Evidencijski broj: 2
Naziv nositelja: NARODNE NOVINE d.d.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/03 URBROJ: 517-08-04-02-03-24-27 Datum izdavanja: 18.03.2024
Važi od: 30.04.2024 Važi do: 30.04.2027 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 6. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Darija Prša, predsjednica Uprave OIB: 64546066176
Adresa: Nakladnička djelatnost, Uredništvo pravne edukacije –SAVSKI GAJ, XIII. PUT 6, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 6652 866 ili 877 Telefaks: 01 6652 891 Elektronička pošta: edukacija@nn.hr
Internetska adresa: www.nn.hr

Evidencijski broj: 4
Naziv nositelja: TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/01 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-23 Datum izdavanja: 11.01.2024
Važi od: 05.06.2024 Važi do: 05.06.2027 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 5. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Mladen Štahan OIB: 99944170669
Adresa: TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 15/1, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 4611 211 Telefaks: Elektronička pošta: teb@teb.hr
Internetska adresa: www.teb.hr

Evidencijski broj: 6
Naziv nositelja: Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/08 URBROJ: 517-08-04-02-03-21-17 Datum izdavanja: 01.02.2021
Važi od: 28.07.2021 Važi do: 28.07.2024 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 5. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Marina Klačmer Čalopa, dekan OIB: 02024882310
Adresa: Pavlinska ulica 2, 42 000 VARAŽDIN
Telefon: 042 390 890; 099 3390 814 Telefaks: Elektronička pošta: goleskovar@foi.hr
Internetska adresa: http://www.foi.unizg.hr/hr/studiji/czvu/izobrazba-jn

Evidencijski broj: 7
Naziv nositelja: LINGUA d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/06 URBROJ: 517-08-04-02-03-21-12 Datum izdavanja: 01.02.2021
Važi od: 28.07.2021 Važi do: 28.07.2024 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 5. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Antonija Šarić, direktorica OIB: 75721684075
Adresa: I. F. GUNDULIĆA 5/III, 31 000 OSIJEK
Telefon: 031 20 15 15 Telefaks: Elektronička pošta: lingua.osijek@gmail.com
Internetska adresa: www.lingua.hr

Evidencijski broj: 9
Naziv nositelja: CENTAR ZA KULTURU I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/10 URBROJ: 517-08-04-02-03-21-12 Datum izdavanja: 27.04.2021
Važi od: 31.08.2021 Važi do: 31.08.2024 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 5. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Snježana Lisičić, ravnateljica OIB: 11212817374
Adresa: DIOKLECIJANOVA 7, 21 000 SPLIT
Telefon: 021 361 524 Telefaks: 021 361 524 Elektronička pošta: info@zlatnavrata.hr
Internetska adresa: www.zlatnavrata.hr

Evidencijski broj: 10
Naziv nositelja: UDRUGA GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/09 URBROJ: 517-08-04-02-03-21-12 Datum izdavanja: 02.04.2021
Važi od: 15.09.2021 Važi do: 15.09.2024 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 5. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Željko Turk, predsjednik OIB: 47978428233
Adresa: URED UDRUGE GRADOVA, Palmotićeva 25, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 6313 323; 01 6313 325 Telefaks: Elektronička pošta: info@udruga-gradova.hr
Internetska adresa: www.udruga-gradova.hr

Evidencijski broj: 19
Naziv nositelja: INŽENJERSKI BIRO d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/04 URBROJ: 517-08-04-02-03-24-23 Datum izdavanja: 01.03.2024
Važi od: 13.04.2024 Važi do: 13.04.2027 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 6. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Katarina Bačić, glavni direktor OIB: 84170114747
Adresa: HEINZELOVA 4a, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 4600 888 Telefaks: 01 46 00 875 Elektronička pošta: abijelic@ingbiro.hr
Internetska adresa: www.ingbiro.hr

Evidencijski broj: 20
Naziv nositelja: SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/13 URBROJ: 517-08-04-02-03-21-25 Datum izdavanja: 02.07.2024
Važi od: 05.11.2021 Važi do: 05.11.2024 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 4. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Dragan Jelić, ravnatelj OIB: 11548277852
Adresa: Ulica grada Vukovara 284, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 6042-400 Telefaks: Elektronička pošta: izobrazba@safu.hr
Internetska adresa: www.safu.hr

Evidencijski broj: 23
Naziv nositelja: Info Puls d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/13-01/02 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-37 Datum izdavanja: 27.01.2022
Važi od: 13.03.2022 Važi do: 13.03.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 4. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Iva Radeljić OIB: 43150843424
Adresa: Josipa Pupačića 1, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 2225 250 Telefaks: Elektronička pošta: Iva.radeljic@info-puls.hr
Internetska adresa: www.info-puls.hr

Evidencijski broj: 24
Naziv nositelja: TIM4PIN d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/13-01/04 URBROJ: 517-08-04-02-03-21-36 Datum izdavanja: 10.11.2021
Važi od: 15.03.2022 Važi do: 15.03.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 4. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Jan Vašiček OIB: 83718300522
Adresa: Gajeva ulica 51/I, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 553 1755, 099 303 7677 Telefaks: Elektronička pošta: centar@tim4pin.hr
Internetska adresa: www.tim4pin.hr

Evidencijski broj: 30
Naziv nositelja: Pučko otvoreno učilište Mentor

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/13-01/12 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-14 Datum izdavanja: 16.05.2022
Važi od: 04.11.2022 Važi do: 04.11.2025 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 4. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Armando Milković OIB: 08775663112
Adresa: A. Mihanovića 12/a, 31400 Đakovo
Telefon: 031 822 438 Telefaks: Elektronička pošta: uciliste.mentor@gmail.com
Internetska adresa: www.uciliste-mentor.hr

Evidencijski broj: 32
Naziv nositelja: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/14-01/03 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-12 Datum izdavanja: 25.10.2022
Važi od: 17.02.2023 Važi do: 17.02.2026 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 4. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: prof. dr.sc. Alen Host, dekan od 01.10.2016. OIB: 26093119930
Adresa: Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka
Telefon: 051 355 111 Telefaks: Elektronička pošta: dekanat@efri.uniri.hr
Internetska adresa: https://www.efri.uniri.hr/hr

Evidencijski broj: 33
Naziv nositelja: Temporis savjetovanje d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/14-01/04 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-22 Datum izdavanja: 11.10.2022
Važi od: 20.02.2023 Važi do: 20.02.2026 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 4. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Zoran Blažević, Glorija Raguž Blažević OIB: 80885983918
Adresa: Lopatinečka ulica 4, 10000 Zagreb
Telefon: 098 406 393 Telefaks: Elektronička pošta: zoran@temporis.hr
Internetska adresa: www.temporis.hr

Evidencijski broj: 34
Naziv nositelja: IVULA d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/14-01/05 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-17 Datum izdavanja: 26.09.2022
Važi od: 12.03.2023 Važi do: 12.03.2026 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 4. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Dario Mezulić OIB: 29553733352
Adresa: Premantura, Selo 91
Telefon: 052/ 575-550 Telefaks: Elektronička pošta: dario@ivula.hr
Internetska adresa: www.ivula.hr

Evidencijski broj: 36
Naziv nositelja: LEXPERA d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-04/14-01/07 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-11 Datum izdavanja: 08.03.2023
Važi od: 16.04.2023 Važi do: 16.04.2026 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 4. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Matej Kovač OIB: 79506290597
Adresa: Tuškanova 37, 10000 Zagreb
Telefon: 01/5999-918 Telefaks: Elektronička pošta: zorica.stojanovic@iusinfo.hr
Internetska adresa: www.ius-info.hr

Evidencijski broj: 39
Naziv nositelja: PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/14-01/10 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-19 Datum izdavanja: 31.01.2023
Važi od: 29.07.2023 Važi do: 29.07.2026 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 4. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Ana Fresl OIB: 09575099931
Adresa: Gradišćanska 24, Zagreb
Telefon: 01/8897-152 Telefaks: Elektronička pošta: info@pjr.hr
Internetska adresa: www.pjr.hr

Evidencijski broj: 42
Naziv nositelja: UČILIŠTE STUDIUM

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/14-01/13 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-13 Datum izdavanja: 04.08.2023
Važi od: 03.11.2023 Važi do: 03.11.2026 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 4. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Ana Gale OIB: 04198000932
Adresa: I. G. Kovačića 3, Vukovar
Telefon: 032/443-153 Telefaks: Elektronička pošta: info@uciliste.net
Internetska adresa: www.uciliste.net

Evidencijski broj: 43
Naziv nositelja: EDUCATEAM d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/14-01/14 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-10 Datum izdavanja: 13.09.2023
Važi od: 04.11.2023 Važi do: 04.11.2026 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 4. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Sanja Mjertan OIB: 52933971810
Adresa: Ilica 71, Zagreb
Telefon: 095/909-3282 Telefaks: Elektronička pošta: mi.smo@educateam.hr
Internetska adresa: www.educateam.hr

Evidencijski broj: 45
Naziv nositelja: Agencija APPA d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/15-01/02 URBROJ: 517-08-04-02-03-24-20 Datum izdavanja: 08.03.2024
Važi od: 08.03.2024 Važi do: 08.03.2027 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Alenka Poljičak OIB: 37357453647
Adresa: Mostarska 67, Šibenik
Telefon: 095/888-7272 Telefaks: Elektronička pošta: info@agencija-appa.hr
Internetska adresa: www.agencija-appa.hr

Evidencijski broj: 46
Naziv nositelja: LURETI d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/15-01/01 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-13 Datum izdavanja: 20.11.2023
Važi od: 30.03.2024 Važi do: 30.03.2027 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 4. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Tihomir Reiter OIB: 74111443692
Adresa: J.J. Strossmayera 20, Petrijevci
Telefon: 091/3500-655 Telefaks: Elektronička pošta: luretijdoo@gmail.com
Internetska adresa: www.lureti.hr

Evidencijski broj: 48
Naziv nositelja: Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/15-01/04 URBROJ: 517-08-04-02-03-21-8 Datum izdavanja: 30.06.2021
Važi od: 22.07.2021 Važi do: 22.07.2024 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Ariana Vela OIB: 55141567365
Adresa: Zavrtnica 17, Zagreb
Telefon: 01/5534 878, 099 649 24 68 Telefaks: Elektronička pošta: info@uep.hr
Internetska adresa: www.uep.hr

Evidencijski broj: 52
Naziv nositelja: Pučko otvoreno učilište POUKA

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/16-01/01 URBROJ: 517-08-04-02-03-21-9 Datum izdavanja: 09.11.2021
Važi od: 22.04.2022 Važi do: 22.04.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Ivana Latković OIB: 39869035424
Adresa: Bogoslava Šuleka 29, 47000 Karlovac
Telefon: 047/642 938 Telefaks: Elektronička pošta: ana.ivkovic@pouka.hr
Internetska adresa: www.pouka.hr

Evidencijski broj: 53
Naziv nositelja: DMD Naturalis d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/23-01/6 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-2 Datum izdavanja: 28.12.2023
Važi od: 28.12.2023 Važi do: 28.12.2026 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Dražen Blažeković OIB: 03923843022
Adresa: Sveti Duh 2, 10000 Zagreb
Telefon: 01/375-8225 Telefaks: Elektronička pošta: info@dmdnaturalis.hr
Internetska adresa: www.dmdnaturalis.hr

Evidencijski broj: 59
Naziv nositelja: Učilište UČKA ustanova za obrazovanje odraslih Rijeka

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/16-01/10 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-6 Datum izdavanja: 09.11.2022
Važi od: 29.12.2022 Važi do: 29.12.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Edvina Čehajić OIB: 38503265949
Adresa: Ružićeva broj 1, Rijeka
Telefon: 051/215-145 Telefaks: Elektronička pošta: edvina.cehajic@gmail.com
Internetska adresa: www.ucilisteucka.hr

Evidencijski broj: 62
Naziv nositelja: ANGELA d.o.o. Varaždin

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/17-01/03 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-8 Datum izdavanja: 22.08.2022
Važi od: 27.01.2023 Važi do: 27.01.2026 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Mirjana Čusek - Slunjski OIB: 00537820299
Adresa: Biškupečka 13, 42000 Varaždin
Telefon: 091/530-8324 Telefaks: Elektronička pošta: m.cusek.slunjski@gmail.com
Internetska adresa: www.angela.hr

Evidencijski broj: 65
Naziv nositelja: Hrvatski institut za financije Zagreb

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/17-01/07 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-7 Datum izdavanja: 09.05.2023
Važi od: 19.07.2023 Važi do: 19.07.2026 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Martina Medven OIB: 34227401371
Adresa: Ksaver 112, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4677-548 Telefaks: Elektronička pošta: info@hif.hr
Internetska adresa: www.hif.hr

Evidencijski broj: 66
Naziv nositelja: TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/17-01/08 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-13 Datum izdavanja: 13.03.2023
Važi od: 11.09.2023 Važi do: 11.09.2026 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Tomislav Pandžić OIB: 55967593756
Adresa: Kralja Tvrtka 4, 34000 Požega
Telefon: 034/272-042, 091/5030-454 Telefaks: Elektronička pošta: info@tpt-edukacije.hr
Internetska adresa: www.tpt-edukacije.hr

Evidencijski broj: 68
Naziv nositelja: MAPA ZNANJA d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/18-01/01 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-6 Datum izdavanja: 25.10.2023
Važi od: 23.01.2024 Važi do: 23.01.2027 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Katica Križić Čumandra OIB: 12800734085
Adresa: Ede Murtića 6, 10000 Zagreb
Telefon: 01/6636-462, 091/2311-323 Telefaks: Elektronička pošta: ivana@mapaznanja.hr
Internetska adresa: www.mapaznanja.hr

Evidencijski broj: 71
Naziv nositelja: APPA 365 d.o.o. Zagreb

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/18-01/04 URBROJ: 517-08-04-02-03-24-9 Datum izdavanja: 05.03.2024
Važi od: 06.07.2024 Važi do: 06.07.2027 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Luka Poljičak OIB: 37731280508
Adresa: Marjanovićev prilaz 13/VI, Zagreb
Telefon: 095/8887272 Telefaks: Elektronička pošta: alenka.poljicak@si.t-com.hr
Internetska adresa: www.agencija-appa.hr

Evidencijski broj: 74
Naziv nositelja: EDUCA savjetovanje j.d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/18-01/07 URBROJ: 517-08-04-02-03-21-4 Datum izdavanja: 13.06.2024
Važi od: 13.12.2021 Važi do: 13.12.2024 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano II. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Nikola Matijašić OIB: 17024035161
Adresa: Jakšići 18d, 47000 Karlovac
Telefon: 098 699 754 Telefaks: Elektronička pošta: educa-savjetovanje@outlook.com
Internetska adresa: www.educa-savjetovanje.hr

Evidencijski broj: 75
Naziv nositelja: eMarker d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/19-01/02 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-4 Datum izdavanja: 05.01.2022
Važi od: 08.01.2022 Važi do: 08.01.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 2. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Vinko Markanović OIB: 82376202251
Adresa: Remetinečki gaj 23b, Zagreb
Telefon: 012020294 Telefaks: 012020294 Elektronička pošta: marker@edukacije.eu
Internetska adresa: edukacije.eu

Evidencijski broj: 77
Naziv nositelja: Ustanova za obrazovanje odraslih Matura plus

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/19-01/04 URBROJ: 517-08-04-02-03-21-4 Datum izdavanja: 06.09.2021
Važi od: 30.01.2022 Važi do: 30.01.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 2. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Mateja Cvrković OIB: 40912457928
Adresa: H.D.Genshera 14, 32 100 Vinkovci
Telefon: 032 637 490 Telefaks: 032 637 490 Elektronička pošta: info@uoo-maturaplus.hr
Internetska adresa: www.uoo-maturaplus.hr

Evidencijski broj: 78
Naziv nositelja: LIBUSOFT CICOM d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/19-01/06 URBROJ: 517-08-04-02-03-21-6 Datum izdavanja: 14.12.2021
Važi od: 08.03.2022 Važi do: 08.03.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano II put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Marko Ignjatović OIB: 14506572540
Adresa: Remetinečka cesta 7a, 10020 Zagreb
Telefon: 01/65 99 555, 01/40 93 636 Telefaks: 01/65 99 513 Elektronička pošta: vilma.plavcic@spi.hr
Internetska adresa: www.spi.hr

Evidencijski broj: 80
Naziv nositelja: Učilište APPA

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/19-01/08 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-8 Datum izdavanja: 09.02.2022
Važi od: 08.08.2022 Važi do: 08.08.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 2. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Ivica Poljičak OIB: 04285291719
Adresa: Radnička 39
Telefon: 0958887272 Telefaks: Elektronička pošta: alenka.poljicak@si.t-com.hr
Internetska adresa: www.agencija-appa.hr

Evidencijski broj: 81
Naziv nositelja: EMDA d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/19-01/09 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-4 Datum izdavanja: 01.07.2022
Važi od: 09.08.2022 Važi do: 09.08.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 2. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Maria Vlaho OIB: 22506712452
Adresa: Vojina Bakića 1, Zagreb
Telefon: +385 95 617 5140 Telefaks: +385 1 779 1188 Elektronička pošta: marina@emda.hr
Internetska adresa: emda.hr

Evidencijski broj: 82
Naziv nositelja: Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/19-01/10 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-4 Datum izdavanja: 10.03.2022
Važi od: 06.09.2022 Važi do: 06.09.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano II. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Borivoje Blumenschein OIB: 33109439257
Adresa: Andrije Žaje 61/1, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/3090509 Telefaks: 01/3040593 Elektronička pošta: ilba@ilba.eu
Internetska adresa: www.usavrsavanje.hr

Evidencijski broj: 86
Naziv nositelja: Super Star Akademija

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/21-01/01 URBROJ: 517-08-04-02-03-24-4 Datum izdavanja: 12.02.2024
Važi od: 12.02.2024 Važi do: 12.02.2027 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 2. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Anamarija Borošak OIB: 31248039265
Adresa: Matija Gupca 6, 49290 Klanjec
Telefon: 049 550 412, 098 1970 820 Telefaks: Elektronička pošta: anamarija.borosak@gmail.com
Internetska adresa: www.superstar-academy.eu

Evidencijski broj: 87
Naziv nositelja: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/21-01/02 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-4 Datum izdavanja: 22.11.2023
Važi od: 04.05.2024 Važi do: 04.05.2027 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano II put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Boris Crnković, dekan OIB: 52778515544
Adresa: GAJEV TRG 7, 31 000 OSIJEK
Telefon: 031 224 475 Telefaks: Elektronička pošta: domagoj.karacic@efos.hr
Internetska adresa: www.efos.hr

Evidencijski broj: 88
Naziv nositelja: CRYSTAL CONSULT d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/21-01/03 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-4 Datum izdavanja: 23.04.2024
Važi od: 01.07.2024 Važi do: 01.07.2027 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 2. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Danira Zanki OIB: 47457997719
Adresa: Stobrecka 15
Telefon: 098333103 Telefaks: Elektronička pošta: danira.zanki@crystalconsult.hr
Internetska adresa: www.crystalconsult.hr

Evidencijski broj: 89
Naziv nositelja: USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH MAESTRO

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/21-01/04 URBROJ: 517-08-04-02-03-21-2 Datum izdavanja: 25.08.2021
Važi od: 20.08.2021 Važi do: 20.08.2024 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Dinko Štetić, ravnatelj OIB: 55645467789
Adresa: Zrinska 65, p.p.531, 34000 POŽEGA
Telefon: 034 282 013, 097 775 2463 Telefaks: 034 282 013 Elektronička pošta: info@uciliste-maestro.hr
Internetska adresa: www.uciliste-maestro.hr

Evidencijski broj: 90
Naziv nositelja: Mirakul d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/21-01/05 URBROJ: 517-08-04-02-03-21-2 Datum izdavanja: 21.02.2024
Važi od: 20.08.2021 Važi do: 20.08.2024 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Krešimir Šimac OIB: 42474114531
Adresa: Vukovarska 88, 31 000 Osijek
Telefon: 031 251 004 Telefaks: Elektronička pošta: irena.vdovic@mirakul.hr
Internetska adresa: www.mirakul.hr

Evidencijski broj: 91
Naziv nositelja: Moneo savjetovanje d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/21-01/06 URBROJ: 517-08-04-02-03-21-2 Datum izdavanja: 26.10.2021
Važi od: 26.10.2021 Važi do: 26.10.2024 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano I. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Kristian Korunić OIB: 17372187208
Adresa: Radmanovačka 18 G, Zagreb
Telefon: +385 (0)52 557 492 Telefaks: / Elektronička pošta: info@moneo-savjetovanje.hr
Internetska adresa: https://moneo-savjetovanje.hr/

Evidencijski broj: 92
Naziv nositelja: WYG Savjetovanje d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/22-01/01 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-2 Datum izdavanja: 12.01.2022
Važi od: 13.01.2022 Važi do: 13.01.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Mladen Vojković, direktor OIB: 04303799227
Adresa: Ul. grada Vukovara 269 G
Telefon: 01/3843 684 Telefaks: Elektronička pošta: hrvoje.rosandic@wyg-c.eu
Internetska adresa: https://wyg-c.eu/

Evidencijski broj: 93
Naziv nositelja: Pučko otvoreno učilište Libar

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/22-01/02 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-2 Datum izdavanja: 21.01.2022
Važi od: 24.01.2022 Važi do: 24.01.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Srećko Olivari, ravnatelj OIB: 79835518139
Adresa: Draga 1, 22000 Šibenik
Telefon: +38599 547 6887 Telefaks: Elektronička pošta: info@libar.net
Internetska adresa: www.libar.net

Evidencijski broj: 94
Naziv nositelja: Veleučilište u Karlovcu

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/22-01/03 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-2 Datum izdavanja: 01.02.2022
Važi od: 02.02.2022 Važi do: 02.02.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Ivan Štedul, v. pred. OIB: 62820859976
Adresa: Trg J. J. Strossmayera 9, 47000 Karlovac
Telefon: 047843500 Telefaks: Elektronička pošta: nikolina.smajla@vuka.hr
Internetska adresa: www.vuka.hr

Evidencijski broj: 95
Naziv nositelja: Apsolon strategija d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/22-01/05 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-2 Datum izdavanja: 07.03.2022
Važi od: 08.03.2022 Važi do: 08.03.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano I. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Mirjana Samardžić Novoselec OIB: 32226836158
Adresa: Jurišićeva 3, 10000 Zagreb
Telefon: +385 14813314 Telefaks: +385 14813314 Elektronička pošta: mcavlina@apsolon.com
Internetska adresa: www.apsolon.com

Evidencijski broj: 96
Naziv nositelja: HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/22-01/06 URBROJ: 517-08-04-02-03-21-22 Datum izdavanja: 23.03.2022
Važi od: 24.03.2022 Važi do: 24.03.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano I. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Bogomil Cota, predsjednik OIB: 75508100288
Adresa: JAKOVA GOTOVCA 1/II, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 4686 500 Telefaks: 01 4686 497 Elektronička pošta: rif@rif.hr
Internetska adresa: www.rif.hr

Evidencijski broj: 98
Naziv nositelja: Tedus, obrt za obrazovanje

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/22-01/07 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-2 Datum izdavanja: 07.04.2022
Važi od: 11.04.2022 Važi do: 11.04.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano I. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Ivana Vunak OIB: 24809232637
Adresa: Vijenac Ivana Meštrovića 26,31000 Osijek
Telefon: 09156305585 Telefaks: Elektronička pošta: info@tedus.hr
Internetska adresa: https://www.facebook.com/tedusedukacije

Evidencijski broj: 99
Naziv nositelja: Novi informator d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/13-01/05 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-11 Datum izdavanja: 08.08.2022
Važi od: 09.08.2022 Važi do: 09.08.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Marina Šurbek OIB: 03492821167
Adresa: Kneza Mislava 7/I, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 4555 454 Telefaks: Elektronička pošta: info@novi-informator.net
Internetska adresa: www.novi-informator.net

Evidencijski broj: 100
Naziv nositelja: Učilište Okviri znanja

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/22-01/08 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-2 Datum izdavanja: 15.12.2022
Važi od: 06.12.2022 Važi do: 06.12.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Robert Babić, ravnatelj OIB: 74689737520
Adresa: Ivana Meštrovića 1b, 47000 Karlovac
Telefon: +385996511123 Telefaks: / Elektronička pošta: info@okviri-znanja.hr
Internetska adresa: www.okviri-znanja.hr

Evidencijski broj: 101
Naziv nositelja: Pučko otvoreno učilište Osijek

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/22-01/09 URBROJ: 517-08-04-02-03-22-2 Datum izdavanja: 28.12.2022
Važi od: 29.12.2022 Važi do: 29.12.2025 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Marin Seleš OIB: 62888686606
Adresa: Lorenza Jagera 6
Telefon: 0912520482 Telefaks: Elektronička pošta: ravnatelj@pucko-uciliste.hr
Internetska adresa: https://pucko-uciliste.hr/

Evidencijski broj: 102
Naziv nositelja: Centar za obrazovanje odraslih Pramac

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/23-01/01 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-2 Datum izdavanja: 24.03.2023
Važi od: 27.03.2023 Važi do: 27.03.2026 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano I. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Tatjana Kletuš OIB: 13855684705
Adresa: Kralji 24, Sesvete
Telefon: 091/5768335 Telefaks: Elektronička pošta: centarpramac@gmail.com
Internetska adresa: www.centar-pramac.hr

Evidencijski broj: 103
Naziv nositelja: EKVILIBRIS SAVJETOVANJE I INŽENJERING, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Sandra Matuhina

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/23-01/2 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-2 Datum izdavanja: 17.04.2023
Važi od: 18.04.2023 Važi do: 18.04.2026 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: dr.sc. Sandra Matuhina OIB: 39672764181
Adresa: Poljana D. Kalea 9, 10 000 Zagreb
Telefon: 0911858449 Telefaks: - Elektronička pošta: sandra.matuhina@ekvilibris.hr
Internetska adresa: www.ekvilibris.hr

Evidencijski broj: 104
Naziv nositelja: VIZIJA I STRATEGIJA d.o.o. Zagreb

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/18-01/05 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-5 Datum izdavanja: 06.06.2023
Važi od: 07.07.2023 Važi do: 07.07.2026 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Andreja Raković OIB: 29516734575
Adresa: Štefanovec 96, Zagreb
Telefon: 01/457-5443 Telefaks: Elektronička pošta: enver@euradionice.eu
Internetska adresa: www.euradionice.eu

Evidencijski broj: 105
Naziv nositelja: Ex Cathedra

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/23-01/3 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-2 Datum izdavanja: 02.08.2023
Važi od: 07.08.2023 Važi do: 07.08.2026 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Mariela Sjekavica Klepo OIB: 25477351001
Adresa: Ulica Hermana Bužana 8, 10000 Zagreb
Telefon: +385989345028 Telefaks: Elektronička pošta: mariela.sjekavica@gmail.com
Internetska adresa: www.excathedra.hr

Evidencijski broj: 106
Naziv nositelja: Sim vest d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/23-01/4 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-2 Datum izdavanja: 27.09.2023
Važi od: 02.10.2023 Važi do: 02.10.2026 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Mladen Banković OIB: 96511692540
Adresa: Petrovićeva 14, 52100 Pula
Telefon: 0911250472 Telefaks: Elektronička pošta: simvest2019@gmail.com
Internetska adresa: u izradi

Evidencijski broj: 107
Naziv nositelja: Pučko otvoreno učilište Duga Resa

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/23-01/5 URBROJ: 517-08-04-02-03-23-1 Datum izdavanja: 30.10.2023
Važi od: 30.10.2023 Važi do: 30.10.2026 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Martina Tomić OIB: 03031924297
Adresa: Trg sv. Jurja 3, Duga Resa
Telefon: 047/844252 Telefaks: 047/844240 Elektronička pošta: ucilistedugaresa@gmail.com
Internetska adresa: www.poudr.hr

Evidencijski broj: 108
Naziv nositelja: Poslovna učinkovitost d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/24-01/1 URBROJ: 517-08-04-02-03-24-2 Datum izdavanja: 26.01.2024
Važi od: 30.01.2024 Važi do: 30.01.2027 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Mladen Meter OIB: 52229686349
Adresa: Martićeva 73
Telefon: 01/294-7176 Telefaks: 292-2915 Elektronička pošta: info@poslovnaucinkovitost.eu
Internetska adresa: www.poslovnaucinkovitost.hr/

Evidencijski broj: 109
Naziv nositelja: SAXUM ALBUM obrt za usluge i trgovinu, vl. Josip Lovrić , Zagreb Nikole Pavića 1a

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/24-01/2 URBROJ: 517-08-04-02-03-24-2 Datum izdavanja: 13.02.2024
Važi od: 13.02.2024 Važi do: 13.02.2027 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Josip Lovrić OIB: 04270942295
Adresa: Nikole Pavića, 1A
Telefon: 0994380877 Telefaks: Elektronička pošta: josip.lovric83@gmail.com
Internetska adresa:

Evidencijski broj: 110
Naziv nositelja: Procuria, obrt za usluge, vl. Mihaela Matokanović Džimbeg

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/24-01/2 URBROJ: 517-08-04-02-03-24-2 Datum izdavanja: 02.04.2024
Važi od: 04.04.2024 Važi do: 04.04.2027 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Mihaela Matokanović Džimbeg OIB: 66944317402
Adresa: Ulica Ivana Rabara 1A, 10000 Zagreb
Telefon: 098816624 Telefaks: Elektronička pošta: info@procuria.hr
Internetska adresa: www.procuria.hr

Evidencijski broj: 111
Naziv nositelja: E-DA CONSULTING, Obrt za poslovno savjetovanje i edukacije, vl. obrta Danijela Pažur Ivančić

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/24-01/4 URBROJ: 517-08-04-02-03-24-2 Datum izdavanja: 10.06.2024
Važi od: 11.06.2024 Važi do: 11.06.2027 Ovlaštenje izdano:

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Danijela Pažur Ivančić OIB: 76070980569
Adresa: Lozica 29, Zagreb
Telefon: 0993850581 Telefaks: Elektronička pošta: info@eda-consulting.hr
Internetska adresa: www.eda-consulting.hr

Evidencijski broj: 2000
Naziv nositelja: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: URBROJ: Datum izdavanja:
Važi od: Važi do: Ovlaštenje izdano:

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: OIB: 19370100881
Adresa: Ul. grada Vukovara 78, Radnička cesta 80
Telefon: 01/6109580 Telefaks: Elektronička pošta: vesna.jurina@mingo.hr
Internetska adresa: www.mingo.hr

Evidencijski broj: 3000
Naziv nositelja: Državna škola za javnu upravu

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: URBROJ: Datum izdavanja:
Važi od: Važi do: Ovlaštenje izdano:

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Rudolf Vujević OIB: 01681646554
Adresa: Medulićeva 36, Zagreb
Telefon: 01 4802 215 Telefaks: 01 4802 220 Elektronička pošta: dsju@dsju.hr
Internetska adresa: www.dsju.hr

Evidencijski broj: 4000
Naziv nositelja: Nepoznati, dodan zbog unosa iz baze certifikata

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: URBROJ: Datum izdavanja:
Važi od: Važi do: Ovlaštenje izdano:

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: OIB:
Adresa:
Telefon: Telefaks: Elektronička pošta:
Internetska adresa: