Ovaj projekt
sufinancira
Europska unija
R.br Ime Prezime Temelj
1 Morana Jerković članak 41. stavak 2. Pravilnika
2 Lidija Kanić članak 41. stavak 2. Pravilnika
3 Katarina Depope Radman članak 41. stavak 2. Pravilnika
4 Stana Dolenac članak 41. stavak 2. Pravilnika
5 Vedran Koporčić članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
6 Ljubica Đukanović članak 41. stavak 2. Pravilnika
7 Darija Duždević članak 41. stavak 2. Pravilnika
8 Marinko Bašurić članak 41. stavak 2. Pravilnika
9 Ana Zorić članak 41. stavak 2. Pravilnika
10 Ivan Palčić članak 41. stavak 2. Pravilnika
11 Davor Slivka članak 41. stavak 2. Pravilnika
12 Goran Šugh članak 41. stavak 2. Pravilnika
13 Damir Klemenčić članak 41. stavak 2. Pravilnika
14 Irena Slunjski članak 41. stavak 2. Pravilnika
15 Nada Gunjača članak 41. stavak 2. Pravilnika
16 Sanja Sila članak 41. stavak 2. Pravilnika
17 Ružica Bartolić Kukučka članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
18 Vedran Jelinović članak 41. stavak 2. Pravilnika
19 Livija Radić članak 16. Pravilnika 2017
20 Teja Kolar članak 41. stavak 2. Pravilnika
21 Ante Ribičić članak 41. stavak 2. Pravilnika
22 Saša Čaldarević članak 41. stavak 2. Pravilnika
23 Damir Cimer članak 41. stavak 2. Pravilnika
24 Marijan Vundać članak 41. stavak 2. Pravilnika
25 Mato Ćosić članak 41. stavak 2. Pravilnika
26 Maria Vlaho članak 41. stavak 2. Pravilnika
27 Domagoj Horvat članak 41. stavak 2. Pravilnika
28 Mihaela Matokanović Džimbeg članak 41. stavak 2. Pravilnika
29 Tatjana Đaković Alavanja članak 41. stavak 2. Pravilnika
30 Ivana Leskovar članak 41. stavak 2. Pravilnika
31 Mihaela Đalto članak 41. stavak 2. Pravilnika
32 Alice Brandt članak 41. stavak 2. Pravilnika
33 Nina Čulina članak 41. stavak 2. Pravilnika
34 Dušan Munđar članak 41. stavak 2. Pravilnika
35 Dragica Markanović članak 41. stavak 2. Pravilnik 2017
36 Branka Filipović članak 41. stavak 2. Pravilnika 2017
37 Vesna Vašiček članak 41. stavak 2. Pravilnika
38 Zlatko Hosu članak 41. stavak 2. Pravilnika
39 Nikolina Žužić članak 41. stavak 2. Pravilnika
40 Ivana Rukavina Halilagić članak 41. stavak 2. Pravilnika
41 Ana Šimić članak 16. stavak 2. Pravilnika 2017
42 Ana Šoštarec članak 41. stavak 2. Pravilnika
43 Vlasta Marks članak 41. stavak 2. Pravilnika
44 Ivan Barbarić članak 41. stavak 2. Pravilnika
45 Ante Loboja članak 41. stavak 2. Pravilnika
46 Enver Rakovic članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
47 Ivančica Franjković članak 41. stavak 2. Pravilnika
48 Hrvoje Rosandić članak 41. stavak 2. Pravilnika
49 Jasmina Čulo članak 41. stavak 2. Pravilnika, članak 16. stavak 1. točka 1. Pravilnika 2017
50 Nelica Vidić članak 41. stavak 2. Pravilnika
51 Hrvoje Pejić članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
52 Nikolina Bačurin članak 41. stavak 2. Pravilnika
53 Sandra Perko članak 41. stavak 2. Pravilnika
54 Glorija Raguž Blažević članak 41. stavak 2. Pravilnika
55 Lidija Zorko članak 41. stavak 2. Pravilnika
56 Ines Gruica Devčić članak 41. stavak 2. Pravilnika
57 Josip Šaban članak 41. stavak 2. Pravilnika
58 Olivera Pejković članak 41. stavak 2. Pravilnika
59 Darko Ivančić članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
60 Tanja Šestanj-Perić članak 41. stavak 2. Pravilnika
61 Sanja Mjertan članak 41. stavak 2. Pravilnika
62 Igor Burazin članak 41. stavak 2. Pravilnika
63 Martina Juričić članak 41. stavak 2. Pravilnika
64 Kristina Alija Hrastinski članak 41. stavak 2. Pravilnika
65 Ančica Jonjić članak 41. stavak 2. Pravilnika
66 Ivan Bogoje članak 41. stavak 2. Pravilnika
67 Domagoj Dodig članak 41. stavak 2. Pravilnika
68 Marina Splivalo članak 41. stavak 2. Pravilnika
69 Goran Gotal članak 41. stavak 2. Pravilnika
70 Saša Mesarić članak 41. stavak 2. Pravilnika
71 Josipa Škrtić Pucarević članak 16. stavak 1. točka 1. Pravilnika 2017
72 Vesna Jurasović članak 41. stavak 2. Pravilnika
73 Suzana Dikonić članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
74 Smiljana Bezić članak 41. stavak 2. Pravilnika
75 Manuela Licul Martinčić članak 41. stavak 2. Pravilnika
76 Lidija Gredičak članak 41. stavak 2. Pravilnika
77 Goran Vojković članak 41. stavak 2. Pravilnika
78 Vlasta Linić članak 41. stavak 2. Pravilnika
79 Ariana Vela članak 41. stavak 2. Pravilnika
80 Zdravko Pandžić članak 41. stavak 2. Pravilnika
81 Tihomir Hunjak članak 41. stavak 2. Pravilnika 2017
82 Goran Matešić članak 41. stavak 2. Pravilnika
83 Antoaneta Bilić članak 41. stavak 2. Pravilnika
84 Vedrana Podnar članak 41. stavak 2. Pravilnika
85 Tatjana Kreč članak 41. stavak 2. Pravilnika
86 Marijana Šperanda članak 41. stavak 2. Pravilnika
87 Dina Marijanović članak 41. stavak 2. Pravilnika
88 Dragan Kovačević članak 41. stavak 2. Pravilnika
89 Željka Bobić članak 16. stavak 1. točka 1. Pravilnika 2017
90 Branka Flipović članak 41. stavak 2. Pravilnika
91 Anton Tomljanović članak 41. stavak 2. Pravilnika
92 Darko Josipović članak 41. stavak 2. Pravilnika
93 Mirjana Čusek Slunjski članak 41. stavak 2. Pravilnika
94 Nikola Gospočić članak 41. stavak 2. Pravilnika
95 Zvonimir Marić članak 41. stavak 2. Pravilnika
96 Bojan Sadžak članak 41. stavak 2. Pravilnika
97 Daniela Banković članak 41. stavak 2. Pravilnika
98 Ana-Marija Klarić članak 41. stavak 2. Pravilnika
99 Biljana Lerman članak 41. stavak 2. Pravilnika
100 Ivana Staljetović članak 41. stavak 2. Pravilnika
101 Vedran Težak članak 41. stavak 2. Pravilnika, članak 16. stavak 1. točka 1. Pravilnika 2017
102 Sabina Rebrović članak 41. stavak 2. Pravilnika
103 Loreta Zdrilić članak 41. stavak 2. Pravilnika
104 Martina Franković članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnik 2017
105 Ivan Serdarušić
106 Maja Štefok članak 16. stavak 1. točka 3. Pravilnika 2017
107 Ana Oklopčić članak 41. stavak 2. Pravilnika
108 Biserka Ćurić članak 41. stavak 2. Pravilnika 2017
109 Alenka Poljičak članak 41. stavak 2. Pravilnika
110 Tamara Kovačić-Relja članak 41. stavak 2. Pravilnika
111 Nikola Šamec članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
112 Vjekoslav Bagarić članak 41. stavak 2. Pravilnika
113 Zoran Turuk članak 41. stavak 2. Pravilnika
114 Karmen Meić članak 41. stavak 2. Pravilnika
115 Slavko Čolak članak 41. stavak 2. Pravilnika
116 Dean Firkelj članak 41. stavak 2. Pravilnika
117 Katarina Nataša Merćep članak 41. stavak 2. Pravilnika
118 Jasna Nikić članak 41. stavak 2. Pravilnika
119 TOMISLAV MEDANČIĆ Čl. 16 st.1 točka 2 Pravilnika 2017.
120 Maja Leskovar članak 41. stavak 2. Pravilnika
121 Mirjana Smokrović Koludrović članak 41. stavak 2. Pravilnika
122 Iva Šuler članak 41. stavak 2. Pravilnika
123 Melita Poslek članak 41. stavak 2. Pravilnika
124 Kamilo Vrana članak 41. stavak 2. Pravilnika
125 Lidija Žunić članak 41. stavak 2. Pravilnika
126 Tomaž Vesel članak 41. stavak 2. Pravilnika
127 Robert Urek članak 41. stavak 2. Pravilnika 2017
128 Lidija Radaković članak 41. stavak 2. Pravilnika
129 Dunja Šarić članak 16. Pravilnika 2017
130 Albina Zanze članak 16. stavak 2. Pravilnika 2017
131 Mario Jurič članak 41. stavak 2. Pravilnika
132 Ines Rohtek članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
133 Stjepan Marić članak 41. stavak 2. Pravilnika
134 Matija Karaula članak 16. stavak 1. točka 3. Pravilnika
135 Klaudija Kralj članak 41. stavak 2. Pravilnika
136 Ivica Pranjić članak 41. stavak 2. Pravilnika 2017
137 Zdenko Mahmutović članak 41. stavak 2. Pravilnika
138 Aleksij Mužina članak 41. stavak 2. Pravilnika
139 Leonarda Tarandek članak 16. Pravilnika 2017
140 Domagoj Zaloker članak 41. stavak 2. Pravilnika
141 Davor Mikac članak 41. stavak 2. Pravilnika
142 Marica Japundžić članak 41. stavak 2. Pravilnika
143 Renata Mekovec članak 41. stavak 2. Pravilnika
144 Iva Poleto Pavlović članak 16. stavak1. točka 3. Pravilnika 2017
145 Jasna Kancir članak 41. stavak 2. Pravilnika
146 Ostap Graljuk članak 41. stavak 2. Pravilnika
147 Zoran Vuić članak 41. stavak 2. Pravilnika
148 Irena Grčić članak 41. stavak 2. Pravilnika
149 Zoran Blažević članak 41. stavak 2. Pravilnika
150 Ivan Barnjak članak 41. stavak 2. Pravilnika
151 Dario Mezulić članak 41. stavak 2. Pravilnika
152 Anđelko Rukelj članak 41. stavak 2. Pravilnika
153 Krešimir Kovač članak 41. stavak 2. Pravilnika
154 Marija Cvrlje članak 41. stavak 2. Pravilnika
155 Valentina Turkalj članak 41. stavak 2. Pravilnika
156 Ivan Šprajc članak 41. stavak 2. Pravilnika
157 Nada Dremel članak 41. stavak 2. Pravilnika
158 Roberta Perić Ledinek članak 41. stavak 2. Pravilnika
159 Kristina Zovko članak 41. stavak 2. Pravilnika
160 Ivan Tot članak 16. stavak 1. točka 1. Pravilnika 2017
161 Sanda Božičević članak 41. stavak 2. Pravilnika
162 MARIJANA NERALIĆ članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
163 Miroslava Jaramaz članak 41. stavak 2. Pravilnika
164 Antonija Ćurić Članak 16. stavak 2. Pravilnika 2017
165 Ana Tošić članak 41. stavak 2. Pravilnika
166 Tomislav Jakić članak 41. stavak 2. Pravilnika
167 Nedjeljko Kegalj članak 41. stavak 2. Pravilnika
168 Mario Turković članak 41. stavak 2. Pravilnika
169 Marijana Raguž članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
170 Mia Primorac članak 41. stavak 2. Pravilnika
171 Goran Bukvić članak 41. stavak 2. Pravilnika
172 Dejan Pap članak 41. stavak 2. Pravilnika
173 Miljenko Cvitanović članak 41. stavak 2. Pravilnika
174 SINIŠA RADAKOVIĆ članak 41. stavak 2. Pravilnika
175 Vesna Ciglar članak 41. stavak 2. Pravilnika
176 Maja Kuhar članak 41. stavak 2. Pravilnika
177 Renata Tomljenović članak 41. stavak 2. Pravilnika
178 Suzana Katić-Horvat članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
179 Željka Štefan Novaković članak 41. stavak 2. Pravilnika
180 Dario Medvedec članak 41. stavak 2. Pravilnika
181 Zvonimir Jukić članak 41. stavak 2. Pravilnika
182 Maja Kušt članak 41. stavak 2. Pravilnika
183 Marija Vegar članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 65/2017