ProcurCompEU – Upitnik za samoprocjenu


Ovaj upitnik za samoprocjenu je dio ProcurCompEU okvira kompetencija za stručnjake za javnu nabavu.

Upitnik za samoprocjenu je dobrovoljan i anoniman upitnik koji osobe zaposlene na poslovima nabave popunjavaju kako bi ispitale svoj trenutačni kapacitet, znanje i vještine u području javne nabave te odredile svoje buduće profesionalne ciljeve na temelju rezultata koji se generiraju na kraju popunjavanja upitnika.

Upitnik za samoprocjenu sadrži 3 grupe pitanja:

1. Opća pitanja – pružaju opći pregled o iskustvu pojedinca u javnoj nabavi; ne boduju se i ne ulaze u rezultate pojedinačne samoprocjene. Njima se dobiva širi kontekst kojim se dopunjuje pojedinačna samoprocjena.
2. Pitanja o znanju – obuhvaćaju znanje koje pojedinac ima o javnoj nabavi u odnosu na očekivano znanje (ciljana razina stručnosti) koje je određeno za opis poslova kojima se pojedinac bavi.
3. Pitanja o vještinama – obuhvaćaju raspon vještina koje pojedinac ima u odnosu na očekivane vještine (ciljane razine stručnosti) koje su određene za opis poslova kojima se pojedinac bavi.

Za svaku od 30 kompetencija postoji jedno pitanje o znanju i jedno pitanje o vještinama, izuzev za kompetenciju 30 koja ima po dva pitanja i o znanjima i o vještinama.

Uz iznimku općih pitanja, odgovori na pitanja o znanju i vještinama boduju se ocjenama od 0 do 4:
    0. Ne posjedujem nikakvo znanje. / Ne posjedujem nikakve vještine.
    1. Posjedujem osnovno znanje. / Posjedujem osnovne vještine.
    2. Posjedujem prosječno znanje. / Posjedujem prosječne vještine.
    3. Posjedujem napredno znanje. / Posjedujem napredne vještine.
    4. Posjedujem stručno znanje. / Posjedujem stručne vještine.

Kako bi upitnik za samoprocjenu učinkovito i realistično prikazivao rezultate, kako za pojedinačnu samoprocjenu, tako i za unapređenje sustava usavršavanja iz javne nabave, svaka osoba zaposlena na poslovima nabave mora pomno odabrati opis poslova koji u najvećoj mjeri opisuje poslove kojima se osoba pretežito bavi, s obzirom na to da se uz svaki opis posla vežu odgovarajuće vrste i razine kompetencija koje se očekuju od osobe koja obavlja navedene vrste poslova.


Odaberite vrstu poslova koje radite