Ovaj projekt
sufinancira
Europska unija
R.br Ime Prezime Temelj
1 Morana Jerković članak 41. stavak 2. Pravilnika
2 Lidija Kanić članak 41. stavak 2. Pravilnika
3 Katarina Depope Radman članak 41. stavak 2. Pravilnika
4 Stana Dolenac članak 41. stavak 2. Pravilnika
5 Vedran Koporčić članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
6 Ljubica Đukanović članak 41. stavak 2. Pravilnika
7 Darija Duždević članak 41. stavak 2. Pravilnika
8 Marinko Bašurić članak 41. stavak 2. Pravilnika
9 Ana Zorić članak 41. stavak 2. Pravilnika
10 Ivan Palčić članak 41. stavak 2. Pravilnika
11 Davor Slivka članak 41. stavak 2. Pravilnika
12 Goran Šugh članak 41. stavak 2. Pravilnika
13 Damir Klemenčić članak 41. stavak 2. Pravilnika
14 Irena Slunjski članak 41. stavak 2. Pravilnika
15 Nada Gunjača članak 41. stavak 2. Pravilnika
16 Sanja Sila članak 41. stavak 2. Pravilnika
17 Ružica Bartolić Kukučka članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
18 Vedran Jelinović članak 41. stavak 2. Pravilnika
19 Livija Radić članak 16. Pravilnika 2017
20 Teja Kolar članak 41. stavak 2. Pravilnika
21 Ante Ribičić članak 41. stavak 2. Pravilnika
22 Saša Čaldarević članak 41. stavak 2. Pravilnika
23 Damir Cimer članak 41. stavak 2. Pravilnika
24 Marijan Vundać članak 41. stavak 2. Pravilnika
25 Mato Ćosić članak 41. stavak 2. Pravilnika
26 Maria Vlaho članak 41. stavak 2. Pravilnika
27 Domagoj Horvat članak 41. stavak 2. Pravilnika
28 Mihaela Matokanović Džimbeg članak 41. stavak 2. Pravilnika
29 Tatjana Đaković Alavanja članak 41. stavak 2. Pravilnika
30 Ivana Leskovar članak 41. stavak 2. Pravilnika
31 Mihaela Đalto članak 41. stavak 2. Pravilnika
32 Alice Brandt članak 41. stavak 2. Pravilnika
33 Nina Čulina članak 41. stavak 2. Pravilnika
34 Vlasta Marks članak 41. stavak 2. Pravilnika
35 Ivan Barbarić članak 41. stavak 2. Pravilnika
36 Dušan Munđar članak 41. stavak 2. Pravilnika
37 Branka Filipović članak 41. stavak 2. Pravilnika 2017
38 Vesna Vašiček članak 41. stavak 2. Pravilnika
39 Zlatko Hosu članak 41. stavak 2. Pravilnika
40 Nikolina Žužić članak 41. stavak 2. Pravilnika
41 Ivana Rukavina Halilagić članak 41. stavak 2. Pravilnika
42 Ana Šimić članak 16. stavak 2. Pravilnika 2017
43 Ana Šoštarec članak 41. stavak 2. Pravilnika
44 Ante Loboja članak 41. stavak 2. Pravilnika
45 Enver Rakovic članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
46 Ivančica Franjković članak 41. stavak 2. Pravilnika
47 Hrvoje Rosandić članak 41. stavak 2. Pravilnika
48 Jasmina Čulo članak 41. stavak 2. Pravilnika, članak 16. stavak 1. točka 1. Pravilnika 2017
49 Nelica Vidić članak 41. stavak 2. Pravilnika
50 Hrvoje Pejić članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
51 Nikolina Bačurin članak 41. stavak 2. Pravilnika
52 Igor Burazin članak 41. stavak 2. Pravilnika
53 Sandra Perko članak 41. stavak 2. Pravilnika
54 Glorija Raguž Blažević članak 41. stavak 2. Pravilnika
55 Lidija Zorko članak 41. stavak 2. Pravilnika
56 Ines Gruica Devčić članak 41. stavak 2. Pravilnika
57 Josip Šaban članak 41. stavak 2. Pravilnika
58 Olivera Pejković članak 41. stavak 2. Pravilnika
59 Darko Ivančić članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
60 Tanja Šestanj-Perić članak 41. stavak 2. Pravilnika
61 Sanja Mjertan članak 41. stavak 2. Pravilnika
62 Martina Juričić članak 41. stavak 2. Pravilnika
63 Kristina Alija Hrastinski članak 41. stavak 2. Pravilnika
64 Ančica Jonjić članak 41. stavak 2. Pravilnika
65 Ivan Bogoje članak 41. stavak 2. Pravilnika
66 Domagoj Dodig članak 41. stavak 2. Pravilnika
67 Goran Gotal članak 41. stavak 2. Pravilnika
68 Saša Mesarić članak 41. stavak 2. Pravilnika
69 Josipa Škrtić Pucarević članak 16. stavak 1. točka 1. Pravilnika 2017
70 Manuela Licul Martinčić članak 41. stavak 2. Pravilnika
71 Lidija Gredičak članak 41. stavak 2. Pravilnika
72 Goran Vojković članak 41. stavak 2. Pravilnika
73 Vlasta Linić članak 41. stavak 2. Pravilnika
74 Ariana Vela članak 41. stavak 2. Pravilnika
75 Zdravko Pandžić članak 41. stavak 2. Pravilnika
76 Vesna Jurasović članak 41. stavak 2. Pravilnika
77 Suzana Dikonić članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
78 Smiljana Bezić članak 41. stavak 2. Pravilnika
79 Tihomir Hunjak članak 41. stavak 2. Pravilnika 2017
80 Goran Matešić članak 41. stavak 2. Pravilnika
81 Antoaneta Bilić članak 41. stavak 2. Pravilnika
82 Vedrana Podnar članak 41. stavak 2. Pravilnika
83 Tatjana Kreč članak 41. stavak 2. Pravilnika
84 Marijana Šperanda članak 41. stavak 2. Pravilnika
85 Dina Marijanović članak 41. stavak 2. Pravilnika
86 Dragan Kovačević članak 41. stavak 2. Pravilnika
87 Željka Bobić članak 16. stavak 1. točka 1. Pravilnika 2017
88 Branka Flipović članak 41. stavak 2. Pravilnika
89 Anton Tomljanović članak 41. stavak 2. Pravilnika
90 Darko Josipović članak 41. stavak 2. Pravilnika
91 Mirjana Čusek Slunjski članak 41. stavak 2. Pravilnika
92 Nikola Gospočić članak 41. stavak 2. Pravilnika
93 Zvonimir Marić članak 41. stavak 2. Pravilnika
94 Bojan Sadžak članak 41. stavak 2. Pravilnika
95 Daniela Banković članak 41. stavak 2. Pravilnika
96 Ana-Marija Klarić članak 41. stavak 2. Pravilnika
97 Biljana Lerman članak 41. stavak 2. Pravilnika
98 Ivana Staljetović članak 41. stavak 2. Pravilnika
99 Vedran Težak članak 41. stavak 2. Pravilnika, članak 16. stavak 1. točka 1. Pravilnika 2017
100 Sabina Rebrović članak 41. stavak 2. Pravilnika
101 Loreta Zdrilić članak 41. stavak 2. Pravilnika
102 Martina Franković članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnik 2017
103 Ivan Serdarušić
104 Maja Štefok članak 16. stavak 1. točka 3. Pravilnika 2017
105 Ana Oklopčić članak 41. stavak 2. Pravilnika
106 Biserka Ćurić članak 41. stavak 2. Pravilnika 2017
107 Alenka Poljičak članak 41. stavak 2. Pravilnika
108 Tamara Kovačić-Relja članak 41. stavak 2. Pravilnika
109 Nikola Šamec članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
110 Vjekoslav Bagarić članak 41. stavak 2. Pravilnika
111 Zoran Turuk članak 41. stavak 2. Pravilnika
112 Karmen Meić članak 41. stavak 2. Pravilnika
113 Slavko Čolak članak 41. stavak 2. Pravilnika
114 Dean Firkelj članak 41. stavak 2. Pravilnika
115 Katarina Nataša Merćep članak 41. stavak 2. Pravilnika
116 Jasna Nikić članak 41. stavak 2. Pravilnika
117 Maja Leskovar članak 41. stavak 2. Pravilnika
118 Mirjana Smokrović Koludrović članak 41. stavak 2. Pravilnika
119 Iva Šuler članak 41. stavak 2. Pravilnika
120 Melita Poslek članak 41. stavak 2. Pravilnika
121 Kamilo Vrana članak 41. stavak 2. Pravilnika
122 Lidija Žunić članak 41. stavak 2. Pravilnika
123 Albina Zanze članak 16. stavak 2. Pravilnika 2017
124 Mario Jurič članak 41. stavak 2. Pravilnika
125 Ines Rohtek članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
126 Stjepan Marić članak 41. stavak 2. Pravilnika
127 Matija Karaula članak 16. stavak 1. točka 3. Pravilnika
128 Klaudija Kralj članak 41. stavak 2. Pravilnika
129 Ivica Pranjić članak 41. stavak 2. Pravilnika 2017
130 Zdenko Mahmutović članak 41. stavak 2. Pravilnika
131 Aleksij Mužina članak 41. stavak 2. Pravilnika
132 Tomaž Vesel članak 41. stavak 2. Pravilnika
133 Robert Urek članak 41. stavak 2. Pravilnika 2017
134 Lidija Radaković članak 41. stavak 2. Pravilnika
135 Dunja Šarić članak 16. Pravilnika 2017
136 Ostap Graljuk članak 41. stavak 2. Pravilnika
137 Zoran Vuić članak 41. stavak 2. Pravilnika
138 Leonarda Tarandek članak 16. Pravilnika 2017
139 Domagoj Zaloker članak 41. stavak 2. Pravilnika
140 Davor Mikac članak 41. stavak 2. Pravilnika
141 Marica Japundžić članak 41. stavak 2. Pravilnika
142 Renata Mekovec članak 41. stavak 2. Pravilnika
143 Iva Poleto Pavlović članak 16. stavak1. točka 3. Pravilnika 2017
144 Jasna Kancir članak 41. stavak 2. Pravilnika
145 Zoran Blažević članak 41. stavak 2. Pravilnika
146 Ivan Barnjak članak 41. stavak 2. Pravilnika
147 Dario Mezulić članak 41. stavak 2. Pravilnika
148 Anđelko Rukelj članak 41. stavak 2. Pravilnika
149 Krešimir Kovač članak 41. stavak 2. Pravilnika
150 Marija Cvrlje članak 41. stavak 2. Pravilnika
151 Valentina Turkalj članak 41. stavak 2. Pravilnika
152 Ivan Šprajc članak 41. stavak 2. Pravilnika
153 Nada Dremel članak 41. stavak 2. Pravilnika
154 Roberta Perić Ledinek članak 41. stavak 2. Pravilnika
155 Kristina Zovko članak 41. stavak 2. Pravilnika
156 Ivan Tot članak 16. stavak 1. točka 1. Pravilnika 2017
157 Irena Grčić članak 41. stavak 2. Pravilnika
158 Sanda Božičević članak 41. stavak 2. Pravilnika
159 MARIJANA NERALIĆ članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
160 Miroslava Jaramaz članak 41. stavak 2. Pravilnika
161 Ana Tošić članak 41. stavak 2. Pravilnika
162 Maja Kuhar članak 41. stavak 2. Pravilnika
163 Renata Tomljenović članak 41. stavak 2. Pravilnika
164 Suzana Katić-Horvat članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
165 Željka Štefan Novaković članak 41. stavak 2. Pravilnika
166 Dario Medvedec članak 41. stavak 2. Pravilnika
167 Zvonimir Jukić članak 41. stavak 2. Pravilnika
168 Tomislav Jakić članak 41. stavak 2. Pravilnika
169 Nedjeljko Kegalj članak 41. stavak 2. Pravilnika
170 Mario Turković članak 41. stavak 2. Pravilnika
171 Marijana Raguž članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 2017
172 Mia Primorac članak 41. stavak 2. Pravilnika
173 Goran Bukvić članak 41. stavak 2. Pravilnika
174 Dejan Pap članak 41. stavak 2. Pravilnika
175 Miljenko Cvitanović članak 41. stavak 2. Pravilnika
176 SINIŠA RADAKOVIĆ članak 41. stavak 2. Pravilnika
177 Vesna Ciglar članak 41. stavak 2. Pravilnika
178 Antonija Ćurić Članak 16. stavak 2. Pravilnika 2017
179 Marija Vegar članak 16. stavak 1. točka 2. Pravilnika 65/2017
180 Maja Kušt članak 41. stavak 2. Pravilnika