ProcurCompEU – zbirni rezultati samoprocjenePoslovi potpore u javnoj nabavi i/ili poslovi provedbe postupaka jednostavnih nabava
Osoba koja provodi postupke jednostavne nabave i/ili pruža potporu timu tijekom provedbe postupka javne nabave

Kompetencija Rezultat Ciljane razine
01. Planiranje nabave 1 2
02. Životni ciklus nabave 1 1
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave 1 1
04. E-nabava 1 1
05. Održiva javna nabava 0 1
06. Javna nabava u području inovacija 0 1
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova 1 0
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima 1 1
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora 0 1
10. Procjena potreba 1 1
11. Analiza i uključivanje tržišta 1 1
12. Strategija javne nabave 1 1
13. Tehničke specifikacije 1 1
14. Dokumentacija o nabavi 1 1
15. Pregled i ocjena ponuda 1 1
16. Upravljanje ugovorima 1 1
17. Provjera računa i plaćanje 2 1
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave 1 1
19. Rješavanje sukoba / posredovanje 0 1
20. Prilagodljivost promjenama 1 1
21. Analitičko i kritičko razmišljanje 1 1
22. Komunikacija 1 2
23. Etično postupanje i usklađenost 1 2
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi 1 1
25. Upravljanje odnosima s dionicima 1 1
26. Upravljanje i vođenje tima 1 1
27. Poznavanje organizacije 2 1
28. Upravljanje projektima 1 2
29. Usmjerenost na rezultate 1 1
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola 1 1
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola 1 1


Poslovi praćenja izvršenja ugovora
Osoba koja primarno prati i osigurava uredno izvršavanje ugovora o javnoj nabavi

Kompetencija Rezultat Ciljane razine
01. Planiranje nabave 2 1
02. Životni ciklus nabave 2 1
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave 2 1
04. E-nabava 2 1
05. Održiva javna nabava 1 1
06. Javna nabava u području inovacija 1 1
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova 1 0
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima 1 3
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora 1 2
10. Procjena potreba 1 0
11. Analiza i uključivanje tržišta 2 0
12. Strategija javne nabave 2 0
13. Tehničke specifikacije 2 1
14. Dokumentacija o nabavi 2 0
15. Pregled i ocjena ponuda 2 0
16. Upravljanje ugovorima 2 4
17. Provjera računa i plaćanje 2 3
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave 2 2
19. Rješavanje sukoba / posredovanje 1 2
20. Prilagodljivost promjenama 1 1
21. Analitičko i kritičko razmišljanje 2 2
22. Komunikacija 1 2
23. Etično postupanje i usklađenost 2 2
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi 2 2
25. Upravljanje odnosima s dionicima 1 2
26. Upravljanje i vođenje tima 2 1
27. Poznavanje organizacije 2 2
28. Upravljanje projektima 2 3
29. Usmjerenost na rezultate 2 2
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola 1 3
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola 1 3


Poslovi provedbe postupaka javne nabave
Osoba koja kao dio tima za javnu nabavu provodi postupke javne nabave i ne sudjeluje nužno u provedbi svih faza životnog ciklusa nabave

Kompetencija Rezultat Ciljane razine
01. Planiranje nabave 2 2
02. Životni ciklus nabave 2 3
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave 2 3
04. E-nabava 2 2
05. Održiva javna nabava 1 3
06. Javna nabava u području inovacija 1 2
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova 2 2
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima 2 2
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora 2 3
10. Procjena potreba 2 2
11. Analiza i uključivanje tržišta 1 2
12. Strategija javne nabave 2 2
13. Tehničke specifikacije 1 2
14. Dokumentacija o nabavi 3 2
15. Pregled i ocjena ponuda 3 3
16. Upravljanje ugovorima 2 2
17. Provjera računa i plaćanje 2 1
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave 2 2
19. Rješavanje sukoba / posredovanje 2 2
20. Prilagodljivost promjenama 2 2
21. Analitičko i kritičko razmišljanje 2 3
22. Komunikacija 2 3
23. Etično postupanje i usklađenost 2 2
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi 3 2
25. Upravljanje odnosima s dionicima 1 2
26. Upravljanje i vođenje tima 2 2
27. Poznavanje organizacije 2 2
28. Upravljanje projektima 1 2
29. Usmjerenost na rezultate 1 2
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola 2 1
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola 1 1


Poslovi samostalne provedbe svih faza životnog ciklusa nabave
Osoba koja u svojoj organizaciji samostalno provodi postupke javne nabave kroz sve faze životnog ciklusa nabave

Kompetencija Rezultat Ciljane razine
01. Planiranje nabave 2 3
02. Životni ciklus nabave 2 3
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave 2 3
04. E-nabava 2 2
05. Održiva javna nabava 1 2
06. Javna nabava u području inovacija 1 3
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova 2 2
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima 2 3
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora 1 2
10. Procjena potreba 2 2
11. Analiza i uključivanje tržišta 1 3
12. Strategija javne nabave 2 3
13. Tehničke specifikacije 1 3
14. Dokumentacija o nabavi 2 2
15. Pregled i ocjena ponuda 2 3
16. Upravljanje ugovorima 2 2
17. Provjera računa i plaćanje 2 2
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave 2 2
19. Rješavanje sukoba / posredovanje 1 2
20. Prilagodljivost promjenama 1 2
21. Analitičko i kritičko razmišljanje 2 2
22. Komunikacija 2 3
23. Etično postupanje i usklađenost 2 2
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi 2 2
25. Upravljanje odnosima s dionicima 1 2
26. Upravljanje i vođenje tima 2 2
27. Poznavanje organizacije 2 2
28. Upravljanje projektima 2 2
29. Usmjerenost na rezultate 1 3
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola 2 3
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola 2 3


Poslovi specifični za određenu kategoriju nabave
Osoba koja je specijalizirana za određenu kategoriju javne nabave i posjeduje napredno znanje o određenoj kategoriji robe, usluga ili radova koje se može steći specijalizacijom i iskustvom

Kompetencija Rezultat Ciljane razine
01. Planiranje nabave 2 1
02. Životni ciklus nabave 2 2
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave 2 2
04. E-nabava 2 1
05. Održiva javna nabava 1 3
06. Javna nabava u području inovacija 0 2
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova 2 3
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima 1 2
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora 1 2
10. Procjena potreba 1 2
11. Analiza i uključivanje tržišta 1 2
12. Strategija javne nabave 2 2
13. Tehničke specifikacije 1 3
14. Dokumentacija o nabavi 2 1
15. Pregled i ocjena ponuda 2 1
16. Upravljanje ugovorima 2 0
17. Provjera računa i plaćanje 2 0
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave 2 0
19. Rješavanje sukoba / posredovanje 1 2
20. Prilagodljivost promjenama 1 2
21. Analitičko i kritičko razmišljanje 2 2
22. Komunikacija 1 2
23. Etično postupanje i usklađenost 2 2
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi 2 2
25. Upravljanje odnosima s dionicima 2 1
26. Upravljanje i vođenje tima 1 1
27. Poznavanje organizacije 2 1
28. Upravljanje projektima 1 0
29. Usmjerenost na rezultate 1 2
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola 2 1
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola 1 1


Poslovi u kontroli postupaka javne nabave
Osoba koja kontrolira postupke javne nabave u različitim fazama

Kompetencija Rezultat Ciljane razine
01. Planiranje nabave 3 3
02. Životni ciklus nabave 3 3
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave 3 3
04. E-nabava 2 3
05. Održiva javna nabava 1 3
06. Javna nabava u području inovacija 1 3
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova 3 2
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora 2 2
11. Analiza i uključivanje tržišta 2 2
13. Tehničke specifikacije 2 2
14. Dokumentacija o nabavi 3 3
15. Pregled i ocjena ponuda 3 3
16. Upravljanje ugovorima 3 2
20. Prilagodljivost promjenama 3 2
21. Analitičko i kritičko razmišljanje 3 3
22. Komunikacija 3 1
23. Etično postupanje i usklađenost 3 2
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi 3 2


Poslovi upravljanja organizacijskom jedinicom
Osoba koja osigurava da se politike i ciljevi organizacije pretvore u konkretna djelovanja i koja pruža potporu svojim timovima u ostvarivanju najboljih rezultata

Kompetencija Rezultat Ciljane razine
01. Planiranje nabave 3 4
02. Životni ciklus nabave 3 3
03. Zakonodavstvo iz područja javne nabave 3 4
04. E-nabava 2 4
05. Održiva javna nabava 1 4
06. Javna nabava u području inovacija 1 4
07. Poznavanje specifičnosti za kategorije robe, usluga i radova 2 2
08. Razvoj i održavanje odnosa s dobavljačima 3 3
09. Pregovaranje tijekom faza javne nabave i izvršenja ugovora 2 4
10. Procjena potreba 2 4
11. Analiza i uključivanje tržišta 2 4
12. Strategija javne nabave 2 3
13. Tehničke specifikacije 2 3
14. Dokumentacija o nabavi 3 3
15. Pregled i ocjena ponuda 3 4
16. Upravljanje ugovorima 2 3
17. Provjera računa i plaćanje 3 4
18. Izvještavanje i procjena uspješnosti ishoda javne nabave 2 3
19. Rješavanje sukoba / posredovanje 2 3
20. Prilagodljivost promjenama 2 3
21. Analitičko i kritičko razmišljanje 2 4
22. Komunikacija 2 3
23. Etično postupanje i usklađenost 2 3
24. Suradnja stručnjaka u javnoj nabavi 2 3
25. Upravljanje odnosima s dionicima 2 3
26. Upravljanje i vođenje tima 3 3
27. Poznavanje organizacije 3 3
28. Upravljanje projektima 3 3
29. Usmjerenost na rezultate 3 3
30a. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola 2 4
30b. Upravljanje rizicima i unutarnja kontrola 2 4