Klepac Mustać
2181 SAŠA KLEPIĆ 406-01/18-06/301 526-06-02-03/2-18-2 24.04.2018 24.04.2021 Hrvatski zavod za zapošljavanje
2182 NADA KLEPO 406-01/15-05/69 526-06-02-03/2-18-4 16.02.2018 13.01.2021 Lučka uprava Osijek
2183 DIJANA KLEVA 406-01/18-06/166 526-06-02-03/2-18-2 20.03.2018 20.03.2021 SAFU
2184 NELA KLEVA 406-01/14-05/219 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Lučka uprava Rijeka
2185 SANDRA KLIČARIĆ NOVAKOVIĆ 406-01/15-05/861 526-06-02-03/2-18-4 19.09.2018 19.09.2021 Županijska uprava za ceste, Belajske Poljice
2186 ANA KLIMAN 406-01/16-06/548 526-06-02-03/3-16-2 26.10.2016 26.10.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU)
2187 Martina Klincov 406-01/18-06/883 526-06-02-02-01/1-18-2 20.11.2018 20.11.2021 Županijska lučka uprava Mali Lošinj
2188 SUZANA KLINCOV 406-01/16-06/672 526-06-02-03/3-16-2 09.12.2016 09.12.2019 Zavod za vještačenje, prof. rehabilitaciju i zapošljaanje osoba s invaliditetom
2189 MARINA KLINDŽIĆ 406-01/17-05/219 526-06-01-02-02/1-17-2 27.06.2017 27.06.2020 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
2190 IVANA KLINEC TKALEC 406-01/15-05/1076 526-06-01-02-02/2-18-4 06.12.2018 06.12.2021 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije
2191 MARIJA KLIPA 406-01/14-05/1215 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici
2192 DIJANA KLIPIĆ 406-01/18-06/68 526-06-02-03/2-18-3 14.02.2018 14.02.2021
2193 JAGODA KLISOVIĆ BARHANOVIĆ 406-01/14-05/1353 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Vodovod Brač d.o.o.
2194 LJILJANA KLIŠANIN 406-01/14-05/1523 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 BLIZINA d.o.o. I TROGIR HOLDING d.o.o.
2195 DUBRAVKA KLIŠMANIĆ 406-01/14-05/313 526-06-02-03/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Fakultet strojarstva i brodogradnje
2196 FRANO KLOBUČAR 406-01/17-06/401 526-06-02-03/2-17-2 22.09.2017 22.09.2020 Rijeka sport d.o.o.
2197 IVANKA KLOBUČAR 406-01/18-06/471 526-06-02-03/2-18-2 06.06.2018 06.06.2021 Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
2198 THEODOR KLOBUČAR 406-01/15-05/824 526-06-01-02-02/2-18-4 14.05.2018 14.05.2021 Ministarstvo zregionalnoga razvoja i fondova Europske unije
2199 TIHOMIRA KLOBUČAR 406-01/17-06/316 526-06-02-03/2-17-2 27.06.2017 27.06.2020 Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.
2200 MARIJANA KLOBUČAR BOBETKO 406-01/17-06/98 526-06-02-03/3-17-2 16.03.2017 16.03.2020 GRAD SISAK RIMSKA 26 44000 SISAK
2201 MARTINA KLOPOTAN -TUK 406-01/15-05/1077 526-06-02-02-01/1-18-4 06.12.2018 06.12.2021 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije
2202 DUBRAVKA KLJAIĆ 406-01/14-05/1187 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 HEP d.d.
2203 MARIJANA KLJAIĆ 406-01/15-05/121 526-06-02-03/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Zatvor u Šibeniku
2204 JELENA KLJAIĆ ŠEBREK 406-01/16-05/485 526-06-02-02-01/3-17-2 20.12.2016 20.12.2019 WYG savjetovanje d.o.o.
2205 DIANA KNEZ 406-01/14-05/532 526-06-02-03/2-18-4 28.02.2018 28.02.2021 OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
2206 MARTINA KNEZ 406-01/16-05/181 526-06-02-03/3-16-2 06.06.2016 06.06.2019 ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o.
2207 TOMISLAV KNEZ 406-01/14-05/888 526-06-02-03/2-18-4 07.02.2018 13.01.2021 Dukom plin d.o.o.
2208 TONI KNEZ 406-01/17-06/387 526-06-02-03/2-17-2 14.07.2017 14.07.2020 ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB d.d. Maršala Tita 151
2209 MARIJA KNEZ HOĐA 406-01/16-06/545 526-06-02-03/3-16-2 26.10.2016 26.10.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
2210 BARBARA KNEZIĆ 406-01/15-05/807 526-06-01-02-02/2-18-4 30.04.2018 30.04.2021 Osnovna škola Bistra
2211 SANDRA KNEZIĆ 406-01/16-06/352 526-06-02-03/3-16-2 16.06.2016 16.06.2019 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
2212 SILVIJA KNEZIĆ VRHOVEC 406-01/18-06/355 526-06-02-03/2-18-2 16.05.2018 16.05.2021 GRAD DONJA STUBICA Trg M. Gupca 20/II
2213 IVA KNEZOVIĆ 406-01/15-05/859 526-06-02-03/2-18-4 12.06.2018 12.06.2021 Zagrebački holding d.o.o. Podružnica GSKG, Zagreb
2214 Marin Knezović 406-01/18-06/993 526-06-02-02-01/1-18-2 11.12.2018 11.12.2021 Komunalno Stari Grad d.o.o.
2215 DUBRAVKA KNEŽEVIĆ 406-01/15-05/09 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Brodsko-posavska županija
2216 ENA KNEŽEVIĆ 406-01/16-06/581 526-06-02-03/3-16-2 09.11.2016 09.11.2019 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
2217 JOSIP KNEŽEVIĆ 406-01/14-05/1075 526-06-01-02-02/2-17-4 13.01.2018 13.01.2021 Hrvatske šume UŠP Našice
2218 KATARINA KNEŽEVIĆ 406-01/17-05/400 526-06-02-03/2-17-2 24.11.2017 24.11.2020 Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.
2219 KATICA KNEŽEVIĆ 406-01/14-05/1086 526-06-01-02-02/2-18-4 13.01.2018 13.01.2021 Županijska lučka uprava Dubrovnik
2220 KRISTINA KNEŽEVIĆ 406-01/17-05/348 526-06-02-03/2-17-2 22.12.2017 22.12.2020 Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
2221 KSEN