Ovaj projekt
sufinancira
Europska unija

Evidencijski broj: 2
Naziv nositelja: NARODNE NOVINE d.d.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/03 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-21 Datum izdavanja: 30.10.2020
Važi od: 30.04.2018 Važi do: 30.04.2021 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 4. put.

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Zlatko Hodak, predsjednik Uprave OIB: 64546066176
Adresa: Nakladnička djelatnost, Uredništvo pravne edukacije –SAVSKI GAJ, XIII. PUT 6, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 6652 866 ili 877 Telefaks: 01 6652 891 Elektronička pošta: edukacija@nn.hr
Internetska adresa: www.nn.hr

Evidencijski broj: 3
Naziv nositelja: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/19-01/05 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-2 Datum izdavanja: 13.02.2019
Važi od: 14.02.2019 Važi do: 14.02.2022 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano I. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Ivan Šutalo, ravnatelj OIB: 17480760019
Adresa: ULICA GRADA VUKOVARA 68, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 6003 042, 6003 036 Telefaks: Elektronička pošta: ivan.belac@pou.hr
Internetska adresa: www.pou.hr

Evidencijski broj: 4
Naziv nositelja: TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/01 URBROJ: 526-15-02-02-02/1-18-19 Datum izdavanja: 07.12.2020
Važi od: 05.06.2018 Važi do: 05.06.2021 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 3. put.

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Mladen Štahan OIB: 99944170669
Adresa: TRG ŽRTAVA FAŠIZMA 15/1, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 4611 211 Telefaks: Elektronička pošta: teb@teb.hr
Internetska adresa: www.teb.hr

Evidencijski broj: 5
Naziv nositelja: HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/05 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-11 Datum izdavanja: 24.12.2020
Važi od: 24.06.2018 Važi do: 24.06.2021 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 4. put.

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Bogomil Cota, predsjednik OIB: 75508100288
Adresa: JAKOVA GOTOVCA 1/II, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 4686 500 Telefaks: Elektronička pošta: rif@rif.hr
Internetska adresa: www.rif.hr

Evidencijski broj: 6
Naziv nositelja: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/08 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-15 Datum izdavanja: 03.07.2018
Važi od: 28.07.2018 Važi do: 28.07.2021 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 4. put.

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Neven Vrček, dekan OIB: 22443469250
Adresa: Dobriše Cesarića 171, 42 000 VARAŽDIN
Telefon: 042 390 890; 099 3390 814 Telefaks: Elektronička pošta: goleskovar@foi.hr
Internetska adresa: http://www.foi.unizg.hr/hr/studiji/czvu/izobrazba-jn

Evidencijski broj: 7
Naziv nositelja: LINGUA d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/06 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-10 Datum izdavanja: 04.07.2018
Važi od: 28.07.2018 Važi do: 28.07.2021 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 4. put.

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Antonija Šarić, direktorica OIB: 75721684075
Adresa: I. F. GUNDULIĆA 5/III, 31 000 OSIJEK
Telefon: 031 20 15 15 Telefaks: Elektronička pošta: lingua.osijek@gmail.com
Internetska adresa: www.lingua.hr

Evidencijski broj: 9
Naziv nositelja: CENTAR ZA KULTURU I CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZLATNA VRATA

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/10 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-10 Datum izdavanja: 09.07.2018
Važi od: 31.08.2018 Važi do: 31.08.2021 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 4. put.

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Snježana Lisičić, ravnateljica OIB: 11212817374
Adresa: DIOKLECIJANOVA 7, 21 000 SPLIT
Telefon: 021 361 524 Telefaks: 021 361 524 Elektronička pošta: info@zlatnavrata.hr
Internetska adresa: www.zlatnavrata.hr

Evidencijski broj: 10
Naziv nositelja: UDRUGA GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/09 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-10 Datum izdavanja: 13.09.2018
Važi od: 15.09.2018 Važi do: 15.09.2021 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 4 put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Željko Turk, predsjednik OIB: 47978428233
Adresa: URED UDRUGE GRADOVA, Palmotićeva 25, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 6313 323; 01 6313 325 Telefaks: Elektronička pošta: info@udruga-gradova.hr
Internetska adresa: www.udruga-gradova.hr

Evidencijski broj: 18
Naziv nositelja: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/02 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-11 Datum izdavanja: 30.09.2020
Važi od: 30.03.2018 Važi do: 30.03.2021 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 3. put.

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Boris Crnković, dekan OIB: 52778515544
Adresa: GAJEV TRG 7, 31 000 OSIJEK
Telefon: 031 224 490 Telefaks: Elektronička pošta: katica.krizanovic@gmail.com
Internetska adresa: www.efos.hr

Evidencijski broj: 19
Naziv nositelja: INŽENJERSKI BIRO d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/04 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-16 Datum izdavanja: 27.02.2018
Važi od: 13.04.2018 Važi do: 13.04.2021 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 3. put.

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Katarina Bačić, glavni direktor OIB: 84170114747
Adresa: HEINZELOVA 4a, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 4600 888 Telefaks: 01 46 00 875 Elektronička pošta: itoth@ingbiro.hr
Internetska adresa: www.ingbiro.hr

Evidencijski broj: 20
Naziv nositelja: SREDIŠNJA AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/12-01/13 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-23 Datum izdavanja: 22.10.2018
Važi od: 05.11.2018 Važi do: 05.11.2021 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Tomislav Petric, ravnatelj OIB: 11548277852
Adresa: Ulica grada Vukovara 78, Objekt C, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 6042-400 Telefaks: Elektronička pošta: izobrazba@safu.hr
Internetska adresa: www.safu.hr

Evidencijski broj: 23
Naziv nositelja: Info Puls d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-1/13-01/02 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-35 Datum izdavanja: 07.11.2018
Važi od: 13.03.2019 Važi do: 13.03.2022 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Iva Radeljić OIB: 43150843424
Adresa: Josipa Pupačića 1, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 2225 250 Telefaks: Elektronička pošta: Iva.radeljic@info-puls.hr
Internetska adresa: www.info-puls.hr

Evidencijski broj: 24
Naziv nositelja: TIM4PIN d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-1/13-01/04 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-32 Datum izdavanja: 05.11.2018
Važi od: 15.03.2019 Važi do: 15.03.2022 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Tomislav Čakanić OIB: 83718300522
Adresa: Šumetlička 41, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 553 1755, 099 303 7677 Telefaks: Elektronička pošta: centar@tim4pin.hr
Internetska adresa: www.tim4pin.hr

Evidencijski broj: 25
Naziv nositelja: Novi informator d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-1/13-01/05 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-09 Datum izdavanja: 26.09.2018
Važi od: 15.03.2019 Važi do: 15.03.2022 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Marina Šurbek OIB: 03492821167
Adresa: Kneza Mislava 7/I, 10 000 ZAGREB
Telefon: 01 4555 454 Telefaks: Elektronička pošta: info@novi-informator.net
Internetska adresa: www.novi-informator.net

Evidencijski broj: 29
Naziv nositelja: Napredni poslovni sustavi d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/13-01/10 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-7 Datum izdavanja: 08.05.2019
Važi od: 07.06.2019 Važi do: 07.06.2022 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Ivo Ritz OIB: 87642110559
Adresa: Vitasovićeva poljana 2, 10000 Zagreb
Telefon: 01-3838-302 Telefaks: Elektronička pošta: ir@naps.hr
Internetska adresa:

Evidencijski broj: 30
Naziv nositelja: Pučko otvoreno učilište Mentor

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/13-01/12 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-12 Datum izdavanja: 02.09.2019
Važi od: 04.11.2019 Važi do: 04.11.2022 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Armando Milković OIB: 08775663112
Adresa: A. Mihanovića 12/a, 31400 Đakovo
Telefon: 031 822 438 Telefaks: Elektronička pošta: uciliste.mentor@gmail.com
Internetska adresa: www.uciliste-mentor.hr

Evidencijski broj: 32
Naziv nositelja: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/14-01/03 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-10 Datum izdavanja: 19.12.2019
Važi od: 17.02.2020 Važi do: 17.02.2023 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: prof. dr. sc. Heri Bezić, dekanProf. dr.sc. Alen Host, dekan od 01.10.2016. OIB: 26093119930
Adresa: Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka
Telefon: 051 355 111 Telefaks: Elektronička pošta: dekanat@efri.hr
Internetska adresa: www.efri.hr

Evidencijski broj: 33
Naziv nositelja: Temporis savjetovanje d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/14-01/04 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-19 Datum izdavanja: 16.10.2019
Važi od: 20.02.2020 Važi do: 20.02.2023 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Zoran Blažević, Glorija Raguž Blažević OIB: 80885983918
Adresa: Kutnjački put 2a, 10000 Zagreb
Telefon: 098 406 393 Telefaks: Elektronička pošta: zoran@temporis.hr
Internetska adresa: www.temporis.hr

Evidencijski broj: 34
Naziv nositelja: IVULA d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/14-01/05 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-15 Datum izdavanja: 06.11.2019
Važi od: 12.03.2020 Važi do: 12.03.2023 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Dario Mezulić OIB: 29553733352
Adresa: Premantura, Selo 91
Telefon: 052/ 575-550 Telefaks: Elektronička pošta: dario@ivula.hr
Internetska adresa: www.ivula.hr

Evidencijski broj: 36
Naziv nositelja: LEXPERA d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/14-01/07 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-20-9 Datum izdavanja: 19.03.2020
Važi od: 16.04.2020 Važi do: 16.04.2023 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Matej Kovač OIB: 79506290597
Adresa: Tuškanova 37, 10000 Zagreb
Telefon: 01/5999-918 Telefaks: Elektronička pošta: neven.brkic@iusinfo.hr
Internetska adresa: www.ius-software.com.hr

Evidencijski broj: 39
Naziv nositelja: PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/14-01/10 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-20-17 Datum izdavanja: 03.02.2020
Važi od: 29.07.2020 Važi do: 29.07.2023 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Ana Fresl OIB: 09575099931
Adresa: Petrovaradinska 1, Zagreb
Telefon: 01/8897-152 Telefaks: Elektronička pošta: info@pjr.hr
Internetska adresa: www.pjr.hr

Evidencijski broj: 40
Naziv nositelja: VERLAG DASHÖFER d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/14-01/11 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-20-9 Datum izdavanja: 10.08.2020
Važi od: 12.09.2020 Važi do: 12.09.2023 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Dina Patek Vukmanović OIB: 92176483054
Adresa: Draškovićeva 49, Zagreb
Telefon: 01/4655-107 Telefaks: Elektronička pošta: duga.dzaic@dashofer.hr
Internetska adresa: www.dashofer.hr; www.seminari.hr

Evidencijski broj: 42
Naziv nositelja: UČILIŠTE STUDIUM

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/14-01/13 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-20-11 Datum izdavanja: 14.10.2020
Važi od: 03.11.2020 Važi do: 03.11.2023 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Ana Gale OIB: 04198000932
Adresa: I. G. Kovačića 3, Vukovar
Telefon: 032/443-153 Telefaks: Elektronička pošta: info@uciliste.net
Internetska adresa: www.uciliste.net

Evidencijski broj: 43
Naziv nositelja: EDUCATEAM d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/14-01/14 URBROJ: 526-06-02-03/6-20-7 Datum izdavanja: 24.08.2020
Važi od: 04.11.2020 Važi do: 04.11.2023 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 3. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Sanja Mjertan OIB: 52933971810
Adresa: Ilica 71, Zagreb
Telefon: 095/909-3282 Telefaks: Elektronička pošta: mi.smo@educateam.hr
Internetska adresa: www.educateam.hr

Evidencijski broj: 45
Naziv nositelja: Agencija APPA d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/15-01/02 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-08 Datum izdavanja: 18.11.2020
Važi od: 13.02.2018 Važi do: 13.02.2021 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 2. put.

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Alenka Poljičak OIB: 37357453647
Adresa: Mostarska 67, Šibenik
Telefon: 095/888-7272 Telefaks: Elektronička pošta: info@agencija-appa.hr
Internetska adresa: www.agencija-appa.hr

Evidencijski broj: 46
Naziv nositelja: LURETI d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/15-01/01 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-17-08 Datum izdavanja: 02.10.2020
Važi od: 30.03.2018 Važi do: 30.03.2021 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 2. put.

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Tihomir Reiter OIB: 74111443692
Adresa: J.J. Strossmayera 20, Petrijevci
Telefon: 091/3500-655 Telefaks: Elektronička pošta: luretijdoo@gmail.com
Internetska adresa: www.lureti.hr

Evidencijski broj: 48
Naziv nositelja: Učilište EU Projekti, Ustanova za obrazovanje odraslih

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/15-01/04 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-6 Datum izdavanja: 07.02.2018
Važi od: 22.07.2018 Važi do: 22.07.2021 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 2. put.

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Ariana Vela OIB: 55141567365
Adresa: Froudeova 3, Zagreb
Telefon: 01/5534 878, 099 649 24 68 Telefaks: Elektronička pošta: info@uep.hr
Internetska adresa: www.uep.hr

Evidencijski broj: 52
Naziv nositelja: Pučko otvoreno učilište POUKA

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/16-01/01 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-7 Datum izdavanja: 05.11.2018
Važi od: 22.04.2019 Važi do: 22.04.2022 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 2. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Ivana Latković OIB: 39869035424
Adresa: Bogoslava Šuleka 29, 47000 Karlovac
Telefon: 047/642 938 Telefaks: Elektronička pošta: ana.ivkovic@pouka.hr
Internetska adresa: www.pouka.hr

Evidencijski broj: 59
Naziv nositelja: Učilište UČKA ustanova za obrazovanje odraslih Rijeka

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/16-01/10 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-4 Datum izdavanja: 20.12.2019
Važi od: 29.12.2019 Važi do: 29.12.2022 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 2. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Edvina Čehajić OIB: 38503265949
Adresa: Radnička ulica 22, Rijeka
Telefon: 051/215-145 Telefaks: Elektronička pošta: edvina.cehajic@gmail.com
Internetska adresa: www.ucilisteucka.hr

Evidencijski broj: 61
Naziv nositelja: Učilište MONEO Slavonski Brod

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/17-01/01 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-7 Datum izdavanja: 07.08.2019
Važi od: 19.01.2020 Važi do: 19.01.2023 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 2. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Lidija Vukojević OIB: 47073075312
Adresa: Vjekoslava Bacha 7, 35000 Slavonski Brod
Telefon: 091/574-4371 Telefaks: Elektronička pošta: info@uciliste-moneo.hr
Internetska adresa: www.uciliste-moneo.hr

Evidencijski broj: 62
Naziv nositelja: ANGELA d.o.o. Varaždin

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/17-01/03 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-2 Datum izdavanja: 06.08.2019
Važi od: 06.08.2019 Važi do: 06.08.2022 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 2. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Mirjana Čusek - Slunjski OIB: 00537820299
Adresa: Biškupečka 13, 42000 Varaždin
Telefon: 091/530-8324 Telefaks: Elektronička pošta: m.cusek.slunjski@gmail.com
Internetska adresa: www.angela.hr

Evidencijski broj: 65
Naziv nositelja: Hrvatski institut za financije Zagreb

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/17-01/07 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-20-5 Datum izdavanja: 03.07.2020
Važi od: 19.07.2020 Važi do: 19.07.2023 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 2. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Martina Medven OIB: 34227401371
Adresa: Ksaver 112, 10000 Zagreb
Telefon: 01/4677-548 Telefaks: Elektronička pošta: info@hif.hr
Internetska adresa: www.hif.hr

Evidencijski broj: 66
Naziv nositelja: TPT Edukacije – Obrt za pružanje intelektualnih usluga, vl. Tomislav Pandžić

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/17-01/08 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-20-11 Datum izdavanja: 12.05.2020
Važi od: 11.09.2020 Važi do: 11.09.2023 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 2. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Tomislav Pandžić OIB: 55967593756
Adresa: Kralja Tvrtka 4, 34000 Požega
Telefon: 034/272-042, 091/5030-454 Telefaks: Elektronička pošta: info@tpt-edukacije.hr
Internetska adresa: www.tpt-edukacije.hr

Evidencijski broj: 68
Naziv nositelja: MAPA ZNANJA d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/18-01/01 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-02 Datum izdavanja: 23.01.2018
Važi od: 23.01.2018 Važi do: 23.01.2021 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Katica Križić Čumandra OIB: 12800734085
Adresa: Ede Murtića 6, Zagreb
Telefon: 01/6636-462, 091/2311-323 Telefaks: Elektronička pošta: ivana@mapaznanja.hr
Internetska adresa: www.mapaznanja.hr

Evidencijski broj: 69
Naziv nositelja: Pučko otvoreno učilište Varaždin

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/18-01/02 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-02 Datum izdavanja: 01.09.2020
Važi od: 01.03.2018 Važi do: 01.03.2021 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 1. put.

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Lana Velimirović Vukalović OIB: 34967153991
Adresa: Hallerova aleja 1/II, Varaždin
Telefon: 042/200-138, 099/4955-138 Telefaks: Elektronička pošta: pou@pouvarazdin.hr
Internetska adresa: www.pouvarazdin.hr

Evidencijski broj: 70
Naziv nositelja: Granola – Obrt za intelektualne usluge, vl. Andreja Rosandić Zagreb

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/18-01/03 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-02 Datum izdavanja: 07.09.2020
Važi od: 07.03.2018 Važi do: 07.03.2021 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 1. put.

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Andreja Rosandić OIB: 75473578456
Adresa: Jurja Neidhardta 4, Zagreb
Telefon: 091/2018-663 Telefaks: Elektronička pošta: andreja.rosandic@gmail.com
Internetska adresa: www.edukacija-granola.com.hr

Evidencijski broj: 71
Naziv nositelja: APPA 365 d.o.o. Zagreb

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/18-01/04 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-02 Datum izdavanja: 06.01.2021
Važi od: 06.07.2018 Važi do: 06.07.2021 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 1. put.

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Luka Poljičak OIB: 37731280508
Adresa: Marjanovićev prilaz 13/VI, Zagreb
Telefon: 095/8887272 Telefaks: Elektronička pošta: alenka.poljicak@si.t-com.hr
Internetska adresa: www.agencija-appa.hr

Evidencijski broj: 72
Naziv nositelja: VIZIJA I STRATEGIJA j.d.o.o. Zagreb

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/18-01/05 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-02 Datum izdavanja: 16.01.2021
Važi od: 16.07.2018 Važi do: 16.07.2021 Ovlaštenje izdano: Ovlaštenje izdano 1. put.

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Enver Raković OIB: 29516734575
Adresa: Štefanovec 96, Zagreb
Telefon: 01/457-5443 Telefaks: Elektronička pošta: enver@euradionice.eu
Internetska adresa: www.euradionice.eu

Evidencijski broj: 73
Naziv nositelja: FORUM POSLOVNI MEDIJI d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/18-01/06 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-2 Datum izdavanja: 07.12.2018
Važi od: 10.12.2018 Važi do: 10.12.2021 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Mirela Vujaklija OIB: 37086955359
Adresa: Mihovljanska 25, Zagreb 10000
Telefon: 01 79 87 767 Telefaks: 01 79 87 766 Elektronička pošta: mirela.vujaklija@fpm.hr
Internetska adresa: https://fpm.hr/

Evidencijski broj: 74
Naziv nositelja: EDUCA savjetovanje j.d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-1/18-01/07 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-02 Datum izdavanja: 11.12.2018
Važi od: 13.12.2018 Važi do: 13.12.2021 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano I. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Nikola Matijašić OIB: 17024035161
Adresa: Jakšići 18d, 47000 Karlovac
Telefon: 098 699 754 Telefaks: Elektronička pošta: educa-savjetovanje@outlook.com
Internetska adresa: www.educa-savjetovanje.hr

Evidencijski broj: 75
Naziv nositelja: eMarker d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-1/19-01/02 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-02 Datum izdavanja: 07.01.2019
Važi od: 08.01.2019 Važi do: 08.01.2022 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Vinko Markanović OIB: 82376202251
Adresa: Ive Robića 2
Telefon: 012020294 Telefaks: 012020294 Elektronička pošta: marker@edukacije.eu
Internetska adresa: edukacije.eu

Evidencijski broj: 76
Naziv nositelja: KB ADVISORY SERVICES D.O.O.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-1/19-01/03 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-2 Datum izdavanja: 28.01.2019
Važi od: 28.01.2019 Važi do: 28.01.2022 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Katarina Babić OIB: 59613320802
Adresa: Ulica Brune Bušića 25
Telefon: 0913029346 Telefaks: Elektronička pošta: katarina@kbadvisoryservices.hr
Internetska adresa: www.kbadvisoryservices.hr

Evidencijski broj: 77
Naziv nositelja: Ustanova za obrazovanje odraslih Matura plus

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-1/19-01/04 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-2 Datum izdavanja: 29.01.2019
Važi od: 30.01.2019 Važi do: 30.01.2022 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Mateja Cvrković OIB: 40912457928
Adresa: H.D.Genshera 14, 32 100 Vinkovci
Telefon: 032 637 490 Telefaks: 032 637 490 Elektronička pošta: info@uoo-maturaplus.hr
Internetska adresa: www.uoo-maturaplus.hr

Evidencijski broj: 78
Naziv nositelja: LIBUSOFT CICOM d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/19-01/06 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-2 Datum izdavanja: 06.03.2019
Važi od: 08.03.2019 Važi do: 08.03.2022 Ovlaštenje izdano:

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Marko Ignjatović OIB: 14506572540
Adresa: Remetinečka cesta 7a, 10020 Zagreb
Telefon: 01/65 99 555, 01/40 93 636 Telefaks: 01/65 99 513 Elektronička pošta: mijo.cavlina@spi.hr
Internetska adresa: www.spi.hr

Evidencijski broj: 79
Naziv nositelja: Poslovno učilište Nova ideja

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/19-01/07 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-2 Datum izdavanja: 31.05.2019
Važi od: 03.06.2019 Važi do: 03.06.2022 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: dr.sc. Đorđe Nadrljanski OIB: 98102731613
Adresa: Zrinsko Frankopanska 209, 21000 Split
Telefon: +385 21 645 375 Telefaks: Elektronička pošta: info@poslovno-uciliste-nova-ideja.hr
Internetska adresa: https://poslovno-uciliste-nova-ideja.hr/

Evidencijski broj: 80
Naziv nositelja: Učilište APPA

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/19-01/08 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-2 Datum izdavanja: 08.08.2019
Važi od: 08.08.2019 Važi do: 08.08.2022 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Ivica Poljičak OIB: 04285291719
Adresa: Radnička 39
Telefon: 0958887272 Telefaks: Elektronička pošta: alenka.poljicak@si.t-com.hr
Internetska adresa: www.agencija-appa.hr

Evidencijski broj: 81
Naziv nositelja: EMDA d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/19-01/09 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-2 Datum izdavanja: 08.08.2019
Važi od: 09.08.2019 Važi do: 09.08.2022 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Maria Vlaho OIB: 22506712452
Adresa: Vojina Bakića 1, Zagreb
Telefon: +385 95 617 5140 Telefaks: +385 1 779 1188 Elektronička pošta: marina@emda.hr
Internetska adresa: emda.hr

Evidencijski broj: 82
Naziv nositelja: Ustanova za obrazovanje odraslih iz područja inovativnosti, liderstva, biznisa i agilnosti – ILBA

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/19-01/10 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-2 Datum izdavanja: 04.09.2019
Važi od: 06.09.2019 Važi do: 06.09.2022 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano I. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Borivoje Blumenschein OIB: 33109439257
Adresa: Andrije Žaje 61/1, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/3090509 Telefaks: 01/3040593 Elektronička pošta: ilba@ilba.eu
Internetska adresa: www.usavrsavanje.hr

Evidencijski broj: 83
Naziv nositelja: Stir UP d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/19-01/11 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-2 Datum izdavanja: 21.10.2019
Važi od: 22.10.2019 Važi do: 22.10.2022 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano I. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Goran Osrečak OIB: 71505285978
Adresa: Ulica Matije Gupca 64, 49210 Zabok
Telefon: 098 604 614 Telefaks: Elektronička pošta: goran@stirup.hr
Internetska adresa: www.stirup.hr

Evidencijski broj: 84
Naziv nositelja: Edunova - Ustanova za obrazovanje odraslih

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-01/20-01/01 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-20-2 Datum izdavanja: 04.02.2020
Važi od: 05.02.2020 Važi do: 05.02.2023 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Eduard Kuzma OIB: 92513197513
Adresa: Lorenza Jagera 5
Telefon: 031 205 555 Telefaks: - Elektronička pošta: info@edunova.hr
Internetska adresa: www.edunova.hr

Evidencijski broj: 85
Naziv nositelja: Nabava d.o.o.

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: UP/I-406-1/20-01/02 URBROJ: 526-06-02-02-02/1-20-2 Datum izdavanja: 27.02.2020
Važi od: 02.03.2020 Važi do: 02.03.2023 Ovlaštenje izdano: ovlaštenje izdano 1. put

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Iva Šuler i Biljana Lerman OIB: 48757734992
Adresa: Pernatska 9, Zagreb
Telefon: +385 99 2459204 Telefaks: - Elektronička pošta: iva.suler@nabava-ps.hr
Internetska adresa: -

Evidencijski broj: 1000
Naziv nositelja: MINISTARSTVO UPRAVE

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: URBROJ: Datum izdavanja: 20.09.2020
Važi od: 19.03.2018 Važi do: 19.03.2021 Ovlaštenje izdano:

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: OIB: 81700550832
Adresa:
Telefon: Telefaks: Elektronička pošta: info@uprava.hr
Internetska adresa: www.uprava.hr

Evidencijski broj: 2000
Naziv nositelja: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: URBROJ: Datum izdavanja:
Važi od: Važi do: Ovlaštenje izdano:

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: OIB: 19370100881
Adresa: Ul. grada Vukovara 78, Radnička cesta 80
Telefon: 01/6109580 Telefaks: Elektronička pošta: vesna.jurina@mingo.hr
Internetska adresa: www.mingo.hr

Evidencijski broj: 3000
Naziv nositelja: Državna škola za javnu upravu

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: URBROJ: Datum izdavanja:
Važi od: Važi do: Ovlaštenje izdano:

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: Rudolf Vujević OIB: 01681646554
Adresa: Medulićeva 36, Zagreb
Telefon: 01 4802 215 Telefaks: 01 4802 220 Elektronička pošta: dsju@dsju.hr
Internetska adresa: www.dsju.hr

Evidencijski broj: 4000
Naziv nositelja: Nepoznati, dodan zbog unosa iz baze certifikata

Podaci o izdanom ovlaštenju:

KLASA: URBROJ: Datum izdavanja:
Važi od: Važi do: Ovlaštenje izdano:

Podaci o nositelju programa:

Odgovorna osoba: OIB:
Adresa:
Telefon: Telefaks: Elektronička pošta:
Internetska adresa: